Nie znaleziono pasujących wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Skontaktuj się z nami Zaloguj się do Oracle Cloud

Multicloud

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) oferuje wszechstronny zestaw usług upraszczających implementację wielochmurową, w tym sieć, bazę danych, siatkę danych, integrację, zabezpieczenia, możliwość obserwacji i zarządzanie. Usługa Oracle Database Service for Microsoft Azure zapewnia organizacjom prostą ścieżkę do wdrożenia środowiska wielochmurowego.

Larry Ellison i Satya Nadella ogłaszają wprowadzenie usługi Oracle Database Service dla Microsoft Azure (3:24)

Platforma OCI została uznana za „wizjonerską” w raporcie Gartner® Magic Quadrant™ 2022 dla usług chmurowych infrastruktur i platform.

Dlaczego 76% firm decyduje się na model wielochmurowy

Dowiedz się, dlaczego 451 Research twierdzi, że rozwiązania wielochmurowe OCI „mogą ograniczyć trudności i koszty związane z obsługą tak różnych środowisk”.

Zapewnij sobie swobodę, przyjmując model wielochmurowy

Carl Olofson, główny analityk baz danych w firmie IDC, przedstawia analizę strategii wielochmurowej firmy Oracle i dochodzi do wniosku, że „firmy Oracle i Microsoft przygotowały rozwiązanie, które ma umożliwić przedsiębiorstwom uzyskanie swobody poprzez przejście na model wielochmurowy”.

Rozproszona chmura: poza chmurą publiczną

Rozproszona chmura OCI kontynuuje swój dynamiczny rozwój dzięki nowym usługom i planowanym regionom, dzięki czemu dociera do klientów tam, gdzie jej potrzebują, w ponad 60 krajach.

 

TIM Brasil selects Oracle and Microsoft to migrate all data center workloads

„Naszą propozycją jest wyniesienie obsługi klienta na nowy poziom, z większą wydajnością i elastycznością – zawsze z zachowaniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa”.

Pietro Labriola
Prezes, TIM Brazylia

Integra przechodzi na OCI dla usług wielochmurowych i oszczędza 90% czasu

„Jako klient, czerpiemy znaczne korzyści z tego poziomu współpracy między Oracle i Microsoft”.

Peter Gawroniak
Starszy dyrektor infrastruktury i operacji, Integra LifeSciences

Murad oszczędza 30% dzięki łączeniu aplikacje transakcyjnych w AWS z aplikacjami back-endu w OCI

„Nasi interesariusze biznesowi zgłaszają się do nas i donoszą, że ich zapytania są szybsze. Z ogólnego punktu widzenia szacujemy poprawę wydajności rzędu 20-30%”.

Rishabh Sinha
Starszy dyrektor, aplikacje biznesowe, Murad

MESTEC zwiększa wydajność zakładów za pomocą Oracle i Azure

MESTEC zmniejszył o połowę koszty pracy i infrastruktury w porównaniu z środowiskiem lokalnym dzięki Oracle Autonomous Database i Oracle Cloud oraz Microsoft Azure Interconnect, przy zadaniach przetwarzania wykonywanych o 600% szybciej za pomocą jedynie połowy dotychczasowej mocy obliczeniowej.

Tanium dodaje OCI do swojej strategii wielochmurowej

Firma Tanium, dostawca usług zarządzania punktami końcowymi i zabezpieczeń dla najbardziej wymagających środowisk IT na świecie, zdecydowała się na OCI w ramach wielochmurowego podejścia do dostarczania swojej głównej platformy SaaS: Tanium as a Service (TaaS).

„Firma Oracle jest już obecna na innych platformach chmurowych, współpracuje z Microsoft Azure w celu zapewnienia obsługi aplikacji uruchamianych w Azure z instancjami Oracle Database działającymi na infrastrukturze OCI oraz może być w stanie zaoferować najlepszą metodę realizacji strategii wielochmurowej klienta”.

Carl Olofson Wiceprezes ds. badań, IDC

Multicloud podczas Oracle CloudWorld

90% organizacji już wkrótce zdecyduje się na wdrożenie architektury wielochmurowej, aby uniknąć nadmiernego uzależnienia od jednego dostawcy chmury. Dowiedz się, co należy uwzględnić podczas planowania implementacji rozwiązania wielochmurowego, aby przygotować się na przyszłość.

Połącz środowiska wielochmurowe i zarządzaj nimi

Usługa Oracle Database Service dla Azure

Oracle Database Service dla Azure to usługa wielochmurowa zarządzana przez Oracle, umożliwiająca klientom łatwe konfigurowanie i korzystanie z wysokowydajnych, skalowalnych baz danych Oracle działających w OCI dla aplikacji Azure. Klienci Azure mogą z łatwością wdrażać bazy danych Oracle Database działające na OCI za pomocą portalu Oracle Database Service for Azure dzięki wykorzystaniu usprawnionego środowiska do ustanawiania połączeń OCI-Azure o niskim opóźnieniu, sieci wirtualnych i zarządzania tożsamością federacyjną. Dzienniki bazy danych i analiza z OCI integrują się z Azure, aby uprościć monitorowanie i zarządzanie. Klienci mogą inicjować zlecenia SR środowiska poprzez Microsoft lub Oracle.


Połączona usługa Oracle i Microsoft Azure

Połączenie usług Oracle Cloud i Microsoft Azure umożliwia klientom przeprowadzanie migracji zadań przetwarzania do chmury lub tworzenie nowych aplikacji, które wykorzystują najlepsze elementy rozwiązań OCI i Azure. Klienci mogą szybko przeprowadzić migrację lokalnych aplikacji i skorzystać z szerszej gamy narzędzi, a także integrować swoje wdrożenia OCI i Azure w jedno, zunifikowane rozwiązanie biznesowe w chmurze.

Klienci mogą również przenieść do chmury współzależne aplikacje firmowe, wdrażać niestandardowe aplikacje i pakiety aplikacji w OCI i Azure oraz tworzyć natywne aplikacje chmurowe w obu środowiskach. Przede wszystkim jednak, klienci mogą przeprowadzać migrację aplikacji lokalnych do chmury przy jednoczesnym zachowaniu architektur aplikacji, korzystając z wysokowydajnych optymalizacji Oracle Autonomous Database i Exadata Database oraz z możliwości zapewnienia interoperacyjności między wdrożeniami.

Cena za Oracle Cloud i Microsoft Azure Interconnect jest oparta wyłącznie na pojemności portów udostępnianych w OCI FastConnect i Azure ExpressRoute Local Circuit. Nie ma żadnych dodatkowych opłat za wykorzystywaną szerokość pasma przez ruch przychodzący i wychodzący.

Interconnect to innowacyjny produkt przeznaczony dla klientów korzystających z technologii Oracle i Microsoft. Rozwiązanie to umożliwia klientom maksymalne wykorzystanie ich możliwości poprzez uruchamianie zadań zarówno na infrastrukturze Oracle Cloud Infrastructure, jak i Microsoft Azure.

Roy Illsley
główny analityk, Omdia

Integracja wielochmurowa dla aplikacji i systemów danych

Usługi integracji Oracle Cloud Infrastructure łączą dowolne aplikacje i źródła danych na potrzeby kompleksowej i całkowitej automatyzacji procesów oraz scentralizowania zarządzania. Dzięki zaangażowaniu firmy Digital-first z klientami i pracownikami wyróżniono wyzwania związane z fragmentaryzowaną integracją systemów biznesowych w celu ich szybkiego wdrożenia, zmiany i aktualizacji.

Według ankiety McKinsey dyrektorzy szczebla C i kierownicy wyższego szczebla są obecnie trzy razy bardziej skłonni do prowadzenia przynajmniej 80% swoich interakcji z klientami w środowisku cyfrowym niż przed pandemią.1 Jednak w powiązanych badaniach McKinsey, tylko 16% dyrektorów wykonawczych stwierdziło, że ich firmy przechodzą transformację cyfrową.2 W tych badaniach wykazano znaczenie posiadania nowoczesnej, wielochmurowej platformy integracji w celu poprawy obsługi klientów i pracowników, przy jednoczesnym przyspieszeniu transformacji cyfrowej.


Kluczowe czynniki integracji wielochmurowej

Zapoznaj się z raportami Gartner® Magic Quadrant™ 2021, dotyczącym Enterprise Integration Platform as a Service i 2021 Gartner® Magic Quadrant™, omawiającym Data Integration Tools, umożliwiającymi zrozumienie najważniejszych kryteriów wyboru rozwiązania klasy Enterprise Integration.

1. McKinsey & Company, „Jak COVID-19 dokonał przełomowej transformacji technologicznej firm i na zawsze je przekształcił” — październik 2020 r.
2. McKinsey & Company, „Witamy w Digital Factory: rozwiązanie, umożliwiające skalowanie transformacji cyfrowej” — maj 2020 r.

Zróżnicowanie funkcji integracji

Przeszliśmy z sytuacji, w której w zasadzie nie mogliśmy tego zrobić do momentu trzy miesiące później, w którym w pełni zautomatyzowaliśmy przepływ procesu.

Conny Bjorling
Dyrektor ds. architektury korporacyjnej, Skanska

Widoczność infrastruktury i aplikacji w wielu chmurach

Usługa Oracle Cloud Observability and Management Platform zapewnia zintegrowane funkcje chmury do monitorowania środowisk wielochmurowych i lokalnych oraz do zarządzania nimi.

Wykrywanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów, zanim wpłyną one na użytkowników, jest nieustającym wyzwaniem w środowisku wielochmurowym. Tradycyjne narzędzia monitorujące nie są w stanie sprostać tym wyzwaniom.

Według wyników badania IDC, 77%1 zapytanych decydentów IT i LOB z całego świata częściowo lub zdecydowanie potwierdziło, że wszechstronna analiza widoczności i monitorowania użytkowników końcowych jest niezbędna do optymalizacji infrastruktury cyfrowej.


Kluczowe kryteria monitorowania

Przeczytaj raport weryfikacji analityka ESG dotyczący Oracle Cloud Observability and Management, aby poznać najważniejsze kryteria wyboru rozwiązania monitorowania.

Dowiedz się więcej o usłudze Oracle Cloud Observability and Management Platform

1. IDC, „Worldwide Survey Shows Broad Agreement That End-User Visibility and Observability Analytics Are Critical for Optimizing Digital Infrastructure Operations”, dokument US48405721, listopad 2021.

Zróżnicowanie funkcji monitorowania

Oracle po raz kolejny przewodzi w branży dzięki udostępnieniu nowego rozwiązania: Observability and Management. To kompletne podejście do zarządzania lokalnego i wielochmurowego zapewnia nie tylko oczywiste korzyści dla klientów, ale także otwartą platformę dla partnerów pragnących dołączyć swoje oferty. Integracje z usługami Grafana, PagerDuty i Slack oraz obsługa standardów ustanowionych przez Cloud Native Computing Foundation (takich jak CloudEvents i OpenTracing) podkreślają zaangażowanie Oracle w zapewnienie interoperacyjności.

Holger Mueller
wiceprezes i główny analityk, Constellation Research

Uruchamiaj zadania przetwarzania danych Oracle Database szybciej i z większą skalowalnością

Usługi Oracle Autonomous Database i Oracle Exadata Database zapewniają wysoką wydajność, skalowalność i dostępność wymaganą przez aplikacje firmowe działające w środowiskach wielochmurowych. Dostęp do usług baz danych Oracle z aplikacji działających w chmurze Microsoft Azure, AWS i innych, publicznych lub prywatnych chmur pozwala organizacjom korzystać z czołowej najlepszej w branży wydajności systemu Exadata do przetwarzania transakcji, analiz oraz mieszanych zadań przetwarzania.

Autonomous Database pomaga organizacjom upraszczać zarządzanie danymi i zmniejszać koszty poprzez automatyczne monitorowanie, dostrajanie, skalowanie, wprowadzanie poprawek, ochronę danych i bezpieczeństwo. Wbudowana automatyzacja cyklu życia bazy danych eliminuje ręczne zadania zarządzania oraz pomaga zwiększać wydajność programistów.

Ponad pięćdziesiąt partnerów FastConnect – między innymi Equinix, Megaport, AT&T Business, BT i Verizon – umożliwia klientom wdrażanie środowisk wielochmurowych w dowolnym miejscu.

Oracle oferuje wiele możliwości dyrektorom ds. obsługi klienta, podejmującym decyzje dotyczące ich platformy informatycznej następnej generacji. Najwyższa dostępna identyczność produktów lokalnych i w chmurze Oracle pozwala na łatwe przenoszenie zadań przetwarzania ze środowisk lokalnych do chmury i odwrotnie.

Holger Mueller
wiceprezes i główny analityk, Constellation Research

Różnicowanie
 • Optymalizacja pod kątem wszystkich zadań przetwarzania baz danych, typów danych i stylów tworzenia
 • Opóźnienia wejścia i wyjścia poniżej 19 mikrosekund dla aplikacji OLTP
 • Wydajność analizy i uczenia maszynowego rzędu setek gigabajtów na sekundę
 • Skalowanie online do setek lub tysięcy wirtualnych procesorów bez przestojów
 • Skalowalne przechowywanie danych umożliwia analizę hurtowni danych wielkości 25 petabajtów
 • Zgodność ze środowiskami lokalnymi upraszcza przenoszenie danych do chmury
Zasoby

Przyspiesz bazy danych MySQL, korzystając z masowo równoległych zapytań w pamięci

MySQL HeatWave umożliwia organizacjom wykonywanie zadań przetwarzania OLTP i OLAP bezpośrednio z bazy danych MySQL Database, eliminując konieczność złożonego, czasochłonnego i kosztownego przenoszenia danych oraz integracji z osobnymi bazami danych analitycznych. Umożliwiające przetwarzanie równoległe, wysokowydajne narzędzie do wykonywania zapytań, zwiększa wydajność obliczeniową dla analiz i różnych zadań przetwarzania. MySQL HeatWave jest 6,5 raza szybszy niż Amazon Redshift i oferuje o połowę niższe koszty, 7 razy szybszy niż Snowflake przy konieczności przeznaczenia tylko jednej piątej kosztów i 1400 razy szybszy niż usługa Amazon Aurora, będąc jednocześnie o połowę tańszy.

Organizacje uruchamiające aplikacje w środowiskach wielochmurowych mogą korzystać z wyższej wydajności, doskonałego stosunku ceny do osiągów i zintegrowanych funkcji MySQL HeatWave, uzyskując dostęp do nich poprzez usługi Oracle Interconnect for Azure lub OCI Fast Connect.

MySQL HeatWave jest również dostępny poprzez usługi Amazon Web Services (AWS). MySQL HeatWave łączy w sobie automatyzację opartą na OLTP, analizach i samouczeniu się systemów w ramach jednej bazy danych MySQL Database. Użytkownicy AWS mogą w jednej usłudze uruchamiać zadania przetwarzania transakcji, zadania analityczne i samouczenia się systemów, bez konieczności czasochłonnego powielania procesów ETL między oddzielnymi bazami danych, takimi jak Amazon Aurora, przy przetwarzaniu transakcji, Amazon Redshift czy Snowflake na AWS w celach analitycznych oraz SageMaker na potrzeby samouczenia się systemu.

Innowacje Oracle w zakresie technik samouczenia się systemów, wprowadzone przez MySQL HeatWave Autopilot rozwijają się dalej w na niespotykaną skalę. Nowa wersja obejmuje automatyczne łączenie wątków, automatyczne prognozowanie wariantów, bogatsze modele uczenia maszynowego na potrzeby usługi Autopilot oraz integrację usługi Autopilot z nową interaktywną konsolą. Te innowacje wyznaczają nowe granice automatyzacji opartej na uczeniu maszynowym i stawiają MySQL HeatWave na czele usług baz danych w chmurze w zakresie dostarczania automatyzacji wrażliwej na obciążenia pracy. Dodatkowo wraz ze znaczącymi udoskonaleniami przetwarzania OLTP (większa przepustowość, zróżnicowane funkcje zabezpieczeń) MySQL HeatWave w ramach AWS stanowi bardzo atrakcyjne rozwiązanie nie tylko na potrzeby dokonywania analiz, ale także dla OLTP i mieszanych zadań przetwarzania, co potwierdzają publicznie dostępne wyniki testów.

- Carl Olofson
Wiceprezes ds. badań i oprogramowania do zarządzania danymi, IDC

Różnicowanie
 • Jedna baza danych dla OLTP i OLAP
 • Umożliwia analizę transakcji OLTP w czasie rzeczywistym, bez procesów ETL
 • Nie wymaga żadnych zmian istniejących aplikacji MySQL i narzędzi BI
 • Masowo równoległe przyspieszanie zapytań bezpośrednio z bazy danych MySQL Database
 • MySQL Autopilot automatyzuje wydajność w dowolnej skali przy wielu zapytaniach
 • Zautomatyzowane udostępnianie, równoległe ładowanie i usprawnianie planów zapytań
Zasoby

Przyjęcie modelu wielochmurowego na infrastrukturze Oracle Cloud Infrastructure

Zobacz wszystkie architektury referencyjne

Powiązane rozwiązania w zakresie wdrażania systemów chmurowych i zarządzania nimi

Dodatkowe zasoby dotyczące architektury i wdrażania chmury

OCI Cloud Adoption Framework (CAF)

Spojrzenie IDC na OCI i chmurę hybrydową

Omdia wyjaśnia, dlaczego nie wszystkie chmury są takie same

Porozmawiaj o OCI z działem sprzedaży