Czym jest SaaS (Software as a Service)?

Oprogramowanie jako usługa (Software as a Service, Saas) to model udostępniania oprogramowania w chmurze, w którym dostawca chmury rozwija i utrzymuje aplikacje chmurowe, zapewnia ich automatyczne aktualizacje i udostępnia oprogramowanie swoim klientom za pośrednictwem Internetu na zasadzie „pay-as-you-go”, czyli w zależności od wykorzystania zasobów. Dostawca chmury publicznej zarządza całym sprzętem i tradycyjnym oprogramowaniem, w tym oprogramowaniem pośredniczącym, oprogramowaniem aplikacji i zabezpieczeniami. Klienci SaaS mogą dzięki temu znacznie obniżyć koszty, wdrażać, skalować i uaktualniać rozwiązania biznesowe szybciej niż w przypadku utrzymywania systemów i oprogramowania lokalnie, a także dokładniej przewidywać całkowity koszt eksploatacji.

W początkowych latach XXI wieku pierwsza generacja rozwiązań SaaS była rozproszona, nieelastyczna i zaprojektowana tak, by rozwiązywać tylko jeden problem biznesowy na raz. Od tamtej pory model SaaS bardzo się zmienił. Dziś nowoczesne aplikacje chmurowe mogą obejmować i łączyć dosłownie wszystko — począwszy od procesów finansowych, zasobów ludzkich, zaopatrzenia i łańcucha dostaw, a skończywszy na rozwiązaniach handlowych, marketingowych, sprzedażowych i usługowych. Poznaj inne korzyści nowoczesnego, kompletnego rozwiązania SaaS:

Pobierz przewodnik SaaS dla opornych

Uzyskaj więcej informacji dotyczących Saas dzięki nowemu przewodnikowi dla opornych

Zwiększ swoją wiedzę lub pomóż współpracownikom zrozumieć, jakie aplikacje SaaS wspomogą Twoje przedsiębiorstwo wyjść poza ograniczenia lokalnego oprogramowania. Skorzystaj z wszechstronnego, ale łatwego do zrozumienia przewodnika.

Historia SaaS

W latach 60. XX wieku komputery typu mainframe podłączano do prostych terminali, które współdzieliły ich oprogramowanie. Podstawą tego systemu udostępniania oprogramowania był zatem podział czasu wykorzystania procesora (time-sharing). Gdy w latach 80. koszt komputerów zaczął spadać, wiele firm stworzyło swoją własną, lokalną wersję podziału czasu korzystania z procesora, którą nazwano siecią lokalną (LAN). Niemniej to nadal firma odpowiadała za dostarczanie sprzętu i sieci oraz za zarządzanie nimi (a nie dostawca technologii).

Wraz z pojawieniem się Internetu w latach 90. dostawcy poszerzyli swoją ofertę o hosting oprogramowania, który zaczęli udostępniać klientom za pośrednictwem Internetu. Ten poprzednik SaaS — model zwany dostawą usług aplikacyjnych (ASP) — miał jednak poważne ograniczenia. Każdy klient wymagał na przykład własnej wersji oprogramowania, co oznaczało, że konieczna była częściowa instalacja oprogramowania na komputerach użytkowników. Konfiguracja była kosztowna i czasochłonna. Rozwiązania ASP zazwyczaj nie zapewniały także możliwości efektywnego zbierania i agregowania danych.

Pierwsze rozwiązania SaaS pojawiły się pod koniec lat 90. ubiegłego wieku, wtedy też do użycia wszedł termin SaaS. Nowy model zapewniał znacznie większą wydajność niż model ASP. Jedna instancja aplikacji, dzięki tzw. architekturze wielodostępowej, może służyć wielu użytkownikom, a nawet różnym klientom. Lokalna instalacja oprogramowania nie była już wymagana. Pojawiła się również możliwość zbierania, agregowania i centralizowania wartościowych danych z aplikacji.

Model dostaw pozostaje niezmienny od początku XXI wieku, natomiast model SaaS ewoluował znacząco — od autonomicznych rozwiązań pierwszej generacji do nowoczesnych pakietów SaaS, które zapewniają wysoki poziom widoczności w całej firmie i mogą rozszerzać możliwości SaaS poprzez wbudowane technologie, takie jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, chatboty, asystenci cyfrowi, IoT, blockchain, rzeczywistość rozszerzona i wirtualna.

Korzyści płynące z SaaS

Sprzedawcy oprogramowania spędzili ostatnie lata na bombardowaniu specjalistów IT i kadr zarządzających firm informacjami o zaletach przetwarzania w chmurze w różnych formach. Niektóre z tych wiadomości były skierowane do księgowych i mówiły o korzyściach dotyczących kosztów operacyjnych (OpEx) w porównaniu z wydatkami kapitałowymi (CapEx). Inne były adresowane do społeczności IT, przekazując informacje na temat skalowalności, zdolności na żądanie oraz zdolności chmury do przejęcia monotonnych zadań związanych z zarządzaniem infrastrukturą, co umożliwia specjalistom ds. IT skoncentrowanie się na problemach biznesowych.

Wszystkie te informacje mają w sobie wiele prawdy, jednak niewiele energii poświęcono na wyjaśnienie kierownikom danych działów, dlaczego aplikacje biznesowe dostarczane w chmurze za pośrednictwem modelu SaaS i opłacane na podstawie subskrypcji nie tylko są praktyczne, ale mają też kluczowe znaczenie dla wyeliminowania luk innowacyjnych, na które kadry zarządzające często skarżą się swoim działom IT.

SaaS nie jest nowym pojęciem. W rzeczywistości aplikacje internetowe dostarczane przez dostawców usług aplikacyjnych poprzedzają koncepcję „chmury obliczeniowej”, którą dziś znamy. Wcześniejsze aplikacje dostarczane za pomocą modelu SaaS często koncentrowały się na automatyzacji pracy działu sprzedaży, zarządzaniu relacjami z klientami (CRM) i zarządzaniu treściami internetowymi. Obecnie Oracle dostarcza cały pakiet aplikacji biznesowych obejmujących planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zarządzanie portfelem projektów (PPM), planowanie i budżetowanie, sprawozdawczość finansową, zarządzanie kapitałem ludzkim (HCM), zarządzanie wykorzystaniem zdolności i potencjału pracowników , sprzedaż i marketing, obsługę klienta, sieć społecznościową, marketing społecznościowy oraz zaangażowanie w mediach społecznościowych i monitorowanie ich.

Biznesowe aplikacje SaaS od Oracle — w przeciwieństwie do tych oferowanych przez dostawców usług aplikacyjnych pierwszej generacji i innych dostawców SaaS — są nowoczesne, mają też za sobą markę jaką jest Oracle oraz miliardy dolarów, które firma zainwestowała w rozwój oprogramowania i infrastrukturę potrzebne do tworzenia i dostarczania aplikacji. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do najnowszych funkcji, nie przejmując się jednocześnie przyprawiającymi o ból głowy aktualizacjami, przyjrzyj się zaletom aplikacji SaaS.


Od samego początku celem modelu SaaS było zapewnienie podstawowych korzyści biznesowych, takich jak:

Niższe koszty początkowe Możliwość rezygnacji z dodatkowego sprzętu i oprogramowania pośredniczącego.
Zmniejszenie kosztów instalacji i wdrożenia.
Weryfikowanie danych i poprawa błędów przed aktualizowaniem danych głównych.
Przewidywalne wydatki bieżące Rozwiązanie problemu trudnych do przewidzenia kosztów zarządzania, instalacji poprawek i aktualizacji oprogramowania oraz sprzętu.
Przekształcenie wydatków inwestycyjnych w koszty operacyjne.
Ograniczenie ryzyka dzięki wsparciu specjalistów w zakresie zarządzania oprogramowaniem i nadzoru nad zabezpieczeniami chmury.
Szybkie wdrożenia Osiągnięcie pełnej gotowości do zmian w kilka godzin zamiast kilku miesięcy.
Wdrażanie i stały dostęp do najnowszych usprawnień i aktualizacji.
Automatyczne instalacje poprawek oprogramowania.
Skalowalność na żądanie Szybkie skalowanie w celu zaspokojenia rosnących potrzeb związanych z przetwarzaniem danych lub transakcji.
Ograniczenie przestojów przy zachowaniu wysokiego poziomu usług.

Chmura vs SaaS – na czym polegają różnice?

Obniżenie kosztów i efektywność informatyczna stymulowały rozwój pierwszych aplikacji chmurowych, a nowoczesne aplikacje SaaS przekształciły się w platformy wspierające innowacje, aby sprostać wyzwaniom konkurencyjnej ery cyfrowej, takim jak:

  • Rozszerzanie funkcji aplikacji SaaS w celu obsługi aplikacji służących do współpracy, np. Slack czy Zoom.
  • Małe jest piękne. Chmura, rozwiązania mobilne i sieci społecznościowe umożliwiają małym firmom i startupom tworzenie nowatorskich produktów i zdobywanie rynków z niespotykaną dotąd szybkością.
  • Era wymagających konsumentów. Uzbrojeni w urządzenia mobilne i sieci społecznościowe konsumenci mają teraz większy wybór i łatwiejszy dostęp do informacji niż kiedykolwiek wcześniej.

W odpowiedzi na te wyzwania nowoczesny pakiet SaaS może wspierać rozwój całego przedsiębiorstwa poprzez szybsze wdrażanie innowacji, lepszą obsługę klienta i trafniejsze decyzje biznesowe, które zapewnia wbudowana analityka i możliwość kompleksowego wglądu w procesy biznesowe.

Funkcje SaaS

Połączone rozwiązania dla całego przedsiębiorstwa Łączenie i optymalizacja międzydziałowych procesów biznesowych.
Holistyczna analiza wszystkich aspektów działalności.
Szybsze, elastyczniejsze ścieżki aktualizacji Kwartalny dostęp do nowych funkcji.
Możliwość aktualizacji zgodnie z tempem rozwoju firmy, a nie według harmonogramów dostawcy.
Łatwa personalizacja Szybkie dostosowywanie rozwiązań do potrzeb biznesowych.
Zachowanie cennych dostosowań po każdej aktualizacji.
Przenośność danych Udostępnianie i/lub przenoszenie danych w SaaS — lokalnie i w aplikacjach chmury prywatnej.
Szybkie przygotowanie, wizualizacja i analiza danych, pozwalające na uwypuklenie trendów i wzorców.
Uwzględnianie danych stron trzecich w celu wzbogacenia możliwości analityki.
Wbudowane funkcje analityczne Dostęp do danych w czasie rzeczywistym.
Unikanie kosztownego, czasochłonnego przenoszenia danych.
Szybsze innowacje wykorzystujące wbudowane technologie Podniesienie produktywności dzięki wbudowanej inteligencji samouczącej się i adaptacyjnej.
Szybkie wdrażanie innowacji w całym łańcuchu wartości z wykorzystaniem technologii sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, chatbotów, asystentów cyfrowych, IoT, blockchain i innych nowych technologii.

Korzyści z SaaS

Niektórzy dostawcy SaaS po prostu przenoszą swoje oprogramowanie lokalne do chmury i nazywają to SaaS. Model ten ma pewne wady i nie wykorzystuje w pełni możliwości modelu dostarczania w chmurze. W rzeczywistości może to oznaczać, że jego ograniczenia będą częściowo pokrywać się z tymi, które są charakterystyczne dla rozwiązań lokalnych, jak na przykład wysokie koszty pomocy technicznej, a także koszty związane z infrastrukturą informatyczną, ze względu na ten sam powolny proces uaktualniania oraz niezintegrowane systemy. Wszystko to ogranicza innowacyjność i elastyczność firmy.

Pakiet SaaS — stworzony od podstaw na potrzeby chmury — może natomiast zapewnić:

Szybkie tworzenie aplikacji i dostęp do innowacji

Ponieważ innowacje są bardzo istotne w erze cyfrowej, firmy chcą korzystać z najnowszych rozwiązań. Stworzone na potrzeby chmury oprogramowanie SaaS przyspiesza cykle innowacji i zapewnia szybszy dostęp do najnowszych usprawnień i aplikacji. Model SaaS w chmurze lokalnej wiąże się natomiast z dłuższym czasem oczekiwania na innowacje ze względu na dłuższe cykle rozwojowe, typowe dla rozwiązań i aplikacji lokalnych.

Procesy biznesowe zintegrowane dzięki SaaS

Firmy oczekują rozwiązania SaaS, które wspiera procesy od zakupu do zapłaty w chmurze — bez kosztownych integracji i skomplikowanego zarządzania. Aby to umożliwić, nowoczesny pakiet SaaS zbudowany jest na jednej platformie opartej na standardach, która stosuje wspólny model danych dla całego przedsiębiorstwa, ujednolicony interfejs użytkownika (w tym mobilny i społecznościowy), wspólne poziomy zabezpieczeń, zsynchronizowane harmonogramy wydania itp.

Produkty SaaS

Chmura ERP

Dowiedz się, jak rozwiązania chmurowe do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) mogą pomóc Twojej firmie przygotować się na wyzwania przyszłości w zakresie księgowości, analityki, konsolidacji, planowania, zaopatrzenia, projektów i sprawozdawczości.
Poznaj system planowania zasobów przedsiębiorstwa
Co to jest ERP?
Co to jest SaaS ERP?

Chmura w łańcuchu dostaw

Dowiedz się, jak rozwiązania Oracle do zarządzania łańcuchem dostaw i produkcją (SCM) pomagają wdrażać innowacje i przekształcać tradycyjne kanały zaopatrzeniowe w sprawne i zintegrowane łańcuchy wartości.
Poznaj SCM
Co to jest SCM?

Sales Cloud

Dowiedz się, dlaczego rozwiązania Oracle Sales to nie tylko automatyzacja sprzedaży, ale także skuteczna metoda optymalizacji zaangażowania w sprzedaż dzięki kompleksowemu zestawowi rozwiązań, które pozwalają umocnić relacje z klientami i wspierają rozwój firmy.
Więcej informacji o Oracle Sales

Chmura HR

Dowiedz się, dlaczego kierownicy działów HR podejmują lepsze decyzje dzięki rozwiązaniom Oracle, podnosząc zaangażowanie, produktywność i wartość biznesową swojej organizacji oraz osób w niej zatrudnionych.
Poznaj SCM
Co to jest HCM?

Marketing Cloud

Dowiedz się, jak rozwiązania wspierające marketing cyfrowy obsługują wielokanałowe środowiska marketerów B2B i B2C, pozwalając zwiększać wyniki sprzedaży i budować lojalność klientów wobec marki. Oracle Marketing wspomaga automatyzację marketingu w celu wdrożenia orkiestracji wielokanałowej.
Poznaj Marketing
Co to jest Marketing?

Service Cloud

Dowiedz się, w jaki sposób rozwiązania Oracle Service mogą pomóc wyróżnić się Twojej marce poprzez zautomatyzowane, spersonalizowane, wielokanałowe i oparte na wiedzy interakcje oraz obsługę klienta.
Poznaj Service
Co to jest Service?

Przyszłość SaaS

Eksperci rynkowi zgodnie twierdzą, że SaaS czeka świetlana przyszłość. Według raportu firmy Gartner z roku 2017 sprzedaż rozwiązań SaaS będzie nadal rosła, utrzymując tempo wzrostu na poziomie 23 procent rocznie, z wyjściowych 270 mld USD w roku 2020 do ponad 332 mld USD do roku 2021.

Oczekuje się, że wzrost ten napędzać będą innowacje wprowadzane do rozwiązań SaaS, w tym:

  • Biorąc pod uwagę coraz powszechniejsze wdrażanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, oczekuje się, że takie rozwiązania będą stanowiły coraz większą część wszystkich aplikacji chmurowych. Sztuczna inteligencja będzie napędzać rozwój rozwiązań adaptacyjnych, umożliwiających aplikacjom zaplecza i biurowym uczyć się oraz dostosowywać do danych i zachowań użytkowników.
  • Autonomiczne zarządzanie IT, sztuczna inteligencja i samouczenie się systemów również odegrają istotną rolę w prowadzeniu bardziej autonomicznego, mniej zależnego od człowieka zarządzania w aplikacjach chmurowych i infrastrukturze chmurowej.
  • Oprócz sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego istnieje dodatkowy zestaw adaptacyjnych inteligentnych technologii, które napędzają zmiany we wszystkich aplikacjach SaaS. Wśród nich są takie usługi, jak boty czatowe, asystenci cyfrowi IoT, blockchain, wirtualna rzeczywistość, rozszerzona rzeczywistość. Każda z tych technologii ma coraz większe znaczenie dla innowacji cyfrowych i myślących przyszłościowo dostawców usług SaaS.
  • Branżowe rozwiązania SaaS lub pionowe aplikacje w chmurze zapewniają pełne możliwości integracji w przedsiębiorstwach. Chociaż model SaaS początkowo stanowił sposób szybkiego dostarczania rozwiązań pionowych do jednego działu, firmy coraz bardziej potrzebują i oczekują widoczności między działami. W miarę rozwoju aplikacji, oczekuj większej głębi w pionie u dostawców oferujących pakiety dla różnych działów firm, jak również większej liczby interfejsów API i gotowych integracji dla rozwiązań chmury hybrydowej.

Odkryj aplikacje SaaS, które pomogą Ci zwiększyć zaangażowanie klientów i elastyczność firmy oraz reagować na zmiany szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.