Nie znaleziono pasujących wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.

Oracle Journeys

Sukces to proces. Osiągnij sukces dzięki Oracle Fusion Cloud HCM, zapewniając pracownikom spersonalizowane wytyczne dotyczące kwestii zawodowych i osobistych w obszarach wdrażania, analizy możliwości rozwoju kariery zawodowej, zmiany stanowiska, rozpoczęcia nowego projektu, zawarcia związku małżeńskiego lub narodzin dziecka.

Miniatura wideo HCM Journey
Wzmocnij rozwój pracowników i firmy dzięki Oracle Grow, najnowszemu dodatkowi do Oracle ME.

HCM Journeys — funkcje produktu

Journeys LaunchPad

Zapewnij pracownikom doświadczenia zbliżone do doświadczeń klientów, aby mogli znaleźć i rozpocząć procesy odpowiadające ich roli, umiejętnościom, lokalizacji lub indywidualnym potrzebom.

Ukierunkowanie i dostępność

Uzyskaj dostęp do procesów w ramach przepływu pracy za pośrednictwem takich kanałów, jak asystent cyfrowy i narzędzia współpracy, lub bezpośrednio z poziomu transakcji.

Spersonalizowane wytyczne dla pracowników

Zalecaj, przypisuj i automatyzuj dostosowane do potrzeb procesy na podstawie konkretnych potrzeb i pełnego zrozumienia poszczególnych pracowników.

Wbudowane funkcje asysty dla pracowników

Udostępniaj pracownikom podczas procesu zatrudnienia odpowiednie informacje, w tym analizy kontekstowe, szkolenia i filmy, aby pomagać im w podejmowaniu trafnych decyzji.

Wytyczne dla wszystkich pracowników

Oferuj spersonalizowane procesy zatrudnienia wszystkim pracownikom, w tym pracownikom pełnoetatowym, pracownikom zatrudnionym na umowy cywilnoprawne, stażystom itp.


Journeys Creator

Buduj procesy zatrudnienia tak, aby uwzględniać zmieniające się potrzeby biznesowe, takie jak konieczność wdrożenia właściwych dla danego regionu procedur bezpieczeństwa, lub optymalizować siłę roboczą.

Rozbudowana biblioteka

Przygotuj i dostosuj do swoich potrzeb ponad trzydzieści szablonów procesów zatrudnienia.

Wytyczne dotyczące całego przedsiębiorstwa

Skorzystaj z aplikacji Oracle Cloud, aby przekazywać wytyczne dotyczące różnych potrzeb biznesowych w przedsiębiorstwie.

Wytyczne oparte na wiedzy

Dowiedz się więcej o swoich pracownikach i przygotuj procesy mające na celu usprawnienie wdrażania do pracy, rozwoju kariery i innych kluczowych aspektów pracy, aby działać na rzecz zwiększenia spójności, tempa wzrostu i szans na sukces.


Journeys Booster

Rozszerzaj i automatyzuj procesy zatrudnienia dzięki łatwemu łączeniu się z systemami i aplikacjami innych dostawców przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa danych pracowników.

Zintegrowana, praktyczna asysta techniczna w sprawach kadrowych

Zintegruj Oracle HR Help Desk z procesami zatrudnienia wymagającymi dalszych działań ze strony specjalistów ds. kadr, aby w razie potrzeby zapewnić zautomatyzowaną i spersonalizowaną asystę techniczną.

Wytyczne z dowolnego miejsca i o każdej porze

Rozpocznij proces zatrudnienia na dowolnym urządzeniu, korzystając z automatycznej i spersonalizowanej asysty asystenta cyfrowego.


Kluczowe korzyści płynące z rozwiązania Journeys

Spersonalizowane doświadczenia pracowników

Ułatw pracownikom rozwój osobisty i zawodowy oraz pomóż im osiągnąć sukces w pracy, udzielając spersonalizowanych, szczegółowych wskazówek.

Upraszczanie

Pomóż pracownikom podejmować świadome decyzje, udostępniając im kontekstowe dane analityczne, szkolenia i instrukcje w trakcie ich cyfrowej podróży.

Ujednolicenie doświadczeń pracownika

Czerpiąc z jednego źródła danych o pracownikach w całym przedsiębiorstwie, możesz zapewnić odpowiednie doświadczenia w oparciu o unikalne okoliczności, w jakich znajduje się dany pracownik.

Tworzenie procesów zatrudnienia dla całego przedsiębiorstwa

Wspieraj sukces zawodowy pracowników, oferując im wskazówki dotyczące zarządzania umowami, stanowiskami, finansami i projektami.

Rozszerzanie obsługi procesu zatrudnienia poza rozwiązania Oracle

Zmaksymalizuj możliwości rozwiązania Journeys, integrując je z aplikacjami innych dostawców, jednocześnie zapewniając spójne środowisko użytkownika i bezpieczeństwo danych pracowników.

Część platformy zarządzania doświadczeniami pracowników Oracle ME.

Rozwiązania powiązane z Oracle Journeys

Oracle ME

Dostarczaj pracownikom spersonalizowanych doświadczeń

Kadry

Skutecznie zarządzaj personelem we wszystkich krajach

Zarządzanie talentami

Przejmij kontrolę nad każdym etapem zarządzania kadrami

Rekrutacja

Przyciągaj talenty i zwiększaj mobilność wewnętrzną

Oracle Journeys — pierwsze kroki


Zamów prezentację

Skorzystaj z usług jednego z naszych ekspertów.


Obejrzyj prezentacje

Samodzielnie zapoznaj się z pakietem.


Skontaktuj się z działem sprzedaży

Porozmawiaj ze specjalistą ds. Oracle Cloud HCM.