Funkcje usługi Zero Data Loss Autonomous Recovery Service

Ciągła ochrona i szybkie odzyskiwanie

Ochrona transakcji w czasie rzeczywistym i stan możliwości odzyskania danych

Ciągła ochrona skraca RPO

Ciągła ochrona obniża akceptowalny poziom utraty danych

Transakcje Oracle Database są przesyłane do usługi Recovery Service w czasie rzeczywistym, co pozwala ograniczyć potencjalną utratę danych i skrócić cele punktów odzyskiwania (ang. recovery point objectives, RPO) z przedziału pomiędzy 15 minutami a dwiema godzinami do mniej niż jednej sekundy.

Szybkie, przewidywalne przywracanie danych skraca czas przestojów

Automatyczne odzyskiwanie danych z usług bazodanowych przebiega szybko i niezawodnie dzięki wykorzystaniu wirtualnych pełnych kopii zapasowych tworzonych przez usługę Recovery Service. Dzięki wyeliminowaniu konieczności oddzielnego przywracania danych i stosowania wielu przyrostowych kopii zapasowych obniżono akceptowalny poziom utraty danych (RPO) i sprawiono, że czas przywracania stał się przewidywalny.

Sprawdzanie poprawności kopii zapasowych zwiększa możliwości w zakresie odzyskiwania danych

Usługa Recovery Service sprawdza poprawność kopii zapasowych z uwzględnieniem bazy danych, potwierdzając, że można skutecznie odzyskać chronione bazy danych oraz że dostępne są wszystkie pliki potrzebne do odzyskania danych z konkretnego punktu w czasie.

Stan odzyskiwalności w czasie rzeczywistym upraszcza administrację

Cele i stan odzyskiwalności są zawsze dostępne w odniesieniu do wszystkich chronionych baz danych, łącznie z informacjami o potencjalnej utracie danych oraz o tym, z jakiego najdalszego momentu w przeszłości można odzyskać bazę danych, co zwiększa pewność, że kluczowe bazy danych będzie można w razie potrzeby odzyskać.

Sprawdzona w przedsiębiorstwach technologia zmniejsza ryzyko

Usługa Recovery Service, która została zbudowana na sprawdzonym fundamencie technologicznym rozwiązania Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance, dodaje kompleksową automatyzację chmury, która ułatwia korzystanie z niej, oraz korzystne pod względem ekonomicznym funkcje chmurowe, dzięki którym organizacje dowolnej wielkości i o dowolnym budżecie mogą uzyskać wyższą dostępność i niezawodność.

Odporność na ransomware

Pełne odzyskiwanie chronionych baz danych — bez utraty danych

Odporność na ransomware

Ochrona zapewniająca brak utraty danych umożliwia odzyskanie danych z konkretnego punktu w czasie

Bieżące transakcje związane z poszczególnymi chronionymi bazami danych są automatycznie przesyłane do usługi Service w czasie rzeczywistym, co umożliwia osiągnięcie RPO z mniej niż jedną sekundą potencjalnej utraty danych oraz odzyskanie danych z dowolnego punktu w czasie przed cyberatakiem lub problemem, który naraził na szwank produkcyjną bazę danych.

Wymuszone szyfrowanie kopii zapasowych zapewnia wysokie bezpieczeństwo

Szyfrowanie kopii zapasowych jest wymuszane w przypadku wszystkich chronionych baz danych, co zapewnia większe bezpieczeństwo poprzez uniemożliwienie korzystania z kopii zapasowych bez kluczy szyfrujących, które nigdy nie są przechowywane w usłudze Recovery Service.

Sprawdzanie poprawności z uwzględnieniem bazy danych zapewnia ochronę przed atakami

Zidentyfikowanie niespójnej kopii zapasowej jest kluczem do wykrycia ataków z wykorzystaniem złośliwego oprogramowania lub ransomware. Usługa Recovery Service sprawdza wszystkie przychodzące kopie zapasowe pod kątem poprawności bloków Oracle, co pozwala administratorom na natychmiastowe poddanie systemów kwarantannie i przeprowadzenie dalszych badań.

Funkcja przechowywania kopii zapasowych zabezpiecza przed przypadkowym lub złośliwym usunięciem

Usługa Recovery Service obejmuje okres odzyskiwania wynoszący minimum 14 dni, który można przedłużyć do 95 dni. Kopii zapasowych nie można arbitralnie usuwać, a jeśli chroniona baza danych zostanie usunięta, jej kopie zapasowe będą zachowane przez minimum 72 godziny, zapewniając okres buforowy, który umożliwia odzyskanie bazy danych w przypadku przypadkowego usunięcia.

Rozdział obowiązków zwiększa bezpieczeństwo dostępu do kopii zapasowych

Usługa Recovery Service jest logicznie i fizycznie odseparowana od usług Oracle Database, które chroni, a dostęp do niej jest kontrolowany poprzez ścisły rozdział obowiązków pomiędzy administratora bazy danych (DBA) i administratora usługi odzyskiwania. Użytkownicy z uprawnieniami administratora bazy danych mogą inicjować operacje tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania, podczas gdy administrator Recovery Service zarządza wszystkimi zasadami tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania oraz monitoruje wykorzystanie kopii zapasowych, stan odzyskiwania i alerty.


Prostota chmury

Automatyzacja chmury zmniejsza złożoność ochrony danych

Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki mniejszemu wykorzystaniu bazy danych

Automatyzacja chmury ułatwia tworzenie kopii zapasowych baz danych

Skonfiguruj automatyczne tworzenie kopii zapasowych i (opcjonalnie) włącz ochronę danych w czasie rzeczywistym, aby zapewnić ciągłą ochronę transakcji — wszystko to w mniej niż pięciu kliknięciach.

Automatyzacja eliminuje zgadywanie z procesu odzyskiwania danych

Przywracanie jest proste; wystarczy wybrać żądany punkt przywracania (np. najnowszy możliwy) oraz czas określony przez użytkownika lub numer zmiany systemowej (SCN) wybrany przez użytkownika, a następnie kliknąć, aby przywrócić bazę danych.

Integracja z narzędziem Oracle Metrics Explorer zapewnia szerszy wgląd w działalność operacyjną

Rozszerzone metryki kopii zapasowych i pełna integracja z automatyzacją chmury i konsolą zarządzania bazami danych OCI umożliwia klientom przeglądanie wszystkich aspektów operacyjnych i metryk ekosystemu baz danych — od produkcji do ochrony.

Scentralizowane administrowanie kopiami zapasowymi upraszcza zarządzanie

Z łatwością zarządzaj kopiami zapasowymi wszystkich baz danych działających w usłudze Exadata Database Service, wdrożeniach dedykowanych dla usług Autonomous Database i usłudze Base Database Services. Ujednolicony pulpit nawigacyjny umożliwia wyświetlenie aktualnego stanu możliwości odzyskania danych, stanu wykorzystania miejsca na kopie zapasowe i zasad ochrony dotyczących wszystkich chronionych baz danych oraz szczegółowe wyszukiwanie według baz danych na stronie właściwości.

Proaktywne alerty dotyczące odzyskiwania zmniejszają ryzyko

Otrzymuj alerty dotyczące możliwości odzyskania danych, np. gdy ryzyko utraty danych przekroczy próg ostrzegawczy, co zagraża zapewnieniu zgodności z umowami SLA.

Automatyzacja zmniejsza liczbę błędów ludzkich

Zautomatyzowane funkcje ochrony, sprawdzania poprawności i odzyskiwania baz danych klientów eliminują wiele błędów ludzkich, znacznie zmniejszając prawdopodobieństwo, że administratorzy baz danych będą musieli odzyskiwać dane ręcznie.

Efektywność operacyjna

Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki mniejszemu wykorzystaniu bazy danych

Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki mniejszemu wykorzystaniu bazy danych

Kopie zapasowe incremental forever minimalizują koszty ogólne związane z produkcyjnymi bazami danych.

Zautomatyzowane kopie zapasowe incremental-forever są szybkie i eliminują potrzebę cotygodniowego wykonywania pełnych kopii zapasowych produkcyjnych baz danych.

Odciążenie procesu sprawdzania poprawności zwiększa wydajność operacyjną

Optymalizacje w zakresie systemu Oracle Database, w tym odciążenie procesów sprawdzania poprawności kopii zapasowych poprzez przeniesienie ich do usługi Recovery Service, zmniejszają koszty ogólne związane z usługą bazodanową, dzięki czemu Twoje produkcyjne bazy danych działają z najwyższą możliwą wydajnością, bez ograniczeń zasobów spowodowanych procesami tworzenia kopii zapasowych.

Szybkie, przewidywalne przywracanie danych skraca czas przestojów

Usługa Recovery Service automatycznie generuje wirtualną pełną kopię zapasową na początku procesu odzyskiwania, umożliwiając szybsze i bardziej przewidywalne odzyskiwanie w porównaniu z tradycyjnymi podejściami, które wymagają przywrócenia pełnej kopii zapasowej, a następnie przywrócenia i zastosowania przyrostowych kopii zapasowych.

Spójność umożliwia lepsze zarządzanie danymi

Standaryzacja kopii zapasowych baz danych z funkcjami automatycznej ochrony i zarządzania odzyskiwaniem na podstawie zasad zapewnia spójne zarządzanie w ich całym cyklu życia.

Możliwość wyboru subskrypcji zmniejsza koszty w przypadku baz danych niższego poziomu

W przypadku baz danych o mniej restrykcyjnych umowach SLA klienci mogą zminimalizować koszty, korzystając z usługi Oracle Database Autonomous Recovery Service, która obejmuje wszystkie funkcje usługi Oracle Database Zero Data Loss Autonomous Recovery Service oprócz ochrony danych w czasie rzeczywistym.