Oracle Cloud Isolated Region for global governments and defense missions

Oracle Cloud Isolated Regions are secure, air-gapped Oracle Cloud Infrastructure (OCI) solutions designed to meet the higher demands of global customers’ mission-critical classified workloads. Oracle Cloud Isolated Regions deliver compute, security, storage, and networking services in an on-premises environment, which is disconnected from the internet. These regions offer the same services as public Oracle Cloud regions. Dedicated to serving governments and safeguarding global defense missions at hyperscale, this innovative cloud solution includes a fully integrated infrastructure with IaaS/PaaS/SaaS and industry-leading price-performance.

Empower the Warfighter: Harness OCI’s capabilities for F-35 data analysis

Read the Gartner® Report

Quick Answer: How Do I Obtain Isolated Private Cloud Services?

How should an executive leader evaluate the options for “air gapped” private clouds…and more.*

Oracle Cloud Isolated Region offers security, sovereignty, and superior price-performance for global customers’ mission-critical workloads


Use all the services of the public cloud: Everything Everywhere

With Oracle Cloud Isolated Region, customers can access a fully featured air-gapped Oracle region from the customer’s approved data center location. Oracle is committed to deploying an identical portfolio of 100+ services, including IaaS, PaaS, and SaaS, in all Oracle Cloud regions, including Oracle Cloud Isolated Regions. This provides the depth and breadth of OCI innovation in a fully dedicated, secure, and isolated cloud.

Safeguard classified data with a zero trust security model

Security is a top priority for customers in government and defense missions. OCI is built on security-focused principles to provide uncompromising security of the cloud and in the cloud. Oracle Cloud Isolated Region expands OCI’s security-first philosophy by providing an air-gapped environment—directly connected to government networks.

Protect your global mission-critical workloads with OCI’s two-region model

Mission continuity is essential for global customers who are entrusted with highly classified, sensitive data. Oracle Cloud Infrastructure’s two-region deployment model helps provide the highest level of protection for mission-critical workloads, combining the high availability architecture of an Oracle Cloud region with two geographically separated regions for disaster recovery. Oracle has invested heavily in tools that make cross-region disaster recovery simpler for developers and administrators. Additionally, the small rack footprint provides affordability for your country’s budget as it helps enable you to start small and grow your capacity over time.

Global expertise operating sovereign and disconnected environments

Oracle hires local staff that meet each customer’s citizenship and security clearance requirements to provide sovereign operations. We apply our decades of experience conducting local, cleared operations around the world, including for our Oracle Cloud regions for the UK and US governments, and our air-gapped regions for US defense missions.

Industry-leading price performance

Oracle Cloud Infrastructure offers the same consumption pricing in all regions globally, including Oracle Cloud Isolated Regions. Our transparent and predictable pricing, continuous cloud innovation, and superior performance offer the best value proposition.

Modernize your global IT systems with OCI’s full stack of cloud services

Seamlessly move your most complex workloads onto the cloud using any of Oracle’s cloud services, such as Oracle Cloud Infrastructure Bare Metal Servers, virtual machines, and graphics processing units; database services such as Oracle Autonomous Database and Oracle Database Exadata Cloud Service. Innovate rapidly with the most modern open source, cloud native technologies such as Functions serverless computing; and Oracle Container Engine for Kubernetes.

Oracle Cloud Isolated Regions securely deliver mission-critical workloads

With our security-first approach, these isolated regions securely run sensitive workloads, shield classified information, and accelerate missions while meeting strict security and regulatory requirements.

Kompletna infrastruktura chmurowa i usługi platformy dla wszystkich obciążeń

Infrastruktura OCI oferuje zestaw ponad 100 typowych usług w każdym regionie chmury. Uzyskaj wszystkie potrzebne usługi – od kontenerów i VMware po sztuczną inteligencję – aby przenieść, zmodernizować, zbudować i skalować infrastrukturę IT. Zautomatyzuj wszystkie procesy, w tym istniejące i nowe aplikacje oraz platformy danych.

Usługi dla programistów

Usługi dla programistów

Twórz i wdrażaj nowoczesne aplikacje chmurowe i zarządzaj nimi, korzystając z przyjaznych dla programistów narzędzi i usług.

Usługi integracji

Usługi integracji

Usługi integracji Oracle Cloud Infrastructure łączą dowolne aplikacje i źródła danych w celu kompletnej i całkowitej automatyzacji procesów oraz scentralizowania zarządzania. Szeroki wachlarz integracji, z wbudowanymi adapterami i dostosowaniami przy minimalnym użyciu kodu, upraszcza migrację do chmury przy jednoczesnym usprawnieniu operacji hybrydowych i wielochmurowych.

Automatyzacja procesów

Zarządzanie całym cyklem życia API

Sterowanie zdarzeniami

Wiadomości

Analizy i BI

Analizy i BI

Uzyskaj dogłębne analizy biznesowe za pomocą rozszerzonych funkcji analitycznych i rozwijaj swoją firmę dzięki dostępowi do wyjątkowych danych.

Sztuczna inteligencja i samouczenie się maszyn

Sztuczna inteligencja i samouczenie się maszyn

Z łatwością wyposażaj swoje aplikacje i procesy w inteligencję dzięki wstępnie wbudowanym modelom percepcji i decyzji oraz gotowym chatbotom. Możesz też budować i trenować własne modele za pomocą naszych usług analizy danych.

Big Data i jezioro danych

Big Data i jezioro danych

Uzyskuj nowe informacje dotyczące wszystkich danych dzięki naszej kompleksowej platformie zarządzanych usług zgodnych ze Spark, Hadoop, Elasticsearch i Kafka, w połączeniu z najlepszymi w swojej klasie hurtowniami danych i usługami zarządzania danymi.

Zasoby obliczeniowe

Zasoby obliczeniowe

Bezpieczna i elastyczna zdolność przetwarzania w chmurze — od elastycznych maszyn wirtualnych i wysokowydajnych serwerów Bare Metal do HPC i GPU.

Pamięć masowa

Pamięć masowa

Zajmij się kluczowymi przypadkami użycia dzięki lokalnej, obiektowej, plikowej, blokowej i archiwalnej pamięci masowej na żądanie.

Kontenery i funkcje

Kontenery i funkcje

Wdrażaj aplikacje mikrousług w wysokowydajnych, zarządzanych usługach open source Docker, Kubernetes i Fn Functions.

Sieć

Sieć

Łącz się bezpiecznie z konfigurowalną, izolowaną siecią wirtualną w chmurze (VCN), która jest sercem wdrożenia chmury. Przenoś dane za 25% kosztów innych dostawców chmury.

Bazy danych typu open source

Bazy danych typu open source

MySQL HeatWave to w pełni zarządzana usługa bazy danych, oparta na zintegrowanym akceleratorze zapytań HeatWave. Jest to jedyna chmurowa usługa bazy danych, która łączy transakcje, analizy i usługi uczenia maszynowego w jednej bazie danych MySQL Database, zapewniając bezpieczne analizy w czasie rzeczywistym bez złożoności, opóźnień i kosztów związanych z powielaniem ETL.

Bezpieczeństwo, monitorowanie i zarządzanie, zgodność oraz zarządzanie kosztami

Bezpieczeństwo, monitorowanie i zarządzanie, zgodność oraz zarządzanie kosztami

Dzięki kompleksowym programom zapewnienia zgodności z regulacjami oraz temu, że firma Oracle priorytetowo traktuje zabezpieczenia, możesz chronić swoje najcenniejsze dane w chmurze. Oracle zapewnia wgląd i analizy oparte na samouczeniu się maszyn, by ułatwić zarządzanie we wszystkich warstwach stosu wdrożonego w dowolnej technologii, w dowolnym miejscu.

Globalna infrastruktura centrum danych w chmurze
48 regionów komercyjnych i rządowych | Cloud@Customer | Regiony dedykowane | Urządzenia brzegowe

Globalna infrastruktura centrum danych w chmurze

Globalne, bezpieczne, wysokowydajne środowiska do przenoszenia, tworzenia i uruchamiania wszystkich obciążeń. Oferta hybrydowa i brzegowa zapewnia specjalistyczne wdrażanie, działanie w trybie bez połączenia oraz przerywanym, niskie opóźnienia i wysoką wydajność, a także spełnianie wymagań z zakresu bezpieczeństwa i lokalizacji danych.

Find resources and more

The Ministry of Defence selects OCI to improve the agility and speed of its digital transformation

Defence Digital, a department in the UK’s Ministry of Defence, is making Oracle Cloud Infrastructure available within the MODCLOUD Multi-Hybrid suite of secure services, meeting the rapid demand for real-time information advantage. Oracle’s flexible hybrid cloud infrastructure enables the choice and scale of technologies to manage data in a highly compliant environment.

Read the press release

Oracle successfully demonstrates tactical cloud computing at Army Cyber Quest

Oracle Cloud Infrastructure is used in an official Defense Department exercise—hosted by the U.S. Army Futures Command—to secure identification, credential, and access management at the tactical edge.

Read the tactical cloud computing blog

Oracle strengthens Australia’s digital economy with a new government cloud

Australian federal, state, and local government customers, along with their service providers, will benefit from Oracle Cloud Infrastructure’s high performance, security, powerful data analytics, and distributed cloud capabilities.

Read the press release

Get started with Oracle Cloud Infrastructure


Contact us

Interested in learning more about Oracle Cloud Infrastructure? Let one of our experts help.

* Gartner, Szybka odpowiedź: Jak uzyskać izolowane usługi w chmurze prywatnej? Lydia Leong, 8 marca 2023 r.

GARTNER jest zarejestrowanym znakiem towarowym i usługowym spółki Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie i jest używany w niniejszym dokumencie za ich zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.