Co to jest IoT?

Internet rzeczy (IoT) oznacza sieć obiektów fizycznych — „rzeczy” —które są wyposażone w czujniki, oprogramowanie i inne technologie w celu łączenia się i wymiany danych z innymi urządzeniami i systemami za pośrednictwem Internetu. Urządzenia te obejmują zarówno zwykłe przedmioty gospodarstwa domowego, jak i zaawansowane narzędzia przemysłowe. Obecnie jest ponad 7 miliardów urządzeń podłączonych do IoT, a eksperci spodziewają się, że liczba ta wzrośnie do 10 miliardów do 2020 r. i 22 miliardów do 2025 r. Oracle dysponuje siecią partnerskich urządzeń.

Dlaczego Internet rzeczy (IoT) jest tak ważny?

W ciągu ostatnich kilku lat IoT stał się jedną z najważniejszych technologii XXI wieku. Obecnie, gdy możemy podłączyć do Internetu przedmioty codziennego użytku — urządzenia kuchenne, samochody, termostaty, automatycznie nianie — za pomocą urządzeń wbudowanych, możliwa jest bezproblemowa komunikacja między ludźmi, procesami i przedmiotami.

Dzięki zastosowaniu tanich technologii obliczeniowych, chmury, big data, analityki i technologii mobilnych fizyczne przedmioty mogą udostępniać i zbierać dane przy minimalnej interwencji człowieka. W tym niezwykle skomunikowanym świecie systemy cyfrowe mogą rejestrować, monitorować i dostosowywać każdą interakcję między połączonymi rzeczami. Świat fizyczny spotyka się ze światem cyfrowym — i współpracują ze sobą.

Jakie technologie umożliwiły powstanie IoT?

Idea Internetu rzeczy istnieje od dawna, ale dzięki postępowi w wielu różnych dziedzinach można ją wykorzystać w praktyce.

 • Dostęp do tanich czujników o niskim poborze mocy. Niedrogie i niezawodne czujniki sprawiają, że z technologii IoT może korzystać coraz więcej producentów.
 • Łączność. Szereg protokołów sieciowych dla Internetu ułatwił podłączanie czujników do chmury i innych „rzeczy”, umożliwiając wydajne przesyłanie danych.
 • Platformy obliczeniowe w chmurze. Coraz większa dostępność platform chmurowych umożliwia zarówno firmom, jak i konsumentom dostęp do infrastruktury potrzebnej do zwiększenia skali działalności bez konieczności zarządzania nią.
 • Uczenie maszynowe i analityka. Dzięki postępom w zakresie uczenia maszynowego i analityce oraz dostępowi do różnorodnych i ogromnych ilości danych przechowywanych w chmurze, firmy mogą szybciej i łatwiej uzyskiwać informacje. Pojawienie się tych technologii pokrewnych nadal przesuwa granice IoT, a dane generowane przez IoT również zasilają te technologie.
 • Konwersacyjna sztuczna inteligencja (AI). Postępy w dziedzinie sieci neuronowych sprawiły, że przetwarzanie języka naturalnego (NLP) w urządzeniach IoT (takich jak cyfrowi asystenci osobiści Alexa, Cortana i Siri) stało się atrakcyjne, przystępne cenowo i możliwe do zastosowania w domu.

Co to jest przemysłowy IoT?

Przemysłowy IoT (IIoT) odnosi się do zastosowania technologii IoT w środowisku przemysłowym, zwłaszcza w odniesieniu do oprzyrządowania i sterowania czujnikami i urządzeniami, które wykorzystują technologie chmury. Dobry przykład IIoT można znaleźć w tym pliku PDF dotyczącym przypadku użycia w spółce Titan. W ostatnim czasie branże przemysłowe wykorzystywały komunikację M2M (między maszynami) do bezprzewodowej automatyzacji i sterowania. Jednak wraz z pojawieniem się chmury i technologii pokrewnych (takich jak analityka i uczenie maszynowe) branże mogą osiągnąć nowy poziom automatyzacji, a wraz z nią stworzyć nowe przychody i modele biznesowe. IIoT jest czasami nazywany czwartą falą rewolucji przemysłowej lub Industry 4.0. Poniżej przedstawiono typowe zastosowania IIoT:

 • Inteligentna produkcja
 • Połączone zasoby oraz konserwacja zapobiegawcza i przewidująca
 • Inteligentne sieci elektroenergetyczne
 • Inteligentne miasta
 • Skomunikowana logistyka
 • Inteligentne cyfrowe łańcuchy dostaw
ciągnik

Uzyskaj nowe korzyści biznesowe za pomocą IoT

W miarę jak koncepcja IoT zyskuje na popularności, firmy wykorzystują związane z nią ogromne korzyści biznesowe. Korzyści te obejmują:

 • Uzyskiwanie informacji z danych IoT do lepszego zarządzania przedsiębiorstwem
 • Zwiększenie produktywności i wydajności operacji biznesowych
 • Tworzenie nowych modeli biznesowych i strumieni przychodów
 • Łatwe i bezproblemowe łączenie fizycznego świata biznesu ze światem cyfrowym w celu skrócenia czasu uzyskania wartości dodanej

Jakie są aplikacje IoT?

Gotowe do użytku biznesowego aplikacje IoT w modelu SaaS

Inteligentne aplikacje IoT to gotowe aplikacje typu oprogramowanie jako usługa (SaaS), które mogą analizować i prezentować użytkownikom biznesowym dane zebrane z czujników IoT, wyświetlając je na pulpitach informacyjnych. Oferujemy pełny zestaw inteligentnych aplikacji IoT.

Aplikacje IoT wykorzystują algorytmy uczenia maszynowego do analizowania ogromnych ilości danych z podłączonych czujników w chmurze. Korzystając z pulpitów informacyjnych i alertów IoT w czasie rzeczywistym, można uzyskać informacje na temat wskaźników KPI, statystyki dotyczące średniego czasu bezawaryjnej pracy i inne dane. Algorytmy oparte na uczeniu maszynowym mogą identyfikować anomalie sprzętowe i wysyłać alerty do użytkowników, a nawet uruchamiać automatyczne naprawy lub podejmować proaktywne środki zaradcze.

Dzięki aplikacjom IoT opartym na chmurze użytkownicy biznesowi mogą szybko usprawnić istniejące procesy w łańcuchach dostaw, obsłudze klienta, zasobach ludzkich i usługach finansowych. Nie ma potrzeby tworzenia na nowo całych procesów biznesowych.

Jakie są niektóre sposoby wdrażania aplikacji IoT?

Zdolność IoT do dostarczania informacji z czujników, a także umożliwienia komunikacji między urządzeniami, przyczynia się do rozwoju szerokiego wachlarza aplikacji. Poniżej przedstawiono niektóre z najpopularniejszych zastosowań i ich funkcje.

Tworzenie nowych możliwości zwiększania wydajności w produkcji poprzez monitorowanie maszyn i jakości produktów.

Maszyny mogą być stale monitorowane i analizowane, aby zagwarantować ich działanie w ramach dopuszczalnych tolerancji. Można także monitorować produkty w czasie rzeczywistym w celu identyfikacji i usuwania ich wad jakościowych.

Usprawnienie śledzenia i wydzielania aktywów fizycznych.

Śledzenie umożliwia przedsiębiorstwom szybkie określenie lokalizacji aktywów. A wydzielenie aktywów pozwala zagwarantować ochronę wartościowych aktywów przed kradzieżą i usunięciem.

Wykorzystanie galanterii elektronicznej do monitorowania danych analitycznych związanych ze stanem zdrowia ludzi i warunków środowiskowych.

Galanteria elektroniczna wykorzystująca technologię IoT umożliwia ludziom lepsze zrozumienie stanu własnego zdrowia, a lekarzom zdalne monitorowanie pacjentów. Technologia ta daje również firmom możliwość śledzenia stanu zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, co jest szczególnie przydatne w przypadku pracowników pracujących w niebezpiecznych warunkach.

Zwiększanie wydajności i znajdowanie nowych możliwości istniejących procesów.

Jednym z przykładów jest wykorzystanie IoT do zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa w logistyce skomunikowanej w zakresie zarządzania flotą. Firmy mogą wykorzystywać monitoring floty w technologii IoT do kierowania ciężarówkami w czasie rzeczywistym w celu poprawy wydajności.

Umożliwienie zmian w procesach biznesowych.

Przykładem jest wykorzystanie urządzeń IoT w połączonych zasobach do monitorowania stanu zdalnych maszyn i uruchamiania wezwań serwisowych w celu przeprowadzenia konserwacji zapobiegawczej. Możliwość zdalnego monitorowania maszyn pozwala także tworzyć nowe modele biznesowe typu „produkt jako usługa”, w których klienci zamiast kupować produkt, płacą jedynie za jego użytkowanie.

mapa

Jakie branże mogą czerpać korzyści z IoT?

Organizacje najbardziej pasujące do IoT to te, które odniosłyby korzyści z zastosowania czujników w swoich procesach biznesowych.

Produkcja

Producenci mogą zyskać przewagę konkurencyjną dzięki wykorzystywaniu monitorowania linii produkcyjnej w celu umożliwienia proaktywnej konserwacji sprzętu, gdy czujniki wykryją możliwość wystąpienia awarii. Czujniki są w stanie wykryć sytuację zagrożenia wydajności produkcji. Dzięki alertom z czujników producenci mogą szybko sprawdzić urządzenie pod względem dokładności lub wycofać go z produkcji do czasu naprawy. Pozwala to przedsiębiorstwom obniżyć koszty bieżące, wydłużyć czas sprawności oraz usprawnić zarządzanie wydajnością posiadanego majątku.

Branża motoryzacyjna

Przemysł motoryzacyjny może odnieść znaczne korzyści z zastosowania aplikacji IoT. Oprócz korzyści płynących z zastosowania IoT na liniach produkcyjnych, czujniki mogą wykrywać potencjalne awarie urządzeń w pojazdach już poruszających się po drogach i ostrzegać kierowcę, przekazując mu szczegółowe informacje i zalecenia. Dzięki zbiorczym informacjom zebranym przez aplikacje oparte na IoT producenci i dostawcy z branży motoryzacyjnej mogą dowiedzieć się więcej o tym, jak utrzymać samochody w ruchu oraz odpowiednio informować ich właścicieli.

Transport i logistyka

Systemy transportowe i logistyczne korzystają z różnorodnych aplikacji IoT. Floty samochodów, ciężarówek, statków i pociągów przewożących towary mogą być kierowane na inne trasy w zależności od warunków pogodowych, dostępności pojazdów lub kierowców, dzięki danym z czujników IoT. Same towary można również wyposażyć w czujniki umożliwiające śledzenie i monitorowanie temperatury. Branże spożywcza i napojów, kwiatowa i farmaceutyczna często przewożą towary wrażliwe na temperaturę, które bardzo skorzystałyby z aplikacji monitorujących IoT, wysyłających alerty w przypadku wzrostu lub spadku temperatury do poziomu zagrażającego danemu produktowi.

Handel detaliczny

Aplikacje IoT umożliwiają firmom detalicznym zarządzanie zapasami, poprawę obsługi klienta, optymalizację łańcucha dostaw i obniżenie kosztów bieżących. Na przykład inteligentne półki wyposażone w czujniki wagi mogą zbierać informacje oparte na technologii RFID i przesyłać te dane do platformy IoT, aby automatycznie monitorować zapasy i uruchamiać alarmy w przypadku wyczerpywania się danego asortymentu. Nadajniki mogą przekazywać klientom ukierunkowane oferty i promocje, aby zwiększyć ich atrakcyjność.

Sektor publiczny

Korzyści z zastosowania technologii IoT w sektorze publicznym i innych środowiskach związanych z usługami są równie niezliczone. Na przykład państwowe przedsiębiorstwa użyteczności publicznej mogą wykorzystywać aplikacje oparte na technologii IoT do powiadamiania użytkowników o masowych awariach, a nawet o mniejszych przerwach w dostawie wody, prądu lub odbiorze ścieków. Aplikacje IoT mogą zbierać dane dotyczące zakresu awarii i rozmieszczać zasoby, aby pomóc przedsiębiorstwom w szybszym usuwaniu skutków awarii.

Ochrona zdrowia

Monitorowanie zasobów IoT niesie za sobą wiele korzyści dla branży opieki zdrowotnej. Lekarze, pielęgniarki i ratownicy często muszą znać dokładną lokalizację urządzeń wspomagających pacjentów, np. wózków inwalidzkich. Jeśli wózki inwalidzkie w szpitalu są wyposażone w czujniki IoT, można je śledzić za pomocą aplikacji monitorującej zasoby IoT, dzięki czemu każda osoba poszukująca wózka może szybko znaleźć ten, który znajduje się najbliżej i jest dostępny. W ten sposób można śledzić wiele elementów wyposażenia szpitala, aby zapewnić jego właściwe wykorzystanie, a także księgowość finansową wyposażenia fizycznego w każdym oddziale.

Bezpieczeństwo ogólne we wszystkich branżach

Oprócz śledzenia aktywów fizycznych, można wykorzystać IoT do poprawy bezpieczeństwa pracowników. Na przykład osoby pracujące w niebezpiecznych warunkach, np. w kopalniach, na polach naftowych lub gazowych, w elektrowniach, czy zakładach chemicznych, muszą wiedzieć o wystąpieniu niebezpiecznego zdarzenia, które może im zagrażać. Gdy są podłączeni do aplikacji opartych na czujnikach IoT, mogą być powiadamiani o wypadkach, a akcja ratunkowa przebiega szybciej. Aplikacje IoT są także wykorzystywane w galanterii elektronicznej, która może monitorować zdrowie ludzi i warunki środowiskowe. Aplikacje tego typu nie tylko pomagają ludziom lepiej zrozumieć stan ich zdrowia, ale także umożliwiają lekarzom zdalne monitorowanie pacjentów.

trendy

Jak IoT zmienia świat? Przyjrzyjmy się skomunikowanym samochodom.

IoT stanowi rewolucję w motoryzacji, umożliwiając tworzenie skomunikowanych samochodów. Dzięki IoT właściciele samochodów mogą obsługiwać je zdalnie — np. podgrzewać wnętrze samochodu, zanim kierowca do niego wsiądzie, lub zdalnie wezwać samochód przez telefon. Dzięki możliwościom IoT w zakresie komunikacji między urządzeniami samochody będą mogły nawet, w uzasadnionych przypadkach, same umawiać się na wizyty serwisowe.

Skomunikowany samochód pozwala producentom i sprzedawcom samochodów na całkowitą zmianę modelu posiadania samochodu. Dotychczas producenci utrzymywali stosunki rynkowe z indywidualnymi nabywcami (lub nie utrzymywali ich wcale). Zasadniczo związek producenta z samochodem kończył się w momencie przekazania go dealerowi. W przypadku samochodów skomunikowanych producenci i dealerzy mogą utrzymywać ciągłe relacje z klientami. Zamiast sprzedawać samochody, mogą pobierać od kierowców opłaty za użytkowanie, oferując „transport jako usługę” z wykorzystaniem samochodów autonomicznych. IoT umożliwia producentom ciągłe unowocześnianie samochodów za pomocą nowego oprogramowania, co stanowi zasadniczą różnicę w stosunku do tradycyjnego modelu posiadania samochodu, w którym pojazdy po wyjeździe z fabryki tracą na wydajności i wartości.

Podejmuj najlepsze decyzje biznesowe dzięki IoT Oracle

Inteligentne aplikacje Oracle umożliwiają objęcie świata cyfrowego aplikacjami z zakresu łańcucha dostaw, ERP, kadr i doświadczenia klienta (CX). Wykorzystuj inteligentne, predykcyjne algorytmy i cyfrowe bliźniaki, aby poprawić wydajność operacyjną, zwiększyć produktywność pracowników, poprawić obsługę klienta oraz stworzyć nowe modele biznesowe i możliwości.