Nie znaleziono pasujących wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Skontaktuj się z nami Zaloguj się do Oracle Cloud

Oracle Autonomous Database

W pełni zautomatyzowana usługa bazodanowa, która ułatwia wszystkim organizacjom tworzenie i wdrażanie obciążeń aplikacyjnych niezależnie od złożoności, skali i krytyczności. Konwergentny silnik usługi Autonomous Database obsługuje różne typy danych, upraszczając procesy tworzenia i wdrażania aplikacji — od modelowania i kodowania po ETL, optymalizację baz danych i analizę danych. Dzięki opartemu na uczeniu maszynowym automatycznemu dostrajaniu, skalowaniu i poprawianiu Autonomous Database zapewnia najwyższą wydajność i dostępność obciążeń OLTP, analitycznych, wsadowych i Internetu rzeczy (IoT) oraz ich bezpieczeństwo. Usługa Autonomous Database, która została zbudowana w oparciu o systemy Oracle Database i Oracle Exadata, jest dostępna na platformie Oracle Cloud Infrastructure (OCI) w przypadku wdrożeń współdzielonych lub dedykowanych, a także lokalnie w ramach usług Exadata Cloud@Customer i Dedicated Region Cloud@Customer.

Przedstawiamy Oracle Database Service dla Microsoft Azure

Larry Ellison i Satya Nadella ogłosili usługę Oracle Database Service dla Microsoft Azure, zapewniającą klientom Azure wydajność, dostępność i automatyzację klasy korporacyjnej.

Przeczytaj przegląd techniczny Autonomous Database Przeczytaj przegląd techniczny Autonomous Database

Dowiedz się, w jaki sposób Oracle Autonomous Database upraszcza obsługę i zabezpieczanie systemu bazodanowego Oracle Database, zapewniając jednocześnie klientom najwyższy poziom wydajności, skalowalności i dostępności.

Autonomiczna baza danych JSON umożliwia rozwój usług InfStones.

Dowiedz się, jak firma InfStones, będąca dostawcą infrastruktury blockchain klasy korporacyjnej PaaS, użyła autonomicznej bazy danych JSON do zbudowania usługi zapytań o niskich opóźnieniach obsługującej miliardy rekordów blockchain.

Oracle liderem w dziedzinie systemów zarządzania bazami danych w chmurze w raporcie 2022 Magic Quadrant™ Oracle liderem w dziedzinie systemów zarządzania bazami danych w chmurze w raporcie 2022 Magic Quadrant™

Firma Oracle została uznana za lidera w raporcie „2022 Magic Quadrant™ for Cloud Database Management Systems” i uzyskała najwyższą ocenę w raporcie firmy Gartner „Critical Capabilities for Cloud Database Management Systems for Operational Use Cases” z 2022 r.

Dlaczego warto wybrać autonomiczną bazę danych?

Samoczynne działanie: zautomatyzuj dostarczanie, dostrajanie i skalowanie bazy danych

Zapewnia wysoce dostępne bazy danych, konfiguruje i stroi je do określonych obciążeń, a także skaluje zasoby obliczeniowe w razie potrzeby — wszystko odbywa się automatycznie.

Przeczytaj omówienie biznesowych aspektów strategii rozwoju Autonomous Database (PDF)

Przeczytaj opis techniczny Autonomous Database (PDF)

Automatyczne zabezpieczanie: zautomatyzuj ochronę i bezpieczeństwo danych

Automatycznie chroń dane wrażliwe i podlegające regulacjom prawnym, instaluj w bazie danych poprawki usuwające luki w zabezpieczeniach i zapobiegaj nieautoryzowanemu dostępowi — wszystko to za pomocą Oracle Autonomous Database.

Przeczytaj omówienie biznesowych aspektów pierwszego samodzielnie zabezpieczającego się systemu bazodanowego (PDF)

Samonaprawianie: zautomatyzuj wykrywanie awarii, tryb failover i naprawy

Automatycznie wykrywaj awarie systemu i błędy użytkownika oraz zapewniaj ochronę przed nimi, a także dokonuj przełączenia awaryjnego na rezerwowe bazy danych z zerową utratą danych.

Przeczytaj informacje techniczne na temat pierwszej samonaprawiającej się bazy danych (PDF)

Rozwiązania Autonomous Database

Prostsze i szybsze transakcje

W pełni zautomatyzowana usługa bazodanowa zoptymalizowana pod kątem jednoczesnego przetwarzania obciążeń transakcyjnych, analitycznych i wsadowych. Aby zwiększyć wydajność, została ona wstępnie skonfigurowana pod kątem formatu wierszy, indeksów i buforowania danych, zapewniając jednocześnie skalowalność, dostępność, przejrzyste zabezpieczenia i analitykę operacyjną w czasie rzeczywistym. Dzięki Autonomous Database twórcy aplikacji i administratorzy baz danych mogą szybko, łatwo i ekonomicznie tworzyć i wdrażać aplikacje bez uszczerbku dla funkcjonalności lub niepodzielności, spójności, izolacji i trwałości (właściwości ACID).

Zapoznaj się z raportem firmy Gartner dotyczącym kluczowych możliwości systemów zarządzania chmurowymi bazami danych w zakresie zastosowań operacyjnych. Dowiedz się, dlaczego firma Oracle zyskała miano lidera.


Przykłady zastosowań
 • Aplikacje do przetwarzania transakcji
 • Aplikacje newralgiczne
 • Aplikacje o zróżnicowanym obciążeniu
 • Natywne aplikacje chmurowe
 • Aplikacje z niewielką ilością kodu
 • Aplikacje biznesowe

Przejmij kontrolę nad wszystkimi danymi dzięki konwergentnej bazie danych i automatyzacji

W pełni zautomatyzowana usługa bazodanowa w chmurze zoptymalizowana pod kątem obsługi analitycznych obciążeń roboczych, takich jak składnice danych, hurtownie danych i jeziora danych. Jest ona wstępnie skonfigurowana — oferuje format kolumnowy, funkcję partycjonowania i możliwość połączenia dużej ilości danych, dzięki czemu upraszcza i przyspiesza procesy udostępniania, wyodrębniania i ładowania baz danych, przekształcania danych, przygotowywania zaawansowanych raportów, generowania prognoz oraz tworzenia modeli uczenia maszynowego. Dzięki rozwiązaniu Autonomous Database badacze danych, analitycy biznesowi i osoby niebędące ekspertami mogą szybko, łatwo i niedrogo uzyskiwać spostrzeżenia biznesowe, wykorzystując w tym celu dane o dowolnym rozmiarze i typie.

Przykłady zastosowań
 • Hurtownia danych przedsiębiorstwa
 • Jeziora danych
 • Wydziałowa hurtownia danych
 • Analityka danych i samouczenie się maszyn
 • Strumienie danych i IoT

Twórz aplikacje wykorzystujące JSON za pomocą chmurowej usługi bazy danych dokumentów, która jest łatwa w obsłudze, szybka i bezserwerowa

Oracle Autonomous JSON Database (AJD) to wersja rozwiązania Oracle Autonomous Database przeznaczona wyłącznie do przeprowadzania transakcji i analiz z wykorzystaniem danych JSON; zawiera ona interfejs API MongoDB.

Przykłady zastosowań
 • Aplikacje mobilne
 • Aplikacje oferujące dynamiczne, spersonalizowane doświadczenia
 • Zarządzanie treściami i katalogami
 • Zintegrowane aplikacje IoT
 • Aplikacje do płatności cyfrowych

Szybsze tworzenie aplikacji

W produkt Oracle Autonomous Database wbudowane jest rozwiązanie APEX App Dev służące do tworzenia i uruchamiania transakcyjnych lub analitycznych aplikacji typu low-code. Twórz aplikacje o 38 razy szybciej niż w przypadku tradycyjnego kodowania.

Przykłady zastosowań
 • Dynamiczne aplikacje
 • Udostępnianie danych
 • Zastępowanie arkuszy kalkulacyjnych
 • Aplikacje niezależnych dostawców
 • Modernizacja Oracle Forms

Aplikacje i narzędzia zgodne z Autonomous Database

Zobacz, jakie nowości wprowadziliśmy w produkcie Autonomous Database

Zobacz więcej przykładów wdrożeń u klientów

Autonomous Database — sukcesy klientów

Dowiedz się, w jaki sposób klienci Oracle używają platformy Oracle Autonomous Database do przekształcania swoich firm poprzez redefiniowanie zarządzania bazami danych przy wykorzystaniu uczenia maszynowego i automatyzacji.

 • Logo Thomson Reuters
 • Logo Siemens
 • Logo AON
 • Logo Adenza
 • Logo Mestec
 • Logo Certegy
 • Logo Cognizant
 • Logo Zebra Tech
Logo Lyft

Lyft buduje jedno, globalne źródło informacji, zapewniając szybsze analizy.

Weź udział w warsztatach MovieStream dotyczących Oracle Autonomous Database

Autonomous Database — korzyści

Wdrażanie rozwiązania Autonomous Database

Usługi Autonomous Database oferują wiele możliwości wdrożenia w celu zapewnienia najniższych kosztów, kontroli operacyjnej i izolacji.

Współdzielona infrastruktura


 • W pełni zautomatyzowane wdrażanie zasobów – płać za faktycznie wykorzystane zasoby
 • Najniższy koszt rozpoczęcia bez minimalnego zobowiązania

Dedykowana infrastruktura


 • Pełna izolacja danych i operacji dzięki prywatnej dedykowanej chmurowej bazie danych w chmurze publicznej
 • Dedykowane zasoby systemowe — takie jak procesor, pamięć, sieć czy pamięć masowa — oferują większą kontrolę nad zasadami operacyjnymi i modyfikacjami

Infrastruktura Cloud@Customer


 • Wprowadź rozwiązanie Autonomous Database w swoim centrum danych, aby spełnić wymagania prawne oraz wymagania dotyczące lokalizacji danych lub opóźnień sieciowych dla obciążeń, które nie mogą zostać przeniesione do chmury publicznej
 • Umożliwia działowi IT łatwe dostarczanie samoobsługowych baz danych użytkownikom biznesowym i programistom przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i możliwości zarządzania wszystkimi danymi

20 lipca 2022 r.

Usługa Oracle Database Service dla Azure

Dave McCarthy, wiceprezes ds. badań w Cloud and Edge Infrastructure Services, IDC

Oracle i Microsoft upraszczają przejście do modelu wielochmurowego
Chmura zasadniczo zmieniła sposób tworzenia aplikacji, zabezpieczania danych i zarządzania infrastrukturą przez organizacje. Możliwość szybkiego udostępniania zasobów, skalowania na żądanie i wdrażania w skali globalnej stwarza nowe możliwości wprowadzania innowacji. Firma IDC oczekuje, że w 2022 r. wydatki na infrastrukturę chmurową po raz pierwszy wyprzedzą wydatki na inne infrastruktury.

Autonomous Database — zasoby

Szkolenia dotyczące chmury

Rozwijaj swoje umiejętności w zakresie Autonomous Database

Oracle University oferuje rozwiązania edukacyjne, które pomagają rozwijać umiejętności wykorzystywania produktów chmurowych, weryfikować posiadaną wiedzę i przyspieszać wdrażanie. Dowiedz się więcej o szkoleniach i procedurach certyfikacji, które pomogą Ci zapewnić sukces swojej firmy.

Dowiedz się, co mówią nasi klienci

Logo Plan, Adopt, Innovate Plan, Adopt, Innovate

Oracle dostarcza zarówno technologię, jak i wskazówki niezbędne do osiągnięcia sukcesu na każdym etapie rozwoju firmy – od planowania i wdrażania po ciągłe innowacje.

Zacznij korzystać z Autonomous Database


Wypróbuj rozwiązanie Oracle Autonomous Database

Oracle Cloud oferuje warstwę Free Tier obejmującą 30-dniowy bezpłatny okres próbny oraz zawsze bezpłatne usługi.


Obserwuj nas @OracleDatabase

Otrzymuj najnowsze wiadomości, informacje o wydarzeniach i zasoby społeczności związane z Oracle Database.


Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z jednym z naszych najlepszych ekspertów branżowych.

1. Raport IDC: Zapewnienie szybkiej, niezawodnej i bezpiecznej bazy danych dzięki automatyzacji (PDF).

2. Logo GARTNER PEER INSIGHTS jest znakiem towarowym i usługowym spółki Gartner Inc. lub jej jednostek stowarzyszonych i zostało użyte w tym dokumencie za odpowiednią zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone. Recenzje na platformie Gartner Peer Insights stanowią zbiór subiektywnych opinii poszczególnych użytkowników końcowych, ocen i danych opartych na udokumentowanej metodologii; nie odzwierciedlają one poglądów ani nie oznaczają poparcia ze strony firmy Gartner ani jej podmiotów stowarzyszonych.

3. przewidziana w umowie SLA dostępność na poziomie 99,995% zakłada użycie rozwiązania Oracle Autonomous Data Guard. W przypadku niewłączonego rozwiązania Autonomous Data Guard określona w umowie SLA dostępność wynosi 99,95%.