Czym jest zarządzanie wydajnością przedsiębiorstwa (EPM)

Oprogramowanie Enterprise Performance Management (EPM) pomaga analizować działalność biznesową firmy, zrozumieć jej specyfikę i generować raporty na jej temat. EPM to procesy pomagające podmiotom zaplanować, budżetować, przewidywać, a także raportować działania dotyczące wyników biznesowych oraz konsolidować i finalizować wyniki finansowe (niejednokrotnie działania te noszą miano „zamykania ksiąg”). Rozwiązania EPM są wykorzystywane przede wszystkim przez dyrektorów finansowych oraz działy finansowe, natomiast inne obszary funkcjonalne, takie jak dział kadr, dział sprzedaży, marketingu oraz IT wykorzystują EPM do planowania operacyjnego, budżetowania i raportowania.

 

Cykl EPM

Chociaż oprogramowanie EPM jest często kojarzone z systemem planowania zasobów w przedsiębiorstwie (ERP), to tak naprawdę go tylko uzupełnia, zapewniając najlepsze dane operacyjne oraz analizy z zakresu zarządzania. Innymi słowy, ERP pomaga prowadzić codzienną transakcyjną działalność biznesową, natomiast EPM skupia się na zarządzaniu nią — analizowaniu, rozumieniu i raportowaniu.

Obecnie oprogramowanie EPM ma kluczowe znaczenie dla zarządzania wszelkimi typami podmiotów poprzez łączenie danych finansowych i operacyjnych z analizami, co ostatecznie stanowi bodziec dla strategii, planów oraz ich realizacji. Dzięki oprogramowaniu EPM menadżerowie mogą poprawić efektywność podmiotu poprzez porównywanie wyników finansowych i operacyjnych z prognozami oraz celami, a także wykorzystując narzędzia analityczne do rozpoznawania kluczowych trendów i przewidywania wyników.

W świecie pełnym ciągłych zmian, stale rosnącej konkurencji i ekonomicznej niepewności EPM zapewnia narzędzie pozwalające sprawnie kierować firmą. Skupiając się na sferze finansów, procesy biznesowe EPM (modelowanie strategiczne, planowanie, konsolidacja i zamknięcie, raportowanie oraz analizowanie wydajności) pomagają podmiotom zrozumieć ich dane i wykorzystywać je do podejmowania lepszych decyzji biznesowych.

Wartość biznesowa oprogramowania EPM – kluczowa usługa w niepewnych czasach

Kluczem do przetrwania zakłóceń działalności firmy jest elastyczność. Niezależnie od tego, czy zakłócenia w działalności firmy są wynikiem działania sił zewnętrznych, takich jak nowe przepisy czy globalne zjawiska atmosferyczne, czy też powstają wskutek zmian rzeczywistości rynkowej (jeden produkt jest skazany na sukces, zaś inny nie znajduje uznania), podmioty, które reagują na nie szybko, są w stanie wyprzedzić konkurencję. Nowoczesne rozwiązanie EPM pozwala zrozumieć, jak, kiedy i gdzie dokonać zmian, odpowiadając na zakłócenia działalności.

  • Optymalizacja zamknięcia finansowego — W zmieniającym się środowisku przepisów trzeba szybko dostosowywać się do nowych wymagań i jednocześnie szybciej przekazywać wszystkim interesariuszom bardziej dokładne informacje. EPM pomaga uprościć proces zamknięcia finansowego i tworzyć wiarygodne raporty zawierające wartościowe dane.
  • Optymalizacja uzgadniania kont — Uzgadnianie kont to główny powód niezwiązanych z danymi opóźnień w zamknięciu finansowym. EPM umożliwia skuteczne zarządzanie i ulepszanie globalnego uzgadniania kont poprzez wykorzystywanie dobrodziejstw automatyzacji oraz kompleksowe uwzględnianie bezpieczeństwa i ryzyka związanego standardowo z tym procesem.
  • Dokładne i dynamicznie zintegrowane plany — Cyfrowa ekonomia to coś więcej niż arkusze kalkulacyjne i procesy planowania ukierunkowane na konkretny dział. Prawdziwie skuteczne planowanie pozwala bowiem płynnie połączyć całą firmę, zapewniając tym samym lepsze perspektywy. Dzięki EPM możesz uspójnić planowanie w skali całego przedsiębiorstwa, opracowując dynamiczne prognozy dla wszystkich dziedzin działalności, a także szybciej i skuteczniej reagując na zmiany.
  • Zarządzanie zyskiem i pomnażanie go — Aby przetrwać w niepewnych czasach, niezbędna jest umiejętność zarządzania zyskiem i pomnażania go. EPM pozwala poznać szczegółowe informacje na temat wymiarów kosztu i zysku, dzięki czemu można ustalić, gdzie warto zainwestować ograniczone zasoby.
  • Zgodność sprawozdawczości podatkowej z korporacyjnym raportowaniem finansowym — Zmieniające się przepisy podatkowe sprawiają, że globalne podmioty planują i zarządzają tymi kwestiami w całkiem inny sposób niż dotychczas. EPM wspiera skuteczną sprawozdawczość podatkową poprzez łączenie procesów, danych i metadanych wspólnych dla podatków i finansów, takich jak planowanie finansowe, zamknięcie finansowe i przepisowe raportowanie.
  • Spełnienie wszelkich wymagań w zakresie sprawozdawczości — Nieważne, ile standardów w zakresie sprawozdawczości trzeba spełnić; każdy chce mieć pewność, że dane podane w raportach są precyzyjne, kompletne oraz dotyczą najbardziej aktualnych informacji. Dzięki EPM złożone systemy sprawozdawcze nie są już potrzebne.
  • Zarządzanie zmianami z EDM — Niezależnie od tego, czy przenosisz aplikacje biznesowe do chmury, zarządzasz nimi w środowisku hybrydowym lub inicjujesz istotną transformację biznesową i finansową, platforma do zarządzania danymi przedsiębiorstwa (EDM) to gwarancja precyzji danych oraz ich integralności z danymi referencyjnymi.

Historia EPM — od fizycznych do cyfrowych arkuszy kalkulacyjnych

Koncepcja EPM istnieje od dziesiątek lat. Zanim nastała era komputerów, procesami i rozwiązaniami EPM zarządzano ręcznie, uczestnicząc w spotkaniach, wykonując połączenia telefoniczne i dyskutując. W latach 70. XX wieku pojawiły się pierwsze oprogramowania EPM, natomiast rozwiązania księgowe rozpoczęły zbieranie informacji budżetowych i finansowych do celów sprawozdawczych. Arkusze kalkulacyjne wprowadzono w latach 80. XX wieku za sprawą takich programów jak Lotus1-2-3 i VisiCalc. Pozwoliły one zespołom finansowym zautomatyzować procesy tworzenia budżetu i sprawozdań oraz zastąpiły ręczne arkusze. Wraz z upowszechnieniem się poczty elektronicznej w latach 90. XX wieku można było je łatwiej udostępniać, co poskutkowało zacieśnieniem się współpracy i umożliwiło łatwe zbieranie danych do budżetowania i raportowania. Mniej więcej w tym samym czasie pierwsze pakiety oprogramowania EPM rozpoczęły automatyzację konsolidacji finansowej i procesów sprawozdawczych. Wśród tych produktów należy wymienić: IMRS Micro Control (znany później pod nazwą Hyperion), Hyperion Enterprise do konsolidacji finansowej i raportowania oraz Hyperion Pillar do procesów planowania.

Współczesne rozwiązania EPM — od rozwiązań lokalnych do chmury

W ciągu ostatnich kilku dekad platformy oprogramowania EPM ewoluowały od systemów klient/serwer opartych na systemie Windows do aplikacji internetowych. Obecnie rośnie zapotrzebowanie na oprogramowanie EPM oparte na chmurze, znane również jako oprogramowanie jako usługa (SaaS). Jeśli oprogramowanie EPM jest „w chmurze”, oznacza to po prostu, że aplikacja znajduje się na zdalnych serwerach połączonych w sieć, a nie w placówce przedsiębiorstwa.

Chmura to bardziej ekonomiczna alternatywa dla EPM, która pozwala obniżyć zarówno koszty operacyjne (OpEx), jak i nakłady kapitałowe (CapEx), ponieważ likwiduje konieczność zakupu sprzętu, oprogramowania czy zatrudnienia dodatkowych pracowników IT przez przedsiębiorstwa. Jeśli nie trzeba obsługiwać kosztownej infrastruktury, można inwestować i wykorzystywać możliwości rozwoju, zaś pracownicy mogą zmienić obszar zainteresowań z zarządzania IT na wykonywanie zadań zapewniających wartość dodaną.

Ewolucja EPM

Lata 70.
Podstawowe aplikacje z oprogramowaniem dla księgowych

Lata 80.
Wczesne arkusze kalkulacyjne

Automatyzacja budżetowania dzięki Lotus 1-2-3 i VisiCalc.

Lata 90.
Wiadomości e-mail i udostępnianie arkuszy kalkulacyjnych ułatwiają współpracę i komunikację

Hyperion to jedna z pierwszych firm dostarczających oprogramowanie EPM, która odniosła sukces.

Pierwsza dekada XXI wieku
Od pulpitu do przeglądarki

Oprogramowanie EPM przechodzi od aplikacji systemu Windows do przeglądarki internetowej.

Druga dekada XXI wieku
EPM w chmurze

Oparte na chmurze rozwiązanie EPM staje się nowym standardem.

 

EPM nowej generacji — od analizy do działania

Od lat systemy EPM skupiają się na przenoszeniu obszaru finansów z arkuszy kalkulacyjnych do bardziej solidnych rozwiązań, dzięki czemu zespoły mogą poświęcać mniej czasu na zadania o niskiej wartości, takie jak przetwarzanie danych i uzgadnianie, pożytkując go na działania o większej wartości, takie jak analiza. Jednak nawet po przejściu z arkuszy kalkulacyjnych do innych technologii, nadal zbyt dużo czasu upływa pomiędzy analizą i działaniem.

Już teraz możesz dołączyć do grona użytkowników oprogramowania EPM nowej generacji, które pozwala korzystać z rozwijających się technologii, takich jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe. Te technologie w dużym stopniu pomagają podejmować decyzje, zmniejszając dystans pomiędzy analizą i działaniem. Pomagają też polepszyć jakość decyzji podejmowanych przez menadżerów finansowych i dyrektorów, wykrywając ukryte wzorce i zapewniając analizę historycznych danych. Mają nieoceniony wpływ na proces podejmowania decyzji; nie tylko taktyczny (któremu dostawcy należy zapłacić najpierw), ale także i operacyjny (uzgodnienia budżetowe), a wreszcie również strategiczny (fuzje i przejęcia).

Rola tych technologii wykracza jednak poza procesy decyzyjne; pozwalają też bowiem zautomatyzować rutynowe działania, by ostatecznie wyeliminować pracę ręczną i zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia błędów. W procesie zamknięcia finansowego i uzgodnień jest wiele zadań należących do tej kategorii. Ten typ automatyzacji pozwoli zaoszczędzić specjalistom ds. finansów cenny czas, dzięki czemu będą mogli się skupić na działaniach operacyjnych, przygotowując predykcyjne wskazówki, których kadry zarządzające potrzebują, by skorzystać z kolejnej szansy biznesowej.

Wdrażanie EPM w chmurze — pakiet zawsze przewyższa rozwiązania punktowe

Ważną cechą nowoczesnej chmury EPM jest to, że oferuje ona ujednolicone rozwiązanie lub pakiet aplikacji. W porównaniu z zastosowaniem pojedynczych aplikacji — na przykład do konsolidacji czy planowania bądź budżetowania — chmurowy pakiet EPM oferuje największe zalety. Kompletne rozwiązanie integruje procesy zarządzania w całym przedsiębiorstwie, umożliwiając zharmonizowanie strategii z jej realizacją Pracownicy uzyskują lepszą widoczność i wgląd we wszystkie aspekty działalności. Dodatkowo, najskuteczniejsze rozwiązania EPM stanowią zintegrowane pakiety pozwalające klientom dokonać lepszych inwestycji za sprawą płynnej integracji danych i procesów w głównych systemach ERP. Pakiet chmurowy EPM kolejnej generacji pozwala menadżerom ds. finansowych stworzyć dział finansowy gotowy na przyszłe wyzwania.