Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Skontaktuj się z nami Zaloguj się do Oracle Cloud

Zero Data Loss Autonomous Recovery Service

Oracle Database Zero Data Loss Autonomous Recovery Service to w pełni zarządzana usługa ochrony danych przeznaczona dla baz danych Oracle działających w infrastrukturze Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Unikalne, zautomatyzowane funkcje chronią zmiany w bazach danych Oracle w czasie rzeczywistym, sprawdzają poprawność kopii zapasowych bez konieczności ponoszenia kosztów związanych z produkcyjną bazą danych oraz umożliwiają szybkie, przewidywalne odzyskanie danych z dowolnego punktu w czasie. Niskie koszty uzależnione od ilości chronionych danych oznaczają, że model ochrony zapewniający brak utraty danych jest dostępny dla organizacji o każdej wielkości i praktycznie każdym budżecie.

Zero Data Loss Autonomous Recovery Service — funkcje

Ciągła ochrona i szybkie odzyskiwanie

Ciągła ochrona skraca RPO

Transakcje Oracle Database są przesyłane do usługi Recovery Service w czasie rzeczywistym, co pozwala ograniczyć potencjalną utratę danych i skrócić cele punktów odzyskiwania (ang. recovery point objectives, RPO) z przedziału pomiędzy 15 minutami a dwiema godzinami do mniej niż jednej sekundy.

Szybkie, przewidywalne przywracanie danych skraca czas przestojów

Automatyczne odzyskiwanie danych z usług bazodanowych przebiega szybko i niezawodnie dzięki wykorzystaniu wirtualnych pełnych kopii zapasowych tworzonych przez usługę Recovery Service. Wyeliminowanie konieczności oddzielnego przywracania i stosowania wielu przyrostowych kopii zapasowych obniża cele dotyczące czasu odzyskiwania (ang. recovery time objective, RTO) i sprawia, że jest on przewidywalny.

Sprawdzanie poprawności kopii zapasowych zwiększa możliwości w zakresie odzyskiwania danych

Usługa Recovery Service sprawdza poprawność kopii zapasowych z uwzględnieniem bazy danych, potwierdzając, że można skutecznie odzyskać chronione bazy danych oraz że dostępne są wszystkie pliki potrzebne do odzyskania danych z konkretnego punktu w czasie.

Stan odzyskiwalności w czasie rzeczywistym upraszcza administrację

Cele i stan odzyskiwalności są zawsze dostępne w odniesieniu do wszystkich chronionych baz danych, łącznie z informacjami o potencjalnej utracie danych oraz o tym, z jakiego najdalszego momentu w przeszłości można odzyskać bazę danych, co zwiększa pewność, że kluczowe bazy danych będzie można w razie potrzeby odzyskać.

Sprawdzona w przedsiębiorstwach technologia zmniejsza ryzyko

Usługa Recovery Service, która została zbudowana na sprawdzonym fundamencie technologicznym rozwiązania Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance, dodaje kompleksową automatyzację chmury, która ułatwia korzystanie z niej, oraz korzystne pod względem ekonomicznym funkcje chmurowe, dzięki którym organizacje dowolnej wielkości i o dowolnym budżecie mogą uzyskać wyższą dostępność i niezawodność.

Ciągła ochrona i szybkie odzyskiwanie

Pełne odzyskiwanie chronionych baz danych — bez utraty danych

Ochrona zapewniająca brak utraty danych umożliwia odzyskanie danych z konkretnego punktu w czasie

Bieżące transakcje związane z poszczególnymi chronionymi bazami danych są automatycznie przesyłane do usługi Recovery Service w czasie rzeczywistym, co umożliwia osiągnięcie RPO z mniej niż jedną sekundą potencjalnej utraty danych oraz odzyskanie danych z dowolnego punktu w czasie przed cyberatakiem lub problemem, który naraził na szwank produkcyjną bazę danych.

Wymuszone szyfrowanie kopii zapasowych zapewnia wysokie bezpieczeństwo

Szyfrowanie kopii zapasowych jest wymuszane w przypadku wszystkich chronionych baz danych, co zapewnia większe bezpieczeństwo poprzez uniemożliwienie korzystania z kopii zapasowych bez kluczy szyfrujących, które nigdy nie są przechowywane w usłudze Recovery Service.

Sprawdzanie poprawności z uwzględnieniem bazy danych zapewnia ochronę przed atakami

Zidentyfikowanie niespójnej kopii zapasowej jest kluczem do wykrycia ataków z wykorzystaniem złośliwego oprogramowania lub ransomware. Usługa Recovery Service sprawdza wszystkie przychodzące kopie zapasowe pod kątem poprawności bloków Oracle, co pozwala administratorom na natychmiastowe poddanie systemów kwarantannie i przeprowadzenie dalszych badań.

Funkcja przechowywania kopii zapasowych zabezpiecza przed przypadkowym lub złośliwym usunięciem

Usługa Recovery Service obejmuje okres odzyskiwania wynoszący minimum 14 dni, który można przedłużyć do 95 dni. Kopii zapasowych nie można arbitralnie usuwać, a jeśli chroniona baza danych zostanie usunięta, jej kopie zapasowe będą zachowane przez minimum 72 godziny, zapewniając okres buforowy, który umożliwia odzyskanie bazy danych w przypadku przypadkowego usunięcia.

Rozdział obowiązków zwiększa bezpieczeństwo dostępu do kopii zapasowych

Usługa Recovery Service jest logicznie i fizycznie odseparowana od usług OCI Oracle Database, które chroni, a dostęp do niej jest kontrolowany poprzez ścisły rozdział obowiązków pomiędzy administratora bazy danych (DBA) i administratora usługi odzyskiwania. Użytkownicy z uprawnieniami administratora bazy danych mogą inicjować operacje tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania, podczas gdy administrator Recovery Service zarządza wszystkimi zasadami tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania oraz monitoruje wykorzystanie kopii zapasowych, stan odzyskiwania i alerty.

Ochrona zapewniająca brak utraty danych

Automatyzacja chmury zmniejsza złożoność ochrony danych

Automatyzacja chmury ułatwia tworzenie kopii zapasowych baz danych

Skonfiguruj automatyczne tworzenie kopii zapasowych i (opcjonalnie) włącz ochronę danych w czasie rzeczywistym, aby zapewnić ciągłą ochronę transakcji — wszystko to w mniej niż pięciu kliknięciach.

Automatyzacja eliminuje zgadywanie z procesu odzyskiwania danych

Odzyskiwanie jest proste; wystarczy wybrać żądany punkt odzyskiwania — np. najnowszy możliwy — i czas określony przez użytkownika lub SCN wybrany przez użytkownika, a następnie kliknąć, aby przywrócić bazę danych.

Integracja z narzędziem Oracle Metrics Explorer zapewnia szerszy wgląd w działalność operacyjną

Rozszerzone metryki kopii zapasowych i pełna integracja z automatyzacją chmury i konsolą zarządzania bazami danych OCI umożliwia klientom przeglądanie wszystkich aspektów operacyjnych i metryk ekosystemu baz danych — od produkcji do ochrony.

Scentralizowane administrowanie kopiami zapasowymi upraszcza zarządzanie

Z łatwością zarządzaj kopiami zapasowymi wszystkich baz danych działających w usługach Exadata Database Service, Autonomous Database—Dedicated i Base Database Services. Ujednolicony pulpit nawigacyjny umożliwia wyświetlenie aktualnego stanu odzyskiwalności, wykorzystania miejsca na kopie zapasowe i zasad ochrony dotyczących wszystkich chronionych baz danych oraz wyszukiwanie według baz danych na stronie właściwości.

Proaktywne alerty dotyczące odzyskiwania zmniejszają ryzyko

Otrzymuj alerty dotyczące odzyskiwalności, np. gdy ryzyko utraty danych przekroczy próg ostrzegawczy, co zagraża zgodności z SLA.

Automatyzacja zmniejsza liczbę błędów ludzkich

Zautomatyzowane funkcje ochrony, sprawdzania poprawności i odzyskiwania baz danych klientów eliminują wiele błędów ludzkich, znacznie zmniejszając prawdopodobieństwo, że administratorzy baz danych będą musieli odzyskiwać dane ręcznie.

Automatyzacja chmury zmniejsza złożoność ochrony danych

Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki mniejszemu wykorzystaniu bazy danych

Kopie zapasowe incremental forever minimalizują koszty ogólne związane z produkcyjnymi bazami danych.

Zautomatyzowane kopie zapasowe incremental-forever są szybkie i eliminują potrzebę cotygodniowego wykonywania pełnych kopii zapasowych produkcyjnej bazy danych.

Odciążenie procesu sprawdzania poprawności zwiększa wydajność operacyjną

Optymalizacje w zakresie systemu Oracle Database, w tym odciążenie procesów sprawdzania poprawności kopii zapasowych poprzez przeniesienie ich do usługi Recovery Service, zmniejszają koszty ogólne związane z usługą bazodanową, dzięki czemu Twoje produkcyjne bazy danych działają z najwyższą możliwą wydajnością, bez ograniczeń zasobów spowodowanych procesami tworzenia kopii zapasowych.

Szybkie, przewidywalne przywracanie skraca czas przestojów

Usługa Recovery Service automatycznie generuje wirtualną pełną kopię zapasową na początku procesu odzyskiwania, umożliwiając szybsze i bardziej przewidywalne odzyskiwanie w porównaniu z tradycyjnymi podejściami, które wymagają przywrócenia pełnej kopii zapasowej, a następnie przywrócenia i zastosowania przyrostowych kopii zapasowych.

Spójność umożliwia lepsze zarządzanie danymi

Standaryzacja kopii zapasowych baz danych z funkcjami automatycznej ochrony i zarządzania odzyskiwaniem na podstawie zasad zapewnia spójne zarządzanie w ich całym cyklu życia.

Możliwość wyboru subskrypcji zmniejsza koszty w przypadku baz danych niższego poziomu

W przypadku baz danych o mniej restrykcyjnych umowach dotyczących poziomu usług (SLA) klienci mogą zminimalizować koszty, korzystając z usługi Autonomous Recovery Service, która obejmuje wszystkie funkcje oprócz ochrony danych w czasie rzeczywistym.

Automatyzacja chmury zmniejsza złożoność ochrony danych

Zero Data Loss Autonomous Recovery Service — przypadki użycia

 • Ograniczenie skutków cyberataków

  Zapewnij ciągłą ochronę baz danych Oracle dzięki zastosowaniu ochrony danych w czasie rzeczywistym w usłudze Recovery Service i złagodź skutki cyberataków dzięki szybkiemu odzyskiwaniu baz danych z dowolnego punktu w czasie.

 • Ogranicz ryzyko utraty danych

  Automatycznie zabezpieczaj transakcje bazodanowe w trakcie ich przeprowadzania, redukując RPO do mniej niż jednej sekundy z przedziału czasowego od 15 minut do nawet kilku godzin. W pełni odzyskaj kopię zapasową z punktu ostatniej zatwierdzonej transakcji.

 • Centralne zarządzanie ochroną danych

  Skonsoliduj ochronę danych ze wszystkich baz działających w ramach usług Exadata Database Service, Autonomous Database—Dedicated oraz Base Database Services w ramach przedziału OCI.

 • Minimalizacja wykorzystania procesora przez usługi bazodanowe

  Używaj mniej zasobów procesora w produkcyjnych usługach baz danych na potrzeby procesów tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania poprzez przydzielenie sprawdzania poprawności kopii zapasowych baz danych i innych procesów usłudze Recovery Service.

18 PAŹDZIERNIKA 2022 R.

Przedstawiamy usługę Oracle Database Zero Data Loss Autonomous Recovery Service

Kelly Smith, starszy główny kierownik produktu, Oracle

Zespół ds. produktów Oracle do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych z przyjemnością przedstawia usługę Zero Data Loss Autonomous Recovery Service. Ta nowa usługa w ramach Oracle Cloud Infrastructure (OCI) jest oparta na opracowanej przez Oracle lokalnej technologii Zero Data Loss Recovery Appliance i zapewnia możliwość ochrony usług Oracle Database działających w OCI. Usługa Recovery Service pomaga organizacjom spełnić kluczową dla biznesu potrzebę ograniczenia ryzyka związanego z oprogramowaniem ransomware, wymagania finansowe związane z poprawą efektywności operacyjnej oraz oczekiwania użytkowników dotyczące prostoty chmury.

Przeczytaj cały wpis

Polecane wpisy na blogu

Pierwsze kroki


Wypróbuj bezpłatnie

Poznaj zawsze bezpłatne usługi Oracle w praktyce.


Kontakt

Dowiedz się, jak usługa Zero Data Loss Autonomous Recovery Service może przynieść korzyści Twojej firmie.