Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Co to jest zarządzanie zaopatrzeniem?

Zarządzenie zaopatrzeniem nazywane jest także procesem „od źródła do rozliczenia”. Obejmuje ocenę, wybór i tworzenie formalnych umów, a także zarządzanie bieżącymi relacjami firmy z dostawcami.

Zaopatrzenie to złożona dyscyplina obejmująca wiele powiązanych ze sobą działań. Proces zarządzania zaopatrzeniem obejmuje transakcyjne nabywanie towarów i usług oraz jest zintegrowany z zobowiązaniami w celu zamykania cyklu „od źródła do rozliczenia” poprzez dostarczanie dokumentów pomocniczych, które umożliwiają przetwarzanie faktur dla dostawców i wykonywanie płatności.

 

Podstawowa funkcja rozwiązania zaopatrzeniowego opartego na chmurze

Na coraz bardziej zaawansowanym i dynamicznym rynku firmy potrzebują elastycznych narzędzi, które pomogą im usprawnić procesy zaopatrzeniowe. Organizacje wykorzystujące zaopatrzenie strategiczne coraz częściej wdrażają zintegrowane, oparte na chmurze pakiety oprogramowania, które łączą funkcje zarządzania dostawcami, zaopatrzenia, zarządzania umowami i proaktywnego zarządzania ryzykiem z obsługą transakcji od zakupu do zapłaty.

Dzięki kompletnemu rozwiązaniu zaopatrzeniowemu przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać newralgiczne informacje podczas podejmowania decyzji, jednocześnie proaktywnie zarządzając bieżącymi działaniami w całym cyklu „od źródła do rozliczenia”. Zintegrowane, oparte na chmurze rozwiązanie do zarządzania zamówieniami składa się z następujących elementów:

 • Większy wpływ na wydatki—Firmy zajmujące się zaopatrzeniem nadal mają kłopot z zarządzaniem zakupami wykraczającymi poza formalne procesy i zasady. Rozwiązania zakupowe wymuszają zgodność z przepisami, ułatwiając pracownikom znajdowanie potrzebnych towarów i kierują zakupy do autoryzowanych dostawców. Systemy te wdrażają również korporacyjne zasady zarządzania wydatkami i zgodność z kontrolowanymi przepływami pracy w celu prawidłowego zatwierdzania zapotrzebowań.
 • Wyższa wydajność i automatyzacja zamówień od źródła do rozliczenia — Uciążliwe procesy utrudniają firmom zajmującym się zaopatrzeniem wdrażanie skuteczniejszych strategii działania. Rozwiązania do zarządzania zakupami standaryzują, usprawniają i automatyzują tradycyjnie procesy ręczne. W rezultacie zatwierdzanie zakupów jest łatwe, a pracownicy mogą zająć się realizacją bardziej strategicznych działań.
 • Skuteczniejsze zarządzanie dostawcami — Ocena możliwości i rentowności potencjalnych dostawców oraz przestrzegania przez nich kodeksu postępowania firmy jest niezbędna. Alerty informują specjalistów ds. zakupów o zbliżającym się terminie ważności kwalifikacji dostawcy lub o pojawieniu się nowych informacji, które mogą wpłynąć na kwalifikacje i możliwości dostawcy, zmieniając jego profil ryzyka.
 • Standaryzacja cyklu życia kontraktu — Podczas negocjacji recenzenci kontraktów mogą szybko zidentyfikować odchylenia od standardowego języka, aby podkreślić ryzyko, wprowadzić wymagane zmiany i uzyskać wymagane zatwierdzenia przed finalizacją. Alerty powiadamiają użytkowników o wygasających umowach, aby zapewnić terminowe przedłużenia i zminimalizować opóźnienia.

Zalety nowoczesnego rozwiązania zakupowego opartego na chmurze

Postępy technologiczne zmieniają tradycyjne praktyki biznesowe, rewolucjonizując rynki podaży, zmieniając wzorce zakupów klientów i komplikując łańcuch dostaw. Firmy zajmujące się zaopatrzeniem muszą na to reagować, przyjmując bardziej strategiczną rolę we wszystkich działaniach związanych z zakupami. Do tego potrzebne są odpowiednie rozwiązania.

Po przeniesieniu do chmury systemy zarządzania zakupami digitalizują procesy od zakupu po zapłatę za pomocą wbudowanych funkcji mobilnych, społecznościowych i analitycznych oraz bogatszego konsumenckiego środowiska zakupowego. Dzięki nowoczesnej technologii, takiej jak wbudowane funkcje współpracy i analizy oraz bardziej intuicyjny interfejs użytkownika, firmy mogą tworzyć skuteczniejszy system zakupów pozwalający kontrolować wydatki pracowników, zmniejszyć ryzyko związane z dostawcami i poprawić oszczędności.

 • Wsparcie dla mobilnych pracowników — Obecnie pracownicy i menedżerowie coraz chętniej pracują z użyciem urządzeń mobilnych. Nowoczesne rozwiązania zakupowe w chmurze umożliwiają wykorzystywanie tych urządzeń do usprawnienia procesów, zmniejszenia opóźnień i przyspieszenia zatwierdzeń.
 • Skuteczna współpraca — Uzyskaj pełną widoczność w całym procesie od zaopatrzenia do zakupów i wymieniaj dokumenty i wiadomości drogą elektroniczną ze swoimi dostawcami. Zintegrowane procesy zakupowe ułatwiają tworzenie, przeglądanie i zatwierdzanie dokumentów w czasie rzeczywistym. Wbudowane funkcje współpracy społecznościowej umożliwiają zespołom szybsze i skuteczniejsze wykonywanie zadań.
 • Wbudowane analizy — Zwiększ produktywność dzięki przyjaznym dla użytkownika pulpitom nawigacyjnym, które w przejrzysty sposób prezentują informacje i zwracają uwagę na przydatne treści. Interaktywne kontenery oparte na rolach zwane infoletami pomagają użytkownikom szybko wizualizować informacje na wysokim poziomie, przeglądać istotne szczegóły i podejmować działania. Aplikacje transakcyjne wykorzystują wbudowane funkcje analityczne w kontekście, dzięki czemu użytkownicy mogą szybko decydować o kolejnych krokach w procesie biznesowym.
 • Intuicyjne środowisko użytkownika — Środowisko użytkownika podobne do tego, używanego przez konsumenta, wymusza zgodność zarządzania zakupami i ułatwia pracownikom znalezienie tego, co jest im potrzebne. Wydajność rośnie, ponieważ użytkownicy mogą skupić się na zadaniach o większej wartości dodanej.

Podstawowa funkcjonalność rozwiązań zakupowych opartych na chmurze

Firmy zajmujące się zaopatrzeniem strategicznym wymagają zintegrowanych pakietów, które łączą funkcje zarządzania dostawcami, zaopatrzenia, zarządzania umowami i proaktywnego zarządzania ryzykiem z transakcyjnymi procesami „od zamówienia do zapłaty”. Dzięki kompletnemu rozwiązaniu zakupowemu firmy mogą wykorzystywać kluczowe informacje podczas podejmowania decyzji, jednocześnie proaktywnie zarządzając bieżącymi działaniami w całym cyklu życia zaopatrzenia i zakupów. Zintegrowane, oparte na chmurze rozwiązanie do zarządzania zamówieniami składa się z następujących elementów:

 • Zarządzanie dostawcami — Zakup strategiczny rozpoczyna się od kwalifikowania dostawców przed rozpoczęciem negocjacji. Usprawnij gromadzenie i monitorowanie danych dostawców, aby zapewnić, że przestrzegają oni zasad korporacyjnych. Zbierz ważne informacje o kwalifikacjach dostawców za pomocą wewnętrznych i zewnętrznych kwestionariuszy oraz profili samoobsługowych. Wybierz najlepszych dostawców, oceniając ich kwalifikacje, czynniki ryzyka i zgodność z zasadami. Korzystaj z wbudowanych mediów społecznościowych, aby współpracować efektywniej i zgodnie z linią firmy podczas planowania i tworzenia dokumentów negocjacyjnych. Otrzymuj powiadomienia, gdy pojawią się nowe informacje, które mogą wpłynąć na zarządzanie dostawcami, możliwości lub czynniki ryzyka. Dostawcy i zespoły zaopatrzeniowe zyskują pełną widoczność transakcji w czasie rzeczywistym, a także wgląd w bieżące i przyszłe działania związane z zaopatrzeniem.
 • Zaopatrzenie — Ręczne zestawianie i porównywanie propozycji dostawców może być czasochłonne i nieskuteczne. Inteligentniejsze negocjacje i wybór dostawcy opierają się na sprawdzonych metodach negocjacji, by osiągać najlepsze wyniki. Wbudowane narzędzia do współpracy społecznościowej ułatwiają wspólne tworzenie skutecznej dokumentacji negocjacyjnej. Narzędzia do analizy nagród umożliwiają szybką ocenę ofert dostawców na podstawie wcześniej określonych czynników — takich jak cena, jakość i wartość — umożliwiając uzyskanie najlepszej możliwej nagrody w oparciu o unikalne wymagania biznesowe.
 • Zarządzanie kontraktami — Efektywne zarządzanie kontraktami ma znaczenie newralgiczne. Tworzenie umów odbywa się sprawniej dzięki podpowiedziom ze wstępnie zatwierdzonej biblioteki klauzul, standaryzowanych szablonów i wbudowanych narzędzi współpracy społecznościowej. Bezpieczne, przeszukiwalne repozytorium kontraktów z pełną historią śledzenia i audytu pozwala użytkownikom szybko zlokalizować to, czego potrzebują. Zautomatyzowane funkcje zarządzania odnowieniem z wyprzedzeniem ostrzegają specjalistów ds. zakupów o wygasających umowach. Funkcje analityczne identyfikują odchylenia od określonych standardów. Audytowalne przepływy pracy wymuszają zatwierdzanie dokumentów.
 • Rekwizycja — Wynegocjowane oszczędności są szybko tracone, gdy zakupy nie są właściwie regulowane w cyklu od zakupu po zapłatę. Nowoczesne rozwiązanie zapewnia, że te oszczędności są realizowane z zastosowaniem zasad biznesowych, kontroli i zatwierdzeń. Można w ten sposób zmniejszyć wydatki nieobjęte kontraktem, zapewniając pracownikom konsumenckie środowisko zakupowe. Rozbudowane możliwości wyszukiwania, inteligentne formularze, listy zakupów i spersonalizowane środowisko zakupowe zapewniają, że wynegocjowane ceny i warunki są automatycznie egzekwowane poprzez katalogi dostawców i konfigurowalne procedury zatwierdzeń zaprojektowane w celu kontroli wydatków i obniżenia kosztów.
 • Zapłata Proces przetwarzania faktur dostawcy jest często procesem ręcznym, podatnym na błędy i czasochłonnym. Kompletne rozwiązanie zaopatrzenia i zakupów usprawnia i automatyzuje tę newralgiczną funkcję, pomagając w korzystaniu ze zniżek za wcześniejsze płatności i kontrolując koszty. Obejmuje to solidny system zarządzania płatnościami, który zapewnia elektroniczną transmisję, konwersję zamówień zakupu na faktury od dostawców i optyczne skanowanie faktur. Sprawdzanie faktur na poziomie wiersza jest w pełni zautomatyzowane, aby przyspieszyć przetwarzanie. Do obsługi wyjątków służą narzędzia współpracy społecznościowej, a udostępnianie dokumentów przyspiesza rozwiązywanie problemów.
 • Zakupy — Automatyzacja rutynowych transakcji od zakupu po zapłatę, takich jak tworzenie zlecenia zakupu, pozwala szukać nowych możliwości obniżenia kosztów. Usprawnij proces, jednocześnie egzekwując wynegocjowane ceny i zapewniając zgodność z zasadami. Twórz zamówienia zakupu na podstawie zapotrzebowania, bez ręcznych czynności. Zapewnij swoim specjalistom ds. zakupów wgląd w wyjątki, status i wymagane działania. Komunikuj się z dostawcami za pomocą wbudowanych narzędzi społecznościowych.

Oracle Procurement Cloud

Oracle Procurement Cloud unowocześnia procesy biznesowe związane z zakupami, pozwalając proaktywnie zarządzać dostawcami i działaniami w całym cyklu zaopatrzenia i zakupów. To kompletne, zintegrowane i oparte na chmurze rozwiązanie umożliwia przekształcenie organizacji zaopatrzeniowej, by zapewniać szybkie i zgodne z przepisami usługi zaopatrzenia we wszystkich obszarach organizacji.

Wykorzystując możliwości cyfrowe, takie jak wbudowane funkcje analityczne, narzędzia współpracy społecznościowej i urządzenia mobilne — Oracle Procurement Cloud pozwala ograniczyć ryzyko dostawcy, zwiększyć wydajność zaopatrzenia, kontrolować wydatki i poprawić marże zysku organizacji.

Prostota Intuicyjne aplikacje redukują potrzebę szkolenia użytkowników
Wydajność Uproszczone procesy zapewniają większą wydajność
Oszczędności Większe oszczędności i lepsza kontrola kosztów
Integracja Bezproblemowa współpraca z wewnętrznymi zespołami i dostawcami
Łatwa obsługa Środowisko użytkownika ukierunkowane na potrzeby konsumenta ułatwia przyjęcie wdrożonego rozwiązania