Tworzenie aplikacji na platformie OCI

Czas tworzyć. Na platformie Oracle Cloud Infrastructure (OCI) programiści znajdą kompleksowe portfolio narzędzi i usług programistycznych do tworzenia nowych aplikacji chmurowych oraz modernizacji i rozszerzania aplikacji dla przedsiębiorstw.

Buduj przyszłość dzięki innowacyjnej platformie Oracle dla deweloperów aplikacji | Oracle CloudWorld 2023 (44:46)

Nowoczesne tworzenie aplikacji z wykorzystaniem zaawansowanych danych

Sposób projektowania, tworzenia i dostarczania oprogramowania uległ zmianie. Zarządzane i bezserwerowe usługi chmurowe — w połączeniu z mikrousługami, Kubernetes, funkcjami, zarządzaniem API i CI/CD — pozwalają zespołom programistów skupić się na pracy i szybciej realizować projekty. Na platformie OCI klienci łączą nowoczesne wzorce programistyczne z danymi i SI, aby tworzyć aplikacje nowej generacji, które sprostają przyszłym wyzwaniom.

Dlaczego warto tworzyć aplikacje na platformie OCI?

 • Nowoczesne usługi od kodu do produkcji

  Twórz i dostarczaj produkty szybciej dzięki usługom programistycznym OCI. Od low code po kontenery, CI/CD i monitorowanie — znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz.

  Poznaj usługi AppDev

 • Wykorzystaj swoje narzędzia i technologie

  Przenieś swój stos — Argo CD, GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, Datadog, PostgreSQL, Redis i inne można podłączyć bezpośrednio.

  Zobacz architektury referencyjne

 • Twórz w oparciu o open source

  Zarządzane usługi Kubernetes, Terraform, MySQL, OpenSearch i inne oparte na popularnych projektach i frameworkach pomagają wykorzystywać umiejętności i aplikacje w każdym miejscu.

  Poznaj natywne usługi chmurowe

 • Zintegruj dane i sztuczną inteligencję

  Łącz się z bazami danych, przesyłaj strumieniowo dane i stosuj gotowe do użycia usługi SI i uczenia maszynowego (ML), które nie wymagają zaawansowanych szkoleń.

  Zapoznaj się z rozwiązaniami SI

 • Szybko rozpocznij pracę

  Przyjmuj nowe rozwiązania i twórz, korzystając z samouczków, warsztatów, architektur referencyjnych i pomocy członków społeczności, którzy uczą się razem z Tobą.

  Sprawdź nasz portal dla programistów

Usługi Oracle Cloud Infrastructure do tworzenia aplikacji

Projektuj, twórz i wdrażaj

Programuj

Programuj w dowolnym języku lub frameworku. Platforma OCI jest stworzona do pracy w taki sposób, w jaki Ty pracujesz.

 • Korzystaj z platformy OCI za pośrednictwem konsoli lub za pomocą interfejsów API, zestawów SDK, interfejsów CLI i dostawców Terraform.
 • W przypadku Java i GraalVM pakiet Java jest dołączony do każdej płatnej dzierżawy.
 • Ogranicz konieczność przełączania kontekstu dzięki narzędziom — takim jak edytor kodu w konsoli — służącym do edycji kodu lub skryptów.
 • Bazując na technologii Java, Oracle oferuje frameworki zgodne ze specyfikacjami Java EE/Jakarta EE oraz MicroProfile.

Twórz i wdrażaj

Twórz i iteruj szybciej dzięki łańcuchom natywnych narzędzi OCI, aby uprościć proces przyjmowania kontenerów, automatyzacji i infrastruktury jako kodu.

Programowanie niskokodowe

Szybko rozszerzaj aplikacje przedsiębiorstwa, dodawaj nowe interfejsy aplikacji i twórz bezpieczne aplikacje GUI dla stron internetowych i baz danych.

 • Twórz nowe autonomiczne aplikacje chmurowe i mobilne: przekształcaj arkusze kalkulacyjne w aplikacje, twórz formularze, udostępniaj dane, a nawet opracuj tracker COVID-19 do badań klinicznych za pomocą Oracle APEX.
 • Dostosowuj i rozszerzaj aplikacje Oracle SaaS i lokalne, a także twórz nowe aplikacje za pomocą Oracle Visual Builder Studio.

Zintegrowany ekosystem

Podłącz narzędzia, frameworki i technologie, których już używasz, takie jak m.in. GitHub, GitLab, Jenkins, Ansible, Rancher, EFK, Spinnaker, VMware Tanzu, Azure czy Pulumi.

Kontenery i funkcje

Kubernetes

Błyskawicznie uruchamiaj klastry Kubernetes z konfigurowalnymi i bezserwerowymi opcjami zarządzania dzięki zastosowaniu Oracle Container Engine for Kubernetes.

 • Dzięki pełnej zgodności ze środowiskiem Kubernetes upstream typu open source możesz korzystać z rozwiązań i narzędzi ekosystemowych.
 • Tworzenie klastra za jednym kliknięciem obejmuje bazowe sieci wirtualne, bramy internetowe i bramy NAT.
 • Węzły wirtualne umożliwiają korzystanie z funkcji bezserwerowych.
 • Zintegrowane z innymi usługami OCI, takimi jak m.in. OCI Container Registry, DevOps CI/CD, sieci czy pamięć masowa.

Kontenery

Błyskawicznie uruchamiaj kontenery bez zarządzania serwerami i korzystaj z wbudowanego rejestru kontenerów, aby współpracować i skalować działania.

 • W przypadku skonteneryzowanych aplikacji, które nie wymagają orkiestracji kontenerów, OCI Container Instances natychmiast uruchamia kontenery bez żadnej infrastruktury.
 • Zasoby procesora i pamięci Container Instance są wyceniane tak samo jak „zwykłe” zasoby Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Compute.
 • Oracle Cloud Infrastructure Container Registry (OCIR) może przechowywać, zarządzać, skanować, podpisywać i udostępniać obrazy kontenerów za pomocą znanego interfejsu CLI i API Docker.

Functions

Twórz, uruchamiaj i skaluj aplikacje sterowane zdarzeniami bez zarządzania jakąkolwiek infrastrukturą za pomocą rozwiązania Oracle Cloud Infrastructure Functions, które jest oparte na platformie open source Fn Project.

 • Przewidywalne niskie opóźnienia z aprowizowaną współbieżnością.
 • Przenoś funkcje do innych środowisk chmurowych i lokalnych Fn Project.
 • Zintegrowane ze wszystkimi wyzwalaczami OCI, takimi jak m.in. zdarzenia, API Gateway, Oracle Applications, Visual Builder Studio, DevOps.

Interfejsy API i wiadomości

Tworzenie i obsługa interfejsów API

Prototypuj, testuj, waliduj, zabezpieczaj, obsługuj, a nawet monetyzuj swoje interfejsy API.

 • API Gateway to zarządzana i wysoce dostępna frontendowa brama API do wdrażania, obsługi, zabezpieczania i monetyzacji usług API.
 • Bezserwerowe interfejsy API eliminują potrzebę operacji infrastrukturalnych lub nadmiernej aprowizacji, tworząc interfejs API z funkcjami bezserwerowymi działającymi jako back-end i bramą API zapewniającą dostęp do tych funkcji przez front-end.
 • Projektuj i publikuj interfejsy API poprzez prototypowanie, programowanie, testowanie i walidację interfejsów API w oparciu o framework OpenAPI. Bezpiecznie eksponuj i monitoruj je za pomocą API Gateway.

Wiadomości

Wprowadź skalowalne i niezawodne przesyłanie wiadomości między mikrousługami.

 • Streaming to usługa umożliwiająca programistom i badaczom danych strumieniowe, bezserwerowe przesyłanie zdarzeń w czasie rzeczywistym i w sposób zgodny z systemem Kafka. System oparty na uiszczaniu opłaty wyłącznie za wykorzystane usługi, niewymagający ponoszenia kosztów z tytułu przenoszenia danych między usługami chmurowymi.
 • Queue to bezserwerowa usługa umożliwiająca bezpieczne, elastyczne, asynchroniczne przesyłanie wiadomości z gwarancją ich dostarczenia.

Bazy danych

Bazy danych

Dla każdego rodzaju danych i relacji danych dostępne jest rozwiązanie Oracle Database, jak również obsługa baz danych open source.

 • MySQL HeatWave to usługa bazodanowa MySQL na potrzeby transakcji, analiz i uczenia maszynowego. Jest ona dostępna na platformach OCI, Azure i AWS.
 • NoSQL Database to w pełni zarządzana, bezserwerowa usługa bazodanowa NoSQL.
 • Oracle Autonomous Database to idealne rozwiązanie do tworzenia aplikacji opartych na SQL, dokumentach lub grafach na bazie jednej konwergentnej bazy danych.
 • Bazy danych firm innych niż Oracle, w tym Cassandra, PostgreSQL i Redis, działają na platformie OCI.

Sztuczna inteligencja i samouczenie się maszyn

Usługi SI

Wprowadź do swoich aplikacji sztuczną inteligencję — bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy w tym zakresie.

 • Usługi SI obejmują rozpoznawanie mowy/języka, widzenie komputerowe, wykrywanie anomalii, prognozowanie SI, przetwarzanie multimediów i inne funkcje.
 • W prosty i prywatny sposób dostosuj wstępnie przygotowane modele z użyciem swoich danych.

Uczenie maszynowe w bazach danych

Zastosuj wstępnie przygotowane i dostosowywalne modele w swojej bazie danych.

 • MySQL HeatWaveAutonomous Database dają programistom ponad 30 algorytmów oraz możliwość tworzenia i szkolenia modeli z wykorzystaniem ich danych — bez konieczności przenoszenia tych danych do osobnego systemu.

Uruchamiaj własne modele

Uruchamiaj swoje modele szkolenia i wnioskowania na platformie OCI za pomocą popularnych frameworków open source.

Integracja aplikacji

Integracja aplikacji

Połącz i dostosuj przepływy i procesy w SaaS, aplikacjach biznesowych i własnych aplikacjach dzięki OCI Application Integration.

 • Uspójnij przepływy pracy i zatwierdzenia w aplikacjach ERP, HCM i CX dzięki wizualnemu projektantowi i gotowym do uruchomienia szablonom automatyzacji procesów.
 • Połącz się z dowolną aplikacją chmurową lub lokalną dzięki szerokiej gamie gotowych adapterów.

Usługi aplikacji

Szukaj

Wbuduj wyszukiwanie w aplikacji za pomocą OCI Search Service with OpenSearch.

 • Korzystaj ze sprawdzonego rozwiązania do wyszukiwania typu open source z warstwą zarządzania i bez infrastruktury do zarządzania.

Technologia blockchain

Współpracuj z wieloma stronami za pomocą współdzielonego rejestru rozproszonego w usłudze Blockchain Platform Service.

 • Szybko dostarczaj prywatną, bezpieczną i wstępnie przygotowaną sieć blockchain ze współdzielonym rejestrem rozproszonym opartym na platformie open source Hyperledger Fabric.

Zarządzanie treścią

Buduj reaktywne front-endy w bezobsługowym systemie CMS, korzystając z Oracle Content Management.

 • Korzystaj ze swoich ulubionych komponentów Jamstack, takich jak m.in. Gatsby, React, Svelte czy Next.js.
 • Uzyskaj dostęp do zaawansowanych funkcji współpracy, zarządzania przepływem pracy i samoobsługi dla twórców treści.

Monitorowanie i wgląd

Application Performance Monitoring

Dostrzegaj i szybko rozwiązuj problemy z wydajnością dzięki pełnej widoczności stosu w zakresie wskaźników, śledzenia i dzienników — niezależnie od miejsca hostowania aplikacji — korzystając z Oracle Application Performance Monitoring.

 • Monitorowanie rzeczywistych doświadczeń użytkowników
 • Monitorowanie syntetyczne
 • Śledzenie transakcji rozproszonych
 • Monitorowanie serwera
 • Zagregowane dzienniki aplikacji i infrastruktury oraz ich analiza

Monitoring

Optymalizuj infrastrukturę i rozwiązuj związane z nią problemy, korzystając z pełnej widoczności i trendów w zakresie wydajności w całej dzierżawie.

 • OCI Monitoring dostarcza wskaźniki wydajności i czasu pracy infrastruktury i aplikacji wraz z wstępnie wypełnionymi pulpitami.
 • Operations Insights zapewnia wgląd w wykorzystanie i wydajność na przestrzeni czasu poprzez analizę wzorców długoterminowych w celu optymalizacji kosztów, wydajności SQL i innych aspektów.

Logging

Agreguj, przeszukuj i analizuj dzienniki aplikacji, zasobów OCI i wszelkich innych źródeł.

 • Usługa OCI Logging jest łatwa do przeszukiwania; obejmuje potężny motor reguł umożliwiający uruchamianie funkcji lub alarmów.
 • Jest oparta na otwartych standardach takich jak Fluentd.
 • Rozliczenie następuje na podstawie wykorzystanego miejsca, a nie wyszukiwania lub pobierania danych.
 • Dodaj usługę Logging Analytics, aby korzystać z analizy opartej na uczeniu maszynowym oraz ponad 250 analizatorów składni dla środowisk heterogenicznych.
 • Connector Hub zapewnia zarządzanie i kontrolę nad przepływem danych pomiędzy usługami OCI, takimi jak Logging i Object Storage, lub pomiędzy OCI a narzędziami do analizy dzienników innych firm.

Zasoby OCI dla zespołów zajmujących się tworzeniem aplikacji

18 października 2022 r.

OCI rozszerza portfolio rozwiązań do tworzenia aplikacji o nowe bezserwerowe usługi i funkcje kontenerowe oraz komunikacyjne, aby ułatwić przedsiębiorstwom przyjęcie technologii cloud native

Leo Leung, wiceprezes ds. marketingu produktów, OCI

Dziś rozszerzamy kompleksowe portfolio ponad stu usług, które oferuje Oracle Cloud Infrastructure (OCI), aby pomóc programistom w tworzeniu, uruchamianiu, modernizacji i rozszerzaniu aplikacji. Obejmują one szeroką gamę usług programistycznych do tworzenia aplikacji cloud native, wstępnie wyszkolonej sztucznej inteligencji, usług danych i programowania low-code, a także rozwiązania poprawiające m.in. bezpieczeństwo, monitorowanie czy komfort pracy programistów — w tym nowe usługi i funkcje, które dziś przedstawiamy.

Przeczytaj cały wpis

Tworzenie aplikacji — sukcesy klientów

Instytucje rządowe i edukacyjne
CMRI sześciokrotnie szybciej prowadzi badania dzięki Oracle AI
Podróże i transport
Usługi Oracle typu cloud native pomagają ponownie otworzyć park w Pompejach po okresie lockdownu
Zaawansowane technologie
Snap Vision pięciokrotnie skraca czas wdrażania i obniża koszty hostingu o 40%
Usługi komunikacyjne
Gigant telekomunikacyjny, Telstra, udostępnia użytkownikom biznesowym i twórcom aplikacji potężne narzędzie Oracle APEX
Zaawansowane technologie
8x8 uzyskuje wgląd w swoje aplikacje w czasie rzeczywistym
Seria Oracle Playbook

Oto kompilacja naszych sekretów dotyczących strategii zarządzania ludźmi, procesami i systemami. Chcemy się nimi podzielić z Tobą.

Zacznij tworzyć już teraz

Przetestuj zawsze bezpłatne usługi chmurowe w 30-dniowym okresie próbnym

Oracle oferuje bezpłatną warstwę Free Tier takich usług, jak Autonomous Database, Compute czy Storage, bez ograniczeń czasowych, a także 300 USD w postaci darmowych kredytów, które można wykorzystać, by wypróbować dodatkowe usługi chmurowe. Poznaj szczegóły i załóż darmowe konto już dziś.

 • Co zapewnia Oracle Cloud Free Tier?

  • 2 autonomiczne bazy danych po 20 GB każda
  • Maszyny wirtualne AMD i Arm Compute
  • Magazyn bloków o łącznej pojemności 200 GB
  • 10 GB pamięci obiektowej
  • 10 TB transferu danych wychodzących na miesiąc
  • Dodatkowe 10+ zawsze bezpłatnych usług
  • 300 USD w postaci darmowych kredytów ważnych 30 dni, które można przeznaczyć na dodatkowe usługi

Zobacz nowości w usługach i przypadkach użycia OCI

 • Najważniejsze nowości

  Usługi OCI są stale rozwijane i ulepszane. Podsumowujemy wszystkie nowości w jednym miejscu, dzięki czemu możesz zobaczyć, jak rozwijamy OCI.

  Dowiedz się, co nowego
 • Blog dla programistów

  Czytaj blog dla programistów, aby pozostać na bieżąco z najnowszymi przykładami i wyjaśnieniami, jak używać OCI.

  Zapoznaj się z blogiem dla programistów OCI

Ucz się, korzystając z samouczka

Najlepiej uczyć się w praktyce. Korzystaj z naszych samouczków i zajęć praktycznych w ramach Oracle Cloud Free Tier, własnej dzierżawy Oracle Cloud lub — w przypadku wybranych rozwiązań — bezpłatnego środowiska laboratoryjnego dostarczonego przez Oracle.

 • Utwórz witrynę handlu elektronicznego

  Podczas tego samouczka omówimy tworzenie stanowej aplikacji opartej na mikrousługach, która wykorzystuje Oracle Coherence CE jako skalowalny wbudowany magazyn danych oraz Micronaut Framework jako framework aplikacji.

  Rozpocznij samouczek dotyczący handlu elektronicznego
 • Wywołanie funkcji Python za pomocą bramy API

  Podczas tego samouczka wykorzystasz Oracle Functions do przetwarzania danych przekazywanych z Oracle API Gateway.

  Rozpocznij samouczek Python Function
 • Wdrażanie aplikacji Python Flask w klastrze Kubernetes

  Podczas tego samouczka wykorzystasz konto Oracle Cloud Infrastructure do skonfigurowania klastra Kubernetes. Następnie utworzysz aplikację w języku Python za pomocą frameworka Flask. Na koniec wdrożysz swoją aplikację do klastra za pomocą Cloud Shell.

  Rozpocznij samouczek Python Flask
 • Stwórz czatbota internetowego

  Podczas tych warsztatów wykorzystasz Oracle APEX do przechowywania informacji, udostępnienia interfejsu API REST z usługami Oracle REST Data Services oraz umożliwienia użytkownikom interakcji z asystentem cyfrowym.

  Rozpocznij samouczek dotyczący czatbota internetowego

Certyfikacja umiejętności w zakresie OCI

Sprawdź certyfikaty z zakresu programowania w chmurze, operacji, architektury i innych dziedzin.

Skontaktuj się z działem sprzedaży

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tworzenia aplikacji? Nasi eksperci chętnie pomogą.

 • Mogą odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Jak zacząć tworzyć aplikacje na platformie OCI?
  • Które usługi programistyczne OCI należy przyjąć? A może należy przenieść istniejące narzędzia i usługi, np. do monitorowania, na platformę OCI?
  • Gdzie mogę uzyskać odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące bezpieczeństwa platformy OCI lub innych tematów?
  • Jak zastosować istniejące licencje Oracle do kredytów na usługi OCI?
  • Gdzie mogę uzyskać pomoc w rozszerzeniu limitów usług?