Exadata

Oracle Exadata to platforma bazodanowa dla przedsiębiorstw, która obsługuje obciążenia Oracle Database w dowolnej skali i o dowolnym znaczeniu przy wysokiej wydajności, dostępności i bezpieczeństwu. Skalowalna w poziomie konstrukcja systemu Exadata wykorzystuje unikatowe optymalizacje, które umożliwiają szybsze i skuteczniejsze przetwarzanie transakcji, analizowanie, uczenie maszynowe i obsługę mieszanych obciążeń. Skonsolidowanie różnych obciążeń Oracle Database na platformach Exadata w centrach danych przedsiębiorstwa, Oracle Cloud Infrastructure (OCI) i środowiskach wielochmurowych pomaga organizacjom zwiększyć wydajność operacyjną, zmniejszyć administrowanie IT i obniżyć koszty.

APEX udostępnia programistom GenAI

Dołącz do nas 17 czerwca o godz. 9:00 czasu PT, aby poznać najnowsze innowacje w dziedzinie sztucznej inteligencji APEX dla rozwiązań AppDev o krytycznym znaczeniu.

Wprowadzenie AI do danych

Uruchamiaj wyszukiwanie wektorowe AI za pomocą Oracle Database 23ai na platformie Exadata Cloud@Customer z oprogramowaniem Exadata System Software 24ai i odciążaj tworzenie indeksów wektorowych na serwerach pamięci masowej za pomocą oprogramowania Exadata System Software 24ai, aby uzyskać wymaganą wydajność i skalowalność.

Zarządzanie danymi dla branży usług finansowych

Dowiedz się, jak rozwiązania Oracle do zarządzania danymi, takie jak Oracle Exadata Cloud i Oracle Autonomous Database, wspomagają firmy z sektora usług finansowych w uruchamianiu krytycznych aplikacji do przeprowadzania transakcji i analizy z najwyższą wydajnością, dostępnością, automatyzacją i bezpieczeństwem.

Oracle DatabaseWorld - wersja z AI

Dowiedz się, jak wprowadzić sztuczną inteligencję do swoich danych dzięki Oracle Database 23ai, Autonomous Database i Exadata Cloud.

Dlaczego platformy Oracle Exadata są najlepsze dla Oracle Database

Te same możliwości lokalnie i w chmurze

Oracle Exadata umożliwia klientom utrzymanie bazy danych Oracle z wysoką wydajnością, skalowalnością i dostępnością. Zadania przetwarzania baz danych można łatwo przenosić między lokalnymi centrami danych, wdrożeniami Cloud@Customer, OCI i środowiskami wielochmurowymi z Microsoft Azure.

Informacja prasowa: Oracle prezentuje platformy Exadata X10M nowej generacji

Opcje wdrażania firmowych baz danych

Większa automatyzacja

Korzystanie z w pełni zarządzanej bazy danych Oracle Autonomous Database w infrastrukturze Exadata w chmurze publicznej oraz z Cloud@Customer pozwala błyskawicznie tworzyć i wdrażać aplikacje chmurowe oraz eliminować zarządzanie infrastrukturą i oprogramowaniem bazy danych.

Blog: Oracle ogłasza powszechną dostępność Oracle Database 23ai

Przeczytaj historię EOPYY

Większa wydajność i skalowalność wszelkich obciążeń

Oracle Exadata integruje unikalne, uwzględniające bazę danych optymalizacje, które pomagają przyspieszyć OLTP, analizy, wyszukiwanie wektorowe AI i skonsolidowane obciążenia bazodanowe. Skalowalna architektura umożliwia organizacjom niezależne skalowanie serwerów baz danych i pamięci masowej w celu optymalizacji wydajności i kosztów.

Szybciej niż szybko - Oracle prezentuje portfolio Exadata X9M (PDF)

Przeczytaj historię HDFC Life

Niższe koszty infrastruktury i zarządzania

Organizacje mogą zmniejszyć łączne koszty, konsolidując w infrastrukturze Exadata zadania przetwarzania Oracle Database w dowolnej skali i o dowolnej krytyczności. Zmniejszenie liczby serwerów baz danych zwiększa wydajność operacyjną, a automatyzacja typowych zadań administratorów baz danych pomaga zmniejszyć koszty operacyjne.

Przeczytaj historię Talcott Resolution

Exadata

Najwyższa wydajność dla Oracle Database w chmurze

Korzystaj z unikatowych optymalizacji sprzętu i oprogramowania, które przyspieszają obsługę wszystkich obciążeń bazy danych poprzez korzystanie z Autonomous Database i Exadata Database Service w dedykowanej infrastrukturze Exadata Cloud Infrastructure w OCI lub Microsoft Azure oraz Exadata Cloud@Customer w Twoim centrum danych. Dzięki zaawansowanej automatyzacji chmury, dynamicznemu skalowaniu zasobów i elastycznym cenom subskrypcji można wykonywać zadania przetwarzania bazy danych szybciej i taniej.

Cechy

-Wprowadź AI do swoich danych za pomocą Oracle Database 23ai w usłudze Exadata Database Service z oprogramowaniem systemowym Exadata 24ai. Nowe funkcje AI Vector Search, JSON Relational Duality i inne innowacje ułatwiają dodawanie innowacyjnych funkcji do istniejących aplikacji i tworzenie nowych.

- Automatyzacja środowiska Oracle Cloud Infrastructure (OCI) pomaga zwiększyć wydajność, umożliwiając szybkie udostępnianie baz danych i łatwe zarządzanie nimi przez cały cykl życia.

-Niewielkie konfiguracje początkowe i niezależne skalowanie serwerów baz danych i zasobów pamięci masowej umożliwiają zwiększenie wydajności i zmniejszenie kosztów poprzez łatwe dostosowanie rozmiaru środowiska.

-Wysoka równoległość i niewielkie opóźnienia odczytu SQL zapewniają aplikacjom transakcyjnym najlepszą przepustowość przy najniższych kosztach, pozwalając spójnie spełniać nawet najbardziej rygorystyczne umowy SLA (Service Level Agreement).

 

-Inteligentne serwery pamięci masowej odciążają przetwarzanie SQL z serwerów bazodanowych i zapewniają przepustowość skanowania do 2 880 GB/s, aby generować głębsze wnioski oparte na danych dzięki petabajtom baz danych i dziesiątkom petabajtów skompresowanych hurtowni danych.

- Skalowalna konstrukcja systemu Exadata, z setkami do tysięcy rdzeni przetwarzania i do 44 TB pamięci, zwiększa wydajność operacyjną, umożliwiając konsolidację od dziesiątek do tysięcy baz danych w jednej infrastrukturze Exadata Cloud.

- Elastyczne ceny subskrypcji ze skalowaniem zużycia w trybie online pozwalają kontrolować koszty i spełniać maksymalne wymagania bez zakłócania operacji biznesowych.

-Dedykowana, zarządzana przez Oracle infrastruktura zwiększa odizolowanie i bezpieczeństwo zadań przetwarzania.

Zautomatyzowane i w pełni zarządzane bazy danych na platformie hybrydowej chmurowej bazy danych

Oracle Exadata Cloud@Customer pozwala klientom przenieść krytyczne dla biznesu zadania przetwarzania Oracle Database do chmury za pomocą zautomatyzowanej usługi Exadata Database Service i w pełni zarządzanej bazy danych Autonomous Database. Rozwiązanie oparte na najnowszej technologii Exadata wprowadza automatyzację i ekonomię chmury do centrów danych klientów, jednocześnie pomagając organizacjom spełniać wymagania w zakresie miejsca przechowywania danych.

Cechy

-Wprowadź AI do swoich danych za pomocą Oracle Database 23ai na platformie Exadata Cloud@Customer z oprogramowaniem systemowym Exadata 24ai. Nowe funkcje AI Vector Search, JSON Relational Duality i inne innowacje ułatwiają dodawanie innowacyjnych funkcji do istniejących aplikacji i tworzenie nowych.

- Wdrażanie za zaporami sieciowymi w centrach danych klientów pomaga przedsiębiorstwom spełnić wymagania dotyczące lokalizacji danych, zabezpieczeń i opóźnień.

- Uruchamianie baz danych Autonomous Database i Exadata Database Service jednocześnie w tej samej infrastrukturze Exadata Cloud@Customer zapewnia efektywną konsolidację zadań przetwarzania związanych z bazami danych w chmurze.

– Infrastruktura posiadana, utrzymywana i zarządzana przez Oracle pozwala klientom wyeliminować koszty kapitałowe i zarządzania, podczas gdy praca z Autonomous Database radykalnie zmniejsza zadania zarządzania administratorami baz danych.

 

– Rozpoczynanie konfiguracji z dwoma serwerami baz danych i trzema serwerami pamięci masowej zapewnia 380 dostępnych rdzeni przetwarzania baz danych, 192 rdzeni przetwarzania SQL na serwerach pamięci masowej, 135 GB/s przepustowości analitycznej oraz 240 TB pojemności użytkowej pamięci masowej, spełniając połączone potrzeby wielu organizacji w zakresie przetwarzania baz danych Oracle Database.

– Niezależne 16-krotne skalowanie serwerów baz danych i 21-krotne skalowanie zasobów pamięci masowej pozwala klientom dostosować rozwiązania do bieżących potrzeb i dodać dodatkowe funkcje w miarę zmiany wymagań.

– Wysoka równoległość, małe opóźnienia przy odczycie SQL i przepustowość operacji analitycznych do 2880 GB/s dzięki skompresowanym bazom danych HCC (40 PB) pozwalają organizacjom szybko, skutecznie i ekonomicznie uruchamiać procesy przetwarzania transakcji, analizy, uczenia maszynowego i innych baz danych.

– Elastyczne ceny subskrypcji ze skalowaniem zużycia w trybie online pozwalają klientom ściśle kontrolować koszty i spełniać maksymalne wymagania bez przerywania operacji.

– Oracle Operator Access Control pozwala zespołom IT klientów zająć się problemami dotyczącymi zdalnego zarządzania, autoryzując, ograniczając, monitorując i kontrolując wszystkie zdalne zarządzanie infrastrukturą.


Wydajność, skalowalność i dostępność rozwiązań lokalnych dla Oracle Database

Oracle Exadata Database Machine umożliwia klientom sprostanie potrzebom rosnących obciążeń lokalnych, zapewniając najwyższą wydajność, skalę i dostępność w przypadku obciążeń związanych z przetwarzaniem transakcji, analizami, AI Vector Search i uczeniem maszynowym w bazie danych. Konsolidując obciążenia baz danych na dowolnej skali i krytyczności w jednym systemie, klienci zmniejszają zapotrzebowanie na infrastrukturę, zmniejszają potrzeby administracyjne i obniżają koszty.

Cechy

-Wprowadź AI do swoich danych za pomocą Oracle Database 23ai na Exadata Database Machine z oprogramowaniem systemowym Exadata 24ai. Nowe funkcje AI Vector Search, JSON Relational Duality i inne innowacje ułatwiają dodawanie innowacyjnych funkcji do istniejących aplikacji i tworzenie nowych.

– Zintegrowane, kompleksowe rozwiązanie z wbudowaną wysoką dostępnością i comiesięcznym instalowaniem poprawek umożliwia zespołom IT zmniejszenie zarządzania systemami przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa.

– Rozpoczynanie konfiguracji z 384 rdzeniami do przetwarzania baz danych, 192 rdzeniami do przetwarzania SQL na serwerach pamięci masowej, przepustowością analityczną 135 GB/s oraz 30,72 TB pamięci flash zoptymalizowanymi pod kątem pojemności spełniają połączone potrzeby wielu organizacji w zakresie przetwarzania baz danych Oracle Database.

 

– Możliwość skalowania systemów z jednym lub wieloma regałami z elastyczną liczbą serwerów bazodanowych i magazynowych na regał zaspokaja potrzeby konsolidacji baz danych praktycznie każdej organizacji.

– Wyjątkowe możliwości, takie jak odciążanie infrastruktury poprzez przenoszenie przetwarzania transakcji SQL na inteligentne serwery pamięci masowej oraz automatyczne indeksowanie, pozwalają klientom skalować wydajność aplikacji przy minimalnym dostrajaniu ze strony administratorów baz danych

– Obsługa praktycznie każdego typu danych, obciążenia i stylu programowania pozwala programistom skupić się na innowacjach zamiast na integracji, tworzyć nowe aplikacje oparte na danych i zdarzeniach lub dodawać możliwości do obecnych bez konieczności rozbudowania możliwości zewnętrznych.

Pełny potencjał Oracle Exadata Database w środowisku Microsoft Azure

Oracle Database@Azure pozwala przedsiębiorstwu uruchamiać obciążenia w wybranym przez siebie miejscu, dokonywać modernizacji i wprowadzać innowacje przy użyciu usług Oracle i Azure oraz upraszczać procesy zakupowe i zarządcze w chmurze. Klient może połączyć wybrane przez siebie usługi Azure z usługami Oracle Autonomous Database i Oracle Exadata Database Service, które są głęboko zintegrowane i kolokowane w ramach centrów przetwarzania danych Azure, aby w ten sposób uzyskać wysoką wydajność, skalowalność i dostępność dla swoich obciążeń Oracle Database.

Cechy

-Ta sama wydajność i skalowalność Oracle Database jak w przypadku OCI w infrastrukturze Oracle Exadata

-Cena i dostępne funkcje są porównywalne do ceny i funkcji infrastruktury OCI, w tym Oracle Real Application Clusters, Oracle Database 23ai i AI Vector Search

-Wysoka dostępność dzięki sprawdzeniu poprawności architektury Gold Maximum Availability Architecture między wieloma strefami dostępności w tym samym centrum danych Azure.

-Wprowadź AI do swoich danych za pomocą Oracle Database 23ai w usłudze Exadata Database Service z oprogramowaniem systemowym Exadata 24ai. Nowe funkcje AI Vector Search, JSON Relational Duality i inne innowacje ułatwiają dodawanie innowacyjnych funkcji do istniejących aplikacji i tworzenie nowych.

 

- prosta obsługa, bezpieczeństwo i opóźnienia typowe dla pojedynczego środowiska operacyjnego na platformie Azure, w tym federacyjne zarządzanie tożsamością i dostępem dla usług bazodanowych za pomocą Microsoft Entra ID

- dzienniki, metryki i zdarzenia w ramach usług Oracle Database dostępne bezpośrednio na platformie Azure na potrzeby uproszczenia monitorowania i rozwiązywania problemów.

- możliwość dokonywania zakupów za pośrednictwem Azure Marketplace z bieżącymi zobowiązaniami Azure oraz możliwość korzystania z bieżących licencji Oracle Database i bezterminowych umów licencyjnych

 

Deutsche Bank wybiera Exadata Cloud@Customer, by znacząco obniżyć koszty

„Oracle wpisuje się w [naszą] strategię i uzupełnia nasze dotychczasowe rozwiązania. Niektóre aplikacje pozostaną obsługiwane lokalnie — musimy inwestować w ich upraszczanie. To rozwiązanie w pełni wspiera naszą strategię chmurową, umożliwia korzystanie z modelu «technologia jako usługa» i przynosi znaczące korzyści finansowe.”.

Bernd Leukert
Kierownik ds. technologii, danych i innowacji, Deutsche Bank

Guitar Center uzyskuje o 30% lepsze wyniki i ma większą zdolność adaptacji dzięki Exadata Database Service

„Dzięki OCI i Exadata Database Service jesteśmy w stanie obsługiwać silnie powiązane rozproszone środowisko chmurowe bez konieczności przenoszenia naszych głównych systemów na inną platformę. Poprawiliśmy wydajność naszych systemów i spodziewamy się obniżenia kosztów o ponad 40%, co pozwala nam zapewniać naszym klientom nowe usługi i doświadczenia".

Ravi Balwada,
dyrektor ds. wdrożeń i rozwoju technologii Guitar Center

Samsung SDS wprowadza innowacje, korzystając z 300 systemów Oracle Exadata

„Wdrożyliśmy blisko 300 systemów Exadata dla naszych klientów z sektora produkcyjnego, usług finansowych, budownictwa i inżynierii oraz usług publicznych i prywatnych. Zgodnie z naszą strategią w zakresie innowacji cyfrowych, która obejmuje m.in. przejście do chmury dla przedsiębiorstw, wdrożyliśmy pierwsze rozwiązanie Exadata Cloud@Customer w jednym z naszych centrów danych; niebawem zamierzamy też wdrożyć system Oracle Autonomous Database”.

Dr WP Hong
Dyrektor naczelny, Samsung SDS

FedEx przenosi system należności do Oracle Cloud i Exadata Database Service

„Cieszę się, że podjęliśmy decyzję o przeniesieniu instancji Oracle E-Business Suite do OCI. Jest to jedna z najlepszych decyzji, w których miałem udział na przestrzeni 23 lat w FedEx”.

Rajesh Singh
Wiceprezes działu IT, FedEx

TIM Brasil wprowadza architekturę wielochmurową z bazami danych działającymi w Oracle Exadata Database Service

„Przechodzimy ważną transformację w oparciu o chmurę w celu ulepszenia naszego podejścia do zakresie środowiska, społeczności i zarządzania. Posługując się strategią wielochmurową, staliśmy się pierwszym dostawcą usług komunikacyjnych w Brazylii, który przeniósł 100% swoich zadań przetwarzania do chmury. Obejmuje to przeniesienie naszego systemu fakturowania klientów, naszych zadań przetwarzania CRM i VMware do Oracle Cloud Infrastructure”.

Pietro Labriola
Prezes, TIM Brazylia

LALUX wprowadza innowacje i utrzymuje suwerenność danych, korzystając z Oracle Exadata Cloud@Customer

„Mamy do czynienia z Solvency II, wytycznymi dotyczącymi zarządzania IT w chmurze, RODO i nie tylko. Utrzymanie zgodności z tymi regułami pochłania ważną część budżetu i wydajności kosztem projektów innowacji. Jednak pokolenie nowych technologii, zwłaszcza w dziedzinie danych, stanowi ogromną szansę dla LALUX jako środowiska innowacji”.

Vincent Arnal
Kierownik działu IT, LALUX

Exadata — przykłady zastosowania

 • Zwiększ zadowolenie klientów dzięki możliwości wyszukiwania semantycznego

  Dodaj wyszukiwanie podobieństw danych strukturalnych lub niestrukturalnych do istniejących aplikacji i pomóż LLM w dostarczaniu dokładniejszych i bardziej kontekstowych wyników dzięki funkcji Retrieval-Augmented Generation (RAG).

  Odwiedź stronę AI Vector Search

 • Wprowadź chmurową bazę danych do firmowych centrów danych

  Upraszczaj prywatne chmurowe bazy danych i zwiększaj wydajność programistów, korzystając z usług Exadata Database Service i Autonomous Database w systemie Exadata Cloud@Customer.

  Przeczytaj historię Fibabanka

 • Korzystaj z newralgicznych aplikacji w tempie, w jakim działa firma

  Uruchamiaj pakiety aplikacji Oracle i innych firm szybciej i ekonomiczniej, zwiększając wydajność przetwarzania transakcji i raportowania.

  Przeczytaj historię firmy Equinix

 • Zyskaj więcej informacji

  Operuj szybciej hurtowniami danych i zdobywaj nowe informacje dzięki platformie Oracle Exadata – lokalnie lub w OCI.

  Przeczytaj historię firmy Bofrost

 • Konsoliduj bazy danych w celu zwiększenia wydajności i zmniejszenia kosztów

  Uruchamiaj zautomatyzowaną usługę Exadata Database Service i w pełni zarządzaną bazę danych Autonomous Database w tym samym środowisku Oracle Exadata Cloud@Customer, zwiększając wydajność konsolidacji oraz zmniejszając przy tym koszty zarządzania i użytkowania.

  Przeczytaj historię Talcott Resolution

 • Przyspiesz architektury wielochmurowe

  Skorzystaj z najlepszych możliwości wielu chmur, łącząc usługi Microsoft Azure z wysokowydajnymi usługami Oracle Database z OCI za pomocą Oracle Database@Azure.

  Więcej informacji o Oracle Database@Azure

2 maja 2024 r.

Oracle Database 23ai jest już powszechnie dostępny

Dom Giles, menedżer ds. produktów Oracle

Oracle Database 23ai to kolejna wersja Oracle Database z długoterminową asystą techniczną, ze szczególnym uwzględnieniem AI, produktywności programistów i niezawodności o znaczeniu newralgicznym. Poznaj szczegóły techniczne kluczowych funkcji, takich jak AI Vector Search, JSON Relational Duality, Property Graph, Globally Distributed Database i True Cache.

Zacznij korzystać z rozwiązań Exadata


Skontaktuj się ze specjalistą Oracle

Dowiedz się, jak rozwiązania Oracle Exadata pomogą zaspokoić konkretne potrzeby biznesowe Twojej firmy.