Prezentacje produktów z pakietu Oracle Human Capital Management (HCM)

Zapoznaj się z prezentacjami przedstawiającymi najważniejsze funkcje i zalety Oracle Cloud HCM — kompletnego rozwiązania spełniającego wszystkie wymagania przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim. Zapewnia ono spójne doświadczenia na wszystkich urządzeniach, dostarcza precyzyjne dane dotyczące zasobów ludzkich umożliwiające podejmowanie lepszych decyzji oraz oferuje wiodące na rynku innowacje, które pozwolą zaspokoić obecne i przyszłe potrzeby.

Prezentacje produktów z pakietu Oracle Human Capital Management (HCM)

Prezentacje produktów Oracle ME

Produkty, które zapewniają pracownikom doskonałą użyteczność, motywację i produktywność.

Prezentacja produktów do zarządzania talentami

Przyciągaj, rozwijaj i aktywizuj pracowników za pomocą spersonalizowanego, kompleksowego i ujednoliconego środowiska dla pracowników, kierowników i dyrektorów.

Prezentacja produktu do zarządzania personelem

Dokładnie rejestruj koszty pracy, zmniejsz ryzyko nieprzestrzegania przepisów i dostosowuj obsadę kadrową do strategii biznesowej dzięki połączeniu funkcji zarządzania czasem, pracą i urlopami z danymi płacowymi, finansowymi i personalnymi.

Prezentacja produktu do zarządzania płacami

Usprawnij zasady obsługi globalnych procesów płacowych, sprawozdawczości podatkowej i przestrzegania przepisów poprzez udostępnienie interaktywnych pulpitów płacowych, wbudowanych narzędzi analitycznych i intuicyjnych interfejsów użytkownika.

Oracle Human Resources - przewodnik

Zobacz, jak korzystając z Oracle Human Resources - organizować globalne procesy z jednej skalowalnej platformy chmurowej, z łatwą, spersonalizowaną obsługą i lokalizowanymi przepływami Workflow zasobów ludzkich.

Oracle Recruiting - przewodnik

Zobacz, w jaki sposób Oracle Recruiting wykracza poza konkurencyjne rozwiązania ATS, zapewniając wyjątkowy poziom obsługi kandydatów i przyspieszając proces zatrudniania firm.

Prezentacja produktów do zarządzania talentami Oracle

Zobacz, w jaki sposób Oracle Talent Management może pomóc zarządzać talentami w jednym miejscu, dzięki czemu można zatrudniać, rozwijać i zatrzymywać pracowników, wyróżniającą swoją firmę.