Exadata

Oracle Exadata to platforma bazodanowa dla przedsiębiorstw, która obsługuje obciążenia Oracle Database w dowolnej skali i o dowolnym znaczeniu przy wysokiej wydajności, dostępności i bezpieczeństwu. Skalowalna w poziomie konstrukcja systemu Exadata wykorzystuje unikatowe optymalizacje, które umożliwiają szybsze i skuteczniejsze przetwarzanie transakcji, analizowanie, uczenie maszynowe i obsługę mieszanych obciążeń. Skonsolidowanie różnych obciążeń Oracle Database na platformach Exadata w centrach danych przedsiębiorstwa, Oracle Cloud Infrastructure (OCI) i środowiskach wielochmurowych pomaga organizacjom zwiększyć wydajność operacyjną, zmniejszyć administrowanie IT i obniżyć koszty.

Oracle Database@Azure debiutuje w Europie

Klienci mogą teraz zarejestrować się w usłudze Oracle Database@Azure w regionie Microsoft Azure Germany West Central. Oracle i Microsoft ogłosiły plany oferowania usługi w dodatkowych regionach chmury, w tym w Indiach, Włoszech, Szwecji i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, zwiększając planowaną dostępność Oracle Database@Azure do 15 regionów na całym świecie.

Zarządzanie danymi dla branży usług finansowych

Dowiedz się, jak rozwiązania Oracle do zarządzania danymi, takie jak Oracle Exadata Cloud i Oracle Autonomous Database, wspomagają firmy z sektora usług finansowych w uruchamianiu krytycznych aplikacji do przeprowadzania transakcji i analizy z najwyższą wydajnością, dostępnością, automatyzacją i bezpieczeństwem.

Oracle Exadata upraszcza migracje do chmury

Dowiedz się, dlaczego firma Constellation Research twierdzi, że chmurowe i lokalne rozwiązania na platformie Oracle Exadata zapewniają klientom większe korzyści dzięki bezproblemowemu przenoszeniu obciążeń.

Dlaczego platformy Oracle Exadata są najlepsze dla Oracle Database

Te same możliwości lokalnie i w chmurze

System Oracle Exadata umożliwia klientom uruchamianie bazy danych Oracle z wysoką wydajnością, skalowalnością i dostępnością. Bazy danych można łatwo przenosić między lokalnymi centrami przetwarzania danych, wdrożeniami Cloud@Customer, infrastrukturami OCI i środowiskami wielochmurowymi, w tym Microsoft Azure, umożliwiając klientom tworzenie i uruchamianie wydajnych aplikacji bazodanowych w dowolnym miejscu.

Informacja prasowa: Oracle prezentuje platformy Exadata X10M nowej generacji

Opcje wdrażania firmowych baz danych

Większa automatyzacja

Korzystanie z w pełni zarządzanej bazy danych Oracle Autonomous Database w infrastrukturze Exadata w OCI pozwala organizacjom błyskawicznie tworzyć aplikacje chmurowe oraz eliminować zarządzanie infrastrukturą i oprogramowaniem bazy danych. Korzystanie z infrastruktury Exadata Cloud@Customer w centrach danych klientów daje większe korzyści oraz pomaga rozwiązywać problemy z miejscem przechowywania danych, zabezpieczeniami i opóźnieniami.

Przeczytaj historię EOPYY

Większa wydajność i skalowalność wszelkich obciążeń

Dzięki skalowalnej w poziomie architekturze Oracle Exadata organizacje mogą niezależnie konfigurować zasoby obliczeniowe i pamięć masową w celu optymalizacji wydajności bazy danych oraz tworzyć hurtownie danych o pojemności do 40 PB przy użyciu Oracle Hybrid Columnar Compression (HCC). Ponadto Exadata Cloud@Customer umożliwia organizacjom uruchomienie zautomatyzowanej usługi Oracle Exadata Database Service i w pełni zarządzanej bazy danych Autonomous Database w ich centrach danych z minimalnym opóźnieniem SQL dla aplikacji OLTP oraz z najwyższą przepustowością SQL dla zadań przetwarzania związanych z analizami i uczeniem maszynowym.

Przeczytaj historię HDFC Life

Niższe koszty infrastruktury i zarządzania

Organizacje mogą zmniejszyć łączne koszty, konsolidując w infrastrukturze Exadata zadania przetwarzania Oracle Database w dowolnej skali i o dowolnej krytyczności. Potrzebują mniejszej infrastruktury i działają efektywniej dzięki znacznie mniejszemu wyposażaniu. Automatyzacja typowych zadań DBA, takich jak indeksowanie, dostrajanie i instalowanie poprawek, pozwala klientom zmniejszyć koszty operacyjne.

Przeczytaj historię Talcott Resolution

Exadata

Najwyższa wydajność dla Oracle Database w chmurze

Organizacje mogą korzystać z unikatowych optymalizacji sprzętu i oprogramowania Exadata przyspieszających obsługę wszystkich obciążeń bazy danych poprzez korzystanie z Autonomous Database i Exadata Database Service w dedykowanej infrastrukturze Exadata Cloud Infrastructure w OCI. Zaawansowana automatyzacja chmury, dynamiczne skalowanie zasobów i elastyczne ceny subskrypcji umożliwiają klientom szybszą obsługę obciążeń bazodanowych przy niższych kosztach.

Cechy

– Automatyzacja środowiska Oracle Cloud Infrastructure umożliwia klientom szybkie udostępnianie baz danych i zarządzanie nimi przez cały cykl życia, co pozwala zwiększyć produktywność.

– Niewielkie konfiguracje początkowe i niezależne 16-krotne skalowanie serwerów baz danych i 21-krotne skalowanie zasobów pamięci masowej pozwalają klientom zwiększyć wydajność i obniżyć koszty poprzez wdrażanie tylko zasobów potrzebnych do obsługi bieżących obciążeń.

– Wysoka równoległość z minimalnymi opóźnieniami odczytu SQL umożliwia aplikacjom obsługę transakcyjnych aplikacji o dużej przepustowości przy niskich kosztach.

 

– Inteligentne serwery pamięci masowej odciążają przetwarzanie SQL z serwerów bazodanowych i zapewniają przepustowość do 2880 GB/s, umożliwiając klientom generowanie głębszych analiz opartych na danych dzięki petabajtom nieskompresowanych baz danych i dziesiątkom petabajtów skompresowanych hurtowni danych.

– Skalowalna w poziomie konstrukcja systemu Exadata z setkami, a nawet tysiącami rdzeni przetwarzających i do 44 TB pamięci umożliwia klientom konsolidację większej liczby baz danych w ramach jednej usługi, zwiększając wydajność operacyjną i obniżając koszty.

– Elastyczne ceny subskrypcji ze skalowaniem zużycia w trybie online pozwalają klientom ściśle kontrolować koszty i spełniać maksymalne wymagania bez przerywania operacji.

–Dedykowana infrastruktura zwiększa odizolowanie i bezpieczeństwo zadań przetwarzania.

Zautomatyzowane i w pełni zarządzane bazy danych na platformie hybrydowej chmurowej bazy danych

Oracle Exadata Cloud@Customer to najprostszy sposób na przeniesienie krytycznych dla prowadzonej działalności zadań przetwarzania Oracle Database do chmury przy użyciu zautomatyzowanej usługi Exadata Database Service i w pełni zarządzanej bazy danych Autonomous Database. Rozwiązanie oparte na najnowszej technologii Exadata wprowadza automatyzację i ekonomię chmury do centrów danych klientów oraz pomaga spełniać wymagania dotyczące miejsca przechowywania danych.

Cechy

– Bezpieczne wdrożenie za zaporami sieciowymi w centrach danych klientów pomaga przedsiębiorstwom spełniać wymagania dotyczące lokalizacji danych, bezpieczeństwa i dozwolonych opóźnień.

– Uruchamianie bazy danych Autonomous Database i Exadata Database Service jednocześnie w tej samej infrastrukturze Exadata Cloud@Customer umożliwia klientom efektywną konsolidację zadań przetwarzania w swoich centrach danych.

– Infrastruktura posiadana, utrzymywana i zarządzana przez Oracle pozwala klientom wyeliminować koszty kapitałowe i zarządzania, podczas gdy praca z Autonomous Database radykalnie zmniejsza zadania zarządzania administratorami baz danych.

– Rozpoczynanie konfiguracji z dwoma serwerami baz danych i trzema serwerami pamięci masowej zapewnia 380 dostępnych rdzeni przetwarzania baz danych, 192 rdzeni przetwarzania SQL na serwerach pamięci masowej, 135 GB/s przepustowości analitycznej oraz 240 TB pojemności użytkowej pamięci masowej, spełniając połączone potrzeby wielu organizacji w zakresie przetwarzania baz danych Oracle Database.

 

– Niezależne 16-krotne skalowanie serwerów baz danych i 21-krotne skalowanie zasobów pamięci masowej pozwala klientom dostosować rozwiązania do bieżących potrzeb i dodać dodatkowe funkcje w miarę zmiany wymagań.

– Wysoka równoległość, małe opóźnienia przy odczycie SQL i przepustowość operacji analitycznych do 2880 GB/s dzięki skompresowanym bazom danych HCC (40 PB) pozwalają organizacjom szybko, skutecznie i ekonomicznie uruchamiać procesy przetwarzania transakcji, analizy, uczenia maszynowego i innych baz danych.

– Elastyczne ceny subskrypcji ze skalowaniem zużycia w trybie online pozwalają klientom ściśle kontrolować koszty i spełniać maksymalne wymagania bez przerywania operacji.

– Oracle Operator Access Control pozwala zespołom IT klientów zająć się problemami dotyczącymi zdalnego zarządzania, autoryzując, ograniczając, monitorując i kontrolując wszystkie zdalne zarządzanie infrastrukturą.

Wydajność, skalowalność i dostępność rozwiązań lokalnych dla Oracle Database

Oracle Exadata Database Machine umożliwia klientom sprostanie potrzebom rosnących obciążeń lokalnych, zapewniając najwyższą wydajność, skalę i dostępność w przypadku obciążeń związanych z przetwarzaniem transakcji, analizami i uczeniem maszynowym w bazie danych. Konsolidując obciążenia baz danych na dowolnej skali i krytyczności w jednym systemie, klienci zmniejszają zapotrzebowanie na infrastrukturę, zmniejszają potrzeby administracyjne i obniżają koszty.

Cechy

– Zintegrowane, kompleksowe rozwiązanie z wbudowaną wysoką dostępnością i comiesięcznym instalowaniem poprawek umożliwia zespołom IT zmniejszenie zarządzania systemami przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa.

– Rozpoczynanie konfiguracji z 384 rdzeniami do przetwarzania baz danych, 192 rdzeniami do przetwarzania SQL na serwerach pamięci masowej, przepustowością analityczną 135 GB/s oraz 30,72 TB pamięci flash zoptymalizowanymi pod kątem pojemności spełniają połączone potrzeby wielu organizacji w zakresie przetwarzania baz danych Oracle Database.

– Możliwość skalowania systemów z jednym lub wieloma regałami z elastyczną liczbą serwerów bazodanowych i magazynowych na regał zaspokaja potrzeby konsolidacji baz danych praktycznie każdej organizacji.

 

– Wyjątkowe możliwości, takie jak odciążanie infrastruktury poprzez przenoszenie przetwarzania transakcji SQL na inteligentne serwery pamięci masowej oraz automatyczne indeksowanie, pozwalają klientom skalować wydajność aplikacji przy minimalnym dostrajaniu ze strony administratorów baz danych

– Obsługa praktycznie każdego typu danych, obciążenia i stylu programowania pozwala programistom skupić się na innowacjach zamiast na integracji, tworzyć nowe aplikacje oparte na danych i zdarzeniach lub dodawać możliwości do obecnych bez konieczności rozbudowania możliwości zewnętrznych.

Pełny potencjał Oracle Exadata Database w środowisku Microsoft Azure

Dzięki Oracle Exadata Database@Azure przedsiębiorstwa mogą uruchamiać obciążenia w wybranym przez siebie miejscu, dokonywać modernizacji i wprowadzać innowacje dzięki usługom Oracle i Azure oraz upraszczać zakupy i zarządzanie w chmurze. Klient może połączyć wybrane przez siebie usługi Azure z usługami Oracle Autonomous Database i Oracle Exadata Database Service, które są głęboko zintegrowane i kolokowane w ramach centrów przetwarzania danych Azure, aby w ten sposób uzyskać wysoką wydajność, skalowalność i dostępność dla swoich obciążeń Oracle Database.

Cechy

- najwyższy poziom wydajności, skalowalności i dostępności Orale Database dzięki zastosowaniu infrastruktury Oracle Exadata

- cena i dostępne funkcje są porównywalne do ceny i funkcji infrastruktury OCI, w tym usługi Oacle Real Application Clusters

- prosta obsługa, bezpieczeństwo i opóźnienia typowe dla pojedynczego środowiska operacyjnego na platformie Azure, w tym federacyjne zarządzanie tożsamością i dostępem dla usług bazodanowych za pomocą Microsoft Entra ID

 

- dzienniki, metryki i zdarzenia w ramach usług Oracle Database dostępne bezpośrednio na platformie Azure na potrzeby uproszczenia monitorowania i rozwiązywania problemów.

- możliwość dokonywania zakupów za pośrednictwem Azure Marketplace z bieżącymi zobowiązaniami Azure oraz możliwość korzystania z bieżących licencji Oracle Database i bezterminowych umów licencyjnych

 

Deutsche Bank wybiera Exadata Cloud@Customer, by znacząco obniżyć koszty

„Oracle wpisuje się w [naszą] strategię i uzupełnia nasze dotychczasowe rozwiązania. Niektóre aplikacje pozostaną obsługiwane lokalnie — musimy inwestować w ich upraszczanie. To rozwiązanie w pełni wspiera naszą strategię chmurową, umożliwia korzystanie z modelu «technologia jako usługa» i przynosi znaczące korzyści finansowe.”.

Bernd Leukert
Kierownik ds. technologii, danych i innowacji, Deutsche Bank

Guitar Center uzyskuje o 30% lepsze wyniki i ma większą zdolność adaptacji dzięki Exadata Database Service

„Dzięki OCI i Exadata Database Service jesteśmy w stanie obsługiwać silnie powiązane rozproszone środowisko chmurowe bez konieczności przenoszenia naszych głównych systemów na inną platformę. Poprawiliśmy wydajność naszych systemów i spodziewamy się obniżenia kosztów o ponad 40%, co pozwala nam zapewniać naszym klientom nowe usługi i doświadczenia".

Ravi Balwada,
dyrektor ds. wdrożeń i rozwoju technologii Guitar Center

Samsung SDS wprowadza innowacje, korzystając z 300 systemów Oracle Exadata

„Wdrożyliśmy blisko 300 systemów Exadata dla naszych klientów z sektora produkcyjnego, usług finansowych, budownictwa i inżynierii oraz usług publicznych i prywatnych. Zgodnie z naszą strategią w zakresie innowacji cyfrowych, która obejmuje m.in. przejście do chmury dla przedsiębiorstw, wdrożyliśmy pierwsze rozwiązanie Exadata Cloud@Customer w jednym z naszych centrów danych; niebawem zamierzamy też wdrożyć system Oracle Autonomous Database”.

Dr WP Hong
Dyrektor naczelny, Samsung SDS

FedEx przenosi system należności do Oracle Cloud i Exadata Database Service

„Cieszę się, że podjęliśmy decyzję o przeniesieniu instancji Oracle E-Business Suite do OCI. Jest to jedna z najlepszych decyzji, w których miałem udział na przestrzeni 23 lat w FedEx”.

Rajesh Singh
Wiceprezes działu IT, FedEx

TIM Brasil wprowadza architekturę wielochmurową z bazami danych działającymi w Oracle Exadata Database Service

„Przechodzimy ważną transformację w oparciu o chmurę w celu ulepszenia naszego podejścia do zakresie środowiska, społeczności i zarządzania. Posługując się strategią wielochmurową, staliśmy się pierwszym dostawcą usług komunikacyjnych w Brazylii, który przeniósł 100% swoich zadań przetwarzania do chmury. Obejmuje to przeniesienie naszego systemu fakturowania klientów, naszych zadań przetwarzania CRM i VMware do Oracle Cloud Infrastructure”.

Pietro Labriola
Prezes, TIM Brazylia

LALUX wprowadza innowacje i utrzymuje suwerenność danych, korzystając z Oracle Exadata Cloud@Customer

„Mamy do czynienia z Solvency II, wytycznymi dotyczącymi zarządzania IT w chmurze, RODO i nie tylko. Utrzymanie zgodności z tymi regułami pochłania ważną część budżetu i wydajności kosztem projektów innowacji. Jednak pokolenie nowych technologii, zwłaszcza w dziedzinie danych, stanowi ogromną szansę dla LALUX jako środowiska innowacji”.

Vincent Arnal
Kierownik działu IT, LALUX

Exadata — przykłady zastosowania

 • Wprowadź chmurową bazę danych do firmowych centrów danych

  Upraszczaj prywatne chmurowe bazy danych i zwiększaj wydajność programistów, korzystając z usług Exadata Database Service i Autonomous Database w systemie Exadata Cloud@Customer.

  Przeczytaj historię Fibabanka

 • Korzystaj z newralgicznych aplikacji w tempie, w jakim działa firma

  Uruchamiaj pakiety aplikacji Oracle i innych firm szybciej i ekonomiczniej, zwiększając wydajność przetwarzania transakcji i raportowania.

  Przeczytaj historię firmy Equinix

 • Zyskaj więcej informacji

  Operuj szybciej hurtowniami danych i zdobywaj nowe informacje dzięki platformie Oracle Exadata – lokalnie lub w OCI.

  Przeczytaj historię firmy Bofrost

 • Konsoliduj bazy danych w celu zwiększenia wydajności i zmniejszenia kosztów

  Uruchamiaj zautomatyzowaną usługę Exadata Database Service i w pełni zarządzaną bazę danych Autonomous Database w tym samym środowisku Oracle Exadata Cloud@Customer, zwiększając wydajność konsolidacji oraz zmniejszając przy tym koszty zarządzania i użytkowania.

  Przeczytaj historię Talcott Resolution

 • Przyspiesz architektury wielochmurowe

  Wykorzystaj najlepsze aspekty wielu chmur, uruchamiając aplikacje w Microsoft Azure lub innych chmurach, a wysokowydajne bazy danych w Exadata Cloud Infrastructure w OCI.

  Przeczytaj historię firmy Cox Automotive

22 CZERWCA 2023 r.

Przedstawiamy Exadata Cloud@Customer X10M

Bob Thome, wiceprezes ds. zarządzania produktami Exadata Cloud@Customer

Exadata Cloud@Customer X10M zapewnia ekstremalnie wysoką skalowalność, wydajność i ekonomię, umożliwiając wykonywanie większej liczby transakcji OLTP i bardziej złożonych analiz oraz konsolidację większych obciążeń. Dzięki 190 rdzeniom procesora na serwer bazy danych i 64 rdzeniom na serwer pamięci masowej można wykonywać więcej pracy z mniejszą liczbą serwerów, co zmniejsza ogólną subskrypcję infrastruktury.

Zacznij korzystać z rozwiązań Exadata


Skontaktuj się ze specjalistą Oracle

Dowiedz się, jak rozwiązania Oracle Exadata pomogą zaspokoić konkretne potrzeby biznesowe Twojej firmy.