Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Sprzęt Oracle

Oferta sprzętu Oracle obejmuje pełną gamę skalowalnych systemów sprzętowo-programowych, serwerów i systemów pamięci masowej, które umożliwiają przedsiębiorstwom maksymalne zwiększenie wydajności aplikacji i baz danych, ochronę kluczowych danych i obniżenie kosztów. Menedżerowie ds. IT przyspieszają cyfrową transformację dzięki automatyzacji działań i wyjątkowym funkcjom, które zwiększają wydajność bazy danych, obniżają koszty licencji na oprogramowanie i upraszczają zarządzanie.

Sprzęt Oracle
Zmodernizuj środowiska Oracle Database

Dowiedz się, jak klienci zwiększają wydajność operacyjną i osiągają średnio oszczędności na poziomie 1,9 mln USD rocznie dzięki platformie Oracle Exadata Cloud@Customer.

Uzyskaj większe korzyści biznesowe dzięki automatyzacji odzyskiwania

Dowiedz się, jak obniżyć koszty przestojów systemu bazodanowego Oracle Database nawet o 41%.

Zalety sprzętu Oracle w kontekście cyfrowej transformacji

Optymalizacja pod kątem systemu bazodanowego Oracle Database

Sprzęt Oracle upraszcza cyfrową transformację przedsiębiorstw, umożliwiając zespołom IT wdrażanie w centrach danych klientów zoptymalizowanych chmurowych systemów bazodanowych Oracle Database oraz łatwych w zarządzaniu urządzeń na potrzeby wdrożeń w zdalnych oddziałach i w warstwie brzegowej.

 • Uruchamiaj bazy danych Oracle Database nawet 10 razy szybciej dzięki udostępnionej na platformie Oracle Exadata technologii Smart Scan odciążającej system od obsługi zbyt dużej liczby zapytań, jak to zaprezentowano w filmie o firmie NTT DoCoMo (0:48) oraz w historii firmy Gansu Mobile.
 • Nawet 40-krotnie zmniejsz złożoność infrastruktury, konsolidując środowisko systemu bazodanowego Oracle Database dzięki skalowalnej architekturze platformy Exadata i zautomatyzowanemu zarządzaniu zasobami.
 • Przyspiesz tworzenie nowych baz danych w lokalizacjach obsługiwanych zdalnie i brzegowych nawet o 67% oraz popraw ich wydajność nawet o 34% dzięki urządzeniu Oracle Database Appliance, jak to opisano w raporcie z badań IDC przeprowadzonych wśród wielu klientów (PDF)
Obejrzyj film o firmie Halliburton (1:32) Przeczytaj wyniki ankiety przeprowadzonej przez IDC wśród klientów korzystających z urządzenia Oracle Database Appliance (PDF)
Optymalizacja pod kątem systemu bazodanowego Oracle Database

Integracja z platformą Oracle Cloud

Integracja sprzętu Oracle wbudowanego w chmurę publiczną Oracle pozwala usprawnić zarządzanie przez klientów lokalnymi i chmurowymi bazami danych oraz zautomatyzować ochronę kluczowych danych w chmurze, a także upraszcza migrację do chmury.

 • Chroń i zabezpieczaj dane prywatne w chmurze publicznej Oracle dzięki możliwościom automatycznego tworzenia kopii zapasowych i replikacji do chmury.
 • Przenieś bazy danych Oracle Database do chmury publicznej Oracle za pomocą wbudowanych narzędzi i rozwiązania Oracle Zero Downtime Migration.
 • Ujednolić zarządzanie lokalnymi bazami danych Oracle Database i bazami danych na platformie Oracle Cloud z wykorzystaniem oprogramowania Oracle Enterprise Manager.
Obejrzyj film o firmie Secure-24 (1:39)
Integracja z platformą Oracle Cloud

Większa dostępność i lepsza ochrona danych

Sprzęt Oracle zwiększa dostępność ważnych baz danych Oracle Database i aplikacji Oracle dzięki odpornej na błędy, skalowalnej architekturze i wbudowanym funkcjom, które ułatwiają firmom wdrażanie najlepszych praktyk w zakresie architektury Oracle Maximum Availability Architecture (MAA).

 • Zwiększ dostępność kluczowych baz danych Oracle Database do 99,999% dzięki platformie Oracle Exadata w konfiguracjach opartych na architekturze MAA.
 • Wdrażaj najlepsze praktyki w zakresie architektury Oracle MAA nawet bez udziału wysoce wykwalifikowanych specjalistów, korzystając z funkcji automatyzacji oferowanych przez urządzenie Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance, aby obniżyć koszty przestojów nawet o 47%, jak to opisano w analizie urządzenia Recovery Appliance opracowanej przez społeczność Wikibon (PDF).
 • Wydłuż czas pracy aplikacji Oracle bez przestojów dzięki serwerom Oracle x86.
Obejrzyj film o firmie Exelon (1:28) Przeczytaj wyniki analizy urządzenia Recovery Appliance sporządzonej przez ESG (PDF)
Większa dostępność i lepsza ochrona danych

Konsolidacja zapewniająca wzrost wydajności

Działy IT w przedsiębiorstwach z całego świata wykorzystują skalowalne architektury sprzętowe Oracle i funkcje zapewniające optymalizację wydajności w celu zapewnienia szybszej obsługi poszczególnych obciążeń i uproszczenia infrastruktury IT centrum danych poprzez efektywną konsolidację obsługi wielu obciążeń na każdym poziomie tej infrastruktury.

 • Nawet 40-krotnie zmniejsz złożoność infrastruktury, konsolidując środowisko systemu bazodanowego Oracle Database, oraz obniż koszty nawet o 33% dzięki skalowalnej architekturze platformy Exadata i zautomatyzowanemu zarządzaniu zasobami, jak to pokazano w analizie platformy Exadata X8M opracowanej przez społeczność Wikibon (PDF)
 • Uprość ochronę baz danych Oracle Database w całym przedsiębiorstwie, konsolidując zasoby kopii zapasowych i danych na potrzeby odzyskiwania za pomocą urządzenia Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance, oraz zmniejsz koszty nawet o 31%, jak to zaprezentowano w analizie urządzenia Recovery Appliance opracowanej przez społeczność Wikibon (PDF)
 • Skonsoliduj infrastrukturę na potrzeby obsługi kontenerowych aplikacji chmurowych oraz aplikacji działających pod kontrolą wielu systemów operacyjnych za pomocą systemu Private Cloud Appliance.
Obejrzyj film o firmie AmerisourceBergen (1:31)
Konsolidacja zapewniająca wzrost wydajności

Niższe koszty i większe korzyści

Sprzęt Oracle obniża koszty obsługi lokalnych obciążeń firmy poprzez zmniejszenie liczby wymaganych systemów, zapewnienie większej wydajności każdego wykorzystywanego licencjonowanego oprogramowania Oracle Database oraz zmniejszenie obciążeń pracowników IT.

 • Obsługuj aplikacje dla przedsiębiorstw przy kosztach niższych nawet o 85% dzięki zapewnianej przez urządzenie Private Cloud Appliance automatyzacji zarządzania i licencjonowaniu oprogramowania z obsługą zaufanych partycji.
 • Osiągnij zwrot z inwestycji we wdrożenia zdalne i w warstwie brzegowej na poziomie 498% w ciągu pięciu lat dzięki urządzeniu Oracle Database Appliance, jak to zaprezentowano w raporcie z badań IDC nt. korzyści biznesowych zapewnianych przez Oracle Database Appliance (PDF)
 • Zmniejsz zapotrzebowanie na pamięć masową wymaganą przez hurtownie danych i archiwa baz danych nawet o 75% dzięki technologii Hybrid Columnar Compression dostępnej tylko na sprzęcie Oracle.
Przeczytaj historię firmy Anadolu Hayat Emeklilik
Niższe koszty i większe korzyści

Sprzęt Oracle

Najlepsza platforma dla systemu bazodanowego Oracle Database

Oracle Exadata to kompleksowe rozwiązanie, które poprawia wydajność, możliwości skalowania, poziom bezpieczeństwa i dostępność baz danych Oracle Database przedsiębiorstwa. Platforma ta jest wyposażona w ponad 60 unikatowych funkcji, takich jak Smart Scan SQL offload, które są zoptymalizowane pod kątem systemu bazodanowego Oracle Database w celu przyspieszenia obsługi aplikacji OLTP, analitycznych i zapewniających samouczenie się maszyn. Exadata zmniejsza również nakłady inwestycyjne i koszty zarządzania, umożliwiając działom IT konsolidację setek baz danych w jednym systemie. Firmy mogą wdrażać platformę Exadata lokalnie, w ramach Oracle Cloud Infrastructure lub jako rozwiązanie Cloud@Customer oraz wykorzystywać Autonomous Database w celu uproszczenia i przyspieszenia cyfrowej transformacji.

Cechy
 • Kompleksowe, zintegrowane rozwiązanie zmniejsza wymagania dotyczące integracji
 • Sprzęt i oprogramowanie o wysokiej dostępności zwiększają do maksimum czas pracy bazy danych bez awarii
 • 144-krotna skalowalność, od 48 do 6912 rdzeni procesora, umożliwia konsolidację baz danych w całym przedsiębiorstwie
 • Opcje wdrażania lokalnego i na platformie Oracle Cloud upraszczają cyfrową transformację
 • Inteligentna pamięć masowa zwiększa wydajność baz danych i pozwala zachować kontrolę nad kosztami
 • Opóźnienie odczytu zapytań SQL nie przekracza 19 sekund, co zwiększa responsywność przetwarzania OLTP
 • Przepustowość obsługi zapytań SQL sięgająca nawet 16 mln IOPS zwiększa możliwości obsługi skonsolidowanych obciążeń
 • Przepustowość obsługi zapytań SQL sięgająca 560 GB/s pozwala przyspieszyć obsługę aplikacji analitycznych intensywnie korzystające z danych

Skonfigurowane fabrycznie i zoptymalizowane pod kątem obsługi kluczowych obciążeń przedsiębiorstwa

Systemy sprzętowo-programowe Oracle to zintegrowane, kompleksowe rozwiązania, które zostały opracowane z wykorzystaniem systemu bazodanowego Oracle Database i aplikacji Oracle w celu szybszej obsługi kluczowych obciążeń klientów przy niższych kosztach i z zachowaniem wyższego poziomu bezpieczeństwa, niż umożliwiają to rozwiązania lokalne, których komponenty pochodzą od wielu dostawców. Skalowalna architektura umożliwia przedsiębiorstwom konsolidację istniejącej infrastruktury IT i szybkie dostosowywanie się do gwałtownych wzrostów popytu, podczas gdy automatyzacja zarządzania zmniejsza obciążenia administracyjne i pomaga kontrolować koszty.

Cechy
 • Kompleksowe rozwiązania eliminują konieczność integracji elementów infrastruktury pochodzących od wielu dostawców
 • Cokwartalne instalowanie poprawek w całej infrastrukturze zmniejsza obciążenia związane z tymi czynnościami o ponad 80% (PDF)
 • Automatyzacja zmniejsza obciążenia pracowników IT związane z zarządzaniem nawet o 61%, jak to pokazano w raporcie IDC nt. urządzenia Oracle Database Appliance (PDF)
 • Niezawodne urządzenia brzegowe skracają przestoje w lokalizacjach obsługiwanych zdalnie nawet o 99%, jak to opisała firma IDC
 • Chmurowe funkcje ochrony i migracji danych upraszczają cyfrową transformację
 • Skalowanie przyrostowe pozwala z łatwością obsługiwać rosnące wymagania aplikacji i baz danych
 • Licencjonowanie partycji zaufanych obniża koszty oprogramowania nawet o 85%
 • Ciągła ochrona kluczowych baz danych Oracle Database

Bezpieczna infrastruktura aplikacji

Serwery Oracle x86 i SPARC obsługują aplikacje dla przedsiębiorstw w lokalnych centrach danych i środowiskach brzegowych, zapewniając wysoki poziom wydajności, bezpieczeństwa i niezawodności. Obciążenia związane z obsługą środowisk Enterprise Java, Oracle Database i aplikacji są realizowane z najwyższą wydajnością i efektywnym wykorzystaniem wirtualizacji, a udostępnienie systemu operacyjnego i oprogramowania do wirtualizacji bez dodatkowych opłat obniża całkowity koszt posiadania (TCO).

Cechy
 • Różne typy serwerów, od podstawowych po urządzenia wysokiej klasy, umożliwiają skalowania w górę i w poziomie oraz wdrożenia brzegowe
 • Serwery SPARC zaspokajają potrzeby przedsiębiorstw w zakresie niezawodnych i ekonomicznych rozwiązań z systemem UNIX
 • Do każdego serwera Oracle x86 dołączany jest bezpłatnie system operacyjny Oracle Linux lub Oracle Solaris oraz oprogramowanie Oracle VM
 • Sprawdzony system operacyjny Solaris gwarantuje obsługę istniejących aplikacji działających na serwerach SPARC/Solaris w przyszłości
 • Nadmiarowa architektura środowiska z komponentami, które można wymieniać podczas pracy, zwiększa dostępność baz danych Oracle Database i aplikacji Oracle
 • Zintegrowane szyfrowanie, ochrona pamięci aplikacji i audyt zgodności z przepisami podnoszą poziom bezpieczeństwa danych i systemu
 • Każdy serwer Oracle SPARC jest wyposażony bezpłatnie w system operacyjny Oracle Solaris i zapewnia wiele form wirtualizacji

Zoptymalizowana, ujednolicona pamięć masowa i ochrona danych

Pamięć masowa Oracle zapewnia wysoki poziom wydajności, pojemności i dostępności, obniżając jednocześnie całkowity koszt posiadania (TCO) aktywnej i archiwalnej pamięci masowej. Obsługuje wszystkie aplikacje i typy danych, chroniąc przy tym kluczowe dane przed cyberatakami i awariami. Oferuje również unikatowe funkcje, które poprawiają wydajność systemu bazodanowego Oracle Database oraz chronią dane przechowywane na platformie Oracle Cloud.

Cechy
 • Ujednolicona pamięć plików, bloków i obiektów zaspokaja potrzeby klientów w zakresie pamięci masowej
 • Do 8 PB pamięci masowej flash na potrzeby aplikacji wrażliwych na opóźnienia
 • Przepustowość do 18 GB/s przyspiesza obsługę obciążeń związanych z hurtowniami danych i ochroną danych
 • Definiowanie priorytetów operacji we/wy optymalizuje wydajność pamięci masowej do obsługi baz danych Oracle Database
 • Rozwiązania do ochrony danych w unikatowy sposób zintegrowane z systemem bazodanowym Oracle Database przyspieszają odzyskiwanie kluczowych informacji
 • Z badań ESG wynika, że automatyzacja obsługi taśm obniża koszty zarządzania archiwami nawet o 95% (PDF)
 • Do 108 PB nieskompresowanej pamięci masowej do przechowywania danych archiwalnych
 • Przepustowość sięgająca nawet 148 TB/godz. przyspiesza dostęp do pamięci masowej i archiwów offline

Wyświetl wszystkie przykłady wdrożeń

Przykłady wdrożeń sprzętu Oracle u klientów

Sprzęt Oracle jest wykorzystywany przez tysiące klientów na całym świecie do obsługi i ochrony newralgicznych baz danych Oracle Database i aplikacji Oracle. Zapewnia doskonałą wydajność, duże możliwości skalowania i wysoki poziom bezpieczeństwa, równocześnie zmniejszając pracochłonność zadań administracyjnych i obniżając całkowity koszt posiadania (TCO).

Exelon
Gorilla Group
Halliburton
ICBC
IS Nordic
Secure-24
Toyo Engineering
Tractor Supply
Logo Swisscom

Swisscom zwiększa sprawność operacyjną i chroni newralgiczne bazy danych Oracle Database za pomocą sprzętu Oracle

Przykłady wykorzystania sprzętu Oracle

 • Uproszczenie cyfrowej transformacji

  Przyspiesz obsługę aplikacji i baz danych dla przedsiębiorstw, zmniejszając jednocześnie obciążenia związane z zarządzaniem infrastrukturą IT dzięki tej samej technologii baz danych i systemów, jaką zastosowano w ramach Oracle Cloud Infrastructure.

  Obejrzyj film o firmie ICBC w Argentynie (1:25)

 • Implementacja chmurowego systemu bazodanowego Oracle Database

  Nawet 40-krotnie zmniejsz złożoność infrastruktury centrum danych, konsolidując wiele obciążeń systemu bazodanowego Oracle Database na platformie Exadata lub Exadata Cloud@Customer i ogranicz ręczne dostrajanie systemu nawet o 69%.

  Obejrzyj film o firmie Entel (1:13)

 • Konsolidacja infrastruktury aplikacji

  Zmniejsz liczbę serwerów i systemów pamięci masowej wymaganych do uruchamiania aplikacji, zredukuj obciążenia związane z zarządzaniem infrastrukturą IT dzięki automatyzacji oraz obniż całkowity koszt posiadania poprzez konsolidację wszystkich aspektów środowiska IT na sprzęcie Oracle.

  Obejrzyj film o firmie Revera (1:37)

 • Modernizacja aplikacji dzięki zoptymalizowanym, wbudowanym w bazę danych funkcjom analitycznym i samouczenia się maszyn

  Zintegruj funkcje Oracle Machine Learning z aplikacjami, twórz modele samouczenia się maszyn nawet 10 razy szybciej poprzez eliminację przenoszenia danych i przyspiesz wykonywanie analiz biznesowych dzięki zoptymalizowanym, wbudowanym w bazę danych możliwościom platformy Oracle Exadata.

  Przeczytaj historię banku Yapi Kredi

 • Ochrona danych z aplikacji i baz danych w całym przedsiębiorstwie

  Chroń bazy danych Oracle Database dzięki nawet 50-krotnie szybszemu tworzeniu kopii zapasowych i 8-krotnie szybszemu odzyskiwaniu danych, jednocześnie przyspieszając ochronę wszystkich innych danych dzięki sprzętowi Oracle o wysokiej wydajności.

  Obejrzyj film o firmie Energy Transfer (1:24)

18 czerwca 2020 r.

Ochrona baz danych przed cyberatakami za pomocą rozwiązania Zero Data Loss Recovery Appliance

Tim Chien, dyrektor ds. zarządzania produktami, Oracle

„Jako pierwszy system sprzętowo-programowy Oracle do ochrony baz danych, rozwiązanie Zero Data Loss Recovery Appliance jest izolowane od błędów w produkcyjnej bazie danych, tak więc jeśli baza ta padnie ofiarą cyberataku, urządzenie nie będzie zagrożone. “

Zacznij


Skontaktuj się ze specjalistą Oracle

Dowiedz się, jak rozwiązania sprzętowe Oracle pomagają zaspokajać konkretne potrzeby biznesowe firmy.