Oracle Procurement

Czy Twój pakiet do zarządzania zaopatrzeniem jest w stanie zautomatyzować procesy procure-to-pay, strategicznego uzupełniania zapasów i zarządzania dostawcami? Dowiedz się, w jaki sposób rozwiązanie Oracle Fusion Cloud Procurement i wbudowane w nie funkcje współpracy i analizy zwiększają sprawność działania oraz pozwalają zarządzać ryzykiem i zwiększać marże.

Oracle Fusion Cloud Procurement

Oracle Fusion Cloud Procurement to zintegrowany pakiet typu „od zaopatrzenia do rozliczenia”, który automatyzuje procesy biznesowe, umożliwia strategiczne uzupełnianie zapasów, usprawnia zarządzanie relacjami z dostawcami i upraszcza dokonywanie zakupów, co skutkuje obniżeniem ryzyka, zwiększeniem oszczędności i wzrostem rentowności.

Usprawnij zakupy i zarządzaj wydatkami

Uprość proces zakupowy

Ułatw pracownikom dokonywanie zakupów i zoptymalizuj proces adaptacji użytkowników, korzystając z wygodnego w obsłudze środowiska. Intuicyjne wyszukiwanie umożliwia szybkie znalezienie potrzebnych towarów i usług w wynegocjowanych cenach oraz zapewnienie, że zakupy są zgodne z przepisami.

Zwiększ zgodność wydatków

Uzyskaj oszczędności, kierując zakupy do zatwierdzonych dostawców oferujących wynegocjowane ceny. Skonfiguruj reguły zatwierdzania, aby zapewnić zgodność wydatków i uprościć zarządzanie wyjątkami na wszystkich platformach, w tym na smartfonach i tabletach.

Usprawnij zakupy i płatności

Uprość proces zakupowy dzięki automatycznemu tworzeniu zamówień zakupu na podstawie zatwierdzonych zleceń i łatwo zarządzaj zmianami dzięki ich pełnej historii. Zautomatyzowane przetwarzanie faktur minimalizuje nakład pracy, ogranicza liczbę błędów i przyspiesza płatności dla dostawców.


Zarządzaj materiałami bezpośrednimi, usługami i złożonymi zamówieniami

Zwiększ odporność produkcji i operacji

Utrzymuj odporność i skuteczność łańcucha dostaw dzięki stałemu przepływowi materiałów i usług, co pozwoli na uniknięcie ryzyka związanego z głównymi operacjami biznesowymi, maksymalizację czasu pracy i osiągnięcie planowanych poziomów produkcji oraz przychodów.

Zarządzaj łańcuchami dostaw opartymi na projektach

Zarządzaj ryzykiem i zwiększaj efektywność dzięki produktom i usługom dostarczanym na potrzeby konkretnych projektów. Zapewnij pełną integralność dostaw, dokładną alokację kosztów i precyzyjne fakturowanie na podstawie procentowej lub kamieni milowych.

Dostarczaj idealne zamówienia

Zapewnij lepszą obsługę klienta i szybkie przetwarzanie zamówień oraz zmaksymalizuj wskaźniki realizacji dzięki opcjom back-to-back i drop ship. Zapobiegaj wyczerpywaniu zapasów w różnych lokalizacjach dzięki automatycznym zakupom uzupełniającym, optymalizując jednocześnie przepływ środków pieniężnych.

Zwiększ elastyczność dzięki funkcji zarządzania relacjami z dostawcami

Weryfikuj dostawców i zmniejszaj ryzyko

Wykorzystaj technologię sztucznej inteligencji i przetwarzania języka naturalnego dostępną w ramach Oracle DataFox Supplier Intelligence Cloud, aby tworzyć i utrzymywać dokładne profile dostawców. Zwiększ widoczność ryzyka w całym cyklu życia dostawcy dzięki konfigurowalnym alertom i ocenom.

Monitoruj rozwój dostawców

Uzyskaj stały wgląd w informacje o dostawcach i proaktywnie ograniczaj ryzyko, aby zapewnić ciągłość dostaw. Otrzymuj na czas alerty i spersonalizowane oceny ryzyka, aby być na bieżąco ze zmianami, które mogą mieć wpływ na ryzyko związane z dostawcą i jego możliwości.

Maksymalizuj wartość dostawców

Oceniaj dostawców i minimalizuj zakłócenia poprzez ustrukturyzowane oceny obejmujące atrybuty ryzyka, certyfikaty regulacyjne i możliwości. Usprawnij zrównoważone zarządzanie relacjami z dostawcami, aby zwiększyć wartość biznesową.


Uzyskaj większą wartość dzięki funkcji strategicznego uzupełniania zapasów

Zmniejsz koszty i zwiększ wartość

Wykorzystaj funkcje analityczne, aby zidentyfikować możliwości obniżenia kosztów i konsolidacji wydatków oraz uzyskać większą wartość od dostawców. Opracuj programy umożliwiające bardziej efektywne zarządzanie bazą dostawców i poprawę wyników biznesowych.

Zoptymalizuj wydajność procesu uzupełniania zapasów

Gromadź wymagania od wewnętrznych ekspertów i przyspiesz tworzenie zapytań dzięki funkcjom tworzenia z przewodnikiem, wbudowanej współpracy, edycji oraz zatwierdzania przepływów pracy. Szybciej rozpoczynaj negocjacje, aby uzyskać większe oszczędności i wyższą wartość.

Zwiększ produktywność i skróć czas potrzebny do uzyskania wartości

Korzystaj z najlepszych praktyk uzupełniania zapasów oraz proaktywnie monitoruj i oceniaj negocjacje pod kątem celów w zakresie oszczędności. Podejmuj lepsze i szybsze decyzje, korzystając z zaleceń opartych na danych analitycznych, aby zmaksymalizować wartość i zwiększyć oszczędności.


Zarządzaj cyklem życia umów z dostawcami i ich zgodnością z przepisami

Przyspiesz tworzenie umów

Usprawnij tworzenie umów za pomocą programu MS Word i zwiększ produktywność podczas sporządzania szkiców projektów i prowadzenia negocjacji, korzystając z funkcji tworzenia z przewodnikiem, wstępnie zatwierdzonych szablonów i klauzul prawnych. Wbudowane mechanizmy współpracy i zatwierdzania przyspieszają finalizację umów.

Zapewnij zgodność ze standardami

Spraw, by użytkownicy biznesowi mogli przygotowywać, negocjować i zmieniać umowy przy minimalnym udziale działu prawnego. Zapewnij zgodność z firmowymi zasadami i normami prawnymi, poprawiając jednocześnie wydajność, jakość, ochronę przed ryzykiem i współpracę biznesową.

Ogranicz ryzyko związane z dostawcami

Usprawnij negocjacje umów i porównuj proponowane zmiany ze standardowymi warunkami. Szybko identyfikuj problemy z wymaganymi zatwierdzeniami, ścieżkami audytu i podpisami elektronicznymi, co pozwoli Ci zachować zgodność z przepisami i ograniczyć ryzyko.

Zapewnij łatwiejszy wgląd w umowy

Łatwo lokalizuj umowy z dostawcami, korzystając z bezpiecznego, scentralizowanego repozytorium z możliwością wyszukiwania. Uzyskaj pełny wgląd w umowy, zobowiązania, ryzyko i wymagane zmiany. Otrzymuj z wyprzedzeniem powiadomienia o wygasających umowach.


Zwiększ wartość biznesową poprzez analizy

Zidentyfikuj możliwości uzyskania wartości

Analizuj wydatki firmy w wielu płaszczyznach, takich jak kategoria, jednostka biznesowa, obszar geograficzny czy centrum kosztów. Uzyskaj praktyczne informacje na temat wzorców wydatków, które pozwolą Ci lepiej zorganizować bazę dostawców, wynegocjować korzystniejsze ceny i zwiększyć wartość.

Zwiększ wiedzę na temat kategorii

Reaguj na zmieniającą się dynamikę rynku dzięki analizom i strategiom opartym na danych. Identyfikuj zmiany potrzeb w zakresie zaopatrzenia i zakupów oraz znajduj najlepszych w swojej klasie dostawców, korzystając z efektywniejszego procesu uzupełniania zapasów, który umożliwia osiągnięcie lepszych wyników biznesowych.

Zarządzaj wydajnością dostawców

Uzyskaj wgląd w realizację zobowiązań umownych — takich jak ceny, usługi i dostawy — przez dostawców. Zidentyfikuj obszary, w których należy zdywersyfikować dostawców oraz poprawić wykonanie i jakość, ograniczając przy tym ryzyko.


Popraw współpracę z dostawcami i zwiększ ich wydajność

Usprawnij współpracę z dostawcami

Zarządzaj działaniami dostawców i wymianą dokumentów. Łatwy w obsłudze portal zapewnia samoobsługowy dostęp do rejestracji dostawców, ich profili, katalogów, zamówień, przesyłek i faktur oraz dotyczących ich prognoz i innych informacji.

Usprawnij komunikację elektroniczną

Oracle Business Network usprawnia i automatyzuje transakcje elektroniczne, zapewniając w czasie rzeczywistym wgląd w status, wyjątki i błędy. Partnerzy handlowi mogą wymieniać dokumenty w preferowanym przez siebie standardowym formacie.

Wyszukaj partnerów handlowych

Z łatwością wyszukuj partnerów handlowych, którzy już korzystają z systemu OBN, i nawiązuj z nimi komunikację elektroniczną oraz szybko i sprawnie przeprowadzaj transakcje.


Nowoczesny system zaopatrzenia wspierany przez Oracle Cloud.

Cloud Procurement — sukcesy klientów

Globalni klienci z wielu branż wybrali Oracle Cloud Procurement, aby przekształcić swoje procesy zaopatrzenia, zwiększyć oszczędności i uzyskać przewagę nad konkurencją.

Oracle Fusion Cloud Procurement pomaga firmie MTN w zarządzaniu złożonymi i opartymi na projektach procesami zaopatrzenia

Oracle Fusion Cloud Procurement — przypadek użycia

4 kroki prowadzące do skutecznego zarządzania dostawcami

Ana Galindo, kierownik ds. marketingu produktów SCM

Rok 2020 był sygnałem ostrzegawczym dla firm — a zwłaszcza dla pracowników działów zaopatrzenia. Ich głównymi obowiązkami zawsze były redukcja kosztów oraz kontrola wydatków, i choć to się nie zmieni, to wpływ ekonomiczny globalnej pandemii sprawia, że należy położyć nacisk na poprawę zarządzania dostawcami, aby zmniejszyć związane z nimi ryzyko.

Przeczytaj cały wpis

Procurement — zasoby

Gotowość

Dowiedz się, jakie nowości wprowadziliśmy w najnowszej wersji rozwiązania Procurement

Przejrzyj te materiały dotyczące gotowości do aktualizacji chmury, aby poznać nowości wprowadzone w usłudze Oracle Fusion Cloud Procurement i zaplanować kwartalne aktualizacje.

Dokumentacja

Uzyskaj dostęp do naszej biblioteki dokumentacji

Centrum pomocy Oracle zapewnia szczegółowe informacje o produktach i usługach Oracle, w tym opisy konkretnych rozwiązań, przewodniki dla początkujących oraz materiały dotyczące zaawansowanych przypadków zastosowań.

Społeczność klientów

Dołącz do społeczności

Cloud Customer Connect to największa społeczność online w chmurze Oracle. Należy do niej ponad 200 tys. członków, a jej celem jest promowanie współpracy i dzielenie się najlepszymi praktykami, opiniami i informacjami dotyczącymi produktów Oracle.

szkolenia

Rozwiń swoje umiejętności z zakresu Oracle Procurement Cloud

Oracle University oferuje rozwiązania edukacyjne, które pomagają budować umiejętności pracy w chmurze, poszerzać wiedzę i szybciej dokonywać wdrożeń. Zyskaj dostęp do bezpłatnych szkoleń podstawowych i akredytacji dzięki programowi Oracle Learning Explorer.

Powiązane rozwiązania w zakresie zaopatrzenia i finansów

Enterprise Resource Planning

Zyskaj odporność i zwinność dzięki systemowi ERP

Centrum księgowości

Połącz różne systemy księgowe

Zarządzanie zamówieniami

Wielokanałowe rozwiązanie typu „od zamówienia do zapłaty”

Zarządzanie zapasami

Zarządzaj swoimi materiałami na całym świecie

Zacznij korzystać z Oracle Cloud Procurement


Zamów demonstrację rozwiązania do zarządzania zaopatrzeniem

Zamów demonstrację na żywo z udziałem eksperta ds. Oracle Cloud Procurement.


Obejrzyj prezentacje

Zapoznaj się w praktyce z produktami wchodzącymi w skład naszego rozwiązania Procurement.


Skontaktuj się z działem sprzedaży

Porozmawiaj z członkiem naszego zespołu na temat Oracle Cloud Procurement.