Oracle Alloy

Oracle Alloy to kompletna platforma infrastruktury chmurowej, która umożliwia partnerom stanie się dostawcami chmury i oferowanie pełnego zakresu usług chmurowych w celu rozszerzenia działalności. Partnerzy kontrolują aspekty handlowe i doświadczenia klientów związane z platformą Oracle Alloy oraz mogą ją dostosować i rozszerzyć w celu zaspokojenia swoich specyficznych potrzeb rynkowych. Partnerzy mogą obsługiwać platformę Oracle Alloy niezależnie we własnych centrach danych i w pełni kontrolować jej działanie, aby lepiej spełniać wymagania klientów i wymogi regulacyjne.

Nagradzane rozwiązanie Oracle Alloy czeka na Ciebie

Zaoferuj klientom pełny zestaw usług chmurowych, dostosuj środowisko i zapewnij im dodatkowe funkcje o wartości dodanej.

Prezentacja produktu

Definicja sposobu obsługi środowiska chmurowego i oferowanych klientom doświadczeń

Widok marki

Dostosowanie doświadczeń związanych z marką

Centralna kontrola pozwala operatorom usługi Alloy na zarządzanie zarówno usługami chmurowymi, jak i operacjami biznesowymi za pośrednictwem jednej konsoli opartej na interfejsie użytkownika.

Zespół operacyjny może dostosować branding, w tym logo, motywy kolorystyczne i warunki użytkowania. Operator może również skonfigurować doświadczenie front-end swoich klientów, w tym powiadomienia i ogłoszenia.

Widok cyklu życia

Kompleksowe zarządzanie cyklem życia klienta

Wbudowany system komercyjny umożliwia zespołowi operacyjnemu niezależne definiowanie cen, subskrypcji i zasad fakturowania oraz zarządzanie nimi.

Zespół operacyjny może również tworzyć oferty i pakiety produktów, dobierać i dostosowywać karty stawek na poziomie subskrypcji oraz ustalać reguły na podstawie celów biznesowych i przychodowych. Funkcje fakturowania umożliwiają operatorom tworzenie potoków, ustawianie harmonogramów i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji na potrzeby fakturowania.

Widok zasobów

Zarządzanie zasobami infrastruktury

Bezproblemowa jednoinstancyjna integracja systemu zarządzania zamówieniami po stronie operatora i systemu zaplecza pozwala mu na odpowiednie skalowanie zasobów infrastrukturalnych na żądanie i zarządzanie nimi.

Zespół operacyjny może monitorować wykorzystanie przepustowości i zmiany wolumenów oraz łatwo zamawiać nową infrastrukturę, aby zaspokoić zmieniające się potrzeby biznesowe i wprowadzać prognozy przepustowości.

Widok wzrostu

Śledzenie i optymalizacja pod kątem rozwoju

Business Operator firmy Alloy to moduł raportowania biznesowego, który za pośrednictwem szeregu gotowych pulpitów nawigacyjnych udostępnia skonsolidowane informacje w czasie rzeczywistym na potrzeby planowania i podejmowania decyzji.

Zespół operacyjny może śledzić i optymalizować wydatki za pomocą łatwych w użyciu narzędzi do wizualizacji, generować wykresy oraz pobierać raporty biznesowe zawierające zagregowane dane kosztowe dotyczące chmury, klientów i wykorzystania usług.

Jak zostać operatorem Oracle Alloy


Jak zostać partnerem Oracle Alloy — diagram, opis poniżej
Na diagramie przedstawiono Oracle Cloud Infrastructure po lewej stronie, konfigurację Oracle Alloy u partnera w środku oraz klientów końcowych po prawej stronie. Sekcja dla partnerów zawiera ikony umożliwiające konfigurację Oracle Alloy — brandingu, rozliczeń, operacji i funkcji CRM oraz infrastruktury i aplikacji partnerskich. W sekcji Oracle znajdują się ikony dotyczące Oracle Cloud Infrastructure, szkoleń oraz usług pomocy technicznej, które OCI świadczy na rzecz partnerów Oracle Alloy. Klient końcowy ma dostęp do wszystkich niestandardowych usług OCI skonfigurowanych przez partnera Oracle Alloy.

Po zakupie produktu Oracle Alloy i jego wdrożeniu partner staje się regionalnym dostawcą usług chmurowych. Oracle utrzymuje bezpośrednie relacje z partnerem Oracle Alloy (operator Alloy), partner zachowuje jednak bezpośrednie relacje z klientami końcowymi.

Operatorzy Alloy mogą zarządzać pełnym cyklem życia swoich klientów. Zespoły sprzedażowe operatora mogą teraz sprzedawać subskrypcje chmurowe o strukturze podobnej do modelu handlowego OCI lub dostosować ceny i dostępność usług do swoich rynków. Aby umożliwić skuteczne prowadzenie działalności, OCI dostarcza narzędzia do monitorowania i utrzymywania czasu działania usług chmurowych, śledzenia i analizowania wykorzystania oraz zarządzania pojemnością.

Aby jeszcze bardziej dostosować doświadczenie klienta i spełnić określone wymogi prawne, personel operatora może zapewnić pierwszą linię wsparcia klienta, a także niezależnie zarządzać wszystkimi standardowymi zadaniami operacyjnymi, takimi jak wprowadzanie podstawowych poprawek i aktualizacje usług. Członkowie personelu mogą polegać na zespołach Oracle w zakresie rozwiązywania problemów, niestandardowych aktualizacji oraz eskalacji.


Moc chmury w Twoich rękach

Dzięki pełnemu portfolio usług chmurowych, które są teraz dostępne w ich centrum danych, niezależni dostawcy oprogramowania mogą łatwo przenieść strumień przychodów z licencji na usługi, poprawić doświadczenie klienta i proces wdrażania, stworzyć własne natywne usługi chmurowe przy użyciu rozszerzalności platformy OCI i działać w określonych lokalizacjach, aby spełnić wymagania dotyczące wydajności i wymogi regulacyjne.

Logo IDC

„Zdolność Oracle Alloy do rozszerzenia usług infrastrukturalnych i platformowych OCI na środowiska kontrolowane przez partnerów może być bardzo atrakcyjna dla klientów końcowych, którzy coraz częściej szukają bliższych sobie środowisk chmurowych, czy to ze względu na wydajność, rosnące zainteresowanie suwerennością danych, czy po prostu w celu wykorzystania sprawdzonych relacji z dotychczasowymi zaufanymi dostawcami usług. Klienci tacy potrzebują również usług chmurowych dostosowanych do ich branży. Co więcej, w IDC coraz częściej postrzegamy chmurę nie jako coś związanego z konkretną lokalizacją, ale raczej jako spójny model operacyjny dla IT. Oracle Alloy wpisuje się w te tendencje”.

Chris Kanaracus dyrektor ds. badań, IDC

Dostawcy technologii regulowanych mają większą kontrolę nad swoją chmurą, dzięki czemu mogą spełnić wymagania dotyczące suwerenności oraz wymogi regulacyjne; w związku z tym mogą stać się zaufanymi partnerami w zakresie chmury i świadczyć innowacyjne usługi w sektorach regulowanych, takich jak finanse, opieka zdrowotna lub samorządy lokalne, które chcą zmodernizować swoje strategie IT.

Logo NRI

„Postrzegamy Oracle Alloy jako nowe, wartościowe rozwiązanie, które nie tylko ułatwi naszym klientom tworzenie i uruchamianie własnych aplikacji i usług, ale także umożliwi nam lepszą integrację naszych aplikacji finansowych i systemów klientów. Oracle Alloy ma potencjał, aby pomóc nam w dalszym zwiększaniu wartości biznesowej dla naszych klientów z sektora usług finansowych”.

Tomoshiro Takemoto Starszy dyrektor zarządzający, NRI

Organizacje działające jako dostawcy usług w chmurze i posiadające dostęp do zoptymalizowanej platformy chmurowej mogą oferować kompleksowe portfolio rozwiązań IaaS, PaaS i SaaS, zidentyfikować dodatkowe źródła przychodów oraz rozszerzyć relacje z obecnymi klientami — i pozyskać nowych.

Logo Accenture

„Jesteśmy podekscytowani wizją Oracle, zgodnie z którą partnerzy i klienci będą mogli dokładniej zarządzać zasobami chmurowymi i dostosowywać je do swoich potrzeb, co zapewni szerszy dostęp do innowacji w zakresie chmury publicznej. Przyspieszenie przyjęcia chmury, przy jednoczesnym wsparciu specyficznych potrzeb branżowych, rynkowych i regulacyjnych naszych klientów, pozwoli stworzyć nowe rodzaje wartości biznesowej”.

David Wood Lider ds. strategii globalnej, Accenture Cloud First
Chmura rozproszona Oracle

Chmura rozproszona OCI: usługi chmurowe wszędzie tam, gdzie ich potrzebujesz

Rozszerzenie opcji chmury dla klientów o nowe funkcje chmury publicznej, multicloud, chmury hybrydowej i chmury dedykowanej.

Pierwsze kroki z OCI

Skontaktuj się z działem sprzedaży

Chcesz dowiedzieć się więcej o platformie Oracle Cloud Infrastructure? Nasi eksperci chętnie pomogą.

  • Mogą odpowiedzieć na następujące pytania:

    • Jakiego rodzaju obciążenia najlepiej działają w OCI?
    • Jak w pełni wykorzystać moje inwestycje w Oracle?
    • Jak OCI wypada w porównaniu z usługami innych dostawców?

Oracle Cloud Insider

Poznaj najnowsze informacje na temat trendów w branży, najlepszych praktyk, aktualizacji produktów, programów szkoleniowych i nadchodzących wydarzeń.

Poznaj perspektywę ekspertów

Dowiedz się więcej o dostępnych opcjach chmury od analityków branżowych. Przekazują oni szczegółowe, obiektywne wnioski na temat najnowszych strategii i rozwiązań.