Private Cloud Appliance

Oracle Private Cloud Appliance to zoptymalizowany system sprzętowo-programowy typu rack-scale, który zapewnia usługi obliczeniowe, pamięć masową i lokalną infrastrukturę sieciową zgodną z Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Umożliwia klientom szybkie wdrażanie aplikacji, oprogramowania pośredniczącego i obciążeń za pomocą wbudowanych funkcji automatyzacji w środowisku podobnym do OCI. Private Cloud Appliance to rozwiązanie przeznaczone dla klientów, którzy chcą mieć środowisko programowania i wdrażania podobne do chmury, a jednocześnie spełniające wymagania dotyczące przechowywania danych.

Zapowiedź usługi Oracle Compute Cloud@Customer — uruchamianie usługi OCI Compute z dowolnego miejsca

Posłuchaj Edwarda Screvena, wiceprezesa i głównego architekta w Oracle, aby dowiedzieć się, w jaki sposób usługa Oracle Compute Cloud@Customer umożliwia korzystanie z dowolnego miejsca z rozproszonych zasobów w chmurze.

Funkcje systemu Private Cloud Appliance

Kluczowe wyróżniki

Gotowe rozwiązanie do szybszego wdrażania

Zintegrowane elementy infrastruktury oraz funkcje wirtualizacji i zarządzania skracają czas wdrożenia.

Integracja upraszcza zarządzanie

Wbudowane, kompleksowe funkcje zarządzania i instalowania poprawek przyspieszają wdrażanie aplikacji, zmniejszając jednocześnie koszty operacyjne działów IT.

Możliwość przenoszenia między chmurami publicznymi i prywatnymi

Zgodne z infrastrukturą OCI interfejsy API, zestawy SDK i narzędzia do zarządzania umożliwiają klientom tworzenie i wdrażanie aplikacji w spójnych środowiskach „infrastruktury jako kodu” w chmurze prywatnej i w OCI.

Partycje zaufane obniżają koszty oprogramowania

Partycje zaufane korzystające z elastycznych wariantów maszyn wirtualnych umożliwiają licencjonowanie oprogramowania w odniesieniu do niewielkich części systemu Private Cloud Appliance. Zmniejszenie wymaganej liczby licencji na oprogramowanie obniża koszty eksploatacji bazy danych Oracle Database i aplikacji w porównaniu z innymi rozwiązaniami.

Zintegrowane oprogramowanie obniża całkowity koszt posiadania

Umową o świadczenie usług asysty technicznej objęto oprogramowanie Oracle Linux, Oracle Solaris, Oracle Cloud Native Environment i KVM, aby obniżyć całkowity koszt posiadania.

Więcej informacji

Automatyczne wdrażanie

Automatyczna konfiguracja sieci

Wysokowydajna sieć SDN (Software Defined Network) o minimalnych opóźnieniach automatyzuje konfigurację sieci obliczeniowej i pamięci masowej, dzięki czemu klienci mogą uruchamiać zadania przetwarzania w zoptymalizowanej infrastrukturze.

Automatyzacja kontenerów

W pełni zintegrowane środowisko Oracle Cloud Native Environment pozwala przedsiębiorstwom łatwo automatyzować wdrażanie i skalowanie kontenerów aplikacji oraz zarządzanie nimi za pomocą systemu Kubernetes.

Szybkie projektowanie i tworzenie prototypów

OCI Designer Toolkit to autonomiczne narzędzie open source do projektowania dla platformy Oracle Cloud, które umożliwia klientom szybkie projektowanie i tworzenie prototypów infrastruktury Private Cloud Appliance.

Zintegrowane zarządzanie

Skrypty Terraform upraszczają zadania działu IT poprzez automatyzację procesów udostępniania infrastruktury. Administratorzy mogą zarządzać infrastrukturą Oracle Private Cloud Appliance z poziomu jednego pulpitu informacyjnego.

Więcej informacji

Niższe koszty

Kompletne, szybkie w instalacji rozwiązanie

Gotowe do użycia, okablowane, zintegrowane rozwiązanie obejmujące sprzęt, oprogramowanie i funkcje zarządzania, które zapewnia klientom sprawną, inteligentną infrastrukturę.

Bez dodatkowych kosztów

Środowisko Oracle Cloud Native Environment, wirtualizacja KVM i oprogramowanie systemu operacyjnego Oracle są oferowane bez żadnych dodatkowych kosztów.

Łatwe skalowanie

Węzły obliczeniowe można dodawać lub usuwać w konfiguracji Oracle Private Cloud Appliance bez przestojów, co pozwala zmaksymalizować czas działania aplikacji i zminimalizować całkowity koszt posiadania.

Rozwiązanie od jednego dostawcy

Asysta techniczna Oracle, obejmująca poprawki do całego rozwiązania, upraszcza rozwiązywanie problemów oraz wprowadzanie poprawek do infrastruktury aplikacji klienta.

Wydajność i skalowalność

Optymalizacja wydajności całego rozwiązania

Optymalizacja serwerów obliczeniowych, pamięci masowej i oprogramowania systemowego pod kątem współdziałania może przyspieszyć przetwarzanie kluczowych obciążeń roboczych nawet o 40% w porównaniu z tradycyjnymi architekturami budowanymi samodzielnie, jak to przedstawiono na filmie dotyczącym wdrażania rozwiązań Oracle w brazylijskiej firmie CSP.

Serwery o wysokiej wydajności

Każdy węzeł obliczeniowy wykorzystuje najnowsze procesory AMD EPYC z pamięcią o pojemności od 6,7 TB do 26,8 TB, których celem jest obsługa obciążeń z najwyższą szybkością.

Wbudowana pamięć masowa

Wysokowydajne urządzenie Oracle ZFS Storage Appliance jest ściśle zintegrowane z każdym elementem infrastruktury Private Cloud Appliance, dzięki czemu obciążenia wymagające dużej ilości operacji we-wy, takie jak OLTP, hurtownie danych i mocno zwirtualizowane środowiska, mogą działać z najwyższą szybkością.

Łatwe skalowanie ułatwia rozwój

Dzięki niezależnemu skalowaniu zasobów obliczeniowych od 552 do 2208 rdzeni procesora i pamięci masowej od 150 TB do 3,65 PB klienci mogą ekonomicznie spełniać zmieniające się wymagania dotyczące obciążeń.

Zintegrowane zarządzanie

Sieć zdefiniowana programowo

Klienci mogą uprościć wdrażanie i zarządzanie, uruchamiając wiele wewnętrznych sieci Private Cloud Appliance w ramach jednej sieci fizycznej.

Kompleksowe monitorowanie i wizualizacja

Funkcje Prometheus i Grafana zapewniają rozwiązania do monitorowania i wizualizacji, które upraszczają przetwarzanie obciążeń w działach IT, umożliwiając kompleksowe zarządzanie rozwiązaniami, w tym wdrożenia kontenerów Kubernetes.

Informacje w czasie rzeczywistym

Zaawansowane funkcje zarządzania i narzędzia analityczne pozwalają przedsiębiorstwom szybko zrozumieć, dlaczego poszczególne obciążenia są źródłem przeciążeń ograniczających wydajność.

Wiele dzierżaw zwiększa bezpieczeństwo

Dzięki podobnej do chmury dzierżawie i szczegółowemu szyfrowaniu pamięci masowej przedsiębiorstwa mogą obsługiwać do ośmiu oddzielnych, zarządzanych przez klienta dzierżaw na system.

Gotowy do pracy w chmurze

Przenoszenie danych między chmurami

Infrastruktura Private Cloud Appliance umożliwia klientom łatwiejszą migrację konfiguracji infrastruktury, obciążeń i danych między chmurami prywatnymi i publicznymi za pomocą interfejsów API i narzędzi zgodnych z OCI.

Spójne środowisko programistyczne

Wdrażanie obciążeń w rozwiązaniach Oracle Private Cloud Appliance i Oracle Cloud zapewnia klientom spójne środowisko programistyczne, w tym możliwość korzystania z tych samych interfejsów API, zestawów SDK i narzędzi.

Natywna obsługa chmury

Środowisko Oracle Cloud Native Environment umożliwia programistom szybkie tworzenie i łatwe skalowanie aplikacji kontenerowych za pomocą systemu Kubernetes.

Wspólne funkcje

Wspólne dla rozwiązań Private Cloud Appliance i OCI narzędzia, podejścia operacyjne i zestawy umiejętności ograniczają potrzebę duplikowania funkcji zarządzania i skracają czas wdrażania aplikacji, składników i oprogramowania pośredniczącego w środowiskach chmurowych i lokalnych.

Zarządzanie całym rozwiązaniem

Pełna integracja, automatyzacja zarządzania i instalacja poprawek w ramach jednego pakietu zmniejszają zapotrzebowanie na obecność kosztownego personelu IT w zdalnych lokalizacjach klientów.

Wysoka dostępność

Architektura o wysokiej dostępności

Te same sprawdzone technologie, które są używane w rozwiązaniach Oracle Exadata i Oracle Cloud Infrastructure, maksymalizują czas bezawaryjnego przetwarzania obciążeń.

Konstrukcja o wysokiej dostępności wydłuża czas pracy bez przestojów

Trzy domeny awaryjne zapewniające moc obliczeniową oraz brak pojedynczego punktu awarii pamięci masowej i sieci sprawiają, że kluczowe aplikacje klienta mogą działać mimo ewentualnej awarii urządzenia.

Instalowanie poprawek i uaktualnianie systemu bez przestojów

Większość operacji związanych z instalacją poprawek, konserwacją i aktualizacją urządzeń można wykonać bez przestojów.

Wbudowane funkcje zapewnienia ciągłości biznesowej

Wbudowana funkcja przywracania działania w przypadku awarii systemu na poziomie maszyny wirtualnej z wykorzystaniem rozwiązania Oracle Site Guard w ramach wielu lokalizacji umożliwia zespołom IT szybkie przywrócenie normalnej operacji klienta w razie awarii, obsługując operacje 24/7.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje o produkcie

Wbudowane oprogramowanie kontrolera

Wbudowane oprogramowanie kontrolera usprawnia instalację w centrach przetwarzania danych klienta, jednocześnie ograniczając potrzebę angażowania działów IT do zadań związanych z konfiguracją i zarządzaniem.

Zintegrowane zarządzanie

Funkcje centralnego monitorowania, śledzenia zużycia zasobów i portalu samoobsługowego ułatwiają zespołom IT wdrażanie modelu IaaS („infrastruktura jako usługa”).

Utrzymywanie odrębnych dzierżaw

Osiem odrębnych dzierżaw umożliwia bezpieczne wdrażanie różnych dzierżawców w środowiskach dostawcy usług i przedsiębiorstwa.

Szybkie połączenie sieciowe

Dzięki sieci wewnętrznej 100 GbE i możliwości wyboru łączności 10/25/40/100 GbE z innymi systemami w centrach danych klienci mogą zmaksymalizować wydajność kluczowych obciążeń aplikacji.

Bezpośrednie połączenie z systemem Exadata

Połączenie rozwiązania Oracle Private Cloud Appliance z systemami Oracle Exadata i Oracle Database Appliance zapewnia wysoką wydajność i bezpieczną łączność między aplikacjami a bazami danych na potrzeby stworzenia skalowalnej, wielowarstwowej infrastruktury aplikacji.

Więcej informacji

Oracle Compute Cloud@Customer — uruchamiaj OCI Compute w dowolnym miejscu

Oracle Compute Cloud@Customer to w pełni zarządzana, rozproszona platforma chmurowa typu rack-scale, która umożliwia korzystanie z usług obliczeniowych, pamięci masowej i infrastruktury sieciowej OCI w dowolnym miejscu. Jest ona zdalnie zarządzana przez Oracle i zapewnia korzyści wynikające z automatyzacji i ekonomii chmury, jednocześnie spełniając wymagania dotyczące miejsca przechowywania danych poprzez kontrolowanie ich lokalizacji i przetwarzania. Uruchamiając aplikacje chmurowe — zarówno cloud native, jak i tradycyjne — w ramach tej samej, w pełni zarządzanej platformy chmurowej w centrum danych, potrzebujesz mniej zasobów i możesz łatwo przenosić obciążenia do i z chmury.

Chmura rozproszona

Uruchamiaj aplikacje i oprogramowanie pośredniczące w wybranej lokalizacji za pomocą OCI Compute, korzystając z tej samej pamięci masowej i konsoli zarządzania oraz tych samych usług sieciowych co w regionach OCI.

Miejsce przechowywania i kontrola danych

Zachowaj pełną kontrolę nad lokalizacją danych i zawsze je szyfruj, aby spełnić wymagania dotyczące ich prywatności i miejsca przechowywania.

Małe opóźnienia

Wdrażaj aplikacje i dane blisko klientów lub wrażliwych na opóźnienia zasobów centrów danych, aby zapewnić lepszą obsługę i wydajność aplikacji.

Zoptymalizowana infrastruktura

Korzystaj ze skalowalnego i ekonomicznego rozwiązania OCI Compute oferującego elastyczne kształty maszyn wirtualnych, pamięć masową i usługi sieciowe, zużywając tylko tyle zasobów, ile potrzebujesz.

Elastyczne wdrażanie aplikacji

Twórz i uruchamiaj aplikacje chmurowe — zarówno cloud native, jak i tradycyjne — przy użyciu szybkiej, skalowalnej infrastruktury obliczeniowej, pamięci masowej i sieciowej oraz różnych systemów operacyjnych gościa na różnych maszynach wirtualnych.

Infrastruktura jako kod

Za pomocą jednego skryptu Terraform można udostępniać usługi i aplikacje w rozproszonej chmurze Oracle Cloud wykorzystującej te same usługi i interfejsy API co OCI.

Opłacalność

Płać tylko za faktycznie wykorzystane zasoby w ramach elastycznych subskrypcji zasobów obliczeniowych i pamięci masowej oraz modelu cenowego opartego na rzeczywistym zużyciu.

Dowiedz się więcej o Oracle Compute Cloud@Customer

Przykłady wdrożeń chmury rozproszonej

Oracle Private Cloud Appliance — przykłady zastosowań

 • Hostowanie bezpiecznych, wielodostępnych chmur prywatnych

  Za pomocą Oracle Private Cloud Appliance można utworzyć bezpieczną, wysoce dostępną, wielodostępną chmurę prywatną, aby klienci końcowi mogli szybko tam wdrażać wydajne aplikacje przy równoczesnym ścisłym zarządzaniu kosztami.

 • Uproszczenie obsługi obciążeń

  Skalowalne rozwiązanie Oracle Private Cloud Appliance upraszcza obsługę obciążeń korporacyjnych i chmurowych przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności.

 • Zapewnienie zgodności z przepisami finansowymi przy użyciu chmury prywatnej

  Oracle Private Cloud Appliance umożliwia utworzenie środowiska danych posiadaczy kart, dzięki któremu handlowcy mogą spełnić wymagania standardu Payment Card Industry Data Security Standard.

  Przeczytaj opis techniczny (PDF)

 • Obniżenie kosztów infrastruktury aplikacji

  Obniżenie łącznego kosztu uruchamiania aplikacji i baz danych Oracle dzięki sprawdzonemu licencjonowaniu partycji Private Cloud Appliance, efektywnej kosztowo skalowalności i automatyzacji zarządzania.

14 grudnia 2023 r.

Przedstawiamy Oracle Private Cloud Appliance X10

Tanmay Dhuri, starszy menedżer ds. produktów
Saurabh Baijal, główny menedżer ds. produktów

Oracle Private Cloud Appliance to zoptymalizowany system sprzętowo-programowy typu rack-scale, który oferuje interfejsy API, zestawy SDK i narzędzia do zarządzania zgodne z Oracle Cloud Infrastructure (OCI), dzięki czemu obciążenia, doświadczenia użytkowników, zestawy narzędzi itp. można przenosić między chmurami prywatnymi i publicznymi.

Przeczytaj cały wpis

Zasoby

Zobacz także

Exadata Database Machine

Najszybszy, najbardziej skalowalny sposób na korzystanie z Oracle Database

Exadata Cloud at Customer

Elastyczna chmura Exadata w centrach danych klientów

Autonomous Database w Exadata Cloud at Customer

W pełni autonomiczna baza danych w centrach danych klientów

Exadata Cloud Service

Najszybsza, najbardziej elastyczna publiczna chmura Oracle Database

Zacznij korzystać z Oracle Private Cloud Appliance


Skontaktuj się z ekspertem

Dowiedz się, jak Private Cloud Appliance pomaga w realizacji konkretnych potrzeb biznesowych.