Nie znaleziono pasujących wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Konto w chmurze Zaloguj się do chmury
Konto Oracle

Oracle Dynamic Skills

Wykorzystaj umiejętności swoich pracowników i skutecznie zbuduj strategię przygotowania ich na przyszłe wyzwania.

Poznaj umiejętności potrzebne do przetrwania i rozwoju w trudnych czasach

Dynamic Skills — funkcje produktu

Wyszukiwanie umiejętności oparte na mechanizmach sztucznej inteligencji

Skorzystaj z mechanizmów sztucznej inteligencji i automatyzacji, aby na bieżąco aktualizować dane dotyczące umiejętności pracowników i wspomagać decyzje dotyczące planowania kadr.

Baza danych o umiejętnościach

Uzyskaj dostęp do dynamicznej bazy danych o umiejętnościach pracowników i stanowiskach pracy, dostosowanych do języka, kultury i branży danego przedsiębiorstwa.

Uczenie adaptacyjne

Uzyskuj dynamiczne dane o umiejętnościach i rekomendacje, które są udoskonalane i dostosowywane w miarę korzystania z systemu przez pracowników, kandydatów, działy kadr i kierownictwo.


Rekomendacje oparte na mechanizmach sztucznej inteligencji

Połącz kandydatów i pracowników ze spersonalizowanymi rekomendacjami umiejętności, które mogą dodać do swoich profili, aby zaprezentować swoje talenty.

Odkrywanie umiejętności

Umożliwiaj pracownikom odkrywanie nowych umiejętności, które pomogą im w rozwoju i karierze.

Zarządzanie pracownikami oparte na umiejętnościach

Usprawnij procesy rekrutacji, rozwoju kariery zawodowej i kształcenia w ramach systemu zarządzania, który można przystosować do potrzeb przedsiębiorstwa w tym zakresie.


Spersonalizowany portal

Zapewnij pracownikom i przełożonym możliwość scentralizowanego zarządzania umiejętnościami i rekomendowania działań, które przyczynią się do rozwoju osobistego i organizacyjnego.

Crowdsourcing umiejętności

Udostępnij narzędzia do polecania umiejętności, aby informacje o nich dotarły do szerokiego grona odbiorców w przedsiębiorstwie.

Analiza umiejętności

Zidentyfikuj niedobory umiejętności i zainicjuj działania związane z przekwalifikowaniem lub poprawieniem istniejących umiejętności, aby wspomóc realizację celów strategicznych.


Kluczowe korzyści płynące z rozwiązania Dynamic Skills

Poznaj umiejętności swoich pracowników

Na bieżąco wykrywaj, śledź i analizuj umiejętności pracowników w całym przedsiębiorstwie.

Film: Optymalizacja strategii zarządzania umiejętnościami (27:05)

Uwolnij potencjał umiejętności

Daj pracownikom odpowiednie możliwości, które będą istotne dla nich i dla całego przedsiębiorstwa.

Film: Raport na temat technologii (4:02)

Uwolnij potencjał swoich pracowników

Zarządzaj umiejętnościami i działaniami niezbędnymi do stymulowania rozwoju osobistego i organizacyjnego.

Film: Wykorzystanie posiadanych umiejętności (24:43)

Wykorzystaj umiejętności pracowników w całym przedsiębiorstwie

Przejdź do Cloud EPM

Oracle Cloud HCM to rozwiązanie do obsługi działu kadr, które zapewnia widoczność pracowników, elastyczność i intuicyjną obsługę, co pozwala szybko dostosowywać się do zmian.

Jedna chmura kadrowo-finansowa

Wspólna platforma chmurowa pozwoli działom kadr i finansów na sprawne i dobre planowanie i współpracę. Ponadto zapewni pracownikom bezpieczeństwo i ułatwi organizację szkolenia, a także umożliwi kontrolę kosztów i produktywności. Będzie to ogromna szansa na szybszy rozwój przedsiębiorstwa i zwiększenie jego odporności, czyli sprawniejsze rozwiązywanie ewentualnych problemów bez uszczerbku dla prowadzonej działalności.

Rozwiąż problem niedoboru pracowników

Szybko i sprawnie zmień sposób, w jaki Twoje przedsiębiorstwo pozyskuje nowych pracowników oraz zarządza procesem zatrudnienia i wewnętrzną rekrutacją.

Oracle Dynamic Skills — powiązane rozwiązania

Oracle ME

Dostarczaj pracownikom spersonalizowanych doświadczeń

Kadry

Skutecznie zarządzaj personelem we wszystkich krajach

Zarządzanie talentami

Przejmij kontrolę nad każdym etapem zarządzania kadrami

Rekrutacja

Przyciągaj talenty i zwiększaj mobilność wewnętrzną

Oracle Dynamic Skills — zasoby

Nowe innowacje w Oracle Cloud HCM

Zobacz, co nowego oferuje rozwiązanie Cloud HCM i jak możemy pomóc w uczłowieczeniu pracy.

Rozwijaj swoje umiejętności z zakresu Cloud HCM

Oracle University oferuje szkolenia i certyfikacje w preferowanym przez odbiorców formacie, które zapewnią sukces każdej organizacji.

Przygotuj swoje przedsiębiorstwo na erę cyfrową dzięki wdrożeniu dynamicznej strategii zarządzania umiejętnościami

Zarządzanie umiejętnościami w całym przedsiębiorstwie może być trudne. O ile nowe umiejętności są potrzebne tak szybko, jak szybko pojawiają się nowe technologie (czyli w tempie wykładniczym), o tyle faktyczne umiejętności związane z zadaniami na danym stanowisku pracy (na przykład „zwiększenie udziału w rynku mediów społecznościowych” lub „usprawnienie sprzedaży produktów”) wymagają szczegółowego zrozumienia działań i umiejętności niezbędnych do osiągnięcia tych celów.

Przeczytaj artykuł

Oracle Dynamic Skills — pierwsze kroki


Zamów prezentację

Skorzystaj z usług jednego z naszych ekspertów.


Obejrzyj prezentacje

Samodzielnie zapoznaj się z pakietem.


Skontaktuj się z działem sprzedaży

Porozmawiaj ze specjalistą ds. Oracle Cloud HCM.