Dlaczego PaaS jest ważne?

PaaS to ewolucyjne podejście do dostarczania oprogramowania pośredniczącego i zdolności bazy danych, potrzebnych do hostowania aplikacji. Wielu klientów już zaimplementowało elementy rozwiązania PaaS. W pełni wdrożona platforma PaaS to:

 • Błyskawiczne udostępnianie zdolności serwerów fizycznych w czasie prawie rzeczywistym.
 • Wysoce zoptymalizowany wskaźnik stosunku aplikacji do serwerów i możliwość wyłączenia niewykorzystanych zasobów.
 • Monitorowanie międzydomenowe i proaktywne alarmowanie.
 • Precyzyjne lub uproszczone narzędzia pomiarowe do ustanawiania parametrów użytkowania dzierżaw PaaS.

Jakie są ogólne zalety korzystania z PaaS?

Jedną z najważniejszych korzyści wynikających z PaaS jest redukcja kosztów. Korzystając z technik PaaS organizacje zgłosiły oszczędności operacyjne rzędu 50% w porównaniu z zarządzaniem własnymi stosami technologii w silosach przez zespoły projektowe. Oszczędności najczęściej wynikają ze standaryzowanych i skonsolidowanych zasobów, takich jak serwery, a także eliminacji zbędnej pracy pomiędzy zespołami.

Inną kluczową korzyścią wynikającą z PaaS jest zwinność. Klienci PaaS są w stanie szybciej wdrażać środowiska programistyczne, testowe i produkcyjne. W niektórych przypadkach udostępnianie, konfigurowanie i integracja platformy może zająć większość harmonogramu produkcji aplikacji. PaaS umożliwia przekazanie aplikacji do rąk testerów i użytkowników końcowych niemal tak szybko, jak następuje ich tworzenie. Ponadto, gdy zmieniają się zadania przetwarzania aplikacji, PaaS jest odpowiednio skalowana w celu lepszego dopasowania wydajności do zapotrzebowania.

Jakiego rodzaju firmy mogą odnosić największe korzyści z PaaS?

Większość organizacji odnotuje zmniejszenie kosztów i zwiększenie zwinności po rozpoczęciu implementacji rozwiązań PaaS. Organizacje, które najbardziej skorzystają, cechują się najczęściej co najmniej jedną z następujących cech:

 • Czas wprowadzania aplikacji na rynek to główny element presji dla zespołów programistycznych. Możliwość szybkiego przeniesienia aplikacji z etapu konceptu do produkcji powinna zająć jak najmniej czasu.
 • Wybitnie nadmierne udostępnienie infrastruktury. Wysiłki związane z konsolidacją centrów danych mogą być katalizatorem ku rozpoczęciu korzystania z technik PaaS.
 • Trudności podczas dostosowywania wykorzystania aplikacji do potrzeb i ograniczeń biznesu. Z dużym portfolio aplikacji PaaS zapewni lepszą obsługę wskaźników użytkowania i obciążeń zwrotnych.
 • Wysokie koszty operacyjne. Całkowite ograniczenie liczby administratorów dla zestawu aplikacji ma wymierny wpływ wyniki biznesowe. PaaS jest atrakcyjną opcją, gdy rzucanie dodatkowych ludzkich zasobów w stronę problemu przestaje być bardziej opłacalne.
 • Wysoki stopień niestandardowego talentu w środowisku aplikacji. Jeśli utrata jednego administratora ma katastrofalne konsekwencje dla konserwacji aplikacji, być może czas na rozważenie PaaS. PaaS zachęca do powtarzalnych, sformalizowanych procesów administrowania za pomocą scentralizowanych narzędzi do zarządzania.

The power of PaaS

Z dyskusji związanych z przetwarzaniem w chmurze wiadomo, że platforma stanowi podstawową siłę, przekształcającą ciekawe koncepcje i prototypy biznesowe w kompletne i działające aplikacje. To platforma dekoduje wszystkie warstwy złożoności, błyskawicznie tworząc nowe aplikacje lub ekonomiczne modernizacje dla już istniejącej aplikacji.

Platforma chmurowa udostępnia zaawansowane narzędzia z różnymi strukturami i językami, usprawniające logikę aplikacji. Łączy to z usługami danych, takimi jak relacyjne bazy danych, bazy danych NoSQL oraz platformy dużych ilości danych lub repozytorium danych, w celu zarządzania ogromnymi ilościami danych. Zapewnia także integrację z innymi aplikacjami i systemami za pomocą firmowych narzędzi i technologii lub rozwiązań open source.

Platforma czyni aplikację inteligentną, tworząc analizy sterowane przez sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe. Gdy cała moc platformy zostanie udostępniona jako w pełni zarządzany, spójny zestaw usług w chmurze, staje się ona platformą jako usługą (PaaS).

PaaS tworzy wartość biznesową

Zmniejszenie kosztów informatycznych

Mniej elementów bazy danych (serwerów, pamięci masowej, składników sieciowych) to mniejsze wydatki kapitału. Mniej elementów oznacza także zmniejszenie wydatków operacyjnych ze względu na efektywność zarządzania skonsolidowanym środowiskiem bazy danych, zamiast wieloma systemami w osobnych silosach, z osobnymi bazami danych.

Ograniczenie złożoności

Mniej elementów bazy danych w połączeniu z standaryzacją systemów operacyjnych, serwerów, wersji baz danych i konfiguracji ułatwia zarządzanie i oznacza bardziej niezawodne środowisko.

Większa zwinność informatyczna

Sercem platformy bazy danych PaaS jest wysoce dostępne, skalowalne środowisko. Dzięki temu zdolność bazy danych może z łatwością i szybko się rozwijać lub zmniejszać w celu dopasowania zmieniających się zapotrzebowań związanych z zadaniami przetwarzania.

Poprawa jakości usług

Uprzednio zamknięte w silosach bazy danych 2. i 3. stopnia bez przejmowania awaryjnego lub zimnym przekazywaniem awaryjnym mogą teraz zyskać dostępność po wdrożeniu za pomocą współdzielonego sprzętu i skalowalnej architektury baz danych. O ile nie było to finansowo logiczne w środowisku z silosami, środowisko skonsolidowanej bazy danych rozszerza swoją ulepszoną dostępność i bezpieczeństwo na bazy danych o drugorzędnym znaczeniu, które są skonsolidowane do działania w ramach PaaS.

Jaka jest rola bazy danych w PaaS?

Baza danych w chmurze PaaS to źródło znaczącej wartości i wydajności przetwarzania w chmurze. Baza danych jest kluczowym punktem konsolidacji, z którego wynikają nagromadzone zasoby i zwinność, dwa kluczowe aspekty chmury.

Bazy danych mogą stać się krytycznym punktem konsolidacji, generującym wartość biznesową dla organizacji. Konsolidacja może nastąpić poprzez konsolidację platformy, w której egzystuje wiele baz danych współdzielących zasoby serwerowe i magazynowe albo konsolidację bazy danych, w której różne schematy baz danych są łączone w jedną bazę danych, działającą na współużytkowanym serwerze lub infrastrukturze składowania.

Jakie usługi można wdrożyć w PaaS?

Po stworzeniu przez klientów platformy PaaS do łączenia zasobów wdrożenia bazy danych i aplikacji, dostępne są dodatkowe, dodające wartość, współużytkowane usługi, które mogą być wykorzystywane przez wiele aplikacji. Usługi te są często wymagane przez wiele rodzajów działalności, obejmują wiele zastosowań biznesowych oraz mają wysokie wymagania wydajności i dostępności. Przykładowe usługi tego rodzaju to:

 • Współużytkowane usługi do przechowywania ustrukturyzowanej i nieustrukturyzowanej zawartości oraz do zarządzania nią.
 • Współużytkowane scentralizowane szkieletowe usługi integracji, służące do integracji aplikacji. Centralna platforma integracji może obsługiwać kilka różnych typów integracji, m.in. integrację aplikacji wdrożonych w firmie; integrację z aplikacjami partnerskimi; integrację z aplikacjami wdrożonymi w zewnętrznej chmurze.
 • Współdzielone usługi projektowania i uruchamiania procesów biznesowych, umożliwiające użytkownikom biznesowym współpracę w trybie online w celu projektowania i optymalizacji procesów biznesowych obejmujących wiele grup. Po zakończeniu, te procesy byłyby uruchamiane na centralnej platformie IT.

PaaS dla SaaS

PaaS to doskonała okazja do rozszerzenia nie tylko rozwiązań SaaS, ale także rozwiązań lokalnych. Można tworzyć aplikacje w PaaS, a następnie je integrować.

Java pozostaje standardowym wyborem – nawet w chmurze. PaaS umożliwia używanie natywnego środowiska Java dla aplikacji chmurowych lub mobilnych. Istnieją również struktury Java, które umożliwiają szybsze rozpoczęcie pracy, co pozwala skupić się na produkcie.

Ale na samym tworzeniu i rozwoju nie koniec. Dzięki PaaS, firmy mogą tworzyć w chmurze własne aplikacje, a następnie udostępniać klientom licencje na końcowy produkt jako rozwiązanie SaaS, dostępne w Oracle Marketplace. Dzięki temu partnerzy mogą wprowadzić swoje innowacje do ekosystemu chmury i uruchamiać je w środowisku chmury.

„PaaS 4 SaaS” wymaga dyscypliny. Jeśli rozszerzasz SaaS i chcesz, aby rozszerzenia były bezproblemowe, musisz stosować te same zasady projektowania i rozwoju, którymi my się kierowaliśmy. Rozwiązań SaaS nie można dostosować. Nie oznacza to, że nie można ich rozszerzać – można przeprowadzać złożone konfigurowanie i dostosowywanie, aby spełnić wszelkie potrzeby – ale nie można zmienić dostarczonego kodu.

Ponieważ firmy tradycyjnie dostosowywały aplikacje lokalne, musiały się zmagać z utrzymaniem i uaktualnianiem tych aplikacji. Dyscyplina egzekwowana w chmurze jest tak naprawdę dobrą praktyką dla wszystkich naszych aplikacji.

PaaS -– zaprojektowane z myślą o DevOps w nowoczesnej firmie

Siła pozwalająca firmom na wydobycie jeszcze większej wartości ze środowisk SaaS i aplikacji lokalnych opiera się technologiach platformy jako usługi (PaaS). Much like Oracle Cloud Platform (PaaS), it is essential to have a comprehensive, standards-based, fully integrated combination of technologies to build, deploy, migrate, and manage a variety of different application workloads in the cloud at a significantly lower operational cost.

Pięć powodów, dla których warto wybrać środowiska PaaS do tworzenia aplikacji.

1. Optymalizacja pod kątem zadań przetwarzania Java oraz RDBMS

RDBMS udostępnia aplikacjom Java dynamiczny motor przetwarzania danych, który obsługuje złożone zapytania i różne widoki tych samych danych. Wszystkie żądania klientów są składane jako zapytania o dane do natychmiastowego przetwarzania, a wyniki zapytań są generowane w locie. RDBMS posiada wszystkie funkcje potrzebne do tworzenia nowej generacji aplikacji dla całej firmy za niską cenę. Dzięki przechowywanym procedurom można wdrożyć logikę biznesową na poziomie serwera, poprawiając w ten sposób wydajność, skalowalność i bezpieczeństwo aplikacji.

2. Działanie na aplikacjach klasy biznesowej

Infrastruktura w chmurze (IaaS) łączy w sobie wysokowydajną i bezpieczną infrastrukturę chmury z elastycznymi, dostępnymi na żądanie opcjami składowania, przetwarzania oraz łączności sieciowej. Klienci klasy biznesowej i branże o wysokim stopniu kontroli odnotowują korzyści z wysokiej wydajności, wynikające z uruchamiania rozwiązań PaaS na dedykowanych usługach obliczeniowych.

3. Pełna obsługa konteneryzacji na serwerach bare metal/VM lub ich kombinacji

DevOps wpływa na wiele procesów tworzenia aplikacji. DevOps ustanowiło szybszy czas wprowadzania na rynek, korzystając z funkcji automatyzacji poprzez CI/CD, architekturę mikrousług/bezserwerową oraz ekosystem różnych narzędzi open source, zapewniających bezproblemowe monitorowanie, zarządzanie i skalowanie tych aplikacji.

Korzystaj z przetwarzania bare metal, przetwarzania GPU, maszyny wirtualnej lub kontenerów Docker dla używanej infrastruktury. Kontenery zapewniają programistom większą przenośność aplikacji z lokalnych środowisk programistycznych do chmury. Natywne kontenerowe platformy aplikacji zapewniają pełną automatyzację procesów DevOps wraz z orkiestracją kontenerów i ich zarządzaniem.

4. Agnostyczne podejście do chmury, z elastycznymi opcjami wdrażania

W przeciwieństwie do wielu dostawców usług w chmurze, Oracle oferuje pełną elastyczność przy przenoszeniu zadań przetwarzania między różnymi chmurami. Oferowanie różnych opcji wdrażania w publicznych lub prywatnych chmurach lub chmurze u klienta ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia klientom możliwości wyboru architektury.

5. Obsługuje wszystkie nowoczesne środowiska tworzenia aplikacji, takie jak blockchain, IoT, boty czatowe (korzystające ze sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego)

Ta lista nie byłaby kompletna bez przedstawienia niektórych najnowocześniejszych technologii, takich jak blockchain i boty czatowe korzystające z SI i ML. PaaS jest zaprojektowana tak, aby bezproblemowo przeprowadzać migrację i rozszerzać dowolną aplikację firmową oraz włączać dla niej boty czatowe, blockchain lub IoT.

Zarejestruj się, aby wypróbować bezpłatną wersję, i dowiedz się więcej o Oracle PaaS.