Asystent cyfrowy

Oracle Digital Assistant udostępnia kompletną platformę sztucznej inteligencji do tworzenia środowisk konwersacyjnych dla aplikacji biznesowych poprzez interfejsy tekstowe, czatowe i głosowe.

Miniatura asystenta cyfrowego

Sprawdź nowe okno dialogowe Oracle Digital Assistant SQL

Tłumacz dane wejściowe dla użytkownika w języku naturalnym na zapytania SQL, aby wchodzić w interakcje z bazą danych przy użyciu konwersacji opartych na sztucznej inteligencji. Nie trzeba wstępnie definiować obszarów tematycznych, wypowiedzi, encji ani przepływów dialogowych, ani tworzyć niestandardowych składników zapewniających łączność zaplecza.

Krótszy czas obsługi przez agentów i bezproblemowe przekazywanie zadań w Office Depot

Zobacz, jak osiągnęliśmy współczynnik redukcji na poziomie 15–19%, skróciliśmy czas obsługi przez agentów, ułatwiliśmy płynne przekazywanie zadań do konsultantów w razie potrzeby oraz monitorowaliśmy intencje klientów, aby umożliwić uczenie maszynowe (machine learning, ML) i analitykę, a także jak ulepszyliśmy projekt interfejsu użytkownika i jego elastyczność.

ECHO osiąga 400% ROI dzięki przekazywaniu 70% połączeń do innego kanału obsługi

Obejrzyj webcast na żądanie, aby dowiedzieć się, w jaki sposób firma ECHO uzyskała wskaźnik przekazywania połączeń do innego kanału obsługi na poziomie 70%, odpowiadając na pytania klientów z pomocą Oracle Digital Assistant. Firma ECHO odnotowała gwałtowny wzrost oszczędności zwrotu z inwestycji dzięki rozwiązywaniu coraz większej liczby czatów bez angażowania konsultantów.

Przetwarzanie języka naturalnego (natural language processing, NLP) następnej generacji w Oracle Digital Assistant

Dowiedz się więcej o wyróżnikach NLP nowej generacji w Oracle Digital Assistant, w tym o łączeniu wykorzystania własnych i otwartych osadzeń kontekstowych, zaawansowanych architekturach głębokiego uczenia, efektywnym wykorzystaniu CPU i procesora graficznego (GPU), a także o wykorzystaniu wielo- i międzyjęzykowym z uczeniem few-shot i zero-shot.

Jak działa Digital Assistant

Digital Assistant to platforma do tworzenia interfejsów konwersacyjnych lub botów czatowych. Czatbot to program komputerowy, który symuluje i przetwarza ludzką rozmowę (pisaną lub mówioną), umożliwiając ludziom interakcję z aplikacjami i danymi, tak jakby komunikowali się z prawdziwą osobą.

Programiści składają cyfrowych asystentów z jednej lub kilku funkcji. Funkcje można tworzyć na podstawie wbudowanych opcji udostępnianych przez Oracle lub inne podmioty, opracowywanych niestandardowo lub na podstawie jednego z dostępnych szablonów. Digital Assistant kieruje żądanie użytkownika do najbardziej odpowiednich funkcji, aby spełnić to żądanie. Funkcje łączą w sobie wielojęzyczny silnik do głębokiego uczenia maszynowego, zaawansowany mechanizm przepływu dialogu i składniki integracji do łączenia się z systemami back-end. Funkcje zapewniają modułowy sposób tworzenia funkcjonalności botów czatowych. Użytkownicy łączą się z botami czatowymi za pomocą takich kanałów jak Microsoft Teams lub Facebook albo poprzez dymek czatu w witrynie lub osadzony w aplikacji mobilnej.

Wypróbuj Digital Assistant osobiście – poproś o bezpłatną wersję próbną i kieruj się naszym praktycznym samouczkiem.

jak działa Digital Assistant
Po lewej stronie znajduje się wiele kanałów konwersacyjnych AI połączonych z Oracle Digital Assistant (ODA) na środku. Oracle Digital Assistant korzysta z przekierowywania i funkcji prowadzenia inteligentnego dialogu oraz uzyskuje spostrzeżenia dotyczące konwersacji. Po prawej stronie znajduje się pole dotyczące integracji z zewnętrznymi aplikacjami poprzez bramę API i Oracle Integration Cloud.
Oracle Digital Assistant pozwala organizacjom korporacyjnym znacząco zmniejszyć interakcje wewnętrzne i zewnętrzne, zapewniając skuteczność opartą na chmurze i usprawnienia sterowane sztuczną inteligencją.
Forrester Research
Wyróżnikiem ODA jest to, że pod nim znajduje się silnik procesów biznesowych, który jest ściśle zintegrowany z wykonywaniem zadań wynikających z konwersacji.
Michael Azoff, główny analityk w Omdia (dawniej Ovum)
Transport i logistyka
Jeden z największych dostawców usług transportowych, eCommerce i biznesowych automatyzuje swoje procesy za pomocą Oracle Digital Assistant.
Produkcja
Za pomocą Oracle Digital Assistant firma ECHO przekierowuje rutynowe połączenia i zapewnia natychmiastowe odpowiedzi na czatach na żywo.
Produkcja przemysłowa
Większość klientów Razer twierdzi, że usługa czatu, zbudowana za pomocą Digital Assistant, jest najwygodniejszym sposobem kontaktu z firmą.
Hotelarstwo
Center Parcs przekształca swoje podejście do obsługi gości. Pracownicy wykonują wszystkie swoje obowiązki z domu, w tym odbieranie połączeń.
Profesjonalne usługi
Digital Assistant pomaga Equity Residential ulepszyć stronę rekrutacyjną oraz umożliwiając kandydatom proszenie o niestandardowe informacje.
Usługi komunikacyjne
Chatbot obsługuje 20% interakcji z klientami w PLDT we wszystkich kanałach cyfrowych, zapewniając bardziej efektywną i terminową obsługę.
Usługi użyteczności publicznej
Klienci kontaktują się z przedsiębiorstwem w najprostszy dla nich sposób – przez wiadomości SMS, telefon lub stronę internetową – za pomocą preferowanego interfejsu mobilnego.

Przykłady użycia Digital Assistant

Pomóż swoim pracownikom w pełni wykorzystać ich możliwości

Wspomaganie najważniejszych procesów zarządzania wykorzystaniem zdolności i potencjału pracowników, a także zmniejszanie obciążeń administracyjnych przez proaktywne wysyłanie pracownikom przypomnień dotyczących realizacji celów i przekazywanie im informacji zwrotnych na temat realizacji obowiązków. Kierownicy mogą rozmawiać z asystentem cyfrowym, aby szybko przeglądać akta pracownicze, dostarczać na czas informacje zwrotne oraz dodawać ważne uwagi w celu zapewnienia właściwej oceny realizacji obowiązków.


Digital Assistant for HCM – diagram
Po lewej stronie znajdują się ikony HCM i aplikacji podmiotu trzeciego połączone i współpracujące z umieszczonymi na środku ikonami prefabrykowanych funkcji Oracle HCM, takich jak Approvals (zatwierdzenia), HCM/Knowledge (HCM / baza wiedzy), Hiring (rekrutacja), Employee Goals (cele pracownicze), Absence Manager (menadżer nieobecności), Candidate Experience (doświadczenie kandydatów) i geolokalizacja. Są one połączone z ikonami po lewej stronie, które symbolizują wiele kanałów konwersacyjnych, za pomocą których dostarczany jest ODA, w tym wiadomości SMS, Slack, Microsoft Teams, WhatsApp, standardowe przeglądarki internetowe i mobilne oraz urządzenia wirtualnego asystenta prywatnego (virtual private assistant, VPA).

Automatyzuj interakcje z klientami i usprawniaj obsługę

Upraszczaj pozyskiwanie i zatrzymywanie klientów za pomocą sztucznej inteligencji i rozumienia mowy naturalnej. Na podstawie profilu i kontekstu asystent cyfrowy automatyzuje zadania, takie jak zapytania informacyjne i spersonalizowane rekomendacje oraz dostęp do baz wiedzy. Dzięki temu zarówno klienci, jak i wewnętrzne zespoły sprzedaży mają bezproblemowy dostęp do informacji i procesów za pośrednictwem tekstu i głosu.


Digital Assistant w obsłudze klienta – diagram
Po lewej stronie znajdują się ikony CX i aplikacji podmiotu trzeciego połączone i współpracujące z umieszczonymi na środku ikonami prefabrykowanych funkcji Oracle HCM, takich jak Oracle Sales, Oracle Field Service, Siebel Service i geolokalizacja. Są one połączone z ikonami po lewej stronie, które symbolizują wiele kanałów konwersacyjnych, za pomocą których dostarczany jest ODA, w tym wiadomości SMS, Slack, Microsoft Teams, WhatsApp, standardowe przeglądarki internetowe i mobilne oraz urządzenia wirtualnego asystenta prywatnego (virtual private assistant, VPA).

Konwersacyjny dostęp do procesów samoobsługi

Osiągnij lepsze wyniki w zakresie wydatków, logistyki, projektów i zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa. Szybciej wykonuj pracę dzięki natychmiastowym odpowiedziom na pytania, zaleceniom dotyczącym kolejnych kroków i szybkiej analizie krytycznych zadań. Uzyskaj dostęp do informacji w czasie rzeczywistym w różnych aplikacjach i rozwijaj swoją firmę.


Asystent cyfrowy w planowaniu zasobów przedsiębiorstwa
Po lewej stronie znajdują się ikony ERP, SCM i aplikacji podmiotu trzeciego połączone i współpracujące z umieszczonymi na środku ikonami prefabrykowanych funkcji ERP i SCM, takich jak Purchase Orders (zamówienia zakupu), Inventory (zapasy), Manufacturing (produkcja), Expense Approval (zatwierdzanie wydatków), Procurement (zaopatrzenie), Submit Expenses (przedstawianie wydatków) i geolokalizacja. Są one połączone z ikonami po lewej stronie, które symbolizują wiele kanałów konwersacyjnych, za pomocą których dostarczany jest ODA, w tym wiadomości SMS, Slack, Microsoft Teams, WhatsApp, standardowe przeglądarki internetowe i mobilne oraz urządzenia wirtualnego asystenta prywatnego (virtual private assistant, VPA).
5 lipca 2023 r.

Podstawowe zasady: generatywna SI — czy ostatnio zdarzyło Ci się rozmawiać z bazą danych?

Pradeep Vincent, starszy wiceprezes i główny architekt techniczny OCI
Mark Johnson, główny specjalista ds. sztucznej inteligencji, Oracle Digital Assistant

W serii „Podstawowe zasady” omawiamy główne bloki konstrukcyjne SI i architekturę uczenia maszynowego, na których opierają się okna dialogowe Oracle Digital Assistant SQL umożliwiające wykonywanie zapytań o dane w języku naturalnym z baz danych bez konieczności szkolenia.

Przeczytaj cały wpis

Oracle Digital Assistant – Aktualności i blogi

Wyświetl wszystkie

Asystent cyfrowy Oracle — pierwsze kroki

Zacznij korzystać z bezpłatnej wersji próbnej Oracle Digital Assistant

Przeglądaj warsztaty w dogodnym dla siebie czasie

Dowiedz się, jak pracować z funkcjami i szablonami w konsoli Oracle Digital Assistant.

Z przyjemnością pomożemy

Porozmawiaj z członkiem zespołu o rozwiązaniu Oracle Digital Assistant.