Nie znaleziono pasujących wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Country Skontaktuj się z nami Zaloguj się do Oracle Cloud

Multicloud

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) umożliwia łączenie usług chmurowych z wielu chmur w celu optymalizacji kosztów, funkcjonalności i wydajności. Usługi wielochmurowe OCI pomogą Ci zmodernizować bazy danych i aplikacje dzięki unikalnym rozwiązaniom, w tym Oracle Real Application Clusters (RAC) i Autonomous Database, w połączeniu z wiodącymi usługami Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) i Google Cloud Platform (GCP). Usługi integracji OCI ułatwiają integrację SaaS z innymi aplikacjami w czasie rzeczywistym.

Przedstawiamy Oracle Database@Azure

Oracle Database@Azure znajdzie się w sprzedaży w regionie „Wschodnie Stany Zjednoczone” od grudnia 2023 r. Planowana jest również sprzedaż na całym świecie. Działające na bazie infrastruktury Oracle Cloud Infrastructure w ramach platformy Microsoft Azure usługi bazodanowe Oracle umożliwiają przeniesienie baz danych Oracle do chmury w celu uzyskania najwyższego poziomu wydajności i dostępności.

Korzyści z usług wielochmurowych OCI

Zapoznaj się z przykładami zastosowań modelu wielochmurowego

Modernizuj potoki transformacji danych dzięki analizie danych w czasie rzeczywistym i szybciej dostarczanym raportom danych, aby podejmować bardziej świadome decyzje biznesowe w odpowiednim czasie.

Architektura

 • Analiza danych na frontendzie na platformie Azure z rozwiązaniem Oracle Autonomous Data Warehouse na backendzie w usłudze Oracle Database Service dla Azure na platformie OCI w celu uzyskania wglądu w dane w czasie rzeczywistym
 • Przekazywanie danych z Oracle E-Business Suite do Oracle Autonomous Data Warehouse przy użyciu OCI GoldenGate
 • Transfer danych do Azure Data Lake poprzez Oracle Interconnect dla Microsoft Azure i bramkę danych Azure w celu wysyłania partii danych

Veritas osiąga 20-krotnie wyższą wydajność przy użyciu baz danych OCI na platformie Azure


Potok analizy danych — diagram
Diagram architektury potoku analizy danych obejmuje trzy główne składniki: Oracle Cloud Infrastructure, Oracle Database Services dla Microsoft Azure i Microsoft Azure. Oracle Cloud Infrastructure i Microsoft Azure są połączone dwukierunkowo za pośrednictwem Oracle Interconnect dla Microsoft Azure. Składnik Oracle Cloud Infrastructure obejmuje rozwiązania E-Business Suite, GoldenGate i Autonomous Data Warehouse. Dane z E-Business Suite trafiają do Autonomous Data Warehouse za pośrednictwem GoldenGate. Składnik Oracle Database Services dla Microsoft Azure obejmuje rozwiązania Autonomous Data Warehouse i Oracle Interconnect dla Microsoft Azure. Oracle Interconnect dla Microsoft Azure to usługa sieciowa, która łączy OCI FastConnect bezpośrednio z Azure ExpressRoute. Składnik Microsoft Azure obejmuje rozwiązania Synapse i Data Lake oraz bramkę danych.

Zapewniaj obsługę określonych środowisk i zestawów narzędzi programistycznych przy jednoczesnym zastosowaniu najlepszego podejścia do zarządzania danymi.

Architektura

 • Aplikacje PowerBuilder, .NET i Go pracują na frontendzie na platformach AWS i GCP, natomiast usługa Autonomous Database działa na backendzie na platformie OCI.
 • Partner OCI FastConnect łączy FastConnect z AWS Direct Connect i Google Interconnect.

Klient oferujący usługi dla domu, który obsługuje 2 miliony użytkowników, wdraża wielochmurowe rozwiązanie typu split-stack obejmujące OCI, AWS i GCP


Podzielony stos — diagram
Diagram architektury podzielonego stosu obejmuje trzy główne składniki: Oracle Cloud Infrastructure, AWS oraz GCP. Oracle Cloud Infrastructure łączy się z AWS poprzez OCI FastConnect, Equinix Fabric oraz AWS Direct Connect. Oracle Cloud Infrastructure łączy się z GCP poprzez OCI FastConnect, Equinix Fabric oraz Google Interconnect. Equinix Fabric znajduje się w centrum połączeń sieciowych. Składnik Oracle Cloud Infrastructure obejmuje rozwiązania Autonomous Database i GoldenGate. Składnik AWS obejmuje aplikację w kontenerze i aplikację w maszynie wirtualnej. Składnik GCP obejmuje aplikację w kontenerze i aplikację w maszynie wirtualnej.

Zintegruj aplikacje SaaS z aplikacjami w różnych chmurach, aby osiągnąć zwinność biznesową i innowacyjność.

Architektura

 • Dokonaj replikacji chmurowej bazy danych Oracle Retail na serwer SQL, aby uruchomić niestandardową aplikację na platformie Azure.
 • Zintegruj aplikacje klientów z aplikacją SaaS w czasie zbliżonym do rzeczywistego.
 • Dane są również replikowane z OCI GoldenGate do GoldenGate na potrzeby serwera SQL działającego na platformie Azure, a następnie ładowane do bazy danych Azure SQL.

Replikacja i integracja schematu dostępu do danych dotyczących sprzedaży detalicznej w czasie zbliżonym do rzeczywistego


Diagram integracji SaaS
Diagram architektury integracji SaaS obejmuje cztery główne składniki: SaaS, Oracle Cloud Infrastructure, Oracle Interconnect dla Azure oraz Azure. Składnik SaaS łączy się z Oracle Cloud Infrastructure i Oracle Interconnect dla Azure poprzez jednokierunkową replikację. Oracle Cloud Infrastructure łączy się z Azure za pośrednictwem Oracle Interconnect dla Azure. Składnik SaaS obejmuje aplikację SaaS, bazę danych SaaS, która jest autonomiczną bazą danych, oraz rozwiązanie GoldenGate. Składnik Oracle Cloud Infrastructure obejmuje bazę danych i rozwiązanie GoldenGate. Oracle Interconnect dla Azure obejmuje rozwiązania OCI FastConnect i Azure ExpressRoute. Azure obejmuje maszynę wirtualną aplikacji, serwer SQL oraz rozwiązanie GoldenGate. Replikacja danych z bazy danych SaaS jest możliwa na dwa sposoby: jeden z nich to replikacja przez GoldenGate w składniku SaaS do GoldenGate i bazy danych w Oracle Cloud Infrastructure; drugi to replikacja przez GoldenGate w składniku SaaS do Oracle Interconnect dla Azure do GoldenGate i serwera SQL w Azure. Replikacja danych z bazy danych w składniku Oracle Cloud Infrastructure może odbywać się przez GoldenGate w składniku Oracle Cloud Infrastructure do Oracle Interconnect dla Azure do GoldenGate i serwera SQL w składniku Azure.

Zintegruj system ERP w jednej chmurze z aplikacjami działającymi w innych chmurach, aby spełnić potrzeby w zakresie zwinności biznesowej i modernizacji IT.

Architektura

 • Stosy aplikacji na platformach OCI i Azure współdziałają i wymieniają się danymi.
 • Utrzymuj wysoką wydajność łączności między zależnymi aplikacjami w chmurze bez konieczności wprowadzania zmian w architekturze.
 • Siebel CRM 22.8 w usłudze OCI Container Engine for Kubernetes z usługą Oracle Exadata Database Service na platformie OCI.
 • Szybka integracja o niskich opóźnieniach z aplikacjami hostowanymi na platformie Azure za pomocą Oracle Interconnect dla Azure.

Jak linie lotnicze American Airlines przekształciły starsze aplikacje i dokonały migracji na platformę OCI (PDF)


Aplikacja-aplikacja — diagram
Diagram architektury aplikacja-aplikacja obejmuje trzy główne składniki: Oracle Cloud Infrastructure, Oracle Interconnect dla Azure oraz Microsoft Azure. Oracle Cloud Infrastructure łączy się z Microsoft Azure za pośrednictwem Oracle Interconnect dla Azure. Składnik Oracle Cloud Infrastructure obejmuje usługę Container Engine for Kubernetes wraz z aplikacją Siebel, bazę danych Exadata oraz rozwiązania API Gateway i Integrations. Składnik Oracle Interconnect dla Azure obejmuje rozwiązania OCI FastConnect i Azure ExpressRoute. Składnik Microsoft Azure obejmuje rozwiązania Virtual Desktop Infrastructure, Mobile i Apps.

Rozłóż obciążenia na różne chmury, aby uzyskać najlepszy stosunek ceny do wydajności.

Architektura

 • Uruchom orkiestrację obciążeń na platformie OCI i obsługuj rozproszone obciążenia Kubernetes lub maszyn wirtualnych na platformach OCI, AWS i Azure.
 • Uzyskaj wysoki poziom obliczeń równoległych i dobry stosunek ceny do jakości.

YellowDog wdraża platformy zarządzania obciążeniami na platformie Oracle Cloud Infrastructure

Diagram obciążeń rozproszonych
Diagram architektury obciążeń rozproszonych obejmuje trzy główne składniki: Oracle Cloud Infrastructure, AWS i Azure. Pomiędzy nimi znajdują się połączenia sieciowe. Składnik Oracle Cloud Infrastructure obejmuje zarządzanie obciążeniami, usługę Container Engine for Kubernetes oraz obciążenie w maszynie wirtualnej. Składnik AWS obejmuje aplikację w kontenerze i aplikację w maszynie wirtualnej. Składnik Azure obejmuje aplikację w kontenerze i aplikację w maszynie wirtualnej. Oracle Cloud Infrastructure i AWS można połączyć na dwa sposoby: jednym z nich jest użycie sieci VPN Site-to-site; drugim jest połączenie przez OCI FastConnect do Equinix Fabric do AWS Direct Connect. Oracle Cloud Infrastructure i Azure można połączyć na dwa sposoby: jednym z nich jest użycie sieci VPN Site-to-site; drugim jest połączenie przez OCI FastConnect do Equinix Fabric do Azure ExpressRoute.

Przyjęcie modelu wielochmurowego na infrastrukturze Oracle Cloud Infrastructure

Zobacz wszystkie architektury referencyjne

Klienci rozwijają swoje firmy dzięki rozwiązaniom wielochmurowym OCI