Platforma zarządzania doświadczeniami pracowników Oracle ME

Oracle ME (my experience) to element Oracle Fusion Cloud HCM i jedyna kompletna platforma zarządzania doświadczeniami pracowników, która zapewnia im odpowiednią komunikację i możliwości rozwoju. Dzięki pełnemu zrozumieniu potrzeb, aspiracji i indywidualnych cech każdego pracownika można zaprojektować doświadczenia, które pozwolą wydobyć z niego to, co najlepsze.

Miniatura ME
Udostępnienie możliwości wzajemnego wyróżniania się i umacnianie kultury organizacyjnej za pomocą Oracle Celebrate

Poznaj platformę do zarządzania doświadczeniami pracowników Oracle ME

Przekonaj odbiorców

Kontroluj odbiorców, treść i czas każdej wiadomości bez konieczności polegania na innych zespołach.

Stymuluj określone zachowania

Wysyłaj ukierunkowane wiadomości na podstawie atrybutów pracowników zarządzanych poprzez platformę Oracle Cloud HCM.

Poznaj efekty

Śledź i analizuj, kto czyta wiadomości, kto na nie odpowiada i kto podejmuje w związku z nimi działania.PErsonalizuj procesy stosując ukierunkowane przepływy

Udostępniaj spersonalizowane, kontekstowe porady dostosowane do specyfiki i okoliczności danego pracownika.

Twórz nowe podróże

Skorzystaj z ponad 30 szablonów procesów i twórz nowe, aby sprostać zmieniającym się potrzebom biznesowym.

Rozszerzaj podróże

Opracuj spersonalizowane wytyczne dla pracowników w całym przedsiębiorstwie, bez pomocy działu IT.


Platforma doświadczeń szkoleniowych

Zapewniaj możliwości rozwoju zalecane przez sztuczną inteligencję, które dostosowują się do zmian w zainteresowaniach danej osoby, jej roli i przedsiębiorstwie.

Zarządzanie karierą i mobilność

Wykorzystaj technologię sztucznej inteligencji, aby pomóc pracownikom w wizualizacji możliwości rozwoju kariery w ramach różnych ról i ścieżek.

Podnoszenie kwalifikacji na bazie potrzeb biznesowych

Pomóż liderom szybko tworzyć szczegółowe wytyczne dotyczące krytycznych stanowisk z sugerowanymi przez sztuczną inteligencję umiejętnościami, zadaniami i zasobami.


Bezpośrednie słuchanie

Bierz pod uwagę głos pracowników za pomocą regularnych, szybkich ankiet.

Analiza zaangażowania

Uzyskuj w czasie rzeczywistym wgląd w odczucia pracowników i działania angażujące.

Nieustanne zaangażowanie

Zachęcaj pracowników i menedżerów do pozostania zaangażowanymi poprzez natychmiastowe informacje zwrotne, rozpoznawanie i regularne spotkania kontrolne.Szybka konfiguracja programu

Tworzenie atrakcyjnych programów nagradzania, które promują wartości związane z kulturą danej organizacji.

Możliwość docenienia współpracowników

Zwiększenie atrakcyjności rozwiązania dzięki naturalnemu włączeniu w przepływ pracy możliwości docenienia współpracowników.

Dostępność w czasie rzeczywistym danych o zaangażowaniu

Wizualizacja wpływu biznesowego programów nagradzania i identyfikacja tendencji dzięki połączeniu danych w jednym natywnym rozwiązaniu HCM w chmurze.


Łącz się z innymi z łatwością

Wspomagaj pracowników w szybkim znajdowaniu innych osób, które mają określone umiejętności, zainteresowania lub doświadczenia i promuj wzajemną komunikację.

Budij relacje i promuj ich tworzenie

Spraw, aby pracownicy dzielili się osobistymi zianteresowaniami i tworzyli relacje i wspólnotę, promując jednocześnie inkluzywność i uczucie bycia częścią zespołu.

Buduj swoją sieć

Pozwól pracownikom promować ich osobistą markę poprzez podkreślanie ich umiejętności, osiągnięć i doświadczenia zawodowego.


Świadczenie usług kadrowych

Zintegrowane z systemem HCM i niewymagające integracji z systemami innych firm kompletne rozwiązanie do obsługi świadczenia usług przez dział kadr.

Analiza wniosków o usługi

Proaktywnie rozwiązuj problemy dzięki dostępowi do informacji na temat powtarzających się incydentów związanych z relacjami lub usługami pracowniczymi.

Prywatność danych

Ochrona danych wrażliwych za pomocą rozwiązania, które jest chronione przez ten sam model zabezpieczeń, który jest używany we wszystkich produktach Oracle Cloud.


Asysta kontekstowa

Daj pracownikom możliwość uzyskiwania odpowiedzi i realizowania procesów przepływu pracy, prowadząc konwersację z cyfrowym asystentem wspomaganym przez sztuczną inteligencję.

Rekomendacje ze strony sztucznej inteligencji

Zautomatyzuj powtarzające się zadania przy pomocy asystenta cyfrowego, aby przyspieszyć procesy zatwierdzania i awansowania.

Platforma z możliwością rozszerzania

Wykorzystaj ponad 90 gotowych transakcji opartych na sztucznej inteligencji i z łatwością dodawaj własne pytania i odpowiedzi.


Zapewnij rozwiązanie, umożliwiające uzyskanie skalowalnej personalizacji obsługi i empatii

Spersonalizowana obsługa pracowników nie powinna być luksusem. Zapoznaj się z poradnikiem przygotowanym przez współzałożyciela i dyrektora generalnego Leapgen, Jasona Averbooka i poznaj, jak proaktywnie słuchać, udzielać wskazówek kontekstowych oraz zapewniać spersonalizowaną komunikację, jakiej potrzebują i na jaką zasługują Twoi pracowncy.

Przedstawiamy najnowsze innowacje Oracle w platformie pracowników Oracle ME.

Kluczowe korzyści płynące z platformy zarządzania doświadczeniami pracowników Oracle ME

Spraw, aby każdy był w stanie nawiązywać więzi, rozwijać się i osiągać sukces

Zapewnij, że pracownicy uzyskają znaczące doświadczenia w oparciu o dogłębne zrozumienie każdej osoby w ramach jej przepływu pracy.

Klarowna komunikacja

Twórz strategie komunikacyjne, które pozwolą dotrzeć do określonych grup pracowników, i które promują ważne dla przedsiębiorstwa zachowania.

Przewodnik ze spersonalizowanymi procesami

Ułatw pracownikom nawigowanie po ważnych wydarzeniach zawodowych i osobistych za pomocą spersonalizowanych, szczegółowych wskazówek.

Zapewnienie sprawności organizacyjnej

Zapewnij rozwiązanie w zakresie rozwoju pracowników i podnoszenia kwalifikacji liderów na bazie potrzeb biznesowych, które łączy wszystkie informacje dotyczące talentów w ramach kompleksowego pakietu HCM.

Wsłuchuj się, ucz i działaj każdego dnia

Zwiększaj zaangażowanie się pracowników, zapewniając im narzędzia pozwalające stale wychwytywać, śledzić i reagować na ich odczucia.

Nagradzanie współpracowników, gdy ma to największe znaczenie

Udostępnienie możliwości wzajemnego wyróżniania i nagradzania, aby pracownicy czuli się docenieni za swoją pracę, zwiększali swoje zaangażowanie i kierowali się wartościami kultury organizacyjnej.

Pielęgnowanie więzi i przynależności

Wspomóż pracowników w wyszukiwaniu innych osób w organizacji i we wzajemnej komunikacji, zapewniając im możliwości integracji i poczucia przynależności.

Obsługa każdej interakcji

Dzięki temu skalowalnemu i ujednoliconemu rozwiązaniu do obsługi zgłoszeń serwisowych można zapewnić każdemu pracownikowi szybkie, spójne i inteligentne usługi kadrowe, bez względu na ich miejsce pracy.

Łatwy dostęp do wiedzy i zadań

Korzystaj z asystenta cyfrowego opartego na sztucznej inteligencji, który natychmiast udziela pracownikom odpowiedzi na pytania i pomaga im łatwo finalizować transakcje.

Zobacz, jak Oracle ME zapewnia pracownikom doświadczenia pozwalające im na pracę u szczytu możliwości.

Powiązane rozwiązania dotyczące doświadczeń pracownika

Kadry

Skutecznie zarządzaj personelem we wszystkich krajach

Zarządzanie talentami

Przejmij kontrolę nad każdym etapem zarządzania kadrami

Rekrutacja

Zadbaj o dobre relacje z kandydatami.

Zarządzanie personelem

Dostosuj zarządzanie personelem do strategii biznesowej

Zastrzeżenie. Powyższy tekst powstał jako zarys ogólnych założeń produktu. Jest on przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych i nie należy włączać go do jakiejkolwiek umowy. Tekst ten nie stanowi również zobowiązania do dostarczenia jakichkolwiek materiałów, kodu ani funkcji i nie należy kierować się nim podczas podejmowania decyzji o zakupie. Proces opracowywania i wydawania, termin udostępnienia oraz ceny jakichkolwiek opisanych funkcji lub funkcjonalności produktów Oracle może ulec zmianie i pozostaje w gestii Oracle Corporation.