Suwerenna chmura

Spełnienie wymagań w zakresie lokalizacji, rezydencji i dostępu do danych oraz kontroli operacyjnej bez uszczerbku dla usług chmurowych, umów SLA lub cen dzięki suwerennym rozwiązaniom Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

Suwerenność w chmurze — Oracle spełnia oczekiwania użytkowników

Osiągnięcie suwerenności wymaga nie tylko uniwersalnego rozwiązania. W zależności od organizacji i miejsca prowadzenia przez nią działalności w różnych lokalizacjach mogą występować różne potrzeby. OCI oferuje elastyczne opcje zbudowane na tej samej platformie. W ich ramach można uzyskać te same usługi chmurowe i interfejsy API oraz parametry umów SLA w tym samym przedziale cenowym, niezależnie od tego, czy chodzi o zapewnienie zgodności w chmurze publicznej, czy też całkowicie odizolowane operacje zautomatyzowane lub dowolny scenariusz pośredni.


Diagram spektrum suwerenności chmury OCI, opis poniżej
Oracle Cloud Infrastructure oferuje szeroki zestaw rozwiązań dostosowany do potrzeb klientów. Bez względu na to, czy wymagana suwerenność ma polegać na zgodności z lokalnymi przepisami dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa danych, ograniczeniu dostępu i operacji, ograniczeniu przepływów danych i informacji operacyjnych, czy też o izolację od innych osób lub Internetu, Oracle zawsze ma dla Ciebie ofertę rozwiązania dla Ciebie. Na suwerenne rozwiązania Oracle składają się regiony chmury publicznej OCI, które umożliwiają dostęp do wielu regionów w wielu krajach; dedykowany region Oracle, który umożliwia użytkownikowi działanie we własnych centrach przetwarzania danych; usługa Oracle Alloy, która umożliwia znakowanie i obsługę pełnego rozwiązania chmurowego przez partnerów; chmura UE Sovereign Cloud, która umożliwia spełnienie potrzeb suwerenności we współdzielonej przestrzeni chmurowej; chmura Government Cloud, która umożliwia spełnienie wymagań organów rządowych; oraz chmura Isolated Cloud, która umożliwia działanie bez połączenia z Internetem. Wszystkie te rozwiązania bazują na tych samych fundamentalnych zasadach, takich jak wspólne zasady bezpieczeństwa i zgodności z przepisami dla wszystkich usług we wszystkich wdrożeniach; samodzielny model operacyjny dla każdego regionu, możliwość przenoszenia technicznego i niezależność od oprogramowania; standardowe narzędzia i procesy mające zastosowanie we wszystkich wdrożeniach oraz usługi zaprojektowane z myślą o skalowaniu i obsłudze przez inne podmioty. Wszystko to opiera się na spójnej architekturze, usługach, środowisku i wartości OCI we wszystkich wdrożeniach.

Suwerenne rozwiązania chmurowe

 • EU Sovereign Cloud

  Oracle EU Sovereign Cloud oferuje ponad 100 tych samych usług co chmura publiczna Oracle. Są to fizycznie oddzielone regiony chmurowe, które znajdują się i działają w całości w Unii Europejskiej oraz są zgodne ze standardami UE.

  Dowiedz się więcej o usłudze EU Sovereign Cloud
 • Chmura na potrzeby administracji publicznej

  Oracle Cloud obsługuje regiony chmury rządowej odizolowane od regionów klientów komercyjnych. Regiony, zaprojektowane z myślą o urzędach w Stanach Zjednoczonych, Zjednoczonym Królestwie i Australii, spełniają wymagania dotyczące suwerenności danych w sektorze publicznym, oferując jednocześnie taki sam zestaw usług, zakres wsparcia i system rozliczeń jak chmura publiczna OCI.

  Dowiedz się więcej o usłudze Government Cloud
 • Dedykowany region

  Niezależny, kompletny region chmury w zdefiniowanym przez klienta centrum przetwarzania danych wraz z lokalnymi płaszczyznami sterowania i obsługi danych, aby spełnić wymagania w zakresie rezydencji danych i minimalnych opóźnień.

  Dowiedz się więcej o usłudze Dedicated Region Cloud@Customer
 • Isolated Cloud

  Bezpieczne, odseparowane regiony zaprojektowane tak, aby spełniały najwyższe wymagania globalnych obciążeń niejawnych klientów.

  Dowiedz się więcej o izolowanej chmurze
 • Regiony chmury publicznej OCI

  Chmura Oracle Cloud obejmuje ponad 35 połączonych regionów komercyjnych w 24 krajach. Wiele geograficznie oddzielonych regionów w ramach jednego kraju zapewnia klientom większą kontrolę nad rezydencją danych w celu osiągnięcia zgodności z lokalnymi przepisami i wdrożenia funkcji przywracania działania w przypadku awarii systemu.

  Dowiedz się więcej o regionach chmury publicznej OCI
 • Oracle Alloy

  Dzięki usłudze Oracle Alloy partnerzy mogą stać się krajowymi dostawcami usług w chmurze i oferować swoim klientom zaawansowany ekosystem chmurowy, spełniając jednocześnie wymogi w zakresie suwerenności cyfrowej i zgodności z przepisami.

  Dowiedz się więcejo usłudze Oracle Alloy

TEAM IM zbuduje na bazie usługi Oracle Alloy pierwszą w Nowej Zelandii lokalnie posiadaną i uruchamianą hiperskalową chmurę obliczeniową

Platforma TEAM Cloud oferuje ponad sto usług OCI, umożliwiając organizacjom z Nowej Zelandii spełnienie wymogów regulacyjnych i suwerennościowych.

Przypadki zastosowania suwerennej chmury

Ze względu na rosnącą presję ze strony branżowych i regionalnych organów regulacyjnych oraz wydarzenia geopolityczne suwerenność w chmurze stała się ważną kwestią nie tylko dla sektora publicznego, ale także dla przedsiębiorstw prywatnych.

Zgodna chmura zwiększająca zaufanie klientów

Organizacje proaktywnie traktujące zgodność z przepisami zyskują przewagę nad konkurencją i budują reputację podmiotów godnych zaufania i postępujących etycznie. Wszystkie usługi Oracle Cloud są zaprojektowane tak, aby spełniać różne standardy zgodności i najwyższe standardy bezpieczeństwa (aż do poziomu Top Secret we wszystkich modelach wdrożeniowych).

National Pharmacies zwiększa lojalność klientów i obniża koszty zapewnienia zgodności z przepisami.

Wdrażanie zgodnego z przepisami procesu przywracania działań w przypadku awarii systemu w chmurze w celu wzmocnienia ciągłości biznesowej

Procesy tworzenia kopii zapasowych w chmurze i przywracania działań w przypadku awarii systemu oferują niezawodne metody zabezpieczania wszelkiego rodzaju danych wrażliwych przed awariami infrastruktury i złośliwymi atakami. Rozproszone usługi chmurowe Oracle pozwalają na stosowanie różnych metod i topologii dla danych i aplikacji w chmurze, lokalnie lub hybrydowo. Konfiguracja obejmująca wiele obszarów Oracle pomaga osiągnąć wyższy stopień suwerenności.

Uniwersytet Gonzaga korzysta z Oracle Cloud w celu zwiększenia bezpieczeństwa

Zastosowanie strategii chmury rozproszonej w celu spełnienia wymogów regulacyjnych

Na bazie rozproszonej infrastruktury chmurowej organizacje mogą spełniać wymogi zgodności bez uszczerbku dla skalowalności i elastyczności chmury obliczeniowej. Rozproszone usługi chmurowe Oracle oferują więcej opcji kontroli danych, zapewniając im suwerenność i bezpieczeństwo.

Rozproszona chmura Oracle zapewnia klientom na całym świecie większy wybór

Branże silnie regulowane

Ochrona danych i prywatności pacjentów w chmurze

Dzięki chmurze organizacje z sektora opieki zdrowotnej mogą lepiej dostosować się do współczesnych wyzwań. Dzięki rozwiązaniom takim jak magazyn data lakehouse oraz mechanizmy sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego dane elektronicznej dokumentacji medycznej nie znajdują się już w silosach, telewizyty mogą być wykorzystywane na szeroką skalę, a organizacje mogą szybko reagować na zmiany w podaży i przepisach. Usługi chmurowe Oracle są regularnie poddawane niezależnym audytom zewnętrznym, w tym audytom z serii ISO 27000, SOC, HDS, HIPAA i HITRUST.

Opieka zdrowotna:
Spełnianie wymagań bezpieczeństwa z ustawy HIPAA w OCI

Pełna kontrola nad danymi i nadzór finansowy

Usługi finansowe to jedna z najbardziej wymagających branż pod względem regulacji i bezpieczeństwa. Transakcje finansowe wymagają wydajnego przetwarzania danych i architektur umożliwiających stabilne działanie. Specjalistyczne lokalne rozwiązania chmurowe, takie jak dedykowany region Oracle Cloud Infrastructure (OCI) i usługa Oracle Alloy, nadal zapewniają naszym klientom większe korzyści biznesowe szybciej i łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej, przy jednoczesnym zachowaniu rygorystycznych poziomów kontroli i nadzoru.

Usługi finansowe:
NRI wybiera dedykowany region OCI do obsługi setek milionów transakcji finansowych dziennie

Kompleksowe zasady i kontrola nad aplikacjami i infrastrukturą od rdzenia do brzegu sieci

Rozproszona architektura chmury pozwala operatorom telekomunikacyjnym na przechowywanie i przetwarzanie danych w sposób rozproszony geograficznie. Zmniejsza to opóźnienia, skraca czas dostępu do danych i zapewnia większą suwerenność dzięki przechowywaniu danych zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych. Rozproszone usługi chmurowe Oracle mogą pomóc operatorom telekomunikacyjnym w osiągnięciu zarówno wysokiej wydajności, jak i suwerenności.

Telekomunikacja:
Odblokowanie sieci 5G dzięki kompleksowej chmurze rozproszonej

Rządy na całym świecie

Regiony chmury zoptymalizowane pod kątem skali, zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i dostosowane do krajowych inicjatyw w zakresie bezpieczeństwa

Regiony chmury Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych, Premiera i Ministerstwa Obrony Zjednoczonego Królestwa oraz Premiera i Ministerstwa Obrony Australii to suwerenne, dedykowane regiony chmury zaprojektowane we współpracy z krajowymi organami administracji rz rządowej w celu spełnienia wymogów suwerenności danych i zapewnienia dostępu do kompletnej platformy infrastruktury chmurowej obsługującej poufne, tajne i ściśle tajne obciążenia krytyczne.

Regiony Oracle Cloud dla administracji Stanów Zjednoczonych, w tym dla agencji ds. obrony

Zwiększanie innowacyjności sektora publicznego i pomoc w zapewnieniu suwerenności danych

Wiele agencji rządowych wybrało dedykowany region OCI, aby przyspieszyć transformację cyfrową. W ramach nowych usług i oferty suwerenności danych dedykowany region OCI wzmacnia cyfrową infrastrukturę organów administracji rządowej na potrzeby nowoczesnej gospodarki.

Sułtanat Omanu rozszerza współpracę z Oracle w celu utworzenia pierwszego w Omanie regionu chmury hiperskalowej

Ochrona obciążeń o znaczeniu krytycznym dzięki dedykowanemu modelowi dwóch regionów OCI

Zapewnienie ciągłości działania ma kluczowe znaczenie dla globalnych klientów, którym powierzono ściśle tajne dane wrażliwe. Strategia dwóch regionów Oracle Cloud Infrastructure umożliwia wdrażanie odpornych usług w wielu geograficznie oddzielonych lokalizacjach w tym samym kraju/regionie, aby pomóc w zapewnieniu prawdziwej ciągłości biznesowej i ochrony przed awariami, spełnieniu wymogów regulacyjnych i utrzymaniu suwerenności danych.

Oracle Cloud dla rządu Zjednoczonego Królestwa, w tym dla agencji ds. obrony

Chmura rozproszona Oracle

Chmura rozproszona OCI: usługi chmurowe wszędzie tam, gdzie ich potrzebujesz

Rozszerzenie opcji chmury dla klientów o nowe funkcje chmury publicznej, multicloud, chmury hybrydowej i chmury dedykowanej.

Zacznij korzystać z suwerennych rozwiązań chmurowych OCI

Skontaktuj się z działem sprzedaży

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o suwerennej chmurze OCI i rozwiązaniach chmury rozproszonej dla przedsiębiorstw prywatnych lub organizacji sektora publicznego. Nasi eksperci chętnie pomogą.

 • Mogą odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Jakiego rodzaju obciążenia najlepiej działają w OCI?
  • Jak w pełni wykorzystać moje inwestycje w Oracle?
  • Jak OCI wypada w porównaniu z usługami innych dostawców?

EU Sovereign Cloud

Usługa Oracle EU Sovereign Cloud jest dostępna we Frankfurcie w Niemczech i w Madrycie w Hiszpanii. Chcesz dowiedzieć się więcej? Nasi eksperci chętnie pomogą.

 • Mogą odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Jakiego rodzaju obciążenia najlepiej działają w OCI?
  • Jak w pełni wykorzystać moje inwestycje w Oracle?
  • Jak OCI wypada w porównaniu z usługami innych dostawców?

Oracle Cloud Insider

Poznaj najnowsze informacje na temat trendów w branży, najlepszych praktyk, aktualizacji produktów, programów szkoleniowych i nadchodzących wydarzeń.

Poznaj perspektywę ekspertów

Dowiedz się więcej o dostępnych opcjach chmury od analityków branżowych. Przekazują oni szczegółowe, obiektywne wnioski na temat najnowszych strategii i rozwiązań.