Nie znaleziono pasujących wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Konto w chmurze Zaloguj się do chmury
Konto Oracle

Czym jest platforma PaaS?

Platforma PaaS (Platform as a Service) to zestaw usług służących do tworzenia nowoczesnych aplikacji i zarządzania nimi w erze cyfrowej — lokalnie lub w chmurze.

PaaS dostarcza składniki infrastruktury i oprogramowania pośredniczącego, które umożliwiają programistom, administratorom infrastruktury IT i użytkownikom końcowym tworzenie, integrację, migrację, wdrażanie i zabezpieczanie aplikacji mobilnych i internetowych oraz zarządzanie nimi.

Aby zwiększyć wydajność pracy, PaaS oferuje gotowe do użycia składniki oprogramowania, które umożliwiają programistom wbudowywanie w aplikacje nowych funkcji, w tym nowatorskich technologii takich jak sztuczna inteligencja (AI), chatboty, technologia blockchain i Internet rzeczy (IoT). Dotyczy to również pakietów narzędzi do tworzenia aplikacji, w tym usług chmurowych, platform Kubernetes i Docker oraz silników kontenerów i innych.

Usługi PaaS obejmują również rozwiązania dla analityków, użytkowników końcowych i profesjonalnych administratorów infrastruktury IT, w tym funkcje do analizy dużych wolumenów danych (Big Data), zarządzania treścią, zarządzania bazami danych i danymi oraz zarządzania systemami, a także zabezpieczenia chmurowe.

PaaS zapewnia wszystkie podstawowe korzyści płynące z przetwarzania w chmurze, od przejrzystych cen i dostarczania usług „pod klucz” po skalowalność na żądanie i odzyskiwanie danych po awarii — a wszystko to zarządzane w spójny sposób za pomocą łatwych w użyciu pulpitów nawigacyjnych. W wyniku tego firmy mogą:

 • Ujednolicić i uprościć operacje IT
 • Przyspieszyć wprowadzanie innowacji w działalności biznesowej dzięki gotowym do użycia rozwiązaniom
 • Zmniejszyć ryzyko związane z działalnością operacyjną, bezpieczeństwem i zarządzaniem

Krótka historia modelu PaaS

Do czasu pojawienia się modelu PaaS działy IT często musiały oceniać, kupować, montować, wdrażać, uaktualniać i utrzymywać indywidualnie licencjonowane produkty oraz instalować poprawki do nich. Nierzadko pochodziły one od wielu dostawców, z których każdy miał własne podejście do licencjonowania, instalacji, konfiguracji, zabezpieczeń i integracji. Znacznie zwiększało to stopień złożoności procesów biznesowych, zarządzania i integracji.

Wraz z dojrzewaniem rynku dojrzewała również mnogość składników oprogramowania pośredniczącego. W odpowiedzi dostawcy próbowali zmniejszyć złożoność, tworząc wstępnie zintegrowane pakiety oprogramowania pośredniczącego. Dla organizacji, które nie standaryzowały się na platformie jednego dostawcy, zarządzanie i integracja rozwiązań od różnych dostawców stanowiły jednak obciążenie. Zarówno programiści, jak i zespoły DevOps, ponoszą odpowiedzialność za bieżące zarządzanie tą złożoną infrastrukturą.

Przykłady usług PaaS

 

Tworzenie aplikacji Rozwiązania biznesowe
Narzędzia i procesy programistyczne Analizy biznesowe
Kontenery Analityka
Wykaz interfejsów API Bezpieczeństwo
Integracja Zarządzanie
Mobilność Zarządzanie danymi
Chatboty Technologia blockchain
Sztuczna inteligencja i samouczenie się maszyn Aplikacje IoT
Elementy IoT Zarządzanie treścią

Kluczowe czynniki biznesowe, które zadecydowały o przyjęciu modelu PaaS

Pojawienie się chmury obliczeniowej zmieniło podejście do tworzenia aplikacji, a platformy do ich tworzenia stały się idealnymi kandydatami do uproszczenia tej złożonej kwestii. W połowie pierwszej dekady XXI wieku dostawcy zaczęli oferować zintegrowany zestaw chmurowych usług oprogramowania pośredniczącego, dostarczanych za pośrednictwem wystandaryzowanych interfejsów API: narodził się model PaaS W owych pionierskich czasach dostawcy zasadniczo dostarczali jednak tylko usługi serwerowe, usługi pamięci masowej i sieciowe, a rozwiązania PaaS były dostosowane jedynie do środowisk programistycznych o niskim ryzyku i niskich wymaganiach.

Dzięki sukcesowi w tworzeniu aplikacji przypadki użycia ewoluowały w kierunku lekkich obciążeń produkcyjnych, a wraz z tym przejściem wzrosły wymagania przedsiębiorstw. To z kolei zwiększyło popyt na sprawdzone oprogramowanie pośredniczące dla przedsiębiorstw. W wyniku tego nowoczesne rozwiązania PaaS rozrosły się i wzbogaciły o niezawodne funkcje oprogramowania pośredniczącego dla przedsiębiorstw.

Dla przedsiębiorstw przewidywalna i spójna wydajność, zapewniająca ciągłość działalności, jest jednym z najważniejszych wymagań dotyczących obciążeń produkcyjnych. Te zdolności są poparte jednoznacznym zobowiązaniem zawartym w umowach o gwarantowanym poziomie usług (SLA). Osiągnięcie rzeczywistej skuteczności wymaga współdziałania warstwy PaaS z warstwą infrastruktury jako usługi (IaaS). Dobrymi przykładami są skalowalność i odporność na awarie bez wyłączania i ponownego uruchamiania systemu.

Przedsiębiorstwa mają również wyższe standardy sprawowania kontroli. W modelu PaaS nie wystarczy zapobiegać zagrożeniom; konieczne jest również wykazanie, że zostały one powstrzymane. W miarę ekspansji wykorzystywania chmury pojawiają się odbiegające od standardów konfiguracje zarówno w produkcji, jak i programowaniu, a co za tym idzie, luki w zabezpieczeniach. System PaaS zapewnia przedsiębiorstwu kompleksowe i spójne narzędzia do rejestracji i audytu.

Wszyscy twórcy oprogramowania stają przed wyzwaniem zwiększenia wydajności i jakości. W miarę jednak jak przedsiębiorstwa zwiększają skalę i wprowadzają innowacje, procesy programistyczne ulegają załamaniu z powodu środowisk samodzielnego ciągłego integrowania / ciągłej dostawy (CI/CD). Rozwój modelu PaaS dla przedsiębiorstw musi opierać się na wstępnie zbudowanych, ale otwartych, zintegrowanych środowiskach programistycznych.

Era cyfrowa jedynie zwiększyła zapotrzebowanie na PaaS. Złożoność warstwy oprogramowania pośredniczącego rośnie, a tymczasem biznes wymaga dostarczania aplikacji w coraz szybszym tempie. Nic dziwnego zatem, że tempo wdrażania PaaS, w tym zarówno publicznych, jak i prywatnych rozwiązań, nieustannie rośnie.

Większość decyzji w obszarze IT uzasadniana jest trzema zasadami — wydajności, skuteczności i ograniczenia ryzyka. Oto, w jaki sposób PaaS zapewnia rozwiązania oparte na każdej z tych zasad:

 • Wydajność IT: PaaS przyspiesza udostępnianie, zwiększa stopień automatyzacji, standaryzuje wdrożenia, eliminuje rutynowe zadania i poprawia skalowalność.
 • Innowacja biznesowa: Model PaaS zapewnia największe przychody i najlepsze wyniki finansowe, pozwalając działom IT szybciej reagować na nowe możliwości biznesowe, takie jak aplikacje mobilne, zapewnienie bardziej nowatorskiej obsługi użytkowników (chatboty), bardziej zaufane transakcje (blockchain), szybsze cykle udostępniania produktów (kontenery i interfejsy API), a także odkrywanie danych (analityka).
 • Ograniczenie ryzyka: PaaS wzmacnia i upraszcza zabezpieczenia oraz przyspiesza reakcje na zmieniające się zagrożenia w heterogenicznych składnikach IT. Model ten zwiększa odporność działalności biznesowej i skraca czas przestojów, zapobiegając jednocześnie utracie danych i przyspieszając ich odzyskiwanie.
Najważniejsze cele
W jaki sposób model PaaS wspiera różne działania

Efektywność infrastruktury IT

 • Eliminuje i upraszcza zadania profesjonalnych administratorów (baz danych, systemów, DevOps, SecOps)
 • Zwiększa wydajność pracy administratorów IT
 • Umożliwia szybką skalowalność
 • Podnosi szybkość i jakość pracy programistów
 • Obniża koszty IT

 

 • Umożliwia samoobsługowe udostępnianie danych
 • Integruje się z usługami IaaS
 • Zapewnia kompletne, oparte na interfejsie API środowiska kodowania dla twórców oprogramowania
 • Umożliwia wysoką automatyzację czynności wykonywanych w cyklu użytkowania i działań operacyjnych
 • Wykorzystuje wspólny pulpit nawigacyjny i narzędzia do zarządzania i zapewniania bezpieczeństwa
 • Zmniejsza liczbę dostawców technologii

Innowacje biznesowe

 • Zwiększa przychody
 • Usprawnia obsługę klientów, pracowników i partnerów
 • Zwiększa wydajność pracy analityków i użytkowników
 • Zwiększa koncentrację IT na wynikach biznesowych, zamiast na zarządzaniu platformą

 

 • Zapewnia łatwe w użyciu środowiska kodowania dla użytkowników końcowych
 • Szybko tworzy i rozszerza aplikacje dla programistów i użytkowników nietechnicznych
 • Z łatwością wykorzystuje nowe technologie, takie jak SI, przetwarzanie języka naturalnego (NLP), IoT, blockchain i analityka

Ogranicza ryzyko

 • Ogranicza zagrożenia bezpieczeństwa i zakłócenia pracy
 • Zapewnia wysoką dostępność
 • Minimalizuje przestoje i utratę danych
 • Zapewnia szybki powrót do stanu normalnego

 

 • Zapewnia zautomatyzowane zarządzanie poprawkami oprogramowania
 • Wykorzystuje model dostępu do zasobów na zasadzie "zerowego zaufania"
 • Domyślnie szyfruje dane
 • Integruje zarządzanie tożsamością i zabezpieczeniami
 • Zapewnia międzyregionalną automatyzację dostępności wspieraną przez szybkie sieci
 • Oferuje umowy SLA gwarantujące wysoki poziom niezawodności

Przyszłość modelu PaaS

W miarę dalszego rozwoju rozwiązania PaaS będą nadal oferować innowacje i upraszczać administrowanie i zarządzanie infrastrukturą IT we wszystkich jej aspektach, począwszy od instalacji i konfiguracji, a skończywszy na zarządzaniu, konserwacji i audycie. Będą to osiągać poprzez:

 • Rosnącą automatyzację i autonomiczne operacje w ramach usług zarządzanych
 • Rozszerzone i ulepszone integracje z rozwiązaniami własnymi i cudzymi
 • Natywną obsługę AI, IoT, technologii blockchain, chatbotów i innych nowych technologii

Jedna platforma PaaS — wiele chmur i wielu dostawców

Oceniając rozwiązania PaaS, należy zastanowić się, w jaki sposób dane przedsiębiorstwo będzie ewoluować w czasie. Przy dzisiejszym tempie zmian technologicznych przewagę mają rozwiązania, które wspierają maksymalną elastyczność. Innymi słowy, należy się zastanowić, czy dostawca PaaS faktycznie ma strategię dla przedsiębiorstw.

Jednym z kluczowych aspektów jest na przykład obsługa wielu chmur. Według IDC w roku 2017 aż 75 procent organizacji IT w przedsiębiorstwach korzystało z rozwiązań wielochmurowych. Odsetek stosowania wielu chmur wzrośnie do 85 procent w roku 2018. Elastyczność przenoszenia obciążenia pracą między środowiskiem lokalnym, chmury publicznej i chmury prywatnej umożliwia przedsiębiorstwom ograniczenie ryzyka, dynamiczne wykorzystanie optymalnej polityki cenowej oraz spełnianie zmieniających się wymogów regulacyjnych i zarządczych.

Aby zapewnić sobie możliwość pełnego wykorzystania zalet PaaS w miarę rozwoju strategii, należy rozważyć obciążenie pracą i opcje rozwoju, które

 • Wspierają przenośność w wielu chmurach: wielochmurowa strategia PaaS wymaga łatwej przenośności obciążenia pracą między bazami danych, kontenerami, oprogramowaniem open source i oprogramowaniem w języku Java.
 • Scalają sterowanie w całym portfolio IT:: wiele platform operacyjnych to rzeczywistość. Aby osiągnąć doskonałość operacyjną, należy używać tego samego zestawu narzędzi do aktywnej kontroli zabezpieczeń i zarządzania w chmurach oraz infrastrukturze lokalnej.
 • Nie wymuszają korzystania z usług jednego dostawcy: rozwiązania PaaS zbudowane w oparciu o standardy branżowe pozwalają zachować elastyczność infrastruktury IT, podczas gdy te, które wymuszają korzystanie z usług jednego dostawcy, starzeją się i trzeba je tworzyć na nowo w miarę zmian w technologii, regulacjach prawnych i warunkach biznesowych.

Nowoczesna, kompleksowa, przyszłościowa — wybór właściwej platformy PaaS

Istnieje wiele możliwych zastosowań i konfiguracji platformy PaaS. W niektórych przypadkach programiści kompletują rozwiązania z dostępnych składników, a w innych rozwiązanie jest po prostu dostarczane i gotowe do użycia. Oto lista popularnych zastosowań platformy PaaS i ich najważniejsze cechy:

Przykładowe zastosowania platformy PaaS
Najważniejsze cechy
 • Wykorzystuje wbudowane, gotowe do użycia adaptery w celu bezproblemowej integracji aplikacji lokalnych i chmurowych
 • Upraszcza rozszerzenia dzięki wizualnemu programowaniu metodą „wskaż i kliknij”
 • Wymaga odpornych na błędy usług integracji i replikacji danych w czasie rzeczywistym dla szerokiej gamy baz danych w infrastrukturze lokalnej i w chmurze
 • Zapewnia spójność i jakość dzięki zestawowi interfejsów API
 • Korzysta z usług integracji i wsparcia analityki
 • Zapewnia identyfikowalność danych i zarządzanie nimi
Wspiera tworzenie nowoczesnych aplikacji
 • Wykorzystuje narzędzia zwiększające produktywność programistów, w tym funkcje do śledzenia problemów i zarządzania wersjami kodu, strony wiki, narzędzia do elastycznego programowania oraz zapewniania ciągłej integracji i automatyzacji udostępniania
 • Obsługuje języki, platformy i środowiska programistyczne open source bez uszczerbku dla przenośności
 • Jest wyposażona w komponenty, usługi i procesy programistyczne ukierunkowane na interfejsy API, przeznaczone dla programistów usług zaplecza i interfejsu do obsługi klienta
 • Zapewnia oparte na przeglądarce graficzne środowisko programistyczne
 • Wykorzystuje platformę aplikacji mobilnych oferującą otwartą komunikację, integrację danych i usług, chatboty NLP i funkcje zarządzania
 • Zapewnia zgodność operacyjną języków i narzędzi między platformami lokalnymi i chmurowymi
Umożliwia korzystanie z technologii blockchain
 • Umożliwia obsługę interfejsu API w usłudze blockchain w celu zapewnienia bezpiecznej wymiany informacji i transakcji
Obsługuje migrację obciążeń do chmury
 • Wykorzystuje wieloplatformową zgodność operacyjną narzędzi i procesów na potrzeby szybkiego tworzenia, testowania i wdrażania aplikacji, przywracania danych po awarii i obsługi środowisk produkcyjnych
 • Zawiera wstępnie przygotowane narzędzia do migrowania aplikacji
 • Obsługuje aplikacje innych firm i opracowane we własnym zakresie
Obsługuje analitykę biznesową
 • Wykorzystuje narzędzia do pozyskiwania i przekształcania dużych ilości danych
 • Stosuje zarządzanie danymi usystematyzowanymi i nieusystematyzowanymi
 • Ma wizualne narzędzia dla użytkownika końcowego, analityka i do eksploracji danych
 • Wykonuje optymalizacje wielkich zestawów danych
 • Wykorzystuje zaawansowane narzędzia techniki głębokich analiz do analityki statystycznej, predykcyjnej i samouczenia maszynowego
 • Udostępnia przedsiębiorstwom otwarte funkcje do generowania raportów dotyczących sieci WWW i urządzeń mobilnych
Obsługuje nowoczesne zabezpieczenia i zapewnia zgodność z przepisami
 • Wykorzystuje monitorowanie i analitykę zabezpieczeń w celu szybkiego wykrywania i usuwania zagrożeń w oparciu o samouczenie się maszyn, rozpoznawanie sesji użytkownika i aktualny kontekst gromadzenia, przetwarzania i analizy danych dotyczących zagrożeń
 • Umożliwia nowoczesne zarządzanie tożsamością i dostępem oparte na standardach tożsamości, które mogą być wykorzystane przez inne usługi oparte na chmurze, takie jak Cloud Access Security Broker (CASB)
 • Stosuje zintegrowane narzędzia do obsługi zabezpieczeń w środowisku wielochmurowym i lokalnym