Bezpłatna chmura Oracle Cloud Free Tier

Twórz, testuj i wdrażaj aplikacje na platformie Oracle Cloud — bezpłatnie.

Co to jest PaaS?

PaaS (platform as a service, platforma jako usługa) — nie mylić z SaaS (software as a service, oprogramowanie jako usługa) — to zestaw usług chmurowych używanych do tworzenia nowoczesnych aplikacji i danych oraz zarządzania nimi, zarówno lokalnie, jak i w chmurze. PaaS dostarcza w chmurze komponenty infrastruktury i oprogramowania pośredniczącego, które umożliwiają programistom i administratorom IT tworzenie aplikacji mobilnych i aplikacji internetowych oraz zarządzanie nimi.

Aby zwiększyć produktywność, PaaS oferuje gotowe do użycia komponenty języka programowania, które umożliwiają opracowywanie nowych rozwiązań w ramach aplikacji. Obejmują one innowacyjne technologie, takie jak sztuczna inteligencja (AI), czatboty, blockchainInternet rzeczy (IoT). Ponadto PaaS obejmuje także pakiety narzędzi do tworzenia aplikacji, w tym m.in. usługi cloud native, Kubernetes, Docker i silniki kontenerowe.

Wsparcie dla programistów to nie wszystko — PaaS udostępnia analitykom, użytkownikom końcowym i profesjonalnym administratorom IT funkcje i narzędzia takie jak big data, zarządzanie zawartością, zarządzanie bazami danych i danymi, zarządzanie systemami i zabezpieczenia chmury.

PaaS zapewnia przedsiębiorstwom podstawowe korzyści płynące z przetwarzania w chmurze, takie jak przejrzyste ceny, dostarczanie gotowych do użytku rozwiązań, skalowalność na żądanie, odzyskiwanie danych po awarii oraz intuicyjne pulpity nawigacyjne ułatwiające zarządzanie. W wyniku tego firmy mogą

 • Ujednolicić i uprościć operacje IT
 • Przyspieszyć wprowadzanie innowacji w działalności biznesowej dzięki gotowym do użycia rozwiązaniom
 • Zmniejszyć ryzyko związane z działalnością operacyjną, bezpieczeństwem i zarządzaniem

Historia modelu PaaS

Przed pojawieniem się modelu PaaS działy IT często musiały zarządzać indywidualnie licencjonowanymi produktami. Oznaczało to konieczność wprowadzenia indywidualnego procesu dla każdego z wielu działań, takich jak ocena produktu, zakup, integracja, wdrażanie, instalowanie poprawek, aktualizowanie itd. Często produkty te pochodziły od wielu dostawców, z których każdy miał inne podejście do licencjonowania, logistyki i bezpieczeństwa, co sprawiało, że zarządzanie nimi stawało się coraz bardziej skomplikowane i często powodowało powstawanie luk, które stwarzały ryzyko.

Wraz z dojrzewaniem rynku dojrzewała również mnogość składników oprogramowania pośredniczącego. W odpowiedzi na ten problem dostawcy podjęli próbę wprowadzenia uproszczeń w postaci wstępnie zintegrowanych pakietów oprogramowania pośredniczącego. Jednak w przypadku organizacji, które nie zdecydowały się na wprowadzenie platformy jednego dostawcy, zarządzanie i integracja pomiędzy różnymi dostawcami pozostały obciążeniem, a odpowiedzialność za te procesy spoczywała zarówno na programistach, jak i na grupach DevOps.

Wdrażanie modelu PaaS: kluczowe czynniki biznesowe

Dla przedsiębiorstw jednym z najważniejszych wymagań związanych z obciążeniami produkcyjnymi jest przewidywalna i spójna wydajność zapewniająca ciągłość biznesową. W tym zakresie kluczowe znaczenie mają wyraźne zobowiązania do przestrzegania umów o gwarantowanym poziomie świadczenia usług.

Osiągnięcie rzeczywistej skuteczności wymaga współdziałania warstwy PaaS z warstwą infrastruktury jako usługi (IaaS). Dobrymi przykładami możliwości technologicznych, które wspierają spójną wydajność, są skalowalność i odporność na błędy bez konieczności wyłączania i ponownego uruchamiania systemu.

Większość decyzji dotyczących IT jest uzasadniana przy użyciu trzech zasad — wydajności, skuteczności i redukcji ryzyka. Rozwiązania PaaS realizują każdą z nich na wiele sposobów, takich jak m.in.:

 • Wydajność IT: PaaS przyspiesza udostępnianie, zwiększa stopień automatyzacji, standaryzuje wdrożenia, eliminuje rutynowe zadania i poprawia skalowalność.
 • Efektywność i innowacyjność w zakresie działalności biznesowej: PaaS zapewnia największe przychody i najlepsze wyniki finansowe, pozwalając działom IT szybciej reagować na nowe możliwości biznesowe. Na przykład PaaS umożliwia efektywne tworzenie aplikacji mobilnych, zapewnia bardziej innowacyjne środowisko użytkownika dzięki czatbotom, umożliwia bezpieczniejsze dokonywanie transakcji dzięki technologii blockchain, przyspiesza cykle wydań dzięki kontenerom i interfejsom API, a także usprawnia wyszukiwanie danych i analitykę.
 • Ograniczenie ryzyka: PaaS wzmacnia i upraszcza zabezpieczenia, jednocześnie przyspieszając reakcje na zmieniające się zagrożenia w heterogenicznych składnikach IT. Model ten zwiększa odporność działalności biznesowej i skraca czas przestojów, zapobiegając jednocześnie utracie danych i przyspieszając ich odzyskiwanie.

Jak wybrać najlepszego dostawcę PaaS

Oceniając rozwiązania PaaS, trzeba wziąć pod uwagę to, jak będzie ewoluować Twoja organizacja. Technologia szybko się zmienia, więc stosowanie rozwiązań, które oferują maksymalną elastyczność, daje Twojemu przedsiębiorstwu przewagę. Aby w pełni wykorzystywać model PaaS w miarę rozwoju strategii, należy rozważyć opcje dotyczące obciążeń i rozwoju, które

 • Wspierają przenośność w wielu chmurach: wielochmurowa strategia PaaS wymaga łatwej przenośności obciążenia pracą między bazami danych, kontenerami, oprogramowaniem open source i oprogramowaniem w języku Java.
 • Scalają sterowanie w całym portfolio IT: wiele platform operacyjnych to rzeczywistość. Aby osiągnąć doskonałość operacyjną, należy używać tego samego zestawu narzędzi do aktywnej kontroli zabezpieczeń i zarządzania w chmurach hybrydowych oraz infrastrukturze lokalnej.
 • Nie wymuszają korzystania z usług jednego dostawcy: rozwiązania PaaS zbudowane w oparciu o standardy branżowe pozwalają zachować elastyczność IT. Te, które wymuszają korzystanie z usług jednego dostawcy, starzeją się i trzeba je opracowywać na nowo w miarę zmian w zakresie technologii, regulacji i warunków biznesowych.

Dlaczego PaaS?

Wiele organizacji stoi w obliczu rosnącej presji na przyspieszenie innowacji przy jednoczesnym obniżeniu kosztów IT. Dzięki rozwiązaniom PaaS programiści i specjaliści IT mogą tworzyć i wdrażać aplikacje biznesowe bez przeszkód związanych z pozyskiwaniem, wdrażaniem i uruchamianiem infrastruktury oraz zarządzaniem nią. Rezultatem jest często środowisko umożliwiające natychmiastowy, samoobsługowy dostęp zarówno do funkcji tworzenia, jak i wdrażania aplikacji.

To z kolei oznacza, że model PaaS zapewnia firmom szybkość i elastyczność, dzięki którym mogą one uzyskać wiele korzyści, takich jak

 • Lepsze możliwości współpracy
 • Wyższa wydajność
 • Zwiększenie zwinności
 • Nowe sposoby na uzyskanie informacji biznesowych

PaaS oferuje także ceny w systemie subskrypcyjnym, dzięki czemu zapewnia przewidywalność kosztów i możliwość zarządzania nimi.

Przyszłość modelu PaaS

W miarę rozwoju rozwiązań PaaS będą one nadal oferować innowacje, upraszczając jednocześnie zarządzanie zasobami i aplikacjami, co pozwoli przedsiębiorstwom czerpać nieustanne korzyści płynące z mniejszej liczby zadań administracyjnych i mniejszej złożoności całego procesu wdrażania i zarządzania. Od instalacji i konfiguracji po zarządzanie, konserwację i kontrole — wszystkie funkcje rozwiązań PaaS będą stale rozszerzane i udoskonalane. Niektóre ze sposobów, w jakie rozwiązania PaaS pozwolą to osiągnąć, to m.in.

 • Rozszerzone i ulepszone integracje z rozwiązaniami własnymi i cudzymi
 • Rosnącą automatyzację i autonomiczne operacje w ramach usług zarządzanych
 • Natywną obsługę AI, IoT, technologii blockchain, chatbotów i innych nowych technologii

Ponieważ liczba korzyści płynących z modelu PaaS stale rośnie, nadszedł czas, aby przedsiębiorstwa i działy IT zaczęły z niego korzystać. Organizacje każdej wielkości mogą czerpać z niego liczne korzyści, jednocześnie budując podstawy przyszłego rozwoju:

Przykładowe zastosowania platformy PaaS

Istnieje wiele możliwych zastosowań i konfiguracji platformy PaaS. W niektórych przypadkach programiści kompletują rozwiązania z dostępnych składników, a w innych rozwiązanie jest po prostu dostarczane i gotowe do użycia. Oto niektóre z najbardziej popularnych przypadków użycia w branży.

Łączenie i rozbudowa aplikacji

 • Wykorzystuje wbudowane, gotowe do użycia adaptery w celu bezproblemowej integracji aplikacji lokalnych i chmurowych
 • Upraszcza rozszerzenia dzięki wizualnemu programowaniu metodą „wskaż i kliknij”
 • Wymaga odpornych na błędy usług integracji i replikacji danych w czasie rzeczywistym dla szerokiej gamy baz danych w infrastrukturze lokalnej i w chmurze
 • Zapewnia spójność i jakość dzięki zestawowi interfejsów API
 • Korzysta z usług integracji i wsparcia analityki
 • Zapewnia identyfikowalność danych i zarządzanie nimi

Wspieranie rozwoju nowoczesnych aplikacji

 • Wykorzystuje narzędzia zwiększające produktywność programistów, w tym funkcje do śledzenia problemów i zarządzania wersjami kodu, strony wiki, narzędzia do programowania zwinnego oraz zapewniania ciągłej integracji i automatyzacji udostępniania
 • Obsługuje języki, platformy i środowiska programistyczne open source bez uszczerbku dla przenośności
 • Jest wyposażona w komponenty, usługi i procesy programistyczne ukierunkowane na interfejsy API, przeznaczone dla programistów usług zaplecza i interfejsu do obsługi klienta
 • Zapewnia oparte na przeglądarce graficzne środowisko programistyczne
 • Wykorzystuje platformę aplikacji mobilnych z otwartą komunikacją, integracją danych i usług, czatbotami przetwarzającymi język naturalny oraz funkcjami zarządzania
 • Zapewnia zgodność operacyjną języków i narzędzi między platformami lokalnymi i chmurowymi

Umożliwienie korzystania z technologii blockchain

 • Umożliwia obsługę interfejsu API w usłudze blockchain w celu zapewnienia bezpiecznej wymiany informacji i realizacji transakcji

Wspieranie migracji obciążeń do chmury

 • Wykorzystuje wieloplatformową zgodność operacyjną narzędzi i procesów na potrzeby szybkiego tworzenia, testowania i wdrażania aplikacji, przywracania danych po awarii i obsługi środowisk produkcyjnych
 • Oferuje gotowe narzędzia do migracji do chmury
 • Obsługuje aplikacje innych firm i opracowane we własnym zakresie

Wspieranie analityki biznesowej

 • Wykorzystuje narzędzia do pozyskiwania i przekształcania dużych ilości danych
 • Stosuje zarządzanie centrami danych usystematyzowanych i nieusystematyzowanych
 • Ma wizualne narzędzia dla użytkownika końcowego, analityka i do eksploracji danych
 • Optymalizuje duże zbiory danych
 • Wykorzystuje głębokie i zaawansowane narzędzia i techniki analityczne na potrzeby analityki statystycznej, predykcyjnej i uczenia maszynowego
 • Udostępnia przedsiębiorstwom otwarte funkcje do generowania raportów dotyczących sieci WWW i urządzeń mobilnych

Wspieranie nowoczesnych zabezpieczeń i zapewnianie zgodności z przepisami

 • Stosuje monitorowanie i analizę bezpieczeństwa w celu szybkiego wykrywania i usuwania zagrożeń na podstawie uczenia maszynowego, rozpoznawania sesji użytkownika i aktualnego kontekstu danych o zagrożeniach
 • Ma wbudowane zarządzanie tożsamością i dostępem, które można wykorzystać w innych usługach opartych na chmurze.
 • Stosuje zintegrowane narzędzia do obsługi zabezpieczeń w środowisku wielochmurowym i lokalnym