Oracle Human Resources

Skutecznie zarządzaj personelem we wszystkich krajach. Planuj i optymalizuj procesy związane z pracownikami na całym świecie oraz zarządzaj nimi, korzystając z jednego wspólnego źródła danych. Podejmuj lepsze decyzje, spersonalizuj doświadczenia swoich pracowników i wykorzystaj wysoce konfigurowalne przepływy pracy, które oferują skalowalność i lokalizację.

Firma Gartner® uznaje Oracle za lidera w dziedzinie w dziedzinie Cloud HCM już ósmy rok z rzędu

Dowiedz się, dlaczego firma Oracle została uznana za lidera w raporcie Magic QuadrantTM 2023 na temat pakietów Cloud HCM Suite dla przedsiębiorstw zatrudniających ponad 1 tys. pracowników, zajmując szóste miejsce w kategorii „Kompletność wizji”.*

Zapoznaj się z rozwiązaniem Human Resources

Podstawowe funkcje kadrowe

Kompleksowy dział kadr

Zatrudniaj, wdrażaj i angażuj pracowników oraz zarządzaj nimi zgodnie z praktykami prawnymi i firmowymi.

Informacje na żądanie

Zapewnij pracownikom bezpieczne, samoobsługowe, mobilne opcje zarządzania danymi osobowymi, urlopami, paskami płac i nie tylko.

Globalny i lokalny zasięg

Zapewnij zgodność w ponad 200 krajach i jurysdykcjach z funkcjami legislacyjnymi wbudowanymi w celu zaspokojenia globalnych wymagań.

Obsługa branż i związków zawodowych

Korzystaj z przepływów pracy opartych na regułach, aby uprościć zarządzanie unikalnymi umowami branżowymi, związkowymi, zbiorowymi i kontraktowymi.

Zarządzanie stanowiskami

Zarządzaj liczbą pracowników i budżetami, mając pełny obraz wolnych i obsadzonych stanowisk, w tym stanowisk globalnych.


Korzyści

Programy świadczeń

Zapewnij elastyczne programy spełniające określone wymagania oraz plany dotyczące świadczeń dla swojej organizacji.

Stawki i zakres świadczeń

Obliczaj i zarządzaj stawkami planu dla każdej grupy pracowników z pełną integracją z Oracle Payroll.

Rejestracja samoobsługowa

Przeprowadź pracowników przez proces świadczeń za pomocą intuicyjnej strony docelowej i przebiegu rejestracji.


Workforce Modeling and Predictions

Analityka predykcyjna

Organizuj pracowników według przewidywanego ryzyka odejścia, aby móc skupić się na zatrzymaniu najlepszych pracowników.

Efektywność zespołu

Określaj wpływ zmian, takich jak awanse lub urlopy, na wyniki zespołowe i indywidualne.

Moduł Zatrudnienie

Korzystaj z gotowych atrybutów modelowania, ułatwiających tworzenie lub aktualizowanie planów kadrowych i adaptację do zmian.


Strategic Workforce Planning

Modelowanie „co jeśli”

Wykorzystuj narzędzia typu „przeciągnij i upuść”, aby zrozumieć wpływ każdej decyzji na kadry, finanse i operacje.

Współpraca w czasie rzeczywistym

Twórz i edytuj scenariusze planowania, z pełnym wglądem w równoległe planowanie przez innych liderów organizacji.

SmartView

Zapewnij analitykom możliwość szybkiego tworzenia, obsługi i wizualizacji danych z Microsoft Excel w Oracle HCM.


Praca zawodowa

Moja praca społeczna

Zapewnij spersonalizowane rekomendacje wolontariatu, aby pracownicy mogli robić to, co jest dla nich najważniejsze.

Moja marka

Umożliwiaj pracownikom zwiększanie ich wpływu i budowanie marki dzięki analizom opartym na połączeniach i zasięgu w mediach społecznościowych.

My stan zdrowia

Twórz aktywności i konkursy, które pozytywnie wpłyną na energię, produktywność i ogólne samopoczucie pracowników.


Advanced HCM Controls

Zapobieganie oszustwom i błędom

Korzystaj z algorytmów opartych na sztucznej inteligencji, aby automatycznie identyfikować i reagować na anomalie, takie jak pracownicy-widma i zmiany na liście płac.

Certyfikacja wrażliwego dostępu

Zapewnij bezpieczeństwo danych HR i uprość zgodność z przepisami dzięki automatycznym certyfikatom dostępu do wrażliwych danych lub procesów.

Bezpieczne projektowanie ról

Korzystaj z gotowych reguł opartych na najlepszych praktykach lub konfiguruj własne, aby egzekwować zasady w ramach procesów kadrowych.

Głęboka analiza SOD (segregacja obowiązków)

Spełniaj wymagania regulacyjne, uzyskując wgląd w role i uprawnienia, korzystając z szczegółowej analizy SOD.Experience Design Studio

Twoje dane, Twój sposób wykorzystania

Konfiguruj procesy Workflow i weryfikuj dane na podstawie zasad firmy i lokalnych wymagań prawnych.

Spersonalizowany widok

Prezentuj dane i procesy w różny sposób w oparciu o parametry użytkownika, w tym rolę, kraj, podmiot prawny lub jednostkę biznesową.

Zero kodowania

Zapewnij działowi HR łatwe w użyciu narzędzia do konfigurowania i zarządzania adaptacyjnymi procesami biznesowymi bez pomocy działu IT.

Najlepsze praktyki jako reguły

Korzystaj z gotowych reguł, aby rozpocząć definiowanie kluczowych przepływów pracy, w tym awansów, transferów, zmian lokalizacji i nie tylko.

Lepsze dane = lepsze decyzje

Zwiększ dokładność otrzymywanych danych, aby wspierać podejmowanie decyzji i analizy oparte na sztucznej inteligencji w całym systemie.


Zapewnij pracownikom doświadczenia, które wydobędą z każdej osoby to, co najlepsze.

Zapewniaj spersonalizowane doświadczenia, aby prowadzić pracowników przez działania zawodowe i osobiste, usprawniać komunikację, wspierać rozwój, zwiększać ciągłe zaangażowanie menedżerów i pracowników oraz zapewniać responsywne wsparcie w zakresie usług HR – wszystko dostosowane w oparciu o kompleksowe zrozumienie każdej osoby.

Moduły Oracle ME

Moje doświadczenie jest najlepsze, kiedy jest dostosowane do MNIE

Dostarczaj spersonalizowane doświadczenia dzięki Oracle ME, jedynej kompletnej platformie do zarządzania doświadczeniami pracowników, która pozwala talentom nawiązywać relacje, rozwijać się i prosperować.

Najważniejsze korzyści z rozwiązania Human Resources

 • Zapewnij najlepsze w swojej klasie środowisko obsługi człowieka

  Zaoferuj możliwości samoobsługi, mobilne narzędzia i intuicyjne procesy wspierające sukces pracowników.

  Film: Jak uczłowieczyć pracę (1:58)

 • Przeprowadź transformację cyfrową dzięki kompletnemu, łatwemu w użyciu pakietowi.

  Standaryzuj procesy HR, podejmuj decyzje oparte na danych i upraszczaj przepływy pracy, aby stymulować innowacje w różnych zespołach.

 • Z łatwością konfiguruj procesy kadrowe pod kątem swoich potrzeb.

  Zaprojektuj i skonfiguruj przepływy pracy działu kadr, aby zaspokoić konkretne potrzeby biznesowe bez pomocy działu IT.

  Wideo: Podstawy produktu - Experience Design Studio (3:17)

 • Upraszczaj złożoność wspierania reprezentowanych pracowników.

  Aktualizuj umowy, przeliczaj karty czasu pracy i dostosowuj listę płac za pomocą przepływów pracy, które spełniają najbardziej złożone wymagania.

  Wideo: Reprezentowani pracownicy Oracle Cloud HCM (4:11)

Przykłady wdrożeń rozwiązania Human Resources

Klienci z wielu różnych branż wykorzystują Oracle Cloud HCM w swojej działalności biznesowej.

Zasoby kadrowe

Poradnik Oracle dotyczący programu HR Excellence

Zebraliśmy nasze sekrety, jak zmaksymalizować inwestycje w utalentowanych pracowników. Chcemy się nimi z Tobą podzielić.

* Firma Gartner nie promuje dostawców, produktów ani usług prezentowanych w swoich publikacjach badawczych, ani nie zaleca użytkownikom wybierania tylko dostawców uzyskujących najwyższe oceny lub określonych w inny sposób. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie analityków i nie powinny być traktowane jako wiążące stwierdzenia faktów. Gartner, „Magic Quadrant for Cloud HCM Suites for 1,000+ Employee Enterprises”, Ranadip Chandra, Sam Grinter, Ron Hanscome, Chris Pang, Anand Chouksey, Josie Xing, Harsh Kundulli, David Bobo, Laura Gardiner, Hiten Sheth, Jackie Watrous, Travis Wickesberg, 18 października 2023 r.

GARTNER jest zarejestrowanym znakiem towarowym i usługowym, a MAGIC QUADRANT zarejestrowanym znakiem towarowym spółki Gartner, Inc. lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie i są one używane w niniejszym dokumencie za ich zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ta grafika została opublikowana przez firmę Gartner, Inc. jako część większego dokumentu badawczego i powinna być oceniana w kontekście całego dokumentu. Dokument firmy Gartner jest udostępniany przez Oracle na żądanie.