Asystent cyfrowy dla HCM

Zapewnij płynną komunikację i odpowiedzi na wszystkie pytania pracowników dzięki konwersacyjnemu wsparciu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji za pośrednictwem czatbota HR. Dopilnuj, aby pracownicy realizowali transakcje, otrzymywali odpowiedzi i wykonywali procesy w nowy, wydajny sposób. Pomóż swoim pracownikom w pełni wykorzystać ich możliwości.

Miniatura asystenta cyfrowego HCM

Część platformy zarządzania doświadczeniami pracowników Oracle ME.

Poznaj asystenta cyfrowego dla HCM

Asysta kontekstowa

Asysta konwersacyjna ze strony sztucznej inteligencji

Daj pracownikom możliwość uzyskania odpowiedzi w drodze głosowej lub tekstowej rozmowy w języku użytkownika z cyfrowym asystentem wspomaganym przez mechanizmy sztucznej inteligencji.

Odpowiedzi na często zadawane pytania dzięki obszernej bazie wiedzy

Upewnij się, że pracownicy otrzymują szybkie i dokładne odpowiedzi na temat czasu wolnego, urlopów, powrotu do pracy stacjonarnej oraz inne powiązane informacje.

Odpowiedzi kontekstowe

Otrzymuj spersonalizowane odpowiedzi po zakończeniu określonych procesów lub zadaniu konkretnych pytań.

Zasoby

Rekomendacje ze strony sztucznej inteligencji

Rozwój kariery zawodowej

Daj zespołowi odpowiednie narzędzia rozwoju kariery zawodowej, proaktywnie sugerując im opcje takiego rozwoju i możliwości awansu za pośrednictwem cyfrowego asystenta wspomaganego przez mechanizmy sztucznej inteligencji.

Budowanie więzi i komunikacja w zespole

Nawiązuj kontakty z pracownikami i zachęcaj ich do wydajnej pracy, przekazując im natychmiastowe informacje zwrotne na temat ostatnich projektów.

Odzyskiwanie czasu

Zatwierdzaj ważne kwestie wymagające Twojej uwagi, w tym wydatki, czas wolny i inne kwestie kadrowe, aby uwolnić swój czas i zasoby.

Zasoby

Platforma z możliwością rozszerzania

Strategiczne zarządzanie kadrami

Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki ponad 35 transakcjom samoobsługowym.

Komunikacja międzykanałowa

Daj pracownikom możliwość łączenia się z przedsiębiorstwem w najwygodniejszy dla nich sposób: za pośrednictwem wiadomości tekstowych, wiadomości głosowych, wiadomości SMS, aplikacji Slack lub aplikacji Microsoft Teams.

Wskazówki dotyczące praktycznie każdego urządzenia

Upewnij się, że kadra kierownicza i pracownicy mogą wykonać na swoich urządzeniach przenośnych wszystkie dostępne transakcje samoobsługowe.

Zasoby

Najważniejsze zalety chatbotów kadrowych

Skalowanie zgodne z globalnymi potrzebami kadrowymi

Zachowaj sprawność operacyjną w miarę rozwoju działalności dzięki elastycznej architekturze chatbotów, która pozwala łatwo dodawać więcej użytkowników i tworzyć nowe interfejsy oparte na sztucznej inteligencji, aby sprostać nowym wymaganiom.

Film: Jak uczłowieczyć pracę (1:58)

Szybkie rozwiązywanie najczęściej występujących problemów pracowniczych

Aktywnie udzielaj pracownikom odpowiedzi na temat obowiązujących zasad i procesów, łącząc funkcje asystenta cyfrowego z funkcjami rozwiązania HelpDesk for Human Resources.

Spersonalizowana obsługa pracowników

Wykorzystaj zaawansowane możliwości ujednoliconego rozwiązania HCM w połączeniu ze spersonalizowaną obsługą pracowników. Udostępniaj kontekstowe informacje o świadczeniach i możliwościach rozwoju zawodowego oraz o innych sprawach obsługiwanych przez asystenta cyfrowego.

Szybsze i bardziej spójne wytyczne

Zautomatyzuj powtarzające się zadania przy pomocy asystenta cyfrowego, aby przyspieszyć procesy zatwierdzania i awansowania oraz zapewniać lepszą asystę techniczną.

Kontekstowa pomoc w zakresie wszystkich spraw życiowych

Ilekroć w życiu pracowników zachodzą ważne wydarzenia (ślub, choroba itp.), asystent cyfrowy automatycznie wyświetla m.in. kolejne czynności wymagane w celu uzyskania stosownych świadczeń oraz zasady korzystania z czasu wolnego i innych programów, aby zapewnić pracownikom dostęp do odpowiednich informacji we właściwym czasie.

Rozwiązanie natywnie wbudowane w platformę Oracle Cloud Infrastructure

Połącz swojego asystenta cyfrowego z rozwiązaniami HCM, ERP i CX, aby ułatwić użytkownikom interakcje z wieloma systemami w trakcie jednej rozmowy.

Dostępne od ręki funkcje konwersacji oparte na sztucznej inteligencji

Zacznij od razu korzystać z asystenta dzięki ponad 35 wstępnie skonfigurowanym transakcjom opartym na sztucznej inteligencji. Następnie wraz z rozwojem przedsiębiorstwa można łatwo tworzyć własne transakcje.

Rozwiązania powiązane z asystentem cyfrowym dla HCM

Oracle ME

Dostarczaj pracownikom spersonalizowanych doświadczeń

Kadry

Skutecznie zarządzaj personelem we wszystkich krajach

Wynagrodzenia

Zarządzaj globalnymi wynagrodzeniami

Zarządzanie talentami

Przejmij kontrolę nad każdym etapem zarządzania kadrami