Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

Optymalne wykorzystanie Oracle Database

Kluczowe w Twojej działalności bazy danych Oracle muszą zapewniać wydajność, dostępność i bezpieczeństwo — w opłacalny sposób, obsługujący lokalne wdrożenia i uaktualnienia do chmury.

Wysoka wydajność

Czas to pieniądz — pod wieloma względami. Oracle Exadata zawiera unikalne funkcje, które były współtworzone z Oracle Database, aby przyspieszyć Twoją działalność. Umożliwia firmom przetwarzanie większej liczby zamówień w krótszym czasie i przy mniejszych opóźnieniach, zwiększa widoczność w czasie rzeczywistym w systemach ERP oraz pozwala na szybką identyfikację i reagowanie na trendy klientów.

Opłacalność

Firmy IT są pod stałą presją, aby robić więcej przy obniżonych kosztach. Oracle Exadata zapewnia większą wartość inwestycji w IT niż tradycyjna samodzielnie tworzona infrastruktura. Zmniejsza koszty i złożoność serwerów i pamięci masowych Oracle Database, obniża koszty licencjonowania baz danych i redukuje koszty operacyjne IT dzięki automatyzacji zarządzania.

Elastyczność chmury

Chmura zmienia sposób prowadzenia biznesu. Teraz możesz uzyskać lepsze wyniki już dziś i planować jutro dzięki sprawdzonej w chmurze infrastrukturze Oracle Exadata, która jest dostępna w czterech modelach wykorzystania: lokalnie, w chmurze u klienta, w chmurze publicznej oraz jako Oracle Autonomous Database — wszystkie te modele są zoptymalizowane pod kątem Oracle Database i oprogramowania Oracle.

Oracle Exadata dla Twojej roli

Linie menedżerów biznesowych

Zwiększ tempo działalności i innowacji dzięki unikalnym funkcjom, które przyspieszają przetwarzanie transakcji i analizy.

  • Szybsze przetwarzanie danych dla wszystkich użytkowników biznesowych
  • Większa wiedza o klientach i zróżnicowanie konkurencyjne
  • Krótszy czas wprowadzania na rynek nowych produktów i usług

Menedżerowie ds. IT

Wykorzystaj wyjątkowe możliwości rozwiązania Oracle Database, aby spełnić wymagania umów SLA, poprawić bezpieczeństwo i obniżyć koszty.

  • Prowadź strategiczne inicjatywy biznesowe przy mniejszym budżecie i wykorzystując mniejszą liczbę pracowników
  • Zapewnij wydajność i dostępność, jakich wymagają klienci i standardy branżowe
  • Uprość zarządzanie IT i bazami danych dzięki wysokiemu poziomowi konsolidacji

Menedżerowie baz danych

Przyspiesz działanie aplikacji i baz danych oraz uprość administrację dzięki unikalnym możliwościom i automatyzacji.

  • Uprość zarządzanie, wdrażanie poprawek, bezpieczeństwo konserwacji i aktualizacje
  • Uzyskaj wyższą wydajność przy mniejszych modyfikacjach
  • Skróć nieplanowane przestoje dzięki dostępności na poziomie 99,999% i skutecznej ochronie przed utratą danych

Oracle Exadata stoi za innowacjami w firmie Target

Wzrost wydajności o 300% i 5-krotnie szybsze przetwarzanie wsadowe

Dowiedz się więcej

Przedstawiamy produkt Oracle Exadata Database Machine X8

Przedstawiamy produkt Oracle Exadata Database Machine X8

Wiceprezes Oracle, Juan Loaiza, omawia nowe możliwości OLTP i funkcji analitycznych rozszerzających możliwości Oracle Autonomous Database i usług chmurowych.

Oracle przedstawia Oracle Exadata X8: Co to znaczy

Oracle Exadata X8—oczywista przewaga nad systemami samoobsługowymi

IDC dzieli się pierwszymi wrażeniami po premierze Oracle Exadata X8 i wyjaśnia, dlaczego przedsiębiorstwa nie mogą sobie pozwolić na przeoczenie tego rewolucyjnego rozwiązania.

Oracle Exadata albo Zrób to sam

Sztuczna inteligencja zmienia Oracle Exadata X8

Zrozum, dlaczego Wikibon mówi, że kadra kierownicza wyższego szczebla powinna rozważać korzystanie z Exadata X8 i nowszych rozwiązań jako domyślnej platformy dla Oracle Database.

Oracle Exadata X8 zmniejsza zapotrzebowanie na Hadoop i Spark

Oracle Exadata X8 zmniejsza zapotrzebowanie na Hadoop i Spark

Dowiedz się, dlaczego Ovum uważa, że używanie Oracle Exadata do analizowania dużych ilości danych korporacyjnych jest bardziej ekonomiczne niż przenoszenie ich do oddzielnych środowisk Hadoop i Spark.

Oracle Exadata i Oracle Autonomous Database

Oracle Exadata i Oracle Autonomous Database

Dowiedz się, dlaczego Constellation Research twierdzi, że Oracle Exadata X8 to najlepsza platforma do tworzenia środowisk nowej generacji obejmujących wdrożenia lokalne i chmurowe.

Oracle Exadata albo Zrób to sam

Oracle Exadata albo Zrób to sam: Badanie firmy Wikibon

Badania firmy Wikibon pokazują, że budowana samodzielnie infrastruktura ma o 53 procent wyższe koszty ogólne ze względu na 3-krotnie wyższe koszty operacyjne niż w przypadku rozwiązania Oracle Exadata.

Korzyści biznesowe związane z bazującymi na chmurze bazami Oracle Database w odniesieniu do Oracle Exadata

Korzyści biznesowe związane z bazującymi na chmurze bazami Oracle Database w odniesieniu do Oracle Exadata

Zyskaj integrację wielu chmur i spełnij wymagania chmury publicznej, utrzymując poziomy szybkości, skalowalności, kontroli, bezpieczeństwa i dostępności osiągane w systemie lokalnym.

Produkty Oracle Exadata

 

Ponieważ Twoja firma tego potrzebuje

Oracle Exadata zarządza wszystkimi typami obciążeń baz danych, w tym przetwarzaniem transakcji online, hurtowniami danych, analizą danych w pamięci, jak również konsolidacją mieszanych obciążeń w pojedynczym systemie.

Exadata

Exadata On Premises

Rozwiązanie Oracle Exadata obsługuje i chroni systemy bazodanowe Oracle Database klienta, stanowiąc znakomitą podstawę do wdrożenia skonsolidowanej chmurowej bazy danych.

Oracle Exadata On Premises

Oracle Exadata Cloud at Customer

Firma może liczyć na wszystkie zalety zarządzanej przez Oracle usługi chmury publicznej Oracle Exadata Public Cloud Service, korzystając z niej lokalnie, za własną zaporą.

Oracle Exadata Cloud at Customer

Oracle Exadata Cloud Service

Firma może cieszyć się wyjątkowo dużą wydajnością platformy Oracle Exadata — obsługującej najpopularniejszy na świecie system bazodanowy — oraz z prostoty i ekonomiczności chmury publicznej.

Oracle Autonomous Database

Oracle Autonomous Database, pierwsza na świecie autonomiczna baza danych, jest obsługiwana przez Oracle Exadata i jest podstawą przełomowych, autonomicznych hurtowni danych i niezależnych usług przetwarzania transakcji Oracle w chmurze.

Oracle Autonomous Database