Co to jest chmura obliczeniowa?

Przetwarzanie w chmurze i powiązane z tym procesem rozwiązania zapewniają dostęp przez sieć do zasobów i produktów do przetwarzania danych, w tym narzędzi programistycznych, aplikacji biznesowych, usług przetwarzania i przechowywania danych oraz rozwiązań sieciowych. Te usługi chmurowe są hostowane w centrum danych dostawcy oprogramowania i zarządzane przez dostawcę usług chmurowych lub lokalnie w centrum danych klienta.

Definicja przetwarzania w chmurze

Mówiąc najprościej, przetwarzanie w chmurze pozwala wynająć infrastrukturę IT, zamiast ją kupować. Zamiast mocno inwestować w bazy danych, oprogramowanie i sprzęt, firmy wolą korzystać z mocy obliczeniowej przez Internet — lub chmurę — i płacić za faktyczne wykorzystanie. Usługi chmurowe obejmują obecnie m.in. serwery, pamięć masową, bazy danych, sieci, oprogramowanie, analizy i analitykę biznesową.

Przetwarzanie w chmurze zapewnia szybkość, skalowalność i elastyczność, które umożliwiają firmom tworzenie, wprowadzanie innowacji i korzystanie z biznesowych rozwiązań informatycznych.

Podstawy przetwarzania w chmurze

Gdy firma decyduje się na „przejście do chmury”, oznacza to, że jej infrastruktura informatyczna znajduje się poza siedzibą, w centrum danych utrzymywanym przez dostawcę przetwarzania w chmurze. Najlepszy w branży dostawca usług chmurowych jest odpowiedzialny za zarządzanie infrastrukturą IT klienta, integrację aplikacji, a także rozwijanie nowych możliwości i tworzenie nowych funkcji, aby dotrzymać kroku wymaganiom rynku.

Dla klientów chmura obliczeniowa zapewnia większą zwinność, skalę i elastyczność. Zamiast przeznaczać pieniądze i zasoby na tradycyjne systemy informatyczne, klienci mogą skupić się na bardziej strategicznych zadaniach. Mogą szybko i bez inwestowania dużych środków uzyskać dostęp do potrzebnych zasobów obliczeniowych i płacić tylko za te zasoby, których faktycznie używają.

Korzyści wynikające z przetwarzania w chmurze

Istnieje kilka tendencji, które skłaniają przedsiębiorstwa — we wszystkich branżach — do przejścia do chmury. W przypadku większości organizacji obecny sposób prowadzenia działalności może nie zapewniać zwinności, która pozwoliłaby im się rozwijać, albo nie zapewniać platformy lub elastyczności, które pozwoliłyby im konkurować na rynku. Lawinowy wzrost ilości danych wytwarzanych przez stale zwiększającą się liczbę firm cyfrowych powoduje gwałtowny wzrost kosztów i złożoności pamięci masowej w centrach danych — wymaga to od informatyków nowych umiejętności i korzystania z narzędzi analitycznych.

Nowoczesne rozwiązania chmurowe pomagają firmom sprostać wyzwaniom ery cyfrowej. Zamiast zarządzać własną infrastrukturą IT przedsiębiorstwa mają możliwość natychmiastowego reagowania na warunki występujące w coraz szybciej zmieniającym się i coraz bardziej złożonym świecie biznesu. Dzięki nowoczesnemu modelowi ekonomicznemu chmury przynosi ona wartość biznesową i redukuje koszty, pomagając przedsiębiorstwom osiągnąć ich pełny potencjał.

Przetwarzanie w chmurze stanowi doskonałą alternatywę dla tradycyjnych technologii informatycznych, także w następujących obszarach:

  • Koszty — wyeliminowanie wydatków kapitałowych
  • Szybkość — natychmiastowe udostępnianie przestrzeni do rozwoju i testowania
  • Globalna skala — możliwość elastycznego skalowania
  • Produktywność — lepsza współpraca, przewidywalne wyniki i izolacja klientów
  • Wydajność — lepszy stosunek ceny do wydajności w przypadku natywnych obciążeń w chmurze
  • Niezawodność — odporne na błędy, skalowalne, rozproszone systemy we wszystkich usługach

Jak przetwarzanie w chmurze wspiera innowacyjność

Klienci używający chmury korzystają z tego, że w ich systemach informatycznych automatycznie pojawiają się najnowsze innowacje i technologie, ponieważ dostawca chmury bierze na siebie rozwijanie nowych możliwości i funkcji.

Przewaga na rynku zależy dziś od tempa wdrażania innowacji. Dzięki odpowiedniemu dostawcy usług chmurowych klienci mogą wykorzystać nowoczesną architekturę przetwarzania w chmurze, aby szybciej wprowadzać innowacje, zwiększać produktywność i obniżać koszty. Co więcej, wybór dostawcy chmury, który oferuje jej zintegrowaną architekturę (SaaS, PaaS i IaaS), daje firmom możliwość przejścia od operacji do innowacji oraz dostarczania nowych aplikacji i usług korzystających z innowacyjnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja (AI), czatboty, blockchain i Internet rzeczy (IoT). Firmy mające do dyspozycji ogromne ilości danych mogą wykorzystać je do analizy predykcyjnej i następnie zastosować uzyskane wnioski w działalności biznesowej, co w konsekwencji zapewni większe korzyści klientom.

Jak zabezpieczenia chmury budują zaufanie

Przejście do chmury eliminuje problemy i koszty związane z utrzymaniem bezpieczeństwa informatycznego. Doświadczony dostawca usług chmurowych stale inwestuje w najnowsze technologie zabezpieczeń i nie tylko reaguje na potencjalne zagrożenia, ale także ułatwia klientom zachowanie zgodności z przepisami.

Najlepsi dostawcy usług chmurowych inwestują w każdą warstwę zabezpieczeń chmury w ramach ogólnego projektu obejmującego centra danych na całym świecie. Takie wielowarstwowe podejście zapewnia bezpieczeństwo na poziomie, jakiego wymagają firmy klientów.

Jak chmura łączy procesy biznesowe

Procesy biznesowe opisują, w jaki sposób wykonywana jest praca — od początku do końca. Są dobrym sposobem na opisanie tego, jak ludzie współpracują ze sobą obecnie, jak chcieliby ze sobą współpracować i jak wprowadzenie nowej technologii chmurowej wpłynie na ich pracę. Dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu chmurowemu organizacje są lepiej przygotowane do zarządzania kosztami i korzyściami płynącymi z projektów technologicznych oraz do ich oceny.

Dla przedsiębiorstw zmagających się z problemem niepołączonych ze sobą procesów biznesowych i rozproszonych danych chmura jest idealnym narzędziem do przekształcenia ich działalności biznesowej. Dzięki chmurze nie trzeba tworzyć tych procesów od podstaw. Kompletne pakiety aplikacji chmurowych nie są modułowe, lecz połączone, co pozwala wyeliminować silosy danych i umożliwia integrację oraz podejmowanie inteligentnych decyzji biznesowych.

Znalezienie dostawcy chmury, który zapewnia wszystkie trzy jej warstwy — w połączony i unikalny sposób — jest niezbędne. Co więcej, firmy potrzebują kompletnej, zintegrowanej platformy oferującej inteligentne rozwiązania w każdej warstwie.

Typy przetwarzania w chmurze

Istnieją trzy rodzaje chmur: publiczne, prywatne i hybrydowe. Każda z nich wymaga od klienta innego poziomu zarządzania i zapewnia inny poziom bezpieczeństwa.

Chmura publiczna

W chmurze publicznej cała infrastruktura obliczeniowa znajduje się w siedzibie dostawcy chmury, który dostarcza klientowi usługi przez Internet. Klienci nie muszą utrzymywać własnego systemu IT i w razie potrzeby mogą szybko zwiększyć liczbę użytkowników lub moc obliczeniową. W tym modelu wielu dzierżawców współdzieli infrastrukturę IT dostawcy chmury.

Chmura prywatna

Chmura prywatna jest używana wyłącznie przez jedno przedsiębiorstwo. Chmura ta może być hostowana w siedzibie przedsiębiorstwa lub w centrum danych dostawcy usług chmurowych. Chmura prywatna zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i kontroli.

Chmura hybrydowa

Jak sama nazwa wskazuje, chmura hybrydowa to połączenie chmury publicznej i prywatnej. Klienci korzystający z chmury hybrydowej zazwyczaj hostują swoje najważniejsze aplikacje biznesowe na własnych serwerach w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa i lepszej kontroli, a pozostałe aplikacje przechowują u dostawcy chmury.

Multicloud

Główna różnica między chmurą hybrydową a multichmurą, czyli obsługą wielu chmur, polega na wykorzystywaniu w ramach jednej architektury wielu chmur obliczeniowych i urządzeń pamięci masowej.

Usługi przetwarzania w chmurze

Istnieją trzy główne rodzaje usług chmurowych: oprogramowanie jako usługa (SaaS), platforma jako usługa (PaaS) i infrastruktura jako usługa (IaaS). Nie ma jednego uniwersalnego podejścia do chmury — chodzi raczej o znalezienie odpowiedniego rozwiązania, które spełnia Twoje wymagania biznesowe.

SaaS

SaaS to model dostarczania oprogramowania, w którym dostawca chmury hostuje aplikacje klienta w swojej siedzibie. Klient uzyskuje dostęp do tych aplikacji przez Internet. Zamiast płacić za własną infrastrukturę obliczeniową i utrzymywać ją, w modelu SaaS klienci korzystają z subskrypcji usługi na zasadzie „pay-as-you-go”, czyli w zależności od wykorzystania.

Wiele firm uważa, że SaaS jest idealnym rozwiązaniem, ponieważ umożliwia im szybkie rozpoczęcie pracy z wykorzystaniem najbardziej innowacyjnych technologii. Automatyczne aktualizacje zmniejszają obciążenie zasobów wewnętrznych. Klient może skalować usługi, aby obsługiwać zmienne obciążenia i z czasem dodawać kolejne usługi lub funkcje. Nowoczesny pakiet rozwiązań chmurowych zapewnia kompletne oprogramowanie odpowiadające na wszystkie potrzeby biznesowe, które obejmuje m.in. takie obszary jak doświadczenie klienta, zarządzanie relacjami z klientem, obsługa klienta, planowanie zasobów przedsiębiorstwa, zaopatrzenie, zarządzanie finansami, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie talentami, płace, zarządzanie łańcuchem dostaw czy planowanie w przedsiębiorstwie.


PaaS

PaaS umożliwia klientom dostęp do narzędzi programistycznych potrzebnych do tworzenia aplikacji mobilnych i internetowych oraz zarządzania nimi bez konieczności inwestowania w infrastrukturę i jej utrzymywania. Dostawca udostępnia komponenty infrastruktury i oprogramowania pośredniczącego, a klient uzyskuje dostęp do tych usług za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Aby zwiększyć wydajność pracy, rozwiązania PaaS muszą oferować gotowe do użycia składniki programistyczne, które umożliwiają programistom wbudowywanie w ich aplikacje nowych funkcji, w tym nowatorskich technologii takich jak sztuczna inteligencja (AI), czatboty, blockchainInternet rzeczy (IoT). Odpowiednie rozwiązanie PaaS powinno obejmować również rozwiązania dla analityków, użytkowników końcowych i profesjonalnych administratorów IT, takie jak funkcje analizy big data, zarządzania zawartością, zarządzania bazami danych, zarządzania systemami i zabezpieczeń.


IaaS

IaaS zapewnia klientom dostęp do usług infrastrukturalnych na żądanie przez Internet. Kluczową zaletą jest to, że dostawca chmury hostuje komponenty infrastruktury, które zapewniają moc obliczeniową, pamięć masową i przepustowość sieci, a subskrybenci mogą uruchamiać swoje obciążenia w chmurze. Subskrybent usług chmurowych jest zwykle odpowiedzialny za instalowanie, konfigurowanie, zabezpieczanie i utrzymywanie wszelkiego oprogramowania na rozwiązaniach cloud native, takiego jak bazy danych, oprogramowanie pośredniczące czy aplikacje.

Na czym polega zużycie chmury

Z punktu widzenia użytkownika końcowego zużycie chmury oznacza korzystanie z aplikacji chmurowej lub wykorzystywanie infrastruktury chmurowej. Jednak niezależnie od lokalizacji zasobów ważne jest, aby rozumieć, na czym polega wykorzystanie i zużycie zasobów infrastruktury, ponieważ ma to kluczowe znaczenie dla zdolności organizacji do obsługi klientów, wprowadzania innowacji i obniżania kosztów operacyjnych.

Zużycie jest definiowane jako proces korzystania z zasobu. Koncepcja ta wydaje się dość prosta w odniesieniu do chmury, ale sposób jej realizacji różni się w zależności od dostawcy usług. Zrozumienie, co dokładnie oznacza zużycie zasobu, dodatkowo komplikuje sprawę. Najlepsi dostawcy usług chmurowych pomogą swoim klientom jasno zrozumieć koszt ich usług chmurowych oraz dowiedzieć się, za jakie funkcje płacą.

Wyzwania związane z przetwarzaniem w chmurze

Wiele organizacji wciąż zastanawia się nad tym, czy przenieść swoje obciążenia do chmury. Dla większości przedsiębiorstw perspektywa bezproblemowych, opartych na chmurze systemów informatycznych jest nadal mało realna. Chociaż technologia chmury jest wszechobecna, dzisiejsze instalacje składają się głównie z nowych aplikacji w chmurach prywatnych zarządzanych przez wewnętrznych informatyków. Zdecydowana większość aplikacji i infrastruktury przedsiębiorstw nadal działa lokalnie, choć szybko się to zmienia.

Jednak kierownicy działów IT często wahają się przed przekazaniem newralgicznych aplikacji w ręce dostawców usług chmurowych — częściowo dlatego, że nie widzą jasnej ścieżki migracji głęboko zakorzenionych w firmie zasobów starszego typu do chmury, ale także dlatego, że nie mają pewności, czy usługi chmury publicznej są w stanie spełnić wymagania przedsiębiorstw. Mają prawo do takiego sceptycyzmu. Większość ofert chmury publicznej charakteryzuje się niewystarczającymi możliwościami wdrożenia, ograniczoną kompatybilnością między systemami lokalnymi i chmurowymi oraz brakiem możliwości zarządzania na poziomie przedsiębiorstwa.

Jak Oracle pomaga w migracji do chmury

Najlepsza w branży platforma do przetwarzania w chmurze firmy Oracle może pomóc firmom w łatwej migracji do chmury przy jednoczesnym obniżeniu kosztów modernizacji infrastruktury IT. Twoja firma może zachować swoje dotychczasowe inwestycje, korzystając ze znanych narzędzi. Co więcej, nie trzeba ponownie pisać kodu, aby przeprowadzić migrację zasobów oprogramowania. Elastyczny model bazujący na skalowaniu zasobów obliczeniowych chmury zapewnia przedsiębiorstwom potrzebne zasoby bez konieczności subskrybowania ich nadmiernej ilości. Największe oszczędności wynikają z eliminacji nakładów inwestycyjnych poprzez przeniesienie wszystkich obciążeń do chmury oraz wycofanie zasobów własnego centrum danych z eksploatacji.