Usługa Oracle Events jest teraz ogólnie dostępna

Śledź zmiany w swoich zasobach w chmurze i reaguj na nie za pomocą usług Functions, Notifications i Streaming.

Ikona W pełni zarządzana

W pełni zarządzana

Usługa Oracle Events eliminuje złożoność ręcznego śledzenia zmian w zasobach chmury i umożliwia reagowanie na nie w czasie niemal rzeczywistym za pomocą usług Functions, Notifications i Streaming.

Ikona Głęboko zintegrowana

Głęboko zintegrowana

Usługę Oracle Events można zintegrować ze wszystkimi usługami platformy Oracle Cloud Infrastructure, co pozwala śledzić zdarzenia ze wszystkich zasobów w chmurze.

Ikona Otwarta

Otwarta

Usługa Oracle Events jest zgodna ze specyfikacją Cloud Native Computing Foundation (CNCF) CloudEvents, zapewniając pełną interoperacyjność z natywnym ekosystemem chmury.

Mechanizm udostępniania usługi Oracle Events

Mechanizmy udostępniania

Cechy produktu

Rozwiń wszystko Zwiń wszystko

Inteligentne, skalowalne udostępnianie

Usługa Oracle Events obsługuje dostarczanie wiadomości co najmniej raz, z wieloma ponownymi próbami w przypadku awarii punktu końcowego. Dzięki wbudowanej złożonej logice obsługi awarii i opóźnień w punktach końcowych usługa Events jest w pełni skalowalna.

Wbudowane zabezpieczenia

Możliwość integracji z usługą Oracle Identity and Access Management, dzięki czemu można zdefiniować szczegółowe uprawnienia użytkownika, co pozwala tworzyć reguły i zarządzać nimi.

Bezpłatna

Nie ma opłat za korzystanie z usługi Oracle Events — płaci się tylko za faktycznie wykorzystane usługi, które publikują wydarzenia w usłudze Events lub odbierają zdarzenia z tej usługi.