Na czym polega planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERM) w modelu SaaS?

Poznaj najlepszy w branży chmurowy system planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) służący do zintegrowanego zarządzania procesami biznesowymi i aplikacjami w celu zapewnienia niezawodności i sprawności działania w czasie rzeczywistym oraz perspektyw dalszego rozwoju.

Systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) stanowią trzon wielu organizacji, pomagając im w zarządzaniu księgowością, procesami zaopatrzenia, projektami i innymi elementami w całym przedsiębiorstwie. Dla wielu działów IT systemy ERP często oznaczają duże, kosztowne i czasochłonne wdrożenia, które mogą wymagać znacznych inwestycji w sprzęt lub infrastrukturę. Pojawienie się chmury obliczeniowej i wdrożeń typu oprogramowanie jako usługa (SaaS) stoi na czele zmian w sposobie myślenia przedsiębiorstw o ERP. Przeniesienie systemu ERP do chmury pozwala przedsiębiorstwom uprościć wymagania technologiczne i uzyskać szybszy zwrot z inwestycji.

Rozwiązania ERP w chmurze to dojrzałe oferty, które mają te same cechy i funkcje, co ich odpowiedniki lokalne. Ponadto model wdrożenia w chmurze ułatwia integrację innych kluczowych technologii, takich jak mobilność, systemy wspomagania podejmowania decyzji oraz systemy współpracy i systemy społecznościowe. Usługi w chmurze cieszą się rosnącą popularnością wśród wiodących firm, które chcą mieć aplikacje o nowoczesnej funkcjonalności, ale bez konieczności ponoszenia kosztów ogólnych infrastruktury IT, konserwacji i aktualizacji. Aby zapewnić sukces systemu ERP w modelu SaaS, można wykorzystać zintegrowane pakiety i platformy chmurowe o wiodącej w branży wysokiej wydajności i skalowalności, niezrównanej niezawodności i zwiększonym bezpieczeństwie.

Oprogramowanie jako usługa (SaaS) umożliwia użytkownikom wykupienie subskrypcji i korzystanie z oprogramowania w chmurze, bez konieczności zakupu sprzętu lub licencji na oprogramowanie. Użytkownik po prostu kupuje to oprogramowanie od dostawcy usług w chmurze za miesięczną opłatą abonamentową, a usługa jest dostarczana do użytkownika przez Internet. Nowoczesny pakiet w chmurze zapewnia kompletne oprogramowanie dla całej firmy, dzięki czemu można subskrybować określone aplikacje SaaS dla działów zajmujących się finansami, łańcuchem dostaw, zasobami ludzkimi, obsługą klienta, sprzedażą i marketingiem.

Czym jest SaaS?

Oprogramowanie jako usługa (SaaS) umożliwia użytkownikom wykupienie subskrypcji i korzystanie z oprogramowania w chmurze, bez konieczności zakupu sprzętu lub licencji na oprogramowanie. Użytkownik po prostu kupuje to oprogramowanie od dostawcy usług w chmurze za miesięczną opłatą abonamentową, a usługa jest dostarczana do użytkownika przez Internet. Nowoczesny pakiet w chmurze zapewnia kompletne oprogramowanie dla całej firmy, dzięki czemu można subskrybować określone aplikacje SaaS dla działów zajmujących się finansami, łańcuchem dostaw, zasobami ludzkimi, obsługą klienta, sprzedażą i marketingiem.

Czym jest system ERP?

Oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) pozwala organizacjom zautomatyzować procesy wewnętrzne i zarządzać codziennymi funkcjami. Funkcje ERP obejmują następujące elementy: finanse, księgowość, zaopatrzenie, zarządzanie projektami, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie wydajnością przedsiębiorstwa (EPM), inteligencję adaptacyjną i analitykę.

Obejrzyj film: Co to jest system ERP? (Enterprise Resource Planning) (1:18)

A więc, co to jest ERP?

6 korzyści z ERP w formie SaaS w porównaniu z lokalnym systemem ERP

Większość systemów zarządzania finansami radzi sobie bardzo dobrze z dynamicznym zapewnianiem wglądu w dane przedsiębiorstwa. W ubiegłym wieku programy do planowania zasobów przedsiębiorstwa potrafiły świetnie gromadzić bardzo duże zbiory danych biznesowych, ale miały problemy z tworzeniem raportów na ich podstawie. To już przeszłość.

Współczesne organizacje chcą mieć możliwość praktycznego wykorzystywania danych finansowych do poprawiania dochodowości, optymalizowania działalności i usprawniania procesów podejmowania decyzji. W ostatnich latach znacznie wzrosło znaczenie funkcji sprawozdawczości oraz innych form monitorowania działań i generowania danych wyjściowych. W reakcji na te nowe potrzeby zmieniły się wymogi, jakie w kwestii raportowania systemy zarządzania finansami stawiają pozostałym systemom.

Każda firma potrzebuje co najmniej raportów o zakończeniu miesiąca, kwartału i roku, a także podstawowych sprawozdań finansowych o dochodach, wydatkach i saldach. Co prawda takie raporty były dostępne zawsze, ale trudno było je personalizować oraz tworzyć na ich podstawie produkty pochodne do innych zastosowań.

W obecnym szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym możliwość generowania predefiniowanych raportów oraz łatwego tworzenia niestandardowych sprawozdań to nie sympatyczna ciekawostka, ale kluczowy wymóg, jaki stawia się oprogramowaniu do zarządzania finansami. Do tego dochodzą potrzeby w zakresie dogłębnej analizy danych, wizualizowania informacji, zapewniania lepszego wglądu w działalność operacyjną i większej opisowości raportów — okazuje się, że oprogramowanie ERP musi ściśle i bezproblemowo współpracować z zaawansowanymi systemami sprawozdawczymi, takimi jak rozwiązania do zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa (EPM).

Od samego początku model SaaS był projektowany z myślą o zapewnieniu podstawowego zestawu korzyści biznesowych w porównaniu z tradycyjnymi, lokalnymi rozwiązaniami ERP. Te nowoczesne korzyści biznesowe obejmują:

Niższe koszty początkowe
 • Brak konieczności stosowania dodatkowego sprzętu i oprogramowania pośredniczącego
 • Zmniejszenie kosztów instalacji i wdrożenia
Przewidywalne, bieżące koszty
 • Rozwiązanie problemu trudnych do przewidzenia kosztów zarządzania, instalacji poprawek i aktualizacji oprogramowania oraz sprzętu
 • Przekształcenie wydatków kapitałowych w koszty operacyjne zależne od rzeczywistego zużycia
 • Koncentracja na kosztach funkcjonalnych zamiast na kosztach technicznych
Skalowalność na żądanie
 • Szybkie skalowanie w celu zaspokojenia rosnących potrzeb związanych z przetwarzaniem danych lub transakcji
 • Ograniczenie przestojów przy zachowaniu wysokiego poziomu usług
szybszego wdrażania do środowiska produkcyjnego;
 • Natychmiastowe wdrażanie nowych funkcji
 • Obniżenie kosztów dzięki mniejszemu zapotrzebowaniu na wsparcie informatyczne niż w przypadku tradycyjnych wdrożeń lokalnych
Większa innowacyjność
 • Łatwy dostęp do narzędzi wsparcia, analiz i współpracy o standardowych funkcjonalnościach
Możliwość stosowania w strategiach globalizacji
 • Większa przejrzystość i wgląd w rentowność i koszty w całym przedsiębiorstwie dzięki standaryzacji procesów
 • Lepsza współpraca pomiędzy zasobami finansowymi w różnych krajach

Porównywanie modeli finansowych i kosztów posiadania

 

Model ERP

Lokalny system ERP 1.0

Chmurowy system ERP 2.0

Model finansowy przedsiębiorstwa Nakłady kapitałowe na lokalne systemy ERP wymagają zabrania środków, które mogłyby być przeznaczone na ważne potrzeby związane z rozwojem przedsiębiorstwa, i często są obciążone podatkami. Nakłady inwestycyjne
Zakup z góry
Wydatki operacyjne
Miesięczna subskrypcja
Oprogramowanie ERP Oprogramowanie lokalne wymaga wcześniejszego dokonania zakupu i uiszczenia podatków; system ERP w chmurze wymaga ponoszenia wydatków operacyjnych z miesiąca na miesiąc. USD Wszystko w cenie. Brak dodatkowych ukrytych kosztów.
Utrzymanie oprogramowania ERP Lokalny system ERP wymaga ponoszenia rocznych opłat utrzymaniowych obejmujących bieżące poprawki związane z bezpieczeństwem, poprawki krytyczne i aktualizacje. USD Wszystko w cenie. Brak dodatkowych ukrytych kosztów.
Urządzenia obsługujące oprogramowanie ERP Lokalny system ERP wymaga dodatkowych nakładów kapitałowych; urządzenia wymagają zazwyczaj fizycznej aktualizacji co 3 do 5 lat. USD Wszystko w cenie. Brak dodatkowych ukrytych kosztów.
Utrzymanie urządzeń Urządzenia do obsługi lokalnego systemu ERP często wymagają ponoszenia corocznych opłat za konserwację lub zawarcia umowy, zapewnienia kosztownej powierzchni, mediów i personelu. USD Wszystko w cenie. Brak dodatkowych ukrytych kosztów.
Baza danych oprogramowania ERP Lokalne systemy ERP wymagają lokalnej bazy danych, co często wiąże się z koniecznością zatrudnienia personelu i wykonawców do wdrożenia. USD Wszystko w cenie. Brak dodatkowych ukrytych kosztów.
Utrzymanie bazy danych Lokalny system ERP wymaga rocznych opłat eksploatacyjnych i personelu ponoszonych na utrzymanie bezpiecznej, aktualnej i optymalnej bazy danych ERP. USD Wszystko w cenie. Brak dodatkowych ukrytych kosztów.
Aktualizacje systemu Projekt aktualizacji lokalnego systemu ERP kosztuje od 100 tys. do ponad 1 mln USD. Koszt ten należy ponosić co 3-5 lat w odniesieniu do oprogramowania i sprzętu. USD Wszystko w cenie. Brak dodatkowych ukrytych kosztów.
Bezpieczeństwo systemu Wszystkie lokalne systemy ERP wiążą się z dodatkowymi kosztami oprogramowania zabezpieczającego i monitorującego oraz personelu zajmującego się monitorowaniem i konserwacją. USD Wszystko w cenie. Brak dodatkowych ukrytych kosztów.
Awaria systemu i usuwanie skutków awarii Wszystkie lokalne systemy ERP wiążą się z dużymi kosztami planów awaryjnych i usuwania skutków awarii, infrastruktury, usług, personelu i nadmiarowości. USD Wszystko w cenie. Brak dodatkowych ukrytych kosztów.

Czego można oczekiwać od nowoczesnego systemu ERP w modelu SaaS?

Dzisiejsze nowoczesne systemy ERP w modelu SaaS wykorzystują zaawansowane technologie do automatyzacji procesów i zwiększania wydajności tam, gdzie ma to znaczenie, zwłaszcza w czasach niepewności. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób innowacje oparte na chmurze przekształcają operacje biznesowe, Oracle i Enterprise Strategy Group (ESG) wspólnie przeprowadziły w 2020 r. globalne badanie ankietowe (PDF) obejmujące 700 menedżerów i kierowników ds. finansów i operacji. Badanie wykazało, że: „91% wszystkich respondentów twierdzi, że SaaS jest czynnikiem umożliwiającym przyjęcie nowych technologii w aplikacjach finansowych i operacyjnych”. Technologie te obejmują:

Sztuczna inteligencja

Inteligentne przedsiębiorstwa wykorzystują sztuczną inteligencję (AI), która jest wbudowana w ich nowoczesne aplikacje ERP w modelu SaaS i ułatwia im automatyzację operacji, wprowadzanie kolejnych innowacji i podejmowanie mądrzejszych decyzji. Wyniki badania ESG wskazują, że „włączenie AI do systemów ERP może przynieść 36-procentowy spadek liczby błędów i skrócić czas potrzebny na zamknięcie ksiąg o 3,5 dnia”.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach sztucznej inteligencji

Cyfrowi asystenci

Cyfrowi asystenci, tacy jak boty czatowe, ułatwiają interakcję systemu ERP z wieloma innymi systemami, zwiększając wydajność pracowników poprzez kierowanie zadaniami wsparcia klientów i pracowników, udzielanie natychmiastowych odpowiedzi, dostarczanie szybszych analiz i inteligentnych zaleceń. Wyniki badania ESG pokazują, że „Firmy korzystające z botów czatowych odnotowały średnio wzrost produktywności o 36%, szybsze analizy o 38%. Natomiast 65% respondentów stwierdziło, że technologie konwersacyjne usprawniają procesy prognozowania i raportowania”.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu cyfrowego asystenta

Internet rzeczy (IoT)

Dzięki wzbogaceniu aplikacji ERP o pełne treści informacje w czasie rzeczywistym, pochodzące ze strumieniowo przesyłanych danych IoT, organizacja może zyskać większą przejrzystość, wgląd i efektywność przy wykorzystaniu inteligentnej produkcji, konserwacji przewidującej, skomunikowanej logistyki, bezpieczeństwa w miejscu pracy i połączonego środowiska obsługi klienta. Wyniki badania ESG wskazują, że „Organizacje skróciły czas produkcji/realizacji zamówień średnio o ponad sześć dni roboczych w wyniku uwzględnienia danych IoT w swoich systemach dostaw i przepływach pracy”.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach IoT

Blockchain

Gdy tempo rozwoju Twojej firmy wymaga bezpiecznej współpracy z wieloma podmiotami, potrzebujesz rozwiązania, które połączy wszystkich — w czasie rzeczywistym — tak by można było udostępniać sobie dane. Rozwiązanie Blockchain zapewnia środowisko współpracy do udostępniania wiarygodnych danych. Według badania ESG „42% respondentów twierdzi, że automatyzacja rutynowych zadań związanych z monitorowaniem jest najbardziej krytyczną zaletą aplikacji Blockchain”.

Dowiedz się więcej o produktach Blockchain

Dowiedz się więcej o sztucznej inteligencji, asystentach cyfrowych, IoT i technologiach Blockchain, które są wbudowane bezpośrednio w aplikacje ERP Oracle w modelu SaaS. już dziś”.

ERP w chmurze: 10 najważniejszych oznak, że nadszedł czas na nowoczesny system finansowy

Bez wątpienia starsze systemy ERP 1.0 stanowią istotny fundament prowadzenia działalności, określania zasad obsługi klientów i bezpośrednio wpływają na to, jak przedsiębiorstwo wypada na tle konkurencji. Należy jednak wziąć pod uwagę zmiany technologiczne i pokoleniowe zachodzące w firmie oraz to, w jaki sposób obecne środowisko lokalne może hamować dalszy rozwój.

Teraz, gdy znane są korzyści z nowoczesnej aplikacji ERP w modelu SaaS, skąd przedsiębiorstwo ma wiedzieć, kiedy powinno dokonać zmiany? Poniżej przedstawiamy 10 najważniejszych wskazówek:

1

Systemy finansowe wymagają aktualizacji

System lokalny wymaga kosztownej inwestycji, ponieważ upłynął termin świadczenia usługi wsparcia technicznego.

2

Rosnące niezadowolenie z użyteczności

Pracownicy narzekają na użyteczność i pytają, dlaczego ich system ERP nie jest podobny do aplikacji na smartfony.

3

Coraz większe problemy z raportowaniem

Raportowanie zarządcze jest zbyt kłopotliwe.

4

Aplikacje biznesowe wymagają nowego sprzętu

Fizyczna infrastruktura ERP jest przestarzała i wymaga kosztownej wymiany.

5

Rosną koszty utrzymania

Opłaty z tytułu systemów i koszty usług wzrastają z roku na rok.

6

Szybki i globalny rozwój firmy

Ekspansja międzynarodowa, przejęcia i rozwój rynku są hamowane przez obecne aplikacje wewnętrzne.

7

Nowe wymagania dotyczące zgodności z przepisami

Rosnące wymagania finansowe i dotyczące zgodności z przepisami mają wpływ na działalność przedsiębiorstwa.

8

Wzrost wymagań biznesowych

Firma nie jest w stanie nadążyć za rosnącymi wymaganiami.

9

Czas na IPO

Firma jest gotowa do przeprowadzenia oferty publicznej, która wymaga posiadania rygorystycznych informacji finansowych i środków kontroli.

10

Więcej niezintegrowanych systemów i rozproszonych danych

Wzrost liczby niepołączonych systemów i danych przedsiębiorstwa daje sprzeczne odpowiedzi na kluczowe pytania.

7 kroków do wdrożenia systemu ERP w chmurze

Po podjęciu przez organizację decyzji o przejściu na nowoczesny system ERP w modelu SaaS, można zastanawiać się, co dalej? Poniżej przedstawiamy 7 pierwszych kroków:

1

Wyraźne określenie celu projektu

Należy określić wskaźniki KPI, które służą do mierzenia korzyści biznesowych, takich jak wydajność, szybkość zamknięcia finansowego i koszty infrastruktury. Mierzalne elementy tworzą konsensus i doprowadzają do akceptacji projektu, pozwalają śledzić proces budowania strategii i stanowią punkt odniesienia do oceny powodzenia na ważnych etapach.

2

Udokumentowanie procesów i systemów inwentaryzacyjnych

Należy opracować mapę całej infrastruktury IT, w tym rozwiązań wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich punktów integracji, a także systemów redundantnych. Należy uwzględnić strukturę organizacyjną, aby zrozumieć podział ról w powiązaniu z własnością danych, zarządzaniem nimi i ich wykorzystaniem. Kluczowe znaczenie ma również zdefiniowanie strategii pojedynczego źródła danych przed rozpoczęciem projektu.

3

Zdobycie solidnego poparcia kierownictwa

Bez względu na wielkość firmy uzyskanie poparcia kierownictwa ma kluczowe znaczenie. Potrzebne jest stałe wsparcie kierownictwa przez cały czas trwania projektu. Podkreślenie zaangażowania kierownictwa we wdrożenie nowego systemu ERP w chmurze, w połączeniu z bieżącą komunikacją z pracownikami, pomoże w osiągnięciu sukcesu.

4

Wybór podejścia wdrożeniowego dostosowanego do danej organizacji

Poszczególne etapy wdrożenia systemu ERP w chmurze będzie się różnić w zależności od organizacji i nie wymaga jednoczesnego wdrażania aplikacji ERP w chmurze. Wiele firm decyduje się na stopniowe przyjmowanie wartościowych usług w chmurze, które będą funkcjonować równolegle z ich rozwiązaniami lokalnymi, w wyniku czego powstanie środowisko hybrydowe. Inne przedsiębiorstwa rozpoczynają proces modernizacji od wdrożenia podstawowych aplikacji ERP, dążąc do pełnej, kompleksowej transformacji.

5

Wykorzystanie standardowych najlepszych praktyk znajdujących się w aplikacji

Nowoczesne najlepsze praktyki są wbudowane w aplikacje w chmurze, dzięki czemu można zastąpić starsze oprogramowanie wraz z przestarzałymi procesami i podejściami. System ERP 2.0 zawiera ponad 80 procent typowych procesów biznesowych, których potrzebujesz, wraz z wbudowaną standaryzacją. To idealna podstawia do rozpoczęcia projektu.

6

Wcześniejsza analiza raportów i analiz

Dzięki systemowi ERP w chmurze użytkownicy mają wiedzę na temat działalności firmy w czasie rzeczywistym, a zaawansowana analiza wielowymiarowa i wizualizacja danych pozwala na szybkie uzyskanie wglądu bez konieczności korzystania z hurtowni danych. Zdefiniowanie potrzeb w zakresie raportowania i analiz na wczesnym etapie planu projektu. Po wdrożeniu do produkcji można szybko wygenerować istotne raporty.

7

Angażowanie użytkowników i właścicieli procesów od samego początku

Użytkownicy systemów ERP decydują o sukcesie projektu. Podczas całego wdrożenia należy w regularnych odstępach czasu przeprowadzać prezentacje i testy.

Prezentacja systemu ERP