Bezpłatna chmura Oracle Cloud Free Tier

Twórz, testuj i wdrażaj aplikacje na platformie Oracle Cloud — bezpłatnie.

Blockchain dla łańcucha dostaw: użycie i korzyści

Czym jest blockchain i dlaczego jest przydatny dla łańcuchów dostaw? Jeśli chodzi o zarządzanie łańcuchem dostaw, technologia blockchain może być najnowszym sposobem usprawnienia wszystkich jego elementów, a jednocześnie koordynowania z wieloma punktami kontaktowymi. Korzyści wynikające z używania technologii blockchain do zarządzania łańcuchem dostaw obejmują udoskonalenia w zakresie zabezpieczeń, widoczności, dostępności oraz przejrzystości.

Dlaczego blockchain dla łańcucha dostaw

Przed przejściem do szczegółów wykorzystania technologii blockchain na potrzeby łańcucha dostaw konieczne jest zrozumienie sposobu działania technologii blockchain. Mówiąc najprościej, blockchain składa się z bloków zapisu w publicznie kontrolowanej księdze. Dzięki temu publicznemu zapisowi, jakiekolwiek próby manipulacji, hakowania lub zmiany zawartości księgi są bardzo szybko wyłapywane. Oznacza to, że dane przechowywane w technologii blockchain są dostępne jako jedno wiarygodne źródło danych.

Mając to na uwadze, należy rozważyć skuteczność technologii blockchain w procesie łańcucha dostaw. Przykładowo: kierownik ds. zaopatrzenia często przechodzi przez wiele kroków i procesów, próbując wykonać zadanie obejmujące wiele podmiotów i pracowników, a także różne lokalizacje. Jeden błąd w tym skomplikowanym łańcuchu zdarzeń może często mieć katastrofalne konsekwencje dla całego łańcucha.

Ale jeśli wziąć pod uwagę dokładność i bezpieczeństwo technologii blockchain, każdy podmiot jest traktowany równorzędnie i posiada te same informacje. Pomaga to zminimalizować zaburzenia i błędy, a jeśli coś pójdzie nie tak, można się tym szybko zająć.

Korzyści z technologii blockchain dla łańcucha dostaw

Posiadając tę wiedzę możemy przyjrzeć się dokładniej w jaki sposób specyficzne funkcje technologii blockchain mogą oferować korzyści dla zarządzania łańcuchem dostaw.

 • Jedno źródło prawdy

  Wiele rozwiązań zarządzania łańcuchem dostaw opiera się na przestarzałej technologii, otwartej na opóźnienia, ludzkie błędy i inne poważne problemy. Technologia blockchain działa jako jedno źródło prawdy, w którym podmioty na początku, w środku i na końcu mogą upewnić się, że są zsynchronizowane i że wykorzystują najbardziej aktualne informacje.
 • Zweryfikowane transakcje

  W technologii blockchain do zarządzania łańcuchem dostaw nie ma potrzeby weryfikowania transakcji za pomocą stron trzecich, takich jak instytucje bankowe. Ponieważ istnieje jedno źródło prawdy, dane są nie tylko bezpieczne, ale widoczne dla wszystkich podmiotów.
 • Możliwość trwałego śledzenia

  Ponieważ księgi blockchain są stałe i niezmienne, w zarządzaniu łańcuchem dostaw wszelkie problemy występujące w obrębie łańcucha mogą być z łatwością zidentyfikowane z dokładnością do jednego punktu.
 • Dokładność łańcucha dostaw

  Ponieważ błędy ludzkie są praktycznie wyeliminowane w technologii blockchain w zarządzaniu łańcuchem dostaw, zapisy i codzienne czynności są uproszczone, a błędy w danych są minimalne.
 • Szybkie aktualizacje

  Szybkość to jeden z najwyższych priorytetów jakiegokolwiek rozwiązania zarządzania łańcuchem dostaw. Dzięki technologii blockchain jako jedynemu źródłu prawdy, aktualizacje mają miejsce szybko i bezproblemowo. Im mniej błędów popełnionych po drodze, tym szybciej przebiega cały proces, a firma oszczędza więcej pieniędzy.
śledzenie łańcucha dostaw

Biznesowy blockchain do zarządzania łańcuchem dostaw

Oracle oferuje innowacyjne narzędzia pomagające firmie integrować technologię blockchain i optymalizować wykorzystanie rozwiązania do zarządzania łańcuchem dostaw. Dowiedz się, w jaki sposób Oracle może wspierać wprowadzanie technologii blockchain do procesu obsługi łańcucha dostaw.