Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Co to jest platforma jako usługa (Platform as a Service — PaaS)?

PaaS to zestaw usług służących do tworzenia nowoczesnych aplikacji i zarządzania nimi w erze cyfrowej — lokalnie lub w chmurze.

Co to jest PaaS?

PaaS dostarcza składniki infrastruktury i oprogramowania pośredniczącego, które umożliwiają programistom, administratorom IT i użytkownikom końcowym tworzenie, integrację, migrację, wdrażanie, zabezpieczenie i zarządzanie aplikacjami mobilnymi i internetowymi.

Aby zwiększyć produktywność, PaaS oferuje gotowe do użycia składniki programistyczne, które umożliwiają twórcom oprogramowania wbudowanie w ich aplikacje nowych funkcji, w tym nowatorskie technologie, takie jak sztuczna inteligencja (SI), chatboty, blockchain i Internet of Things (IoT).

Usługi PaaS obejmują również rozwiązania dla analityków, użytkowników końcowych i profesjonalnych administratorów IT, takie jak funkcje analizy dużych wolumenów danych, zarządzanie treściami, zarządzanie bazami danych, zarządzanie systemami i zabezpieczenia.

PaaS zapewnia wszystkie podstawowe korzyści płynące z przetwarzania w chmurze, od przejrzystych cen i dostarczania usług „pod klucz” po skalowalność na żądanie i odzyskiwanie danych po awarii,—a wszystko to zarządzane w spójny sposób za pomocą łatwych w użyciu pulpitów nawigacyjnych. W wyniku tego firmy mogą:

 • Ujednolicić i uprościć operacje IT
 • Przyspieszyć innowacje w biznesie dzięki gotowym do użycia rozwiązaniom
 • Zmniejszyć ryzyko związane z operacjami, bezpieczeństwem i zarządzaniem
Przyspieszyć wdrażanie innowacji i transformację firmy w chmurze, korzystając z platformy PaaS.

Krótka historia PaaS

Do czasu pojawienia się PaaS działy IT często musiały oceniać, kupować, montować, wdrażać, aktualizować, uaktualniać i utrzymywać indywidualnie licencjonowane produkty. Nierzadko pochodziły one od wielu dostawców, z których każdy miał własne podejście do licencjonowania, instalacji, konfiguracji, zabezpieczeń i integracji. Znacznie zwiększało to stopień złożoności procesów biznesowych, zarządzania i integracji.

Wraz z dojrzewaniem rynku dojrzewała również mnogość składników oprogramowania pośredniczącego. W odpowiedzi dostawcy próbowali zmniejszyć złożoność, tworząc wstępnie zintegrowane pakiety oprogramowania pośredniczącego. Dla organizacji, które nie standaryzowały się na platformie jednego dostawcy, zarządzanie i integracja rozwiązań od różnych dostawców stanowiły jednak obciążenie. Zarówno programiści, jak i grupy DevOps ponoszą odpowiedzialność za bieżące zarządzanie tą złożonością.

Przykłady usług PaaS

 

Tworzenie aplikacji Rozwiązania biznesowe
Narzędzia i procesy programistyczne Analizy biznesowe
Kontenery Analityka
Wykaz interfejsów API Bezpieczeństwo
Integracja Zarządzanie
Mobilność Zarządzanie danymi
Chatboty Technologia blockchain
Sztuczna inteligencja i samouczenie się maszyn Aplikacje IoT
Składniki IoT Zarządzanie treścią

Czynniki biznesowe, które zadecydowały o przyjęciu modelu PaaS

Pojawienie się chmury obliczeniowej zmieniło podejście do aplikacji, a platformy dla programistów aplikacji stały się idealnymi kandydatami do zmniejszenia tej złożoności. W połowie pierwszej dekady XXI wieku dostawcy zaczęli oferować zintegrowany zestaw chmurowych usług oprogramowania pośredniczącego, dostarczanych za pośrednictwem wystandaryzowanych interfejsów API: narodził się model PaaS W owych pionierskich czasach dostawcy zasadniczo dostarczali jednak tylko usługi serwerowe, usługi pamięci masowej i sieciowe, a rozwiązania PaaS były dostosowane jedynie do środowisk programistycznych o niskim ryzyku i niskich wymaganiach.

Dzięki sukcesowi w tworzeniu aplikacji przypadki użycia ewoluowały w kierunku lekkich obciążeń produkcyjnych, a wraz z tym przejściem wzrosły wymagania przedsiębiorstw. To z kolei zwiększyło popyt na sprawdzone oprogramowanie pośredniczące dla przedsiębiorstw. W wyniku tego nowoczesne rozwiązania PaaS rozrosły się i wzbogaciły o niezawodne funkcje oprogramowania pośredniczącego dla przedsiębiorstw.

Dla przedsiębiorstw przewidywalna i spójna wydajność, zapewniająca ciągłość działalności, jest jednym z najważniejszych wymagań dotyczących obciążeń produkcyjnych. Te zdolności są poparte jednoznacznym zobowiązaniem zawartym w umowach o gwarantowanym poziomie usług (SLA). Osiągnięcie rzeczywistej skuteczności wymaga współdziałania warstwy PaaS z warstwą infrastruktury jako usługi (IaaS). Dobrymi przykładami są skalowalność i odporność na awarie bez wyłączania i ponownego uruchamiania systemu.

Przedsiębiorstwa mają również wyższe standardy sprawowania kontroli. W modelu PaaS nie wystarczy zapobiegać zagrożeniom; konieczne jest również wykazanie, że zostały one powstrzymane. W miarę ekspansji wykorzystywania chmury pojawiają się odbiegające od standardów konfiguracje zarówno w produkcji, jak i programowaniu, a co za tym idzie, luki w zabezpieczeniach. System PaaS zapewnia przedsiębiorstwu kompleksowe i spójne narzędzia do rejestracji i audytu.

Wszyscy twórcy oprogramowania stają przed wyzwaniem zwiększenia wydajności i jakości. W miarę jednak jak przedsiębiorstwa zwiększają skalę i wprowadzają innowacje, procesy programistyczne ulegają załamaniu z powodu środowisk samodzielnego ciągłego integrowania / ciągłej dostawy (CI/CD). Rozwój modelu PaaS dla przedsiębiorstw musi opierać się na wstępnie zbudowanych, ale otwartych, zintegrowanych środowiskach programistycznych.

Era cyfrowa jedynie zwiększyła zapotrzebowanie na PaaS. Złożoność warstwy oprogramowania pośredniczącego rośnie, a tymczasem biznes wymaga dostarczania aplikacji w coraz szybszym tempie. Nic dziwnego zatem, że tempo wdrażania PaaS, w tym zarówno publicznych, jak i prywatnych rozwiązań, nieustannie rośnie.

Większość decyzji w obszarze IT uzasadniana jest trzema zasadami — wydajności, skuteczności i ograniczenia ryzyka. Oto, w jaki sposób PaaS zapewnia rozwiązania oparte na każdej z tych zasad:

 • Wydajność IT: PaaS przyspiesza udostępnianie, zwiększa stopień automatyzacji, standaryzuje wdrożenia, eliminuje rutynowe zadania i poprawia skalowalność.
 • Innowacja biznesowa: PaaS zapewnia najlepsze przychody i wyniki finansowe, pozwalając IT lepiej reagować na możliwości biznesowe, na przykład oferuje aplikacje mobilne, wsparcie bardziej nowatorskiej obsługi użytkowników (chatboty), bardziej zaufane transakcje (blockchain), szybsze cykle wydawnicze (kontenery i interfejsy API), a także odkrywanie danych (analityka).
 • Ograniczenie ryzyka: PaaS wzmacnia i upraszcza zabezpieczenia oraz przyspiesza reakcje na zmieniające się zagrożenia w heterogenicznych składnikach IT. Zwiększa odporność biznesową i skraca czas przestojów, zapobiegając jednocześnie utracie danych i przyspieszając ich odzyskiwanie.
Najważniejsze cele
W jaki sposób PaaS wspiera

Wydajność IT

 • Eliminuje i upraszcza zadania profesjonalnych administratorów (baz danych, systemów, DevOps, SecOps)
 • Zwiększa wydajność pracy administratorów IT
 • Umożliwia szybką skalowalność
 • Podnosi szybkość i jakość pracy programistów
 • Obniża koszty IT

 

 • Umożliwia samoobsługowe udostępnianie danych
 • Integruje się z usługami IaaS
 • Zapewnia kompletne, oparte na interfejsie API środowiska kodowania dla twórców oprogramowania
 • Umożliwia wysoką automatyzację czynności wykonywanych w cyklu użytkowania i działań operacyjnych
 • Wykorzystuje wspólny pulpit nawigacyjny i narzędzia do zarządzania i procesów bezpieczeństwa
 • Zmniejsza liczbę dostawców technologii

Innowacja biznesowa

 • Zwiększa przychody
 • Usprawnia obsługę klientów, pracowników i partnerów
 • Zwiększa wydajność pracy analityków i użytkowników
 • Zwiększa koncentrację IT na wynikach biznesowych, zamiast na zarządzaniu platformą

 

 • Zapewnia łatwe w użyciu środowiska kodowania dla użytkowników końcowych
 • Szybko tworzy i rozszerza aplikacje dla programistów i użytkowników nietechnicznych
 • Z łatwością wykorzystuje nowe technologie, takie jak SI, przetwarzanie języka naturalnego (NLP), IoT, blockchain i analityka

Ogranicza ryzyko

 • Ogranicza zagrożenia bezpieczeństwa i zakłócenia pracy
 • Zapewnia wysoką dostępność
 • Minimalizuje przestoje i utratę danych
 • Zapewnia szybki powrót do stanu normalnego

 

 • Zapewnia zautomatyzowane zarządzanie poprawkami oprogramowania
 • Wykorzystuje model dostępu do zasobów na zasadzie "zerowego zaufania"
 • Domyślnie szyfruje dane
 • Integruje zarządzanie tożsamością i zabezpieczeniami
 • Zapewnia międzyregionalną automatyzację dostępności wspieraną przez szybkie sieci
 • Charakteryzuje się gwarancjami SLA na wysokim poziomie

Przyszłość PaaS

W miarę rozwoju rozwiązania PaaS będą nadal oferować innowacje i eliminować złożoność administracji i zarządzania we wszystkich aspektach, począwszy od instalacji i konfiguracji, a skończywszy na zarządzaniu, konserwacji i audycie. Będą to osiągać poprzez:

 • Rosnącą automatyzację i autonomiczne operacje w ramach usług zarządzanych
 • Rozszerzone i ulepszone integracje z rozwiązaniami własnymi i cudzymi
 • Natywną obsługę AI, IoT, blockchain, chatbotów i innych nowych technologii

Jedna platforma PaaS — wiele chmur i dostawców

Oceniając rozwiązania PaaS, należy zastanowić się, w jaki sposób dana organizacja będzie ewoluować w czasie. Przy dzisiejszym tempie zmian technologicznych przewagę mają rozwiązania, które wspierają maksymalną elastyczność. Innymi słowy, należy się zastanowić, czy dostawca PaaS faktycznie ma strategię dla przedsiębiorstw.

Jednym z kluczowych aspektów jest na przykład obsługa wielu chmur. Według IDC w roku 2017 aż 75 procent organizacji IT w przedsiębiorstwach korzystało z rozwiązań wielochmurowych. Odsetek stosowania wielu chmur wzrośnie do 85 procent w roku 2018. Elastyczność przenoszenia obciążenia pracą między środowiskiem lokalnym, chmury publicznej i chmury prywatnej umożliwia przedsiębiorstwom ograniczenie ryzyka, dynamiczne wykorzystanie optymalnej polityki cenowej oraz spełnianie zmieniających się wymogów regulacyjnych i zarządczych.

Aby zapewnić sobie możliwość pełnego wykorzystania zalet PaaS w miarę rozwoju strategii, należy rozważyć obciążenie pracą i opcje rozwoju, które

 • Wspierają przenośność w wielu chmurach: wielochmurowa strategia PaaS wymaga łatwej przenośności obciążenia pracą między bazami danych, kontenerami, oprogramowaniem open source i oprogramowaniem w języku Java.
 • Scalają sterowanie w całym portfolio IT:: wiele platform operacyjnych to rzeczywistość. Aby osiągnąć doskonałość operacyjną, należy używać tego samego zestawu narzędzi do aktywnej kontroli zabezpieczeń i zarządzania w chmurach oraz infrastrukturze lokalnej.
 • Nie wymuszają korzystania z usług jednego dostawcy: rozwiązania PaaS zbudowane w oparciu o standardy branżowe pozwalają zachować elastyczność IT, podczas gdy te, które wymuszają korzystanie z usług jednego dostawcy, starzeją się i trzeba je tworzyć na nowo w miarę zmian technologii, regulacji i warunków biznesowych.

Nowoczesne, kompletne, przyszłościowe: wybieranie właściwej platformy PaaS

Jest wiele przypadków stosowania PaaS i konfiguracji. W niektórych przypadkach programiści składają rozwiązania ze składników, a w innych rozwiązanie jest po prostu dostarczane i gotowe do użycia. Oto lista popularnych przypadków stosowania PaaS i ich najważniejszych cech:

Przypadki stosowania PaaS
Najważniejsze cechy
 • Wykorzystuje wbudowane, gotowe do użycia adaptery do bezproblemowej integracji aplikacji lokalnych i w chmurze
 • Upraszcza rozszerzenia dzięki wizualnemu programowaniu metodą „wskaż i kliknij”
 • Wymaga odpornych na błędy usług integracji i replikacji danych w czasie rzeczywistym dla szerokiej gamy baz danych w infrastrukturze lokalnej i w chmurze
 • Zapewnia spójność i jakość dzięki zestawowi interfejsów API
 • Korzysta z usług integracji i wsparcia analityki
 • Zapewnia identyfikowalność danych i zarządzanie nimi
Wspiera tworzenie nowoczesnych aplikacji
 • Wykorzystuje produktywność programistów i narzędzia, w tym śledzenie problemów, wersji kodu, wiki, narzędzia do elastycznego programowania, ciągłą integrację i automatyzację dostaw
 • Obsługuje języki, platformy i środowiska programistyczne open source bez uszczerbku dla przenośności
 • Posiada składniki programistyczne nakierowane na interfejsy API, usługi i procesy dla programistów usług zaplecza i interfejsu
 • Zapewnia oparte na przeglądarce wizualne środowisko programistyczne
 • Wykorzystuje platformę aplikacji mobilnych z otwartą komunikacją, integracją danych i usług, chatbotami NLP i zarządzaniem
 • Zapewnia interoperacyjność języków i narzędzi między platformami lokalnymi i w chmurze
Umożliwia korzystanie z technologii blockchain
 • Umożliwia obsługę interfejsu API w usłudze blockchain w celu bezpiecznej wymiany informacji i transakcji
Obsługuje migrację obciążeń do chmury
 • Wykorzystuje wieloplatformową interoperacyjność dla narzędzi oraz obciążeń w celu szybkiego wdrażania DevTest, przywracania danych po awarii i środowisk produkcyjnych
 • Zawiera wstępnie przygotowane narzędzia do migrowania aplikacji
 • Obsługuje aplikacje stron trzecich i własne
Obsługuje analitykę biznesową
 • Wykorzystuje narzędzia do pozyskiwania i przekształcania dużych ilości danych
 • Stosuje zarządzanie danymi usystematyzowanymi i nieusystematyzowanymi
 • Ma wizualne narzędzia dla użytkownika końcowego, analityka i do eksploracji danych
 • Wykonuje optymalizacje wielkich zestawów danych
 • Wykorzystuje zaawansowane narzędzia techniki głębokich analiz do analityki statystycznej, predykcyjnej i samouczenia maszynowego
 • Zapewnia przedsiębiorstwom otwarte funkcje generowania raportów dotyczących urządzeń webowych i mobilnych
Obsługuje nowoczesne zabezpieczenia i zapewnia zgodność z przepisami
 • Stosuje monitorowanie zabezpieczeń i analitykę w celu szybkiego wykrywania i usuwania zagrożeń na podstawie samouczenia się maszyn, rozpoznawania sesji użytkownika i aktualnego kontekstu gromadzenia, przetwarzania i analizy danych dotyczących zagrożeń
 • Umożliwia nowoczesne zarządzanie tożsamością i dostępem oparte na standardach tożsamości, które mogą być wykorzystane przez inne usługi oparte na chmurze, takie jak Cloud Access Security Broker (CASB)
 • Stosuje zintegrowaną obsługę wielu chmur i lokalne narzędzia zabezpieczeń