Nie znaleziono pasujących wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Konto w chmurze Zaloguj się do chmury
Konto Oracle

Exadata

Oracle Exadata to najlepsza platforma do obsługi baz danych Oracle Database, upraszczająca transformację cyfrową, zwiększająca wydajność baz danych i obniżająca koszty. Klienci uzyskują lepszą dostępność i wyższą wydajność. Opcje wdrażania w środowisku Oracle Cloud Infrastructure, na platformie Oracle Cloud@Customer i lokalnie umożliwiają klientom modernizację infrastruktury bazodanowej, przeniesienie aplikacji dla przedsiębiorstw do chmury i szybkie dokonywanie cyfrowej transformacji.

Obejrzyj film z omówieniem platformy Exadata (2:07)

Exadata Cloud zwiększa wgląd w usługi finansowe oraz ich elastyczność

Dowiedz się, dlaczego 90% największych na świecie firm świadczących usługi finansowe wykorzystuje platformę Oracle Exadata do obsługi baz danych na potrzeby podstawowych aplikacji bankowych i analityki klientów.

Oracle Exadata kosztuje mniej niż tradycyjne rozwiązania

Dowiedz się, dlaczego według IDC przedsiębiorstwa korzystające z platformy Exadata Cloud@Customer obniżyły koszty operacyjne o 47% i uzyskały zwrot z inwestycji na poziomie 256%.

Oracle Exadata upraszcza migracje do chmury

Dowiedz się, dlaczego firma Constellation Research twierdzi, że chmurowe i lokalne rozwiązania na platformie Oracle Exadata zapewniają klientom większe korzyści dzięki bezproblemowemu przenoszeniu obciążeń.

Dlaczego Oracle Exadata jest najlepszą platformą do wdrażania systemu bazodanowego Oracle Database?

Te same możliwości, lokalnie i w chmurze

Oracle Exadata umożliwia klientom obsługę systemu bazodanowego Oracle Database z taką samą wysoką wydajnością, skalowalnością i dostępnością wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne. Można z łatwością przenosić obciążenia pomiędzy lokalnymi centrami danych i systemami wdrożonymi na platformie Cloud@Customer lub w środowisku Oracle Cloud Infrastructure, co umożliwia klientom modernizację działalności operacyjnej i obniżenie kosztów.

Informacja prasowa: Oracle prezentuje platformy Exadata X9M nowej generacji

Podsumowanie badania: Oracle Exadata X9M przyspiesza analizy i wydajność OLTP (PDF)

Obejrzyj film firmy Intel (0:31)

Większa automatyzacja

Oracle Autonomous Database on Exadata Cloud@Customer pozwala przedsiębiorstwom szybciej dokonać cyfrowej transformacji poprzez wykorzystanie w ich centrach danych w pełni zautomatyzowanych usług bazodanowych, co umożliwia rozwiązywanie problemów dotyczących suwerenności danych, bezpieczeństwa i opóźnień.

Raport analityczny: Wprowadzenie Oracle Autonomous Database do centrum danych dzięki Oracle Cloud@Customer (PDF)

Raport analityczny: Oracle Exadata Cloud Service X8M zapewnia przedsiębiorstwom wiodącą elastyczność (PDF)

Historia firmy Equinix

Większa wydajność i skalowalność wszelkich obciążeń

Skalowalna w poziomie architektura platformy Oracle Exadata umożliwia klientom niezależne konfigurowanie zasobów obliczeniowych i pamięci masowej w celu optymalizacji wydajności bazy danych oraz tworzenie hurtowni danych o pojemności do 25 PB.

Szybciej niż szybko — Oracle prezentuje portfolio Exadata X9M (PDF)

Obejrzyj film o firmie AmerisourceBergen (1:31)

Niższe koszty infrastruktury i zarządzania

Oracle Exadata pozwala klientom obniżyć koszty poprzez konsolidację obciążeń w ramach mniejszej infrastruktury i zmniejszenie liczby potrzebnych licencji na Oracle Database.

Raport analityczny: Oracle Exadata Cloud Service X8M — żadna baza danych i żadne obciążenie nie są zbyt duże (PDF)

Obejrzyj film o departamencie wodociągów i kanalizacji Detroit (1:52)

Oracle Exadata

Najbardziej wydajna usługa chmurowa Oracle Database

Oracle Exadata Cloud Service umożliwia klientom łatwe przenoszenie aplikacji dla przedsiębiorstw do chmury, oferując wysoki poziom wydajności, skalowalności i dostępności platformy Oracle Exadata oraz prostotę środowiska Oracle Cloud Infrastructure. Zaawansowana automatyzacja zarządzania chmurą, dynamiczne skalowanie zasobów i elastyczne ceny subskrypcji umożliwiają klientom szybszą obsługę obciążeń bazodanowych i obniżenie kosztów.

Cechy

– Automatyzacja środowiska Oracle Cloud Infrastructure umożliwia klientom szybkie udostępnianie baz danych i zarządzanie nimi przez cały cykl życia, co pozwala zwiększyć produktywność.

– Integracja z przejrzystą dla bazy danych pamięcią trwałą (PMEM) zmniejsza opóźnienia w wykonywaniu operacji odczytu SQL do zaledwie 19 mikrosekund, umożliwiając klientom obsługę większej liczby transakcji przy niższych kosztach.

– Możliwość skalowania w poziomie obsługi od 8 do 3200 vCPU z nawet 44 TB pamięci umożliwia klientom konsolidację większej liczby baz danych w ramach jednej usługi, zwiększając sprawność operacyjną i obniżając koszty.

 

– Udostępnianie od 3 do 64 inteligentnych serwerów pamięci masowej, co pozwala klientom na generowanie bardziej dogłębnych analiz opartych na danych z wykorzystaniem nieskompresowanych baz danych o pojemności do 2,5 PB i hurtowni danych o pojemności do 25 PB.

– Elastyczne ceny subskrypcji z dynamicznym skalowaniem w górę i w dół zużycia jednostek OCPU umożliwiają klientom ścisłą kontrolę kosztów i obsługę szczytowych zapotrzebowań bez zakłócania działalności operacyjnej.

Zaawansowane możliwości Exadata Cloud Service w centrum danych Twojej firmy

Oracle Exadata Cloud@Customer pozwala klientom zautomatyzować operacje bazodanowe w ich centrach danych za pomocą Exadata Cloud Service i Oracle Autonomous Database. Platforma Exadata Cloud@Customer, zarządzana przez Oracle i zabezpieczona za zaporą klienta, umożliwia klientom, którzy wymagają wysokiego poziomu suwerenności danych i bezpieczeństwa lub małych opóźnień, skorzystanie z oferowanej przez Oracle najbardziej zaawansowanej chmurowej bazy danych oraz technologii automatyzacji chmury.

Cechy

– Bezpieczne wdrożenie za zaporami w centrach danych klientów pozwala przedsiębiorstwom spełnić wymagania dotyczące suwerenności danych, bezpieczeństwa i opóźnień.

– Obsługa Oracle Database Enterprise Edition i Autonomous Database umożliwia klientom automatyzację zadań operacyjnych i obniżenie kosztów poprzez wykorzystanie w ich centrach danych oferowanej przez Oracle najnowszej chmurowej bazy danych oraz technologii automatyzacji.

– Infrastruktura będąca własnością, zarządzana i utrzymywana przez Oracle pozwala klientom wyeliminować nakłady inwestycyjne i wydatki administracyjne.

– Integracja z przejrzystą dla bazy danych pamięcią trwałą zmniejsza opóźnienia w wykonywaniu operacji odczytu SQL do zaledwie 19 mikrosekund, umożliwiając klientom obsługę większej liczby transakcji przy mniejszej infrastrukturze i niższych kosztach.

 

– Funkcja skalowania pojemności, zapewniająca obsługę nieskompresowanych baz danych o pojemności do 615 TB i hurtowni danych o pojemności do 6,1 PB umożliwia klientom obsługę większych obciążeń skonsolidowanych baz danych, upraszczając infrastrukturę IT i obniżając koszty.

– Wysoka wydajność, dzięki nawet 22,4 mln operacji we/wy na sekundę (IOPS) związanych z odczytem SQL oraz przepustowości przetwarzania transakcji SQL na poziomie 540 GB/s umożliwia klientom przyspieszenie obsługi baz danych intensywnie korzystających z operacji we/wy przy jednoczesnej konsolidacji różnorodnych obciążeń bazodanowych.

– Elastyczne ceny subskrypcji z dynamicznym skalowaniem w górę i w dół zużycia jednostek OCPU umożliwiają klientom ścisłą kontrolę kosztów i obsługę szczytowych zapotrzebowań bez zakłócania działalności operacyjnej.

– Funkcja Operator Access Control pozwala zespołom IT klienta rozwiązywać problemy związane ze zdalnym zarządzaniem poprzez autoryzowanie, ograniczanie, monitorowanie i kontrolowanie całego zdalnego zarządzania infrastrukturą przez Oracle.

Najlepszy lokalny system na potrzeby wdrożenia Oracle Database

Oracle Exadata X9M umożliwia klientom obniżenie kosztów poprzez zmniejszenie ilości zasobów potrzebnych do obsługi OLTP, analiz i skonsolidowanych obciążeń systemu bazodanowego Oracle Database. Exadata X9M obsługuje bazy danych Oracle Database z najwyższą wydajnością, skalowalnością i dostępnością, umożliwiając klientom poprawę sprawności operacyjnej przy jednoczesnym uproszczeniu obciążeń związanych z zarządzaniem.

Cechy

– Kompletne, zintegrowane rozwiązanie z comiesięcznym instalowaniem poprawek do całej infrastruktury umożliwia zespołom IT zmniejszenie obciążeń związanych z zarządzaniem systemami przy jednoczesnej poprawie poziomu bezpieczeństwa.

– Integracja z przejrzystą dla bazy danych pamięcią trwałą zmniejsza opóźnienia w wykonywaniu operacji odczytu SQL do mniej niż 19 mikrosekund, umożliwiając klientom obsługę większej liczby transakcji przy mniejszej infrastrukturze i niższych kosztach.

– Do 27,6 mln operacji we/wy odczytu SQL na sekundę i przepustowość operacji analitycznych sięgająca 1 TB/s na szafę umożliwiają klientom zwiększenie przepustowości OLTP i przyspieszenie analiz opartych na danych przy jednoczesnej konsolidacji różnorodnych obciążeń.

 

– Wysoce konfigurowalne systemy, które można skalować od jednej ósmej do 12 szaf, pozwalają klientom zminimalizować koszty zaspokajania bieżących potrzeb w zakresie konsolidacji baz danych i łatwo rozszerzać zasoby, aby sprostać przyszłym wymaganiom.

– Wyjątkowe możliwości, takie jak odciążanie infrastruktury poprzez przenoszenie przetwarzania transakcji SQL na inteligentne serwery pamięci masowej oraz automatyczne indeksowanie, pozwalają klientom skalować wydajność aplikacji przy minimalnym dostrajaniu.

– Wydajne, wbudowane w system bazodanowy funkcje uczenia maszynowego umożliwiają programistom wzbogacanie istniejących aplikacji o nowe możliwości bez integracji usług zewnętrznych.

Oracle Exadata — przykłady wdrożeń lokalnych i w chmurze

Tysiące klientów na całym świecie wykorzystuje platformę Oracle Exadata do obsługi newralgicznych baz danych Oracle Database, konsolidacji infrastruktury bazodanowej oraz obniżania kosztów poprzez jej wdrażanie w środowiskach Oracle Cloud Infrastructure, Cloud@Customer i lokalnych.

Logo AmerisourceBergen
Logo AT&T
Logo Halliburton
Logo icbc
Logo Oceanx
Logo Sentry
Logo Tractor
Logo Vale
Logo Deutsche

Deutsche Bank wybiera Exadata Cloud@Customer, by znacząco obniżyć koszty

Oracle Exadata — przykłady zastosowania

 • Konsolidacja z bazą danych oferowaną jako usługa

  Uprość prywatne chmury do obsługi baz danych, używając Oracle Exadata lub Exadata Cloud@Customer w centrach danych klientów, co pozwoli zmniejszyć złożoność i obniżyć koszty

  Obejrzyj infografikę na temat wykorzystania platformy Exadata Cloud w telekomunikacji (PDF)

 • Korzystaj z newralgicznych aplikacji w tempie, w jakim działa firma

  Możesz uruchamiać aplikacje OLTP z opóźnieniem mniejszym nawet o 98% i 10 razy większą liczbą operacji wejścia/wyjścia na sekundę niż ma to miejsce w przypadku innych usług baz danych w chmurze, zwiększając wydajność aplikacji klientów i zmniejszając koszty

  Obejrzyj film o firmie EDF (1:13)

 • Zyskaj więcej informacji

  Szybciej obsługuj hurtownie danych i zdobywaj nowe informacje dzięki platformie Oracle Exadata wdrożonej lokalnie lub w środowisku Oracle Cloud Infrastructure

  Obejrzyj film o firmie Exelon (1:28)

 • Przyspiesz tworzenie aplikacji

  Zapewnij programistom możliwość dostarczania nowych funkcji na czas i w ramach budżetu dzięki platformie Oracle Exadata i konwergentnym możliwościom systemu bazodanowego Oracle Database.

  Obejrzyj film o firmie Samsung SDS (2:28)

 • Analizuj chmurowe bazy danych za pomocą modeli uczenia maszynowego

  Możesz z łatwością dodać funkcje Oracle Machine Learning do istniejących aplikacji Oracle Database i błyskawicznie analizować je w bazie danych przy użyciu platformy Exadata.

  Obejrzyj film o NHS (1:10)

28 września 2021 r.

Przedstawiamy Exadata Cloud@Customer X9M — najlepsze rozwiązanie bazodanowe stało się jeszcze lepsze

Bob Thome, wiceprezes ds. zarządzania produktem w segmencie sprzętowo-programowych systemów bazodanowych i usług chmurowych, Oracle

„Korzystając z rozwiązania Exadata Cloud@Customer X9M, uzyskuje się wydajność lepszą nawet o 87%, można też konsolidować więcej obciążeń i automatyzować chmurę, by przyspieszyć wprowadzanie produktów na rynek i zmniejszyć koszty. Za sprawą elastycznego składowania można od razu dopasować infrastrukturę do swoich potrzeb, a eliminując konieczność płacenia za niepotrzebną infrastrukturę, zaoszczędzimy nawet 45%”.

Pierwsze kroki


Skontaktuj się ze specjalistą Oracle

Dowiedz się, jak rozwiązania Oracle Exadata pomogą zaspokoić konkretne potrzeby biznesowe Twojej firmy.