Czym są doświadczenia pracownika?

Doświadczenia pracownika to kulminacja wszystkich interakcji i kontaktów, których pracownik doświadcza w danej firmie. Jest to również zestaw doświadczeń i rozwiązań, które organizacja opracowuje, by poprawić jakość życia zawodowego i prywatnego swoich pracowników, a także ich ogólną produktywność. Na doświadczenia pracownika wpływa każda interakcja (PDF) z firmą, począwszy od oferty pracy, a skończywszy na ostatnim dniu w pracy. Kultura firmy i interakcje interpersonalne ze współpracownikami, przełożonymi i klientami mają wpływ na doświadczenia pracownika.

Platforma środowiska pracowników obejmuje procesy i działania związane z wdrażaniem pracowników, ciągłym zarządzaniem wydajnością, świadczeniami i wynagrodzeniami, szkoleniami zawodowymi i środowiskiem pracy. Składają się na nią także narzędzia, technologie i systemy komunikacji, których używają Twoi pracownicy.

Miniatura przejdź do chmury

Dlaczego doświadczenia pracowników mają znaczenie?

Doświadczenia pracowników — podobnie jak doświadczenia klientów — mają bezpośredni wpływ na wyniki finansowe Twojej firmy. Zadowoleni pracownicy to wydajni pracownicy. Gdy nie są odpowiednio przeszkoleni lub nie mają narzędzi potrzebnych do efektywnego wykonywania swojej pracy, ich produktywność spada. Niezadowoleni, zniechęceni pracownicy często wyrażają swoje rozczarowanie poprzez brak produktywności i zaangażowania w pracę lub odejście z firmy. Spowodowana przez to rotacja jest kosztowna dla pracodawców, ponieważ wymaga od nich ciągłego zatrudniania i szkolenia nowych pracowników.

Pracownicy, którzy myślą, że w innym miejscu pracy będą mieli lepsze warunki, mogą nigdy nie zaangażować się w pełni w swoją obecną rolę. Jeśli pracownik nie jest zaangażowany, nie uzyskujesz maksymalnego zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki ani nie budujesz pozytywnej kultury organizacyjnej. Frustracja związana z uciążliwymi systemami i procesami może również skutkować niskim morale i poczuciem bezsilności wśród pracowników. Może to prowadzić do problemów, które negatywnie wpłyną na wyniki Twojej firmy i jej pozycję na rynku.

Z drugiej strony pracownicy, którzy mają pozytywne doświadczenia, są bardziej zaangażowani i wydajni w pracy, bardziej oddani firmie, mają poczucie przynależności i własności oraz prawdopodobnie pozostaną w Twojej firmie na dłużej. Czynniki te prowadzą do ogólnej poprawy wyników firmy. Według firmy Gartner pracownicy, którzy pozytywnie oceniają swoje doświadczenia, o 60% częściej deklarują chęć pozostania w obecnej organizacji i o 69% częściej osiągają dobre wyniki.

Jak specjaliści ds. kadr mogą zapewniać pracownikom idealne doświadczenia?

Technologie cyfrowe przełożyły się na znaczny wzrost zadowolenia klientów, dlatego pracownicy oczekują teraz tego samego w swoich miejscach pracy. Są to m.in.:

Łatwy i wygodny dostęp do informacji

Pracownicy chcą mieć uproszczony dostęp online do usług, procesów, procedur i informacji osobowych. Chcą mieć do nich dostęp za pomocą wybranego przez siebie urządzenia oraz w każdym miejscu, w którym się znajdują. Te interakcje muszą być płynne. Niewygodne i słabo działające aplikacje są frustrujące dla pracowników, szczególnie wtedy, gdy szukają informacji niezbędnych do wykonywania pracy, realizacji celów zawodowych lub załatwiania osobistych spraw związanych z pracą, np. kwalifikowania się do świadczeń.

Wysoka responsywność

Informacje powinny być dostępne przez całą dobę i w sposób samoobsługowy. Pracownicy nie chcą czekać na informacje, których potrzebują, ani kontaktować się z przedstawicielem działu kadr, by je uzyskać, zwłaszcza gdy czas ma kluczowe znaczenie. Na przykład szybki dostęp do informacji o świadczeniach może mieć natychmiastowy wpływ na życie osobiste pracownika.

Przejrzystość procesów

Jeśli chodzi o wyniki i oczekiwania związane z pracą oraz możliwości rozwoju i awansu, pracownicy chcą wiedzieć, jakie procesy obowiązują w organizacji i jak mogą osiągnąć swoje cele. Przejrzystość procesów buduje zaufanie i zaangażowanie, co prowadzi do zwiększenia zadowolenia pracowników, a to z kolei przekłada się na większą produktywność i lepsze ogólne wyniki firmy.

Poczucie przynależności

Pracownicy chcą czuć się zaangażowani w swoją pracę, znaleźć sens w tym, co robią, i poczuć więź ze swoimi kolegami i koleżankami. Systemy, które nie sprzyjają różnorodności i integracji, mogą prowadzić do poczucia alienacji. I odwrotnie —systemy, które sprawiają, że pracownicy czują się akceptowani, doceniani i dowartościowani, tworzą poczucie więzi i budują ich lojalność.

Wyzwania związane z zapewnieniem pracownikom wspaniałych doświadczeń

Niektóre z wyzwań, jakie stoją przed przedsiębiorstwami w związku z zapewnianiem pracownikom wspaniałych doświadczeń, obejmują:

 • zarządzanie wieloma zadaniami obejmującymi liczne procesy, takimi jak wdrażanie do pracy, zarządzanie wydajnością, szkolenia czy rozwój kariery;
 • zapewnianie zgodności z przepisami i regulacjami prawnymi w całej organizacji;
 • zrozumienie potrzeb i oczekiwań pracowników oraz przeszkód, jakie napotykają, zwłaszcza podczas korzystania z systemów kadrowych i innych systemów korporacyjnych;
 • jak najlepsze wykorzystanie czasu i doświadczenia pracowników działu kadr;
 • zapewnianie spójnych i wartościowych doświadczeń wszystkim pracownikom — w równym stopniu.

Podejmij mobilne wyzwanie i przekonaj się, jak łatwo można wprowadzić pozytywne zmiany.

Pomagaj pracownikom osiągać pełny potencjał

Kompletna platforma środowiska pracowników prowadzi ich przez działania związane z pracą zawodową i życiem osobistym, zapewnia sprawną asystę techniczną w zakresie HR, usprawnia komunikację w całej organizacji, wzmacnia relacje między menedżerami i pracownikami oraz zbliża współpracowników do siebie.

Dowiedz się, jak system HCM zmienia doświadczenia pracowników

Systemy zarządzania kapitałem ludzkim (HCM)

Dział kadr ma duże znaczenie, jeśli chodzi o doświadczenia pracowników, po części dlatego, że pełni rolę łącznika między polityką firmy a pracownikami. Odpowiada również za wiele systemów, które mają wpływ na doświadczenia pracowników — związanych m.in. ze świadczeniami i wynagrodzeniami, zarządzaniem wydajnością czy szkoleniami.

Z biegiem lat i wprowadzeniem rozwiązań technologicznych HCM znaczna część interakcji działu kadr z pracownikami zmieniła się — bezpośredni kontakt został zastąpiony przez zautomatyzowane funkcje samoobsługowe dostępne na portalach firmowych. Choć portale dla pracowników i transakcje online są niezwykle wygodne, przejście to przyniosło mieszane rezultaty, jeśli chodzi o doświadczenia pracowników.

Interfejsy użytkownika często okazują się trudne w obsłudze i frustrujące dla pracowników. Jednak w miarę rozwoju rozwiązań HCM w kierunku większej funkcjonalności i lepszego wsparcia możliwości tworzenia lepszych doświadczeń pracowników za pomocą tych rozwiązań znacznie wzrosły.

Dowiedz się, jak zapewnić doświadczenia, których oczekują Twoi pracownicy (PDF)

Czym jest platforma do zarządzania doświadczeniami pracowników i jak może ona pomóc Twojej firmie?

Platforma do zarządzania doświadczeniami pracowników jest wyposażona w interfejs użytkownika, który jest łatwy w obsłudze i zrozumiały. Warto zauważyć, że platforma powinna zawierać czatbota lub asystenta cyfrowego, który będzie współpracował z wieloma systemami organizacji, m.in. kadrowym i informatycznym. Platforma do zarządzania doświadczeniami pracowników powinna też stale monitorować i aktualizować strony, które dostarczają pomocnych informacji i odpowiedzi na pytania.

Samoobsługowa platforma do zarządzania doświadczeniami pracowników powinna odzwierciedlać kulturę organizacji. W miarę wchodzenia przez pracownika w interakcje z platformą system poznaje go na podstawie sposobu, w jaki z niego korzysta, a następnie wykorzystuje te informacje, by spersonalizować interakcje z pracownikiem.

Platforma do zarządzania doświadczeniami pracowników zapewnia również pętlę informacji zwrotnych od użytkowników, co jest istotną wartością dodaną, ponieważ może pomóc Ci w ciągłym doskonaleniu procesów i tworzeniu lepszych doświadczeń pracowników. W miarę jak do systemu napływają dane o użytkownikach, są one analizowane pod kątem kluczowych informacji, które mogą dostarczyć użytecznych spostrzeżeń pozwalających na poprawienie doświadczeń pracowników. W ten sposób powstaje nieustannie rozwijające się, inteligentniejsze i lepiej reagujące rozwiązanie.

Zobacz, jak platforma do zarządzania środowiskiem pracowników może pomóc Twojej firmie (PDF)

Jakie korzyści płyną z posiadania platformy do zarządzania doświadczeniami pracowników

Solidna platforma do zarządzania doświadczeniami pracowników przynosi wiele korzyści w całym przedsiębiorstwie — zarówno pracownikom, jak i pracodawcom.

Obejmują one:

 • łatwy, wygodny i szybki dostęp do ważnych informacji, które mają wpływ na ich pracę i życie;
 • spersonalizowane i dynamiczne doświadczenia, które spełniają ich potrzeby;
 • przejrzystość firmowych procesów i polityk;
 • poczucie wpływu na swoje życie zawodowe;
 • zwiększone poczucie integracji, przynależności i wspólnoty;
 • dostęp do danych i ich analiz, które usprawniają działalność całej organizacji;
 • bezpieczny dostęp do stale aktualizowanych danych pracowników;
 • możliwość lepszego wykorzystania czasu pracowników działu kadr;
 • szybsze i wygodniejsze przetwarzanie transakcji;
 • wzmocnienie inicjatyw na rzecz różnorodności i integracji;
 • zwiększona produktywność;
 • zmniejszenie odpływu pracowników;
 • zwiększone zaufanie i lojalność pracowników.

Obejrzyj prezentację, aby poznać możliwości kompletnej platformy środowiska pracowników

Jakie funkcje powinna oferować platforma do zarządzania doświadczeniami pracowników

Rozwiązania HCM są obecnie wzbogacane o funkcje, które przekształcają je w platformy do zarządzania doświadczeniami pracowników. Rozwiązania te wykraczają poza zarządzanie kadrami i innymi procesami w firmie, tworząc bardziej angażujące, spersonalizowane doświadczenia pracowników — pomaga to budować silniejsze więzi między firmami i ich pracownikami oraz zwiększa zadowolenie pracowników.

Kluczowe czynniki i funkcje, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze platformy do zarządzania doświadczeniami pracowników, obejmują:

 • łatwość obsługi i intuicyjność, które przekładają się na bezproblemowe doświadczenia;
 • łatwy dostęp za pośrednictwem wielu kanałów umożliwiający dostosowanie sposobu korzystania z platformy do osobistych preferencji pracowników;
 • spójny potok danych, który można połączyć z innymi obszarami działalności;
 • zabezpieczenia, dzięki którym pracownicy mogą być pewni, że ich dane są bezpieczne, a pracodawca postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • interfejs, który można dostosować i spersonalizować pod kątem potrzeb pracowników i kultury organizacji;
 • funkcje oparte na sztucznej inteligencji, które dostosowują się do poszczególnych pracowników i wspierają ich w trakcie pracy;
 • łatwość rozbudowy dzięki platformie, która stale się rozwija, by z czasem dostarczać nowych i lepszych doświadczeń.

Poznaj 10 najważniejszych powodów, dla których klienci wybierają Cloud HCM (PDF)

Twórz angażujące doświadczenia konwersacyjne za pomocą asystentów cyfrowych i czatbotów

Asystenci cyfrowi i czatboty pełnią kluczową funkcję w platformach do zarządzania doświadczeniami pracowników. Dzięki nim organizacje mogą nawiązać lepszy kontakt ze swoimi pracownikami. Te wygodne narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję dostarczają informacji i usług, które odpowiadają indywidualnym potrzebom pracowników, w spersonalizowany, angażujący i konwersacyjny sposób.

Dowiedz się, w jaki sposób asystenci cyfrowi dla działów kadr wzbogacają doświadczenia konwersacyjne (PDF)

Jaka jest przyszłość doświadczeń pracowników?

Idealnie byłoby, gdyby w przyszłości platformy do zarządzania doświadczeniami pracowników nie wymagały dostępu do portalu dla pracowników. Powinny być w pełni spersonalizowane i dostosowane do preferencji pracowników.

Jednak na horyzoncie widać coś więcej. Dostawcy rozwiązań opracowują jeszcze bardziej zindywidualizowane i spersonalizowane sposoby interakcji pracowników z firmami, w których pracują, dlatego kolejnym wyzwaniem dla przedsiębiorstw jest maksymalizacja zwrotu z inwestycji (ROI).

Według firmy Gartner największy zwrot z inwestycji w rozwiązania do zarządzania doświadczeniami pracowników można uzyskać, wykorzystując te inwestycje do kształtowania sposobu, w jaki odbierają oni swoje doświadczenia. To emocjonalny proces, który w mniejszym stopniu opiera się na bezpośrednim inwestowaniu dodatkowych pieniędzy w systemy, a w większym na wpływaniu na odczucia pracowników związane z tymi systemami i poprzez nie.

Takie kształtowanie wymaga trójtorowego podejścia:

1. Ustalenie z pracownikami oczekiwań co do ich doświadczeń
2. Wykorzystanie podejścia opartego na przejrzystości i udostępnianiu informacji w celu umożliwienia pracownikom tworzenia pożądanych przez nich doświadczeń
3. Wzmacnianie pozytywnych wspomnień związanych z ich doświadczeniami

Podczas procesu kształtowania dane gromadzone przez platformy do zarządzania doświadczeniami pracowników pełnią funkcję kanału komunikacji i wywierania wpływu, tworząc cykl interakcji, który może pomóc Ci zmaksymalizować wartość, jaką uzyskujesz z już zainwestowanych pieniędzy. Według firmy Gartner takie podejście pozwala uzyskać o 32% więcej zadowolonych pracowników przy o 32% niższych kosztach.

Doświadczenia pracowników są zarówno namacalne, jak i nienamacalne. Wykorzystując technologię do tworzenia namacalnych korzyści, możesz zwiększyć poczucie sprawczości i dobrej woli wśród swoich pracowników, by tworzyć nienamacalne, ale zwiększające wydajność doświadczenia.

Poznaj najlepszy w branży system HCM, który umożliwia tworzenie najlepszych doświadczeń pracowników.