Nie znaleziono pasujących wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.

Oracle Touchpoints

Pracownicy codziennie chcą czuć się wysłuchani i docenieni. Oracle Touchpoints to kanał zapewniający ciągłą komunikację pracowników z kierownictwem, a tworzone dzięki niemu wartościowe interakcje przyczyniają się do budowy zaufania, stymulowania rozwoju i łatwiejszego zatrzymywania pracowników w przedsiębiorstwie.

Miniatura wideo Punkty kontaktu HCM

Zwiększ zaangażowanie dzięki nowym akceleratorom przyjmowania.

Oracle Touchpoints — funkcje

Szybkie ankiety pracownicze

Zachęcaj pracowników do informowania o swoich potrzebach i przemyśleniach poprzez regularne, szybkie ankiety.

Ankiety indywidualne i zespołowe

Rejestruj i sprawdzaj zbiorcze wyniki dotyczące odpowiedzi indywidualnych i zespołowych.

Bieżące odczucia

Zapewnij pracownikom i przełożonym możliwość inicjowania rozmów i dzielenia się odczuciami w celu szybkiego rozwiązywania problemów.

Regularne kontrole

Udostępnij pracownikom i przełożonym narzędzia do planowania spotkań w cztery oczy w celu omówienia różnych tematów, w tym postępów w realizacji celów lub pojawiających się potrzeb.


Mierniki zaangażowania zespołu

Zapewnij przełożonym bieżący dostęp do informacji na temat tendencji badanych w ankietach oraz ich porównania z sytuacją w całym przedsiębiorstwie.

Indywidualne tendencje na podstawie wyników ankiet

Udostępnij przełożonym oś czasu, na której przedstawione będą odczucia i interakcje poszczególnych pracowników, aby można było lepiej zrozumieć zmiany wartości wskaźników zaangażowania.

Tendencje dotyczące odczuć osobistych

Zapewnij pracownikom podgląd ich własnych działań związanych z zaangażowaniem, w tym tendencji wskazywanych w ankietach, interakcji i liczby ukończonych ankiet.


Organizer pracowniczy

Pomóż pracownikom i przełożonym w utrzymaniu regularnego rytmu kontroli dzięki jednemu miejscu, w którym można zaplanować i przeglądać przeszłe i przyszłe kontrole.

Zapisane tematy rozmów

Uporządkuj kontrole na podstawie niestandardowych i zalecanych tematów do omówienia, aby podejmowane rozmowy i działania były bardziej efektywne.

Wyróżnienia

Wyróżniaj pracowników wiadomościami od przełożonego, które podkreślają ważne momenty takie jak wkład w realizację projektu lub osiągnięcie ważnego etapu.

Zachęty

Udostępnij bezpośrednie łącza do zalecanych działań motywujących na podstawie interakcji (na przykład informacji zwrotnych) i danych o pracownikach.


Część platformy zarządzania doświadczeniami pracowników Oracle ME.

Kluczowe korzyści płynące z rozwiązania Touchpoints

Wzmocnienie więzi na linii pracownik-przełożony

Pomóż przełożonym z przekonaniem podejmować właściwe działania służące budowaniu zaufania w zespole w drodze łączenia odczuć z odpowiednimi działaniami.

Zapewnienie pracownikom aktywnej roli w informowaniu o odczuciach i podejmowaniu odpowiednich działań

Zapewnij pracownikom jedno miejsce, w którym będą mogli przeglądać tendencje wskazywane przez wyniki ankiety, podejmować sugerowane działania i planować spotkania kontrolne z przełożonymi.

Promowanie kultury proaktywnej w celu zwiększenia wydajności i zaangażowania

Zachęcaj do prowadzenia wartościowych rozmów w ramach bieżących spotkań kontrolnych, podczas których poruszane będą własne lub zalecane tematy do omówienia.

Oracle Touchpoints — powiązane rozwiązania

Oracle ME

Dostarczaj pracownikom spersonalizowanych doświadczeń

Kadry

Skutecznie zarządzaj personelem we wszystkich krajach

Zarządzanie talentami

Przejmij kontrolę nad każdym etapem zarządzania kadrami

Rekrutacja

Przyciągaj talenty i zwiększaj mobilność wewnętrzną

Zacznij korzystać z Oracle Touchpoints


Zamów prezentację

Skorzystaj z usług jednego z naszych ekspertów.


Obejrzyj prezentacje

Samodzielnie zapoznaj się z pakietem.


Skontaktuj się z działem sprzedaży

Porozmawiaj ze specjalistą ds. Oracle Cloud HCM.