Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

We suggest you try the following to help find what you're looking for:

 • Check the spelling of your keyword search.
 • Use synonyms for the keyword you typed, for example, try “application” instead of “software.”
 • Try one of the popular searches shown below.
 • Start a new search.

 

Trending Questions

Modele wdrożenia bazy danych w chmurze

Istnieją dwa główne modele chmurowych baz danych.

 • Tradycyjny, który jest bardzo podobny do lokalnej bazy danych zarządzanej na miejscu — z wyjątkiem dostarczania infrastruktury. W tym przypadku organizacja nabywa przestrzeń maszyn wirtualnych od dostawcy usług w chmurze, a baza danych jest wdrażana w chmurze. Programiści w organizacji sterują bazą danych przy użyciu modelu DevOps lub tradycyjnie, zatrudniając pracowników IT. Organizacja jest odpowiedzialna za nadzór i zarządzanie bazami danych.
 • Baza danych jako usługa (DBaaS) , w której organizacja zawiera umowę z dostawcą usług w chmurze w modelu płatnej subskrypcji. Dostawca usług oferuje użytkownikowi końcowemu szereg zadań operacyjnych, konserwacyjnych, administracyjnych i zarządzania bazami danych w czasie rzeczywistym. Baza danych działa w infrastrukturze dostawcy usług w chmurze. Ten model użytkowania zazwyczaj obejmuje automatyzację w zakresie udostępniania, tworzenia kopii zapasowych, skalowania, wysokiej dostępności, zabezpieczeń, instalacji poprawek i monitorowania kondycji. Model DBaaS zapewnia organizacjom największą wartość, umożliwiając im zarządzanie outsourcingową bazą danych zoptymalizowaną przez automatyzację oprogramowania, zamiast zatrudniać wewnętrznych specjalistów.

Zalety posiadania bazy danych w chmurze

Bazy danych w chmurze zapewniają wiele korzyści takich samych, jak inne usługi w chmurze, w tym

 • Większa swoboda innowacji. Bazy danych w chmurze można szybko konfigurować i wycofywać z eksploatacji co ułatwia i przyspiesza testy, walidację i wdrażanie nowych pomysłów biznesowych. Jeśli organizacja zdecyduje się nie realizować projektu, może po prostu z niego zrezygnować (i jego bazy danych) i przejść do kolejnej innowacji.
 • Skrócenie czasu wprowadzenia rozwiązań na rynek. Baza danych w chmurze eliminuje konieczność zamawiania sprzętu, śledzenia procesu wysyłkowego, instalacji i konfiguracji sieci, kiedy nowy produkt znajduje się w kolejce programistycznej. Dostęp do bazy danych można zapewnić w ciągu kilku minut.
 • Mniejsze ryzyko. Bazy danych w chmurze zapewniają wiele możliwości zmniejszenia ryzyka w całej firmie, zwłaszcza w modelach DBaaS. Przy użyciu automatyzacji dostawcy usług w chmurze mogą zapewniać egzekwowanie najlepszych praktyk i funkcji zabezpieczeń oraz ograniczać prawdopodobieństwa wystąpienia błędu ludzkiego — podstawowej przyczyny wyłączeń oprogramowania. Zautomatyzowane funkcje i umowy o poziomie usług (SLA) wysokiej dostępności mogą zmniejszyć lub wyeliminować utratę przychodów z powodu przestojów. Prognozowanie pojemności nie jest już kluczowym zagadnieniem przy wdrażaniu projektów, ponieważ chmura może zapewniać nieskończoną dostępność infrastruktury i usług bez żadnych opóźnień.
 • Niższe koszty. Modele subskrypcji płatnej za korzystanie i skalowanie dynamiczne pozwalają użytkownikom końcowym na zapewnienie stanu ustalonego, skalować w górę odpowiednio do potrzeb w okresach wzmożonej aktywności, a następnie w dół, gdy aktywność na powrót się ustabilizuje. Jest to znacznie mniej kosztowne niż zapewnianie tych możliwości we własnym zakresie; organizacja musi wtedy kupić fizyczne serwery zdolne obsłużyć szczytowe obciążenia, nawet jeśli występują one tylko kilka dni w kwartale. Przedsiębiorstwa mogą zaoszczędzić pieniądze, dosłownie wyłączając usługi, kiedy nie są one potrzebne. Mogą również obniżyć koszty, realizując globalne inicjatywy przy marginalnych inwestycjach w infrastrukturę. W wielu przypadkach automatyzacja oprogramowania w chmurze zastępuje kosztownych administratorów baz danych (DBA) — zmniejszając tym samym koszty operacyjne i eliminując potrzebę utrzymywania drogich zasobów wewnętrznych.

Opcje zarządzania bazą danych w chmurze

Partnerzy Oracle Cloud Elite i Oracle Global Cloud Elite

Program w chmurze Oracle Partner Network (OPN) identyfikuje partnerów dysponujących zróżnicowaną wiedzą specjalistyczną, umiejętnościami i potwierdzonymi inwestycjami w usługi Oracle Cloud. Najlepsi i najlojalniejsi partnerzy, którzy zainwestowali w szkolenia z zakresu Oracle Cloud, mają status Cloud Elite i Global Cloud Elite.

Więcej informacji

Przedsiębiorstwa mają wybór sposobu zarządzania bazami danych w chmurze. Style zarządzania bazami danych można uogólnić w następujących czterech kategoriach:

 • Samodzielne zarządzanie bazami danych w chmurze. W tym modelu organizacja utrzymuje swoją bazę danych w infrastrukturze chmury, ale zarządza tylko bazą danych, korzystając z zasobów wewnętrznych, bez korzystania z funkcji automatyzacji zapewnianych przez dostawcę usług w chmurze. Taki model zapewnia niektóre standardowe korzyści związane z lokalizacją bazy danych w chmurze — takie, jak zwiększona elastyczność i sprawność, ale organizacja zachowuje odpowiedzialność i kontrolę nad zarządzaniem bazami danych
 • Zautomatyzowane bazy danych w chmurze. W tym modelu organizacje wykorzystują interfejsy programowania aplikacji (API) w chmurze baz danych do wspomagania operacji cyklu życia, ale zachowują dostęp do serwerów baz danych i kontrolują konfigurację bazy danych i systemy operacyjne. Zautomatyzowane usługi baz danych zawierają ograniczone umowy SLA i zazwyczaj wykluczają zaplanowane działania, takie jak instalacje poprawek czy konserwacje.
 • Zarządzane bazy danych w chmurze. Model ten jest podobny do zautomatyzowanych baz danych w chmurze, ale dostawca usług w chmurze nie zezwala konsumentom na dostęp do serwerów obsługujących bazę danych. Konfiguracja jest ograniczona do ustawień obsługiwanych przez dostawcę usług w chmurze, ponieważ użytkownicy końcowi nie mogą instalować własnego oprogramowania.
 • Autonomiczne bazy danych w chmurze. Jest to nowy, niewymagający ludzkiej interwencji model operacyjny, w którym automatyzacja i samouczenie się maszyn eliminują ludzką pracę związaną z zarządzaniem bazami danych i dostrajaniem wydajności. Usługi obejmują umowy SLA dla aplikacji o newralgicznym znaczeniu dla firmy, takie jak operacje zerowego przestoju w przypadku nieplanowanych i planowanych działań w zakresie bazy danych i cyklu życia usług.

Typy baz danych w chmurze — i przejście wielomodelowej bazy danych

Istnieje wiele typów baz danych w chmurze, z których wszystkie są przeznaczone do zaspokojenia określonych potrzeb i obsługi określonych rodzajów obciążeń. Są na przykład bazy danych specjalnie zaprojektowane do zarządzania transakcjami, inne są przeznaczone do uruchamiania aplikacji na skalę internetową i jeszcze inne pełnią funkcję hurtowni danych do celów analitycznych. Stosowanie określonych modeli baz danych w celu zaspokojenia potrzeb określonych aplikacji lub obciążeń jest nazywane polyglot persistence.

Obciążenia OLTP są obsługiwane przez modele danych, które różnią się od modeli używanych w obciążeniach OLAP. Dane dokumentów i multimediów opierają się na formatach takich jak XML i JavaScript Object Notation (JSON). Inne typy baz danych obejmują graficzne bazy danych wykorzystywane do analizy połączeń, przestrzenne bazy danych do analizy geograficznej oraz magazyny wartości kluczy do dostarczania wysokowydajnych funkcji przechowywania i wyszukiwania prostych typów danych.

W miarę rozwoju komercyjnych baz danych, zaczęły one obejmować wiele modeli danych i metod dostępu do nich w ramach jednego systemu zarządzania bazami danych. Obecnie w branży widoczny jest trend przechodzenia do wielomodelowej bazy danych, która pozwala użytkownikowi końcowemu obsługiwać różne typy obciążeń z poziomu jednej podstawowej bazy danych.

Oracle nazywa to pojęcie multimodel polyglot persistence. Ta nowa funkcja pozwala wielu aplikacjom korzystać z tego samego systemu zarządzania bazami danych, podczas gdy przedsiębiorstwo nadal korzysta z unikalnych modeli danych niezbędnych do konkretnej aplikacji. Te nowe architektury baz danych umożliwiają przedsiębiorstwom znaczne ograniczenie liczby używanych baz danych i zapobiegają tworzeniu silosów danych blokujących szczersze wykorzystanie ich najważniejszych zasobów — danych.

 

Rozwiązania baz danych w chmurze — co powinno działać w chmurze?

Niemal każda branża — od usług finansowych po służbę zdrowia — może skorzystać na rozwiązaniach baz danych w chmurze. Wybór nie polega na tym, czy korzystać z bazy danych w chmurze. Wybór polega na tym, który model i typ będzie najlepiej pasował do konkretnych potrzeb danej organizacji.

Wiele organizacji decyduje się na stopniowe podejście do bazy danych w chmurze, łącząc tradycyjne modele baz danych w chmurze z modelami DBaaS. Dla innych, np. dla firmy z branży usług finansowych, zachowanie krytycznych aplikacji na miejscu może być priorytetowe.

Jednak sytuacja jest dynamiczna. W miarę jak modele DBaaS stają się bardziej niezawodne i coraz więcej organizacji przechodzi na autonomiczne bazy danych, rośnie szansa, że przedsiębiorstwa dostrzegą większe możliwości i większe korzyści wynikające z pełnej migracji baz danych do chmury.

 

Baza danych przyszłości: “Samoczynne” bazy danych w chmurze

Gartner prognozuje największe tempo wzrostu baz danych w chmurze

Gartner wskazał bazy danych w chmurze jako jeden z najszybciej rozwijających się segmentów rynku usług w chmurze publicznej i oczekuje, że do 2021 roku przychody z platformy bazy danych jako usługi (dbPaaS) sięgną blisko 10 mld USD.

Poznaj więcej szczegółów

Najnowszym i najbardziej innowacyjnym typem bazy danych w chmurze jest samoczynna baza danych w chmurze (znana także jako autonomiczna baza danych , o której była mowa wcześniej). Podczas gdy lokalne bazy danych wymagają dedykowanego DBA do zarządzania nimi, to w przypadku samoczynnej bazy danych w chmurze szczegółowa wiedza z zakresu DBA nie jest potrzebna. Ten typ bazy danych wykorzystuje technologię chmury i samouczenie się maszyn do automatyzacji dostrajania baz danych, bezpieczeństwa, tworzenia kopii zapasowych, aktualizacji i innych rutynowych zadań zarządzania, które tradycyjnie były wykonywane przez administratorów baz danych.

Samoczynne bazy danych są zaprojektowane tak, aby automatycznie wytrzymywały awarie sprzętowe, także w lokalizacjach platformy chmurowej, oraz zapewniały funkcje instalowania poprawek oprogramowania, oprogramowania układowego, wirtualizacji i klastrów w trybie online. W razie potrzeby łatwo skalują one wydajność i pojemność. Ponadto chronią dane przed atakami zewnętrznymi i złośliwymi użytkownikami wewnętrznymi, a także pozwalają unikać wielu problemów związanych z przestojami w innych modelach — w tym z planowaną konserwacją.

Z badania IDC wynika, że aż 75% całkowitych kosztów przedsiębiorstwa związanych z zarządzaniem może stanowić sama praca. Samoczynna baza danych może potencjalnie zaoszczędzić przeciętnemu przedsiębiorstwu setki, a może tysiące godzin pełnoetatowych pracowników rocznie w odniesieniu do każdej z jego głównych baz danych. Oprócz tego szacuje się, że 72% budżetów IT przedsiębiorstw przeznacza się na utrzymanie istniejących systemów, jedynie 25% przeznaczając na innowacje.

Samoczynne bazy danych mogą istotnie przyczynić się do wyeliminowania tych wysokich kosztów i umożliwić przedsiębiorstwom wykorzystanie DBA do pracy o wyższej wartości — np. do modelowania danych, pomocy programistom w tworzeniu architektury danych czy planowania przyszłych możliwości.

Inteligentniejszy sposób zarządzania danymi: Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud (PDF)

Nasze badania pokazują, że spośród DBA

 • 39% zarządza 50 lub więcej bazami danych
 • 95% ręcznie tworzy lub aktualizuje bazy danych
 • 78% doświadcza podczas swojej kariery nieplanowanych przestojów wynikających z nieprzetestowanych zmian w bazie danych

Autonomiczne bazy danych w chmurze

 • Zapewnienie maksymalnego czasu pracy i wydajności bazy danych
 • Zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa bazy danych, w tym poprawek i pakietów naprawczych
 • Wyeliminowanie ręcznych, podatnych na błędy zadań zarządzania związanych z automatyzacją
 • Umożliwienie administratorom baz danych zastosowania ich wiedzy do działań o wyższych priorytetach
Dowiedz się więcej o autonomicznych bazach danych w chmurze i o tym, jak mogą one usprawnić działanie Twojej firmy

Na co zwracać uwagę przy wyborze bazy danych w chmurze

Istnieje wielu dostawców i wiele opcji dostępnych dla organizacji szukających dla siebie rozwiązań bazy danych w chmurze. Należy przy tym wybrać taki model, który najlepiej odpowiada konkretnym potrzebom biznesowym. Oto niektóre kluczowe funkcje, na które należy zwracać uwagę w dowolnej bazie danych w chmurze:

 • Wydajność
  Skalowanie niezależne i online mocy obliczeniowej i pamięci masowej oraz opcje aktualizacji z nieprzerwaną dostępnością danych dla aplikacji zapewnią odpowiednie dostosowanie możliwości bazy danych do konkretnych i zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa bez przerywania pracy. Cechą niezbędną jest automatyczna optymalizacja wydajności, np. automatyczne indeksowanie. Warto też patrzeć na możliwości tworzenia skalowalnych klastrów zarówno do odczytu, jak i zapisu, zapewniających bezproblemowe działanie krytycznych obciążeń w czasie rzeczywistym.
 • Bezpieczeństwo
  Solidne funkcje bezpieczeństwa są sprawą nadrzędną. Niezależnie od tego, na który model bazy danych się zdecydujesz, powinien on być w stanie wykonywać szyfrowanie danych w spoczynku i w trakcie przesyłania oraz zapewniać automatyczne aktualizacje zabezpieczeń. Niezbędne jest także zapewnienie ścisłego rozdziału obowiązków, tak aby operacje nie miały dostępu do danych klienta. Zaawansowane funkcje zaciemniania danych zapewniają, że widoczność wrażliwych danych jest ograniczona i kontrolowana. Wykrywanie ataków zewnętrznych i zapobieganie im poprzez samouczenie się maszyn zapewnia dodatkową warstwę bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym. W odniesieniu do najbardziej krytycznych aplikacji biznesowych wymagana jest również dedykowana infrastruktura chmury zapewniająca izolację sprzętową od danych innych użytkowników.
 • I więcej…
  Inne zalety, na które należy zwrócić uwagę, to łatwo dostępna rezerwowa baza danych (połączona z funkcjami raportowania) obniżająca koszty wysokiej dostępności oraz wiodące w branży technologie flashbacku zapewniające ochronę przed błędami użytkownika. Baza danych powinna również zapewniać szeroką kompatybilność z aplikacjami innych firm.

Przenoszenie lokalnej bazy danych do chmury

Jak zapewnić płynność migracji do chmury

Zautomatyzowane narzędzia Oracle pozwalają bezproblemowo przenieść lokalną bazę danych do Oracle Cloud praktycznie bez przestojów, ponieważ Oracle Database Cloud Service używa tych samych standardów, produktów i umiejętności, które obecnie są wykorzystywane w instalacjach lokalnych.

Dowiedz się więcej o płynnej migracji bazy danych do Oracle Cloud

Migracja bazy danych do chmury może wydawać się trudnym zadaniem, ale wcale tak nie musi być. Kluczem do sukcesu jest planowanie z wyprzedzeniem. Należy też pamiętać, że nie wszystkie metody migracji mają zastosowanie do każdego scenariusza.

Przy wyborze metody migracji należy wziąć pod uwagę kilka czynników — w tym typy przenoszonych danych, systemy operacyjne hosta oraz wersje baz danych. Oto kilka rzeczy, o których trzeba pamiętać, przygotowując się do migracji baz danych do chmury.

 • Czy oprogramowanie docelowej bazy danych w chmurze jest zgodne z tym, które jest używane w architekturze lokalnej? Czy wersja jest zgodna?
  Niektórzy dostawcy usług w chmurze nie oferują usług baz danych zgodnych z wersjami lokalnymi. Ponadto, jeśli docelowa baza danych w chmurze obsługuje tylko wyższą wersję używanego oprogramowania, należy zaplanować aktualizację.
 • Jaka jest wielkość i skala bazy danych i czy chmura docelowa obsługuje tę konfigurację?
  Niektórzy dostawcy usług w chmurze oferują jedynie konfiguracje mniejszych baz danych pod względem rozmiaru magazynu i liczby rdzeni. Należy upewnić się, że dostawca jest w stanie zaspokoić konkretne potrzeby.
 • Czy uruchamiasz sąsiadujące skrypty na samych serwerach baz danych?Jeśli tak, musisz zawrzeć umowę na infrastrukturę jako usługę (IaaS) lub usługi automatyczne; dostawcy usług w chmurze nie zawsze je oferują.
 • Czy migracja nie może wywoływać przestoju w działaniu istniejącej aplikacji lub przestój ten może być tylko bardzo krótki? Dzięki wiodącym dostawcom baz danych w chmurze, takim jak Amazon, Microsoft i Oracle, wybór bazy danych i migracja są łatwiejsze niż kiedykolwiek. W zależności od okoliczności migracja do chmury może nastąpić w ciągu kilku minut.