Chmura hybrydowa

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) oferuje najszerszą gamę strategii chmury hybrydowej, od wdrożenia brzegowych urządzeń przenośnych po przeniesienie całego portfolio chmury do centrum danych klienta. Hybrydowe platformy chmurowe zapewniają klientom elastyczność wyboru infrastruktury w oparciu o potrzeby wynikające z obciążeń, przepisów i opóźnień.

Nowa definicja chmury hybrydowej – nowe, niezrównane rozwiązania OCI dla klientów (11:08)

Raport Magic Quadrant 2023 firmy Gartner® dotyczący rozproszonej infrastruktury hybrydowej

Przeczytaj raport i dowiedz się, w jaki sposób rozproszona chmura Oracle dostarcza chmurę publiczną do centrów danych klientów i lokalizacji brzegowych z różnymi modelami wdrażania.

 • Przedstawiamy Oracle Alloy — moc chmury w Twoich rękach

  Kompletna platforma infrastruktury chmurowej, która umożliwia partnerom stanie się dostawcami chmury i oferowanie pełnego zakresu usług chmurowych w celu rozszerzenia działalności.

 • Dowiedz się, dlaczego 76% firm przechodzi na rozwiązania wielochmurowe i hybrydowe

  Coraz więcej firm przechodzi do środowiska hybrydowego, aby podchodzić strategicznie do wymagań swoich aplikacji i infrastruktury.

 • Nie wszystkie chmury są takie same

  Wraz z postępami cyfrowej transformacji firm i przechodzenia na model przetwarzania w chmurze, infrastruktury wielochmurowe i hybrydowe zaczynają być wszechobecne.

Zobacz, jak OCI współpracuje z innymi dostawcami usług chmurowych

Zobacz, jak nasi klienci zyskują możliwości wyboru i elastyczność dzięki hybrydowym usługom chmurowym OCI

Więcej historii klientów OCI
Administracja państwowa
Sułtanat Omanu wybiera usługę Dedicated Region do transformacji cyfrowej rządu.
Transport
Firma Rumo przeprowadza migrację swoich centrów danych do OCI w ciągu trzech miesięcy.
Komunikacja
Samsung SDS wdraża platformę Exadata Cloud@Customer w celu stworzenia strategii cyfrowej innowacji.
Usługi finansowe
NRI wdraża drugą usługę OCI Dedicated Region, aby zapewnić kluczowe usługi finansowe za pomocą wysoce dostępnej i bezpiecznej platformy chmurowej.
Usługi komunikacyjne
Altair wybiera OCI, aby obniżyć koszty o 20%, jednocześnie zwiększając wydajność.
Administracja państwowa
Norweska generalna dyrekcja dróg krajowych zmniejsza koszty konserwacji o 30%, przenosząc 400 baz danych do usługi Exadata Cloud@Customer.

Omówienie wdrożeń chmury hybrydowej

Omówienie wdrożeń chmury hybrydowej

Hybrydowa architektura chmury wykorzystuje zarówno dostawcę chmury publicznej (np. OCI), jak i infrastrukturę lokalną, aby zaspokoić potrzeby IT przedsiębiorstw. Takie podejście zapewnia elastyczność przenoszenia niektórych zadań przetwarzania do chmury publicznej przy jednoczesnym zachowaniu innych na poziomie lokalnym.

Cytując analityków branżowych z IDC: „poważne zmiany i rozwój w przyszłości są uzależnione od udostępnienia środowisk hybrydowych”. Hybrydowa architektura chmury zyskuje na znaczeniu, ponieważ niektórych zadań przetwarzania nie można przenieść do centrów danych chmury publicznej z powodu wymagań dotyczących przechowywania danych, opóźnień sieci i wydajności infrastruktury. Opcje wdrażania w dedykowanym regionie, takie jak Oracle Alloy i Oracle Cloud@Customer, to jedyne oferty dostawców chmury publicznej z kompletnym portfolio ponad 100 usług chmurowych w centrach danych klientów, umożliwiających tworzenie architektur chmury hybrydowej.

Oracle Exadata Cloud@Customer łączy zalety chmury publicznej i centrów danych klientów. OCI zapewnia tę samą, w pełni funkcjonalną, samoobsługową oraz wysokowydajną usługę Exadata Database Service i lokalną bazę danych Oracle Autonomous Database, które oferujemy w chmurze publicznej, z dodatkiem globalnie dostępnego zarządzania w chmurze. Zautomatyzuj skalowanie, dostrajanie, udostępnianie, wprowadzanie poprawek i zarządzanie błędami za pomocą usługi Autonomous Database w Exadata Cloud@Customer.

Oracle Dedicated Region Cloud@Customer dostarcza wszystkie usługi OCI i aplikacje Oracle Fusion Cloud w centrach danych klienta. Wszystkie te usługi i aplikacje pomagają nie tylko ułatwić przejście do chmury, ale także dokonać tego z pełną wygodą korzystania z własnych centrów danych.

Wielu użytkowników dużych centrów danych pracuje nad planami migracji do chmury, lecz ma problemy z utrzymaniem przetwarzania lokalnego podczas sukcesywnego przenoszenia aplikacji i danych do chmury. Rozwiązania Exadata Cloud@Customer i Oracle Dedicated Region Cloud@Customer radzą sobie z tym problem poprzez przeniesienie chmury do klienta.

Carl Olofson
Wiceprezes ds. badań, IDC

Usługi przetwarzania w chmurze i składowania w warstwie brzegowej

Oracle Roving Edge Infrastructure przyspiesza wdrażanie przetwarzania w chmurze poza centrum danych. Wzmocnione urządzenia Oracle Roving Edge Devices (Oracle REDs) zapewniają usługi przetwarzania w chmurze i przechowywania danych na obrzeżach sieci i w odłączonych lokalizacjach, umożliwiając szybsze przetwarzanie w pobliżu źródła danych i szybszy wgląd w dane.

Istniejące maszyny wirtualne OCI (VM) i magazyny obiektów można synchronizować z urządzeniami Oracle Roving Edge za pomocą tego samego narzędzia portalu i dzierżawy, co nasze regiony publiczne. Urządzenia Roving Edge mogą służyć do szybkiego gromadzenia i przetwarzania danych w terenie, wdrażania aplikacji w zdalnych obiektach, tworzenia/testowania w chmurze i brzegowego wdrażania oraz brzegowej sztucznej inteligencji lub brzegowego uczenia maszynowego (SI/ML).

Zasoby

Przyspiesz bazy danych MySQL, korzystając z masowo równoległych zapytań w pamięci

Usługa MySQL HeatWave umożliwia organizacjom wykonywanie zadań przetwarzania OLTP i OLAP bezpośrednio z bazy danych MySQL, eliminując konieczność złożonego, czasochłonnego i kosztownego przenoszenia danych oraz ich integracji z osobnymi bazami danych analitycznych. Umożliwiające przetwarzanie równoległe, wysokowydajne narzędzie do wykonywania zapytań, zwiększa wydajność obliczeniową dla analiz i różnych zadań przetwarzania.

Korzystanie z usługi HeatWave nie wymaga żadnych zmian w istniejących aplikacjach. Klienci mogą korzystać ze standardowej replikacji MySQL między lokalną bazą danych i usługą MySQL Database Service z HeatWave w chmurze. Umożliwia to lokalnym bazom danych przyspieszania zapytań za pomocą HeatWave.

Organizacje uruchamiające aplikacje w środowiskach wielu chmur mogą korzystać z wyższej wydajności, doskonałej opłacalności i zintegrowanych funkcji MySQL usługi HeatWave, uzyskując bezpośredni dostęp poprzez usługę Oracle Interconnect dla Microsoft Azure lub Oracle Cloud Infrastructure FastConnect.

Różnicowanie
 • Jedna baza danych dla OLTP i OLAP
 • Umożliwia analizę transakcji OLTP w czasie rzeczywistym, bez procesów ETL
 • Nie wymaga żadnych zmian istniejących aplikacji MySQL i narzędzi BI
 • Masowo równoległe przyspieszanie zapytań bezpośrednio z bazy danych MySQL
 • Usługa Oracle MySQL Autopilot automatyzuje wydajność w dowolnej skali przy wielu zapytaniach
 • Zautomatyzowane udostępnianie, równoległe ładowanie i usprawnianie planów zapytań
Zasoby

Wysokowydajna zarządzana baza danych dla Twojego centrum danych

Oracle Exadata Cloud@Customer łączy wydajność Oracle Exadata z prostotą, elastycznością i przystępną ceną w pełni zarządzanej usługi bazodanowej w centrum danych klienta. Rozwiązanie to stanowi najprostszy sposób na przeniesienie istniejących baz danych Oracle do chmury, ponieważ zapewnia pełną zgodność z już działającymi systemami Exadata i usługą Oracle Database Exadata Cloud Service.

Może być używane z usługami chmury publicznej OCI w celu wdrażania chmury hybrydowej. Można je również łączyć z usługami chmurowymi innych dostawców. Exadata Cloud@Customer umożliwia klientom spełnianie wymagań z zakresu suwerenności danych i niewielkich opóźnień w istniejących zasobach centrum danych. Jednocześnie pozwala skonsolidować i skalować bazy danych w większym stopniu niż jest to możliwe lokalnie.

Zaawansowana baza danych do wdrożeń lokalnych, oparta na uczeniu maszynowym

Oracle Autonomous Database on Exadata Cloud@Customer łączy w sobie wszystkie korzyści wynikające z wprowadzenia platformy Oracle Exadata do centrum danych klienta z prostotą autonomicznej usługi chmurowej. To rozwiązanie pomaga sprostać rygorystycznym wymaganiom w zakresie suwerenności i bezpieczeństwa danych oraz wyeliminować wiele ręcznych zadań związanych z zarządzaniem bazami danych i infrastrukturą, zapewniając jednocześnie wydajną obsługę lokalnych aplikacji dla przedsiębiorstw charakterystyczną dla usługi Exadata.

Może być używane z usługami chmury publicznej OCI w celu wdrażania chmury hybrydowej. Można je również łączyć z usługami chmurowymi innych dostawców. Usługa Oracle Autonomous Database umożliwia konsolidację baz danych z operacjami autonomicznymi oraz tworzenie nowoczesnej hurtowni danych przedsiębiorstwa bez konieczności skomplikowanego i kosztownego przenoszenia lokalnych danych. Zespoły informatyczne mogą korzystać z opartej na uczeniu maszynowym automatyzacji udostępniania, konfigurowania i dostrajania, zmniejszając koszty zarządzania oraz eliminując przestoje dzięki automatycznemu wykrywaniu, poprawianiu i usuwaniu błędów.

Platforma Observability and Management dla wdrożeń chmury hybrydowej

Usługa Oracle Cloud Observability and Management Platform zapewnia zintegrowane funkcje chmury do monitorowania środowisk hybrydowych i wielochmurowych oraz do zarządzania nimi.

Zgodnie z wynikami badań IDC, 77% zapytanych ostatnio decydentów z działów IT i biznesowych na całym świecie częściowo lub zdecydowanie potwierdziło, że wszechstronna analiza widoczności i monitorowania użytkowników końcowych jest niezbędna do optymalizacji infrastruktury cyfrowej.

Wykrywanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów, zanim wpłyną one na użytkowników, jest nieustającym wyzwaniem w środowisku chmury hybrydowej. Tradycyjne narzędzia monitorujące nie są w stanie sprostać tym wyzwaniom.

Dzięki możliwościom monitorowania infrastruktury, monitorowania wydajności aplikacji, rejestrowania w dziennikach, analizy dzienników, zarządzania bazami danych i infrastrukturą jako kodem operatorzy IT mogą uzyskują pełny wgląd w stos, gotowe analizy i automatyzację dla hybrydowych środowisk chmurowych.

Powiązane rozwiązania w zakresie wdrażania systemów chmurowych i zarządzania nimi

Architektura referencyjna w chmurze hybrydowej

Zobacz wszystkie architektury referencyjne

Przejście do chmury hybrydowej w Oracle Cloud Infrastructure

Przeglądaj architektury referencyjne i przypadki użycia, zweryfikuj wymagania techniczne oraz poznaj najlepsze praktyki w zakresie hybrydowych architektur chmurowych.

Połączenie sieci lokalnej za pomocą sieci VPN
Połącz swoją sieć lokalną z obsługiwanymi usługami SaaS, za pomocą FastConnect
Utwórz w chmurze kopię zapasową danych lokalnych
Zmodernizuj kluczową bankową jednostkę główną, korzystając z rozwiązań Micro Focus i Oracle Cloud@Customer
Składuj i analizuj lokalne dzienniki w Oracle Cloud Infrastructure
Wdrażaj hybrydową topologię odtwarzania awaryjnego (DR) dla lokalnych rozwiązań Oracle Exadata

Dodatkowe zasoby dotyczące architektury i wdrażania chmury

OCI Cloud Adoption Framework (CAF)

Przewodnik rynkowy: Oracle Cloud Infrastructure Professional oraz Managed Services

Oracle Dedicated Region Cloud@Customer: chmura w dowolnym miejscu

Seria Oracle Playbook

Oto kompilacja naszych sekretów dotyczących strategii zarządzania ludźmi, procesami i systemami. Chcemy się nimi podzielić z Tobą.

Zacznij korzystać z chmury hybrydowej już dziś

Przetestuj zawsze bezpłatne usługi chmurowe w 30-dniowym okresie próbnym

Oracle oferuje bezpłatną wersję próbną takich usług, jak Autonomous Database, Compute czy Storage, bez ograniczeń czasowych, a także 300 USD w postaci darmowych kredytów, które można wykorzystać, by wypróbować dodatkowe usługi. Poznaj szczegóły i załóż darmowe konto już dziś.

 • Co zapewnia Oracle Cloud Free Tier?

  • Zawsze bezpłatne usługi
  • 2 autonomiczne bazy danych po 20 GB każda
  • Maszyny wirtualne do obliczeń
  • 100 GB woluminu składowania bloków
  • 10 GB pamięci obiektowej

Skontaktuj się z działem sprzedaży

Chcesz dowiedzieć się więcej o platformie Oracle Cloud Infrastructure? Nasi eksperci chętnie pomogą.

 • Mogą odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Jakiego rodzaju obciążenia najlepiej działają w OCI?
  • Jak w pełni wykorzystać moje inwestycje w Oracle?
  • Jak OCI wypada w porównaniu z usługami innych dostawców?
  • Jak OCI może wspierać moje cele w zakresie IaaSPaaS?