Oracle Grow

Oracle Grow, część platformy Oracle ME do zarządzania doświadczeniami pracowników, ujednolica procesy przeprowadzania szkoleń, podnoszenia kwalifikacji i mobilności zawodowej w celu zwiększenia możliwości osiągnięcia przez pracowników sukcesu osobistego i biznesowego.

 • Oracle Grow najlepszym produktem kadrowym roku

  Oracle Grow zostało wybrane jako najlepszy produkt spośród ponad 120 tegorocznych zgłoszeń.

 • Zapoznaj się z opinią Deloitte na temat inwestowania w rozwój pracowników

  W tym krótkim opracowaniu firma Deloitte wyjaśnia, dlaczego pracownicy zapewniają przedsiębiorstwu zdolność adaptacji i elastyczność.

Funkcje Oracle Grow

Hiperspersonalizowane środowisko szkoleniowe

Korzystaj z najbardziej odpowiednich możliwości rozwoju, które automatycznie dostosowują się do zmian zachodzących w Twojej roli i w Twoim przedsiębiorstwie.

Jedno miejsce dla wszystkich szkoleń

Zapewnij pracownikom jedno miejsce do identyfikowania zewnętrznych i wewnętrznych możliwości rozwoju.

Samodzielnie dobierane ścieżki rozwoju

Stwórz własną, opartą na celach listę szkoleń obejmującą różne metody rozwoju zawodowego, w tym coaching, zajęcia, zadania czasowe itp.

Preferencje rozwoju

Rozwijaj swoje umiejętności według własnych potrzeb, identyfikując konkretne umiejętności do zdobycia, tematy szkoleń do zrealizowania itp.


Rozwój konkretnych umiejętności

Buduj swój portfel doświadczeń i umiejętności dzięki spersonalizowanym możliwościom rozwoju zgodnym z celami osobistymi.

Sztuczna inteligencja w roli trenera rozwoju osobistego

Pozwól, aby technologia wizualizowała wszystkie możliwości rozwoju kariery, wykrywając dostępne opcje i role.

Rekomendowane ścieżki kariery

Rozwijaj swoje umiejętności i podnoś kwalifikacje na potrzeby interesujących Cię stanowisk w ramach rekomendowanych ścieżek rozwoju.

Spersonalizowany pulpit kariery

Przyspiesz rozwój swojej kariery dzięki wizualizacji postępów w realizacji celów zawodowych i przypomnieniom pozwalającym trzymać się obranej ścieżki.


Informacje o umiejętnościach członków zespołu

Dostosuj się do zmieniających się priorytetów dzięki technologii, która pomaga zidentyfikować krytyczne luki w umiejętnościach i wskazać metody ich uzupełnienia.

Podnoszenie kwalifikacji pracowników pod nadzorem menedżerów

Skorzystaj ze sztucznej inteligencji, która pomoże menedżerom dostosować się do zmian dzięki spersonalizowanemu planowaniu umiejętności dla podlegających im zespołów, działów i organizacji.

Ustawiczne szkolenia i rozwój

Pomóż menedżerom powiązać rozwój pracowników z priorytetami w zakresie podnoszenia kwalifikacji w drodze regularnych kontaktów.


 • Zobacz Oracle Advertising w praktyce

  Zapoznaj się z rozwiązaniem Oracle Grow i dowiedz się, w jaki sposób łączy szkolenia, rozwój umiejętności i rozwój kariery w jednym, hiperspersonalizowanym środowisku.

 • Powtórka webinarium na temat Oracle Grow

  Ominęła Cię premiera Oracle Grow? Obejrzyj je zapowiedź.

Korzyści z Oracle Grow

 • Dowiedz się, co jest dla Ciebie ważne

  Odkryj możliwości rozwoju oparte na SI, organizuj listy edukacyjne i reaguj dzięki dynamicznym zaleceniom.

 • Zdobądź odpowiednie doświadczenia i umiejętności

  Zapewnij jedno środowisko oferujące wiele możliwości rozwoju, w tym zadania czasowe, ścieżki edukacyjne oraz wewnętrzne i zewnętrzne zasoby szkoleniowe.

 • Daj liderom narzędzia do kierowania rozwojem umiejętności pracowników

  Planowanie umiejętności zespołowych w celu zaspokojenia krytycznych potrzeb wynikających ze zmiany priorytetów biznesowych.

Powiązane rozwiązania dotyczące doświadczeń pracownika

Szkolenia

Pomóż pracownikom rozwijać najbardziej przydatne umiejętności

Dynamic Skills

Wykorzystaj umiejętności pracowników

Oracle ME

Daj pracownikom narzędzia do nawiązywania kontaktów, rozwijania się i odnoszenia sukcesów

Zarządzanie talentami

Przejmij kontrolę nad każdym etapem zarządzania kadrami

Zastrzeżenie. Powyższy tekst powstał jako zarys ogólnych założeń produktu. Jest on przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych i nie należy włączać go do jakiejkolwiek umowy. Tekst ten nie stanowi również zobowiązania do dostarczenia jakichkolwiek materiałów, kodu ani funkcji i nie należy kierować się nim podczas podejmowania decyzji o zakupie. Proces opracowywania i wydawania, termin udostępnienia oraz ceny jakichkolwiek opisanych funkcji lub funkcjonalności produktów Oracle może ulec zmianie i pozostaje w gestii Oracle Corporation.