Sprzęt Oracle

Oferta sprzętu Oracle to pełen pakiet skalowalnych systemów sprzętowo-programowych oraz serwerów i systemów pamięci masowej, które pozwalają przedsiębiorstwom zoptymalizować wydajność aplikacji i baz danych, chronić kluczowe dane i obniżyć koszty. Organizacje zwiększają wydajność baz danych, upraszczają zarządzanie i obniżają koszty dzięki wyjątkowym funkcjom i zautomatyzowanym operacjom, które nie są dostępne w innych rozwiązaniach.

Sprzęt Oracle
Zmodernizuj środowiska Oracle Database

Dowiedz się, jak operatorzy telekomunikacyjni modernizują newralgiczne systemy, aby zwiększyć wydajność operacyjną.

Szybsze wdrażanie infrastruktury dzięki Oracle Private Cloud Appliance

Dowiedz się, jak używać urządzeń do przyspieszania innowacyjności.

Korzyści związane ze sprzętem Oracle

Oracle Database działa szybciej i efektywniej

Sprzęt Oracle umożliwia zespołom IT wdrażanie zoptymalizowanych rozwiązań w centrach danych klientów oraz łatwych do zarządzania urządzeń w biurach zdalnych i środowiskach brzegowych. Rozwiązania z pełną integracją i optymalizacją pozwalają klientom uruchamiać Oracle Database do 10 razy szybciej dzięki Oracle Exadata Smart Scan, odciążając system od obsługi zapytań.

Obejrzyj wideo o NTT DOCOMO (0:48)

Łatwa integracja z chmurą publiczną Oracle

Wbudowane integracje z Oracle Cloud Infrastructure (OCI) ułatwiają organizacjom tworzenie i wdrażanie aplikacji chmurowych w różnych centrach danych OCI i klientów oraz przechowywanie danych w chmurze publicznej. Upraszczają również ochronę danych i migracje do chmury. Platforma Oracle Cloud Observability and Management zapewnia zespołom IT informacje potrzebne do zrozumienia i zarządzania wszystkimi warstwami stosu IT, bez względu na jego lokalizację.

Większa dostępność i lepsza ochrona danych

Infrastruktura informatyczna Oracle zwiększa dostępność kluczowych baz danych i aplikacji Oracle dla organizacji. Odporne na błędy, skalowalne projekty i wbudowane funkcje upraszczają implementację najlepszych praktyk Oracle Maximum Availability Architecture (MAA), pozwalających klientom osiągnąć dostępność 99,999% przy użyciu Oracle Exadata w konfiguracjach MAA, zgodnie z opisem zawartym w analizie IDC (PDF).

Obejrzyj film o firmie Exelon (1:28)

Niższe koszty dzięki konsolidacji zapewniającej wysoką wydajność

Sprzęt Oracle obniża koszty obsługi lokalnych zadań przetwarzania poprzez zmniejszenie liczby wymaganych systemów, zapewnienie większej wydajności z każdej licencji na oprogramowanie oraz zmniejszenie wymagań wobec personelu IT. Oracle Private Cloud Appliance pozwala klientom skonsolidować na jednej platformie skonteneryzowane, natywne aplikacje chmurowe i te działające natywnie w wielu systemach operacyjnych, a rozwiązania Cloud@Customer pozwalają organizacjom korzystać z ekonomii opartej na wykorzystaniu w ich własnych centrach danych.

Raport analityczny: Autonomous Database na platformie Exadata Cloud@Customer obniża całkowity koszt posiadania nawet o 47% (PDF)

Obejrzyj film o Hyundai Home Shopping Group (1:48)

Sprzęt Oracle

Najlepsza platforma dla systemu bazodanowego Oracle Database

W pełni zintegrowana architektura Oracle Exadata zwiększa wydajność, możliwości skalowania, poziom bezpieczeństwa i dostępność baz danych Oracle w przedsiębiorstwie. Dostępna w Oracle Cloud Infrastructure, lokalnie i w powiązaniu z systemem Exadata Cloud@Customer, obejmuje ponad 60 unikatowych funkcji współtworzonych z Oracle Database w celu przyspieszenia aplikacji OLTP, analityki i uczenia maszynowego. Exadata zmniejsza koszty inwestycyjne i wydatki związane z zarządzaniem, umożliwiając działom IT konsolidację setek baz danych w ramach jednego systemu, łącznie z wykorzystaniem usług Oracle Autonomous Database Service i Oracle Exadata Database Service w infrastrukturze Cloud@Customer wdrożonej w centrach danych.

Cechy
 • Kompleksowe, zintegrowane rozwiązanie zmniejsza wymagania dotyczące integracji
 • Infrastruktura o wysokiej dostępności maksymalizuje czas działania bazy danych.
 • Skalowalna struktura umożliwia konsolidację baz danych dla organizacji o dowolnej wielkości.
 • W pełni kompatybilne wdrożenia w Oracle Cloud lub lokalnie upraszczają przejście do chmury.
 • Inteligentna pamięć masowa zwiększa wydajność baz danych i pozwala zachować kontrolę nad kosztami.
 • Opóźnienie we-wy odczytu SQL mniejsze niż 17 sekund poprawia responsywność OLTP.
 • Przepustowość obsługi zapytań SQL sięgająca 1 TB/s pozwala przyspieszyć obsługę aplikacji analitycznych intensywnie korzystających z danych.
 • Nawet 22,4 mln operacji we-wy SQL na sekundę w każdym regale zwiększa przepustowość obsługi skonsolidowanych obciążeń.

Skonfigurowane fabrycznie i zoptymalizowane pod kątem obsługi kluczowych obciążeń przedsiębiorstwa

Systemy sprzętowo-programowe Oracle to zintegrowane, kompleksowe rozwiązania, które zostały opracowane z wykorzystaniem systemu bazodanowego Oracle Database i aplikacji Oracle w celu szybszej obsługi obciążeń klientów przy niższych kosztach i z zachowaniem wyższego poziomu bezpieczeństwa, niż umożliwiają to rozwiązania lokalne, których komponenty pochodzą od wielu dostawców. Skalowalna architektura umożliwia przedsiębiorstwom konsolidację istniejącej infrastruktury IT i szybkie dostosowywanie się do gwałtownych wzrostów popytu, podczas gdy automatyzacja zarządzania zmniejsza obciążenia administracyjne i pomaga kontrolować koszty.

Cechy
 • Kompleksowe rozwiązania eliminują konieczność integracji elementów infrastruktury pochodzących od wielu dostawców
 • Cokwartalne instalowanie poprawek w całej infrastrukturze zmniejsza obciążenia związane z tymi czynnościami o ponad 80% (PDF)
 • Niezawodne urządzenia brzegowe skracają przestoje w lokalizacjach obsługiwanych zdalnie nawet o 99%, jak to opisała firma IDC
 • Funkcje ochrony i migracji ułatwiają zabezpieczanie danych w chmurze i przenoszenie ich do niej
 • Skalowanie przyrostowe pozwala z łatwością obsługiwać rosnące wymagania aplikacji i baz danych
 • Licencjonowanie partycji zaufanych obniża koszty oprogramowania nawet o 85%
 • Ciągła ochrona kluczowych baz danych Oracle

Bezpieczna infrastruktura aplikacji

Serwery Oracle x86 i SPARC obsługują aplikacje dla przedsiębiorstw w lokalnych centrach danych i środowiskach brzegowych, zapewniając wysoki poziom wydajności, bezpieczeństwa i niezawodności. Obciążenia związane z obsługą środowisk Enterprise Java, Oracle Database i aplikacji są realizowane z najwyższą wydajnością i efektywnym wykorzystaniem wirtualizacji, a udostępnienie systemu operacyjnego i oprogramowania do wirtualizacji bez dodatkowych opłat obniża całkowity koszt posiadania (TCO).

Cechy
 • Różne typy serwerów, od podstawowych po urządzenia wysokiej klasy, umożliwiają skalowania w górę i w poziomie oraz wdrożenia brzegowe
 • Serwery SPARC zaspokajają potrzeby przedsiębiorstw w zakresie niezawodnych i ekonomicznych rozwiązań z systemem UNIX
 • Do każdego serwera Oracle x86 dołączany jest bezpłatnie system operacyjny Oracle Linux lub Oracle Solaris oraz oprogramowanie Oracle VM
 • Sprawdzony system operacyjny Solaris gwarantuje obsługę istniejących aplikacji działających na serwerach SPARC/Solaris w przyszłości
 • Nadmiarowa architektura środowiska z komponentami, które można wymieniać podczas pracy, zwiększa dostępność baz danych Oracle Database i aplikacji Oracle
 • Zintegrowane szyfrowanie, ochrona pamięci aplikacji i audyt zgodności z przepisami podnoszą poziom bezpieczeństwa danych i systemu
 • Każdy serwer Oracle SPARC jest wyposażony bezpłatnie w system operacyjny Oracle Solaris i zapewnia wiele form wirtualizacji

Wysoka wydajność składowania

Wysokowydajna pamięć masowa Oracle dla przedsiębiorstw jest zoptymalizowana pod kątem obciążeń i chmury Oracle, a całkowity koszt posiadania w zakresie aktywnej pamięci masowej, ochrony danych i archiwizacji nie ma sobie równych. Wiodące duże przedsiębiorstwa nieustannie wybierają pamięć masową Oracle, aby szybciej uruchamiać swoje aplikacje, uzyskać doskonałą ochronę przed cyberatakami i bezpiecznie zachowywać swoje dane przez długi czas. Unikatowa integracja z Oracle Database i Oracle Cloud Infrastructure zapewnia niezrównaną wydajność, prostotę i efektywność.

Cechy
 • Ujednolicona pamięć plików, bloków i obiektów zaspokaja potrzeby klientów w zakresie pamięci masowej
 • Do 8 PB pamięci masowej flash na potrzeby aplikacji wrażliwych na opóźnienia
 • Przepustowość do 18 GB/s przyspiesza obsługę obciążeń związanych z hurtowniami danych i ochroną danych
 • Definiowanie priorytetów operacji we/wy optymalizuje wydajność pamięci masowej do obsługi baz danych Oracle Database
 • Rozwiązania do ochrony danych w unikatowy sposób zintegrowane z systemem bazodanowym Oracle Database przyspieszają odzyskiwanie kluczowych informacji
 • Z badań ESG wynika, że automatyzacja obsługi taśm obniża koszty zarządzania archiwami nawet o 95% (PDF)
 • Do 57 EB nieskompresowanej pojemności i przepustowość na poziomie 29 PB/godz. w ramach zarządzania za pośrednictwem pojedynczego pulpitu nawigacyjnego zapewnia niemal nieograniczoną skalowalność

Zobacz wszystkie historie klientów

Przykłady wdrożeń sprzętu Oracle u klientów

Tysiące organizacji na całym świecie używają sprzętu Oracle do obsługi i ochrony newralgicznych baz danych i aplikacji biznesowych o wysokiej wydajności, skalowalności i bezpieczeństwie przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążeń administracyjnych i całkowitego kosztu posiadania.

Logo Equinix
Logo KCB
Exelon
ICBC
Tractor Supply
Halliburton
Toyo Engineering
Logo Evergy
Logo Swisscom

Swisscom zwiększa sprawność operacyjną i chroni newralgiczne bazy danych Oracle za pomocą sprzętu Oracle.

Przykłady wykorzystania sprzętu Oracle

 • Uprość zarządzanie, korzystając z możliwości chmury

  Przyspiesz obsługę aplikacji i baz danych dla przedsiębiorstw, zmniejszając obciążenia związane z zarządzaniem infrastrukturą IT dzięki tej samej technologii baz danych i systemów, jaką zastosowano w ramach Oracle Cloud Infrastructure.

  Poznaj historię Deutsche Bank

 • Zaimplementuj prywatną chmurę Oracle Database

  Zmniejsz złożoność centrum danych, konsolidując wiele zadań przetwarzania bazy danych w tej samej infrastrukturze Exadata Cloud@Customer.

  Przeczytaj historię MONETA Money Bank

 • Konsolidacja infrastruktury aplikacji

  Zmniejsz liczbę serwerów i systemów pamięci masowej wymaganych do uruchamiania aplikacji, zredukuj obciążenia związane z zarządzaniem infrastrukturą IT dzięki automatyzacji oraz obniż całkowity koszt posiadania poprzez konsolidację wszystkich aspektów środowiska IT na sprzęcie Oracle.

  Przeczytaj historię Zonoamerica

 • Modernizacja aplikacji dzięki zoptymalizowanym, wbudowanym w bazę danych funkcjom analitycznym i uczenia maszynowego

  Integracja funkcji Oracle Machine Learning z aplikacjami, szybsze budowanie modeli uczenia maszynowego poprzez eliminację przenoszenia danych i przyspieszanie analiz biznesowych dzięki zoptymalizowanym w bazie danych funkcjom Oracle Exadata.

  Przeczytaj historię banku Yapi Kredi

 • Ochrona danych z aplikacji i baz danych w całym przedsiębiorstwie

  Chroń bazy danych dzięki nawet 50 razy szybszym kopiom zapasowym i 8 razy szybszym odzyskiwaniom, jednocześnie przyspieszając ochronę wszystkich innych danych dzięki sprzętowi Oracle o wysokiej wydajności.

  Obejrzyj film o firmie Energy Transfer (1:24)

22 czerwca 2023 r.

Przedstawiamy Exadata Cloud@Customer X10M

Bob Thome, wiceprezes ds. zarządzania produktami Exadata Cloud@Customer

Exadata Cloud@Customer X10M zapewnia ekstremalnie wysoką skalowalność, wydajność i ekonomię, umożliwiając wykonywanie większej liczby transakcji OLTP i bardziej złożonych analiz oraz konsolidację większych obciążeń. Dzięki 190 rdzeniom procesora na serwer bazy danych i 64 rdzeniom na serwer pamięci masowej można wykonywać więcej pracy z mniejszą liczbą serwerów, co zmniejsza ogólną subskrypcję infrastruktury.

Pierwsze kroki


Skontaktuj się ze specjalistą Oracle

Dowiedz się, jak rozwiązania sprzętowe Oracle pomagają zaspokajać konkretne potrzeby biznesowe firmy.