Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

Co to jest chmura obliczeniowa?

Skalowalność. Elastyczność. Inteligencja. Odkryj zaawansowane możliwości chmury.

Definicja chmury obliczeniowej

Mówiąc prosto, chmura obliczeniowa pozwala dzierżawić infrastrukturę IT, zamiast ją kupować. Zamiast inwestować w bazy danych, oprogramowanie i sprzęt, firmy wolą korzystać z mocy obliczeniowej przez Internet i płacić za konkretne wykorzystanie.

Podstawy chmury obliczeniowej

Gdy firma decyduje się na „przejście do chmury”, oznacza to, że jej infrastruktura informatyczna znajduje się poza siedzibą, w centrum danych utrzymywanym przez dostawcę przetwarzania w chmurze (np. Oracle). Dostawca usług w chmurze jest odpowiedzialny za zarządzanie infrastrukturą informatyczną klienta, integrowanie aplikacji i rozwijanie nowych możliwości i funkcjonalności, aby dotrzymać kroku wymaganiom rynku.

Dla klientów chmura obliczeniowa zapewnia większą zwinność, skalę i elastyczność. Zamiast wydawać pieniądze i zasoby na tradycyjne systemy informatyczne, klienci mogą skupić się na bardziej strategicznych zadaniach. Bez inwestowania dużych środków z góry firmy mogą szybko uzyskać dostęp do potrzebnych zasobów obliczeniowych i płacić tylko za to, czego potrzebują.

Typy chmury obliczeniowej

Występują trzy rodzaje chmur: publiczna, prywatna i hybrydowa. Różnią się one od siebie pod względem wymaganego zakresu zarządzania po stronie klienta, a także poziomu bezpieczeństwa.

Chmura publiczna

W chmurze publicznej cała infrastruktura obliczeniowa znajduje się w siedzibie dostawcy usług w chmurze, który dostarcza te usługi klientowi przez Internet. Klient nie musi utrzymywać własnego IT i może w razie potrzeby szybko zwiększyć liczbę użytkowników lub moc obliczeniową. Z infrastruktury IT którą udostępnia dostawca usług w chmurze, korzysta wielu użytkowników.

Chmura prywatna

Chmura prywatna jest używana wyłącznie przez jedną organizację. Może być hostowana w siedzibie organizacji lub w centrum danych dostawcy usług chmurowych. Chmura prywatna zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i kontroli.

Chmura hybrydowa

Jak sama nazwa wskazuje, chmura hybrydowa to połączenie chmur publicznej i prywatnej. Zasadniczo aplikacje klienta o znaczeniu krytycznym są hostowane na jego własnych serwerach w celu zwiększenia bezpieczeństwa i kontroli, natomiast pozostałe aplikacje będą przechowywane w lokalizacji dostawcy usług chmurowych.

Wiele chmur

Stosowanie wielu urządzeń do przetwarzania w chmurze i pamięci masowej w jednej architekturze. Klient może korzystać ze środowiska będącego połączeniem usług świadczonych według modeli SaaS (Software as a Service — oprogramowanie jako usługa), PaaS (Platform as a Service — platforma jako usługa) oraz IaaS (Infrastructure as a Service — infrastruktura jako usługa).

Typy usług w chmurze

Występują trzy główne typy usług w chmurze: Oprogramowanie jako usługa (SaaS) , Platforma jako usługa (PaaS) i Infrastruktura jako usługa (IaaS). Nie ma jednego uniwersalnego podejścia do chmury — chodzi bardziej o znalezienie odpowiedniego rozwiązania, które wspiera konkretne wymagania biznesowe.

SaaS i jej zalety

Oprogramowanie jako usługa (SaaS) to model dostarczania oprogramowania, w którym aplikacje klienta są hostowane przez dostawcę chmury w jego lokalizacji. Klient uzyskuje dostęp do swoich aplikacji przez Internet. Zamiast płacić za własną infrastrukturę obliczeniową i utrzymywać ją, klient korzysta z subskrypcji usługi na zasadzie „pay-as-you-go”, czyli w zależności od wykorzystania.

Wiele firm uważa SaaS za idealne rozwiązanie, ponieważ umożliwia ono szybkie wdrożenie i rozpoczęcie działania z wykorzystaniem najbardziej innowacyjnej technologii dostępnej na rynku. Automatyczne aktualizacje zmniejszają obciążenie zasobów wewnętrznych klienta. Klient może skalować usługi, aby obsługiwać zmienne obciążenia, i z czasem dodawać kolejne usługi lub funkcje. Nowoczesny pakiet chmurowy zapewnia kompleksowe oprogramowanie do zarządzania wszystkimi procesami biznesowymi, takie jak obsługa klienta, ERP — zaopatrzenie, ERP — zarządzanie portfelem projektów, łańcuch dostaw i planowanie w przedsiębiorstwie.

PaaS i jej zalety

Platforma jako usługa (PaaS) umożliwia klientom dostęp do narzędzi programistycznych potrzebnych do budowania aplikacji mobilnych i internetowych oraz zarządzania nimi bez inwestowania w bazową infrastrukturę i utrzymywania jej. Dostawca udostępnia komponenty infrastruktury i oprogramowania pośredniego, a klient uzyskuje dostęp do tych usług za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Aby zwiększyć produktywność, PaaS oferuje gotowe do użycia składniki programistyczne, które umożliwiają twórcom oprogramowania wbudowanie w ich aplikacje nowych funkcji, w tym nowatorskie technologie, takie jak sztuczna inteligencja (SI), chatboty, blockchain i Internet rzeczy (IoT). Usługi PaaS obejmują również rozwiązania dla analityków, użytkowników końcowych i profesjonalnych administratorów IT, takie jak funkcje analizy dużych wolumenów danych, zarządzanie treściami, zarządzanie bazami danych, zarządzanie systemami i zabezpieczenia.

IaaS i jej zalety

Infrastruktura jako usługa (IaaS) daje klientom dostęp do usług infrastrukturalnych na żądanie za pośrednictwem Internetu. Kluczową zaletą jest to, że dostawca chmury hostuje komponenty infrastruktury, które zapewniają moc obliczeniową, pamięć masową i przepustowość sieci, a abonenci mogą uruchamiać swoje obciążenia w chmurze. Abonent chmury zazwyczaj odpowiada za instalowanie, konfigurowanie, zabezpieczanie i utrzymywanie dowolnego oprogramowania w infrastrukturze opartej na chmurze, takiego jak baza danych, oprogramowanie pośrednie i oprogramowanie użytkowe.

Korzyści chmury obliczeniowej

Jest kilka trendów, które popychają biznes — we wszystkich branżach — w kierunku chmury. Obecny sposób prowadzenia działalności może nie zapewniać większości organizacji otwartości na zmiany, która umożliwiłaby rozwój lub wykorzystywanie platformy, albo elastyczności pozwalającej na konkurowanie. Eksplozja danych wytwarzanych przez coraz więcej firm cyfrowych przenosi koszt i złożoność pamięci masowej w centrach danych na nowe poziomy — i wymaga od technologii informatycznych nowych umiejętności i narzędzi analitycznych.

Nowoczesne rozwiązania w chmurze pomagają firmom sprostać wyzwaniom ery cyfrowej. Zamiast zarządzać IT, organizacje mają możliwość szybkiego reagowania na szybszy i bardziej złożony krajobraz biznesowy.

Jak chmura może wspierać innowacje

Klienci korzystający z chmury mają automatycznie wbudowane w swoje systemy informatyczne najnowsze innowacje i nowe technologie. Opracowywaniem nowych funkcji i możliwości zajmuje się dostawca usług chmurowych. Klienci korzystający z chmury zyskują strategiczną przewagę.

Przewaga zależy od tempa wdrażania innowacji. Klienci Oracle Cloud mogą wykorzystać nowoczesną architekturę chmury obliczeniowej, aby szybciej wprowadzać innowacje, zwiększać produktywność i obniżać koszty. Możliwości zintegrowanej chmury Oracle (SaaS, PaaS oraz IaaS) pozwalają przedsiębiorstwom przejść od operacji do innowacji. Przedsiębiorstwa mogą dostarczać nowe aplikacje i usługi, w tym korzystanie z innowacyjnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja (AI), chatboty, blockchain i Internet rzeczy (IoT). Firmy mogą wykorzystywać ogromne ilości danych, aby uzyskać analizy predykcyjne swojej działalności i zapewnić więcej korzyści klientom.

Zaufanie i bezpieczeństwo

Przejście do chmury eliminuje masę problemów i kosztów zabezpieczeń infrastruktury IT. Doświadczony dostawca chmury stale inwestuje w najnowsze technologie zabezpieczeń i nie tylko reaguje na potencjalne zagrożenia, ale także ułatwia klientom zachowanie zgodności z przepisami.

Oracle stale inwestuje we wszystkie warstwy zabezpieczeń w chmurze w ramach ogólnego projektu we wszystkich centrach danych na całym świecie. Sprawdzona, zaufana chmura Oracle została zaprojektowana tak, aby zapewniać bezpieczeństwo w każdej warstwie stosu. Ta wielowarstwowa koncepcja bezpiecznej chmury przewyższa standardy pozostałych dostawców, oferując zabezpieczenia, jakich klient potrzebuje.

Kompletne rozwiązania chmurowe

W przypadku organizacji zmagających się z problemem rozproszonych procesów i silosów danych chmura jest idealnym sposobem na przekształcenie operacji biznesowych. Dzięki chmurze nie trzeba całkowicie zmieniać procesów biznesowych. Kompleksowy chmurowy pakiet aplikacji Oracle jest modułowym, a jednocześnie połączonym systemem, który pozwala wyeliminować silosy danych i wdrażać inteligentne i zintegrowane procesy w przedsiębiorstwie.

Oracle udostępnia wszystkie trzy warstwy chmury — połączone w bezprecedensowy sposób. Jest to kompletna, zintegrowana platforma z inteligentnymi rozwiązaniami na każdej warstwie. Dzięki naszemu kompletnemu pakietowi aplikacji biznesowych i wiodącemu rozwiązaniu ERP umożliwiamy organizacjom prowadzenie całej działalności w chmurze. Aby pomóc w osiągnięciu oszczędności i zwiększeniu elastyczności, Oracle Autonomous Database w unikalny sposób umożliwia tę transformację poprzez wyeliminowanie złożoności, błędów ludzkich i ręcznego zarządzania.

Rozpocznij przejście do Oracle Cloud

Dowiedz się

Larry Ellison dostrzega rozległe możliwości zmodernizowanej chmury Oracle.

Chmura nowej generacji

Wypróbuj

Twórz gotowe zadania produkcyjne, korzystając z różnych usług chmurowych, takich jak baza danych, obliczenia, IoT, big data, zarządzanie interfejsami API, integracja, chatboty i wiele innych.

Zacznij korzystać z Oracle Cloud

Kup

Programy chmurowe Oracle ułatwiają organizacjom kupowanie usług w chmurze i korzystanie z nich — uniwersalne kredyty i model Bring Your Own License.

Elastyczny model kupowania i wykorzystywania usług