Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Sprzęt Oracle

Oferta sprzętu Oracle obejmuje pełną gamę skalowalnych systemów sprzętowo-programowych, serwerów i systemów pamięci masowej, które umożliwiają przedsiębiorstwom maksymalne zwiększenie wydajności aplikacji i baz danych, ochronę kluczowych danych i obniżenie kosztów. Menedżerowie ds. IT przyspieszają cyfrową transformację dzięki automatyzacji działań i wyjątkowym funkcjom, które zwiększają wydajność bazy danych, obniżają koszty licencji na oprogramowanie i upraszczają zarządzanie.

Sprzęt Oracle
Zmodernizuj środowiska Oracle Database

Dowiedz się, jak klienci zwiększają wydajność operacyjną i osiągają średnio oszczędności na poziomie 1,9 mln USD rocznie dzięki platformie Oracle Exadata Cloud@Customer.

Uzyskaj większe korzyści biznesowe dzięki automatyzacji odzyskiwania

Dowiedz się, jak obniżyć koszty przestojów systemu bazodanowego Oracle Database nawet o 41%.

Zalety sprzętu Oracle w kontekście cyfrowej transformacji

Optymalizacja pod kątem systemu bazodanowego Oracle Database

Sprzęt Oracle upraszcza cyfrową transformację przedsiębiorstw, umożliwiając zespołom IT wdrażanie w centrach danych klientów zoptymalizowanych chmurowych systemów bazodanowych Oracle Database oraz łatwych w zarządzaniu urządzeń na potrzeby wdrożeń w zdalnych oddziałach i w warstwie brzegowej.

 • Uruchamiaj bazy danych Oracle Database nawet 10 razy szybciej dzięki udostępnionej na platformie Oracle Exadata technologii Smart Scan odciążającej system od obsługi zbyt dużej liczby zapytań, jak to zaprezentowano w filmie o firmie NTT DoCoMo (0:48) oraz w historii firmy Gansu Mobile.
 • Nawet 40-krotnie zmniejsz złożoność infrastruktury, konsolidując środowisko systemu bazodanowego Oracle Database dzięki skalowalnej architekturze platformy Exadata i zautomatyzowanemu zarządzaniu zasobami.
 • Przyspiesz tworzenie nowych baz danych w lokalizacjach obsługiwanych zdalnie i brzegowych nawet o 67% oraz popraw ich wydajność nawet o 34% dzięki urządzeniu Oracle Database Appliance, jak to opisano w raporcie z badań IDC przeprowadzonych wśród wielu klientów.
Obejrzyj film o firmie Halliburton (1:32) Przeczytaj wyniki ankiety przeprowadzonej przez IDC wśród klientów korzystających z urządzenia Oracle Database Appliance (PDF)
Optymalizacja pod kątem systemu bazodanowego Oracle Database

Integracja z platformą Oracle Cloud

Integracja sprzętu Oracle wbudowanego w chmurę publiczną Oracle pozwala usprawnić zarządzanie przez klientów lokalnymi i chmurowymi bazami danych oraz zautomatyzować ochronę kluczowych danych w chmurze, a także upraszcza migrację do chmury.

 • Chroń i zabezpieczaj dane prywatne w chmurze publicznej Oracle dzięki możliwościom automatycznego tworzenia kopii zapasowych i replikacji do chmury.
 • Przenieś bazy danych Oracle Database do chmury publicznej Oracle za pomocą wbudowanych narzędzi i rozwiązania Oracle Zero Downtime Migration.
 • Ujednolić zarządzanie lokalnymi bazami danych Oracle Database i bazami danych na platformie Oracle Cloud z wykorzystaniem oprogramowania Oracle Enterprise Manager.
Obejrzyj film o firmie Secure-24 (1:39)
Integracja z platformą Oracle Cloud

Większa dostępność i lepsza ochrona danych

Sprzęt Oracle zwiększa dostępność ważnych baz danych Oracle Database i aplikacji Oracle dzięki odpornej na błędy, skalowalnej architekturze i wbudowanym funkcjom, które ułatwiają firmom wdrażanie najlepszych praktyk w zakresie architektury Oracle Maximum Availability Architecture (MAA).

 • Zwiększ dostępność kluczowych baz danych Oracle Database do 99,999% dzięki platformie Oracle Exadata w konfiguracjach opartych na architekturze MAA.
 • Wdrażaj najlepsze praktyki w zakresie architektury Oracle MAA nawet bez udziału wysoce wykwalifikowanych specjalistów, korzystając z funkcji automatyzacji oferowanych przez urządzenie Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance, aby obniżyć koszty przestojów nawet o 47%, jak to opisano w analizie urządzenia Recovery Appliance opracowanej przez społeczność Wikibon.
 • Wydłuż czas pracy aplikacji Oracle bez przestojów dzięki serwerom Oracle x86.
Obejrzyj film o firmie Exelon (1:28) Przeczytaj wyniki analizy urządzenia Recovery Appliance sporządzonej przez ESG (PDF)
Większa dostępność i lepsza ochrona danych

Konsolidacja zapewniająca wzrost wydajności

Działy IT w przedsiębiorstwach z całego świata wykorzystują skalowalne architektury sprzętowe Oracle i funkcje zapewniające optymalizację wydajności w celu zapewnienia szybszej obsługi poszczególnych obciążeń i uproszczenia infrastruktury IT centrum danych poprzez efektywną konsolidację obsługi wielu obciążeń na każdym poziomie tej infrastruktury.

 • Nawet 40-krotnie zmniejsz złożoność infrastruktury, konsolidując środowisko systemu bazodanowego Oracle Database, oraz obniż koszty nawet o 33% dzięki skalowalnej architekturze platformy Exadata i zautomatyzowanemu zarządzaniu zasobami, jak to pokazano w analizie platformy Exadata X8M opracowanej przez społeczność Wikibon.
 • Uprość ochronę baz danych Oracle Database w całym przedsiębiorstwie, konsolidując zasoby kopii zapasowych i danych na potrzeby odzyskiwania za pomocą urządzenia Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance, oraz zmniejsz koszty nawet o 31%, jak to zaprezentowano w analizie urządzenia Recovery Appliance opracowanej przez społeczność Wikibon.
 • Skonsoliduj infrastrukturę na potrzeby obsługi kontenerowych aplikacji chmurowych oraz aplikacji działających pod kontrolą wielu systemów operacyjnych za pomocą rozwiązania Private Cloud Appliance.
Obejrzyj film o firmie AmerisourceBergen (1:31)
Konsolidacja zapewniająca wzrost wydajności

Niższe koszty i większe korzyści

Sprzęt Oracle obniża koszty obsługi lokalnych obciążeń firmy poprzez zmniejszenie liczby wymaganych systemów, zapewnienie większej wydajności każdego wykorzystywanego licencjonowanego oprogramowania Oracle Database oraz zmniejszenie obciążeń pracowników IT.

 • Obsługuj aplikacje dla przedsiębiorstw przy kosztach niższych nawet o 85% dzięki zapewnianej przez urządzenie Private Cloud Appliance automatyzacji zarządzania i licencjonowaniu oprogramowania z obsługą zaufanych partycji.
 • Osiągnij zwrot z inwestycji na poziomie 498% w ciągu pięciu lat we wdrożenia zdalne i w warstwie brzegowej dzięki urządzeniu Oracle Database Appliance, jak to zaprezentowano w raporcie z badań IDC nt. korzyści biznesowych zapewnianych przez Oracle Database Appliance.
 • Zmniejsz zapotrzebowanie na pamięć masową wymaganą przez hurtownie danych i archiwa baz danych nawet o 75% dzięki technologii Hybrid Columnar Compression dostępnej tylko na sprzęcie Oracle.
Przeczytaj historię firmy Anadolu Hayat Emeklilik
Niższe koszty i większe korzyści

Sprzęt Oracle

Najlepsza platforma dla systemu bazodanowego Oracle Database

Oracle Exadata to kompleksowe rozwiązanie, które poprawia wydajność, możliwości skalowania, poziom bezpieczeństwa i dostępność baz danych Oracle Database przedsiębiorstwa. Platforma ta jest wyposażona w ponad 60 unikatowych funkcji, takich jak Smart Scan SQL offload, które są zoptymalizowane pod kątem systemu bazodanowego Oracle Database w celu przyspieszenia obsługi aplikacji OLTP, analitycznych i zapewniających samouczenie się maszyn. Exadata zmniejsza również nakłady inwestycyjne i koszty zarządzania, umożliwiając działom IT konsolidację setek baz danych w jednym systemie. Firmy mogą wdrażać platformę Exadata lokalnie, w ramach Oracle Cloud Infrastructure lub jako rozwiązanie Cloud@Customer oraz wykorzystywać Autonomous Database w celu uproszczenia i przyspieszenia cyfrowej transformacji.

Cechy
 • Kompleksowe, zintegrowane rozwiązanie zmniejsza wymagania dotyczące integracji
 • Sprzęt i oprogramowanie o wysokiej dostępności zwiększają do maksimum czas pracy bazy danych bez awarii
 • 144-krotna skalowalność, od 48 do 6912 rdzeni procesora, umożliwia konsolidację baz danych w całym przedsiębiorstwie
 • Opcje wdrażania lokalnego i na platformie Oracle Cloud upraszczają cyfrową transformację
 • Inteligentna pamięć masowa zwiększa wydajność baz danych i pozwala zachować kontrolę nad kosztami
 • Opóźnienie odczytu zapytań SQL nie przekracza 19 sekund, co zwiększa responsywność przetwarzania OLTP
 • Przepustowość obsługi zapytań SQL sięgająca nawet 16 mln IOPS zwiększa możliwości obsługi skonsolidowanych obciążeń
 • Przepustowość obsługi zapytań SQL sięgająca 560 GB/s pozwala przyspieszyć obsługę aplikacji analitycznych intensywnie korzystające z danych

Skonfigurowane fabrycznie i zoptymalizowane pod kątem obsługi kluczowych obciążeń przedsiębiorstwa

Systemy sprzętowo-programowe Oracle to zintegrowane, kompleksowe rozwiązania, które zostały opracowane z wykorzystaniem systemu bazodanowego Oracle Database i aplikacji Oracle w celu szybszej obsługi kluczowych obciążeń klientów przy niższych kosztach i z zachowaniem wyższego poziomu bezpieczeństwa, niż umożliwiają to rozwiązania lokalne, których komponenty pochodzą od wielu dostawców. Skalowalna architektura umożliwia przedsiębiorstwom konsolidację istniejącej infrastruktury IT i szybkie dostosowywanie się do gwałtownych wzrostów popytu, podczas gdy automatyzacja zarządzania zmniejsza obciążenia administracyjne i pomaga kontrolować koszty.

Cechy
 • Kompleksowe rozwiązania eliminują konieczność integracji elementów infrastruktury pochodzących od wielu dostawców
 • Cokwartalne instalowanie poprawek w całej infrastrukturze zmniejsza obciążenia związane z tymi czynnościami o ponad 80%
 • Automatyzacja zmniejsza obciążenia pracowników IT związane z zarządzaniem nawet o 61%, jak to pokazano w raporcie IDC nt. rozwiązania Oracle Database Appliance
 • Niezawodne urządzenia brzegowe skracają przestoje w lokalizacjach obsługiwanych zdalnie nawet o 99%, jak to opisała firma IDC
 • Chmurowe funkcje ochrony i migracji danych upraszczają cyfrową transformację
 • Skalowanie przyrostowe pozwala z łatwością obsługiwać rosnące wymagania aplikacji i baz danych
 • Licencjonowanie partycji zaufanych obniża koszty oprogramowania nawet o 85%
 • Ciągła ochrona kluczowych baz danych Oracle Database

Bezpieczna infrastruktura aplikacji

Serwery Oracle x86 i SPARC obsługują aplikacje dla przedsiębiorstw w lokalnych centrach danych i środowiskach brzegowych, zapewniając wysoki poziom wydajności, bezpieczeństwa i niezawodności. Obciążenia związane z obsługą środowisk Enterprise Java, Oracle Database i aplikacji są realizowane z najwyższą wydajnością i efektywnym wykorzystaniem wirtualizacji, a udostępnienie systemu operacyjnego i oprogramowania do wirtualizacji bez dodatkowych opłat obniża całkowity koszt posiadania (TCO).

Cechy
 • Różne typy serwerów, od podstawowych po urządzenia wysokiej klasy, umożliwiają skalowania w górę i w poziomie oraz wdrożenia brzegowe
 • Serwery SPARC zaspokajają potrzeby przedsiębiorstw w zakresie niezawodnych i ekonomicznych rozwiązań z systemem UNIX
 • Do każdego serwera Oracle x86 dołączany jest bezpłatnie system operacyjny Oracle Linux lub Oracle Solaris oraz oprogramowanie Oracle VM
 • Sprawdzony system operacyjny Solaris gwarantuje obsługę istniejących aplikacji działających na serwerach SPARC/Solaris w przyszłości
 • Nadmiarowa architektura środowiska z komponentami, które można wymieniać podczas pracy, zwiększa dostępność baz danych Oracle Database i aplikacji Oracle
 • Zintegrowane szyfrowanie, ochrona pamięci aplikacji i audyt zgodności z przepisami podnoszą poziom bezpieczeństwa danych i systemu
 • Każdy serwer Oracle SPARC jest wyposażony bezpłatnie w system operacyjny Oracle Solaris i zapewnia wiele form wirtualizacji

Zoptymalizowana, ujednolicona pamięć masowa i ochrona danych

Pamięć masowa Oracle zapewnia wysoki poziom wydajności, pojemności i dostępności, obniżając jednocześnie całkowity koszt posiadania (TCO) aktywnej i archiwalnej pamięci masowej. Obsługuje wszystkie aplikacje i typy danych, chroniąc przy tym kluczowe dane przed cyberatakami i awariami. Oferuje również unikatowe funkcje, które poprawiają wydajność systemu bazodanowego Oracle Database oraz chronią dane przechowywane na platformie Oracle Cloud.

Cechy
 • Ujednolicona pamięć plików, bloków i obiektów zaspokaja potrzeby klientów w zakresie pamięci masowej
 • Do 8 PB pamięci masowej flash na potrzeby aplikacji wrażliwych na opóźnienia
 • Przepustowość do 18 GB/s przyspiesza obsługę obciążeń związanych z hurtowniami danych i ochroną danych
 • Definiowanie priorytetów operacji we/wy optymalizuje wydajność pamięci masowej do obsługi baz danych Oracle Database
 • Rozwiązania do ochrony danych w unikatowy sposób zintegrowane z systemem bazodanowym Oracle Database przyspieszają odzyskiwanie kluczowych informacji
 • Z badań ESG wynika, że automatyzacja obsługi taśm obniża koszty zarządzania archiwami nawet o 95%
 • Do 108 PB nieskompresowanej pamięci masowej do przechowywania danych archiwalnych
 • Przepustowość sięgająca nawet 148 TB/godz. przyspiesza dostęp do pamięci masowej i archiwów offline

Wyświetl wszystkie przykłady wdrożeń

Przykłady wdrożeń sprzętu Oracle u klientów

Sprzęt Oracle jest wykorzystywany przez tysiące klientów na całym świecie do obsługi i ochrony newralgicznych baz danych Oracle Database i aplikacji Oracle. Zapewnia doskonałą wydajność, duże możliwości skalowania i wysoki poziom bezpieczeństwa, równocześnie zmniejszając pracochłonność zadań administracyjnych i obniżając całkowity koszt posiadania (TCO).

Exelon
Gorilla Group
Halliburton
ICBC
IS Nordic
Secure-24
Toyo Engineering
Tractor Supply
Logo Swisscom

Swisscom zwiększa sprawność operacyjną i chroni newralgiczne bazy danych Oracle Database za pomocą sprzętu Oracle

Przykłady wykorzystania sprzętu Oracle

 • Uproszczenie cyfrowej transformacji

  Przyspiesz obsługę aplikacji i baz danych dla przedsiębiorstw, zmniejszając jednocześnie obciążenia związane z zarządzaniem infrastrukturą IT dzięki tej samej technologii baz danych i systemów, jaką zastosowano w ramach Oracle Cloud Infrastructure.

  Obejrzyj film o firmie ICBC w Argentynie (1:25)

 • Implementacja chmurowego systemu bazodanowego Oracle Database

  Nawet 40-krotnie zmniejsz złożoność infrastruktury centrum danych, konsolidując wiele obciążeń systemu bazodanowego Oracle Database na platformie Exadata lub Exadata Cloud@Customer i ogranicz ręczne dostrajanie systemu nawet o 69%.

  Obejrzyj film o firmie Entel (1:13)

 • Konsolidacja infrastruktury aplikacji

  Zmniejsz liczbę serwerów i systemów pamięci masowej wymaganych do uruchamiania aplikacji, zredukuj obciążenia związane z zarządzaniem infrastrukturą IT dzięki automatyzacji oraz obniż całkowity koszt posiadania poprzez konsolidację wszystkich aspektów środowiska IT na sprzęcie Oracle.

  Obejrzyj film o firmie Revera (1:37)

 • Modernizacja aplikacji dzięki zoptymalizowanym, wbudowanym w bazę danych funkcjom analitycznym i samouczenia się maszyn

  Zintegruj funkcje Oracle Machine Learning z aplikacjami, twórz modele samouczenia się maszyn nawet 10 razy szybciej poprzez eliminację przenoszenia danych i przyspiesz wykonywanie analiz biznesowych dzięki zoptymalizowanym, wbudowanym w bazę danych możliwościom platformy Oracle Exadata.

  Przeczytaj historię banku Yapi Kredi

 • Ochrona danych z aplikacji i baz danych w całym przedsiębiorstwie

  Chroń bazy danych Oracle Database dzięki nawet 50-krotnie szybszemu tworzeniu kopii zapasowych i 8-krotnie szybszemu odzyskiwaniu danych, jednocześnie przyspieszając ochronę wszystkich innych danych dzięki sprzętowi Oracle o wysokiej wydajności.

  Obejrzyj film o firmie Energy Transfer (1:24)

Przykłady wykorzystania sprzętu Oracle
18 czerwca 2020 r.

Ochrona baz danych przed cyberatakami za pomocą rozwiązania Zero Data Loss Recovery Appliance

Tim Chien, dyrektor ds. zarządzania produktami, Oracle

„Jako pierwszy system sprzętowo-programowy Oracle do ochrony baz danych, rozwiązanie Zero Data Loss Recovery Appliance jest izolowane od błędów w produkcyjnej bazie danych, tak więc jeśli baza ta padnie ofiarą cyberataku, urządzenie nie będzie zagrożone. “

Zacznij


Skontaktuj się ze specjalistą Oracle

Dowiedz się, jak rozwiązania sprzętowe Oracle pomagają zaspokajać konkretne potrzeby biznesowe firmy.