Nie znaleziono pasujących wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Konto w chmurze Zaloguj się do chmury
Konto Oracle

Platforma Oracle ME do zarządzania środowiskiem pracowników

Oracle ME („My Experience”) to element Oracle Fusion Cloud HCM i jedyna kompletna platforma do zarządzania środowiskiem pracowników, która umożliwia im komunikację oraz rozwój. Dzięki pełnemu zrozumieniu potrzeb, aspiracji i indywidualnych cech każdego pracownika można zaprojektować środowisko, które pozwoli każdemu osiągnąć pełny potencjał.

Oracle ME

Dowiedz się więcej o Oracle ME i środowisku pracowników

Przedstawiamy najnowsze innowacje w ramach Oracle Cloud HCM, a dyrektorzy ds. kadr w firmach Hilton i McDonald's rozmawiają na temat ich podejścia do środowiska pracowników.

To może być rok wielkiej retencji pracowników

2022 może być rokiem wielkiej retencji pracowników

Działy HR mierzą się z bezprecedensowymi wyzwaniami związanymi z retencją kadry, a sprostanie im będzie wymagać znacznych zmian i wysiłku. Aby przygotować się na wielką retencję pracowników, należy skupić działania na trzech kluczowych obszarach.

Moje środowisko jest najlepsze, gdy jest tworzone dla mnie

Oracle ME zapewnia spersonalizowane wskazówki i odpowiednią integrację, łącząc ze sobą na otwartej platformie procesy, narzędzia komunikacji z pracownikami, przekazywanie informacji zwrotnej, funkcje sieci kontaktów i opcje pomocy technicznej. Platforma ta korzysta z danych o pracownikach, aby zapewnić każdemu z nich wyjątkowe środowisko sprzyjające rozwojowi kariery zawodowej. Zapoznaj się z platformą Oracle ME.

Jeden z czołowych analityków, Jason Averbook, opowiada o potencjale Oracle ME

Jason Averbook ma ponad 20-letnie doświadczenie w branży technologii kadrowych i wie, jak ważne jest spersonalizowane środowisko w kontekście zwiększania zaangażowania. Poznaj różnice między platformą Oracle ME a innymi rozwiązaniami i dowiedz się, jakie korzyści może ona przynieść Twoim pracownikom.

Przeczytaj wpis na blogu
Jason Averbook, analityk systemów HCM

Oracle Cloud HCM umożliwia działom HR odgrywanie kluczowej roli w świecie pracy

Obejrzyj film CBS News i przeczytaj artykuł Global Thought Leaders, aby dowiedzieć się, w jaki sposób Oracle integruje ludzi i dane, aby wspomagać rozwój globalnej siły roboczej.

Obejrzyj film (6:45)

Odkrywaj w pracownikach to, co najlepsze, w ramach całego procesu zatrudnienia

Prowadź pracowników drogą do sukcesu wolną od przeszkód dzięki rozwiązaniom Oracle Cloud HCM zapewniającym wskazówki oraz wsparcie.

Więcej informacji o Oracle Cloud HCM (PDF)
Proces zatrudnienia

Podniesienie rangi organizacji dzięki niezbędnej platformie Oracle ME do zarządzania środowiskiem pracowników

Nancy Estell-Zoder, wiceprezeska ds. strategii produktu

Wraz ze zmianą charakteru pracy zmieniły się także oczekiwania pracowników co do sposobu jej wykonywania. Obecnie bardzo wielu pracowników odchodzi z pracy, więc organizacje muszą zadbać o ich środowisko, aby nie tylko ich przyciągnąć, ale i u siebie zatrzymać. Pracownicy mają wpływ na kierunek i tempo innowacji niezbędnych do tworzenia przyszłego środowiska pracowników. Problem, przed którym stoją organizacje, polega na tym, że przyszłość środowisk pracowników jest kształtowana już dziś.

Przeczytaj cały artykuł

* Zastrzeżenie: powyższe informacje służą wskazaniu ogólnego kierunku rozwoju naszych produktów. Jest on przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych i nie należy włączać go do jakiejkolwiek umowy. Tekst ten nie stanowi również zobowiązania do dostarczenia jakichkolwiek materiałów, kodu ani funkcji i nie należy kierować się nim podczas podejmowania decyzji o zakupie. Proces opracowywania i wydawania, termin udostępnienia oraz ceny jakichkolwiek opisanych funkcji lub funkcjonalności produktów Oracle może ulec zmianie i pozostaje w gestii Oracle Corporation.