Prezentacja produktu — Oracle Grow

Oracle Grow

W dobie ciągłych zmian rozwój pracowników ma kluczowe znaczenie dla sukcesu przedsiębiorstwa. Oracle Grow, część Oracle Fusion Cloud HCM i platformy Oracle ME do zarządzania doświadczeniami pracowników, wykorzystuje umiejętności i dane dotyczące talentów w jednym rozwiązaniu HCM, aby inspirować pracowników, menedżerów i działy kadr do odkrywania i rozwijania umiejętności potrzebnych do zapewnienia sprawności biznesowej i odniesienia sukcesu.

Maksymalizuj potencjał talentów dzięki rozwojowi kariery opartemu na sztucznej inteligencji

Poprawa doświadczeń i zwiększenie zaangażowania pracowników dzięki spersonalizowanemu trenerowi rozwoju, który pomaga pracownikom trafnie określić, co pomoże im osiągnąć wyższy poziom rozwoju.

Pozwól pracownikom odkrywać i tworzyć dwoje ścieżki rozwoju

Pozwól pracownikom określić, w jaki sposób chcą podnosić swoje kwalifikacje. Możesz wybrać konkretne umiejętności do zdobycia, kierować się tematyką szkoleń lub wskazać interesującą Cię ścieżkę kariery.

Wykorzystaj oparty na sztucznej inteligencji silnik rozwoju umiejętności

Przygotuj oparty na sztucznej inteligencji katalog umiejętności, który pozwoli pracownikom poznać rekomendowane umiejętności, które na podstawie ich roli i zainteresowań zawodowych pozwolą im dostosować się do zmian i przejść na wyższy poziom.

Zapewnij jedno miejsce przechowywania wszystkich zasobów szkoleniowych

Pomóż pracownikom identyfikować tematy, które są zgodne z ich osobistymi i zawodowymi celami, oraz zapewnij im jedno miejsce do odkrywania i korzystania z materiałów szkoleniowych, w tym treści zewnętrznych.

Zapewnij przejrzystość wszystkich dostępnych możliwości rozwoju kariery

Zainspiruj pracowników do wizualizacji różnych ścieżek kariery dostępnych dla nich w organizacji, a następnie dokonaj przeglądu rekomendowanych ról, aby mogli odkryć możliwości rozwoju, których być może nie brali pod uwagę. Ułatw pracownikom rozwój kariery zawodowej, umożliwiając im zdobycie umiejętności potrzebnych do awansu i prowadząc ich ścieżką rozwoju opartą na karierze.

Pomóż pracownikom budować ich portfolio doświadczeń

Pozwól pracownikom znajdować i wykonywać zadania oraz przeglądać przewodniki dotyczące roli, aby mogli zdobyć wiedzę, której potrzebują, aby podążać wybraną przez siebie ścieżką kariery.

Zwiększ elastyczność pracowników dzięki rozwiązaniu, które dostosowuje się do zmian

Określ jasne oczekiwania dotyczące roli i kolejnych kroków za pomocą spersonalizowanej karty wyników zawodowych i rekomendowanych przez sztuczną inteligencję możliwości rozwoju. Zainspiruj poszczególne osoby do tworzenia własnych, opartych na celach list odtwarzania szkoleń obejmujących różne zasoby, w tym różnych trenerów, różne zajęcia, różne zadania itp.

Poprawiaj wyniki dzięki podnoszeniu kwalifikacji pracowników opartemu na celach biznesowych i zaprojektowanemu przez dział kadr

Zapewnij liderom biznesu zaawansowane rozwiązanie do podnoszenia kwalifikacji, które ułatwia szybkie kojarzenie odpowiedniego zestawu wymagań z krytycznymi rolami. Działaj w charakterze doradcy strategicznego i zapewniaj nadzór w odniesieniu do taksonomii umiejętności i inicjatyw programowych w ramach jednolitego rozwiązania.

Inspiruj liderów biznesu do dostosowania procesu podnoszenia kwalifikacji do konkretnej strategii.

Pomagaj liderom biznesu zachować zwinność w miarę pojawiania się nowych inicjatyw dzięki widoczności w czasie rzeczywistym aktualnych i rozwijanych umiejętności poszczególnych osób, kluczowych współpracowników i zespołu jako całości.