Zero Data Loss Recovery Appliance

Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance to zoptymalizowane rozwiązanie do ochrony danych, które pomaga wyeliminować ryzyko utraty danych przez Oracle Database w całej organizacji. Zmiany w bazach danych o krytycznym znaczeniu są na bieżąco rejestrowane w rozwiązaniu Recovery Appliance. Umożliwia to klientom przywrócenie chronionych baz danych do stanu sprzed mniej niż sekundy od wystąpienia awarii lub ataku ransomware. Zautomatyzowany i przyrostowy model tworzenia kopii zapasowych z weryfikacją w rozwiązaniu Recovery Appliance eliminuje konieczność czasochłonnego tworzenia pełnych kopii zapasowych oraz zwalnia zasoby serwera baz danych oraz administracyjne do wykorzystania w produkcji. Automatyzacja odzyskiwania danych, niezmienność kopii zapasowych i architektura o wysokiej dostępności pomagają organizacjom spełnić rządowe wymagania w zakresie ochrony i szybkiego odzyskiwania kluczowych danych.

Obejrzyj film (1:47)

Cechy produktu

Integracje z Oracle Database

Ciągła ochrona danych dzięki transportowi powtarzania w czasie rzeczywistym

Zmiany w systemie bazodanowym Oracle Database są przesyłane z pamięci serwera bazy danych do Recovery Appliance, gdzie są rejestrowane w czasie rzeczywistym, chroniąc bazy danych klientów z docelowym odzyskiwaniem danych w mniej niż sekundę.

Szybsza ochrona dzięki przyrostowym wiecznym kopiom zapasowym

Zautomatyzowane, przyrostowe wieczne kopie zapasowe chronią bazy danych klientów nawet 50 razy szybciej niż metody tradycyjne, jak opisano to w filmie o Energy Transfer.

Sprawdzanie poprawności kopii zapasowych zwiększa możliwości w zakresie odzyskiwania danych

Rozwiązanie Recovery Appliance korzysta z posiadanych informacji na temat wewnętrznych formatów Oracle Database do weryfikowania kopii zapasowych po ich otrzymaniu i podczas ich tworzenia. Zapewnia to stuprocentowe możliwości odzyskania baz danych klientów. To kluczowe rozwiązanie dla ochrony przed atakami ransomware, podczas których dane mogą zostać naruszone w dowolnym miejscu bez ostrzeżenia. Kopie zapasowe stanowią krytyczną, ostatnią warstwę obrony, pozwalajacą przywrócić sprawność biznesową.

Szybsze odzyskiwanie danych dzięki wirtualnym pełnym kopiom zapasowym

Recovery Appliance automatycznie generuje wirtualną pełną kopię zapasową na początku procesu odzyskiwania. Pozwala to odzyskiwać dane nawet do 8 razy szybciej w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami, jak opisano to w filmie o Energy Transfer.

Lepsze odzyskiwanie po awarii dzięki kopiom w chmurze

Bazy danych mogą być chronione w lokalizacjach poza siedzibą firmy dzięki wbudowanym funkcjom archiwizowania kopii zapasowych w środowisku Oracle Cloud Infrastructure lub replikowania ich w zdalnych systemach Recovery Appliance.

Więcej informacji

Wysoka dostępność i wydajność

Większa dostępność dzięki zaprojektowanej nadmiarowości

Skalowalna i odporna na błędy struktura bez pojedynczych punktów awarii pozwala zespołom IT chronić i odzyskiwać bazy danych klientów w przypadku awarii komponentów, serwerów i pamięci masowej.

Większa dostępność dzięki proaktywnemu zarządzaniu awariami

Wbudowana automatyzacja proaktywnie sprawdza system pod kątem potencjalnych awarii i naprawia lub wyłącza niedziałające składniki, aby zapewnić dostępność urządzenia. Automatyczne rejestrowanie żądań konserwacji ułatwia pracę administratorów systemu i przyspiesza naprawy.

Ochrona danych jako usługa dzięki skalowalności

Począwszy od 2 PB pojemności dla wirtualnej pełnej kopii zapasowej i łatwego skalowania do ponad 282 PB, rozwiązanie Recovery Appliance zapewnia elastyczną ochronę baz danych w całym przedsiębiorstwie.

Ochrona baz danych przedsiębiorstwa dzięki wysokiej przepustowości

Rozwiązanie Recovery Appliance zapewnia wydajność ochrony danych sięgającą 35 TB na godzinę na każdą szafę sprzętową, co odpowiada 350 TB wirtualnych pełnych kopii zapasowych na godzinę, dzięki czemu administratorzy baz danych (DBA) mogą szybko tworzyć kopie zapasowe i odzyskiwać bazy danych. Każdy system można skalować do 18 szaf, zapewniając przepustowość 630 TB na godzinę i umożliwiając firmom ochronę ponad 6 PB danych na godzinę przy użyciu wirtualnych pełnych kopii zapasowych.

Lepsza wydajność bazy danych dzięki przeniesieniu walidacji

Optymalizacje systemu bazodanowego Oracle Database, w tym przeniesienie sprawdzania poprawności kopii zapasowych na Recovery Appliance, zmniejszają koszty ogólne serwerów bazodanowych nawet o 25% (PDF), dzięki czemu produkcyjne bazy danych klientów działają z najwyższą możliwą wydajnością podczas tworzenia kopii zapasowych.

Więcej informacji

Integracje zarządzania

Zoptymalizowana przepustowość dzięki dedykowanemu połączeniu sieciowemu z Oracle Exadata

Recovery Appliance udostępnia teraz opcję konfiguracji umożliwiającą dodawanie przełączników 100 Gb w górnej szafie (ToR), co daje bezpośrednie połączenie chronionym bazom danych hostowanym w systemie Exadata, jednocześnie odciążając ruch sieciowy w centrum danych i zwiększając jego przepustowość.

Eliminacja ręcznych zadań dzięki zautomatyzowanym operacjom

Automatyzacja Recovery Appliance ułatwia pracę administratorów baz danych (DBA), eliminując do 80% ręcznych zadań wymaganych do utworzenia kopii zapasowej i odzyskania bazy danych.

Niższe koszty dzięki wbudowanej integracji

Wbudowana kompleksowa integracja zmniejsza wymagania sprzętowe klientów i ułatwia zarządzanie, obniżając całkowity koszt posiadania (TCO) o ponad 30% w porównaniu z tradycyjnymi, specjalnie zaprojektowanymi urządzeniami do tworzenia kopii zapasowych.

Większe możliwości odzyskania danych dzięki ochronie opartej na zasadach

Administratorzy baz danych (DBA) mogą zdefiniować różne poziomy zasad ochrony danych i stosować je do różnych klas baz danych w całym przedsiębiorstwie, optymalizując przez to możliwości odzyskiwania przy jednoczesnym kontrolowaniu kosztów.

Łatwiejsze administrowanie bazą danych dzięki ujednoliconemu zarządzaniu w chmurze

Rozwiązanie Oracle Enterprise Manager Cloud Control zapewnia administratorom baz danych pełny i kompleksowy wgląd w cykl życia ochrony danych, co pozwala na szybkie zrozumienie stanu bazy danych, identyfikowanie problemów i podejmowanie działań naprawczych.

Prostsze przestrzeganie przepisów dzięki ciągłemu monitorowaniu

Ciągłe monitorowanie możliwości odzyskiwania baz danych z wbudowanymi alertami i generowaniem raportów ułatwia przedsiębiorstwom spełnić wymagania zgodności z przepisami.


Podstawowe możliwości

Ochrona bazy danych Oracle Database na dowolnej platformie

Recovery Appliance upraszcza ochronę systemu bazodanowego Oracle Database w centrach danych klientów dzięki tworzeniu kopii zapasowych, odzyskiwaniu i archiwizacji baz danych działających w zoptymalizowanych systemach Oracle oraz praktycznie dowolnej kombinacji serwera i systemu operacyjnego.

Automatyzacja zmniejsza liczbę błędów ludzkich

Zautomatyzowane funkcje ochrony, weryfikacji i odzyskiwania baz danych klientów eliminują wiele błędów ludzkich, zmniejszając prawdopodobieństwo, że administratorzy baz danych (DBA) kiedykolwiek będą musieli odzyskiwać dane ręcznie.

Kopie zapasowe i odzyskiwanie danych w dowolnym miejscu

Synchronizacja kopii zapasowych z uwzględnieniem bazy danych następuje automatycznie między systemami w konfiguracji replikacji. Umożliwia to dotrzymanie umów o poziomie usług tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych (SLA) dla praktycznie każdego scenariusza awarii, niezależnie od tego, czy dotyczy on bazy danych czy urządzenia.

Dotrzymanie celów retencji w całym cyklu życia kopii zapasowych

Cele odzyskiwania bazy danych są kontrolowane przez zasady, dzięki czemu klienci mogą dostosować ochronę replikowanych kopii zapasowych i archiwizacji do Oracle Cloud Infrastructure lub systemów napędów taśmowych.

Eliminacja konieczności przekwalifikowania dzięki Integracji z narzędziem Oracle Recovery Manager (RMAN)

Administratorzy baz danych (DBA) mogą korzystać ze znanych im technik RMAN do ochrony i przywracania baz danych, co upraszcza stosowanie ochrony danych jako usługi w całym przedsiębiorstwie.

Więcej informacji

Bezpieczeństwo

Większe bezpieczeństwo dzięki scentralizowanej administracji

Scentralizowane zasady ochrony danych uniemożliwiają administratorom lokalnych baz danych (DBA) przypadkowe lub złośliwe usunięcie kopii zapasowych, a nieautoryzowany dostęp do nich jest blokowany poprzez administrację opartą na rolach.

Ochrona przeciwko atakom dzięki kompleksowej weryfikacji

Zidentyfikowanie niespójnej kopii zapasowej jest kluczem do wykrycia ataków z wykorzystaniem złośliwego oprogramowania lub ransomware. Recovery Appliance sprawdza wszystkie przychodzące i zreplikowane kopie zapasowe pod kątem poprawności bloków Oracle, co pozwala administratorom na natychmiastowe poddanie systemów kwarantannie i przeprowadzenie dalszych badań.

Mniejsze ryzyko dzięki wzmocnionej architekturze systemu

Recovery Appliance stworzono przy użyciu rygorystycznie przetestowanej i wzmocnionej zgodnie z branżowymi standardami architektury Exadata. Architektura ta pomaga zmniejszyć ogólną powierzchnię ataków w organizacji IT poprzez konsolidację i spójne oraz bezpieczne zarządzanie kopiami zapasowymi baz danych.

Ochrona przed przypadkowym lub złośliwym usunięciem dzięki niezmienności kopii zapasowych

Niezmienna kopie zapasowe pozwalają zachować integralność danych i często są używane jako ostatnia linia obrony przed złośliwym oprogramowaniem i atakami ransomware. Niektóre branże wymagają tej rozwiniętej warstwy zabezpieczeń kopii zapasowych do spełnienia wymagań dotyczących zgodności z przepisami.

Rozwiązanie niezależnie ocenione jako zgodne z kluczowymi przepisami finansowymi

Rozwiązanie Recovery Appliance zostało ocenione jako zgodne z przepisem 17a-4(f) amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, przepisem 4511(c) Urzędu Regulacji Rynków Finansowych, przepisem 1.31(c-d) Komisji Handlu Towarowymi Kontraktami Terminowymi oraz wymogami określonymi w delegowanym artykule 72(1) II dyrektywy UE w sprawie rynków instrumentów finansowych, jak opisano w Raporcie oceny zgodności firmy Cohasset Associates (PDF).

Spełniające wymogi prawne funkcje przechowywania kopii zapasowych

Czasami od kopii zapasowych wymagany jest wyjątkowy stan retencji na użytek procedur legalnych i kryminalistycznych. Kopie zapasowe mogą zostać obciążone prawnym obowiązkiem ich ochrony, uniemożliwiającym ich usunięcie do czasu jego odwołania.

Więcej informacji

Niższe koszty

Niższe koszty infrastruktury dzięki niższej cenie systemu

Cena podstawowego systemu Recovery Appliance spadła o 50%, co w połączeniu ze zwiększoną pojemnością pamięci masowej obniża koszty operacyjne organizacji. Niezależnie od skali, wszystkie wdrożenia kosztują mniej, ponieważ opierają się o system podstawowy i zyskują na wartości dzięki zwiększonej pojemności pamięci masowej.

Mniejsze koszty dla firmy dzięki konsolidacji i redukcji danych

Konsolidacja ochrony baz danych w firmie przy jednoczesnym wykorzystaniu kompresji i deduplikacji opartej o bazę danych eliminuje nieefektywne, autonomiczne rozwiązania i zmniejsza zapotrzebowanie na pamięć masową nawet o 40%, jak to omówiono w filmie o Swisscom (1:31).

Większe przychody dzięki eliminacji nieplanowanych przestojów

Zoptymalizowane odzyskiwanie baz danych Oracle umożliwia klientom szybkie przywracanie i odzyskiwanie baz danych, skracając nieplanowane wyłączenia i minimalizując przestoje.

Mniejsze koszty administracyjne dzięki automatyzacji

Automatyzacja usługi Recovery Appliance upraszcza zarządzanie operacyjne tworzeniem kopii zapasowych i odzyskiwaniem, zwiększa wydajność administratorów baz danych (DBA) oraz obniża koszty nawet o 80% poprzez redukcję procesów ręcznych, w tym podatnych na błędy zadań dotyczących ochrony danych.

Mniejsze koszty obsługi sieci dzięki przyrostowym wiecznym kopiom zapasowym

Skuteczne uwzględnienie zmian w bazach danych po stronie serwera radykalnie zmniejsza ruch w sieci związany z kopiami zapasowymi, obniżając koszty operacyjne klientów.


Recovery Service w OCI

Ochrona danych w czasie rzeczywistym w OCI dzięki Recovery Service

Usługa Recovery Service, która została zbudowana na sprawdzonym fundamencie technologicznym rozwiązania Zero Data Loss Recovery Appliance, dodaje kompleksową automatyzację chmury, która ułatwia korzystanie z niej, oraz korzystne pod względem ekonomicznym funkcje chmurowe, dzięki którym organizacje dowolnej wielkości i o dowolnym budżecie mogą uzyskać wyższą dostępność i niezawodność.

Automatyzacja chmury ułatwia tworzenie kopii zapasowych baz danych

Skonfiguruj automatyczne tworzenie kopii zapasowych i (opcjonalnie) włącz ochronę danych w czasie rzeczywistym, aby zapewnić ciągłą ochronę transakcji — wszystko to w mniej niż pięciu kliknięciach. Przywracanie jest równie proste; wystarczy wybrać żądany punkt przywracania (np. najnowszy możliwy) oraz czas określony przez użytkownika lub numer zmiany systemowej wybrany przez użytkownika, a następnie kliknąć, aby przywrócić bazę danych.

Wymuszone szyfrowanie kopii zapasowych zapewnia wysokie bezpieczeństwo

Szyfrowanie kopii zapasowych jest wymuszane w przypadku wszystkich chronionych baz danych, co zapewnia większe bezpieczeństwo poprzez uniemożliwienie korzystania z kopii zapasowych bez kluczy szyfrujących, które nigdy nie są przechowywane w usłudze Recovery Service.

Ochrona przed przypadkowym lub złośliwym usunięciem danych dzięki zabezpieczeniom kopii zapasowych

Usługa Recovery Service zapewnia okres odzyskiwania wynoszący minimum 14 dni, z możliwością przedłużenia go do 95 dni. Żaden użytkownik nie może arbitralnie usunąć kopii zapasowych, a jeśli chroniona baza danych zostanie usunięta, jej kopie zapasowe będą zachowane przez minimum 72 godziny, zapewniając okres buforowy, który umożliwia odzyskanie bazy danych w przypadku przypadkowego usunięcia.

Możliwość wyboru subskrypcji zmniejsza koszty w przypadku baz danych niższego poziomu

W przypadku baz danych o mniej restrykcyjnych umowach dotyczących poziomu usług (SLA) klienci mogą zminimalizować koszty, korzystając z usługi Oracle Database Autonomous Recovery Service, która obejmuje wszystkie funkcje oprócz ochrony danych w czasie rzeczywistym.


 

Przykłady wdrożeń u klientów

Energy Transfer przyspiesza 48-krotnie ochronę swoich baz danych

George Mamvura i Javier Ruiz z firmy Energy Transfer opisują, w jaki sposób rozwiązanie Oracle Recovery Appliance wyeliminowało złożoność samodzielnych rozwiązań i zapewniło pewność, niemożliwą przy zastosowaniu innych rozwiązań.

Swisscom zmniejsza złożoność ochrony danych i ryzyko

Christoph Lutz, główny architekt w Swisscom, wyjaśnia wykorzystanie przez tę firmę rozwiązania Oracle Recovery Appliance do uproszczania infrastruktury IT, zmniejszenia kosztów pamięci masowej i integracji oraz zmniejszenia ryzyka dla wiodących klientów w całej Szwajcarii.

METRONOM 30-krotnie przyspiesza tworzenie kopii zapasowych baz danych wielkości 4PB

METRONOM, informatyczna spółka zależna firmy Metro, czołowego dystrybutora i sprzedawcy artykułów specjalistycznych w branży spożywczej, wykorzystuje Oracle Recovery Appliance do uproszczenia ochrony baz danych Oracle i zwiększenia wydajności administratorów baz danych.

Evergy usprawnia tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie baz danych Oracle Database

„Bardzo się cieszę, że możemy liczyć na rozwiązanie Zero Data Loss Recovery Appliance firmy Oracle. Spędziliśmy mnóstwo czasu na zadania związane z odświeżaniem. Wydajność naszego zespołu administratorów baz danych uległa znacznej poprawie. Kontrolujemy ochronę naszych baz danych Oracle w dowolnym momencie za pośrednictwem rozwiązania Enterprise Manager. Mamy pewność, że na wypadek pilnej potrzeby przywrócenia danych będziemy w stanie wykonać je bardzo szybko, aż do najnowszej transakcji”.

Nazrul Islam
Kierownik ds. usług baz danych, Evergy

Zero Data Loss Autonomous Recovery Service — przypadki użycia

 • Ograniczenie skutków cyberataków

  Zapewnij ciągłą ochronę baz danych Oracle za pomocą bezpiecznych systemów i złagodź skutki cyberataków dzięki szybkiemu odzyskiwaniu baz danych z dowolnego punktu w czasie.

  Przeczytaj omówienie rozwiązania (PDF)

 • Lepsza wydajność baz danych

  Rozwiązanie Recovery Appliance przejmuje od serwerów baz danych zasobochłonne procesy tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych, takie jak pełne kopie zapasowe i weryfikacja kopii zapasowych. Uwalnia to zasoby procesorów do operacji na produkcyjnych bazach danych.

  Przeczytaj wpis na blogu

 • Ogranicz ryzyko utraty danych

  Wysoce dostępny system ochrony danych automatycznie chroni tworzone dane o zmianach w bazie danych, co zmniejsza ryzyko krótko- i długoterminowej utraty danych.

  Obejrzyj film (15:12)

 • Centralne zarządzanie ochroną danych

  Zdefiniowane przez klienta zasady odzyskiwania danych pozwalają konsekwentnie chronić bazy danych Oracle w całym przedsiębiorstwie. Wbudowane monitorowanie pozwala określić, czy spełniają one warunki umów SLA pod kątem możliwości odzyskiwania.

  Przeczytaj omówienie rozwiązania (PDF)

 • Ograniczenie o połowę kosztów przestojów

  Automatyczne odzyskiwanie danych skraca czas i zmniejsza wpływ nieplanowanych przestojów na finanse. Zajmuje mniej czasu niż wykorzystanie tradycyjnych urządzeń do tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych.

  Obejrzyj film (15:14)

 • Ochrona baz danych Oracle działających w OCI

  Nowa usługa Oracle Database Zero Data Loss Autonomous Recovery Service zapewnia ochronę przed utratą danych i szybkie, przewidywalne odzyskiwanie baz danych Oracle działających w OCI.

11 STYCZNIA 2024 R.

GCB Bank modernizuje podstawowe systemy bankowe za pomocą Oracle Exadata i Zero Data Loss Recovery Appliance

Donna Cooksey, specjalistka ds. rozwiązań, Oracle Product Marketing
Abel Daitey, dyrektor ds. informatyki, GCB Bank PLC

GCB Bank, założony w 1953 roku, to pierwszy całkowicie miejscowy bank w Ghanie. To największy bank w Ghanie pod względem całkowitych aktywów operacyjnych, udziału depozytów branżowych oraz zasięgu. Świadczy usługi bankowe w obszarach miejskich, ale również bardzo oddalonych od infrastruktury miejskiej.

Przeprowadziliśmy z CIO GCB Abelem Daitey wywiad o tym, jak GCB modernizuje swoje podstawowe systemy bankowe.

Przeczytaj cały wpis

Inne interesujące obszary

Oracle Exadata X10M

Najszybszy, najbardziej skalowalny sposób na korzystanie z Oracle Database

ESG

Zapewnij sobie spokój w dziedzinie odzyskiwania danych

Autonomous Database w Exadata Cloud@Customer X10M

W pełni autonomiczna baza danych w Twoim centrum danych

Oracle

Recovery Service w OCI

Pierwsze kroki


Dokumentacja

Dowiedz się o rozwiązaniu Recovery Appliance.


Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z ekspertem Oracle w sprawie rozwiązania Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance.