Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Prezentacje produktów z pakietu Oracle Enterprise Resource Planning (ERP)

Z tych pokazów produktów prezentujących najważniejsze funkcje i zalety dowiesz się, jak używać naszych rozwiązań w codziennej pracy.

Finanse
Prezentacje produktów dla finansów

Rozwiązanie Oracle Financials pomaga organizacjom osiągnąć doskonałość operacyjną poprzez wykorzystanie funkcji SI/samouczenia się maszyn do automatyzacji procesów finansowych, udostępniania danych w czasie rzeczywistym, wzmocnienia współpracy i ulepszenia kontroli wewnętrznej. Oracle Financials to wysoce skalowalny i bezpieczny produkt, który oparto na otwartych standardach, dzięki czemu można go łatwo rozszerzać i integrować z narzędziami innych firm.

Prezentacje produktów dla finansów
Zarządzanie projektami
Prezentacje produktów do zarządzania projektami

Rozwiązanie Oracle Project Management stanowi jedno źródło wiarygodnej wiedzy umożliwiające realizowanie projektów w założonym czasie i budżecie. Wykorzystując mechanizm samouczenia się maszyn oraz funkcje mobilne i społecznościowe, wspiera koordynowanie zadań i zasobów w projekcie. Aplikacja Project Management usprawnia planowanie, budżetowanie i prognozowanie w projektach, zarządzając czynnościami w całym przedsiębiorstwie, w tym w obszarach finansów, kadr i operacji.

Prezentacje produktów do zarządzania projektami
Zaopatrzenie
Prezentacja produktu do zarządzania zaopatrzeniem

Rozwiązanie Oracle Procurement automatyzuje proces od zakupu po zapłatę przy zaopatrzeniu bezpośrednim i pośrednim, wykorzystując mechanizm samouczenia się maszyn do wybierania najlepszych dostawców, egzekwowania zasad i zarządzania ryzykiem we współpracy z dostawcami, co pomaga utrzymać koszty pod kontrolą. Integracja z rozwiązaniem Oracle Cloud ERP upraszcza zakupy dzięki wbudowanym narzędziom do analizy i współpracy z dostawcami.

Obejrzyj prezentację

Kliknij łącze, aby wyświetlić prezentację produktu do zarządzania zaopatrzeniem.

Prezentacje produktów do zarządzania zaopatrzeniem
Zarządzanie ryzykiem
Prezentacja produktu do zarządzania ryzykiem

Rozwiązanie Oracle Risk Management wykorzystuje wbudowane funkcje samouczenia się maszyn do ochrony przed oszustwami i błędami w płatnościach. Zawiera narzędzia analizy ryzyka z funkcjami sztucznej inteligencji, które pomagają organizacjom projektować bezpieczne role, rozwiązywać konflikty w podziale obowiązków (SoD), monitorować wrażliwe konfiguracje i wykrywać podejrzane transakcje.

Obejrzyj prezentację

Kliknij łącze, aby wyświetlić prezentację produktu do zarządzania ryzykiem.

Prezentacje produktów do zarządzania ryzykiem
Zarządzanie efektywnością przedsiębiorstwa (EPM)
Prezentacje produktów do zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa

Podejmuj lepsze decyzje i reaguj na rozwój sytuacji za pomocą jedynego kompleksowego pakietu do zarządzania efektywnością działalności przedsiębiorstwa. Funkcje planowania, zamknięcia finansowego, sprawozdawczości i zarządzania danymi podstawowymi płynnie zintegrowane z podstawowym systemem ERP przedsiębiorstwa.

Pierwsze kroki


Zamów demonstrację

Skorzystaj z usług jednego z naszych ekspertów.


Skontaktuj się z działem sprzedaży

Porozmawiaj z członkiem naszego zespołu o rozwiązaniu Oracle Cloud ERP.