Nie znaleziono pasujących wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Skontaktuj się z nami Zaloguj się do Oracle Cloud

Oracle Alloy

Oracle Alloy to kompletna platforma infrastruktury chmurowej, która umożliwia partnerom stanie się dostawcami chmury i oferowanie pełnego zakresu usług chmurowych w celu rozszerzenia działalności. Partnerzy kontrolują aspekty handlowe i doświadczenia klientów związane z platformą Oracle Alloy oraz mogą ją dostosować i rozszerzyć w celu zaspokojenia swoich specyficznych potrzeb rynkowych. Partnerzy mogą obsługiwać platformę Oracle Alloy niezależnie we własnych centrach danych i w pełni kontrolować jej działanie, aby lepiej spełniać wymagania klientów i wymogi regulacyjne.

Przeczytaj raport firmy Gartner®

Szybka odpowiedź: Jak uzyskać izolowane usługi w chmurze prywatnej?

W jaki sposób decydenci powinni oceniać opcje dotyczące izolowanych chmur prywatnych itp.

Rozwiń swoją działalność i możliwości jako dostawca usług chmurowych

Jesteśmy podekscytowani wizją Oracle, zgodnie z którą partnerzy i klienci będą mogli dokładniej zarządzać zasobami chmurowymi i dostosowywać je do swoich potrzeb, co zapewni szerszy dostęp do innowacji w zakresie chmury publicznej. Przyspieszenie przyjęcia chmury, przy jednoczesnym wsparciu specyficznych potrzeb branżowych, rynkowych i regulacyjnych naszych klientów, pozwoli stworzyć nowe rodzaje wartości biznesowej”.

David Wood Lider ds. strategii globalnej, Accenture Cloud First

Generuj nowe przychody dzięki sprawdzonej platformie chmurowej
Rozwiń swoją działalność, korzystając ze sprawdzonej, kompletnej platformy usług chmurowych OCI i ciągłych innowacji. Uzupełnij istniejącą ofertę o dodatkowe usługi chmurowe lub stwórz zupełnie nowe źródła przychodów. Wejdź na niezagospodarowane lub wyspecjalizowane rynki bez dużych nakładów na inżynierię rozwiązań lub inwestycji kapitałowych.

Dostosuj, rozszerz i urozmaić ofertę, aby zapewnić doskonałe doświadczenie klienta
Zapewnij ofertę dostosowaną do potrzeb klientów i rynków, zachowując kontrolę nad relacjami z klientami i punktami styku, w tym nad środowiskiem użytkownika, brandingiem, warunkami handlowymi, obsługą klienta i rozliczeniami. Co więcej, możesz rozszerzyć platformę o konkretny sprzęt lub stworzyć nowe usługi przy użyciu natywnych narzędzi OCI.

Wprowadzaj innowacje na skalę globalną i działaj lokalnie
Dzięki opcji pełnej kontroli operacyjnej możesz spełnić potrzeby związane z konkretnymi rynkami, takie jak wymogi regulacyjne, których zwykle nie spełnia chmura publiczna, oraz skutecznie zarządzać zasobami, aby lepiej zaspokajać wymagania klientów i biznesu. Zintegruj obecny personel i procesy związane z obsługą klienta i operacjami w chmurze oraz kontroluj cykl życia oprogramowania i terminy aktualizacji, aby spełnić swoje specyficzne potrzeby.

Chmura rozproszona OCI: usługi chmurowe wszędzie tam, gdzie ich potrzebujesz

Rozszerzenie opcji chmury dla klientów o nowe funkcje chmury publicznej, multicloud, chmury hybrydowej i chmury dedykowanej.

Dostosuj i obsługuj swoją własną chmurę oraz zarządzaj nią

Oracle Alloy umożliwia partnerom dostosowanie usług chmurowych do różnych rynków, branż i potrzeb regionalnych oraz zarządzanie doświadczeniami klientów związanymi z ich chmurą, w tym cenami, rozliczeniami, pomocą techniczną i warunkami handlowymi.

Dostosuj doświadczenie front-end

Prosta konsola operatora z jednym interfejsem użytkownika umożliwia partnerowi zarządzanie usługami i operacjami biznesowymi w regionie chmury.

Zespół operacyjny może dostosować branding, w tym logo, motywy kolorystyczne i warunki użytkowania. Może również skonfigurować doświadczenie front-end swoich klientów, w tym powiadomienia i ogłoszenia.

Branding i personalizacja konta

Zarządzanie cyklem życia klienta

Za pośrednictwem konsoli zespół operacyjny może monitorować wykorzystanie pojemności, zlecać jej zwiększenie, zamawiać inną infrastrukturę w celu dostosowania do zmieniających się potrzeb biznesowych oraz wprowadzać prognozy dotyczące pojemności.

Wbudowane funkcje subskrypcji umożliwiają partnerowi zarządzanie cenami dla klientów końcowych, ustawianie statusu konta i tworzenie niestandardowych kart stawek dla określonych grup klientów. Wstępnie skonfigurowana instancja Oracle Fusion Cloud Financials umożliwia zespołowi operacyjnemu zarządzanie cyklem życia klienta, w tym fakturowanie i rozliczanie klientów.

Przykładowy pulpit rozliczeniowy

Konfigurowanie i śledzenie konta

Dzięki specjalistycznym funkcjom kontroli konta administratora i przywilejom dostępu zespół operacyjny może zdefiniować proces rejestracji konta, język polityki i domyślne uprawnienia dla swoich klientów, a także dodawać nowe konta i ustalać limity usług.

Zespół operacyjny może również śledzić i optymalizować wydatki za pomocą łatwych w użyciu narzędzi do wizualizacji, generować wykresy oraz pobierać raporty biznesowe zawierające zagregowane dane kosztowe dotyczące chmury, klientów i wykorzystania usług.

Widok podsumowania wielu kont
NRI

„Postrzegamy Oracle Alloy jako nowe, wartościowe rozwiązanie, które nie tylko ułatwi naszym klientom tworzenie i uruchamianie własnych aplikacji i usług, ale także umożliwi nam lepszą integrację naszych aplikacji finansowych i systemów klientów. Oracle Alloy ma potencjał, aby pomóc nam w dalszym zwiększaniu wartości biznesowej dla naszych klientów z sektora usług finansowych”.

Tomoshiro Takemoto Starszy dyrektor zarządzający, NRI

Moc chmury w Twoich rękach

1. Dostawcy technologii branżowych i regulowanych

Dostawcy technologii regulowanych mają większą kontrolę nad swoją chmurą, dzięki czemu mogą spełnić wymagania dotyczące suwerenności oraz wymogi regulacyjne; w związku z tym mogą stać się zaufanymi partnerami w zakresie chmury i świadczyć innowacyjne usługi w sektorach regulowanych, takich jak finanse, opieka zdrowotna czy samorządy lokalne, które chcą dokonać modernizacji.

2. Dostawcy usług zarządzanych i globalni integratorzy systemów

Organizacje działające jako dostawcy usług w chmurze i posiadające dostęp do zoptymalizowanej platformy chmurowej mogą oferować kompleksowe portfolio rozwiązań IaaS, PaaS i SaaS, zidentyfikować dodatkowe źródła przychodów oraz rozszerzyć relacje z obecnymi klientami — i pozyskać nowych.

3. Niezależni dostawcy oprogramowania (ISV)

Dzięki pełnemu portfolio usług chmurowych, które są teraz dostępne w ich centrum danych, niezależni dostawcy oprogramowania mogą łatwo przenieść strumień przychodów z licencji na usługi, poprawić doświadczenie klienta i proces wdrażania, stworzyć własne natywne usługi chmurowe przy użyciu rozszerzalności platformy OCI i działać w określonych lokalizacjach, aby spełnić wymagania dotyczące wydajności i wymogi regulacyjne.

Jak zostać partnerem Oracle Alloy

Jak zostać partnerem Oracle Alloy — diagram, opis poniżej
Na diagramie przedstawiono Oracle Cloud Infrastructure po lewej stronie, konfigurację Oracle Alloy u partnera w środku oraz klientów końcowych po prawej stronie. Sekcja dla partnerów zawiera ikony umożliwiające konfigurację Oracle Alloy — brandingu, rozliczeń, operacji i funkcji CRM oraz infrastruktury i aplikacji partnerskich. W sekcji Oracle znajdują się ikony dotyczące Oracle Cloud Infrastructure, szkoleń oraz usług pomocy technicznej, które OCI świadczy na rzecz partnerów Oracle Alloy. Klient końcowy ma dostęp do wszystkich niestandardowych usług OCI skonfigurowanych przez partnera Oracle Alloy.

Po zakupie produktu Oracle Alloy i jego wdrożeniu partner staje się regionalnym dostawcą usług chmurowych. Podczas gdy Oracle utrzymuje bezpośrednie relacje z partnerem Oracle Alloy, partner zachowuje bezpośrednie relacje z klientami końcowymi.

Partnerzy Oracle Alloy mogą zarządzać pełnym cyklem życia swoich klientów. Zespoły sprzedażowe partnera mogą teraz sprzedawać subskrypcje chmurowe o strukturze podobnej do modelu handlowego OCI lub dostosować ceny i dostępność usług do swoich rynków. Aby umożliwić skuteczne prowadzenie działalności, OCI dostarcza narzędzia do monitorowania i utrzymywania czasu działania usług chmurowych, śledzenia i analizowania wykorzystania oraz zarządzania pojemnością.

Aby jeszcze bardziej dostosować doświadczenie klienta i spełnić określone wymogi prawne, personel partnera może zapewnić pierwszą linię wsparcia klienta, a także niezależnie zarządzać wszystkimi standardowymi zadaniami operacyjnymi, takimi jak wprowadzanie podstawowych poprawek i aktualizacje usług. Członkowie personelu mogą polegać na zespołach Oracle w zakresie rozwiązywania problemów związanych z usługami i awariami, niestandardowych aktualizacji oraz eskalacji.

Logo Plan, Adopt, Innovate Plan, Adopt, Innovate

Oracle dostarcza zarówno technologię, jak i wskazówki niezbędne do osiągnięcia sukcesu na każdym etapie rozwoju firmy – od planowania i wdrażania po ciągłe innowacje.

Pierwsze kroki z OCI

Skontaktuj się z działem sprzedaży

Chcesz dowiedzieć się więcej o platformie Oracle Cloud Infrastructure? Nasi eksperci chętnie pomogą.

  • Mogą odpowiedzieć na następujące pytania:

    • Jakiego rodzaju obciążenia najlepiej działają w OCI?
    • Jak w pełni wykorzystać moje inwestycje w Oracle?
    • Jak OCI wypada w porównaniu z usługami innych dostawców?

Oracle Cloud Insider

Poznaj najnowsze informacje na temat trendów w branży, najlepszych praktyk, aktualizacji produktów, programów szkoleniowych i nadchodzących wydarzeń.

Poznaj perspektywę ekspertów

Dowiedz się więcej o dostępnych opcjach chmury od analityków branżowych. Przekazują oni szczegółowe, obiektywne wnioski na temat najnowszych strategii i rozwiązań.

* Gartner, Szybka odpowiedź: Jak uzyskać izolowane usługi w chmurze prywatnej? Lydia Leong, 8 marca 2023 r.

GARTNER jest zarejestrowanym znakiem towarowym i usługowym spółki Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie i jest używany w niniejszym dokumencie za ich zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.