Nie znaleziono pasujących wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.

Exadata

Oracle Exadata umożliwia firmom wykonywanie dowolnych zadań przetwarzania Oracle Database z najwyższą wydajnością, skalowaniem, dostępnością i bezpieczeństwem w całkowicie zgodnej infrastrukturze chmurowej i lokalnej. Exadata używa skalowalnego projektu z unikatowymi optymalizacjami, obejmującymi trwałą pamięć, odciążanie zapytań SQL oraz wbudowane zarządzanie zasobami, optymalizując wydajność systemów OLTP, analizy, uczenia maszynowego oraz mieszanych zadań przetwarzania, działających w skonsolidowanych środowiskach. Uruchamiając setki lub tysiące zoptymalizowanych instancji baz danych Autonomous Database i Exadata Database w infrastrukturze Exadata Cloud lub Cloud@Customer, klienci są w stanie zminimalizować swoją infrastrukturę, ograniczyć zarządzanie, poprawić wydajność programistów i zmniejszyć całkowite koszty o 40%, jak opisano w analizie przeprowadzonej przez społeczność Wikibon (PDF).

Obejrzyj film o platformie Exadata (2:07)

Przedstawiamy Oracle Database Service dla Microsoft Azure

Larry Ellison i Satya Nadella ogłaszają usługę Oracle Database Service dla Microsoft Azure, dzięki której klienci Azure uzyskują wydajność, dostępność i automatyzację klasy Enterprise.

Zarządzanie danymi dla branży usług finansowych

Poznaj, jak rozwiązania Oracle do zarządzania danymi, takie jak Exadata Cloud i Autonomous Database, wspomagają firmy z sektora usług finansowych w uruchamianiu krytycznych aplikacji do przeprowadzania transakcji i analizy z najwyższą wydajnością, dostępnością, automatyzacją i bezpieczeństwem.

Oracle Exadata kosztuje mniej niż tradycyjne rozwiązania

Dowiedz się, dlaczego według IDC przedsiębiorstwa korzystające z platformy Exadata Cloud@Customer obniżyły koszty operacyjne o 47% i uzyskały zwrot z inwestycji na poziomie 256%.

Oracle Exadata upraszcza migracje do chmury

Dowiedz się, dlaczego firma Constellation Research twierdzi, że chmurowe i lokalne rozwiązania na platformie Oracle Exadata zapewniają klientom większe korzyści dzięki bezproblemowemu przenoszeniu obciążeń.

Dlaczego platformy Oracle Exadata są najlepsze dla Oracle Database

Te same możliwości, lokalnie i w chmurze

Oracle Exadata umożliwia klientom obsługę systemu bazodanowego Oracle Database z taką samą wysoką wydajnością, skalowalnością i dostępnością wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne. Można z łatwością przenosić obciążenia pomiędzy lokalnymi centrami danych i systemami wdrożonymi na platformie Cloud@Customer lub w środowisku Oracle Cloud Infrastructure, co umożliwia klientom modernizację działalności operacyjnej i obniżenie kosztów.

Opcje wdrażania baz danych dla przedsiębiorstw

Większa automatyzacja

Korzystanie z w pełni zarządzanej usługi Oracle Autonomous Database Service w infrastrukturze Exadata w OCI umożliwia organizacjom błyskawiczne tworzenie aplikacji chmurowych oraz eliminowanie zarządzania infrastrukturą i oprogramowaniem bazy danych. Korzystanie z infrastruktury Exadata Cloud@Customer w centrach danych klientów daje większe korzyści oraz pomaga rozwiązywać problemy z miejscem przechowywania danych, zabezpieczeniami i opóźnieniami.

Wideo: Wprowadzenie nowego ekonomicznego punktu wejścia dla bazy danych Autonomous Database w centrach danych klienta (10:26)

Przeczytaj historię EOPYY

Większa wydajność i skalowalność wszelkich obciążeń

Skalowalna w poziomie architektura platformy Oracle Exadata umożliwia organizacjom niezależne konfigurowanie zasobów obliczeniowych i pamięci masowej w celu optymalizacji wydajności bazy danych oraz tworzenie hurtowni danych o pojemności do 32 PB. Exadata Cloud@Customer umożliwia organizacjom jednoczesne uruchamianie usług bazy danych Autonomous Database i Exadata w swoich centrach danych z minimalnym opóźnieniem SQL dla aplikacji OLTP oraz z najwyższą przepustowością SQL dla zadań przetwarzania związanych z analizami i uczeniem maszynowym.

Przeczytaj historię Equinix

Niższe koszty infrastruktury i zarządzania

Organizacje mogą zmniejszyć łączne koszty, konsolidując zadania przetwarzania bazy danych Autonomous Database i Exadata w jednej infrastrukturze Cloud@Customer w celu zmniejszenia stopnia skomplikowania oraz ilości zużywanych zasobów.

Raport analityczny: Oracle Exadata Cloud Service X8M: żadna baza danych ani zadanie przetwarzania nie są zbyt duże (PDF)

Przeczytaj historię rozwiązania Talcott

Oracle Exadata

Najwyższa wydajność dla Oracle Database w chmurze

Usługi Oracle Exadata Database Service i Oracle Autonomous Database Service, działające w platformach Exadata Oracle, umożliwiają klientom z łatwością przenosić aplikacje firmowe do chmury publicznej. Organizacje mogą korzystać z unikalnych optymalizacji sprzętu i oprogramowania Exadata oraz z prostoty infrastruktury Oracle Cloud Infrastructure w celu zapewnienia możliwie największej wydajności, skalowalności i dostępności dla Oracle Database. Zaawansowana automatyzacja chmury, dynamiczne skalowanie zasobów i elastyczne ceny subskrypcji umożliwiają klientom szybszą obsługę obciążeń bazodanowych przy niższych kosztach.

Cechy

– Automatyzacja środowiska Oracle Cloud Infrastructure umożliwia klientom szybkie udostępnianie baz danych i zarządzanie nimi przez cały cykl życia, co pozwala zwiększyć produktywność.

– Integracja z przejrzystą dla bazy danych pamięcią trwałą (PMEM) zmniejsza opóźnienia w wykonywaniu operacji odczytu SQL do zaledwie 19 mikrosekund, umożliwiając aplikacjom obsługę większej liczby transakcji przy niższych kosztach.

– Niezależne udostępnianie serwera bazy danych i zasobów pamięci masowej umożliwia klientom zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów poprzez wykorzystanie tylko zasobów potrzebnych do bieżących zadań przetwarzania.

– Możliwość skalowania w poziomie obsługi od 8 do 8064 procesorów vCPU z nawet 44 TB pamięci serwera bazy danych umożliwia klientom konsolidację większej liczby baz danych w ramach jednej usługi, zwiększając sprawność operacyjną i obniżając koszty.

 

– Inteligentne serwery składowania, które odciążają przetwarzanie SQL z serwerów baz danych i dostarczają do 2,88 TB/sekundę skanowania przepustowości, pozwalają klientom generować głębsze spostrzeżenia na podstawie danych z wykorzystaniem do 3,1 PB nieskompresowanych baz danych i 31 PB skompresowanych hurtowni danych.

– Elastyczne ceny subskrypcji z dynamicznym skalowaniem zużycia jednostek vCPU umożliwiają klientom ścisłą kontrolę kosztów i obsługę szczytowych zapotrzebowań bez zakłócania działalności operacyjnej.

– Dedykowana infrastruktura zwiększa odizolowanie i bezpieczeństwo zadań przetwarzania.

Moc autonomicznych i nieautonomicznych baz danych w tym samym systemie Exadata Cloud@Customer

Oracle Exadata Cloud@Customer to najprostszy sposób na przeniesienie krytycznych dla prowadzonej działalności zadań przetwarzania Oracle Database do chmury. W oparciu o najnowszą technologię Exadata, pozwala na jednoczesne korzystanie z Oracle Exadata Database Service oraz zautomatyzowanej i w pełni zarządzanej usługi Oracle Autonomous Database Service — wewnątrz centrów danych klientów i za ich zaporami sieciowymi, co pozwala spełnić ściśle określone wymagania w zakresie bezpieczeństwa i przechowywania danych w określonej lokalizacji.

Cechy

– Bezpieczne wdrożenie za zaporami sieciowymi w centrach danych klientów pozwala przedsiębiorstwom spełnić wymagania dotyczące lokalizacji danych, bezpieczeństwa i dozwolonych opóźnień

– Uruchamianie usług Oracle Autonomous Database Service i Database Service Exadata współbieżnie w tej samej infrastrukturze Cloud@Customer umożliwia klientom efektywną konsolidację zadań przetwarzania w swoich centrach danych i tworzenie nowych aplikacji

– Infrastruktura posiadana, zarządzana i utrzymywana przez Oracle pozwala klientom wyeliminować koszty kapitałowe i związane z zarządzaniem. Wykorzystanie usługi Autonomous Database Service eliminuje również większość manualnych zadań dla administratorów baz danych

– Integracja z przejrzystą dla bazy danych pamięcią trwałą zmniejsza opóźnienia w wykonywaniu operacji odczytu SQL do zaledwie 19 mikrosekund, umożliwiając aplikacjom obsługę większej liczby transakcji przy mniejszej infrastrukturze i niższych kosztach

 

– Elastyczne skalowanie pojemności przestrzeni dyskowej do 763 TB pozwala klientom ekonomicznie obsługiwać większe, skonsolidowane zadania przetwarzania bazy danych, w tym do 6,1 PB hurtowni danych z hybrydową kompresją kolumnową

– Wysoka wydajność, dzięki nawet 22,4 mln operacji we/wy na sekundę (IOPS) związanych z odczytem SQL oraz przepustowości przetwarzania analiz i uczenia maszynowego na poziomie 540 GB/s, umożliwia klientom przyspieszenie obsługi baz danych intensywnie korzystających z operacji we/wy przy jednoczesnej konsolidacji różnorodnych obciążeń bazodanowych.

– Elastyczne ceny subskrypcji z dynamicznym skalowaniem w górę i w dół zużycia jednostek vCPU umożliwiają klientom ścisłą kontrolę kosztów i obsługę szczytowych zapotrzebowań bez zakłócania działalności operacyjnej.

– Funkcja Operator Access Control pozwala zespołom IT klienta rozwiązywać problemy związane ze zdalnym zarządzaniem ze strony Oracle poprzez autoryzowanie, ograniczanie, monitorowanie i kontrolowanie całego zdalnego zarządzania infrastrukturą przez Oracle.

Najlepszy lokalny system na potrzeby wdrożenia Oracle Database

Oracle Exadata X9M umożliwia klientom obniżenie kosztów poprzez zmniejszenie ilości zasobów potrzebnych do obsługi OLTP, analiz i skonsolidowanych obciążeń systemu bazodanowego Oracle Database. Exadata X9M obsługuje bazy danych Oracle Database z najwyższą wydajnością, skalowalnością i dostępnością, poprawiając sprawność operacyjną przy jednoczesnym uproszczeniu obciążeń związanych z zarządzaniem.

Cechy

– Kompletne, zintegrowane rozwiązanie z wbudowaną wysoką dostępnością i comiesięcznym instalowaniem globalnych poprawek umożliwia zespołom IT zmniejszenie obciążeń związanych z zarządzaniem systemami przy jednoczesnej poprawie poziomu bezpieczeństwa.

– Integracja z przejrzystą dla bazy danych pamięcią trwałą zmniejsza opóźnienia w wykonywaniu operacji odczytu SQL do zaledwie 19 mikrosekund, umożliwiając aplikacjom obsługę większej liczby transakcji przy mniejszej infrastrukturze i niższych kosztach

– Do 27,6 mln operacji we/wy odczytu SQL na sekundę i przepustowość operacji analitycznych sięgająca 1 TB/s na szafę umożliwiają klientom zwiększenie przepustowości OLTP i przyspieszenie analiz opartych na danych przy jednoczesnej konsolidacji różnorodnych obciążeń.

 

– Wysoce konfigurowalne systemy, które można skalować od jednej ósmej do 12 szaf, pozwalają klientom zminimalizować koszty zaspokajania bieżących potrzeb w zakresie konsolidacji baz danych i łatwo rozszerzać zasoby, aby sprostać przyszłym wymaganiom.

– Wyjątkowe możliwości, takie jak odciążanie infrastruktury poprzez przenoszenie przetwarzania transakcji SQL na inteligentne serwery pamięci masowej oraz automatyczne indeksowanie, pozwalają klientom skalować wydajność aplikacji przy minimalnym dostrajaniu ze strony administratorów baz danych

– Wydajne, wbudowane w system bazodanowy funkcje uczenia maszynowego umożliwiają programistom wzbogacanie istniejących aplikacji o nowe możliwości bez integracji usług zewnętrznych.

 

Deutsche Bank wybiera Exadata Cloud@Customer, by znacząco obniżyć koszty

„Oracle wpisuje się w [naszą] strategię i uzupełnia nasze dotychczasowe rozwiązania. Niektóre aplikacje pozostaną obsługiwane lokalnie — musimy inwestować w ich upraszczanie. To rozwiązanie w pełni wspiera naszą strategię chmurową, umożliwia korzystanie z modelu «technologia jako usługa» i przynosi znaczące korzyści finansowe.”.

Bernd Leukert
Kierownik ds. technologii, danych i innowacji, Deutsche Bank

Samsung SDS wprowadza innowacje, korzystając z 300 systemów Oracle Exadata

„Wdrożyliśmy blisko 300 systemów Exadata dla naszych klientów z sektora produkcyjnego, usług finansowych, budownictwa i inżynierii oraz usług publicznych i prywatnych. Zgodnie z naszą strategią w zakresie innowacji cyfrowych, która obejmuje m.in. przejście do chmury dla przedsiębiorstw, wdrożyliśmy pierwsze rozwiązanie Exadata Cloud@Customer w jednym z naszych centrów danych; niebawem zamierzamy też wdrożyć system Oracle Autonomous Database”.

Dr WP Hong
Dyrektor naczelny, Samsung SDS

FedEx przenosi system należności do Oracle Cloud i Exadata Cloud Service

„Cieszę się, że podjęliśmy decyzję o przeniesieniu instancji Oracle E-Business Suite do OCI. Jest to jedna z najlepszych decyzji, w których miałem udział na przestrzeni 23 lat w FedEx”.

Rajesh Singh
Wiceprezes działu IT, FedEx

TIM Brasil wprowadza architekturę wielochmurową z bazami danych działającymi w Oracle Exadata Cloud Service

„Przechodzimy ważną transformację w oparciu o chmurę w celu ulepszenia naszego podejścia do zakresie środowiska, społeczności i zarządzania. Posługując się strategią wielochmurową, staliśmy się pierwszym dostawcą usług komunikacyjnych w Brazylii, który przeniósł 100% swoich zadań przetwarzania do chmury. Obejmuje to przeniesienie naszego systemu fakturowania klientów, naszych zadań przetwarzania CRM i VMware do Oracle Cloud Infrastructure”.

Pietro Labriola
Prezes, TIM Brazylia

LALUX wprowadza innowacje i utrzymuje suwerenność danych, korzystając z Oracle Exadata Cloud@Customer

„Mamy do czynienia z Solvency II, wytycznymi dotyczącymi zarządzania IT w chmurze, RODO i nie tylko. Utrzymanie zgodności z tymi regułami pochłania ważną część budżetu i wydajności kosztem projektów innowacji. Jednak pokolenie nowych technologii, zwłaszcza w dziedzinie danych, stanowi ogromną szansę dla LALUX jako środowiska innowacji”.

Vincent Arnal
Kierownik działu IT, LALUX

Oracle Exadata — przykłady zastosowania

 • Skorzystaj z chmury prywatnej bazy danych jako usługi

  Upraszczaj prywatne chmury bazy danych i zwiększaj produktywność programistów, uruchamiając bazę danych Autonomous Database w systemie Exadata Cloud@Customer w centrach danych klienta.

  Przeczytaj artykuł prasowy

 • Korzystaj z newralgicznych aplikacji w tempie, w jakim działa firma

  Uruchamiaj szybciej aplikacje OLTP oraz zmniejszaj koszty dzięki nawet opóźnieniom mniejszym o nawet 98% i 10-krotnej liczbie IOPS niż w innych usługach baz danych w chmurze.

  Przeczytaj historię firmy Equinix

 • Zyskaj więcej informacji

  Szybciej obsługuj hurtownie danych i zdobywaj nowe informacje dzięki platformie Oracle Exadata wdrożonej lokalnie lub w środowisku Oracle Cloud Infrastructure.

  Przeczytaj historię firmy Bofrost

 • Konsoliduj bazy danych w celu zwiększenia wydajności i zmniejszenia kosztów

  Korzystaj równocześnie z autonomicznych i nieautonomicznych baz danych w tej samej usłudze Oracle Exadata Cloud@Customer, zwiększając skuteczność konsolidacji, zmniejszając jednocześnie koszty zarządzania i użytkowania.

  Przeczytaj historię Talcott Resolution

 • Przyspiesz architektury wielochmurowe

  Wykorzystaj najlepsze aspekty wielu chmur, uruchamiając aplikacje w Microsoft Azure lub innych chmurach, a wysokowydajne baz danych w OCI.

  Przeczytaj historię firmy Cox Automotive

16 marca 2022 r.

Perspektywy globalnych analityków branżowych w zakresie bazy danych Autonomous Database z wieloma maszynami wirtualnymi w Exadata Cloud@Customer

Michael Brown, starszy dyrektor ds. marketingu produktów w chmurze Exadata – Oracle

„Grupa analityków branżowych zdecydowanie potwierdza, że te nowe możliwości będą miały istotny i pozytywny wpływ na wydajność twórców aplikacji i ogólną wydajność operacyjną. Przedsiębiorstwa będą mogły obniżyć koszty i zwiększać innowacyjność przy jednoczesnym zachowaniu miejsca przechowywania danych i bezpieczeństwa w swoich centrach danych”.

Pierwsze kroki


Skontaktuj się ze specjalistą Oracle

Dowiedz się, jak rozwiązania Oracle Exadata pomogą zaspokoić konkretne potrzeby biznesowe Twojej firmy.