Nie znaleziono pasujących wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Konto w chmurze Zaloguj się do chmury
Konto Oracle

Czym jest przetwarzanie w chmurze?

Mówiąc najprościej, przetwarzanie w chmurze pozwala wynająć infrastrukturę IT, zamiast ją kupować. Zamiast inwestować w bazy danych, oprogramowanie i sprzęt, firmy wolą korzystać z mocy obliczeniowej przez Internet i płacić za konkretne wykorzystanie.

Skalowalność. Elastyczność. Inteligencja. Odkryj zaawansowane możliwości chmury.

Podstawy przetwarzania w chmurze

Kiedy firma decyduje się na „przejście do chmury”, oznacza to, że jej infrastruktura IT będzie się znajdować poza siedzibą przedsiębiorstwa — w centrum danych obsługiwanym przez dostawcę usług przetwarzania w chmurze (takiego jak firma Oracle). Najlepszy w branży dostawca usług chmurowych jest odpowiedzialny za zarządzanie infrastrukturą IT klienta, integrację aplikacji, a także rozwijanie nowych możliwości i tworzenie nowych funkcji, aby dotrzymać kroku wymaganiom rynku.

Dla klientów chmura obliczeniowa zapewnia większą zwinność, skalę i elastyczność. Zamiast wydawać pieniądze i wykorzystywać zasoby na tradycyjne systemy informatyczne, klienci mogą skupić się na bardziej strategicznych zadaniach. Bez inwestowania na samym początku dużych środków firmy mogą szybko uzyskać dostęp do potrzebnych zasobów obliczeniowych i płacić tylko za te zasoby, których faktycznie potrzebują.

Typy przetwarzania w chmurze

Dostępne są trzy rodzaje chmur: publiczna, prywatna i hybrydowa. Różnią się one od siebie wymaganym zakresem zarządzania po stronie klienta, a także poziomem zapewnianego bezpieczeństwa.

Chmura publiczna

W przypadku chmury publicznej cała infrastruktura obliczeniowa znajduje się w siedzibie dostawcy usług chmurowych, który świadczy te usługi na rzecz klienta przez Internet. Klient nie musi utrzymywać własnego systemu IT i może w razie potrzeby szybko zwiększyć liczbę użytkowników lub moc obliczeniową. Z infrastruktury IT, którą udostępnia dostawca usług chmurowych, korzysta wielu użytkowników.

Chmura prywatna

Chmura prywatna jest używana wyłącznie przez jedno przedsiębiorstwo. Chmura ta może być hostowana w siedzibie przedsiębiorstwa lub w centrum danych dostawcy usług chmurowych. Chmura prywatna zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i kontroli.

Chmura hybrydowa

Jak sama nazwa wskazuje, chmura hybrydowa to połączenie chmury publicznej z prywatną. Newralgiczne aplikacje klienta są zasadniczo hostowane na jego własnych serwerach w celu zwiększenia bezpieczeństwa i kontroli, natomiast pozostałe aplikacje są przechowywane u dostawcy usług chmurowych.

Multichmura

Główna różnica między chmurą hybrydową a multichmurą, czyli obsługą wielu chmur, polega na wykorzystywaniu w ramach jednej architektury wielu chmur obliczeniowych i wielu urządzeń pamięci masowej. Koncentracja na dodaniu pewnych słów kluczowych w treści.

Usługi przetwarzania w chmurze

Występują trzy główne rodzaje usług chmurowych: oprogramowanie jako usługa (Software as a Service, SaaS), platforma jako usługa (Platform as a Service, PaaS) i infrastruktura jako usługa (Infrastructure as a Service, IaaS). Nie ma jednego uniwersalnego podejścia do chmury — chodzi raczej o znalezienie odpowiedniego rozwiązania, które spełnia wymagania biznesowe danej firmy.

Model SaaS i jego zalety

Oprogramowanie jako usługa (SaaS) to model, w którym aplikacje klienta są hostowane przez dostawcę usług chmurowych w jego siedzibie. Klient uzyskuje dostęp do swoich aplikacji przez Internet. Zamiast płacić za własną infrastrukturę obliczeniową i utrzymywać ją, klient korzysta z subskrypcji usługi w oparciu o model pay-as-you-go, czyli w zależności od wykorzystania.

Wiele firm uważa SaaS za idealne rozwiązanie, ponieważ usługa ta umożliwia szybkie wdrożenie i rozpoczęcie działania z wykorzystaniem najbardziej innowacyjnej technologii dostępnej na rynku. Automatyczne aktualizacje zmniejszają obciążenie zasobów wewnętrznych. Klient może skalować usługi, aby obsługiwać zmienne obciążenia i z czasem dodawać kolejne usługi lub funkcje. Nowoczesny pakiet chmurowy zapewnia kompleksowe oprogramowanie do zarządzania wszystkimi procesami biznesowymi — od obsługi klienta, poprzez zaopatrzenie i zarządzanie portfelem projektów, aż po zarządzanie łańcuchem dostaw i planowaniem w przedsiębiorstwie.

 

Model PaaS i jego zalety

Platforma jako usługa (PaaS) umożliwia klientom dostęp do narzędzi programistycznych potrzebnych do tworzenia aplikacji mobilnych i internetowych oraz zarządzania nimi bez inwestowania w podstawową infrastrukturę i jej utrzymywania. Dostawca udostępnia komponenty infrastruktury i oprogramowania pośredniczącego, a klient uzyskuje dostęp do tych usług za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Aby zwiększyć wydajność pracy, model Oracle PaaS udostępnia rozwiązania PaaS oferujące gotowe do użycia składniki programistyczne, które umożliwiają programistom wbudowywanie w ich aplikacje nowych funkcji, w tym nowatorskich technologii takich jak sztuczna inteligencja (AI), chatboty, technologia blockchain i Internet rzeczy (Internet of Things — IoT). Usługi PaaS obejmują również rozwiązania dla analityków, użytkowników końcowych i profesjonalnych administratorów infrastruktury IT, takie jak funkcje do analizy dużych wolumenów danych (Big Data) oraz do zarządzania treściami, bazami danych i systemami, a także zabezpieczenia.

 

Model IaaS i jego zalety

Infrastruktura jako usługa (IaaS) zapewnia klientom dostęp do usług infrastrukturalnych na żądanie przez Internet. Kluczową zaletą jest to, że dostawca chmury hostuje komponenty infrastruktury, które zapewniają moc obliczeniową, pamięć masową i przepustowość sieci, a abonenci mogą przetwarzać swoje obciążenia w chmurze. Użytkownik usług chmurowych zazwyczaj odpowiada za zainstalowanie, skonfigurowanie, zabezpieczanie i utrzymywanie w infrastrukturze chmurowej dowolnego oprogramowania, takiego jak system bazodanowy, oprogramowanie pośredniczące i aplikacje użytkowe.

Korzyści wynikające z przetwarzania w chmurze

Istnieje kilka tendencji, które skłaniają przedsiębiorstwa — we wszystkich branżach — do przejścia do chmury. W przypadku większości przedsiębiorstw dotychczasowy sposób prowadzenia działalności może ograniczać możliwości elastycznego rozwoju firmy, udostępniania platformy bądź też elastycznego konkurowania. Lawinowy wzrost ilości danych wytwarzanych przez stale zwiększającą się liczbę firm cyfrowych powoduje gwałtowny wzrost kosztów i złożoności pamięci masowej w centrach danych — wymaga to od informatyków nowych umiejętności i korzystania z narzędzi analitycznych.

Nowoczesne rozwiązania chmurowe pomagają firmom sprostać wyzwaniom ery cyfrowej. Zamiast zarządzać własną infrastrukturą IT przedsiębiorstwa mają możliwość natychmiastowego reagowania na warunki występujące w coraz szybciej zmieniającym się i coraz bardziej złożonym świecie biznesu.

Jak przetwarzanie w chmurze wspiera innowacyjność

W przypadku klientów korzystających z chmury najnowsze innowacje i technologie są automatycznie wbudowywane w ich systemy informatyczne. Opracowywaniem nowych funkcji i poszerzaniem możliwości zajmuje się dostawca usług chmurowych. Klienci korzystający z chmury zyskują strategiczną przewagę nad konkurencją.

Przewaga na rynku zależy dziś od tempa wdrażania innowacji. Klienci korzystający z platformy Oracle Cloud mogą korzystać z nowoczesnej architektury chmury obliczeniowej, aby szybciej wprowadzać innowacje, zwiększać wydajność pracy i obniżać koszty. Dzięki zintegrowanej architekturze chmurowej (SaaS, PaaS i IaaS) możemy zapewnić firmom możliwość przejścia od działalności operacyjnej do wdrażania innowacji. Przedsiębiorstwa mogą rozwijać nowe aplikacje i usługi wykorzystujące innowacyjne technologie, w tym sztuczną inteligencję (AI), chatboty, blockchain i Internet rzeczy (Internet of Things — IoT). Firmy mające do dyspozycji ogromne ilości danych mogą wykorzystać je do analizy predykcyjnej i następnie zastosować uzyskane wnioski w działalności biznesowej, co w konsekwencji zapewni większe korzyści klientom.

Bezpieczeństwo chmury buduje zaufanie

Przejście do chmury eliminuje problemy związane z ochroną infrastruktury IT oraz jej koszty. Doświadczony dostawca usług chmurowych stale inwestuje w najnowsze technologie zabezpieczeń i nie tylko reaguje na potencjalne zagrożenia, ale także ułatwia klientom zachowanie zgodności z przepisami.

Oracle stale inwestuje we wszystkie warstwy zabezpieczeń w chmurze, zgodnie z ogólnymi założeniami projektowymi dotyczącymi wszystkich naszych centrów danych na całym świecie. Nasza zaufana i sprawdzona platforma chmurowa została zaprojektowana tak, aby zapewniać bezpieczeństwo na każdym poziomie infrastruktury. Takie wielowarstwowe podejście do ochrony chmury przewyższa standardy pozostałych dostawców, zapewniając klientowi zabezpieczenia niezbędne do właściwej ochrony jego działalności biznesowej.

Rozwiązania chmurowe — zintegruj procesy biznesowe firmy

Dla przedsiębiorstw zmagających się z problemem niepołączonych ze sobą procesów biznesowych i rozproszonych danych chmura jest idealnym narzędziem do przekształcenia ich działalności biznesowej. Dzięki chmurze nie trzeba tworzyć tych procesów od podstaw. Kompleksowe pakiety aplikacji chmurowych mają charakter modułowy, a jednocześnie są ze sobą połączone, co umożliwia eliminację rozproszenia danych oraz wdrożenie w przedsiębiorstwie inteligentnych i zintegrowanych procesów biznesowych.

Oracle udostępnia wszystkie trzy warstwy chmury — połączone w niespotykany dotychczas sposób. Jest to kompletna, zintegrowana platforma z inteligentnymi rozwiązaniami w każdej warstwie. Przedsiębiorstwa mogą teraz łatwo przenosić swoje aplikacje lokalne do infrastruktury chmurowej. Dzięki naszemu kompleksowemu pakietowi aplikacji biznesowych, obejmującemu najlepsze w branży rozwiązanie ERP, przedsiębiorstwa mogą obecnie prowadzić całą swoją działalność w chmurze.

Migracja do chmury — rozpocznij przenoszenie swoich zasobów do chmury

Wiele przedsiębiorstw nadal stoi przed dylematem, czy zdecydować się na migrację lokalnych obciążeń biznesowych do chmury, czy też nie. Dla większości przedsiębiorstw perspektywa bezproblemowych, opartych na chmurze systemów informatycznych jest nadal mało realna. Chociaż technologia chmury jest wszechobecna, dzisiejsze instalacje składają się głównie z nowych aplikacji w chmurach prywatnych zarządzanych przez wewnętrznych informatyków. Zdecydowana większość aplikacji i infrastruktury dla przedsiębiorstw nadal ma charakter lokalny. Ale ta sytuacja szybko się zmienia.

Jednak kierownicy działów IT często wahają się przed przekazaniem newralgicznych aplikacji w ręce dostawców usług chmurowych — częściowo dlatego, że nie widzą jasnej ścieżki migracji głęboko zakorzenionych w firmie zasobów starszego typu do chmury, ale także dlatego, że nie mają pewności, czy usługi chmury publicznej są w stanie spełnić wymagania przedsiębiorstw. Mają prawo do takiego sceptycyzmu. Większość ofert chmury publicznej charakteryzuje się niewystarczającymi możliwościami wdrożenia, ograniczoną kompatybilnością między systemami lokalnymi i chmurowymi oraz brakiem możliwości zarządzania na poziomie przedsiębiorstwa.

Bezpieczna i efektywna migracja do chmury

Dzięki naszej najlepszej w branży platformie do przetwarzania w chmurze Oracle może pomóc firmom w łatwej migracji do chmury, zmniejszając jednocześnie koszty modernizacji infrastruktury IT. Firmy mogą zachować swoje wcześniejsze inwestycje dzięki znanym narzędziom i nie trzeba pisać od nowa kodu, aby przeprowadzić migrację zasobów oprogramowania. Elastyczne udostępnianie dzięki skalowaniu zasobów obliczeniowych chmury zapewnia przedsiębiorstwom potrzebne zasoby bez konieczności subskrybowania ich nadmiernej ilości. Największe oszczędności wynikają z eliminacji nakładów inwestycyjnych poprzez przeniesienie wszystkich obciążeń do chmury oraz wycofanie zasobów własnego centrum danych z eksploatacji.

Rozpocznij migrację do chmury

Dowiedz się

Larry Ellison dostrzega szerokie możliwości zmodernizowanej chmury Oracle.

Chmura nowej generacji

Wypróbuj

Twórz gotowe zadania produkcyjne, korzystając z różnych usług chmurowych, takich jak baza danych, obliczenia, IoT, big data, zarządzanie interfejsami API, integracja, chatboty i wiele innych.

Zacznij korzystać z Oracle Cloud

Kup

Programy chmurowe Oracle ułatwiają organizacjom kupowanie usług w chmurze i korzystanie z nich — Universal Credits i model Bring Your Own License.

Ekonomia chmury