Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

76% pracowników uważa, że ich pracodawca powinien zrobić więcej, aby chronić ich zdrowie psychiczne

70% pracowników z całego świata twierdzi, że rok 2020 był najbardziej stresującym rokiem w historii. Podobnie jak pandemia COVID-19, kryzys w dziedzinie zdrowia psychicznego przybiera różne formy i osiąga różną skalę w różnych zawodach, pokoleniach i regionach. Dowiedz się, jak sztuczna inteligencja (AI) może pomóc w opanowaniu tego kryzysu.

hcm ai at work
Zdrowie psychiczne w pracy — przeczytaj raport

Nie ma jednego uniwersalnego podejścia do kwestii zdrowia psychicznego w pracy

Wkraczamy w 2021 rok i pracownicy na całym świecie wciąż jeszcze dostosowują się do nowych realiów miejsca pracy. Kierownicy działów kadr widzą wyzwania w pracy zdalnej, młodsi pracownicy szukają wsparcia, a skutki pandemii są w każdym z krajów inne. Ale jedna kwestia pojawia się wszędzie — ludzie potrzebują większego wsparcia i zwracają się do swoich pracodawców o pomoc.

Dołącz do rozmowy

Zdrowie psychiczne w pracy ma znaczenie bez względu na to, gdzie przebywasz. 85% pracowników twierdzi, że problemy ze zdrowiem psychicznym w pracy negatywnie wpływają na ich życie rodzinne. Już pora, aby przedsiębiorstwa na serio zajęły się tym problemem.

Stan zdrowia psychicznego zbliża się do punktu krytycznego

Rok 2020 przyniósł zmiany w sposobie pracy i życia ludzi. Pracownicy zaczęli zwracać się po wsparcie do technologii takich jak sztuczna inteligencja (AI), a międzynarodowe przedsiębiorstwa to zauważyły. Dowiedz się więcej o znaczeniu zdrowia psychicznego w pracy z badania AI@Work, którego wyniki zamieszczono w tomie pierwszym naszego raportu.

Zobacz, jak może w tym pomóc Oracle Cloud HCM

Broszura dotycząca rozwiązania

Przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę, że muszą się zająć wszystkimi aspektami zdrowia pracowników, aby uniknąć spadku wydajności i zapobiegać wypaleniu zawodowemu.

Prezentacja produktu

Oracle Cloud HCM może pomóc w zapewnieniu wsparcia, kontaktów ze społecznością i możliwości rozwoju, których potrzebują pracownicy. Przekonaj się na własne oczy.

Employee Care Package

Czy Twoje przedsiębiorstwo poszukuje rozwiązań, które potrafią sprostać nowym realiom miejsca pracy i ułatwiają pracownikom bezpieczny powrót do pracy?

Zasoby

Wpisy na blogu poświęcone HCM

Wypowiedzi 5 liczących się przedstawicieli biznesu nt. zdrowia psychicznego, do których mogą się odnieść kierownicy działu kadr

Od wybuchu pandemii COVID-19 uległy zmianie nasze codzienne, rutynowe działania — pojawiły się nowe realia w postaci pracy zdalnej, tymczasowego bezrobocia i izolacji społecznej

HCM Learn

Badanie AI@Work 2019

Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI) i samouczenia się maszyn — od konwersacyjnych interfejsów użytkownika po technologię blockchain i Internet rzeczy — są szybko wprowadzane do głównych procesów biznesowych.