Zero Data Loss Autonomous Recovery Service

Oracle Database Zero Data Loss Autonomous Recovery Service to w pełni zarządzana usługa ochrony danych przeznaczona dla baz danych Oracle działających w infrastrukturze Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Unikalne, zautomatyzowane funkcje chronią zmiany w bazach danych Oracle w czasie rzeczywistym, sprawdzają poprawność kopii zapasowych bez konieczności ponoszenia kosztów związanych z produkcyjną bazą danych oraz umożliwiają szybkie, przewidywalne odzyskanie danych z dowolnego punktu w czasie. Niskie koszty uzależnione od ilości chronionych danych oznaczają, że model ochrony zapewniający brak utraty danych jest dostępny dla organizacji o każdej wielkości i praktycznie każdym budżecie.

Innowacje w Oracle Database

Nowości w Oracle Database 23c beta oraz usługach i produktach bazodanowych Oracle przyczynią się do uproszczenia procesów tworzenia i poprawy ochrony aplikacji o znaczeniu krytycznym.

Zero Data Loss Autonomous Recovery Service — przypadki użycia

 • Ograniczenie skutków cyberataków

  Zapewnij ciągłą ochronę baz danych Oracle dzięki zastosowaniu ochrony danych w czasie rzeczywistym w usłudze Recovery Service i złagodź skutki cyberataków dzięki szybkiemu odzyskiwaniu baz danych z dowolnego punktu w czasie.

 • Ogranicz ryzyko utraty danych

  Automatyczne zabezpieczenie transakcji bazodanowych w trakcie ich przeprowadzania, zmniejszające akceptowalną skalę utraty danych z okresu pomiędzy 15 minutami i kilkoma godzinami do poniżej jednej sekundy . Pełne przywrócenie kopii zapasowej do stanu sprzed cyberataku lub innego problemu zagrażającego produkcyjnej bazie danych.

 • Centralne zarządzanie ochroną danych

  Skonsoliduj ochronę danych ze wszystkich baz działających w ramach usług Exadata Database Service, Autonomous Database—Dedicated oraz Base Database Service w ramach przedziału OCI.

 • Minimalizacja wykorzystania procesora przez usługi bazodanowe

  Używaj mniej zasobów procesora w produkcyjnych usługach baz danych na potrzeby procesów tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania poprzez przydzielenie sprawdzania poprawności kopii zapasowych baz danych i innych procesów usłudze Recovery Service.

16 CZERWCA 2023 r.

Przedstawiamy funkcje Zero Data Loss Recovery w usługach Oracle Exadata Database Service i Oracle Base Database Service

Kelly Smith, starszy główny kierownik produktu, Oracle
Dileep Thiagarajan, starszy główny kierownik produktu, Oracle

Z przyjemnością ogłaszamy ogólną dostępność i obsługę usługi Oracle Database Zero Data Loss Autonomous Recovery Service (ZRCV) w usługach Oracle Exadata Database Service on Dedicated Infrastructure (ExaDB-D) i Oracle Base Database (BaseDB) Service. Obejmuje to unikalne funkcje ochrony chmurowych baz danych, takie jak cele punktu odzyskiwania bez utraty danych, kompleksowe szyfrowanie kopii zapasowych, przyrostowy paradygmat tworzenia trwałych kopii zapasowych, ciągłe sprawdzanie poprawności odzyskiwania bazy danych i dogłębne monitorowanie odzyskiwalności bazy danych.

Przeczytaj cały wpis

Pierwsze kroki z usługą Oracle Database Zero Data Loss Autonomous Recovery Service


Wypróbuj bezpłatnie

Poznaj zawsze bezpłatne usługi Oracle w praktyce.


Kontakt

Dowiedz się, jak usługa Zero Data Loss Autonomous Recovery Service może przynieść korzyści Twojej firmie.