Bezpłatna chmura Oracle Cloud Free Tier

Twórz, testuj i wdrażaj aplikacje na platformie Oracle Cloud — bezpłatnie.

Czym jest model IaaS? Infrastruktura jako usługa

Infrastruktura jako usługa (infrastructure as a service, IaaS) to model usługi przetwarzania w chmurze, w którym zasoby obliczeniowe są hostowane w chmurze publicznej, chmurze prywatnej lub chmurze hybrydowej. Firmy mogą korzystać z modelu IaaS, aby przenieść część lub całość wykorzystywanej przez siebie lokalnej lub kolokowanej infrastruktury centrum danych do chmury, gdzie będzie ona własnością dostawcy usług chmurowych i będzie przez niego zarządzana. Te ekonomiczne elementy infrastruktury mogą obejmować sprzęt komputerowy i sieciowy oraz urządzenia pamięci masowej, a także inne komponenty i oprogramowanie.

Czym jest model IaaS — miniatura wideo

W modelu IaaS dostawca usług chmurowych jest właścicielem i operatorem sprzętu i oprogramowania, a także właścicielem lub dzierżawcą centrum danych. Korzystając z modelu IaaS, firma wynajmuje zasoby, takie jak moc obliczeniowa lub pamięć masowa, uzyskuje do nich dostęp w razie potrzeby i płaci za zasoby, które faktycznie wykorzystuje. W przypadku niektórych zasobów, takich jak moc obliczeniowa, firma płaci za zasoby, które zużywa. W przypadku innych, takich jak pamięć masowa, płaci za pojemność.

Jak działa model IaaS?

W typowym modelu IaaS firma dowolnej wielkości korzysta z usług, takich jak moc obliczeniowa, pamięć masowa i usługi bazodanowe, oferowanych przez dostawcę usług chmurowych. Dostawca usług chmurowych oferuje te usługi, hostując sprzęt i oprogramowanie w chmurze. Firma nie będzie już musiała kupować własnego sprzętu i przestrzeni do jego przechowywania ani zarządzać nimi, a koszty będą rozliczane w modelu pay-as-you-go, czyli zgodnie z faktycznym wykorzystaniem. Jeśli firma potrzebuje mniej zasobów, płaci za mniej. A gdy się rozwija, może w ciągu niewielu minut uzyskać dostęp do dodatkowych zasobów obliczeniowych i innych technologii.

Natomiast w tradycyjnym scenariuszu lokalnym firma utrzymuje własne centrum danych i zarządza nim. Firma musi wtedy inwestować w serwery, pamięć masową, oprogramowanie i inne technologie oraz zatrudniać lub wynajmować informatyków w celu zakupu i aktualizacji całego sprzętu i licencji oraz zarządzania nimi. Centrum danych musi być wyposażone w tyle zasobów, aby móc zaspokoić maksymalne zapotrzebowanie, mimo że czasami obciążenie maleje i zasoby pozostają w stanie bezczynności. I odwrotnie, jeśli firma szybko się rozwija, dział IT może mieć problemy z nadążaniem za potrzebami.Czym model IaaS różni się od innych rodzajów usług chmurowych?

Infrastruktura chmurowa obejmuje co najmniej podstawowe zasoby obliczeniowe i sieciowe oraz pamięć masową. Od niedawna obejmuje także usługi wyższego poziomu (czasami określane mianem „platforma jako usługa” (PaaS)), takie jak bazy danych — relacyjne i NoSQL, przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym i wsadowe, potoki i usługi dla programistów, kontenery i funkcje. W przeciwieństwie do modelu zakładającego oferowanie „oprogramowania jako usługi” (SaaS), model IaaS nie jest przeznaczony dla typowego użytkownika końcowego. Opracowano go dla działów IT zajmujących się obsługą aplikacji i infrastruktury IT, specjalistów ds. programowania i zarządzania działalnością operacyjną, administratorów systemów i baz danych oraz zaawansowanych programistów.

Korzyści płynące z modelu IaaS

Infrastruktura jako usługa zapewnia cztery podstawowe korzyści, które pozwalają firmom działać szybciej i osiągać cele związane z transformacją cyfrową.

  • Infrastruktura chmurowa skraca czas i obniża koszty udostępniania i skalowania środowisk do programowania, testowania i produkcji. Zapewnia to programistom i specjalistom od programowania i zarządzania działalnością operacyjną więcej czasu na eksperymentowanie i wdrażanie innowacji.
  • Udostępniając usługi obliczeniowe na żądanie, firmy zyskują możliwość skalowania infrastruktury w górę lub w dół w zależności od potrzeb oraz płacenia tylko za faktycznie wykorzystane zasoby według stawki godzinowej, dziennej lub miesięcznej. Co więcej, mogą obsługiwać znacznie większe szczytowe obciążenia niż jest to możliwe w większości środowisk lokalnych.
  • Model IaaS może zapewnić firmom dostęp do nowego i lepszego sprzętu oraz nowych i lepszych usług, takich jak najnowsze procesory, systemy pamięci masowej i sprzęt sieciowy, a także koordynacja kontenerów, na zakup których wiele firm nie mogłoby sobie pozwolić w modelu lokalnym lub do których nie byłoby w stanie uzyskać dostępu tak szybko.
  • Model IaaS jest dostępny w większości regionów geograficznych, w pobliżu dużych skupisk ludności, co umożliwia firmom szybsze powiększanie zasięgu online.

Przejście na model IaaS może wymagać od firm znacznej transformacji, dotyczy to zwłaszcza działów IT. Zamiast przeznaczać znaczną część swojego czasu na obsługę infrastruktury lokalnej i na zarządzanie nią, informatycy z działu IT mogą poświęcać więcej czasu na wartościowe działania prowadzące do wzrostu efektywności i wydajności firmy. Model płacenia tylko za faktycznie wykorzystane zasoby (pay-as-you-go) ogranicza również liczbę błędów w prognozach i zapewnia dostosowanie kosztów do faktycznych potrzeb.

Model IaaS podnosi poziom stabilności, niezawodności i wsparcia

Firmy wybierają model IaaS z myślą o obsłudze obciążeń o znaczeniu newralgicznym ze względu na jego niezrównaną stabilność i niezawodność oraz możliwości wsparcia. W porównaniu z systemami lokalnymi, model IaaS oferuje dłuższy czas bezawaryjnej pracy, większą nadmiarowość wbudowaną w każdą warstwę, lepsze opcje zabezpieczania i ochrony przed awariami oraz możliwości skalowania, których nie są w stanie zapewnić środowiska lokalne.

Kto korzysta z rozwiązań IaaS?

Model IaaS staje się coraz popularniejszy we wszystkich branżach, poszerza się również zakres jego zastosowań. Do podstawowych użytkowników infrastruktury chmurowej należą działy IT zajmujące się obsługą aplikacji i infrastruktury IT, specjaliści ds. programowania i zarządzania działalnością operacyjną, administratorzy systemów i baz danych oraz zaawansowani programiści zatrudnieni w przedsiębiorstwach, którzy tworzą i uruchamiają aplikacje. Jest również używany przez firmy, które potrzebują elastycznej infrastruktury chmurowej do obsługi swoich systemów ERP, finansowych, łańcucha dostaw i innych aplikacji wewnętrznych.

Początkowo model IaaS był używany głównie przez przedsiębiorstwa wykorzystujące natywne aplikacje chmurowe do obsługi obciążeń tymczasowych, eksperymentalnych lub mogących się nieoczekiwanie zmienić. Ostatnio z zalet modelu IaaS zdecydowało się skorzystać wiele dużych przedsiębiorstw, które coraz częściej przechodzą na ten model, wykorzystując go do obsługi swoich newralgicznych aplikacji zaplecza, systemów ewidencji i innych obciążeń.

IaaS staje się również preferowanym rozwiązaniem w przypadku wdrażania innowacji. Firmy, które nadal utrzymują lokalne centra danych, uważają, że bardzo trudno jest wyjść poza zwykłe utrzymanie funkcjonowania i że takie działania są bardzo kosztowne. Aby móc wprowadzać innowacje i zachować konkurencyjność na rynku, myślące przyszłościowo przedsiębiorstwa przenoszą swoje centra danych do chmury. Korzystając z modelu IaaS, mogą odciążyć swoich pracowników i zasoby, aby móc wdrażać wybrane innowacje i rozwijać swoją działalność biznesową.

Zalety modelu IaaS

Model IaaS oferuje wiele zalet w porównaniu z tradycyjnymi lokalnymi centrami danych. IaaS zapewnia przedsiębiorstwom następujące korzyści:

Zmniejszenie wydatków Firmy, które przeszły na model IaaS, nie muszą kupować i utrzymywać własnej infrastruktury ani zarządzać nią, a płacą tylko za faktycznie wykorzystane zasoby, nawet przy założeniu pięcioletniego lub dłuższego okresu amortyzacji.
Zwiększenie ciągłości biznesowej Infrastruktura chmurowa zapewnia zazwyczaj wyższy poziom bezawaryjności i więcej opcji odzyskiwania po awarii niż wdrożenia lokalne, ponieważ w każdą jej warstwę wbudowana jest nadmiarowość. Oferuje też wiele domen zapasowych i rozproszonych geograficznie lokalizacji oraz jest obsługiwana na skalę masową przez prawdziwych ekspertów ds. operacyjnych.
Szybsze wdrażanie innowacji W modelu IaaS testowanie nowych produktów i pomysłów jest szybkie, łatwe i przystępne cenowo. Zamiast opracowywać szczegółowe prognozy i inwestować w nową infrastrukturę, firmy mogą wdrożyć swoją infrastrukturę chmurową w ciągu niewielu minut, a następnie skalować ją w górę lub w dół odpowiednio do potrzeb.
Dostęp do najnowszych technologii Wielu dostawców usług chmurowych pakietowo wdraża nowy sprzęt i oprogramowanie, w tym środowiska wyposażone w mechanizmy sztucznej inteligencji i samouczenia się maszyn, a trwa to znacznie szybciej, niż gdyby przedsiębiorstwa wdrażały je lokalnie.
Szybsze udostępnianie Nawet zwirtualizowane infrastruktury lokalne cechuje długi czas udostępniania, sięgający wielu tygodni lub nawet miesięcy. W modelu IaaS całe środowiska aplikacji można udostępniać w niewiele minut.
Koncentracja na działalności podstawowej Model IaaS pozwala działom IT zaoszczędzić aż połowę zasobów przeznaczanych do tej pory na konserwację lokalnego sprzętu i oprogramowania oraz zarządzanie nim. Korzystając z tego modelu, przedsiębiorstwa mogą również zapewnić specjalistom od programowania i zarządzania działalnością operacyjną oraz innym zespołom samodzielny dostęp do infrastruktury, dzięki czemu mogą oni uruchamiać i testować aplikacje bez żadnych opóźnień.
Szybsze skalowanie Firmy potrzebują więcej zasobów w trakcie obsługi szczytowych obciążeń, np. w okresach comiesięcznego przygotowywania sprawozdań. W ramach modelu IaaS można skalować infrastrukturę w ciągu niewielu minut, co pozwala szybko wygenerować niezbędne raporty, a pracownicy mogą skoncentrować się na działaniach ważniejszych z punktu widzenia działalności biznesowej.

Przyszłość modelu IaaS i przetwarzania w chmurze

Dostawca usług chmurowych ma obowiązek dbać o to, aby oferowane przez niego środowisko IT było jak najlepsze. Często dysponuje najnowocześniejszym sprzętem, tak więc Twoja firma nie musi sama go szukać i kupować. Twoje przedsiębiorstwo nie musi też przechodzić specjalistycznych szkoleń ani długo czekać na dostawy sprzętu związane z modernizacją infrastruktury. Twoja firma ma teraz czas i zasoby, aby skoncentrować się na działalności biznesowej.

Przykłady IaaS

Firmy korzystają z modelu IaaS w różnych celach.

Testowanie i programowanie W modelu IaaS zespoły specjalistów od programowania i zarządzania działalnością operacyjną mogą szybko i tanio konfigurować oraz w razie potrzeby likwidować środowiska testowe i programistyczne, dzięki czemu są w stanie szybciej wprowadzać nowe aplikacje na rynek.
Tradycyjne aplikacje Model IaaS obsługuje zarówno natywne aplikacje chmurowe, jak i tradycyjne aplikacje dla przedsiębiorstw, w tym aplikacje ERP i służące do analizy danych biznesowych.
Hosting stron internetowych i aplikacji Wiele firm obsługuje swoje witryny internetowe w modelu IaaS w celu optymalizacji kosztów. IaaS zapewnia także obsługę aplikacji internetowych i mobilnych, które można szybko wdrożyć i skalować.
Przechowywanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie Lokalne przechowywanie i tworzenie kopii zapasowych danych, a także zabezpieczanie się przed awariami oraz odzyskiwanie danych po awarii wymaga znacznych ilości czasu i wiedzy specjalistycznej. Przeniesienie infrastruktury do chmury pomaga firmom obniżyć koszty i pozwala im skupić się na innych zadaniach.
Moc obliczeniowa o wysokiej wydajności Dzięki płaceniu tylko za faktycznie wykorzystane zasoby model IaaS sprawia, że obliczenia o wysokiej wydajności (high performance computing, HPC) i inne zadania zorientowane na obsługę projektów i wymagające przetwarzania dużych ilości danych, są bardziej przystępne cenowo.