Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Oracle Cloud@Customer

Oracle Cloud@Customer wnosi do Twojego centrum danych kompletne portfolio rozwiązań Oracle z zakresu publicznej infrastruktury chmurowej, w pełni zarządzanych usług chmurowych oraz aplikacji Oracle Fusion SaaS. Umożliwia szybsze uruchamianie aplikacji i obniżenie kosztów za sprawą tych samych wysokowydajnych możliwości, operacji autonomicznych i niskich cen subskrypcji, które oferuje Oracle Cloud Infrastructure. Możesz uzyskać to wszystko przy zachowaniu pełnej kontroli nad swoimi danymi, co pozwoli Ci zająć się kwestiami związanymi z suwerennością danych, bezpieczeństwem i łącznością.

Oracle Cloud@Customer
Larry Ellison przedstawia nowe autonomiczne usługi Oracle dla centrum danych

Dowiedz się, jak możesz zmodernizować starsze aplikacje, zmniejszyć koszty operacyjne i uruchamiać aplikacje SaaS przy jednoczesnym utrzymaniu suwerenności danych dzięki Oracle Dedicated Region Cloud@Customer i Oracle Exadata Cloud@Customer.

Gartner: Oracle oferuje klientom pierwsze w pełni lokalne środowisko chmury publicznej

Przeczytaj wpis na blogu autorstwa Lydii Leong, wiceprezesa i analityka Gartner Distinguished, aby dowiedzieć się, dlaczego Oracle Dedicated Region Cloud@Customer jest pierwszym rozwiązaniem, które oferuje pełną obsługę chmury publicznej w centrach danych klientów.

Efekt Cloud@Customer

Wykorzystaj nasze doświadczenie w zakresie chmury publicznej w swoim centrum danych

Oracle jest jedynym dostawcą chmury, który daje możliwość uruchamiania wszystkich usług chmury publicznej Oracle Cloud Infrastructure oraz aplikacji Oracle Fusion SaaS w lokalnym centrum danych. Dzięki Oracle Cloud@Customer możesz konsolidować aplikacje i bazy danych w wysokowydajnej infrastrukturze chmurowej w swoim centrum danych. To rozwiązanie zapewnia również narzędzia potrzebne do tworzenia natywnych aplikacji chmurowych i aktualizowania istniejących z wykorzystaniem samouczenia się maszyn i nowoczesnych usług chmurowych.

 • Skaluj możliwości Oracle Cloud@Customer, aby zaspokoić potrzeby swojej firmy — możesz wybrać opcję Exadata (wyłącznie) lub Dedicated Region.
 • Przyspiesz przenoszenie obciążeń lokalnych do chmury przy użyciu tej samej architektury i tych samych usług, które są dostępne w Oracle Cloud Infrastructure.
 • Uruchamiaj nowoczesne produkty Oracle Fusion SaaS, takie jak ERP, HCM, SCM czy CX, w swoim centrum danych — bez opóźnień i obaw związanych z suwerennością danych.
 • Uzyskaj proste i spójne podejście do bezpieczeństwa i zarządzania wszystkimi obciążeniami, korzystając z tych samych interfejsów użytkownika, warunków SLA, interfejsów API i narzędzi w ramach Cloud@Customer i Oracle Cloud Infrastructure.
 • Optymalnie uruchamiaj istniejące instancje Oracle Database i Autonomous Database w swoim centrum danych, korzystając z tych samych możliwości Exadata, które są dostępne w Oracle Cloud Infrastructure.
Przeczytaj analizę Constellation Research (PDF)
Nowoczesna chmura publiczna

Suwerenność i bezpieczeństwo danych oraz zarządzanie nimi

Oracle Cloud@Customer pozwala sprostać wysokim wymaganiom w zakresie zgodności z przepisami, suwerenności danych i opóźnień aplikacji przy jednoczesnym wykorzystaniu nowoczesnych usług Oracle Cloud Infrastructure i aplikacji Oracle Fusion SaaS w lokalnym centrum danych. Możesz zyskać większą kontrolę nad danymi i operacjami oraz lepiej nimi zarządzać dzięki uproszczonym i ustandaryzowanym zasadom operacyjnym, które można wykorzystywać w przypadku wszystkich obciążeń. Umowy SLA dotyczące dostępności i wydajności są takie same jak w przypadku Oracle Cloud Infrastructure.

 • Spełnij wymagania dotyczące suwerenności i bezpieczeństwa danych, zachowując nad nimi pełną kontrolę dzięki dedykowanym zasobom Cloud@Customer w Twoim centrum danych.
 • Wyeliminuj problemy związane z ochroną danych osobowych, regulacjami prawnymi i zarządzaniem, korzystając z zawsze aktywnego szyfrowania i zaawansowanych certyfikatów Oracle Cloud Infrastructure.
 • Zminimalizuj ryzyko utraty danych w wyniku cyberataków i kradzieży dzięki ciągłemu, opartemu na samouczeniu się maszyn mechanizmowi monitorowania bezpieczeństwa, izolacji i naprawiania szkód.
 • Zwiększ bezpieczeństwo lokalnych zasobów IT dzięki szybkiemu i bezproblemowemu instalowaniu poprawek oraz aktualizowaniu zasobów Cloud@Customer i Autonomous Database.
Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie Oracle Cloud
Kontrola bezpieczeństwa danych

Operacje autonomiczne

Oracle Cloud@Customer zapewnia autonomiczne funkcje, które upraszczają zarządzanie lokalnymi bazami danych i systemami operacyjnymi poprzez wyeliminowanie wielu ręcznych zadań administracyjnych. Ponadto Oracle Cloud@Customer automatyzuje wiele lokalnych zadań administracyjnych, takich jak instalowanie poprawek i aktualizowanie systemów oraz ochrona danych, dzięki czemu zmniejsza koszty operacyjne i eliminuje wiele ręcznych czynności, które mogą być przyczyną błędów ludzkich.

 • Ogranicz liczbę zadań administracyjnych i ich koszty nawet o 80% dzięki automatyzacji operacji bazodanowych i infrastrukturalnych.
 • Zabezpiecz się przed cyberatakami dzięki automatycznemu wdrażaniu najnowszych poprawek i aktualizacji jądra systemu operacyjnego i baz danych — bez przestojów.
 • Popraw zdolność do wykrywania włamań i zagrożeń w czasie rzeczywistym oraz przyspiesz ich izolowanie i usuwanie dzięki usprawnionym zabezpieczeniom opartym na samouczeniu się maszyn.
 • Uprość ochronę wszystkich danych na wypadek wszelkiego rodzaju awarii i przestojów dzięki automatycznym zabezpieczeniom i funkcji odzyskiwania danych za jednym kliknięciem.
Obejrzyj film dotyczący Autonomous Database
Funkcje autonomiczne

Wydajność i modernizacja

Oracle Cloud@Customer daje możliwość modernizacji i obsługi istniejących aplikacji i baz danych z wykorzystaniem skalowalnej, wysokowydajnej infrastruktury chmury w centrum danych oraz szybkiego opracowywania, skalowania i wdrażania nowych. Wszystkie aplikacje będą działać szybko i bezpiecznie dzięki szybkości, skali i prostocie rozwiązania Autonomous Database on Exadata Cloud@Customer oraz potężnych narzędzi i usług Oracle Cloud Infrastructure.

 • Uruchamiaj aplikacje szybciej i z większą skalą, korzystając z fizycznych zasobów obliczeniowych, maszyn wirtualnych, procesorów graficznych, Autonomous Database i Exadata Cloud@Customer.
 • Przyspiesz wykonywanie najbardziej wymagających wysokowydajnych obliczeń (ang. high performance computing, HPC) przy użyciu zoptymalizowanych zasobów Dedicated Region Cloud@Customer.
 • Osiągnij wyższą wydajność Oracle Database, korzystając z ponad 60 unikalnych funkcji Oracle Exadata zgodnych z tym rozwiązaniem.
 • Uzyskaj wyższą wydajność konsolidacji danych dzięki 7 razy większym bazom i wyższej wydajności niż w przypadku Amazon Relational Database Service (RDS) on AWS Outposts.
 • Korzystaj z natywnych usług chmurowych, takich jak Container Engine for Kubernetes czy Docker, oraz funkcji bezserwerowych, aby zmodernizować aplikacje pracujące w centrum danych.
Przeczytaj omówienie rozwiązania Exadata Cloud@Customer przygotowane przez IDC (PDF)
Wysokowydajna chmura

Niższe koszty i wyższa jakość

Oracle Cloud@Customer zmniejsza koszty eksploatacji centrum danych poprzez skalowanie zużycia zasobów w celu zaspokojenia potrzeb aplikacji oraz eliminację wielu ręcznych zadań administracyjnych związanych z zarządzaniem infrastrukturą i bazami danych. W Twojej organizacji zwiększa się również jakość usług IT, ponieważ aplikacje działają szybciej przy wykorzystaniu mniejszej ilości zasobów, co przekłada się na niższe koszty bezpośrednie i większą produktywność — wszyscy czekają krócej.

 • Uzyskaj nawet dwukrotnie lepszy stosunek ceny do wydajności w przypadku obciążeń ogólnych i zoptymalizowanych pod kątem pamięci niż w przypadku podobnych zadań w AWS Outposts.
 • Zredukuj koszty obsługi obciążeń HPC nawet o 30% w porównaniu z AWS Outposts i korzystaj z lokalnych dysków SSD, dwukrotnie większej ilości pamięci, sieci RDMA i umów SLA dotyczących wydajności — tych opcji nie znajdziesz w konkurencyjnym rozwiązaniu.
 • Korzystaj z szybkiej obsługi wymagających aplikacji we/wy — blokowa pamięć masowa oferuje nawet 20-krotnie większą wydajność IOPS w porównaniu z AWS, a przy tym jest o połowę tańsza.
 • Zredukuj koszty eksploatacji baz danych Oracle nawet o 90% dzięki automatycznemu skalowaniu zasobów Autonomous Database w celu zaspokojenia bieżących wymagań w zakresie obciążeń i obsłudze rozliczania sekundowego.
 • Obniż koszty administrowania bazą danych nawet o 80% i ponownie skoncentruj zasoby na innowacjach dzięki Autonomous Database on Cloud@Customer.
Przeczytaj e-book
Wyższa wydajność w chmurze

Rodzina produktów Cloud@Customer

Wszystkie możliwości chmury publicznej w Twoim centrum danych

Oracle Dedicated Region Cloud@Customer to w pełni zarządzany region chmury, który pozwala na wprowadzenie wszystkich usług w chmurze publicznej drugiej generacji oraz aplikacji Oracle Fusion SaaS do Twojego centrum danych i korzystanie z nich bez obaw o suwerenność danych. Dzięki niemu możliwe są autonomiczne operacje, które eliminują błędy ludzkie i maksymalizują bezpieczeństwo danych. Ponadto zapewnia on prawdziwie elastyczne i bezserwerowe usługi o najwyższej wydajności, pozwala obniżyć koszty dzięki korzystnemu modelowi subskrypcyjnemu opartemu na wykorzystaniu chmury i spełnia rygorystyczne wymagania w zakresie opóźnienia podczas łączenia się z zasobami z istniejących centrów danych.

Funkcje

– Dokładnie te same warunki SLA, interfejsy API i narzędzia dostępne w chmurze publicznej Oracle zapewniają spójność

– Obsługa aplikacji Oracle Fusion SaaS, takich jak ERP, HCM, SCM czy CX, w Twoim centrum danych

– Wszystko, łącznie z płaszczyzną sterowania, znajduje się w centrach danych, co pozwala na ścisłą kontrolę nad suwerennością danych i procesem zarządzania nimi

– Niskie opóźnienie podczas interakcji z lokalnymi aplikacjami i bazami danych

 

– Elastyczne konfiguracje i niskie, oparte na zużyciu ceny infrastruktury i usług platform chmurowych pozwalają obniżyć koszty

– Natywne usługi chmurowe, takie jak Container Engine for Kubernetes, Docker czy serwery Bare Metal, umożliwiają łatwe tworzenie nowoczesnych aplikacji

– Zaawansowane certyfikaty w zakresie aplikacji, branży i regulacji prawnych w Twoim centrum danych

– Natychmiastowy dostęp do nowych funkcji i aktualizacji zabezpieczeń w centrum danych po ich udostępnieniu w ramach Oracle Cloud Infrastructure

Autonomous Database w Twoim centrum danych

Oracle Autonomous Database on Exadata Cloud@Customer łączy w sobie wszystkie korzyści wynikające z wprowadzenia Exadata do centrum danych z prostotą oferowaną przez autonomiczną usługę chmurową. To rozwiązanie pomaga sprostać rygorystycznym wymaganiom w zakresie suwerenności i bezpieczeństwa danych oraz wyeliminować wiele ręcznych zadań związanych z zarządzaniem bazami danych i infrastrukturą, zapewniając jednocześnie wydajną obsługę lokalnych aplikacji dla przedsiębiorstw charakterystyczną dla Exadata. Efektywne wykorzystywanie zasobów w oparciu o aktualne wymagania związane z obciążeniami, model subskrypcyjny oparty na wykorzystaniu i mniejsze wymagania w zakresie zarządzania bazami danych — wszystko to pozwala na obniżenie kosztów operacyjnych nawet o 80%.

Funkcje

– Automatyzacja procesów udostępniania, konfiguracji i dostosowywania w oparciu o samouczenie się maszyn pozwala obniżyć koszty zarządzania

– Zautomatyzowane wykrywanie i korygowanie błędów oraz instalowanie poprawek przyczynia się do skrócenia czasu planowanych i nieplanowanych przestojów

– Mechanizmy wykrywania i usuwania zagrożeń oparte na samouczeniu się maszyn pomagają zabezpieczyć Twoje dane

– Automatyczne skalowanie bez przestojów sprawia, że płacisz tylko za faktyczne wykorzystanie chmurowej bazy danych

 

– Rozwiązanie jest wdrażane za zaporą sieciową centrum danych

– Redukcja całkowitego kosztu posiadania lokalnych baz danych nawet o 80%

– Obsługuje usługi Autonomous Data Warehouse i Autonomous Transaction Processing w centrum danych

– Nawet 15-krotnie szybsze wysyłanie zapytań w przypadku kluczowych aplikacji w centrum danych

Możliwości chmury Exadata w Twoim centrum danych

Oracle Exadata Cloud@Customer łączy w centrach danych wydajność Oracle Exadata z prostotą, elastycznością i przystępną ceną zarządzanej usługi bazy danych. To najprostszy sposób na przeniesienie istniejących baz danych Oracle do chmury, ponieważ zapewnia on pełną zgodność z istniejącymi systemami Exadata i usługą Exadata Cloud Service. Umożliwia również zaspokojenie potrzeb w zakresie suwerenności danych i stanowi gwarancję niewielkich opóźnień przy łączeniu się z zasobami z istniejących centrów danych. Co więcej, pozwala skonsolidować bazy danych i rozszerzyć ich skalę w większym stopniu, niż jest to możliwe w przypadku innych lokalnych usług bazy danych w chmurze.

Funkcje

– Niedroga, oparta na subskrypcji usługa bazy danych w chmurze z rozliczaniem godzinowym na podstawie wykorzystania pozwala obniżyć koszty

– Bezpiecznie wdrażana za zaporami sieciowymi centrum danych

– Dostępna w Twoim centrum danych razem z Oracle Autonomous Database lub Oracle Database Enterprise Edition

– 8-krotne skalowanie z czterema wysokowydajnymi konfiguracjami w pełni zarządzanymi przez Oracle w celu dostosowania do potrzeb Twojej firmy

 

– Nawet 7 razy większe bazy danych niż w przypadku RDS on AWS Outposts umożliwiają konsolidację kluczowych aplikacji i danych

– Do 12 razy więcej operacji IOPS SQL we współdzielonej pamięci masowej niż w przypadku RDS on AWS Outposts — aplikacje analityczne działają tak szybko, jak to możliwe

– Nawet 10 razy większa przepustowość SQL we współdzielonej pamięci masowej niż w przypadku RDS on AWS Outposts pozwala przyspieszyć pracę hurtowni danych

– Nawet o 98% mniejsze opóźnienie SQL we współdzielonej pamięci masowej niż w przypadku RDS on AWS Outposts sprawia, że aplikacje OLTP są bardziej elastyczne

Wydajniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi

Oracle Human Resources (HR) Cloud to kompleksowy system HR stworzony w celu sprostania specyficznym wymaganiom związanym z zarządzaniem pracownikami na całym świecie. Wykorzystaj Oracle HR Cloud do zwiększenia skuteczności operacyjnej w różnych kulturach i krajach.

Moduły
 • Core Human Resources
 • Onboarding
 • Benefits
 • Absence Management
 • Workforce Modeling and Predictions
 • Workforce Directory
 • HR Help Desk
 • Work Life Solutions
 • Advanced HCM Controls

Zobacz wszystkie historie klientów

Oracle Cloud@Customer — przykłady wdrożeń

Setki klientów uruchamiają aplikacje i bazy danych Oracle w swoich centrach danych za pośrednictwem Oracle Cloud@Customer, korzystając z zalet takich jak zarządzanie infrastrukturą Oracle Cloud Infrastructure, model subskrypcyjny czy kompleksowe zabezpieczenia.

Logo Ford Otosan
Logo Vale
Logo Kingold
Logo Energy Transfer
Logo Sejel Technology
Logo n11.com
Logo Dialog Semiconductor
Logo AT&T
Logo Kingold

Kingold dokonuje migracji danych z platformy Azure do Exadata Cloud@Customer, aby je zabezpieczyć i obniżyć koszty o 44%

Przykłady zastosowania Cloud@Customer

 • Spełnij wysokie wymagania związane z przechowywaniem zasobów w centrum danych obejmującym chmurę publiczną

  Oracle Cloud@Customer umożliwia korzystanie z kluczowych aplikacji i baz danych w chmurze przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli nad suwerennością i bezpieczeństwem danych.

  Przeczytaj analizę Wikibon (PDF)

 • Konsoliduj aplikacje na dedykowanej infrastrukturze chmurowej w swoim centrum danych

  Oracle Cloud@Customer eliminuje obawy związane z bezpieczeństwem w zakresie wielodostępu i rywalizacją o zasoby, ponieważ aplikacje i bazy danych są uruchamiane z wykorzystaniem wysokowydajnej infrastruktury chmurowej w dedykowanym regionie chmury znajdującym się w Twoim centrum danych.

  Przeczytaj analizę DSC (PDF)

 • Obsługuj obciążenia informatyczne z wykorzystaniem elastycznej infrastruktury chmurowej w modelu single tenant

  Oracle Cloud@Customer umożliwia klientom, takim jak m.in. suwerenne kraje, obsługę całego portfolio rozwiązań IT z wykorzystaniem infrastruktury chmurowej w modelu single-tenant. Co więcej, można przy tym zachować fizyczną kontrolę nad infrastrukturą i danymi, co pozwala sprostać wszystkim wymaganiom w zakresie suwerenności danych. Upraszcza to przejście do chmury dzięki możliwości łączenia się z zasobami znajdującymi się w istniejących centrach danych z niewielkim opóźnieniem oraz tym samym wysokowydajnym funkcjom Oracle Exadata, do których zdążyliśmy się przyzwyczaić.

  Przeczytaj analizę ESG (PDF)

 • Uruchamiaj aplikacje Oracle Fusion SaaS w swoim centrum danych

  Oracle Cloud@Customer umożliwia bezpieczne uruchamianie aplikacji Oracle Fusion SaaS, takich jak ERP, HCM, SCM czy CX, w lokalnym centrum danych w celu wyeliminowania problemów związanych z suwerennością i bezpieczeństwem danych oraz uproszczenia zarządzania nimi.

  Dowiedz się więcej o aplikacjach Oracle SaaS

 • Zmodernizuj operacje bazodanowe, aby zmniejszyć liczbę błędów ludzkich

  Oracle Autonomous Database on Cloud@Customer oferuje zaawansowane możliwości automatyzacji cyklu życia bazy danych w oparciu samouczenie się maszyn, które pozwalają wyeliminować ręczne wykonywanie zadań. Dzięki temu zespoły IT mogą poświęcić nawet 90% czasu na inicjatywy transformacyjne, zwiększyć wydajność baz danych nawet czterokrotnie w porównaniu z innymi usługami chmurowymi oraz usunąć wiele potencjalnych źródeł błędów ludzkich występujących w centrum danych.

  Przeczytaj analizę Constellation Research (PDF)

Mężczyzna poruszający się po chmurze
8 lipca 2020 r.

Przedstawiamy Oracle Dedicated Region Cloud@Customer i Oracle Autonomous Database on Exadata Cloud@Customer

Clay Magouyrk, wiceprezes wykonawczy, dział inżynierii Oracle Cloud Infrastructure

Oracle Dedicated Region Cloud@Customer umożliwia klientom, takim jak m.in. suwerenne kraje, obsługę całego portfolio rozwiązań IT z wykorzystaniem infrastruktury chmurowej w modelu single-tenant. Co więcej, można przy tym zachować fizyczną kontrolę nad infrastrukturą i danymi, co pozwala sprostać wszystkim wymaganiom w zakresie suwerenności danych. To rozwiązanie pomoże Ci bezpiecznie przechowywać i przetwarzać dane, które muszą znajdować się w infrastrukturze lokalnej lub w krajach, w których nie ma regionu publicznego Oracle lub regionu chmury publicznej.

Przeczytaj cały wpis

Pierwsze kroki


Wypróbuj Oracle Cloud Free Tier

Poznaj zawsze bezpłatne usługi Oracle w praktyce.


Skontaktuj się z nami

Dowiedz się, w czym może Ci pomóc Exadata Cloud@Customer.