Nie znaleziono pasujących wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Konto w chmurze Zaloguj się do chmury
Konto Oracle

Co to jest HRMS?

Skrót HRMS oznacza system zarządzania kadrami (Human Resources Management System). Odnosi się do pakietu oprogramowania używanego przez organizacje do zarządzania wewnętrznymi funkcjami HR. Od zarządzania danymi pracowników po listy płac, rekrutację, świadczenia, szkolenia, zarządzanie talentami, angażowanie pracowników i monitorowanie ich obecności w pracy — oprogramowanie HRMS pomaga specjalistom HR zarządzać pracownikami w nowoczesny sposób. Nazywany również systemem informacji o zasobach ludzkich (Human Resources Information System, HRIS), system HRMS udostępnia informacje o najbardziej wartościowych zasobach firmy — pracownikach — osobom, które potrzebują tych informacji. Obecnie od oprogramowania używanego przez działy kadr oczekuje się, że będzie ono nowoczesnym, opartym na chmurze rozwiązaniem do zarządzania kapitałem ludzkim.

Transformacja HRMS w chmurze

Biorąc pod uwagę znaczenie systemów kadrowych dla sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem i jego stabilnego rozwoju — oraz to, że specjaliści ds. kadr dysponują narzędziami i danymi do podejmowania właściwych decyzji i wykazywania korzyści — specjaliści ci pełnią obecnie jedną z najważniejszych ról w zarządzie każdej firmy. Dzięki głębszemu zrozumieniu chmury i technologii cyfrowej mogą wnieść znaczący wkład w tworzenie i utrzymywanie produktywnego miejsca pracy z wykorzystaniem nowoczesnych systemów zarządzania zasobami ludzkimi (HRMS) w chmurze. Aby dostosować się do biznesu, działania HR należy modernizować i przekształcać. Aby stymulować zmiany, działy HR muszą wybrać odpowiedni system HRMS w chmurze do zarządzania całym cyklem życia pracownika. Rozproszone, lokalne rozwiązania, w których kluczowe funkcje HR, takie jak płace i świadczenia, są przetwarzane w oddzielnych modułach HRMS, nie są zintegrowane z tymi używanymi do zarządzania kadrami, optymalizacji siły roboczej i uczenia się. To rozproszenie utrudnia obsługę, zmniejsza komfort pracy i utrudnia analizę danych w celu uzyskania cennych informacji.

 

10 powodów, dla których klienci przechodzą z lokalnych systemów HRMS na Oracle Cloud HCM

1. Nowoczesne i spersonalizowane środowisko użytkownika (UX)
Rozwiązania HCM w chmurze umożliwiają łatwe zarządzanie danymi, aby praca użytkownika była bardziej spersonalizowana. Rozwiązanie to jest nie tylko przyjazne dla użytkownika, ale rozumie też jego zainteresowania i odpowiednio dostosowuje obszary — profilu, uczenia się, mentorów i ról — do rozwijającej się sytuacji.

2. Adaptacyjna i elastyczna architektura
Oracle HCM Cloud to rozwiązanie, które można odpowiednio zaadaptować i rozszerzyć, aby sprostać stale zmieniającym się praktykom biznesowym, przepisom i wymaganiom środowiska. Sprawia również, że przedsiębiorstwo będzie działać w sposób sprawny i zintegrowany.

3. Inteligentne aplikacje
Oracle Cloud HCM w znacznym stopniu wykorzystuje sztuczną inteligencję. Oznacza to, że w rozwiązaniu tym połączono analitykę danych i zaawansowane samouczenie się maszyn, aby pomagać specjalistom ds. kadrowych i pracownikom w usprawnieniu procesów rekrutacji, pracy, motywowania i restrukturyzacji. Dzięki lepszemu zarządzaniu talentami firmy mogą zapewnić pełną analizę zasobów kadrowych i zwiększyć wydajność operacyjną.

4. Kompletne rozwiązanie chmurowe do zarządzania kapitałem ludzkim
Organizacje mogą prowadzić działalność, korzystając z usług tylko jednego partnera dostarczającego technologię HR. Dzięki kompleksowej usłudze HCM Cloud można zarządzać całym cyklem życia pracowników, integrować rozwiązanie z kluczowymi obszarami działalności, w tym finansami i sprzedażą, korzystając z szybkości, bezpieczeństwa i innowacji infrastruktury Oracle.

5. Korzyści biznesowe z wdrożenia systemu HRMS
Klienci Oracle mogą łatwo wdrożyć nasze zaawansowane oprogramowanie HR, aby usprawnić swoją działalność, zwiększyć użyteczność systemu, poprawić produktywność i obniżyć całkowity koszt posiadania.

6. Moc chmurowego systemu HR
Innowacje towarzyszące systemowi HRMS to największa korzyść z przeniesienia systemu kadrowego do chmury. Zbuduj już dziś platformę HR przyszłości, korzystając z najnowszych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, chatboty, blockchain i Internet rzeczy (IoT).

7. Mechanizmy kontroli bezpieczeństwa i prywatności danych
Dzięki migracji systemu HRMS do chmury Oracle przedsiębiorstwa zyskują wielowarstwowe mechanizmy zabezpieczeń i mogą korzystać z domyślnego szyfrowania danych, a także nowoczesnych centrów danych. Platforma chmurowa Oracle umożliwia zarządzanie tożsamością i bezpieczeństwem, skalowalność, dostępność i wydajność, działając na najlepszej w swojej klasie infrastrukturze Oracle Cloud Infrastructure.

8. Zaangażowana społeczność HR
Członkowie naszej liczącej ponad 30 tys. osób społeczności HR spotykają się w świecie realnym i online, aby dzielić się najlepszymi praktykami, wspólnie rozwiązywać problemy i rozwijać swoje kariery w branży HR.

9. Udokumentowane sukcesy klientów
Oracle współpracuje z klientem na każdym etapie procesu migracji do chmury, aby zapewnić sukces ich projektów kadrowych. Nowi klienci Oracle mają dostęp do menedżera sukcesów wdrożeniowych, materiałów edukacyjnych na żądanie oraz narzędzi do planowania sukcesu. Oferujemy całodobową obsługę klienta w 145 krajach na całym świecie, aby pomóc Ci osiągać maksymalne korzyści z inwestycji.

10. Globalne funkcje i zasięg
Nasze rozwiązanie HR, przetłumaczone na 25 języków i działające w ponad 200 lokalizacjach na całym świecie, zaprojektowano specjalnie pod kątem działalności globalnej, aby zaspokajało potrzeby zarówno przedsiębiorstw, jak i gospodarek regionalnych.

Oprogramowanie HRMS — pracownicy mają znaczenie

Rozwiązania Workforce Management, stanowiące część naszego chmurowego systemu HCM, sprawiają, że działania kadrowe nabierają dla pracowników znaczenia i przygotowują ich na wyzwania przyszłości.

 

Systemy zarządzania kadrami (Human Resource Management System, HRMS)

Ze względu na liczne zalety kierownicy działów kadr zaczynają korzystać z chmurowych systemów HRMS, takich jak Oracle Cloud HCM. Rozwiązanie HRMS firmy Oracle:

  • zapewnia lepszą obsługę pracowników, zachęcając ich do ciągłego zaangażowania i większej wydajności;
  • dopasowuje strategię kadrową firmy do dynamicznej strategii biznesowej, dostosowując się do coraz szybszych zmian w świecie biznesu;
  • tworzy kulturę innowacyjności dzięki podążaniu za nowymi technologiami — takimi jak sztuczna inteligencja (AI), samouczenie się maszyn, chatboty, blockchain — co pozwala zdobyć przewagę nad konkurencją.

Transformacja działu kadr na potrzeby XXI w.

Gospodarka XXI wieku ciągle oferuje nowe technologie. Organizacje odnoszące sukcesy wykorzystują innowacyjne systemy zarządzania zasobami ludzkimi, aby lepiej zatroszczyć się o swoich pracowników, którzy mogą następnie dbać o swoich klientów. Inteligencja adaptacyjna i uczenie maszynowe pozwalają osiągnąć coś, co wcześniej nie było możliwe — tworzenie bardziej angażującego i lepszego środowiska pracy.

Obecnie działy kadr mają dostęp do nowych innowacyjnych technologii i prawdziwych rozwiązań chmurowych HRMS, co zapewnia firmom większe korzyści biznesowe.