Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Exadata

Oracle Exadata to najlepsza platforma do obsługi baz danych Oracle Database, upraszczająca cyfrową transformację, zwiększająca wydajność baz danych i obniżająca koszty. Jak opisano w analizie przygotowanej przez społeczność Wikibon (PDF), dzięki platformie Oracle Exadata klienci osiągają większą dostępność i wydajność oraz obniżają koszty nawet o 40%. Opcje wdrażania w środowisku Oracle Cloud Infrastructure, na platformie Oracle Cloud@Customer i lokalnie umożliwiają klientom modernizację infrastruktury bazodanowej, przeniesienie aplikacji dla przedsiębiorstw do chmury i szybkie dokonywanie cyfrowej transformacji.

Obejrzyj film z omówieniem platformy Exadata (2:07)

Exadata Cloud zwiększa wgląd w usługi finansowe oraz ich elastyczność

Dowiedz się, dlaczego 90% największych na świecie firm świadczących usługi finansowe wykorzystuje platformę Oracle Exadata do obsługi baz danych na potrzeby podstawowych aplikacji bankowych i analityki klientów.

Oracle Exadata kosztuje mniej niż tradycyjne rozwiązania

Dowiedz się, dlaczego według IDC przedsiębiorstwa korzystające z platformy Exadata Cloud@Customer obniżyły koszty operacyjne o 47% i uzyskały zwrot z inwestycji na poziomie 256%.

Oracle Exadata upraszcza migracje do chmury

Dowiedz się, dlaczego firma Constellation Research twierdzi, że chmurowe i lokalne rozwiązania na platformie Oracle Exadata zapewniają klientom większe korzyści dzięki bezproblemowemu przenoszeniu obciążeń.

Dlaczego Oracle Exadata jest najlepszą platformą do wdrażania systemu bazodanowego Oracle Database?

Te same możliwości, lokalnie i w chmurze

Oracle Exadata umożliwia klientom obsługę systemu bazodanowego Oracle Database z taką samą wysoką wydajnością, skalowalnością i dostępnością wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne. Można z łatwością przenosić obciążenia pomiędzy lokalnymi centrami danych i systemami wdrożonymi na platformie Cloud@Customer lub w środowisku Oracle Cloud Infrastructure, co umożliwia klientom modernizację działalności operacyjnej i obniżenie kosztów.

Raport analityczny: Wdrożenie Oracle Autonomous Database w centrum danych na platformie Oracle Cloud@Customer (PDF)

Obejrzyj film o firmie OceanX (1:51)

Większa automatyzacja i skala działania

Oracle Autonomous Database on Exadata Cloud@Customer pozwala przedsiębiorstwom szybciej dokonać cyfrowej transformacji poprzez wykorzystanie w ich centrach danych w pełni zautomatyzowanych usług bazodanowych, co umożliwia rozwiązywanie problemów dotyczących suwerenności danych, bezpieczeństwa i opóźnień. Skalowalność umożliwia klientom tworzenie hurtowni danych o pojemności 25 PB i przeprowadzanie szybkich analiz, co przyspiesza generowanie wniosków opartych na danych.

Raport analityczny: Oracle Exadata Cloud Service X8M zapewnia wyjątkowo wysoki poziom elastyczności zaspokajający potrzeby przedsiębiorstw (PDF)

Obejrzyj film o firmie Halliburton (1:32)

Większa wydajność obsługi wszelkich obciążeń

Skalowalna w poziomie architektura platformy Oracle Exadata umożliwia klientom niezależne konfigurowanie zasobów obliczeniowych i pamięci masowej w celu zaspokajania wymagań bieżących obciążeń, co pozwala obniżyć koszty. Oracle Exadata przyspiesza obsługę obciążeń klientów związanych z Oracle Database dzięki nawet o 98% mniejszym opóźnieniom odczytu zapytań SQL i ponad 10-krotnie większej przepustowości obsługi transakcji SQL niż oferuje to usługa AWS Relational Database Service (RDS), jak to przedstawiono w analizie DSC (PDF).

Raport analityczny: Oracle Exadata Cloud Service X8M — żadna baza danych ani żadne obciążenie nie są zbyt duże (PDF)

Obejrzyj film o firmie AmerisourceBergen (1:31)

Niższe koszty infrastruktury i zarządzania

Oracle Exadata pozwala klientom obniżyć koszty poprzez konsolidację obciążeń w ramach mniejszej infrastruktury oraz zmniejszenie liczby potrzebnych licencji na Oracle Database. Dzięki automatyzacji typowych zadań administratorów baz danych, takich jak indeksowanie i optymalizacja, klienci mogą obniżyć koszty operacyjne nawet o 90%, jak to omówiono w analizie porównawczej systemu Autonomous Database on Exadata Cloud@Customer oraz rozwiązań dla centrów danych integrowanych we własnym zakresie (do-it-yourself, DIY) przygotowanej przez społeczność Wikibon (PDF).

Nota badawcza: Oracle Exadata Cloud Service wyznacza nowy standard elastyczności (PDF)

Obejrzyj film o firmie Detroit Water and Sewerage (1:52)

Oracle Exadata

Najlepsze miejsce do obsługi baz danych Oracle Database w chmurze

Oracle Exadata Cloud Service umożliwia klientom łatwe przenoszenie aplikacji dla przedsiębiorstw do chmury, oferując wysoki poziom wydajności, skalowalności i dostępności platformy Oracle Exadata oraz prostotę środowiska Oracle Cloud Infrastructure. Zaawansowana automatyzacja zarządzania chmurą, dynamiczne skalowanie zasobów i elastyczne ceny subskrypcji umożliwiają klientom szybszą obsługę obciążeń bazodanowych i obniżenie kosztów.

Cechy

– Automatyzacja środowiska Oracle Cloud Infrastructure umożliwia klientom szybkie udostępnianie baz danych i zarządzanie nimi przez cały cykl życia, co pozwala zwiększyć produktywność

– Integracja z przejrzystą dla bazy danych pamięcią trwałą (PMEM) zmniejsza opóźnienia w wykonywaniu operacji odczytu SQL do zaledwie 19 mikrosekund, umożliwiając klientom obsługę większej liczby transakcji przy niższych kosztach

– Możliwość skalowania w poziomie obsługi od 2 do 32 serwerów bazodanowych umożliwia klientom konsolidację większej liczby baz danych w ramach jednej usługi, zwiększając sprawność operacyjną i obniżając koszty

 

– Udostępnianie od 3 do 64 inteligentnych serwerów pamięci masowej, co pozwala klientom na generowanie bardziej dogłębnych analiz opartych na danych z wykorzystaniem nieskompresowanych baz danych o pojemności do 2,5 PB i hurtowni danych o pojemności do 25 PB

– Elastyczne ceny subskrypcji z dynamicznym skalowaniem w górę i w dół zużycia jednostek OCPU umożliwiają klientom ścisłą kontrolę kosztów i obsługę szczytowych zapotrzebowań bez zakłócania działalności operacyjnej

Zaawansowane możliwości Exadata Cloud Service w centrum danych Twojej firmy

Oracle Exadata Cloud@Customer pozwala klientom zautomatyzować operacje bazodanowe w ich centrach danych za pomocą Exadata Cloud Service i Oracle Autonomous Database. Platforma Exadata Cloud@Customer, zarządzana przez Oracle i zabezpieczona za zaporą klienta, umożliwia klientom, którzy wymagają wysokiego poziomu suwerenności danych i bezpieczeństwa lub małych opóźnień, skorzystanie z oferowanej przez Oracle najbardziej zaawansowanej chmurowej bazy danych oraz technologii automatyzacji chmury.

Cechy

– Bezpieczne wdrożenie za zaporami w centrach danych klientów pozwala przedsiębiorstwom spełnić wymagania dotyczące suwerenności danych, bezpieczeństwa i opóźnień

– Obsługa Oracle Database Enterprise Edition i Autonomous Database umożliwia klientom automatyzację zadań operacyjnych i obniżenie kosztów poprzez wykorzystanie w ich centrach danych oferowanej przez Oracle najnowszej chmurowej bazy danych oraz technologii automatyzacji

– Infrastruktura będąca własnością, zarządzana i utrzymywana przez Oracle pozwala klientom wyeliminować nakłady inwestycyjne i wydatki administracyjne

– Integracja z przejrzystą dla bazy danych pamięcią trwałą PMEM zmniejsza opóźnienia w wykonywaniu operacji odczytu SQL do zaledwie 19 mikrosekund, umożliwiając klientom obsługę większej liczby transakcji przy mniejszej infrastrukturze i niższych kosztach

 

– Funkcja skalowania pojemności, zapewniająca obsługę nieskompresowanych baz danych o pojemności do 479 TB i hurtowni danych o pojemności do 4,8 PB, umożliwia klientom obsługę większych obciążeń skonsolidowanych baz danych, upraszczając infrastrukturę IT i obniżając koszty

– Wysoka wydajność, dzięki nawet 12 mln operacji we/wy na sekundę (IOPS) związanych z odczytem SQL oraz przepustowości przetwarzania transakcji SQL na poziomie 300 GB/s umożliwia klientom przyspieszenie obsługi baz danych intensywnie korzystających z operacji we/wy przy jednoczesnej konsolidacji różnorodnych obciążeń bazodanowych

– Elastyczne ceny subskrypcji z dynamicznym skalowaniem w górę i w dół zużycia jednostek OCPU umożliwiają klientom ścisłą kontrolę kosztów i obsługę szczytowych zapotrzebowań bez zakłócania działalności operacyjnej

Najlepszy lokalny system na potrzeby wdrożenia Oracle Database

Oracle Exadata X8M umożliwia klientom obniżenie kosztów poprzez zmniejszenie ilości zasobów potrzebnych do obsługi OLTP, analiz i skonsolidowanych obciążeń związanych z obsługą Oracle Database. Exadata X8M obsługuje bazy danych Oracle Database z najwyższą wydajnością, skalowalnością i dostępnością, umożliwiając klientom poprawę sprawności operacyjnej przy jednoczesnym uproszczeniu obciążeń związanych z zarządzaniem.

Cechy

– Kompletne, zintegrowane rozwiązanie z comiesięcznym instalowaniem poprawek do całej infrastruktury umożliwia zespołom IT zmniejszenie obciążeń związanych z zarządzaniem systemami przy jednoczesnej poprawie poziomu bezpieczeństwa

– Integracja z przejrzystą dla bazy danych pamięcią trwałą PMEM zmniejsza opóźnienia w wykonywaniu operacji odczytu SQL do mniej niż 19 mikrosekund, umożliwiając klientom obsługę większej liczby transakcji przy mniejszej infrastrukturze i niższych kosztach

– Do 16 mln operacji we/wy odczytu SQL na sekundę i przepustowość operacji analitycznych w pamięci sięgająca 1 TB/s na jeden stelaż umożliwiają klientom zwiększenie przepustowości OLTP i przyspieszenie analiz opartych na danych przy jednoczesnej konsolidacji różnorodnych obciążeń

 

– Wysoce konfigurowalne systemy, które można skalować od 8 do 18 stelaży, pozwalają klientom zminimalizować koszty zaspokajania bieżących potrzeb w zakresie konsolidacji baz danych i łatwo rozszerzać zasoby, aby sprostać przyszłym wymaganiom

– Unikatowe możliwości, takie jak odciążanie infrastruktury poprzez przenoszenie przetwarzania transakcji SQL na inteligentne serwery pamięci masowej oraz automatyczne indeksowanie, pozwalają klientom skalować wydajność aplikacji przy minimalnym dostrajaniu

– Wydajne, wbudowane w system bazodanowy funkcje samouczenia się maszyn umożliwiają programistom wzbogacanie istniejących aplikacji o nowe możliwości bez integracji usług zewnętrznych

Oracle Exadata — przykłady wdrożeń chmurowych i lokalnych

Tysiące klientów na całym świecie wykorzystuje platformę Oracle Exadata do obsługi newralgicznych baz danych Oracle Database, konsolidacji infrastruktury bazodanowej oraz obniżania kosztów poprzez jej wdrażanie w środowiskach Oracle Cloud Infrastructure, Cloud@Customer i lokalnych.

Logo AT&T
Logo ClubCorp
Logo Halliburton
logo icbc
Logo Oceanx
Logo Sentry
Logo Tractor
Logo Vale
Logo AmerisourceBergen

AmerisourceBergen korzysta z największej na świecie bazy danych SAP ECC trzykrotnie szybciej dzięki Exadata

Oracle Exadata — przykłady zastosowania

25 marca 2020 r.

Oracle Exadata Cloud Service: przenieś swoją firmę do chmury

Bob Thome, wiceprezes ds. zarządzania produktem w segmencie sprzętowo-programowych systemów bazodanowych i usług chmurowych, Oracle

Oracle Exadata Cloud Services oferuje dedykowany system Exadata w chmurze, zapewniając taką samą wydajność, skalowalność, bezpieczeństwo i dostępność, z której korzystasz lokalnie. Jednak z racji tego, że jest to usługa chmurowa, możesz liczyć na ulepszony model operacyjny wspólny dla naszych usług chmurowych oraz niższe koszty licencjonowania i konserwacji w modelu płatności za faktycznie wykorzystane zasoby (pay-for-use)...

Rozpocznij


Skontaktuj się ze specjalistą Oracle

Dowiedz się, jak rozwiązania Oracle Exadata pomagają zaspokajać konkretne potrzeby biznesowe Twojej firmy.