Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Systemy sprzętowo-programowe Oracle

Systemy sprzętowo-programowe Oracle to zintegrowane, kompleksowe rozwiązania, które zostały opracowane z wykorzystaniem systemu bazodanowego Oracle Database i aplikacji Oracle w celu szybszej obsługi kluczowych obciążeń klientów przy niższych kosztach i z zachowaniem wyższego poziomu bezpieczeństwa, niż umożliwiają to rozwiązania lokalne, których komponenty pochodzą od wielu dostawców. Skalowalna architektura umożliwia przedsiębiorstwom konsolidację istniejącej infrastruktury IT i szybkie dostosowywanie się do gwałtownych wzrostów popytu, podczas gdy automatyzacja zarządzania zmniejsza obciążenia administracyjne i pomaga kontrolować koszty.

Systemy sprzętowo-programowe Oracle
Oracle Exadata kosztuje mniej niż platformy baz danych integrowane we własnym zakresie

Dowiedz się, dlaczego platforma Exadata X8M jest łatwiejsza do wdrożenia i zarządzania niż standardowe rozwiązania integrowane we własnym zakresie, a koszty jej obsługi są o 60% niższe.

Badanie opinii klientów korzystających z urządzenia Oracle Database Appliance

Dowiedz się, dlaczego klienci twierdzą, że Oracle Database Appliance zapewnia im zwrot z inwestycji na poziomie 498% i skraca czas wdrażania bazy danych o 67% w porównaniu ze standardowymi rozwiązaniami alternatywnymi.

Jak systemy sprzętowo-programowe Oracle zwiększają możliwości przedsiębiorstwa

Fabrycznie zapewniona pełna integracja wszystkich elementów infrastrukturalnych

Systemy sprzętowo-programowe Oracle są gotowe do zainstalowania i używania dzięki wbudowanym narzędziom i interfejsom API, które usprawniają zarządzanie, przyspieszają wdrażanie systemu bazodanowego Oracle Database i pomagają chronić kluczowe dane firmy. Kompletne rozwiązania integrujące systemy, pamięć masową i oprogramowanie, w tym system bazodanowy Oracle Database, pomagają klientom przyspieszać działanie baz danych i aplikacji, upraszczać środowiska IT i obniżać całkowity koszt posiadania. W raporcie z przeprowadzonego przez IDC badania opinii klientów nt. platformy Exadata Cloud@Customer (PDF) podkreślono te korzyści.

E-book: Autonomous Database na platformie Oracle Exadata Cloud@Customer

Raport analityczny: Przekraczanie ograniczeń infrastruktury HCI — Oracle Private Cloud Appliance X8 (PDF)

Możliwość przenoszenia rozwiązań lokalnych do chmury

Systemy sprzętowo-programowe Oracle umożliwiają przedsiębiorstwom szybką cyfrową transformację, gdyż ich aplikacje wykorzystują te same konwergentne możliwości systemu bazodanowego Oracle Database oraz zaawansowane możliwości optymalizacji oferowane przez platformę Exadata zarówno lokalnie, jak i w chmurze. Firmy opracowują, testują i wdrażają kreatywne aplikacje biznesowe przy użyciu platformy Exadata w chmurze lub lokalnie, a także płynnie przenoszą obciążenia między różnymi lokalizacjami.

Raport analityczny: Oracle podnosi poprzeczkę na rynku platform obliczeniowych nowej generacji (PDF)

Raport analityczny: Oracle Exadata Cloud Service — żadna baza danych ani żadne obciążenie nie są zbyt duże (PDF)

Optymalizacja pod kątem oprogramowania Oracle

Systemy sprzętowo-programowe Oracle są wyposażone w wyjątkowe funkcje opracowane dla systemu bazodanowego Oracle Database oraz aplikacji Oracle. Funkcje te są oparte na unikatowej zdolności Oracle do optymalizacji oprogramowania i systemów Oracle. Zaawansowane funkcje, które może zapewnić tylko Oracle, umożliwiają klientom obsługę systemu bazodanowego Oracle Database nawet 10 razy szybciej dzięki udostępnionej na platformie Oracle Exadata technologii Smart Scan odciążającej system od obsługi zbyt dużej liczby zapytań. Klienci minimalizują potencjalną utratę danych dzięki ich ciągłej ochronie zapewnianej przez urządzenie Zero Data Loss Recovery Appliance oraz zmniejszają obciążenia związane z zarządzaniem infrastrukturą firmy poprzez automatyzację.

Raport analityczny: Instalacja urządzenia Oracle Database Appliance przebiega 10 razy szybciej (PDF)

Film: Sprostaj wyzwaniom biznesowym dzięki platformie Oracle Exadata (2:07)

Większe korzyści i niższe koszty

Systemy sprzętowo-programowe Oracle umożliwiają przedsiębiorstwom konsolidację aplikacji i baz danych w mniejszej liczbie systemów o wyższej wydajności, obniżając całkowity koszt posiadania nawet o 47%, jak to opisano w analizie działania systemu bazodanowego Autonomous Database na platformie Exadata Cloud@Customer przeprowadzonej przez społeczność Wikibon (PDF). Urządzenie Oracle Database Appliance upraszcza wdrażanie rozwiązań w środowiskach brzegowych dzięki zautomatyzowanemu zarządzaniu i licencjonowaniu pojemności na żądanie, jak to opisano w raporcie z badań IDC nt. korzyści biznesowych zapewnianych przez Oracle Database Appliance (PDF).

Raport analityczny: Oracle Database Appliance X8 zapewnia unikatowe dodatkowe korzyści w środowiskach małych, średnich i brzegowych (PDF)

Film: Oracle Database Appliance ułatwia życie (1:43)

Systemy sprzętowo-programowe Oracle

Najlepsza platforma dla systemu bazodanowego Oracle Database

Oracle Exadata to kompleksowe rozwiązanie, które zwiększa wydajność, możliwości skalowania, poziom bezpieczeństwa i dostępność baz danych Oracle Database przedsiębiorstwa. Platforma ta jest wyposażona w ponad 60 unikatowych funkcji, takich jak Smart Scan SQL offload, które są zoptymalizowane pod kątem systemu bazodanowego Oracle Database w celu przyspieszenia obsługi aplikacji OLTP, analitycznych i zapewniających samouczenie się maszyn. Exadata zmniejsza również nakłady inwestycyjne i koszty zarządzania, umożliwiając działom IT konsolidację setek baz danych w jednym systemie. Firmy mogą wdrażać platformę Exadata lokalnie, w ramach Oracle Cloud Infrastructure lub jako rozwiązanie Cloud@Customer oraz wykorzystywać Autonomous Database w celu uproszczenia i przyspieszenia cyfrowej transformacji.

Cechy
 • Kompleksowe, zintegrowane rozwiązanie zmniejsza wymagania dotyczące integracji
 • Sprzęt i oprogramowanie o wysokiej dostępności zwiększają do maksimum czas pracy bazy danych bez awarii
 • 144-krotna skalowalność, od 48 do 6912 rdzeni procesora, umożliwia konsolidację baz danych w całym przedsiębiorstwie
 • Opcje wdrażania lokalnego i na platformie Oracle Cloud upraszczają cyfrową transformację
 • Inteligentna pamięć masowa zwiększa wydajność baz danych i pozwala zachować kontrolę nad kosztami
 • Opóźnienie odczytu zapytań SQL nie przekracza 19 sekund, co zwiększa responsywność przetwarzania OLTP
 • Przepustowość obsługi zapytań SQL sięgająca nawet 16 mln IOPS zwiększa możliwości obsługi skonsolidowanych obciążeń
 • Przepustowość obsługi zapytań SQL sięgająca 560 GB/s pozwala przyspieszyć obsługę aplikacji analitycznych intensywnie korzystające z danych

Proste i zoptymalizowane rozwiązanie do przetwarzania zdalnego i brzegowego

Urządzenie Oracle Database Appliance jest zoptymalizowane pod kątem obsługi aplikacji Oracle i baz danych Oracle Database w środowiskach zdalnych, małych i średnich firm oraz przetwarzania brzegowego. To zintegrowane środowisko oprogramowania ułatwia działom IT wdrażanie i zdalne zarządzanie, a ekonomiczny model licencjonowania baz danych zapewnia przedsiębiorstwom zwrot z inwestycji sięgający nawet 498% w ciągu pięciu lat, jak to pokazano w raporcie z badań IDC nt. korzyści biznesowych zapewnianych przez Oracle Database Appliance (PDF)

Cechy
 • Trzy modele wdrażania, od poziomu podstawowego do wdrożeń o wysokiej dostępności
 • Zintegrowane, kompleksowe rozwiązanie umożliwia nawet o 31% szybsze wdrażanie systemu niż rozwiązania integrowane we własnym zakresie
 • Zautomatyzowane zdalne zarządzanie i udostępnianie baz danych zwiększa wydajność zespołów administratorów baz danych nawet o 61%
 • Model licencjonowania baz danych zakładający udostępnianie pojemności na żądanie zmniejsza koszty ogólne nawet o 54%
 • Model licencjonowania baz danych zakładający udostępnianie pojemności na żądanie zmniejsza koszty ogólne nawet o 54%
 • Jednoczesna obsługa wielu wersji systemu bazodanowego Oracle Database umożliwia firmom łatwą obsługę wszystkich użytkowanych aplikacji

Zautomatyzowana ochrona i odzyskiwanie baz danych Oracle Database

Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance przez cały czas chroni bazy danych Oracle Database w przedsiębiorstwie i przyspiesza ich odzyskiwanie do dowolnego punktu w czasie. Rozwiązanie to jest wyposażone w unikatowe funkcje automatycznego tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych oraz zdalnej replikacji, jak również możliwości archiwizacji na platformie Oracle Cloud, aby chronić kluczowe bazy danych klientów działające na praktycznie każdej platformie przed oprogramowaniem ransomware, kradzieżą, awarią sprzętu i błędami ludzkimi. Zaawansowane funkcje automatyzacji oferowane przez urządzenie Recovery Appliance ułatwiają również działom IT wdrażanie najlepszych praktyk w zakresie ochrony danych z baz danych Oracle Database oraz obniżenie kosztów przestojów nawet o 47%, jak to opisano w analizie urządzenia Recovery Appliance sporządzonej przez społeczność Wikibon.

Cechy
 • Ciągła ochrona ogranicza okres potencjalnej utraty danych do mniej niż sekundy
 • Przyrostowe kopie zapasowe typu „incremental-forever” przyspieszają tworzenie kopii zapasowych nawet 50-krotnie
 • Wirtualne pełne kopie zapasowe umożliwiają nawet 8-krotnie szybsze odzyskiwanie baz danych Oracle Database
 • Automatyzacja umożliwia szybkie wdrażanie i zmniejsza potrzebę zatrudniania specjalistów o zaawansowanych umiejętnościach informatycznych
 • Automatyczne odzyskiwanie danych redukuje ręczne zadania z zakresu IT nawet o 75%
 • 111-krotne skalowanie pojemności, z 95 TB nieskompresowanej pojemności do ponad 10,5 PB pojemności, umożliwia ochronę baz danych Oracle Database w całym przedsiębiorstwie
 • Funkcja sprawdzania poprawności kopii zapasowych zapewnia wysoką jakość tych kopii i odciąża serwery baz danych
 • Funkcje monitorowania w czasie rzeczywistym i automatycznego raportowania upraszczają zachowanie zgodności z przepisami, udostępniając najnowsze informacje o stanie odzyskiwania dla wszystkich chronionych baz danych Oracle Database

Modernizacja infrastruktury aplikacji i obniżenie kosztów

Oracle Private Cloud Appliance to skalowalne rozwiązanie, które jest zoptymalizowane pod kątem szybkiej obsługi aplikacji dla przedsiębiorstw i oprogramowania warstwy pośredniej, zapewniając przy tym niski całkowity koszt posiadania (TCO). Jest wyposażone fabrycznie w serwery i pamięć masową o wysokiej wydajności oraz w oparte na oprogramowaniu rozwiązania sieciowe, dzięki czemu klienci mogą szybko wdrażać i łatwo skalować chmury prywatne. Rozwiązanie to umożliwia klientom konsolidację infrastruktury na potrzeby kontenerowych aplikacji chmurowych oraz aplikacji działających pod kontrolą wielu systemów operacyjnych. Urządzenie Private Cloud Appliance jest również dostępne jako lokalna usługa zarządzana przez firmę Oracle, z elastycznymi cenami subskrypcji, co pozwala klientom zmniejszyć obciążenie pracowników IT i zminimalizować koszty.

Cechy
 • Obsługa systemów Linux, Solaris i Windows upraszcza konsolidację infrastruktury
 • Zarządzanie zgodne z zasadami platformy Kubernetes upraszcza wdrażanie aplikacji kontenerowych
 • Automatyzacja umożliwia klientom wdrażanie aplikacji i baz danych w ciągu niewielu minut
 • Funkcje wirtualizacji są dostępne bez żadnych dodatkowych opłat, aby ograniczyć koszty
 • Zaufane partycje umożliwiają cząstkowe licencjonowanie oprogramowania i obniżenie kosztów nawet o 85%
 • Skalowalność do 1200 rdzeni i 1,6 PB pamięci masowej, aby umożliwić obsługę rosnących obciążeń
 • Aktualizacje bez przestojów zapewniają maksymalną dostępność aplikacji klienta
 • Rozwiązanie Oracle Site Guard chroni kluczowe aplikacje klientów dzięki funkcji odzyskiwania po awarii na poziomie maszyny wirtualnej

Wyświetl wszystkie przykłady wdrożeń

Przykłady wdrożeń systemów sprzętowo-programowych Oracle u klientów

Tysiące klientów na całym świecie szybciej uruchamia aplikacje i bazy danych, upraszczając zarządzanie nimi i redukując koszty dzięki systemom sprzętowo-programowym Oracle.

Logo firmy Energy Transfer
Logo firmy Exelon
Logo ICBC
Logo firmy NTT DoCoMo
Logo firmy Revera
Logo firmy Secure-24
Logo Saint Paul Public Schools
Logo firmy Swisscom
Logo firmy ICS Financial Systems

ICS Financial Systems obsługuje swoje podstawowe aplikacje bankowe nawet 27 razy szybciej dzięki platformie Exadata

Przykłady wykorzystania systemów sprzętowo-programowych Oracle

 • Uproszczenie cyfrowej transformacji

  Przyspiesz działanie kluczowych baz danych Oracle Database i dokonaj standaryzacji lokalnej infrastruktury IT przy użyciu tej samej technologii, którą wykorzystano w chmurze publicznej Oracle, zmniejszając jednocześnie obciążenia związane z zarządzaniem i obniżając całkowity koszt posiadania (TCO) nawet o 33%, jak to opisano w analizie rozwiązania X8M przeprowadzonej przez społeczność Wikibon (PDF).

  Obejrzyj film o firmie Samsung SDS (2:28)

 • Wdrożenie chmurowego systemu bazodanowego Oracle Database

  Skonsoliduj bazy danych Oracle Database obsługujące różne obciążenia na platformie Exadata lub Exadata Cloud@Customer oraz nawet 40-krotnie zmniejsz złożoność infrastruktury centrum danych, zapewnij jego wyższą wydajność i nawet o 69% ogranicz ręczną analizę i manualne dostrajanie, jak to opisano w raporcie z przeprowadzonego przez IDC badania opinii klientów nt. rozwiązania Exadata Cloud@Customer (PDF).

  Obejrzyj film o firmie Entel (0:48)

 • Konsolidacja infrastruktury aplikacji

  Zmniejsz liczbę samodzielnych systemów potrzebnych do obsługi aplikacji i wyeliminuj potrzebę zarządzania każdym komponentem sprzętu i oprogramowania z osobna oraz ich osobnego zabezpieczania i instalowania w nich poprawek, korzystając z urządzenia Oracle Private Cloud Appliance i uruchamiając bazy danych Oracle Database na platformie Exadata.

  Obejrzyj film o firmie Revera (1:37)

 • Uproszczenie obsługi obciążeń uruchamianych zdalnie i w warstwie brzegowej

  Uprość obsługę baz danych i aplikacji na potrzeby działów, lokalizacji obsługiwanych zdalnie i środowisk brzegowych z wykorzystaniem funkcji wdrażania i zarządzania wbudowanych w urządzenie Oracle Database Appliance.

  Obejrzyj film o firmie KGHM (1:43)

 • Ochrona baz danych Oracle Database w przedsiębiorstwie

  Obniż koszty utraty danych nawet o 47% i podnieś poziom ochrony kluczowych baz danych Oracle Database przed cyberatakami, awariami i błędami ludzkimi dzięki opartej na zasadach, obejmującej całe przedsiębiorstwo ochronie zapewnianej przez urządzenie Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance, jak to wyjaśniono w analizie opracowanej przez społeczność Wikibon.

  Obejrzyj film o firmie Swisscom (1:18)

8 lipca 2020 r.

Autonomous Database wkracza do centrum danych klienta

Robert Greene, dyrektor ds. zarządzania produktami, Autonomous Database, Oracle

Autonomous Database udostępnia oparty na samouczeniu się maszyn, lokalnie zarządzany system bazodanowy, który w natywny sposób wykorzystuje obszerny zestaw technologii Oracle oraz najlepsze praktyki w zakresie samoczynnego działania, zabezpieczania i naprawiania się baz danych.

Pierwsze kroki


Skontaktuj się ze specjalistą Oracle

Dowiedz się, w jaki sposób systemy sprzętowo-programowe Oracle mogą pomóc w zaspokajaniu newralgicznych potrzeb biznesowych firmy.