Prezentacje produktów z pakietu Oracle Human Capital Management (HCM)

Zapoznaj się z prezentacjami przedstawiającymi najważniejsze funkcje i zalety Oracle Cloud HCM — kompletnego rozwiązania spełniającego wszystkie wymagania przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim. Zapewnia ono spójne doświadczenia na wszystkich urządzeniach, dostarcza precyzyjne dane dotyczące zasobów ludzkich umożliwiające podejmowanie lepszych decyzji oraz oferuje wiodące na rynku innowacje, które pozwolą zaspokoić obecne i przyszłe potrzeby.

  • Przedstawiamy Oracle Grow for Business Leaders

    Po raz pierwszy dostępne jest zintegrowane rozwiązanie HCM, które łączy inicjatywy podnoszenia kwalifikacji na bazie potrzeb biznesowych z programami zaprojektowanymi przez HR

Wzmocnij rozwój pracowników i firmy dzięki Oracle Grow, najnowszemu dodatkowi do Oracle ME.

Dynamic Skills — funkcje produktu

Mechanizm rozwoju umiejętności oparty na SI

Skorzystaj z mechanizmów sztucznej inteligencji i automatyzacji, aby na bieżąco aktualizować dane dotyczące umiejętności pracowników i wspomagać decyzje dotyczące planowania kadr.

Baza danych o umiejętnościach

Uzyskaj dostęp do dynamicznej bazy danych o umiejętnościach pracowników i stanowiskach pracy, dostosowanych do języka, kultury i branży danego przedsiębiorstwa.

Uczenie adaptacyjne

Uzyskuj dynamiczne dane o umiejętnościach i rekomendacje, które są udoskonalane i dostosowywane w miarę korzystania z systemu przez pracowników, kandydatów, działy kadr i kierownictwo.


Rekomendacje oparte na mechanizmach sztucznej inteligencji

Połącz kandydatów i pracowników ze spersonalizowanymi rekomendacjami umiejętności, które mogą dodać do swoich profili, aby zaprezentować swoje umiejętności.

Odkrywanie umiejętności

Umożliwiaj pracownikom odkrywanie nowych umiejętności, które pomogą im w rozwoju i karierze.

Zarządzanie pracownikami oparte na umiejętnościach

Usprawnij procesy rekrutacji, rozwoju kariery zawodowej i kształcenia w ramach systemu zarządzania, który można przystosować do potrzeb przedsiębiorstwa w tym zakresie.


Spersonalizowany portal

Zapewnij pracownikom i przełożonym możliwość scentralizowanego zarządzania umiejętnościami i rekomendowania działań, które przyczynią się do rozwoju osobistego i organizacyjnego.

Crowdsourcing umiejętności

Udostępnij narzędzia do polecania umiejętności, aby informacje o nich dotarły do szerokiego grona odbiorców w przedsiębiorstwie.

Centrum umiejętności zespołowych

Zapewnij swoim menedżerow centralne miejsce do przeglądania i przydzielania umiejętności oraz zarządzania nimi w całym zespole.

Rozwój kariery oparty na umiejętnościach

Buduj swój portfel doświadczeń i umiejętności dzięki spersonalizowanym możliwościom rozwoju zgodnym z celami osobistymi.


Zalecenia dotyczące rozwoju przygotowane przez sztuczną inteligencję

Zwiększ swoje umiejętności i realizuj aspiracje zawodowe, wykorzystując zalecane możliwości rozwoju.

Pulpit umiejętności dla liderów

Udostępnij liderom zbiorczy pulpit informacyjny i opcje dogłębnej analizy, aby mogli lepiej zrozumieć specyfikę umiejętności w organizacji.

Zaawansowane analizy i raportowanie umiejętności

Analizuj mocne strony, braki w umiejętnościach oraz trendy wśród pracowników za pomocą elastycznych narzędzi do analizy biznesowej.


Zobacz, jak Oracle ME zapewnia pracownikom doświadczenia pozwalające im na pracę u szczytu możliwości.

Kluczowe korzyści płynące z rozwiązania Dynamic Skills

Poznaj umiejętności swoich pracowników

Na bieżąco wykrywaj, śledź i analizuj umiejętności pracowników w całym przedsiębiorstwie.

Film: Optymalizacja strategii zarządzania umiejętnościami (27:05)

Uwolnij potencjał umiejętności

Daj pracownikom odpowiednie możliwości, które będą istotne dla nich i dla całego przedsiębiorstwa.

Film: Raport na temat technologii (4:02)

Uwolnij potencjał swoich pracowników

Zarządzaj umiejętnościami i działaniami niezbędnymi do stymulowania rozwoju osobistego i organizacyjnego.

Film: Wykorzystanie posiadanych umiejętności (24:43)

Poznaj umiejętności potrzebne do przetrwania i rozwoju w trudnych czasach

Wykorzystaj umiejętności pracowników w całym przedsiębiorstwie

Przejdź do Cloud EPM

Oracle Cloud HCM to rozwiązanie do obsługi działu kadr, które zapewnia widoczność pracowników, elastyczność i intuicyjną obsługę, co pozwala szybko dostosowywać się do zmian.

Jedna chmura kadrowo-finansowa

Wspólna platforma chmurowa pozwoli działom kadr i finansów na sprawne i dobre planowanie i współpracę. Ponadto zapewni pracownikom bezpieczeństwo i ułatwi organizację szkolenia, a także umożliwi kontrolę kosztów i produktywności. Będzie to ogromna szansa na szybszy rozwój przedsiębiorstwa i zwiększenie jego odporności, czyli sprawniejsze rozwiązywanie ewentualnych problemów bez uszczerbku dla prowadzonej działalności.

Rozwiąż problem niedoboru pracowników

Szybko i sprawnie zmień sposób, w jaki Twoje przedsiębiorstwo pozyskuje nowych pracowników oraz zarządza procesem zatrudnienia i wewnętrzną rekrutacją.

Oracle Dynamic Skills — powiązane rozwiązania

Oracle ME

Dostarczaj pracownikom spersonalizowanych doświadczeń

Kadry

Skutecznie zarządzaj personelem we wszystkich krajach

Zarządzanie talentami

Przejmij kontrolę nad każdym etapem zarządzania kadrami

Rekrutacja

Przyciągaj talenty i zwiększaj mobilność wewnętrzną

Oracle Dynamic Skills — zasoby

Nowe innowacje w Oracle Cloud HCM

Zobacz, co nowego oferuje rozwiązanie Cloud HCM i jak możemy pomóc w uczłowieczeniu pracy.

Rozwijaj swoje umiejętności z zakresu Cloud HCM

Oracle University oferuje szkolenia i certyfikacje w preferowanym przez odbiorców formacie, które zapewnią sukces każdej organizacji.

Przygotuj swoje przedsiębiorstwo na erę cyfrową dzięki wdrożeniu dynamicznej strategii zarządzania umiejętnościami

Zarządzanie umiejętnościami w całym przedsiębiorstwie może być trudne. O ile nowe umiejętności są potrzebne tak szybko, jak szybko pojawiają się nowe technologie (czyli w tempie wykładniczym), o tyle faktyczne umiejętności związane z zadaniami na danym stanowisku pracy (na przykład „zwiększenie udziału w rynku mediów społecznościowych” lub „usprawnienie sprzedaży produktów”) wymagają szczegółowego zrozumienia działań i umiejętności niezbędnych do osiągnięcia tych celów.

Przeczytaj artykuł