Oracle Cloud@Customer

Oracle Cloud@Customer wnosi do Twojego centrum danych kompletne portfolio rozwiązań Oracle z zakresu publicznej infrastruktury chmurowej, w pełni zarządzanych usług chmurowych oraz aplikacji Oracle Fusion SaaS. Umożliwia szybsze uruchamianie aplikacji i obniżenie kosztów za sprawą tych samych wysokowydajnych możliwości, operacji autonomicznych i niskich cen subskrypcji, które oferuje Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Uzyskaj to wszystko przy zachowaniu pełnej kontroli nad swoimi danymi, co pozwoli Ci zająć się kwestiami związanymi z suwerennością danych, bezpieczeństwem i łącznością.

Oracle Cloud@Customer
Clay Magouyrk wprowadza zaawansowane, nowe i zaktualizowane usługi chmurowe dla centrum danych

Bądź na bieżąco z ogłoszeniami o nowościach i spostrzeżeniami dotyczącymi produktów od wiceprezesa Oracle w zakresie Oracle Cloud Infrastructure. Uzyskaj informacje na temat najnowszych osiągnięć w zakresie Oracle Cloud Infrastructure, Oracle Database, aplikacji Oracle Fusion Cloud i innych.

Gartner: Oracle oferuje klientom pierwsze w pełni lokalne środowisko chmury publicznej

Przeczytaj wpis na blogu autorstwa Lydii Leong, wiceprezesa i analityka Gartner Distinguished, aby dowiedzieć się, dlaczego Oracle Dedicated Region Cloud@Customer jest pierwszym rozwiązaniem, które oferuje pełną obsługę chmury publicznej w centrach danych klientów.

Edward Screven przedstawia usługę Oracle Compute Cloud@Customer umożliwiającą uruchamianie OCI Compute w dowolnym miejscu

Dowiedz się, w jaki sposób najnowsza rozproszona platforma chmurowa Oracle umożliwia uruchamianie aplikacji chmurowych — zarówno cloud native, jak i tradycyjnych — w centrum danych przy użyciu tych samych usług obliczeniowych, pamięci masowej i automatyzacji chmury OCI, które są dostępne w regionach OCI. Sprawdź, jak ta platforma typu rack-scale umożliwia uruchamianie aplikacji na dużą skalę, nawiązywanie połączeń o niskich opóźnieniach i spełnianie wymagań dotyczących miejsca przechowywania danych.

Wyjątkowe korzyści zapewniane przez platformę Cloud@Customer

Pełne środowisko chmury publicznej Oracle

Oracle jest jedynym dostawcą usług chmurowych, który pozwala uruchamiać wszystkie usługi OCI i aplikacje Oracle Fusion SaaS w swoim centrum danych. Platforma Oracle Cloud@Customer umożliwia skonsolidować aplikacje i bazy danych w ramach infrastruktury chmurowej o wysokiej wydajności bez konieczności ich przenoszenia do chmury publicznej. Niezawodnie uruchamiaj aplikacje Oracle i innych firm, twórz aplikacje chmurowe oraz wzbogacaj już istniejące aplikacje o funkcje uczenia maszynowego i nowoczesne usługi chmurowe.

Raport analityczny: Oracle udostępnia swoją kompleksową chmurę publiczną w środowiskach lokalnych (PDF)

Film: Przedstawiamy rozwiązania na platformie Cloud@Customer (2:00)

Autonomous Database i działalność operacyjna

Platforma Oracle Cloud@Customer zapewnia autonomiczne możliwości, które upraszczają zarządzanie lokalnymi bazami danych i działaniami operacyjnymi. Uruchamianie Oracle Autonomous Database w Exadata Cloud@Customer automatyzuje zadania związane z zarządzaniem bazą danych i jej dostosowywaniem, eliminując konieczność wprowadzania poprawek, udostępniania i uaktualniania oprogramowania bazy danych oraz platform.

Raport analityczny: Wdrożenie Oracle Autonomous Database w centrum danych na platformie Oracle Cloud@Customer (PDF)

Film: Oman ICT Group przechodzi na platformę Oracle Dedicated Region Cloud@Customer (2:06)

Suwerenność i bezpieczeństwo danych oraz zarządzanie nimi

Oracle Cloud@Customer pozwala sprostać wysokim wymaganiom w zakresie zgodności z przepisami, suwerenności danych i opóźnień aplikacji przy jednoczesnym wykorzystaniu nowoczesnych usług OCI i aplikacji Oracle Fusion SaaS w lokalnym centrum danych. Zwiększaj kontrolę możliwości zarządzania swoimi danymi i działaniami operacyjnymi dzięki uproszczonym i znormalizowanym zasadom operacyjnym, które można zastosować do wszystkich obciążeń.

Post na blogu analityków: Oracle Dedicated Region Cloud@Customer — korzystaj z chmury w dowolnym miejscu

Wideo: Australijskie centra danych wdrażają platformę Dedicated Region Cloud@Customer (3:00)

Wyższa wydajność i większe korzyści dla zadań przetwarzania w chmurze

Oracle Cloud@Customer umożliwia uruchamianie zadań przetwarzania SaaS, bazy danych, aplikacji i HPC z w pełni zarządzaną infrastrukturą w centrum danych.

Raport analityczny: Nowa wizja banku opartego na danych (PDF)

Rodzina produktów Cloud@Customer

Wszystkie możliwości chmury publicznej w Twoim centrum danych

Oracle Dedicated Region Cloud@Customer to w pełni zarządzany region chmury, który pozwala na wprowadzenie wszystkich usług w chmurze publicznej drugiej generacji oraz aplikacji Oracle Fusion SaaS do Twojego centrum danych i korzystanie z nich bez obaw o dane. Umożliwia on autonomiczne operacje, które eliminują błędy ludzkie i zapewniają maksymalne bezpieczeństwo danych. Ponadto oferuje elastyczne i bezserwerowe usługi o najwyższej wydajności, pozwala obniżyć koszty dzięki korzystnemu modelowi subskrypcji chmury opartemu na niskim zużyciu zasobów oraz spełnia rygorystyczne wymagania w zakresie opóźnień podczas łączenia się z istniejącymi zasobami centrum danych.

Funkcje

– Dokładnie te same warunki SLA, interfejsy API i narzędzia dostępne w chmurze publicznej Oracle zapewniają spójność

– Obsługa aplikacji Oracle Fusion SaaS, takich jak ERP, HCM, SCM czy CX, w Twoim centrum danych

– Wszystko, łącznie z płaszczyzną sterowania, znajduje się w lokalnych centrach danych, co pozwala na ścisłą kontrolę nad danymi i procesem zarządzania nimi

– Niskie opóźnienie podczas interakcji z lokalnymi aplikacjami i bazami danych

 

– Elastyczne konfiguracje i niskie, oparte na zużyciu ceny infrastruktury i usług platform chmurowych pozwalają obniżyć koszty

– Natywne usługi chmurowe, takie jak Container Engine for Kubernetes czy Docker, oraz serwery Bare Metal umożliwiają łatwe tworzenie nowoczesnych aplikacji

– Zaawansowane certyfikaty w zakresie aplikacji, branży i regulacji prawnych w Twoim centrum danych

– Natychmiastowy dostęp do nowych funkcji i aktualizacji zabezpieczeń w centrum danych po ich udostępnieniu w ramach Oracle Cloud Infrastructure

Autonomiczna baza danych w Twoim centrum danych

Oracle Autonomous Database on Exadata Cloud@Customer łączy w sobie wszystkie korzyści wynikające z wprowadzenia maszyny Exadata do centrum danych z prostotą oferowaną przez autonomiczną usługę chmurową. To rozwiązanie pomaga sprostać rygorystycznym wymaganiom dotyczącym danych i ich bezpieczeństwa oraz wyeliminować wiele ręcznych zadań związanych z zarządzaniem bazami danych i infrastrukturą, zapewniając jednocześnie wydajną obsługę lokalnych krytycznych aplikacji dla przedsiębiorstw charakterystyczną dla Exadata. Sprzężenie efektywnego wykorzystywania zasobów, opartego na wymaganiach dotyczących zadań przetwarzania w czasie rzeczywistym z subskrypcją z modelem opłat za faktycznie wykorzystane zasoby i zmniejszonym zarządzaniem bazą danych, umożliwia organizacjom redukcję kosztów operacyjnych.

Funkcje

– Wszechstronna i łatwa w użyciu prywatna chmura baz danych umożliwia programistom łatwe tworzenie nowoczesnych aplikacji dla dowolnych zadań przetwarzania z każdym typem danych i przy użyciu dowolnego stylu programowania

– Wdrożone w centrach danych klienta i za ich zaporami, aby sprostać problemom związanym z lokalizacją, gdzie dane są przechowywane, bezpieczeństwem i opóźnieniami

– Równoczesne uruchamianie autonomicznych i nieautonomicznych baz danych w tej samej usłudze Exadata Cloud@Customer w celu zwiększenia skuteczności konsolidacji i zmniejszenia kosztów

– Automatyzacja udostępniania, konfigurowania i dostrajania oparta na samouczeniu się systemów upraszcza operacje i zmniejsza koszty zarządzania

 

– Zautomatyzowane wykrywanie i korygowanie błędów oraz instalowanie poprawek przyczynia się do skrócenia czasu planowanych i nieplanowanych przestojów

– Wykrywanie zagrożeń i działania zaradcze oparte na samouczeniu się systemów wspomagają w procesie zabezpieczenia danych krytycznych

– Automatyczne skalowanie baz danych bez wyłączania umożliwia obsługę chmury baz danych w modelu, w którym opłaty są pobierane za faktycznie wykorzystane zasoby

– Wysoka wydajność, skalowanie i dostępność Exadata przyspieszają wszystkie zadania przetwarzania i zapewniają skuteczną, ekonomiczną konsolidację baz danych i infrastruktury

Zaawansowane możliwości chmurowej platformy Exadata wdrożonej w centrach danych klientów

Platforma Oracle Exadata Cloud@Customer wdrażana w centrach danych klientów oferuje połączenie wydajności systemu Oracle Exadata z prostotą, elastycznością i przystępną ceną zarządzanej usługi bazodanowej. To najprostszy sposób na przeniesienie istniejących baz danych Oracle do chmury, ponieważ zapewnia pełną zgodność z istniejącymi systemami Exadata i usługą Exadata Cloud Service w infrastrukturze Oracle. Organizacje, uruchamiając jednocześnie usługę Autonomous Database Service i Exadata Database Service w infrastrukturze Cloud@Customer w swoich centrach danych, spełniają wymagania w zakresie przechowywania danych, bezpieczeństwa i łączności z minimalnymi opóźnieniami.

Funkcje

– Bezpieczna lokalizacja w centrach danych klienta i za ich zaporami

– Oparta na subskrypcji infrastruktura chmurowej bazy danych, z możliwością wyboru konkurencyjnych cenowo i opartych na wykorzystaniu modeli cen, zmniejsza koszty eksploatacji

– Jednoczesne uruchamianie Exadata Database Service i w pełni zarządzanej usługi Autonomous Database Service, umożliwia bardziej efektywną konsolidację bazy danych i skuteczne tworzenie aplikacji.

– Infrastruktura stanowi własność Oracle i jest przez nią zarządzana, eliminując nakłady inwestycyjne oraz zmniejszając koszty zarządzania

– Skalowalna infrastruktura z niezależnie konfigurowalnymi klasterami VM bazy danych, skutecznie obsługuje różne zadania przetwarzania bazy danych i wymagania dotyczące jej konsolidacji

 

– Do 763 TB pojemności użytkowej umożliwia obsługę zada przetwarzania z dużą ilością danych, w tym hurtownie danych z do 6 PB danych skompresowanych przy użyciu hybrydowej kompresji kolumnowej

– Opóźnienie SQL poniżej 19 mikrosekund i ponad 22M SQL IOPS przyspiesza aplikacje OLTP i mieszane zadania przetwarzania

– Do 540 TB analiz przepustowości skanowania oraz zadań przetwarzania związanych z samouczeniem się systemów przy maksymalnej wydajności

- Do992 vCPUs z 11 TB dostępnej pamięci umożliwia wysoki poziom konsolidacji bazy danych w wysoce dostępnej infrastrukturze

Oracle Compute Cloud@Customer — uruchamiaj OCI Compute w dowolnym miejscu

Oracle Compute Cloud@Customer to w pełni zarządzana, rozproszona platforma chmurowa typu rack-scale, która umożliwia korzystanie z usług obliczeniowych, pamięci masowej i infrastruktury sieciowej OCI w dowolnym miejscu. Jest ona zdalnie zarządzana przez Oracle i zapewnia korzyści wynikające z automatyzacji i ekonomii chmury, jednocześnie spełniając wymagania dotyczące miejsca przechowywania danych poprzez kontrolowanie ich lokalizacji i przetwarzania. Uruchamiając aplikacje chmurowe — zarówno cloud native, jak i tradycyjne — w ramach tej samej, w pełni zarządzanej platformy chmurowej w centrum danych, potrzebujesz mniej zasobów i możesz łatwo przenosić obciążenia do i z chmury.

Chmura rozproszona

Uruchamiaj aplikacje i oprogramowanie pośredniczące w wybranej lokalizacji za pomocą OCI Compute, korzystając z tej samej pamięci masowej i konsoli zarządzania oraz tych samych usług sieciowych co w regionach OCI.

Miejsce przechowywania i kontrola danych

Zachowaj pełną kontrolę nad lokalizacją danych i zawsze je szyfruj, aby spełnić wymagania dotyczące ich prywatności i miejsca przechowywania.

Małe opóźnienia

Wdrażaj aplikacje i dane blisko klientów lub wrażliwych na opóźnienia zasobów centrów danych, aby zapewnić lepszą obsługę i wydajność aplikacji.

Zoptymalizowana infrastruktura

Korzystaj ze skalowalnego i ekonomicznego rozwiązania OCI Compute oferującego elastyczne kształty maszyn wirtualnych, pamięć masową i usługi sieciowe, zużywając tylko tyle zasobów, ile potrzebujesz.

Elastyczne wdrażanie aplikacji

Twórz i uruchamiaj aplikacje chmurowe — zarówno cloud native, jak i tradycyjne — przy użyciu szybkiej, skalowalnej infrastruktury obliczeniowej, pamięci masowej i sieciowej oraz różnych systemów operacyjnych gościa na różnych maszynach wirtualnych.

Infrastruktura jako kod

Za pomocą jednego skryptu Terraform można udostępniać usługi i aplikacje w rozproszonej chmurze Oracle Cloud wykorzystującej te same usługi i interfejsy API co OCI.

Opłacalność

Płać tylko za faktycznie wykorzystane zasoby w ramach elastycznych subskrypcji zasobów obliczeniowych i pamięci masowej oraz modelu cenowego opartego na rzeczywistym zużyciu.

Dowiedz się więcej o Oracle Compute Cloud@Customer
Deutsche Bank wybiera Exadata Cloud@Customer, by znacząco obniżyć koszty

„Oracle wpisuje się w [naszą] strategię i uzupełnia nasze dotychczasowe rozwiązania. Niektóre aplikacje pozostaną obsługiwane lokalnie — musimy inwestować w ich upraszczanie. To rozwiązanie w pełni wspiera naszą strategię chmurową, umożliwia korzystanie z modelu «technologia jako usługa» i przynosi znaczące korzyści finansowe.”.

Bernd Leukert
Kierownik ds. technologii, danych i innowacji, Deutsche Bank

Nomura Research Institute (NRI) aktualizuje aplikacje o nowoczesne usługi chmurowe, jednocześnie spełniając lokalne wymagania dotyczące jurysdykcji danych

„Dzięki Oracle Dedicated Region Cloud@Customer możemy używać Oracle Exadata jako usługi w chmurze i zwiększyć elastyczność, na przykład związaną z bezproblemową rozbudową, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej dostępności na tym samym poziomie co lokalnie. Zbudowane w naszym własnym centrum danych rozwiązanie pozwala nam nie tylko dostarczać raporty SOC2 oparte na japońskich standardach bezpieczeństwa w branży finansowej, ale także pozwala nam na dostęp do szerszej gamy usług i narzędzi chmurowych oferowanych przez Oracle oraz na dodatkowe zwiększenie wartości biznesowej oferowanej naszym klientom. Dzięki rozwiązaniu Dedicated Region firmy Oracle możemy znacznie obniżyć koszty lokalne i inwestować więcej w naszą cyfrową transformację”.

Tomoshiro Takemoto
Starszy dyrektor zarządzający, NRI

Texas A&M korzysta z Oracle Exadata w celu uzyskania wyższej wydajności

„Na początku lat 90. istniało wiele baz danych i różnych platform. Oracle Database to najlepsza oferta baz danych na rynku. Wybraliśmy Oracle — to był dobry wybór. Chcę korzystać z narzędzi o wysokiej jakości, a to właśnie takie jest”.

Leonarda Horvat
Dyrektor ds. systemów informacji naukowej, Texas A&M University

Sułtanat Omanu rozwija gospodarkę cyfrową dzięki Oracle Dedicated Region

„Oracle Dedicated Region Cloud@Customer doskonale sprawdza się w przypadku różnych zastosowań, od migracji aplikacji Oracle ERP i CRM po wdrażanie własnych aplikacji wykorzystujących Oracle Database, a także wdrażanie usług w zakresie innowacji cyfrowych (Blockchain, AI, Big Data) i wysokowydajnych obliczeń (HPC), przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z krajowymi przepisami dotyczącymi suwerenności danych”.

Said Al-Mandhari
Dyrektor naczelny, Oman ICT Group

Samsung SDS wprowadza innowacje, korzystając z 300 systemów Oracle Exadata

„Wdrożyliśmy blisko 300 systemów Exadata dla naszych klientów z sektora produkcyjnego, usług finansowych, budownictwa i inżynierii oraz usług publicznych i prywatnych. Zgodnie z naszą strategią w zakresie innowacji cyfrowych, która obejmuje m.in. przejście do chmury dla przedsiębiorstw, wdrożyliśmy pierwsze rozwiązanie Exadata Cloud@Customer w jednym z naszych centrów danych; niebawem zamierzamy też wdrożyć system Oracle Autonomous Database”.

Dr WP Hong
Dyrektor naczelny, Samsung SDS

LALUX wprowadza innowacje i utrzymuje suwerenność danych, korzystając z Oracle Exadata Cloud@Customer

„Mamy do czynienia z Solvency II, wytycznymi dotyczącymi zarządzania IT w chmurze, RODO i nie tylko. Utrzymanie zgodności z tymi regułami pochłania ważną część budżetu i wydajności kosztem projektów innowacji. Jednak pokolenie nowych technologii, zwłaszcza w dziedzinie danych, stanowi ogromną szansę dla LALUX jako środowiska innowacji”.

Vincent Arnal
Kierownik działu IT, LALUX

Przykłady zastosowania Cloud@Customer

 • Spełnij wysokie wymagania związane z przechowywaniem zasobów w centrum danych obejmującym chmurę publiczną

  Oracle Cloud@Customer umożliwia korzystanie z kluczowych aplikacji, baz danych i usług w chmurze przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli nad lokalizacją i bezpieczeństwem danych.

  Przeczytaj analizę firmy Gartner

 • Konsoliduj aplikacje na dedykowanej infrastrukturze chmurowej w swoim centrum danych

  Równoczesne uruchamianie autonomicznych i nieautonomicznych baz danych w tej samej chmurze Oracle Exadata Cloud@Customer w celu zmniejszania kosztów operacyjnych dla wszystkich typów zadań wymagających przetwarzania bazy danych.

  Przeczytaj wyniki analizy firmy IDC (PDF)

 • Obsługuj obciążenia informatyczne z wykorzystaniem elastycznej infrastruktury chmurowej w modelu single tenant

  Oracle Cloud@Customer umożliwia klientom, takim jak m.in. suwerenne kraje, obsługę całego portfolio rozwiązań IT z wykorzystaniem infrastruktury chmurowej w modelu single-tenant. Co więcej, można przy tym zachować fizyczną kontrolę nad infrastrukturą i danymi, co pozwala sprostać wszystkim wymaganiom w zakresie danych. Upraszcza to przejście do chmury dzięki możliwości łączenia się z zasobami znajdującymi się w istniejących centrach danych z niewielkim opóźnieniem oraz tym samym wysokowydajnym funkcjom Oracle Exadata, do których zdążyliśmy się przyzwyczaić.

  Zapoznaj się z analizą opracowaną przez ESG (PDF)

 • Uruchamiaj aplikacje Oracle Fusion SaaS w swoim centrum danych

  Oracle Cloud@Customer umożliwia bezpieczne uruchamianie aplikacji Oracle Fusion SaaS, takich jak ERP, HCM, SCM czy CX, w lokalnym centrum danych w celu wyeliminowania problemów związanych z suwerennością i bezpieczeństwem danych oraz uproszczenia zarządzania nimi.

  Dowiedz się więcej o aplikacjach Oracle SaaS

 • Zmodernizuj operacje bazodanowe, aby zmniejszyć liczbę błędów ludzkich

  Oracle Autonomous Database on Cloud@Customer oferuje zaawansowane możliwości automatyzacji cyklu życia bazy danych w oparciu o samouczenie się maszyn, które pozwalają wyeliminować ręczne wykonywanie zadań. Dzięki temu zespoły IT mogą poświęcić nawet 90% czasu na inicjatywy transformacyjne, zwiększyć wydajność baz danych nawet czterokrotnie w porównaniu z innymi usługami chmurowymi oraz usunąć wiele potencjalnych źródeł błędów ludzkich występujących w centrum danych.

  Przeczytaj analizę Constellation Research (PDF)

9 sierpnia 2023 r.

Przedstawiamy Oracle Compute Cloud@Customer

Jason Schaffer, wiceprezes ds. zarządzania produktami, Oracle

Compute Cloud@Customer umożliwia uruchamianie oprogramowania pośredniczącego i aplikacji z wysoką wydajnością, dostępnością i korzyściami ekonomicznymi płynącymi z modelu chmurowego. Usługa ta jest zlokalizowana w centrum danych lub w rozproszonych centrach danych i pomaga spełnić wymagania dotyczące miejsca przechowywania danych oraz rozlokować zasoby w chmurze blisko użytkowników końcowych.

Architektury referencyjne Cloud at customer

Zobacz wszystkie architektury referencyjne

Pierwsze kroki


Wypróbuj Oracle Cloud Free Tier

Poznaj zawsze bezpłatne usługi Oracle w praktyce.


Skontaktuj się z nami

Dowiedz się, w czym może Ci pomóc Exadata Cloud@Customer.

1 Na podstawie analizy danych liczbowych z najnowszych informacji dostępnych w dokumencie Exadata Cloud@Customer (PDF) i na stronach internetowych AWS na dzień 20 marca 2021 r.