Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Co to jest chmura obliczeniowa?

Skalowalność. Elastyczność. Inteligencja. Odkryj zaawansowane możliwości chmury.

Definicja przetwarzania w chmurze—Czym jest przetwarzanie w chmurze?

Chmura obliczeniowa, w uproszczeniu, eliminuje konieczność kupowania infrastruktury IT, pozwalając na jej dzierżawę. Zamiast inwestować w bazy danych, oprogramowanie i sprzęt, firmy wolą korzystać z mocy obliczeniowej przez Internet i płacić za konkretne wykorzystanie.

Skalowalność. Elastyczność. Inteligencja. Odkryj zaawansowane możliwości chmury.

Podstawy chmury obliczeniowej

Gdy firma decyduje się na „przejście do chmury”, oznacza to, że jej infrastruktura informatyczna znajduje się poza siedzibą — w centrum danych, które obsługuje dostawca chmury obliczeniowej (np. Oracle). Dostawca usług w chmurze jest odpowiedzialny za zarządzanie infrastrukturą informatyczną klienta, integrowanie aplikacji, a także rozwijanie nowych możliwości i funkcjonalności, aby dotrzymać kroku wymaganiom rynku.

Dla klientów chmura obliczeniowa zapewnia większą zwinność, skalę i elastyczność. Zamiast wydawać pieniądze i wykorzystywać zasoby na tradycyjne systemy informatyczne, klienci mogą skupić się na bardziej strategicznych zadaniach. Bez inwestowania dużych środków z góry firmy mogą szybko uzyskać dostęp do potrzebnych zasobów obliczeniowych i płacić tylko za to, czego potrzebują.

Typy chmury obliczeniowej

Dostępne są trzy rodzaje chmur: publiczna, prywatna i hybrydowa. Różnią się one od siebie wymaganym zakresem zarządzania po stronie klienta, a także poziomem bezpieczeństwa.

Chmura publiczna

W chmurze publicznej cała infrastruktura obliczeniowa znajduje się w siedzibie dostawcy usług w chmurze, który udostępnia te usługi klientowi przez Internet. Klient nie musi utrzymywać własnego systemu IT i może w razie potrzeby szybko zwiększyć liczbę użytkowników lub moc obliczeniową. Z infrastruktury IT, którą udostępnia dostawca usług w chmurze, korzysta wielu użytkowników.

Chmura prywatna

Chmura prywatna jest używana wyłącznie przez jedną organizację. Może być hostowana w siedzibie organizacji lub w centrum danych dostawcy usług chmurowych. Chmura prywatna zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i kontroli.

Chmura hybrydowa

Jak sama nazwa wskazuje, chmura hybrydowa to połączenie chmury publicznej z prywatną. Aplikacje klienta o znaczeniu krytycznym są zasadniczo hostowane na jego własnych serwerach w celu zwiększenia bezpieczeństwa i kontroli, natomiast pozostałe aplikacje przechowywane są u dostawcy usług chmurowych.

Multichmura

Główną różnicą między chmurą hybrydową a multichmurą jest zastosowanie wielu chmur obliczeniowych i urządzeń magazynujących w jednej architekturze. Koncentracja na dodaniu niektórych słów kluczowych w treści.

Usługi przetwarzania danych w chmurze

Występują trzy główne typy usług w chmurze: Oprogramowanie jako usługa (SaaS), Platforma jako usługa (PaaS) i Infrastruktura jako usługa (IaaS). Nie ma jednego uniwersalnego podejścia do chmury — chodzi raczej o znalezienie odpowiedniego rozwiązania, które wspiera konkretne wymagania biznesowe.

Model SaaS i jego zalety

Oprogramowanie jako usługa (SaaS) to model dostarczania oprogramowania, w którym aplikacje klienta są hostowane przez dostawcę chmury w jego lokalizacji. Klient uzyskuje dostęp do swoich aplikacji przez Internet. Zamiast płacić za własną infrastrukturę obliczeniową i utrzymywać ją, klient korzysta z subskrypcji usługi w oparciu o model pay-as-you-go, czyli w zależności od wykorzystania.

Wiele firm uważa SaaS za idealne rozwiązanie, ponieważ usługa ta umożliwia szybkie wdrożenie i rozpoczęcie działania z wykorzystaniem najbardziej innowacyjnej technologii dostępnej na rynku. Automatyczne aktualizacje zmniejszają obciążenie zasobów wewnętrznych. Klient może skalować usługi, aby obsługiwać zmienne obciążenia i z czasem dodawać kolejne usługi lub funkcje. Nowoczesny pakiet chmurowy zapewnia kompleksowe oprogramowanie do zarządzania wszystkimi procesami biznesowymi: od obsługi klienta, przez zaopatrzenie, zarządzanie portfelem projektów, aż do łańcucha dostaw i planowania w przedsiębiorstwie.

Model PaaS i jego zalety

Platforma jako usługa (PaaS) umożliwia klientom dostęp do narzędzi programistycznych, potrzebnych do budowania aplikacji mobilnych i internetowych oraz zarządzania nimi bez kupowania i utrzymywania infrastruktury bazowej. Dostawca udostępnia komponenty infrastruktury i oprogramowania pośredniego, a klient uzyskuje dostęp do tych usług za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Aby zwiększyć produktywność, Oracle PaaS zapewnia gotowe do użycia składniki programistyczne, które umożliwiają twórcom oprogramowania wbudowanie w ich aplikacje nowych funkcji, w tym nowatorskich technologii, takich jak sztuczna inteligencja (AI), chatboty, blockchain i Internet rzeczy (Internet of Things — IoT). Usługi PaaS obejmują również rozwiązania dla analityków, użytkowników końcowych i profesjonalnych administratorów IT, takie jak analiza dużych wolumenów danych, zarządzanie treściami, bazami danych i systemami oraz zabezpieczenia.

Model IaaS i jego zalety

Infrastruktura jako usługa (IaaS) zapewnia klientom dostęp do usług infrastrukturalnych na żądanie za pośrednictwem Internetu. Kluczową zaletą jest to, że dostawca chmury hostuje komponenty infrastruktury, które zapewniają moc obliczeniową, pamięć masową i przepustowość sieci, a abonenci mogą przetwarzać swoje obciążenia w chmurze. Użytkownik usług w chmurze zazwyczaj odpowiada za instalowanie, konfigurowanie, zabezpieczanie i utrzymywanie dowolnego oprogramowania w infrastrukturze opartej na chmurze, takiego jak baza danych, oprogramowanie pośrednie i oprogramowanie użytkowe.

Korzyści chmury obliczeniowej

Jest kilka trendów, które popychają firmy — we wszystkich branżach — w kierunku chmury. Dotychczasowy sposób prowadzenia działalności może ograniczać możliwości rozwoju większości organizacji, dostęp do platformy bądź też elastyczność w budowaniu konkurencyjności. Eksplozja danych wytwarzanych przez stale zwiększającą się liczbę firm cyfrowych przenosi koszt i złożoność pamięci masowej w centrach danych na wyższy poziom — i wymaga od specjalistów ds. IT nowych umiejętności i narzędzi analitycznych.

Nowoczesne rozwiązania w chmurze pomagają firmom sprostać wyzwaniom ery cyfrowej. Zamiast zarządzać infrastrukturą IT organizacje mają możliwość natychmiastowego reagowania na zmiany w coraz szybszym i bardziej złożonym świecie biznesu.

Jak chmura wspiera innowacje

Klienci korzystający z chmury najnowsze innowacje i technologie mają automatycznie wbudowane w swoje systemy informatyczne. Opracowywaniem nowych funkcji i poszerzaniem możliwości zajmuje się dostawca usług chmurowych. Klienci korzystający z chmury zyskują strategiczną przewagę.

Wszystko zależy od tempa wdrażania innowacji. Klienci Oracle Cloud mogą korzystać z nowoczesnej architektury chmury obliczeniowej, aby szybciej wprowadzać innowacje, zwiększać produktywność i obniżać koszty. Możliwości, które zapewnia zintegrowana chmura Oracle (SaaS, PaaS oraz IaaS) pozwalają przedsiębiorstwom obrać kierunek innowacji. Przedsiębiorstwa mogą rozwijać nowe aplikacje i usługi wykorzystujące innowacyjne technologie, w tym sztuczną inteligencję (AI), chatboty, blockchain i Internet rzeczy (Internet of Things — IoT). Firmy mają do dyspozycji ogromne ilości danych, które służą im do analizy predykcyjnej działalności i w konsekwencji zapewniają więcej korzyści klientom.

Bezpieczeństwo w chmurze—Buduj zaufanie

Przejście do chmury eliminuje problemy związane z ochroną infrastruktury IT oraz jej koszty. Doświadczony dostawca chmury stale inwestuje w najnowsze technologie zabezpieczeń i nie tylko reaguje na potencjalne zagrożenia, ale także ułatwia klientom zachowanie zgodności z przepisami.

Oracle stale inwestuje we wszystkie warstwy zabezpieczeń w chmurze w ramach ogólnego projektu dotyczącego wszystkich centrów danych na całym świecie. Zaufana i sprawdzona chmura Oracle została zaprojektowana tak, aby zapewniać bezpieczeństwo w każdej warstwie stosu. Takie wielowarstwowe podejście do ochrony chmury przewyższa standardy pozostałych dostawców, dając klientowi do dyspozycji niezbędne dla jego działalności zabezpieczenia.

Rozwiązania chmurowe—Połącz procesy biznesowe

Dla organizacji zmagających się z problemem rozproszonych procesów i silosów danych chmura jest idealnym narzędziem do przekształcenia działań biznesowych. Dzięki chmurze tych procesów nie trzeba tworzyć od podstaw. Kompleksowy pakiet aplikacji chmurowych Oracle jest modułowym, a jednocześnie połączonym systemem, który umożliwia eliminację silosów danych oraz wdrożenie inteligentnych i zintegrowanych schematów w przedsiębiorstwie.

Oracle udostępnia wszystkie trzy warstwy chmury — połączone w sposób dotychczas niespotykany. Jest to kompletna, zintegrowana platforma z inteligentnymi rozwiązaniami w każdej warstwie. Dzięki naszemu kompleksowemu pakietowi aplikacji biznesowych i wiodącemu rozwiązaniu ERP organizacje mogą prowadzić całą swoją działalność w chmurze. Oracle Autonomous Database umożliwia tę unikalną transformację poprzez wyeliminowanie złożoności, błędów ludzkich i ręcznego zarządzania, co generuje oszczędności oraz poprawia sprawność procesów.

Rozpocznij migrację do chmury

Dowiedz się

Larry Ellison dostrzega szerokie możliwości zmodernizowanej chmury Oracle.

Chmura nowej generacji

Wypróbuj

Twórz gotowe zadania produkcyjne, korzystając z różnych usług chmurowych, takich jak baza danych, obliczenia, IoT, big data, zarządzanie interfejsami API, integracja, chatboty i wiele innych.

Zacznij korzystać z Oracle Cloud

Kup

Programy chmurowe Oracle ułatwiają organizacjom kupowanie usług w chmurze i korzystanie z nich — Universal Credits i model Bring Your Own License.

Ekonomia chmury