Nie znaleziono pasujących wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Konto w chmurze Zaloguj się do chmury
Konto Oracle

Oracle Procurement

Czy Twój pakiet do zarządzania zaopatrzeniem jest w stanie zautomatyzować procesy procure-to-pay, strategicznego uzupełniania zapasów i zarządzania dostawcami? Dowiedz się, w jaki sposób rozwiązanie Oracle Fusion Cloud Procurement i wbudowane w nie funkcje współpracy i analizy zwiększają sprawność działania oraz pozwalają zarządzać ryzykiem i zwiększać marże.

Nowoczesny system zaopatrzenia wspierany przez Oracle Cloud.

Oracle Fusion Cloud Procurement

Oracle Fusion Cloud Procurement to zintegrowany pakiet typu „od zaopatrzenia do rozliczenia”, który automatyzuje procesy biznesowe, umożliwia strategiczne uzupełnianie zapasów, usprawnia zarządzanie relacjami z dostawcami i upraszcza dokonywanie zakupów, co skutkuje obniżeniem ryzyka, zwiększeniem oszczędności i wzrostem rentowności.

Usprawnij zakupy i zarządzaj wydatkami

Uprość proces zakupowy

Ułatw pracownikom dokonywanie zakupów i zoptymalizuj proces adaptacji użytkowników, korzystając z wygodnego w obsłudze środowiska. Intuicyjne wyszukiwanie umożliwia szybkie znalezienie potrzebnych towarów i usług w wynegocjowanych cenach oraz zapewnienie, że zakupy są zgodne z przepisami.

Zwiększ zgodność wydatków

Uzyskaj oszczędności, kierując zakupy do zatwierdzonych dostawców oferujących wynegocjowane ceny. Skonfiguruj reguły zatwierdzania, aby zapewnić zgodność wydatków i uprościć zarządzanie wyjątkami na wszystkich platformach, w tym na smartfonach i tabletach.

Usprawnij zakupy i płatności

Uprość proces zakupowy dzięki automatycznemu tworzeniu zamówień zakupu na podstawie zatwierdzonych zleceń i łatwo zarządzaj zmianami dzięki ich pełnej historii. Zautomatyzowane przetwarzanie faktur minimalizuje nakład pracy, ogranicza liczbę błędów i przyspiesza płatności dla dostawców.


Zarządzaj materiałami bezpośrednimi, usługami i złożonymi zamówieniami

Zwiększ odporność produkcji i operacji

Utrzymuj odporność i skuteczność łańcucha dostaw dzięki stałemu przepływowi materiałów i usług, co pozwoli na uniknięcie ryzyka związanego z głównymi operacjami biznesowymi, maksymalizację czasu pracy i osiągnięcie planowanych poziomów produkcji oraz przychodów.

Zarządzaj łańcuchami dostaw opartymi na projektach

Zarządzaj ryzykiem i zwiększaj efektywność dzięki produktom i usługom dostarczanym na potrzeby konkretnych projektów. Zapewnij pełną integralność dostaw, dokładną alokację kosztów i precyzyjne fakturowanie na podstawie procentowej lub kamieni milowych.

Dostarczaj idealne zamówienia

Zapewnij lepszą obsługę klienta i szybkie przetwarzanie zamówień oraz zmaksymalizuj wskaźniki realizacji dzięki opcjom back-to-back i drop ship. Zapobiegaj wyczerpywaniu zapasów w różnych lokalizacjach dzięki automatycznym zakupom uzupełniającym, optymalizując jednocześnie przepływ środków pieniężnych.

Zwiększ elastyczność dzięki funkcji zarządzania relacjami z dostawcami

Weryfikuj dostawców i zmniejszaj ryzyko

Wykorzystaj technologię sztucznej inteligencji i przetwarzania języka naturalnego dostępną w ramach Oracle DataFox Supplier Intelligence Cloud, aby tworzyć i utrzymywać dokładne profile dostawców. Zwiększ widoczność ryzyka w całym cyklu życia dostawcy dzięki konfigurowalnym alertom i ocenom.

Monitoruj rozwój dostawców

Uzyskaj stały wgląd w informacje o dostawcach i proaktywnie ograniczaj ryzyko, aby zapewnić ciągłość dostaw. Otrzymuj na czas alerty i spersonalizowane oceny ryzyka, aby być na bieżąco ze zmianami, które mogą mieć wpływ na ryzyko związane z dostawcą i jego możliwości.

Maksymalizuj wartość dostawców

Oceniaj dostawców i minimalizuj zakłócenia poprzez ustrukturyzowane oceny obejmujące atrybuty ryzyka, certyfikaty regulacyjne i możliwości. Usprawnij zrównoważone zarządzanie relacjami z dostawcami, aby zwiększyć wartość biznesową.


Uzyskaj większą wartość dzięki funkcji strategicznego uzupełniania zapasów

Zmniejsz koszty i zwiększ wartość

Wykorzystaj funkcje analityczne, aby zidentyfikować możliwości obniżenia kosztów i konsolidacji wydatków oraz uzyskać większą wartość od dostawców. Opracuj programy umożliwiające bardziej efektywne zarządzanie bazą dostawców i poprawę wyników biznesowych.

Zoptymalizuj wydajność procesu uzupełniania zapasów

Gromadź wymagania od wewnętrznych ekspertów i przyspiesz tworzenie zapytań dzięki funkcjom tworzenia z przewodnikiem, wbudowanej współpracy, edycji oraz zatwierdzania przepływów pracy. Szybciej rozpoczynaj negocjacje, aby uzyskać większe oszczędności i wyższą wartość.

Zwiększ produktywność i skróć czas potrzebny do uzyskania wartości

Korzystaj z najlepszych praktyk uzupełniania zapasów oraz proaktywnie monitoruj i oceniaj negocjacje pod kątem celów w zakresie oszczędności. Podejmuj lepsze i szybsze decyzje, korzystając z zaleceń opartych na danych analitycznych, aby zmaksymalizować wartość i zwiększyć oszczędności.


Zarządzaj cyklem życia umów z dostawcami i ich zgodnością z przepisami

Przyspiesz tworzenie umów

Usprawnij tworzenie umów za pomocą programu MS Word i zwiększ produktywność podczas sporządzania szkiców projektów i prowadzenia negocjacji, korzystając z funkcji tworzenia z przewodnikiem, wstępnie zatwierdzonych szablonów i klauzul prawnych. Wbudowane mechanizmy współpracy i zatwierdzania przyspieszają finalizację umów.

Zapewnij zgodność ze standardami

Spraw, by użytkownicy biznesowi mogli przygotowywać, negocjować i zmieniać umowy przy minimalnym udziale działu prawnego. Zapewnij zgodność z firmowymi zasadami i normami prawnymi, poprawiając jednocześnie wydajność, jakość, ochronę przed ryzykiem i współpracę biznesową.

Ogranicz ryzyko związane z dostawcami

Usprawnij negocjacje umów i porównuj proponowane zmiany ze standardowymi warunkami. Szybko identyfikuj problemy z wymaganymi zatwierdzeniami, ścieżkami audytu i podpisami elektronicznymi, co pozwoli Ci zachować zgodność z przepisami i ograniczyć ryzyko.

Zapewnij łatwiejszy wgląd w umowy

Łatwo lokalizuj umowy z dostawcami, korzystając z bezpiecznego, scentralizowanego repozytorium z możliwością wyszukiwania. Uzyskaj pełny wgląd w umowy, zobowiązania, ryzyko i wymagane zmiany. Otrzymuj z wyprzedzeniem powiadomienia o wygasających umowach.


Zwiększ wartość biznesową poprzez analizy

Zidentyfikuj możliwości uzyskania wartości

Analizuj wydatki firmy w wielu płaszczyznach, takich jak kategoria, jednostka biznesowa, obszar geograficzny czy centrum kosztów. Uzyskaj praktyczne informacje na temat wzorców wydatków, które pozwolą Ci lepiej zorganizować bazę dostawców, wynegocjować korzystniejsze ceny i zwiększyć wartość.

Zwiększ wiedzę na temat kategorii

Reaguj na zmieniającą się dynamikę rynku dzięki analizom i strategiom opartym na danych. Identyfikuj zmiany potrzeb w zakresie zaopatrzenia i zakupów oraz znajduj najlepszych w swojej klasie dostawców, korzystając z efektywniejszego procesu uzupełniania zapasów, który umożliwia osiągnięcie lepszych wyników biznesowych.

Zarządzaj wydajnością dostawców

Uzyskaj wgląd w realizację zobowiązań umownych — takich jak ceny, usługi i dostawy — przez dostawców. Zidentyfikuj obszary, w których należy zdywersyfikować dostawców oraz poprawić wykonanie i jakość, ograniczając przy tym ryzyko.


Popraw współpracę z dostawcami i zwiększ ich wydajność

Usprawnij współpracę z dostawcami

Zarządzaj działaniami dostawców i wymianą dokumentów. Łatwy w obsłudze portal zapewnia samoobsługowy dostęp do rejestracji dostawców, ich profili, katalogów, zamówień, przesyłek i faktur oraz dotyczących ich prognoz i innych informacji.

Usprawnij komunikację elektroniczną

Oracle Business Network usprawnia i automatyzuje transakcje elektroniczne, zapewniając w czasie rzeczywistym wgląd w status, wyjątki i błędy. Partnerzy handlowi mogą wymieniać dokumenty w preferowanym przez siebie standardowym formacie.

Wyszukaj partnerów handlowych

Z łatwością wyszukuj partnerów handlowych, którzy już korzystają z systemu OBN, i nawiązuj z nimi komunikację elektroniczną oraz szybko i sprawnie przeprowadzaj transakcje.


Cloud Procurement — sukcesy klientów

Globalni klienci z wielu branż wybrali Oracle Cloud Procurement, aby przekształcić swoje procesy zaopatrzenia, zwiększyć oszczędności i uzyskać przewagę nad konkurencją.

Oracle Fusion Cloud Procurement pomaga firmie MTN w zarządzaniu złożonymi i opartymi na projektach procesami zaopatrzenia

Oracle Fusion Cloud Procurement — przypadki użycia

 • Capgemini upraszcza procesy uzupełniania zapasów i wdrażania dostawców

  Capgemini uzyskuje 5% oszczędności przy pierwszym uzupełnianiu zapasów i skraca czas potrzebny na wdrożenie dostawcy z kilku tygodni do kilku dni.

  Przeczytaj historię Capgemini

 • Uniwersytet Baylora modernizuje proces zaopatrzenia

  Absolwenci najlepszych uczelni przechodzą z przestarzałych systemów lokalnych na wydajne, zwinne aplikacje chmurowe.

  Zapoznaj się z przypadkiem użycia na Uniwersytecie Baylora

4 kroki prowadzące do skutecznego zarządzania dostawcami

Ana Galindo, kierownik ds. marketingu produktów SCM

Rok 2020 był sygnałem ostrzegawczym dla firm — a zwłaszcza dla pracowników działów zaopatrzenia. Ich głównymi obowiązkami zawsze były redukcja kosztów oraz kontrola wydatków, i choć to się nie zmieni, to wpływ ekonomiczny globalnej pandemii sprawia, że należy położyć nacisk na poprawę zarządzania dostawcami, aby zmniejszyć związane z nimi ryzyko.

Przeczytaj cały wpis

Procurement — zasoby

Gotowość

Dowiedz się, jakie nowości wprowadziliśmy w najnowszej wersji rozwiązania Procurement

Przejrzyj te materiały, aby poznać nowości wprowadzone w usłudze Oracle Fusion Cloud Procurement i zaplanować kwartalne aktualizacje.

Dokumentacja

Uzyskaj dostęp do naszej biblioteki dokumentacji

Centrum pomocy Oracle zapewnia szczegółowe informacje o produktach i usługach Oracle, w tym opisy konkretnych rozwiązań, przewodniki dla początkujących oraz materiały dotyczące zaawansowanych przypadków zastosowań.

Społeczność klientów

Dołącz do społeczności

Cloud Customer Connect to największa społeczność online w chmurze Oracle. Należy do niej ponad 200 tys. członków, a jej celem jest promowanie współpracy i dzielenie się najlepszymi praktykami, opiniami i informacjami dotyczącymi produktów Oracle.

szkolenia

Rozwiń swoje umiejętności z zakresu Oracle Procurement Cloud

Oracle University oferuje rozwiązania edukacyjne, które pomagają budować umiejętności pracy w chmurze, poszerzać wiedzę i szybciej dokonywać wdrożeń. Zyskaj dostęp do bezpłatnych szkoleń podstawowych i akredytacji dzięki programowi Oracle Learning Explorer.

Powiązane rozwiązania w zakresie zaopatrzenia i finansów

Enterprise Resource Planning

Zyskaj odporność i zwinność dzięki systemowi ERP

Centrum księgowości

Połącz różne systemy księgowe

Zarządzanie zamówieniami

Wielokanałowe rozwiązanie typu „od zamówienia do zapłaty”

Zarządzanie zapasami

Zarządzaj swoimi materiałami na całym świecie

Zacznij korzystać z Oracle Cloud Procurement


Zamów demonstrację rozwiązania do zarządzania zaopatrzeniem

Zamów demonstrację na żywo z udziałem eksperta ds. Oracle Cloud Procurement.


Obejrzyj prezentacje

Zapoznaj się w praktyce z produktami wchodzącymi w skład naszego rozwiązania Procurement.


Skontaktuj się z działem sprzedaży

Porozmawiaj z członkiem naszego zespołu na temat Oracle Cloud Procurement.