Czym jest migracja do chmury? Znaczenie, korzyści i strategia

Jeff Erickson | strateg ds. treści technologicznych | 16 marca 2023 r.

Migracja do chmury to proces przenoszenia danych, aplikacji, mocy obliczeniowej i innych zasobów cyfrowych z lokalnego centrum danych organizacji do centrum danych prowadzonego przez dostawcę chmury. Podobnie jak w przypadku wszystkich migracji, celem jest znalezienie lepszego miejsca. Organizacja decydująca się na migrację do chmury szuka miejsca, gdzie koszty przetwarzania danych są niższe, możliwości liczne, nowości technologiczne pojawiają się w regularnych wydaniach, a skalowalność jest niemal nieograniczona. Przejście do chmury ma na celu wyeliminowanie konieczności zatrudniania utalentowanych specjalistów ds. technologii do wykonywania powtarzalnych czynności związanych z utrzymaniem sprzętu, baz danych i aplikacji w stanie gotowości do pracy. Należy jednak pamiętać, że mimo wielu korzyści, proces migracji – jeśli zostanie źle zaplanowany – może być żmudny, a nawet ryzykowny. Informacje zawarte w tym artykule pomogą Ci zrozumieć, jak ważne jest odpowiednie zaplanowanie procesu migracji, oraz poczynić odpowiednie przygotowania, które przyspieszą Twoją drogę do tego nowego i lepszego miejsca.

Czym jest migracja do chmury?

Proces migracji do chmury obejmuje przeniesienie danych z lokalnego centrum danych do centrum danych dostawcy chmury.

Migracja do chmury to proces przenoszenia aplikacji i wspierających je technologii z lokalnego centrum danych organizacji do centrum danych dostawcy chmury. Może to oznaczać przeniesienie aplikacji lokalnej wraz ze wspierającymi ją bazami danych i platformami programistycznymi na serwery, system pamięci masowej i infrastrukturę sieciową dostawcy chmury. Może to również oznaczać przejście do aplikacji chmurowej, takiej jak aplikacja ERP, CRM lub do zarządzania kapitałem ludzkim (HCM) dostarczana w formie oprogramowania jako usługi, oraz zamknięcie starszej wersji.

We wszystkich tych modelach migracje do chmury przenoszą obciążenia z centrów danych należących do organizacji do centrum danych dostawcy chmury, gdzie zadania takie jak tworzenie kopii zapasowych, instalowanie poprawek bezpieczeństwa i wprowadzanie nowych funkcji są zazwyczaj regularną częścią usługi. Korzystanie z usług chmurowych jest zwykle tańsze w porównaniu z prowadzeniem centrum danych, ponieważ płacisz tylko za faktycznie wykorzystane zasoby. Ponieważ migracje stały się bardziej powszechne, firmy odkryły kolejną korzyść: migracja uwalnia wykwalifikowanych pracowników od przyziemnej pracy związanej z obsługą centrum danych i pozwala im skupić się na tworzeniu nowych możliwości biznesowych.

Termin „migracja” jest używany, ponieważ przeniesienie tych obciążeń może być znaczącym przedsięwzięciem, które wymaga dokładnego zaplanowania i zręcznego wykonania. Takie planowanie jest niezbędne, aby uniknąć przerw w działaniu podczas gdy organizacja przechodzi na systemy oparte na chmurze.

Kluczowe wnioski

 • Korzystanie z zasobów chmurowych to coraz częściej stosowana strategia biznesowa.
 • Strategie migracji do chmury opierają się na szerokim wachlarzu sprawdzonych procesów i taktyk.
 • Udana migracja wymaga ostrożności i planowania, ale ryzyko jest dobrze znane.
 • Dostawcy chmury i zewnętrzni producenci oferują coraz więcej narzędzi, które umożliwiają zarządzanie tym procesem.
 • Co więcej, dostawcy chmury wciąż wprowadzają innowacje i ulepszają swoje usługi, dzięki czemu chmura staje się kuszącą opcją nawet w przypadku krytycznych i wrażliwych obciążeń.

Wyjaśnienie procesu migracji do chmury

Migracja do chmury polega na przeniesieniu istniejących baz danych, aplikacji i innych obciążeń obliczeniowych, które działają w infrastrukturze lokalnej, do systemu udostępnianego przez dostawcę chmury. Może to oznaczać przeniesienie setek lub nawet tysięcy baz danych, aplikacji do obsługi kluczowych obszarów biznesowych — takich jak finanse, rozliczenia, zasoby ludzkie, łańcuch dostaw czy produkcja — lub środowisk programistycznych wykorzystywanych przez zespoły tworzące i testujące nowe aplikacje.

Na początku istnienia chmury migracje nie były tak powszechne jak teraz. Przez ponad dekadę prowadzenie operacji IT w chmurze publicznej było strategią stosowaną głównie w przypadku nowych aplikacji lub zasobów cyfrowych. Korzystając ze środowiska chmurowego, startup mógł szybko wprowadzić pomysł na rynek bez konieczności instalowania i utrzymywania serwerów oraz zakupu licencji na oprogramowanie. Wystarczyło zapłacić za wykorzystaną infrastrukturę chmurową i od razu można było przystąpić do działania. Ponieważ chmura publiczna oznacza dzielenie się zasobami obliczeniowymi z innymi firmami, przedsiębiorstwa o bardziej ugruntowanej pozycji i rządy początkowo martwiły się o kwestie prywatności i bezpieczeństwa danych, a także o to, że inni klienci mogą obniżyć wydajność aplikacji poprzez nadmierne obciążanie procesorów. W rezultacie takie firmy i rządy posiadające własne centra danych, zwłaszcza te, które wykorzystują aplikacje o newralgicznym znaczeniu, raczej stroniły od chmury publicznej.

Z czasem krajobraz chmury zmienił się diametralnie, a migracje do chmury stały się powszechne. Dostawcy chmury unowocześnili swoje systemy i modele dostarczania, oferując opcje infrastruktury, które przemawiają nawet do firm o najbardziej wyśrubowanych wymaganiach w zakresie prywatności, bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności. Obecnie organizacje z takich sektorów jak globalne finanse, opieka zdrowotna, infrastruktura komunikacyjna i administracja rządowa postrzegają chmurę jako sposób na uzyskanie najnowszych innowacji dzięki wykorzystaniu usług chmurowych, których nie mogą zaoferować ich własne centra danych i wersje oprogramowania. Koszty chmury są zazwyczaj niższe niż te związane z uruchomieniem własnej infrastruktury. Pojawia się więc pytanie, jak przenieść dane i aplikacje z własnych centrów danych do potężnych, odpornych na błędy i aktualnych centrów danych dostawcy chmury.

Jak działa migracja do chmury?

Migracja do chmury to proces przenoszenia danych, usług i aplikacji do centrum danych dostawcy chmury. Zazwyczaj obejmuje ona szczegółowy plan tworzenia kopii zapasowych danych, analizowania połączeń sieciowych i zapewnienia bezpieczeństwa danych podczas procesu migracji. Obejmuje również współpracę z dostawcą chmury w celu zrozumienia, jakie zmiany w aplikacji, jeśli w ogóle, są potrzebne, aby mogła ona działać w nowym środowisku chmurowym. Migracja wymaga zmapowania architektury, która pasuje do infrastruktury dostawcy chmury, w tym metod dostawcy chmury w zakresie utrzymania prywatności i bezpieczeństwa danych, takich jak metody uwierzytelniania w celu ochrony przed cyberatakami.

Aby zapewnić udaną migrację do chmury, organizacje często zatrudniają doświadczonych architektów i techników, którzy znają platformę dostawcy chmury. Takie podejście zapewnia spójność kopii zapasowych, możliwość przeniesienia danych i kompatybilność aplikacji między chmurą a lokalnym centrum danych, od którego odchodzi organizacja. Specjaliści ci mogą również wyjaśnić, w jaki sposób sprzęt i oprogramowanie oparte na chmurze mogą przyspieszyć przetwarzanie danych. Jeśli proces migracji danych i aplikacji do chmury zostanie przeprowadzony prawidłowo i — w razie potrzeby — przy udziale ekspertów branżowych, zakłócenia będą minimalne.

OCI zapewnia wysoką wartość biznesową

Według IDC platforma OCI może zapewnić 474-procentowy zwrot z inwestycji w ciągu pięciu lat i 53-procentową redukcję całkowitego kosztu posiadania.

Modele wdrażania migracji

Jednym z głównych powodów, dla których migracja do chmury staje się coraz bardziej powszechna, jest fakt, że oferta usług chmury obliczeniowej stała się bardziej zróżnicowana i wyrafinowana. Najwięksi dostawcy chmury — czasami określani jako dostawcy hiperskalowi — oferują obecnie szeroki wachlarz opcji, które znacznie wykraczają poza usługi chmury publicznej, w tym następujące cztery modele wdrażania:

 • Chmura publiczna to tradycyjny model. Organizacje płacą za miejsce na serwerach w centrum danych dostawcy chmury — na podstawie wykorzystania lub w ramach subskrypcji. Serwery są współdzielone przez klientów tego dostawcy chmury.
 • Chmura prywatna to rozwiązanie, w przypadku którego cały serwer lub konkretne szafy serwerowe w chmurowym centrum danych są przeznaczone dla jednej organizacji. W zależności od potrzeb klienta niektórzy dostawcy chmury mogą umieścić dedykowany sprzęt w centrum danych organizacji, zachowując odpowiedzialność za zarządzanie nim.
 • Chmura hybrydowa oznacza, że organizacja przenosi część danych i aplikacji do centrum danych dostawcy chmury, a część utrzymuje we własnym centrum danych, tworząc wspólną architekturę „hybrydową”, która obsługuje aplikacje. Organizacja może wybrać ten model ze względu na politykę firmy lub przepisy dotyczące miejsca przechowywania danych.
 • Multicloud to proces migracji aplikacji i danych do różnych dostawców chmury. Dzięki niemu organizacja może uruchamiać obciążenia u dostawcy chmury, który specjalizuje się w danym rodzaju usług. Na przykład organizacja może uruchomić swój serwer aplikacji w jednej chmurze, a operacje bazodanowe w innej.

Modele usługi migracji

Istnieje kilka różnych sposobów podejścia do migracji do chmury. Wybór odpowiedniego z nich zależy od tego, co dana organizacja chce osiągnąć. Obejmują one szeroki zakres metod, od migracji do aplikacji biznesowej w chmurze, takiej jak aplikacja ERP lub CRM, do dzierżawy podstawowej infrastruktury obliczeniowej i migracji do niej bieżącej aplikacji lub bieżącego środowiska programistycznego i testowego. Oto trzy główne modele.

 • Oprogramowanie jako usługa (SaaS)
  Migracja SaaS oznacza przejęcie danych i funkcjonalności aplikacji działającej w Twoim centrum danych i przeniesienie całego procesu biznesowego tak, aby działał w oparciu o aplikację dostarczoną przez dostawcę chmury. Na przykład możesz obecnie prowadzić procesy księgowe przy użyciu lokalnej aplikacji księgi głównej, która została wdrożona i jest utrzymywana przez dział IT; migracja SaaS oznaczałaby przejście do napisanej i stale aktualizowanej przez dostawcę chmury aplikacji księgowej, która działa w centrum danych dostawcy i do której pracownicy mają dostęp za pomocą przeglądarki.
 • Infrastruktura jako usługa (IaaS)
  Migracja IaaS jest często określana jako migracja typu „lift-and-shift”. W ramach tego modelu migracji aplikacja jest przenoszona z własnego centrum danych — w dużej mierze w niezmienionej formie, jeśli jest to możliwe — do infrastruktury obliczeniowej, pamięci masowej i sieciowej w centrum danych dostawcy chmury. Dostawca chmury zajmuje się wszystkimi czynnościami konserwacyjnymi, aktualizacjami i poprawkami dotyczącymi tego sprzętu.
 • Platforma jako usługa (PaaS)
  Migracja PaaS oznacza korzystanie z usług chmurowych — takich jak bazy danych, serwery aplikacji, systemy operacyjne, kontenery i narzędzia programistyczne — które pozwalają budować i uruchamiać nowe aplikacje w centrum danych dostawcy chmury. Obejmują one infrastrukturę podstawową, taką jak serwery i sieci, a także usługi platformowe, takie jak usługi bazodanowe, integracyjne i (w odpowiednich przypadkach) analityczne. Daje to kontrolę i możliwość budowania specyficznych funkcji dla Twojej aplikacji w skalowalnej architekturze.

Typy migracji do chmury

Migracja do chmury to termin, który obejmuje szeroki wachlarz strategii biznesowo-technologicznych. Oto lista sześciu opcji migracji do chmury wraz z wyjaśnieniem, kiedy warto je wybrać.

Sześć najczęstszych rodzajów migracji do chmury to rehosting, replatforming, repurchasing, refactoring, retaining i retiring.

1. Rehosting czasami jest nazywany „lift and shift”. W ramach tego procesu przenosi się aplikację do centrum danych dostawcy chmury z jak najmniejszą liczbą zmian. Aplikacja typu lift-and-shift nadal zapewnia te same możliwości pracownikom lub klientom; w idealnym przypadku nawet nie wiedzą, że została przeniesiona. Różnica polega na tym, że nie jest ona hostowana w lokalnym, ale w chmurowym centrum danych, więc działa na bazie najnowszej technologii sprzętowej, która jest utrzymywana przez dostawcę, a nie personel IT.

2. Replatforming również polega na przeniesieniu aplikacji lokalnej do infrastruktury dostawcy chmury. Podczas tego procesu aplikacja jest jednak aktualizowana w celu wykorzystania nowych technologii lub usług oferowanych przez dostawcę. Na przykład podczas przenoszenia aplikacji HCM z własnej infrastruktury centrum danych do chmury można zastąpić pracochłonne i starsze środowisko zarządzania danymi autonomiczną bazą danych, która automatycznie dokonuje aktualizacji i oferuje wbudowane modele uczenia maszynowego.

3. Repurchasing polega na zastąpieniu aplikacji działającej w Twoim lokalnym centrum danych chmurową aplikacją SaaS stworzoną przez dostawcę, do której pracownicy mają dostęp za pośrednictwem przeglądarki. Na przykład można przejść z licencjonowanej, lokalnej aplikacji ERP do biznesowej usługi ERP w chmurze, za którą płaci się w modelu subskrypcyjnym i która kilka razy w roku jest automatycznie aktualizowana o nowe funkcje. Choć brzmi to prosto, mapowanie funkcjonalności nowej aplikacji do procesów, których używasz w swojej firmie, wymaga czasu i odpowiedniego planowania. Może to wymagać zmian organizacyjnych, tak aby Twój zespół przyjął najlepsze praktyki branżowe w zakresie aplikacji chmurowych. Dostawcy chmury oferują narzędzia, które pomagają w procesie mapowania.

4. Refactoring to proces przenoszenia aplikacji do chmury z zamiarem zmodernizowania jej architektury w celu wykorzystania funkcji cloud native. Na przykład monolityczna aplikacja rozwijana z biegiem czasu przez Twoją organizację może nadal wykonywać zadanie, do którego została stworzona, ale poważnym problemem może okazać się dodawanie nowych funkcji w celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb klientów lub wykorzystania nowych możliwości. Poprzez proces refactoringu aplikacji można wprowadzić architekturę mikrousług, która znacznie ułatwia rozwój, testowanie i uruchamianie jej nowych funkcji. Można też dodać funkcje analityczne w bazie danych, które ułatwiają prowadzenie analiz bez konieczności przenoszenia danych w obrębie środowiska i pomagają uzyskać większą wartość z danych.

5. Retaining oznacza, że dokładnie przeanalizowano, co trzeba będzie zrobić, aby przenieść aplikację do chmury, i stwierdzono, że na razie nie ma to sensu. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele. Być może Twoja aplikacja wymaga, aby opóźnienia były minimalne, co przemawia za modelem lokalnym, lub musisz przestrzegać zasad dotyczących miejsca przechowywania danych, które sprawiają, że niechętnie przenosisz się do centrum danych dostawcy chmury. A może zdajesz sobie sprawę, że koszty i wysiłek związane z migracją przewyższają korzyści — przynajmniej na razie. Niezależnie od powodów, dla których w tym momencie nie chcesz przenosić się do chmury, warto od czasu do czasu wracać do tego pomysłu. Dostawcy chmury nadal budują centra danych na całym świecie, dodają nowe modele kontroli danych i poprawiają efektywność procesu migracji.

6. Retiring ma miejsce, gdy przyglądamy się bliżej aplikacji lokalnej i zdajemy sobie sprawę, że jej funkcjonalność jest mało używana lub nie jest już potrzebna. Pożegnanie się z tymi aplikacjami może przynieść duże korzyści z procesu migracji do chmury, ponieważ eliminujesz nadmiarowe lub zbędne procesy, które generują koszty, ale nie przynoszą już wartości. Wycofanie aplikacji wymaga czasu i planowania, ponieważ mogą istnieć zależności z innymi aplikacjami, którymi należy się zająć przed jej wyłączeniem.

Korzyści płynące z migracji do chmury

Powodem, dla którego migracja do chmury stanowi coraz popularniejszą strategię biznesową, jest fakt, że aplikacje, platformy i infrastruktura oparte na chmurze mogą oferować więcej korzyści przy niższych kosztach. Oto niektóre z korzyści płynących z migracji do chmury.

 • Krytyka własnego środowiska technologicznego
  Proces migracji do chmury rozpoczyna się od dokładnego przeglądu architektury IT, aplikacji i sposobu zarządzania danymi, co jest pomocne bez względu na to, czy kończy się przeniesieniem konkretnego zasobu do chmury. Czy warto przenieść tę aplikację? To pytanie może zmusić Cię do podjęcia trudnej decyzji o wycofaniu aplikacji, która swoje najlepsze czasy ma już za sobą.
 • Zwinność operacji AppDev
  Chmurowe środowiska programistyczne pozwalają zespołom uruchomić konfigurację DevTest i rozpocząć kodowanie w ciągu kilku minut — zamiast dni lub tygodni, które mogłoby zająć programistom zamówienie i przygotowanie nowego sprzętu.
 • Elastyczna skalowalność
  Infrastrukturę chmurową można szybko skalować w górę lub w dół, aby sprostać zmiennym potrzebom biznesowym. W rezultacie nie trzeba korzystać z nadmiernej ilości sprzętu, aby sprostać tym bardzo rzadkim szczytom zapotrzebowania, a organizacje mogą szybko obniżyć koszty chmury, gdy nie korzystają z zasobów.
 • Model pay-per-use
  Infrastruktura chmurowa jest rozliczana według czasu użytkowania lub wykorzystania procesora. Pozwala to zaoszczędzić pieniądze w porównaniu z architekturą lokalną, w przypadku której sprzęt i licencje na oprogramowanie trzeba kupować i przygotowywać z wyprzedzeniem, aby zaspokoić maksymalne potrzeby organizacji, nawet jeśli tak wysoki poziom jest rzadkością.
 • Samoobsługa
  Usługi chmurowe są często zaprojektowane tak, aby użytkownicy końcowi mogli przygotowywać je do pracy bez posiadania wiedzy technicznej. Na przykład programista, który potrzebuje bazy danych na potrzeby testowania, może przygotować autonomiczną bazę danych w chmurze w ciągu kilku minut, zamiast czekać, aż administrator bazy danych znajdzie czas i możliwości sprzętowe.
 • Ciągłe innowacje
  Dostawcy chmury prowadzą swoje centra danych na nowoczesnym sprzęcie, który jest zabezpieczony przed najnowszymi zagrożeniami bezpieczeństwa; aktualizują również automatycznie swoje bazujące na chmurze aplikacje i infrastrukturę oraz oferują regularne aktualizacje obejmujące najnowsze funkcje. Z kolei aplikacje lokalne często działają przez lata bez znaczących modernizacji.
 • Większa wartość z danych
  Platformy chmurowe oferują najbardziej aktualne wersje baz danych, które mogą oferować takie funkcje, jak możliwość zarządzania wieloma typami danych i dostarczania uczenia maszynowego w silniku bazy danych — co znacznie upraszcza architekturę potrzebną do uzyskania wartości z danych.
 • Niższe koszty związane z centrami danych W miarę tego, jak przedsiębiorstwa przyjmują zasoby oparte na chmurze i przenoszą do niej dane, aplikacje i platformy programistyczne, mogą zamknąć swoje drogie centra danych lub wycofać większość z nich z użytku. Kolejną korzyścią płynącą z zamknięcia centrów danych jest to, że wykwalifikowani pracownicy nie muszą już zajmować się rutynowymi zadaniami, co pozwala im na wykonywanie pracy, która wnosi nową wartość biznesową.

Wyzwania związane z migracją do chmury

Nawet przy długiej liście potencjalnych korzyści przeniesienie niektórych aplikacji do chmury może wiązać się z ryzykiem lub wymagać dodatkowych analiz i planowania. Może tak być na przykład w przypadku aplikacji o znaczeniu krytycznym dla biznesu, aplikacji o wysokiej wydajności, które wymagają niskich opóźnień, lub aplikacji, które podlegają rygorystycznym wymogom dotyczącym miejsca przechowywania danych. Ryzyko związane z migracją do chmury jest jednak dość dobrze znane i w większości przypadków nie musi być czynnikiem decydującym. Przyjrzyjmy się bliżej wyzwaniom związanym z migracją do chmury.

 • Opóźnienie sieci
  W przypadku niektórych aplikacji o bardzo dużej przepustowości, takich jak aplikacje do handlu finansowego lub telekomunikacyjne, czas potrzebny na przesłanie danych przez Internet do dostawcy chmury, czyli tzw. opóźnienie, może być problemem, który należy rozwiązać, przygotowując odpowiedni plan. Jednak w przypadku większości nie jest to zauważalne.
 • Miejsce przechowywania danych
  Niektórych danych nie można przenieść do centrum danych dostawcy chmury, czy to z powodu polityki firmy, czy przepisów dotyczących miejsca przechowywania danych. Jednak taki problem można czasem rozwiązać, jeśli dostawca chmury dysponuje centrum danych w kraju lub regionie firmy albo poprzez umieszczenie infrastruktury chmury zarządzanej przez dostawcę w centrum danych firmy.
 • Złożoność
  W przypadku firm, które posiadają setki lub tysiące baz danych i aplikacji, przeniesienie danych i procesów biznesowych do chmury może być złożonym przedsięwzięciem wymagającym dokładnego zaplanowania oraz zręcznej realizacji. Takie migracje na dużą skalę często odbywają się etapami.
 • Bezpieczeństwo danych i aplikacji
  Firmy poświęcają wiele czasu i wysiłku na budowanie procesów bezpieczeństwa wokół swoich lokalnych aplikacji i baz danych. Podczas migracji do chmury muszą przeprowadzić niezbędne kontrole i oceny, aby mieć pewność, że ich dane są bezpieczne zarówno podczas przenoszenia ich do centrum danych dostawcy chmury, jak i po ich umieszczeniu w tym centrum. Proces ten może być bardziej złożony w przypadku migracji do chmury hybrydowej, w której dane regularnie przemieszczają się między centrum danych klienta a centrum danych dostawcy chmury. W rzeczywistości jednak dostawcy chmury mogą zainwestować w wiedzę na temat bezpieczeństwa, monitorowanie i konserwację znacznie więcej niż same firmy.
 • Zmiany organizacyjne
  Podczas migracji do aplikacji SaaS będzie ona miała wbudowane założenia dotyczące praktyk biznesowych, które obsługuje. Często opierają się one na najlepszych praktykach branżowych. Organizacja może być zmuszona do zmiany praktyk biznesowych w taki sposób, aby wykorzystywać możliwości nowej aplikacji, co z kolei może wymagać procesu zarządzania zmianami.

Migracja do chmury — sześć kroków

Istnieje sześć kluczowych kroków migracji do chmury: analizowanie, projektowanie, budowanie, integracja, walidacja i wymiana systemu.

Firmy dokonują migracji do chmury z różnych powodów i na różną skalę — od małych platform testowych po migracje na dużą skalę. Podstawowy proces wymaga jednak tych samych kroków, które obejmują identyfikację tego, co można poprawić poprzez przeniesienie do chmury, inwentaryzację wspierających danych i infrastruktury oraz rozważenie, czy lub jak można je zreplikować lub nawet przeprojektować przy użyciu usług w chmurze. Celem programu migracji do chmury jest uzyskanie zwinności i oszczędności kosztów przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa danych i procesów aplikacji, zarówno w trakcie, jak i po migracji.

Oto sześć kroków, które powinien obejmować proces migracji do chmury; jako przykład posłużyła migracja do aplikacji SaaS.

1. Analizowanie
Skorzystaj z narzędzi do monitorowania i zarządzania oprogramowaniem, które pomagają uzyskać jasny obraz infrastruktury danych i aplikacji oraz jej zależności i zasad. Konieczne będzie ich zreplikowanie lub przeprojektowanie w chmurze.

2. Projektowanie
Określ, które usługi chmurowe będą wspierać lub replikować funkcjonalność oraz proces, który wykorzystasz do bezpiecznego przeprowadzenia migracji.

3. Budowanie
Wykorzystaj zasoby i usługi chmurowe do zbudowania nowej architektury aplikacji i infrastruktury, w tym ścieżek, które wykorzystasz do bezpiecznej migracji danych.

4. Integracja
Zreplikuj dane w nowej aplikacji i upewnij się, że integruje się ona ze wszystkimi istniejącymi źródłami danych i procesami analitycznymi.

5. Weryfikacja
Uruchom i przetestuj nową aplikację, aby potwierdzić, że działa zgodnie z oczekiwaniami.

6. Wymiana systemu
To już ostatni krok całego procesu. Wprowadź nową aplikację do środowiska produkcyjnego i zaproś kilku użytkowników do jej przetestowania. Po pomyślnym zakończeniu testów możesz przenieść wszystkich użytkowników do nowej aplikacji opartej na chmurze.

Narzędzia do przeprowadzania migracji do chmury

Migracja do chmury może być skomplikowanym przedsięwzięciem, ale istnieje coraz więcej narzędzi, które mają sprawić, że proces ten będzie łatwiejszy do opanowania. Dostawcy chmury, tacy jak Amazon, Google, Microsoft czy Oracle, często udostępniają te narzędzia. Narzędzia do migracji są oferowane również przez dostawców zewnętrznych, takich jak AppDynamics, Carbonite i CloudScape, którzy specjalizują się w procesach związanych z analizowaniem, sieciami i raportowaniem. Każde narzędzie zostało zaprojektowane tak, aby pomóc w jednej z części procesu migracji danych, aplikacji lub infrastruktury z lokalnej bazy do chmury — przy jak najmniejszych zakłóceniach działalności biznesowej lub przestojach aplikacji. Oto niektóre z narzędzi, które pomagają sprostać typowym wyzwaniom związanym z migracją.

 • Narzędzia do analizowania i translacji zagłębiają się w architekturę aplikacji, aby zidentyfikować źródła danych oraz zależności sprzętowe i programowe. Narzędzia te mogą następnie wykorzystać uzyskane informacje, aby pomóc organizacji zrozumieć, które usługi chmurowe są potrzebne do replikacji procesu.
 • Narzędzia do analizowania sieci i zasobów pozwalają organizacji zrozumieć, w jaki sposób członkowie jej zespołu korzystają z aplikacji i jej usług. Narzędzia te mogą następnie pomóc w mapowaniu wymaganych funkcji do aplikacji lub bazy danych w chmurze dostawcy.
 • Narzędzia do przeprowadzania migracji i instalacji umożliwiają przeniesienie danych, aplikacji, konfiguracji sieciowych i innych usług na serwery dostawcy chmury oraz sprawdzenie, czy działają one prawidłowo.
 • Narzędzia do raportowania i tworzenia wykresów pomagają interesariuszom śledzić i weryfikować przebieg migracji oraz stan po wymianie systemu.

Wskazówki i najlepsze praktyki dotyczące migracji do chmury

Niezależnie od tego, czy migrujesz bazę danych, przechodzisz na aplikację SaaS, czy przyjmujesz usługi obliczeniowe i przechowywania danych w chmurze, poniższe kroki i najlepsze praktyki będą dla Ciebie pomocne.

1. Jasno określ zakres projektu
Na przykład dokładnie ustal, które aplikacje lub bazy danych będziesz migrować i dlaczego.

2. Wykryj zależności i integracje
Istnieją narzędzia do przeprowadzania migracji do chmury, które mogą pomóc w mapowaniu źródeł danych, procesów bezpieczeństwa i zależności. Dopiero po zlokalizowaniu tych informacji można je odtworzyć w chmurze.

3. Znajdź sposoby na zwiększenie wartości
Dokładnie zapoznaj się z oferowanymi usługami chmurowymi i poszukaj możliwości zaoszczędzenia pieniędzy poprzez podjęcie działań takich jak automatyzacja operacji bazodanowych czy uproszczenie procesów analitycznych.

4. Zmapuj procesy biznesowe do nowej aplikacji
Przed rozpoczęciem migracji dokładnie przeanalizuj obecne procesy biznesowe związane z technologią, którą planujesz przenieść. Następnie postaraj się zrozumieć, czy i jak przejście do chmury zmusi Cię do zmiany procesów roboczych. Na przykład jeśli przechodzisz na aplikację SaaS, może ona obejmować najlepsze praktyki w zakresie procesów roboczych, które różnią się od tych stosowanych w starszej aplikacji.

5. Utwórz kopię zapasową wszystkich zasobów
Czy trzeba tu coś dodawać?

6. Skup się na bezpieczeństwie danych podczas i po zakończeniu migracji
Dowiedz się, jak Twój dostawca chmury podchodzi do kwestii bezpieczeństwa, i skorzystaj z jego wiedzy i możliwości. Dowiedz się również, za jakie konfiguracje i aktualizacje związane z bezpieczeństwem odpowiadasz Ty, a jakimi zajmuje się dostawca chmury.

Przejdź do chmury z Oracle

Migracja do chmury nie jest już nowatorską strategią — wiele organizacji, zarówno dużych, jak i małych, z powodzeniem przeniosło się do chmury. Takie przejście wymaga planowania i skutecznego zarządzania, ale ryzyko jest dobrze znane, a proces udanej migracji dobrze opracowany. Firmy, które jeszcze nie zdecydowały się na taki krok, powinny rozważyć rozpoczęcie od przeniesienia niewielkiej części swoich operacji. Największe korzyści przyniesie jednak przeniesienie głównych operacji do chmury, co pozwoli na całkowite zamknięcie centrów danych. Migracja do chmury niesie ze sobą obietnicę niższych kosztów, samoobsługowych zasobów IT, elastycznej skalowalności, automatyzacji i ciągłych innowacji. Choć proces ten może być złożony, narzędzia do automatyzacji i zasoby dostawcy chmury sprawiają, że staje się on prostszy i bezpieczniejszy. Połączenie tych rozwiązań sprawia, że migracja do chmury jest dużą szansą na rozwój dla organizacji IT.

Gdy nadchodzi czas na dokonanie migracji, Oracle Cloud zapewnia atrakcyjny pakiet aplikacji, infrastruktury i usług platformy w chmurze. Platforma Oracle Cloud Infrastructure została zaprojektowana i zbudowana z myślą o obsłudze najbardziej wymagających obciążeń roboczych oraz ułatwieniu przenoszenia danych i baz danych do chmury. Niezależnie od tego, czy Twoja organizacja chce wdrożyć pakiet aplikacji biznesowych opartych na chmurze, przenieść istniejące aplikacje do chmury publicznej lub infrastruktury multicloud, czy też uruchomić obciążenia chmurowe we własnym centrum danych, Oracle Cloud oferuje usługi spełniające Twoje potrzeby.

Migracja do chmury — często zadawane pytania

Jakie są rodzaje migracji do chmury?

Rodzaje migracji do chmury obejmują rehosting, zwany czasem lift and shift; repurchasing, w ramach którego aplikacja działająca w lokalnym centrum danych zostaje zastąpiona aplikacją chmurową dostępną przez przeglądarkę; oraz refactoring, czyli proces przenoszenia aplikacji do chmury z zamiarem modernizacji jej architektury w celu wykorzystania funkcji cloud native.

Jakie są cztery główne fazy migracji do chmury?

Proces migracji do chmury obejmuje wiele etapów, ale cztery główne to: (1) analizowanie, podczas którego dokładnie zapoznajemy się z migrowanym obciążeniem; (2) budowanie, podczas którego odzwierciedlamy istniejącą funkcjonalność w chmurowym centrum danych; (3) walidacja, podczas której testujemy, czy wszystkie elementy działają zgodnie z planem; oraz (4) wymiana systemu — na tym etapie użytkownicy przechodzą do nowych usług opartych na chmurze.

Dlaczego warto dokonać migracji do chmury?

Organizacje migrują obciążenia IT do chmury, aby uzyskać korzyści, które obejmują niższe koszty, większą sprawność, elastyczną skalowalność, szerszą automatyzację, samoobsługowe dostarczanie i ciągłe innowacje.

Jakie są największe wyzwania związane z migracją do chmury?

Kluczowym wyzwaniem jest duża złożoność procesu przenoszenia obciążeń z lokalnego centrum danych do centrum danych dostawcy chmury, a w szczególności zrozumienie wszystkich zależności i rozwiązanie problemów związanych z bezpieczeństwem danych. Dodatkową przeszkodą mogą być problemy z opóźnieniami sieci w przypadku operacji wymagających dużej przepustowości oraz kwestie związane z miejscem przechowywania danych.

Nowoczesna chmura zapewniająca korzyści ekonomiczne

Dowiedz się więcej o tym, jak podejście zastosowane na platformie OCI tworzy zróżnicowane środowisko chmurowe i zapewnia korzyści ekonomiczne.