Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Systemy sprzętowo-programowe Oracle

Systemy sprzętowo-programowe Oracle to zintegrowane, kompleksowe rozwiązania, które zostały opracowane z wykorzystaniem systemu bazodanowego Oracle Database i aplikacji Oracle w celu szybszej obsługi kluczowych obciążeń klientów przy niższych kosztach i z zachowaniem wyższego poziomu bezpieczeństwa, niż umożliwiają to rozwiązania lokalne, których komponenty pochodzą od wielu dostawców. Skalowalna architektura umożliwia przedsiębiorstwom konsolidację istniejącej infrastruktury IT i szybkie dostosowywanie się do gwałtownych wzrostów popytu, podczas gdy automatyzacja zarządzania zmniejsza obciążenia administracyjne i pomaga kontrolować koszty.

Systemy sprzętowo-programowe Oracle
Oracle Exadata kosztuje mniej niż platformy baz danych integrowane we własnym zakresie

Dowiedz się, dlaczego platforma Exadata X8M jest łatwiejsza do wdrożenia i zarządzania niż standardowe rozwiązania integrowane we własnym zakresie, a jej obsługa jest o 60% niższa.

Badanie opinii klientów korzystających z rozwiązania Oracle Database Appliance

Dowiedz się, dlaczego klienci twierdzą, że Oracle Database Appliance zapewnia im zwrot z inwestycji na poziomie 498% i skraca czas wdrażania bazy danych o 67% w porównaniu ze standardowymi rozwiązaniami alternatywnymi.

Jak systemy sprzętowo-programowe Oracle napędzają rozwój nowoczesnego przedsiębiorstwa

Integracja całej infrastruktury

Systemy sprzętowo-programowe Oracle przyspieszają działanie baz danych i aplikacji Oracle firmy, upraszczając środowiska IT i zmniejszając całkowity koszt posiadania poprzez eliminację czasochłonnej i kosztownej integracji komponentów. Pozwala to działom IT zastąpić złożone zarządzanie zasobami pochodzącymi od wielu dostawców oraz skomplikowane instalowanie w nich poprawek wydajnym rozwiązaniem od jednego dostawcy. W raporcie z przeprowadzonego przez IDC badania opinii klientów nt. rozwiązania Exadata Cloud@Customer podkreślono te właśnie korzyści.

 • Zmniejszenie obciążeń pracowników IT związanych z zarządzaniem infrastrukturą nawet o 69% dzięki automatyzacji i narzędziom do zarządzania całym środowiskiem IT.
 • Wdrażanie nowej infrastruktury nawet o 80% szybciej dzięki wyeliminowaniu integracji komponentów pochodzących od wielu dostawców.
 • Zmniejszenie liczby nieplanowanych przestojów o 81%, a ich kosztów o 73%.
Przeczytaj raport z przeprowadzonego przez IDC badania opinii klientów nt. rozwiązania Exadata Cloud@Customer (PDF)
Przeczytaj wyniki przeprowadzonej przez ESG analizy rozwiązania Private Cloud Appliance X8 (PDF)
Integracja całej infrastruktury

Możliwość przenoszenia rozwiązań lokalnych do chmury

Systemy sprzętowo-programowe Oracle umożliwiają firmom szybką cyfrową transformację, gdyż ich aplikacje wykorzystują te same konwergentne możliwości systemu bazodanowego Oracle Database oraz zaawansowane możliwości optymalizacji oferowane przez platformę Exadata zarówno lokalnie, jak i w chmurze.

 • Twórz i testuj aplikacje w chmurze i uruchamiaj je lokalnie lub odwrotnie.
 • Twórz innowacyjne aplikacje biznesowe, integrując w nich wiele modeli baz danych, mikrousług i interfejsów API.
 • Zoptymalizuj wykonywanie kluczowych aplikacji, przenosząc je bliżej lokalnych lub chmurowych baz danych, zachowując przy tym wydajność i dostępność platformy Exadata.
Przeczytaj wyniki analizy platformy Exadata przeprowadzonej przez firmę Constellation Research (PDF)
Przeczytaj wyniki przeprowadzonej przez IDC analizy platformy Exadata w środowiskach wielochmurowych (PDF)
Identyczność rozwiązań

Optymalizacja pod kątem oprogramowania Oracle

Systemy sprzętowo-programowe Oracle są wyposażone w wyjątkowe funkcje opracowane dla systemu bazodanowego Oracle Database oraz aplikacji Oracle. Funkcje te są oparte na unikatowej zdolności Oracle do optymalizacji oprogramowania i systemów Oracle. Zaawansowane możliwości, które może zaoferować tylko Oracle, podnoszą wydajność systemu bazodanowego Oracle Database i aplikacji Oracle, zmniejszają obciążenia firm związane z zarządzaniem infrastrukturą i obniżają ich koszty.

 • Uruchamiaj bazy danych Oracle Database nawet 10 razy szybciej na platformie Exadata — rozwiązanie oferuje technologię Smart Scan odciążającą system od obsługi zbyt dużej liczby zapytań, a także ponad 60 dodatkowych unikatowych możliwości.
 • Usprawnij ochronę baz danych Oracle Database dzięki ciągłej ochronie danych i automatyzacji ich odzyskiwania zapewnianej przez rozwiązanie Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance.
 • Ściśle kontroluj koszty oprogramowania dzięki zaufanym partycjom zakładanym na urządzeniu Oracle Private Cloud Appliance.
Obejrzyj historię innowacji wprowadzanych na platformie Exadata
Przeczytaj wyniki analizy całkowitego kosztu posiadania (TCO) urządzenia Recovery Appliance przeprowadzonej przez społeczność Wikibon (PDF)
Optymalizacja pod kątem systemu bazodanowego Oracle Database

Systemy skonfigurowane, dostrojone i przetestowane fabrycznie

Systemy sprzętowo-programowe Oracle są gotowe do zainstalowania i używania dzięki wbudowanym narzędziom i interfejsom API, które usprawniają zarządzanie, przyspieszają wdrażanie systemu bazodanowego Oracle Database i pomagają chronić kluczowe dane firmy. Umożliwiają one działom IT łatwe wdrażanie najlepszych praktyk Oracle, które wzmacniają odporność ich centrów danych i środowisk przetwarzania brzegowego na awarie.

 • Wyeliminuj ręczną analizę i manualne indeksowanie kluczowych baz danych Oracle Database i przyspiesz ich działanie dzięki automatycznemu indeksowaniu na platformie Oracle Exadata X8M.
 • Szybciej odzyskuj bazy danych Oracle Database poprzez wyeliminowanie nawet 75% procesu ręcznego odzyskiwania danych dzięki wirtualnej pełnej automatyzacji tworzenia kopii zapasowych zapewnianej przez urządzenie Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance.
 • Wdrażaj rozwiązania brzegowe nawet o 31% szybciej i udostępniaj bazy danych nawet o 67% szybciej dzięki automatyzacji zarządzania zapewnianej przez Oracle Database Appliance, jak to opisano w raporcie z badań IDC nt. korzyści biznesowych zapewnianych przez Oracle Database Appliance.
Przeczytaj wyniki przeprowadzonej przez DSC analizy platformy Exadata (PDF)
Przeczytaj wyniki analizy przeprowadzonej przez ESG pod kątem wymagań ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR, w Polsce: RODO) (PDF)
Kompletne rozwiązanie

Większe korzyści i niższe koszty

Systemy sprzętowo-programowe Oracle mają na celu obniżenie kosztów obsługi kluczowych obciążeń w przedsiębiorstwie. Konsolidacja aplikacji i baz danych w mniejszej liczbie systemów o wyższej wydajności ogranicza nakłady inwestycyjne, a zaawansowana automatyzacja zarządzania zmniejsza obciążenia i koszty związane z administrowaniem bazami danych i systemami.

 • Obniż całkowity koszt posiadania dzięki platformie Exadata X8M nawet o 33% w porównaniu z infrastrukturą integrowaną we własnym zakresie. Jest to możliwe dzięki ograniczeniu potrzeby integracji poszczególnych komponentów rozwiązania oraz zarządzania nimi, jak to opisano w wynikach analizy przeprowadzonej przez społeczność Wikibon.
 • Obniż koszty zarządzania bazą danych nawet o 80%, eliminując ręczne zarządzanie systemem oraz jego udostępnianie i dostrajanie, korzystając z systemu bazodanowego Autonomous Database zainstalowanego na platformie Exadata Cloud@Customer, jak to opisano w sporządzonej przez Infosys analizie rozwiązania Autonomous Data Warehouse.
 • Obniż koszty obsługi aplikacji dla przedsiębiorstw nawet o 85% dzięki zaufanym partycjom tworzonym na urządzeniu Private Cloud Appliance, które umożliwiają firmom licencjonowanie oprogramowania w małych partycjach dużego systemu, jak to opisano w historii klienta ICA AB.
 • Obniż koszty wdrażania środowisk rozproszonych i brzegowych nawet o 54% dzięki zautomatyzowanemu zarządzaniu i licencjonowaniu pojemności na żądanie oferowanemu przez urządzenie Oracle Database Appliance, jak to opisano w raporcie z badań IDC nt. korzyści biznesowych zapewnianych przez Oracle Database Appliance.
Oracle Database Appliance: rozwiązanie proste, zoptymalizowane i niedrogie (PDF)
Przeczytaj wyniki przeprowadzonej przez IDC analizy rozwiązania Exadata Cloud@Customer (PDF)
Większe korzyści

Systemy sprzętowo-programowe Oracle

Najlepsza platforma dla systemu bazodanowego Oracle Database

Oracle Exadata to kompleksowe rozwiązanie, które zwiększa wydajność, możliwości skalowania, poziom bezpieczeństwa i dostępność baz danych Oracle Database przedsiębiorstwa. Platforma ta jest wyposażona w ponad 60 unikatowych funkcji, takich jak Smart Scan SQL offload, które są zoptymalizowane pod kątem systemu bazodanowego Oracle Database w celu przyspieszenia obsługi aplikacji OLTP, analitycznych i zapewniających samouczenie się maszyn. Exadata zmniejsza również nakłady inwestycyjne i koszty zarządzania, umożliwiając działom IT konsolidację setek baz danych w jednym systemie. Firmy mogą wdrażać platformę Exadata lokalnie, w ramach Oracle Cloud Infrastructure lub jako rozwiązanie Cloud@Customer oraz wykorzystywać Autonomous Database w celu uproszczenia i przyspieszenia cyfrowej transformacji.

Cechy
 • Kompleksowe, zintegrowane rozwiązanie zmniejsza wymagania dotyczące integracji
 • Sprzęt i oprogramowanie o wysokiej dostępności zwiększają do maksimum czas pracy bazy danych bez awarii
 • 144-krotna skalowalność, od 48 do 6912 rdzeni procesora, umożliwia konsolidację baz danych w całym przedsiębiorstwie
 • Opcje wdrażania lokalnego i na platformie Oracle Cloud upraszczają cyfrową transformację
 • Inteligentna pamięć masowa zwiększa wydajność baz danych i pozwala zachować kontrolę nad kosztami
 • Opóźnienie odczytu zapytań SQL nie przekracza 19 mikrosekund, co zwiększa responsywność przetwarzania OLTP
 • Przepustowość obsługi zapytań SQL sięgająca nawet 16 mln IOPS zwiększa możliwości obsługi skonsolidowanych obciążeń
 • Przepustowość obsługi zapytań SQL sięgająca 560 GB/s pozwala przyspieszyć obsługę aplikacji analitycznych intensywnie korzystające z danych

Proste i zoptymalizowane rozwiązanie do przetwarzania zdalnego i brzegowego

Urządzenie Oracle Database Appliance jest zoptymalizowane pod kątem obsługi aplikacji Oracle i baz danych Oracle Database w środowiskach zdalnych, małych i średnich firm oraz przetwarzania brzegowego. To zintegrowane środowisko oprogramowania ułatwia działom IT wdrażanie i zdalne zarządzanie, a ekonomiczny model licencjonowania baz danych zapewnia przedsiębiorstwom zwrot z inwestycji sięgający nawet 498% w ciągu pięciu lat, jak to pokazano w raporcie z badań IDC nt. korzyści biznesowych zapewnianych przez Oracle Database Appliance.

Cechy
 • Trzy modele wdrażania, od poziomu podstawowego do wdrożeń o wysokiej dostępności
 • Zintegrowane, kompleksowe rozwiązanie umożliwia nawet o 31% szybsze wdrażanie systemu niż rozwiązania integrowane we własnym zakresie
 • Zautomatyzowane zdalne zarządzanie i udostępnianie baz danych zwiększa wydajność zespołów administratorów baz danych nawet o 61%
 • Model licencjonowania baz danych zakładający udostępnianie pojemności na żądanie zmniejsza koszty ogólne nawet o 54%
 • Model licencjonowania baz danych zakładający udostępnianie pojemności na żądanie zmniejsza koszty ogólne nawet o 54%
 • Jednoczesna obsługa wielu wersji systemu bazodanowego Oracle Database umożliwia firmom łatwą obsługę wszystkich użytkowanych aplikacji

Zautomatyzowana ochrona i odzyskiwanie baz danych Oracle Database

Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance przez cały czas chroni bazy danych Oracle Database w przedsiębiorstwie i przyspiesza ich odzyskiwanie do dowolnego punktu w czasie. Rozwiązanie to jest wyposażone w unikatowe funkcje automatycznego tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych oraz zdalnej replikacji, jak również możliwości archiwizacji na platformie Oracle Cloud, aby chronić kluczowe bazy danych klientów działające na praktycznie każdej platformie przed oprogramowaniem ransomware, kradzieżą, awarią sprzętu i błędami ludzkimi. Zaawansowane funkcje automatyzacji oferowane przez urządzenie Recovery Appliance ułatwiają również działom IT wdrażanie najlepszych praktyk w zakresie ochrony danych z baz danych Oracle Database oraz obniżenie kosztów przestojów nawet o 47%, jak to opisano w analizie urządzenia Recovery Appliance sporządzonej przez społeczność Wikibon.

Cechy
 • Ciągła ochrona ogranicza okres potencjalnej utraty danych do mniej niż sekundy
 • Przyrostowe kopie zapasowe typu „incremental-forever” przyspieszają tworzenie kopii zapasowych nawet 50-krotnie
 • Wirtualne pełne kopie zapasowe umożliwiają nawet 8-krotnie szybsze odzyskiwanie baz danych Oracle Database
 • Automatyzacja umożliwia szybkie wdrażanie i zmniejsza potrzebę zatrudniania specjalistów o zaawansowanych umiejętnościach informatycznych
 • Automatyczne odzyskiwanie danych redukuje ręczne zadania z zakresu IT nawet o 75%
 • 111-krotne skalowanie pojemności, z 95 TB nieskompresowanej pojemności do ponad 10,5 PB pojemności, umożliwia ochronę baz danych Oracle Database w całym przedsiębiorstwie
 • Funkcja sprawdzania poprawności kopii zapasowych zapewnia wysoką jakość tych kopii i odciąża serwery baz danych
 • Funkcje monitorowania w czasie rzeczywistym i automatycznego raportowania upraszczają zachowanie zgodności z przepisami, udostępniając najnowsze informacje o stanie odzyskiwania dla wszystkich chronionych baz danych Oracle Database

Modernizacja infrastruktury aplikacji i obniżenie kosztów

Oracle Private Cloud Appliance to skalowalne rozwiązanie, które jest zoptymalizowane pod kątem szybkiej obsługi aplikacji dla przedsiębiorstw i oprogramowania warstwy pośredniej, zapewniając przy tym niski całkowity koszt posiadania (TCO). Jest wyposażone fabrycznie w serwery i pamięć masową o wysokiej wydajności oraz w oparte na oprogramowaniu rozwiązania sieciowe, dzięki czemu klienci mogą szybko wdrażać i łatwo skalować chmury prywatne. Rozwiązanie to umożliwia klientom konsolidację infrastruktury na potrzeby kontenerowych aplikacji chmurowych oraz aplikacji działających pod kontrolą wielu systemów operacyjnych. Urządzenie Private Cloud Appliance jest również dostępne jako lokalna usługa zarządzana przez firmę Oracle, z elastycznymi cenami subskrypcji, co pozwala klientom zmniejszyć obciążenie pracowników IT i zminimalizować koszty.

Cechy
 • Obsługa systemów Linux, Solaris i Windows upraszcza konsolidację infrastruktury
 • Zarządzanie zgodne z zasadami platformy Kubernetes upraszcza wdrażanie aplikacji kontenerowych
 • Automatyzacja umożliwia klientom wdrażanie aplikacji i baz danych w ciągu niewielu minut
 • Funkcje wirtualizacji są dostępne bez żadnych dodatkowych opłat, aby ograniczyć koszty
 • Zaufane partycje umożliwiają cząstkowe licencjonowanie oprogramowania i obniżenie kosztów nawet o 85%
 • Skalowalność do 1200 rdzeni i 1,6 PB pamięci masowej, aby umożliwić obsługę rosnących obciążeń
 • Aktualizacje bez przestojów zapewniają maksymalną dostępność aplikacji klienta
 • Rozwiązanie Oracle Site Guard chroni kluczowe aplikacje klientów dzięki funkcji odzyskiwania po awarii na poziomie maszyny wirtualnej

Wyświetl wszystkie przykłady wdrożeń

Przykłady wdrożeń systemów sprzętowo-programowych Oracle u klientów

Tysiące klientów na całym świecie szybciej uruchamia aplikacje i bazy danych, upraszczając zarządzanie nimi i redukując koszty dzięki systemom sprzętowo-programowym Oracle.

Logo firmy Energy Transfer
Logo firmy Exelon
Logo ICBC
Logo firmy NTT DoCoMo
Logo firmy Revera
Logo firmy Secure-24
Logo Saint Paul Public Schools
Logo firmy Swisscom
Logo firmy ICS Financial Systems

ICS Financial Systems obsługuje swoje podstawowe aplikacje bankowe nawet 27 razy szybciej dzięki platformie Exadata

Przykłady wykorzystania systemów sprzętowo-programowych Oracle

 • Uproszczenie cyfrowej transformacji

  Przyspiesz działanie kluczowych baz danych Oracle Database i dokonaj standaryzacji lokalnej infrastruktury IT przy użyciu tej samej technologii, którą wykorzystano w chmurze publicznej Oracle, zmniejszając jednocześnie obciążenia związane z zarządzaniem i obniżając całkowity koszt posiadania (TCO) nawet o 33%, jak to opisano w analizie rozwiązania X8M przeprowadzonej przez społeczność Wikibon.

  Obejrzyj film o firmie Samsung SDS (2:28)

 • Implementacja chmurowego systemu bazodanowego Oracle Database

  Skonsoliduj bazy danych Oracle Database obsługujące różne obciążenia na platformie Exadata lub Exadata Cloud@Customer oraz nawet 40-krotnie zmniejsz złożoność infrastruktury centrum danych, zapewnij jego wyższą wydajność i nawet o 69% ogranicz ręczną analizę i manualne dostrajanie, jak to opisano w raporcie z przeprowadzonego przez IDC badania opinii klientów nt. rozwiązania Exadata Cloud@Customer.

  Obejrzyj film o firmie Entel (0:48)

 • Konsolidacja infrastruktury aplikacji

  Zmniejsz liczbę samodzielnych systemów potrzebnych do obsługi aplikacji i wyeliminuj potrzebę zarządzania każdym komponentem sprzętu i oprogramowania z osobna oraz ich osobnego zabezpieczania i instalowania w nich poprawek, korzystając z urządzenia Oracle Private Cloud Appliance i uruchamiając bazy danych Oracle Database na platformie Exadata.

  Obejrzyj film o firmie Revera (1:37)

 • Uproszczenie obsługi obciążeń uruchamianych zdalnie i w warstwie brzegowej

  Uprość obsługę baz danych i aplikacji na potrzeby działów, lokalizacji obsługiwanych zdalnie i środowisk brzegowych z wykorzystaniem funkcji wdrażania i zarządzania wbudowanych w urządzenie Oracle Database Appliance.

  Obejrzyj film o firmie KGHM (1:43)

 • Ochrona baz danych Oracle Database w przedsiębiorstwie

  Obniż koszty utraty danych nawet o 47% i podnieś poziom ochrony kluczowych baz danych Oracle Database przed cyberatakami, awariami i błędami ludzkimi dzięki opartej na zasadach, obejmującej całe przedsiębiorstwo ochronie zapewnianej przez urządzenie Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance, jak to wyjaśniono w analizie opracowanej przez społeczność Wikibon.

  Obejrzyj historię firmy Swisscom (1:18)

Przykłady wykorzystania systemów sprzętowo-programowych Oracle
8 lipca 2020 r.

Autonomous Database wkracza do centrum danych klienta

Robert Greene, dyrektor ds. zarządzania produktami, Autonomous Database, Oracle

Autonomous Database udostępnia oparty na samouczeniu się maszyn, samodzielnie zarządzany system bazodanowy natywnie wbudowany w obszerny zestaw technologii Oracle, a także najlepsze praktyki w zakresie samoczynnego działania, samozabezpieczania i samonaprawiania się baz danych.

Przeczytaj cały wpis

Pierwsze kroki


Skontaktuj się ze specjalistą Oracle

Dowiedz się, w jaki sposób systemy sprzętowo-programowe Oracle mogą pomóc w zaspokajaniu newralgicznych potrzeb biznesowych firmy.