Oracle Touchpoints

Pracownicy codziennie chcą czuć się wysłuchani i docenieni. Oracle Touchpoints to kanał zapewniający ciągłą komunikację pracowników z kierownictwem, a tworzone dzięki niemu wartościowe interakcje przyczyniają się do budowy zaufania, stymulowania rozwoju i łatwiejszego zatrzymywania pracowników w przedsiębiorstwie.

Miniatura wideo Punkty kontaktu HCM
Udostępnienie możliwości wzajemnego wyróżniania się i umacnianie kultury organizacyjnej za pomocą Oracle Celebrate

Oracle Touchpoints — funkcje

Szybkie ankiety pracownicze

Zachęcaj pracowników do informowania o swoich potrzebach i przemyśleniach poprzez regularne, szybkie ankiety.

Ankiety indywidualne i zespołowe

Rejestruj i sprawdzaj zbiorcze wyniki dotyczące odpowiedzi indywidualnych i zespołowych.

Bieżące odczucia

Zapewnij pracownikom i przełożonym możliwość inicjowania rozmów i dzielenia się odczuciami w celu szybkiego rozwiązywania problemów.

Regularne kontrole

Udostępnij pracownikom i przełożonym narzędzia do planowania spotkań w cztery oczy w celu omówienia różnych tematów, w tym postępów w realizacji celów lub pojawiających się potrzeb.


Mierniki zaangażowania zespołu

Zapewnij przełożonym bieżący dostęp do informacji na temat tendencji badanych w ankietach oraz ich porównania z sytuacją w całym przedsiębiorstwie.

Indywidualne tendencje na podstawie wyników ankiet

Udostępnij przełożonym oś czasu, na której przedstawione będą odczucia i interakcje poszczególnych pracowników, aby można było lepiej zrozumieć zmiany wartości wskaźników zaangażowania.

Tendencje dotyczące odczuć osobistych

Zapewnij pracownikom podgląd ich własnych działań związanych z zaangażowaniem, w tym tendencji wskazywanych w ankietach, interakcji i liczby ukończonych ankiet.


Organizer pracowniczy

Pomóż pracownikom i przełożonym w utrzymaniu regularnego rytmu kontroli dzięki jednemu miejscu, w którym można zaplanować i przeglądać przeszłe i przyszłe kontrole.

Zapisane tematy rozmów

Uporządkuj kontrole na podstawie niestandardowych i zalecanych tematów do omówienia, aby podejmowane rozmowy i działania były bardziej efektywne.

Wyróżnienia

Wyróżniaj pracowników wiadomościami od przełożonego, które podkreślają ważne momenty takie jak wkład w realizację projektu lub osiągnięcie ważnego etapu.

Zachęty

Udostępnij bezpośrednie łącza do zalecanych działań motywujących na podstawie interakcji (na przykład informacji zwrotnych) i danych o pracownikach.


Zwiększ zaangażowanie dzięki nowym akceleratorom przyjmowania.

Kluczowe korzyści płynące z rozwiązania Touchpoints

Wzmocnienie więzi na linii pracownik-przełożony

Pomóż przełożonym z przekonaniem podejmować właściwe działania służące budowaniu zaufania w zespole w drodze łączenia odczuć z odpowiednimi działaniami.

Zapewnienie pracownikom aktywnej roli w informowaniu o odczuciach i podejmowaniu odpowiednich działań

Zapewnij pracownikom jedno miejsce, w którym będą mogli przeglądać tendencje wskazywane przez wyniki ankiety, podejmować sugerowane działania i planować spotkania kontrolne z przełożonymi.

Promowanie kultury proaktywnej w celu zwiększenia wydajności i zaangażowania

Zachęcaj do prowadzenia wartościowych rozmów w ramach bieżących spotkań kontrolnych, podczas których poruszane będą własne lub zalecane tematy do omówienia.

Oracle Touchpoints — powiązane rozwiązania

Oracle ME

Dostarczaj pracownikom spersonalizowanych doświadczeń

Kadry

Skutecznie zarządzaj personelem we wszystkich krajach

Zarządzanie talentami

Przejmij kontrolę nad każdym etapem zarządzania kadrami

Rekrutacja

Przyciągaj talenty i zwiększaj mobilność wewnętrzną

Disclaimer: The preceding is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material, code, or functionality and should not be relied upon in making purchasing decisions. The development, release, timing, and pricing of any features or functionality described for Oracle’s products may change and remains at the sole discretion of Oracle Corporation.