Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Co to jest HRMS?

Skrót „HRMS” oznacza system zarządzania kadrami (ang. Human Resources Management System). Czasami system HRMS jest również określany skrótem HRIS (ang. Human Resources Information System) oznaczającym system informatyczny działu kadr. Skrót ten odnosi się do pakietu oprogramowania używanego przez przedsiębiorstwa do zarządzania wewnętrznymi funkcjami kadrowymi. Od zarządzania danymi pracowników po listy płac, rekrutację, świadczenia, szkolenia, zarządzanie talentami, angażowanie pracowników i monitorowanie ich obecności w pracy — oprogramowanie HRMS pomaga specjalistom HR zarządzać nowoczesnymi pracownikami. System HRMS udostępnia informacje o pracownikach osobom, które tych informacji potrzebują. Obecnie od oprogramowania używanego przez działy kadr oczekuje się, że będzie ono nowoczesnym, opartym na chmurze rozwiązaniem do zarządzania kapitałem ludzkim.

Migracja systemu HRMS do chmury

Biorąc pod uwagę znaczenie systemów kadrowych dla sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem i jego stabilnego rozwoju — oraz to, że specjaliści ds. kadr dysponują narzędziami i danymi do podejmowania właściwych decyzji i wykazywania korzyści — specjaliści ci pełnią obecnie jedną z najważniejszych ról w zarządzie każdej firmy. Dzięki głębszemu zrozumieniu chmury i technologii cyfrowej mogą dziś wnieść znaczący wkład w tworzenie i utrzymywanie produktywnego miejsca pracy z wykorzystaniem systemów zarządzania zasobami ludzkimi (HRMS) w chmurze jutra. Aby dostosować się do biznesu, HR musi się modernizować i przekształcać. Aby stymulować zmiany, HR musi wybrać odpowiedni system klasy HRMS w chmurze, by zarządzać całym cyklem życia pracownika. Rozproszone, lokalne rozwiązania, w których kluczowe funkcje HR, takie jak płace i świadczenia, są przetwarzane w oddzielnych modułach HRMS, nie są zintegrowane z tymi używanymi do zarządzania kadrami, optymalizacji siły roboczej i uczenia się. To rozproszenie utrudnia obsługę, zmniejsza komfort pracy i utrudnia analizę danych w celu uzyskania cennych informacji.

 

Dowiedz się więcej o Human Resource Management Systems

10 powodów, dla których klienci przechodzą z lokalnych systemów HRMS na Oracle HCM Cloud

1. Nowoczesna i spersonalizowana obsługa
Oracle Cloud Human Capital Management umożliwia łatwe zarządzanie danymi, aby praca użytkownika była bardziej spersonalizowana. Rozwiązanie to jest nie tylko przyjazne dla użytkownika, ale rozumie też jego zainteresowania i odpowiednio dostosowuje obszary — profilu, uczenia się, mentorów i ról — do rozwijającej się sytuacji.

2. Adaptacyjna i elastyczna architektura
Oracle HCM Cloud to rozwiązanie, które można odpowiednio zaadaptować i rozszerzyć, aby sprostać stale zmieniającym się praktykom biznesowym, przepisom i wymaganiom środowiska, oraz które sprawi, że przedsiębiorstwo będzie działać w sposób sprawny i zintegrowany.

3. Inteligentna aplikacja
Oracle Cloud HCM jest przede wszystkim oparta na sztucznej inteligencji. Oznacza to, że w rozwiązaniu tym połączono analitykę danych i zaawansowane samouczenie się maszyn, aby pomagać specjalistom ds. kadrowych i pracownikom w usprawnieniu procesów rekrutacji, pracy, motywowania i restrukturyzacji. Dzięki lepszemu zarządzaniu talentami firmy mogą zapewnić pełną analizę zasobów kadrowych i zwiększyć wydajność operacyjną.

4. Kompletna chmura służąca do zarządzania kapitałem ludzkim
Przedsiębiorstwo współpracuje tylko z jednym partnerem w zakresie technologii HR. Dzięki kompletnej chmurze Oracle możesz zarządzać całym cyklem życia pracowników, integrować rozwiązanie z kluczowymi obszarami działalności, w tym finansami i sprzedażą, korzystając z szybkości, bezpieczeństwa i innowacji infrastruktury Oracle.

5. Korzyści biznesowe z wdrożenia systemu HRMS
Klienci Oracle mogą łatwo wdrożyć Oracle Cloud HCM, aby usprawnić swoją działalność, zwiększyć użyteczność systemu, poprawić produktywność i obniżyć całkowity koszt posiadania.

6. Human Resources Cloud Powerhouse
Innowacje towarzyszące systemowi HRMS to największa korzyść z przeniesienia systemu kadrowego do chmury. Zbuduj już dziś platformę HR przyszłości, korzystając z najnowszych technologii, takich jak SI, chatboty, łańcuchy bloków (blockchain) i Internet rzeczy (IoT).

7. Mechanizmy kontroli bezpieczeństwa i prywatności danych
Dzięki migracji systemu HRMS do chmury Oracle Cloud HCM przedsiębiorstwa zyskują wielowarstwowe mechanizmy zabezpieczeń oraz mogą korzystać z domyślnego szyfrowania danych i nowoczesnych centrów danych. Platforma chmurowa Oracle oferuje zarządzanie tożsamością i bezpieczeństwem, skalowalność, dostępność i wydajność, działając na najlepszej w swojej klasie infrastrukturze Oracle Cloud Infrastructure.

8. Zaangażowana i energiczna społeczność HR
Członkowie naszej liczącej ponad 30 tys. osób społeczności HR spotykają się w świecie realnym i online, aby dzielić się najlepszymi praktykami, wspólnie rozwiązywać problemy i rozwijać swoje kariery w branży HR.

9. Udane wdrożenia
Oracle współpracuje z klientem na każdym etapie procesu migracji do chmury, aby zapewnić działowi kadr moc sukcesów. Nowi klienci Oracle mają dostęp do menedżera sukcesów wdrożeniowych, materiałów edukacyjnych na żądanie oraz narzędzi do planowania sukcesu. Oferujemy całodobową obsługę klienta w 145 krajach na całym świecie, aby pomóc Ci osiągać maksymalne korzyści z inwestycji.

10. Globalne funkcje i zasięg
Przetłumaczone na 25 języków rozwiązanie Oracle Cloud HCM zaprojektowano specjalnie pod kątem działalności globalnej, aby na całym świecie zaspokajało potrzeby zarówno przedsiębiorstw, jak i gospodarek regionalnych.

Oprogramowanie HRMS — optymalne zarządzanie personelem

Oracle Human Resources, moduł systemu Oracle Cloud HCM, sprawia, że działania kadrowe nabierają dla pracowników znaczenia i przygotowują ich na wyzwania przyszłości.

 

Systemy zarządzania kadrami

Kierownicy działów kadr zaczynają korzystać z chmurowych systemów HRMS, takich jak Oracle Cloud HCM. Rozwiązanie HRMS firmy Oracle:

  • Zapewnia lepszą obsługę pracowników, zachęcając ich do ciągłego zaangażowania i większej wydajności
  • Dostosowuje strategię kadrową firmy do dynamicznej strategii biznesowej, dostosowując się do coraz szybszych zmian w świecie biznesu
  • Tworzy kulturę innowacyjności dzięki podążaniu za nowymi technologiami — takimi jak sztuczna inteligencja (AI), samouczenie się maszyn, chatboty, blockchain — co pozwala zdobyć przewagę nad konkurencją.

Transformacja działu kadr na potrzeby XXI w.

Gospodarka XXI wieku ciągle oferuje nowe technologie. Organizacje odnoszące sukcesy wykorzystują innowacyjne systemy zarządzania zasobami ludzkimi, aby lepiej zatroszczyć się o swoich pracowników, którzy mogą następnie dbać o swoich klientów. Inteligencja adaptacyjna i uczenie maszynowe pozwalają osiągnąć coś, co wcześniej nie było możliwe; umożliwiają tworzenie bardziej angażującego i lepszego środowiska pracy.

Obecnie działy kadr mają dostęp do nowych innowacyjnych technologii i prawdziwych rozwiązań chmurowych HRMS, co zapewnia firmom większe korzyści biznesowe.