Oracle Exadata

 

Optymalne wykorzystanie Oracle Database.

Kluczowe w Twojej działalności bazy danych Oracle muszą zapewniać wydajność, dostępność i bezpieczeństwo — w opłacalny sposób, obsługujący lokalne wdrożenia i uaktualnienia do chmury.

 

Nawet 4 razy większa konsolidacja

Wysoka wydajność

Czas to pieniądz — pod wieloma względami. Oracle Exadata zawiera unikalne funkcje, które były współtworzone z Oracle Database, aby przyspieszyć Twoją działalność. Umożliwia firmom przetwarzanie większej liczby zamówień w krótszym czasie i przy mniejszych opóźnieniach, zwiększa widoczność w czasie rzeczywistym w systemach ERP oraz pozwala na szybką identyfikację i reagowanie na trendy klientów.

 

429% wzrost zwrotu z inwestycji w ciągu 5 lat

Opłacalność

Firmy IT są pod stałą presją, aby robić więcej przy obniżonych kosztach. Oracle Exadata zapewnia większą wartość inwestycji w IT niż tradycyjna samodzielnie tworzona infrastruktura. Zmniejsza koszty i złożoność serwerów i pamięci masowych Oracle Database, obniża koszty licencjonowania baz danych i redukuje koszty operacyjne IT dzięki automatyzacji zarządzania.

 

Zwiększenie wartości biznesowej nawet o 50 mln USD

Elastyczność chmury

Chmura zmienia sposób prowadzenia biznesu. Teraz możesz uzyskać lepsze wyniki już dziś i planować jutro dzięki sprawdzonej w chmurze infrastrukturze Oracle Exadata, która jest dostępna w czterech modelach wykorzystania: lokalnie, w chmurze u klienta, w chmurze publicznej oraz jako Oracle Autonomous Database — wszystkie te modele są zoptymalizowane pod kątem Oracle Database i oprogramowania Oracle.

Ponieważ Twoja firma tego potrzebuje

Oracle Exadata zarządza wszystkimi typami obciążeń baz danych, w tym przetwarzaniem transakcji online, hurtowniami danych, analizą danych w pamięci, jak również konsolidacją mieszanych obciążeń w pojedynczym systemie.

 

Linie menedżerów biznesowych

 • Zwiększ tempo działalności i innowacji dzięki unikalnym funkcjom, które przyspieszają przetwarzanie transakcji i analizy.

  • Szybsze przetwarzanie danych dla wszystkich użytkowników biznesowych
  • Większa wiedza o klientach i zróżnicowanie konkurencyjne
  • Krótszy czas wprowadzania na rynek nowych produktów i usług
 

Menedżerowie ds. IT

 • Wykorzystaj wyjątkowe możliwości rozwiązania Oracle Database, aby spełnić wymagania umów SLA, poprawić bezpieczeństwo i obniżyć koszty.

  • Prowadź strategiczne inicjatywy biznesowe przy mniejszym budżecie i wykorzystując mniejszą liczbę pracowników
  • Zapewnij wydajność i dostępność, jakich wymagają klienci i standardy branżowe
  • Uprość zarządzanie IT i bazami danych dzięki wysokiemu poziomowi konsolidacji
 

Menedżerowie baz danych

 • Przyspiesz działanie aplikacji i baz danych oraz uprość administrację dzięki unikalnym możliwościom i automatyzacji.

  • Uprość zarządzanie, wdrażanie poprawek, bezpieczeństwo konserwacji i aktualizacje
  • Uzyskaj wyższą wydajność przy mniejszych modyfikacjach
  • Skróć nieplanowane przestoje dzięki dostępności na poziomie 99,999% i skutecznej ochronie przed utratą danych
Target
Oracle Exadata wspiera innowacje w firmie Target

Wzrost wydajności o 300% i 5-krotnie szybsze przetwarzanie wsadowe

Dowiedz się więcej

Przedstawiamy produkt Oracle Exadata Database Machine X7
Przedstawiamy produkt Oracle Exadata Database Machine X7

Warto zapoznać się szczegółowo z najważniejszym sprzętem, oprogramowaniem i rozszerzeniami opartymi na chmurze dostępnymi w ramach systemu bazodanowego Oracle Autonomous Database.

Oracle Exadata w porównaniu z samodzielnie tworzonym rozwiązaniem
Oracle Exadata w porównaniu z samodzielnie tworzonym rozwiązaniem: analiza Wikibon

Badanie przeprowadzone przez Wikibon pokazuje, że samodzielnie tworzona infrastruktura (RYO) charakteryzuje się kosztami ogólnymi wyższymi o 53%, które wynikają z 3 razy wyższych kosztów operacyjnych niż w przypadku Oracle Exadata.

Dlaczego Oracle Exadata przewyższa IBM POWER9
Dlaczego Oracle Exadata przewyższa IBM POWER9, w przypadku baz Oracle Database

Nowy raport Dragon Slayer Consulting opisuje wyższość rozwiązania Exadata nad IBM Power Systems pod kątem wydajności, łatwości użytkowania, architektury i łącznych kosztów eksploatacji.

Korzyści biznesowe związane z bazującymi na chmurze bazami Oracle Database w odniesieniu do Oracle Exadata
Korzyści biznesowe związane z bazującymi na chmurze bazami Oracle Database w odniesieniu do Oracle Exadata

Zyskaj integrację wielu chmur i spełnij wymagania chmury publicznej, utrzymując poziomy szybkości, skalowalności, kontroli, bezpieczeństwa i dostępności osiągane w systemie lokalnym.

Netezza EOL: IBM IAS jest błędną ścieżką aktualizacji
Netezza EOL: IBM IAS jest błędną ścieżką aktualizacji

Dragon Slayer Consulting dowodzi, że Oracle Exadata przewyższa IBM IAS w każdej kategorii i że Oracle oferuje lepszą ścieżkę aktualizacji w przypadku Netezza EOL.

Twój system Oracle Exadata, Twój sposób wykorzystania
Twój system Oracle Exadata, Twój sposób wykorzystania

Odkryj unikalne sposoby, w jakie firmy, partnerzy i nasi eksperci wykorzystują Oracle Exadata, aby osiągnąć niezwykłe korzyści dla firmy i dla naszych klientów.

Produkty Oracle Exadata

Oracle Exadata On Premises

Rozwiązanie Oracle Exadata obsługuje i chroni systemy bazodanowe Oracle Database klienta, stanowiąc znakomitą podstawę do wdrożenia skonsolidowanej chmurowej bazy danych.

Oracle Exadata Cloud at Customer

Firma może liczyć na wszystkie zalety zarządzanej przez Oracle usługi chmury publicznej Oracle Exadata Public Cloud Service, korzystając z niej lokalnie, za własną zaporą.

Oracle Exadata Cloud Service

Firma może cieszyć się wyjątkowo dużą wydajnością platformy Oracle Exadata — obsługującej najpopularniejszy na świecie system bazodanowy — oraz z prostoty i ekonomiczności chmury publicznej.

Oracle Autonomous Database

Oracle Autonomous Database, pierwsza na świecie autonomiczna baza danych, jest obsługiwana przez Oracle Exadata i jest podstawą przełomowych, autonomicznych hurtowni danych i niezależnych usług przetwarzania transakcji Oracle w chmurze.

Skontaktuj się z nami