Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

Co to jest oprogramowanie jako usługa (Software as a Service, SaaS)?

Szybko wprowadzaj innowacje dzięki oprogramowaniu dostarczanemu za pośrednictwem chmury.

Co to jest SaaS?

Co to jest SaaS?

Oprogramowanie jako usługa (SaaS, Software as a Service ) to model dostarczania oprogramowania w chmurze, w którym dostawca chmury rozwija i utrzymuje oprogramowanie aplikacji chmurowych, dostarcza automatyczne aktualizacje oprogramowania i udostępnia oprogramowanie swoim klientom za pośrednictwem Internetu na zasadzie „pay-as-you-go”, czyli w zależności od wykorzystania zasobów. Dostawca chmury zarządza całym sprzętem, oprogramowaniem pośredniczącym, oprogramowaniem aplikacji i zabezpieczeniami. Klienci SaaS mogą dzięki temu znacznie obniżyć koszty; wdrażać, skalować i uaktualnić rozwiązania biznesowe szybciej niż w razie utrzymywania systemów i oprogramowania lokalnie, a także przewidywać całkowity koszt posiadania z większą dokładnością.

W okresie kilku lat po roku 2000 pierwsza generacja rozwiązań SaaS była rozproszona, nieelastyczna i zaprojektowana do rozwiązywania jednego problemu biznesowego. Od tamtej pory model SaaS bardzo się zmienił. Dziś nowoczesny pakiet chmurowy może obejmować — i łączyć — wszystko, począwszy od procesów finansowych, zasobów ludzkich, zaopatrzenia i łańcucha dostaw, a skończywszy na rozwiązaniach handlowych, marketingowych, sprzedażowych i usługowych. Inne zalety nowoczesnego, pełnego rozwiązania SaaS obejmują:

 • Wbudowane, w pełni połączone procesy biznesowe
 • Łatwość konfiguracji i personalizacji
 • Szybką przenośność danych
 • Kompleksowe zabezpieczenia chmurowe
 • Wbudowane funkcje analityczne
 • Obsługę nowych technologii, od sztucznej inteligencji (SI) do chatbotów, Internet of Things (IoT) i innych

Początki SaaS

W latach 60-tych XX wieku do komputerów mainframe podłączono proste terminale, które współdzieliły oprogramowanie mainframe — ten system dostarczania oprogramowania zwany był współdzieleniem czasu procesora. Gdy koszt komputerów zaczął spadać w latach 80-tych, wiele firm stworzyło własną, lokalną wersję współdzielenia czasu procesora, którą nazwano siecią lokalną (LAN). Niemniej to firma odpowiadała za dostarczanie sprzętu i sieci oraz zarządzanie nimi (a nie dostawca technologii).

Wraz z nadejściem Internetu w latach 90-tych dostawcy zaczęli oferować hosting oprogramowania i udostępnianie go klientom za pośrednictwem Internetu. Ten poprzednik SaaS, zwany modelem dostawcy usług aplikacyjnych (ASP), miał jednak poważne ograniczenia. Każdy klient wymagał na przykład własnej wersji oprogramowania, co oznaczało, że musiał instalować oprogramowanie na komputerach użytkowników. Konfiguracja była kosztowna i czasochłonna.

Wreszcie, rozwiązania ASP zazwyczaj nie oferowały metody efektywnego zbierania i agregowania danych.

Narodziny SaaS

Pierwsze rozwiązania SaaS pojawiły się pod koniec lat 90-tych, wtedy też ukuto pojęcie SaaS. Ten nowy model zapewniał znacznie większą wydajność niż model ASP. Jedna instalacja aplikacji, dzięki tzw. architekturze wielodostępowej, może służyć wielu użytkownikom, a nawet różnym klientom. Lokalna instalacja oprogramowania przestała być wymagana. Zapewniło to również możliwość zbierania, agregowania i centralizowania cennych danych z aplikacji.

Model dostaw pozostaje niezmienny od początku XXI wieku, natomiast model SaaS ewoluował znacząco, od oddzielonych rozwiązań pierwszej generacji do nowoczesnych pakietów SaaS, które zapewniają wysoką widoczność w całej firmie i mogą rozszerzać możliwości SaaS poprzez nowe technologie, takie jak IoT, SI, chatboty, asystenci cyfrowi i blockchain.

Korzyści biznesowe SaaS

Od samego początku model SaaS był zaprojektowany tak, aby zapewnić podstawowy zestaw korzyści biznesowych:

Niższe koszty początkowe

 • Eliminacja konieczności stosowania dodatkowego sprzętu i oprogramowania pośredniczącego
 • Zmniejszenie kosztów instalacji i wdrożenia

Przewidywalne koszty bieżące

 • Eliminacja nieprzewidywalnych kosztów zarządzania, instalacji poprawek i aktualizacji oprogramowania oraz sprzętu
 • Przekształcenie wydatków kapitałowych w koszty operacyjne
 • Zmniejszenie ryzyka dzięki specjalistom zarządzającym oprogramowaniem i nadzorującym zabezpieczenia chmury

Szybkie wdrażanie

 • Możliwość przystąpienia do działania w czasie liczonym w godzinach, a nie w miesiącach
 • Uruchamianie i używanie najnowszych innowacji i aktualizacji
 • Zautomatyzowana instalacja poprawek oprogramowania

Skalowalność na żądanie

 • Natychmiastowe skalowanie w celu zaspokojenia rosnących potrzeb dotyczących danych lub transakcji
 • Ograniczenie przestojów przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu usług

Poza poziomem podstawowym: SaaS jako platforma wspierająca innowacje

Poza poziomem podstawowym: SaaS jako platforma wspierająca innowacje

Obniżenie kosztów i efektywność informatyczna napędzały rozwój rozwiązań SaaS pierwszej generacji, zaś nowoczesne rozwiązania SaaS stały się platformami wspierającymi innowacje w celu sprostania konkurencyjnym wyzwaniom ery cyfrowej, takim jak

 • Efekt Ubera. Od Netfliksa po Ubera, przełomowe, oparte na chmurze firmy dominują tradycyjne branże
 • Małe jest piękne. Chmura, telefonia komórkowa i sieci społecznościowe umożliwiają małym i nowo powstającym przedsiębiorstwom tworzenie nowatorskich produktów i docieranie na rynki z niespotykaną dotąd szybkością
 • Era niezadowolenia konsumentów. Konsumenci uzbrojeni w urządzenia mobilne i sieci społecznościowe mają większe możliwości wyboru i więcej informacji niż kiedykolwiek dotąd

W odpowiedzi na te wyzwania konkurencyjne nowoczesny pakiet SaaS może stymulować innowacje w całym przedsiębiorstwie, wspierając szybsze wdrożenie innowacji, zapewniając lepszą obsługę klienta i umożliwiając podejmowanie lepszych decyzji biznesowych dzięki wbudowanej analityce i całościowemu spojrzeniu na biznes.

Możliwości nowoczesnych pakietów SaaS

Połączone rozwiązania obecne w całej firmie

 • Łączenie i optymalizacja międzydziałowych procesów biznesowych
 • Holistyczna analiza wszystkich aspektów działalności

Szybsze, elastyczniejsze ścieżki aktualizacji

 • Dostęp do nowych funkcji natychmiast po ich udostępnieniu
 • Możliwość aktualizacji w tempie, w jakim działa firma, a nie według harmonogramów dostawcy

Łatwa personalizacja

 • Szybkie dostosowywanie rozwiązań do potrzeb biznesowych
 • Zachowanie cennych dostosowań mimo aktualizacji

Przenośność danych

 • Udostępnianie i/lub przenoszenie danych w SaaS, lokalnie i w aplikacjach chmury prywatnej
 • Unikanie kosztownych, czasochłonnych konwersji danych

Wbudowane funkcje analityczne

 • Dostęp do danych w czasie rzeczywistym
 • Szybkie przygotowanie, wizualizacja i analiza danych, uwidaczniająca trendy i wzorce
 • Włączanie danych stron trzecich w celu wzbogacenia analizy

Szybsze innowacje, wykorzystujące nowe technologie

 • Podniesienie produktywności dzięki wbudowanej inteligencji samouczącej się i adaptacyjnej
 • Szybka innowacja w całym łańcuchu wartości dzięki SI, IoT, blockchain, chatbotom i innym nowym technologiom

Pojedynczy pakiet aplikacji SaaS, stworzony do chmury

Pojedynczy pakiet aplikacji SaaS, stworzony do chmury

Niektórzy dostawcy SaaS po prostu przenoszą swoje oprogramowanie lokalne do chmury i nazywają to SaaS. Model ten ma swoje wady i nie wykorzystuje w pełni możliwości modelu dostarczania w chmurze. W rzeczywistości może to oznaczać wiele takich samych ograniczeń jak w przypadku rozwiązań lokalnych, takich jak wysokie rachunki za pomoc techniczną, wysokie koszty ogólne związane z infrastrukturą informatyczną, ze względu na ten sam powolny proces uaktualniania oraz niezintegrowane systemy — a wszystko to ogranicza innowację i elastyczność w firmie.

Pakiet SaaS opracowany od podstaw dla chmury może natomiast zapewnić:

Szybki dostęp do innowacji. Ponieważ innowacje są bardzo istotne w erze cyfrowej, firmy chcą korzystać z najnowszych możliwości. Oprogramowanie SaaS zaprojektowane dla chmury przyspiesza cykle innowacji i zapewnia szybszy dostęp do najświeższych innowacji. Model SaaS w chmurze lokalnej wymaga natomiast oczekiwania na innowacje ze względu na dłuższe cykle rozwojowe, typowe dla rozwiązań lokalnych.

Zintegrowane dzięki SaaS procesy biznesowe. Firmy chcą rozwiązania SaaS, które wspiera rozwiązania takie jak procure-to-pay lub order-to-cash w chmurze — bez kosztownych integracji i skomplikowanego zarządzania. Aby to umożliwić, nowoczesny pakiet SaaS jest zbudowany na jednej, opartej na standardach platformie, która stosuje wspólny model danych dla całego przedsiębiorstwa; ujednolicony interfejs użytkownika (w tym mobilny i społecznościowy); wspólne poziomy zabezpieczeń; zsynchronizowane harmonogramy wydania itd.

Przyszłość SaaS

Eksperci rynkowi zgodnie twierdzą, że SaaS czeka świetlana przyszłość. Według raportu Gartner z roku 2017 sprzedaż rozwiązań SaaS będzie nadal rosła w tempie prawie 20 procent rocznie, z 39 mld USD w roku 2016 do 76 mld USD w roku 2020. Oczekuje się, że ten wzrost napędzać będą innowacje w samych rozwiązaniach SaaS.

 • AI. Mimo że SI to wciąż względna nowość, oczekuje się, że będzie stawać się coraz bardziej integralną częścią aplikacji SaaS dla przedsiębiorstw, korzystających z inteligencji adaptacyjnej (która uczy się i dostosowuje do danych i zachowań użytkowników).
 • Niezależne zarządzanie technologiami informatycznymi. SI i samouczenie się maszyn również odegrają istotną rolę w prowadzeniu bardziej autonomicznego, mniej zależnego od człowieka zarządzania w całym stosie IT.
 • Chatboty, IoT i blockchain. Każda z tych technologii ma coraz większe znaczenie dla innowacji cyfrowych, a myślący przyszłościowo dostawcy już teraz znajdują sposoby, aby zaoferować je w swoich rozwiązaniach SaaS.
 • Głębia w pionie i połączenia w poziomie. Chociaż model SaaS początkowo stanowił sposób szybkiego dostarczania rozwiązań pionowych do jednego działu, firmy coraz bardziej potrzebują i oczekują również widoczności między działami. Szukaj większej głębokości w pionie u dostawców oferujących pakiety dla różnych działów firm, jak również większej liczby interfejsów API i integracji rozwiązań hybrydowych pod klucz.