Oracle HCM Communicate

Warto wyjść poza zwykłe zaangażowanie i zapewniać pracownikom lepsze doświadczenia. Przydatne jest również tworzenie strategii komunikacyjnych, które kształtują kulturę organizacji i zachęcają pracowników do pożądanych zachowań.

Dowiedz się, jak rozwiązanie Oracle HCM Communicate umożliwia tworzenie, wysyłanie i śledzenie komunikacji wielokanałowej.

Personalizuj komunikację za pomocą nowych akceleratorów przyjmowania.

Oracle HCM Communicate — funkcje

Ujednolicone zaangażowanie pracowników

Dotrzyj do pracowników w całym przedsiębiorstwie bez konieczności polegania na innych zespołach lub ryzykowania utraty poufności wskutek użycia rozwiązań innych dostawców.

Elastyczny generator odbiorców

Prowadź komunikację e-mailową z poziomu kompleksowego pulpitu nawigacyjnego, który daje działowi kadr możliwość dostarczania odpowiednich wiadomości do określonych grup.

Spersonalizowane wiadomości

Wysyłaj ukierunkowane wiadomości na podstawie atrybutów pracownika, takich jak staż pracy, czy staż pracy, i rozmawiaj z pracownikami „po ludzku”.


Kreator wiadomości e-mail w formacie HTML

Twórz dynamiczne, multimedialne wiadomości, które wpływają na zachowania i wyniki ważne dla przedsiębiorstwa.

Narzędzie do komunikacji podczas kampanii

Wysyłaj zautomatyzowane e-maile dostosowane do konkretnej grupy odbiorców lub spersonalizowane na podstawie konkretnej odpowiedzi.

Wstępnie załadowane szablony wiadomości e-mail

Wykorzystaj szablony wiadomości e-mail do informowania i wspierania pracowników w zakresie inicjatyw obejmujących wiele działów, takich jak plany powrotu do pracy stacjonarnej lub coroczny przegląd wynagrodzeń.


Mierniki zaangażowania pracowników

Śledź bezpośrednio ze swojego interfejsu użytkownika, kto czyta wiadomości, kto na nie odpowiada i kto podejmuje na ich podstawie działania.

Dane dotyczące pracowników

Wykorzystaj wbudowane dane HCM, aby zidentyfikować grupy, które muszą podjąć działania, i zwiększ ogólny wskaźnik odpowiedzi dzięki ukierunkowanym działaniom następczym.

Informacje gotowe do użycia

Analizuj odpowiedzi w czasie rzeczywistym i podejmuj trafniejsze decyzje biznesowe na podstawie pełnych informacji o reakcjach pracowników na przesyłane im wiadomości.


Część platformy zarządzania doświadczeniami pracowników Oracle ME.

Kluczowe korzyści płynące z rozwiązania HCM Communicate

HCM Communicate — powiązane rozwiązania

Oracle ME

Dostarczaj pracownikom spersonalizowanych doświadczeń

Kadry

Skutecznie zarządzaj personelem we wszystkich krajach

Zarządzanie talentami

Przejmij kontrolę nad każdym etapem zarządzania kadrami

Rekrutacja

Przyciągaj talenty i zwiększaj mobilność wewnętrzną