Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie pasowało do żadnych wyników

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.

 

Popularne pytania

Co to jest oprogramowanie jako usługa (Software as a Service — SaaS)?

Szybkie wprowadzanie innowacji, skracanie czasu wprowadzania na rynek, automatyzacja procesów biznesowych, zmniejszenie kosztów i zwiększenie skali działania dzięki aplikacjom dostarczanym w chmurze.

Co to jest SaaS?

Oprogramowanie jako usługa (Software as a Service — Saas) to model dostarczania oprogramowania w chmurze, w którym dostawca chmury rozwija i utrzymuje oprogramowanie aplikacji chmurowych, zapewnia automatyczne aktualizacje oprogramowania i udostępnia oprogramowanie swoim klientom za pośrednictwem Internetu na zasadzie „pay-as-you-go”, czyli w zależności od wykorzystania zasobów. Dostawca chmury zarządza całym sprzętem, oprogramowaniem pośredniczącym, oprogramowaniem aplikacji i zabezpieczeniami. Klienci SaaS mogą dzięki temu znacznie obniżyć koszty, wdrażać, skalować i uaktualniać rozwiązania biznesowe szybciej niż w przypadku utrzymywania systemów i oprogramowania lokalnie, a także dokładniej przewidywać całkowity koszt eksploatacji.

W początkowych latach XXI wieku pierwsza generacja rozwiązań SaaS była rozproszona, nieelastyczna i zaprojektowana tak, by rozwiązywać tylko jeden problem biznesowy na raz. Od tamtej pory model SaaS bardzo się zmienił. Dziś nowoczesny pakiet chmurowy może obejmować i łączyć dosłownie wszystko — począwszy od procesów finansowych, zasobów ludzkich, zaopatrzenia i łańcucha dostaw, a skończywszy na rozwiązaniach handlowych, marketingowych, sprzedażowych i usługowych. Inne korzyści nowoczesnego, kompletnego rozwiązania SaaS to m.in.:

 • W pełni połączone i kompleksowe procesy biznesowe
 • Łatwość konfiguracji i personalizacji
 • Szybkie przenoszenie danych
 • Kompleksowe zabezpieczenia w chmurze
 • Wbudowane funkcje analityczne
 • Obsługa nowych technologii, od sztucznej inteligencji (SI) do chatbotów, Internet of Things (IoT) i innych

Początki SaaS

W latach 60. XX wieku komputery typu mainframe podłączano do terminali nieinteligentnych, które współdzieliły ich oprogramowanie — taki system dostarczania oprogramowania zwany był inaczej podziałem czasu wykorzystania procesora. Gdy koszt komputerów zaczął spadać w latach 80., wiele firm stworzyło swoją własną, lokalną wersję podziału czasu korzystania z procesora, którą nazwano siecią lokalną (LAN). Niemniej to nadal firma odpowiadała za dostarczanie sprzętu i sieci oraz za zarządzanie nimi (a nie dostawca technologii).

Wraz z pojawieniem się Internetu w latach 90. dostawcy poszerzyli swoją ofertę o hosting oprogramowania, który zaczęli udostępniać klientom za pośrednictwem Internetu. Ten poprzednik SaaS — model zwany dostawą usług aplikacyjnych (ASP) — miał jednak poważne ograniczenia. Każdy klient wymagał na przykład własnej wersji oprogramowania, co oznaczało, że konieczna była częściowa instalacja oprogramowania na komputerach użytkowników. Konfiguracja była kosztowna i czasochłonna.

Rozwiązania ASP zazwyczaj nie zapewniały także możliwości efektywnego zbierania i agregowania danych.

Narodziny SaaS

Pierwsze rozwiązania SaaS pojawiły się pod koniec lat 90. ubiegłego wieku, wtedy też do użycia wszedł termin SaaS. Nowy model zapewniał znacznie większą wydajność niż model ASP. Jedna instancja aplikacji, dzięki tzw. architekturze wielodostępowej, może służyć wielu użytkownikom, a nawet różnym klientom. Lokalna instalacja oprogramowania nie była już wymagana. Pojawiła się również możliwość zbierania, agregowania i centralizowania wartościowych danych z aplikacji.

Model dostaw pozostaje niezmienny od początku XXI wieku, natomiast model SaaS ewoluował znacząco, od autonomicznych rozwiązań pierwszej generacji do nowoczesnych pakietów SaaS, które zapewniają wysoki poziom widoczności w całej firmie i mogą rozszerzać możliwości SaaS poprzez nowe technologie, takie jak IoT, SI, chatboty, asystenci cyfrowi i blockchain.

Zalety biznesowe oprogramowania jako usługi

Od samego początku celem modelu SaaS było zapewnienie tych podstawowych korzyści biznesowych:

Niższe koszty początkowe
 • Brak dodatkowego sprzętu i oprogramowania pośredniczącego
 • Zmniejszenie kosztów instalacji i wdrożenia
Przewidywalne wydatki bieżące
 • Rozwiązanie problemu trudnych do przewidzenia kosztów zarządzania, instalacji poprawek i aktualizacji oprogramowania oraz sprzętu
 • Przekształcenie wydatków inwestycyjnych w koszty operacyjne
 • Ograniczenie ryzyka dzięki wsparciu specjalistów w zakresie zarządzania oprogramowaniem i nadzoru nad zabezpieczeniami chmury
Szybkie wdrożenia
 • Osiągnięcie pełnej gotowości do zmian w kilka godzin zamiast kilku miesięcy
 • Wdrażanie i stały dostęp do najnowszych usprawnień i aktualizacji
 • Automatyczne instalacje poprawek oprogramowania
Skalowalność na żądanie
 • Błyskawiczne skalowanie w celu zaspokojenia rosnących potrzeb związanych z przetwarzaniem danych lub transakcji
 • Ograniczenie przestojów przy zachowaniu wysokiego poziomu usług

Skalowalność SaaS — Czy Twoje aplikacje chmurowe działają powoli?

Każda rozwijająca się firma potrzebuje skalowalnych aplikacji do obsługi danych i transakcji, których ilość nieustannie rośnie. Brak skalowalności wiąże się z ryzykiem wystąpienia efektu „noisy neighbor” (uciążliwego sąsiada), częstego w tradycyjnym modelu wielodostępowym, który dawniej oferowali dostawcy usług chmurowych. Jeśli firma współdzieli bazę danych w chmurze z „uciążliwym sąsiadem”, może spodziewać się w najbliżej przyszłości znaczącego spadku w szybkości przetwarzania i w wydajności sprawozdawczej, a także zamknięcia miesiąca trwającego nie kilka minut, a kilka dni.

Ograniczanie ryzyka zjawiska „uciążliwych sąsiadów”. Rozwiązanie Oracle Applications ma unikatową, bezpieczną i zróżnicowaną architekturę izolacji danych, która zapewnia imponującą skalowalność i zwiększoną wydajność. Problem ten zostaje niemal całkowicie wyeliminowany. Mechanizm bezpiecznej izolacji danych na platformie Oracle Cloud pozwala klientom tworzyć dedykowane środowiska, które nie mieszają się z danymi innych klientów. Co to oznacza? Możliwość skalowania aplikacji w chmurze skutkuje szybszym przetwarzaniem transakcji, niezależnie od ich liczby lub okresu kalendarzowego. Skalowalne aplikacje SaaS utrzymują optymalny poziom wydajności, dzięki czemu w okresach zwiększonego napływu danych ich obsługa nie stanowi problemu.

Przekraczanie standardów: Aplikacje chmurowe jako platforma innowacji

Obniżenie kosztów i efektywność informatyczna napędzały rozwój rozwiązań SaaS pierwszej generacji, zaś nowoczesne rozwiązania SaaS przekształciły się w platformy wspierające innowacje, by sprostać ambitnym wyzwaniom ery cyfrowej, takim jak:

 • Efekt Ubera. Od Netflixa do Ubera — innowacyjne, oparte na chmurze firmy obejmują pozycje liderów w swoich branżach
 • Małe jest piękne. Chmura, rozwiązania mobilne i sieci społecznościowe umożliwiają małym firmom i startupom tworzenie nowatorskich produktów i zdobywanie rynków z niespotykaną dotąd szybkością
 • Era wymagających konsumentów. Uzbrojeni w urządzenia mobilne i sieci społecznościowe konsumenci mają teraz większy wybór i łatwiejszy dostęp do informacji niż kiedykolwiek wcześniej

W odpowiedzi na te ambitne wyzwania nowoczesny pakiet SaaS ma wspierać rozwój całego przedsiębiorstwa poprzez szybsze wdrażanie innowacji, lepszą obsługę klienta i trafniejsze decyzje biznesowe, które zapewnia wbudowana analityka i możliwość kompleksowego wglądu w procesy biznesowe.

Możliwości nowoczesnych pakietów SaaS

Połączone rozwiązania dla całej firmy
 • Łączenie i optymalizacja międzydziałowych procesów biznesowych
 • Holistyczna analiza wszystkich aspektów działalności
Szybsze, elastyczniejsze ścieżki aktualizacji
 • Dostęp do nowych funkcji natychmiast po ich udostępnieniu
 • Możliwość aktualizacji zgodnie z tempem rozwoju firmy, a nie według harmonogramów dostawcy
Łatwa personalizacja
 • Szybkie dostosowywanie rozwiązań do potrzeb biznesowych
 • Zachowanie cennych dostosowań po każdej aktualizacji
Przenośność danych
 • Udostępnianie i/lub przenoszenie danych w SaaS — lokalnie i w aplikacjach chmury prywatnej
 • Unikanie kosztownego, czasochłonnego przenoszenia danych
Wbudowane funkcje analityczne
 • Dostęp do danych w czasie rzeczywistym
 • Szybkie przygotowanie, wizualizacja i analiza danych, pozwalające na uwypuklenie trendów i wzorców
 • Uwzględnianie danych stron trzecich w celu wzbogacenia możliwości analityki
Szybsze innowacje wykorzystujące nowe technologie
 • Podniesienie produktywności dzięki wbudowanej inteligencji samouczącej się i adaptacyjnej
 • Szybkie wdrażanie innowacji w całym łańcuchu wartości z wykorzystaniem SI, IoT, blockchain, chatbotów i innych nowych technologii

Pojedynczy pakiet aplikacji SaaS — stworzony na potrzeby chmury

Niektórzy dostawcy SaaS po prostu przenoszą swoje oprogramowanie lokalne do chmury i nazywają to SaaS. Model ten ma swoje wady i nie wykorzystuje w pełni możliwości modelu dostarczania w chmurze. W rzeczywistości może to oznaczać, że jego ograniczenia będą częściowo pokrywać się z tymi, które są charakterystyczne dla rozwiązań lokalnych — takimi, jak m.in. wysokie koszty pomocy technicznej, a także koszty związane z infrastrukturą informatyczną, ze względu na ten sam powolny proces uaktualniania oraz niezintegrowane systemy — a wszystko to ogranicza innowacje i elastyczność w firmie.

Pakiet SaaS — stworzony od podstaw na potrzeby chmury — może natomiast zapewnić:

Szybki dostęp do innowacji. Ponieważ innowacje są bardzo istotne w erze cyfrowej, firmy chcą korzystać z najnowszych rozwiązań. Stworzone na potrzeby chmury oprogramowanie SaaS przyspiesza cykle innowacji i zapewnia szybszy dostęp do najnowszych usprawnień. Model SaaS w chmurze lokalnej wiąże się natomiast z dłuższym czasem oczekiwania na innowacje ze względu na dłuższe cykle rozwojowe, typowe dla rozwiązań lokalnych.

Procesy biznesowe zintegrowane dzięki SaaS. Firmy oczekują pakietu SaaS, który wspiera takie rozwiązania jak procure-to-pay lub order-to-cash — bez kosztownych integracji i skomplikowanego zarządzania. Aby to umożliwić, nowoczesny pakiet SaaS zbudowany jest na jednej platformie opartej na standardach, która stosuje wspólny model danych dla całego przedsiębiorstwa, ujednolicony interfejs użytkownika (w tym mobilny i społecznościowy), wspólne poziomy zabezpieczeń, zsynchronizowane harmonogramy aktualizacji itd.

Przyszłość SaaS

Eksperci rynkowi zgodnie twierdzą, że SaaS czeka świetlana przyszłość. Według raportu Gartner z roku 2017 sprzedaż rozwiązań SaaS będzie nadal rosła, utrzymując tempo wzrostu na poziomie 20 procent rocznie, z wyjściowych 39 mld USD w roku 2016 do 76 mld USD do roku 2020. Oczekuje się, że wzrost ten napędzać będą innowacje wprowadzane do rozwiązań SaaS.

 • Sztuczna inteligencja (SI). Mimo że SI wciąż jest technologią stosunkowo nową, przewiduje się, że rozwiązanie to, wraz z inteligencją adaptacyjną (która uczy się i dostosowuje do danych i zachowań użytkowników), będzie coraz mocniej związane z aplikacjami SaaS dla przedsiębiorstw.
 • Autonomiczne zarządzanie technologiami informatycznymi. SI i samouczenie się maszyn również odegrają istotną rolę w prowadzeniu bardziej autonomicznego i mniej zależnego od człowieka zarządzania w całym stosie IT.
 • Chatboty, IoT i blockchain. Każda z tych technologii zyskuje coraz większe znaczenie dla innowacji cyfrowych, a myślący przyszłościowo dostawcy już teraz znajdują sposoby, by wykorzystywać je w swoich rozwiązaniach SaaS.
 • Głębia w pionie i połączenia w poziomie. Chociaż model SaaS początkowo stanowił sposób szybkiego dostarczania rozwiązań pionowych do jednego działu, przedsiębiorstwa coraz bardziej potrzebują i oczekują wglądu we wszystkie procesy swojej działalności. Szukaj większej głębi w pionie u dostawców oferujących pakiety dla różnych działów firm, jak również większej liczby interfejsów API i gotowych integracji rozwiązań hybrydowych.