Co to jest HRMS?

Skrót HRMS oznacza system zarządzania kadrami (Human Resources Management System). Odnosi się do pakietu oprogramowania używanego przez organizacje do zarządzania wewnętrznymi funkcjami HR. Od zarządzania danymi pracowników po listy płac, rekrutację, świadczenia, szkolenia, zarządzanie talentami, angażowanie pracowników i monitorowanie ich obecności w pracy — oprogramowanie HRMS pomaga specjalistom HR zarządzać pracownikami w nowoczesny sposób. Nazywany również systemem informacji o zasobach ludzkich (Human Resources Information System, HRIS), system HRMS udostępnia informacje o najbardziej wartościowych zasobach firmy — pracownikach — osobom, które potrzebują tych informacji. Oprogramowanie HR i systemy HRIS wykorzystywane dotychczas stały się dzisiejszymi rozwiązaniami chmurowymi do zarządzania kapitałem ludzkim.

HCM — miniatura wideo

Przejście na chmurowy system HRMS

Specjaliści ds. kadr stali się jednymi z najważniejszych osób w zarządach firm. Wynika to z tego, że odgrywają istotną rolę w zapewnianiu sprawnego i efektywnego funkcjonowania organizacji — i będą ją odgrywali w przyszłości — oraz dysponują narzędziami i danymi, które pomagają im podejmować właściwe decyzje i demonstrować wartość. Mają dużą wiedzę na temat chmury i technologii cyfrowych, dzięki czemu już dziś mogą w znaczący sposób przyczynić się do tworzenia i utrzymywania produktywnego miejsca pracy, korzystając z chmurowych systemów zarządzania zasobami ludzkimi.

Aby dostosować się do biznesu, działania HR należy modernizować i przekształcać. Aby stymulować zmiany, działy HR muszą wybrać odpowiedni system HRMS w chmurze do zarządzania całym cyklem życia pracownika. W przypadku rozproszonych rozwiązań lokalnych kluczowe funkcje HR, takie jak płace i świadczenia, są przetwarzane w oddzielnych systemach HRM, które nie są zintegrowane z tymi używanymi do zarządzania talentami, optymalizacji siły roboczej i kształcenia. To rozproszenie zmniejsza przejrzystość obsługi i komfort pracy oraz utrudnia analizę danych w celu uzyskania cennych informacji.

Kluczowe działania w zakresie zarządzania talentami są ograniczane przez brak zintegrowanych informacji we wszystkich systemach HRMS. Ponadto działania kadrowe są prowadzone mniej efektywnie i z mniejszym wglądem, niż mogłoby to mieć miejsce, gdyby funkcjonował jeden system ewidencji i model wdrażania oparty na chmurze.

Z tych powodów działy kadr, które nadal korzystają z rozproszonych rozwiązań, nie odnoszą korzyści, które mogą mieć strategiczne znaczenie dla przedsiębiorstwa, takich jak m.in.:

Niższe koszty kadrowe

Choć działy kadr zwykle polegają na informatykach, którzy utrzymują lokalne systemy HR, zaawansowane rozwiązania kadrowe oparte na chmurze zmieniają ten stan rzeczy. Rozwiązania HRM oparte na chmurze można łatwo konfigurować i dostosowywać, co pozwala zapewnić działowi kadr pełną kontrolę, a jednocześnie znacznie zmniejszyć liczbę pracowników potrzebnych do ich wdrożenia, zarządzania i obsługi.

Szybkie innowacje w dziedzinie kadr

W przypadku lokalnych systemów HRMS każde uaktualnienie stanowi poważne wyzwanie wiążące się z koniecznością poświęcenia znacznej ilości czasu i pieniędzy, ponieważ należy wdrożyć je na wielu urządzeniach. Z kolei chmura umożliwia znaczne skrócenie czasu wdrażania oraz łatwy, natychmiastowy dostęp do aktualizacji i innowacji. W rezultacie Twoja organizacja znacznie szybciej czerpie korzyści.

Zaangażowani pracownicy

Najlepsze rozwiązania kadrowe to takie, które są równie dostępne i przystępne dla każdego pracownika, kierownika i specjalisty ds. kadr. Właśnie tym charakteryzują się oparte na chmurze systemy zarządzania kapitałem ludzkim (HCM). HCM rewolucjonizuje procesy zarządzania personelem dzięki ujednoliconemu środowisku pracowników, możliwości nawiązywania łączności z dowolnego miejsca oraz funkcjom opartym na rolach przeznaczonym dla całego zespołu.

Dowiedz się więcej o Human Resource Management Systems

10 powodów, dla których klienci przechodzą z lokalnych systemów HRMS na Oracle Cloud HCM

1. Spersonalizowane i nowoczesne środowisko użytkownika (UX)

Chmurowe rozwiązania Human Capital Management to połączenie prostoty i inteligencji, które sprawia, że praca staje się bardziej spersonalizowana. Rozwiązanie to jest nie tylko przyjazne dla użytkownika, ale rozumie też jego zainteresowania i odpowiednio dostosowuje obszary — profilu, uczenia się, mentorów i ról — do rozwijającej się sytuacji.

2. Adaptowalna i rozszerzalna architektura

Chmurowa platforma HR pozwala firmom trzymać rękę na pulsie — zapewnia adaptowalne i elastyczne rozwiązania, które umożliwiają łatwą adaptację procesów biznesowych pod kątem dynamicznie zmieniających się praktyk biznesowych, przepisów i środowisk.

3. Inteligentna aplikacja

Nasze rozwiązanie Cloud HCM wykorzystuje podejście bazujące na sztucznej inteligencji. Oznacza to, że w rozwiązaniu tym połączono analitykę danych i zaawansowane samouczenie się maszyn, aby pomagać specjalistom ds. kadrowych i pracownikom w usprawnieniu procesów rekrutacji, pracy, motywowania i restrukturyzacji. Dzięki lepszemu zarządzaniu talentami firmy mogą zapewnić pełną analizę zasobów kadrowych i zwiększyć wydajność operacyjną.

4. Kompletne rozwiązanie Human Capital Management Cloud

Organizacje mogą prowadzić działalność, korzystając z usług jednego partnera dostarczającego technologię HR. Dzięki kompleksowej usłudze HCM Cloud można zarządzać całym cyklem życia pracowników, integrować rozwiązanie z kluczowymi obszarami działalności, w tym finansami i sprzedażą, korzystając z szybkości, bezpieczeństwa i innowacji infrastruktury Oracle.

5. Korzyści biznesowe płynące z wdrożenia systemu HRMS

Klienci mogą łatwo wdrożyć nasze zaawansowane chmurowe oprogramowanie kadrowe, aby usprawnić swoją działalność, zwiększyć użyteczność systemu, poprawić produktywność i obniżyć całkowity koszt posiadania.

6. Wydajność chmurowego systemu kadrowego

Innowacyjne rozwiązanie HRMS jest największą korzyścią z przeniesienia systemów do chmury. Zbuduj już dziś platformę HR przyszłości, korzystając z najnowszych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, chatboty, blockchain i Internet rzeczy (IoT).

7. Bezpieczeństwo danych i kontrola prywatności

Przenosząc system HRMS do chmury, przedsiębiorstwa uzyskują wielowarstwowe zabezpieczenia, domyślnie włączone szyfrowanie danych oraz możliwość korzystania z najnowocześniejszych centrów danych. Platforma chmurowa Oracle umożliwia zarządzanie tożsamością i bezpieczeństwem, skalowalność, dostępność i wydajność, działając na najlepszej w swojej klasie infrastrukturze Oracle Cloud Infrastructure.

8. Zaangażowana i prężna społeczność HR

Członkowie naszej liczącej ponad 30 000 osób społeczności HR spotykają się online i osobiście, aby dzielić się najlepszymi praktykami, rozwiązywać problemy i rozwijać się zawodowo.

9. Udokumentowane sukcesy klientów

Nasi partnerzy służą pomocą na każdym etapie procesu migracji do chmury, aby zapewnić sukces Twojego projektu HR. Nowi klienci Oracle mają dostęp do menedżera sukcesów wdrożeniowych, materiałów edukacyjnych na żądanie oraz narzędzi do planowania sukcesu. Oferujemy całodobową obsługę klienta w 145 krajach na całym świecie, aby pomóc Ci osiągać maksymalne korzyści z inwestycji.

10. Globalny zasięg i globalne możliwości

Aby wyjść naprzeciw potrzebom światowej gospodarki, nasze globalne rozwiązanie kadrowe zostało zaprojektowane z myślą o zaspokojeniu potrzeb zarówno korporacyjnych, jak i regionalnych w ponad 200 lokalizacjach i 25 językach.

Oprogramowanie HRMS — pracownicy mają znaczenie

Rozwiązania Workforce Management, stanowiące część naszego chmurowego systemu HCM, sprawiają, że działania kadrowe nabierają dla pracowników znaczenia i przygotowują ich na wyzwania przyszłości.

Systemy zarządzania kadrami (Human Resource Management System, HRMS)

Ze względu na liczne zalety kierownicy działów kadr zaczynają korzystać z chmurowych systemów HRMS, takich jak Oracle Cloud HCM. Rozwiązanie HRMS firmy Oracle:

  • zapewnia lepszą obsługę pracowników, zachęcając ich do ciągłego zaangażowania i większej wydajności;
  • dopasowuje strategię kadrową firmy do dynamicznej strategii biznesowej, dostosowując się do coraz szybszych zmian w świecie biznesu;
  • tworzy kulturę innowacyjności dzięki podążaniu za nowymi technologiami — takimi jak sztuczna inteligencja (AI), samouczenie się maszyn, chatboty, blockchain — co pozwala zdobyć przewagę nad konkurencją.

Przyszłość systemu zarządzania zasobami ludzkimi

Gospodarka XXI wieku ciągle oferuje nowe technologie. Organizacje odnoszące sukcesy wykorzystują innowacyjne systemy zarządzania zasobami ludzkimi, aby lepiej zatroszczyć się o swoich pracowników, którzy mogą następnie dbać o swoich klientów. Inteligencja adaptacyjna i uczenie maszynowe pozwalają osiągnąć coś, co wcześniej nie było możliwe — tworzenie bardziej angażującego i lepszego środowiska pracy.

Obecnie działy kadr mają dostęp do nowych innowacyjnych technologii i prawdziwych rozwiązań chmurowych HRMS, co zapewnia firmom większe korzyści biznesowe.

Sprawdź Oracle Cloud HCM — najbardziej kompletne i ujednolicone chmurowe rozwiązanie HCM.