Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

Oracle ogłasza wprowadzenie nowych usług Cloud Native Services

Czym są technologie Cloud Native?

Technologie „Cloud Native” wykorzystują chmurę do tworzenia i obsługi aplikacji. Technologie te cechują się użyciem kontenerów, mikrousług, funkcji bezserwerowych, potoków danych programistycznych oraz infrastruktury wyrażonej w postaci kodu. Technologie Cloud Native umożliwiają szybsze tworzenie oprogramowania i możliwość budowania aplikacji, które są elastyczne, łatwe w zarządzaniu, obserwowalne i dynamicznie skalowalne do poziomu globalnego przedsiębiorstwa.

Oracle jest platynowym członkiem fundacji Cloud Native Computing Foundation, nadzorującej wiele różnorodnych projektów. Fundacja CNCF stwierdza, że „natywne technologie chmurowe umożliwiają twórcom oprogramowania szybsze tworzenie wspaniałych produktów”. Weźmy pod uwagę następujące przykłady:

 • Zastosowanie kontenerów zapewnia lepszą spójność środowiska, szybsze wdrażanie, przenośność i skalowalność
 • Korzystanie z mikrousług umożliwia różnym zespołom jednoczesne kompilowanie i testowanie różnych części aplikacji, co przyspiesza tworzenie oprogramowania
 • Wykorzystanie ciągłej integracji pozwala programistom na szybkie kompilowanie kolejnych wersji oprogramowania
 • Użycie infrastruktury jako kodu skraca czas potrzebny na instalację serwerów, pamięci masowych i sieci, zwiększając tym samym wydajność

CERN używa kontenerów Kubernetes w celu skrócenia czasu wdrażania usługi WebLogic

“Platforma Kubernetes i kontenery pozwalają CERN na usprawnienie wdrażania newralgicznych aplikacji w języku Java w celu ograniczenia zadań konserwacyjnych i skupienia się bardziej na potrzebach programistów, w tym na poprawie ich wrażeń z pracy z Oracle WebLogic Server. W tym kontekście firma Oracle dostarczyła nam narzędzie open source, które pomogło nam znacznie skrócić czas potrzebny do skonfigurowania usługi WebLogic. Pracujemy również nad wykorzystaniem platformy Oracle Cloud Infrastructure i jej oferty kontenerów Kubernetes w celu zastąpienia naszego rozwiązania przywracania danych po awarii dla naszych baz danych i usługi WebLogic.”

Antonio Nappi, DevOps Engineer, CERN

 

„Sauce jest platformą współpracy i kreacji wideo dla zespołów, umożliwiającą markom tworzenie autentycznych treści wideo. Mechanizm Oracle Container Engine dla kontenerów Kubernetes na platformie Oracle Cloud Infrastructure pomógł nam przekształcić naszą platformę współpracy wideo w chmurze w globalną bazę użytkowników, pozwalającą nam rozwijać naszą społeczność użytkowników przy jednoczesnym zwiększeniu niezawodności i wydajności, szczególnie w obszarach transkodowania i tworzenia wideo”.

Jon Girven, współzałożyciel i CTO, Sauce Video

Wyzwania związane z technologiami Cloud Native i wartość Oracle

Wyzwania związane z technologiami Cloud Native

Cloud Native Challenges

Technologie Cloud Native wymagają od programistów, specjalistów DevOps i architektów oprogramowania przyjęcia nowego zestawu środowisk programistycznych, co może stanowić wyzwanie.

 • Podejścia typu „zrób to sam” (DIY) mogą nie zapewniać niezawodności, bezpieczeństwa, skalowania i możliwości zarządzania klasy korporacyjnej.
 • Rozproszone narzędzia mogą być skomplikowane w integracji i kosztowne w utrzymaniu
 • Własnościowe rozwiązania mogą wiązać organizacje z dostawcami, którzy korzystają z niestandardowych interfejsów API i stosów oprogramowania.

Wartość Oracle w przypadku technologii Cloud Native

Value for Cloud Native

Oracle oferuje zestaw usług, które mogą zwiększyć wydajność, zmniejszyć ryzyko i przyspieszyć innowacje w chmurach publicznych, prywatnych i hybrydowych.

 • Usługi Oracle Cloud Native Services przyspieszają i ułatwiają wdrażanie, monitorowanie i skalowanie aplikacji
 • Usługi Oracle Cloud Native Services to usługi klasy korporacyjnej, wykorzystujące Oracle Cloud w celu zapewnienia wysoce dostępnej, bezpiecznej i wydajnej infrastruktury
 • Usługi Oracle Cloud Native Services są zbudowane na niezmodyfikowanym oprogramowaniu open source, pozwalającym na wykorzystanie interoperacyjnych technologii lokalnie lub w chmurze
 • Usługi Oracle Cloud Native Services są kompletne, obejmują kontenery, potoki danych kompilacji, infrastrukturę jako kod, usługi bezserwerowe, monitorowanie/generowanie alarmów, powiadomienia, zdarzenia, strumieniową transmisję danych itd.

Oracle Cloud Native Services

Ikona Container Engine for Kubernetes

Container Engine for Kubernetes

Ogólna dostępność

Ta przyjazna dla programistów i gotowa do stosowania w przedsiębiorstwach usługa zarządzana zawiera wysoce dostępne klastry Kubernetes z kontrolą, bezpieczeństwem i wydajnością platformy Oracle Cloud Infrastructure, jednocześnie utrzymując odpowiednie tempo i zgodność z ekosystemem CNCF.

Ikona Registry

Registry

Ogólna dostępność

Wysoce dostępna usługa rejestru kontenerów, która umożliwia użytkownikom łatwe przechowywanie i udostępnianie obrazów kontenerów. Usługa Registry umożliwia użytkownikom wysyłanie i ściąganie obrazów za pomocą interfejsu wiersza polecenia Docker lub ściąganie obrazów bezpośrednio do ich instalacji Oracle Container Engine for Kubernetes.

Ikona Oracle Functions

Oracle Functions

Ograniczona dostępność

Skalowalne, wielodostępowe funkcje bezserwerowe pozwalają użytkownikom skupić się na pisaniu kodu w celu zaspokojenia potrzeb biznesowych bez konieczności poznawania jakichkolwiek koncepcji infrastruktury. Użytkownicy muszą płacić tylko za czas obliczeniowy i nie płacą nic, gdy kod nie jest uruchomiony.

Ikona Streaming

Streaming

Ograniczona dostępność

Ta wysoce dostępna, skalowalna i wielodostępowa platforma transmisji strumieniowej ułatwia gromadzenie strumieni danych i zarządzanie nimi. Usługa Streaming umożliwia zastosowania takie jak IoT, zabezpieczenia i łańcuch dostaw, w których duże ilości danych są zbierane z wielu źródeł i muszą być przetwarzane w czasie rzeczywistym.

Ikona Resource Manager

Resource Manager

Ograniczona dostępność

Ta usługa zarządzana może udostępniać wszystkie zasoby i usługi Oracle Cloud Infrastructure. Usługa Resource Manager zmniejsza liczbę błędów konfiguracji i zwiększa produktywność poprzez deklaratywne zarządzanie infrastrukturą (tzn. infrastrukturą jako kodem) przy użyciu standardu branżowego Terraform.

Ikona Monitoring

Monitoring

Ograniczona dostępność

Ta usługa zintegrowana zgłasza wskaźniki ze wszystkich zasobów i usług na platformie Oracle Cloud Infrastructure. Korzystaj z predefiniowanych wskaźników i pulpitów nawigacyjnych lub użyj interfejsu API usługi, aby uzyskać całościowy obraz stanu technicznego, wydajności i pojemności systemu. Usługa Monitoring obejmuje alarmy umożliwiające śledzenie tych wskaźników i podejmowanie działań w przypadku ich zmiany lub przekroczenia określonych wartości progowych. Alarmy stanowią niezbędną usługę, która pomaga użytkownikom w osiągnięciu celów na poziomie usług i w uniknięciu przerw w pracy.

Ikona Notifications

Notifications

Ograniczona dostępność

Ta skalowalna usługa rozsyła wiadomości do składników rozproszonych, takich jak poczta elektroniczna i PagerDuty. Dzięki usłudze Notifications użytkownicy mogą z łatwością dostarczać wiadomości dotyczące Oracle Cloud Infrastructure do dużej liczby subskrybentów poprzez wzorzec publish-subscribe.

Ikona Events

Events

Wkrótce

Ta oferta umożliwia użytkownikom reagowanie na zmiany stanu zasobów Oracle Cloud Infrastructure, inicjowanych zarówno przez system, jak i przez działanie użytkownika. Usługa Events może zapisywać informacje w obiektowej pamięci masowej lub uruchamiać usługę Oracle Functions w celu podjęcia działań, Notifications w celu informowania użytkowników lub Streaming w celu aktualizowania usług zewnętrznych.