Wprowadzaj innowacje dzięki usługom chmurowym i sztucznej inteligencji

Natywne architektury chmurowe i nowoczesne technologie, takie jak mikrousługi, Kubernetes, zarządzanie API, bezserwerowe itp., przyczyniły się do transformacji sposobu, w jaki projektujemy, opracowujemy, wdrażamy i sprzedajemy oprogramowanie. Nowoczesne aplikacje w chmurze są coraz częściej wykorzystywane z użyciem funkcji sztucznej inteligencji, zwiększając skuteczność biznesową oraz zapewniając klientom nowe możliwości użycia i obsługę.


Natywne środowisko chmurowe i sztuczna inteligencja stanowią podstawę innowacyjności oprogramowania. Oracle Cloud Infrastructure (OCI) oferuje najszybsze możliwości wdrażania do środowiska produkcyjnego w organizacji, która chce wprowadzać innowacje poprzez tworzenie nowoczesnych aplikacji, oraz zapewnić sobie możliwości rozwoju w ramach transformacji cyfrowej, bez konieczności przeprowadzania eksperymentów w tej dziedzinie.

Skorzystaj z usług Oracle Cloud Native Services, aby wdrożyć doskonałe oprogramowanie (1:14)
 • Dowiedz się, jak uprościć podróż do aplikacji chmurowych

  Zapoznaj się z omówieniem platformy OCI.

 • Wypróbuj bezpłatny warsztat AI

  Rozpocznij pracę z usługami sztucznej inteligencji OCI.

Wszystko, co potrzebne do tworzenia nowoczesnych aplikacji chmurowych

OCI zapewnia wszechstronne, zarządzane usługi w zakresie kontenerów, usług bezserwerowych, interfejsów API, DevOps i innych, a także pełną obsługę open source i zintegrowanego ekosystemu. Ponadto umożliwia zespołom szybkie projektowanie i wdrażanie nowych mikrousług opartych na kontenerach, rozszerzanie istniejących aplikacji o nowoczesne funkcje i ciągłe wprowadzanie innowacji z użyciem nowych technologii, takich jak m.in. sztuczna inteligencja czy blockchain.

Kontenery, Kubernetes, i funkcje

OCI, korzystając z zarządzanych usług OSS, w pełni zintegrowanych z rozwiązaniami CI/CD, umożliwia wydajniejsze projektowanie, wdrażanie, uruchamianie i skalowanie aplikacji kontenerowych, przy 3-krotnie lepszej wydajności.

Container Engine for Kubernetes

Zarządzana usługa Kubernetes z zaawansowanymi zabezpieczeniami, wysoką wydajnością i opcją bezserwerowego środowiska z węzłami wirtualnymi.

Instancje kontenerowe

Bezserwerowa usługa obliczeniowa, umożliwiająca łatwe i szybkie uruchamianie kontenerów bez konieczności zarządzania infrastrukturą.

Functions

Twórz, uruchamiaj i skaluj aplikacje sterowane zdarzeniami, bez konieczności zarządzania infrastrukturą. Płać tylko za czas obliczeniowy używany podczas wykonywania funkcji.

Service Mesh

Zabezpieczaj, obserwuj i łącz swoje mikrousługi bez żadnych zmian w kodzie aplikacji.

Container Registry

Bezpiecznie przechowuj i udostępniaj obrazy kontenerów, zarządzaj nimi i udostępniaj je za pomocą interfejsu CLI Docker i API. Wbudowane funkcje skanowania pod kątem bezpieczeństwa i podpisywania obrazów.

Monitorowanie i zarządzanie

Funkcje APM, rejestrowanie w dziennikach, monitorowanie oraz analizy sterowane mechanizmami ML zapewniają pełną widoczność i możliwości zarządzania.

Wszystko, czego potrzebujesz, aby komunikować się przy użyciu nowoczesnych usług

W oparciu o standardy OpenAPI, CloudEvents, STOMP i inne standardy OSS OCI oferuje wszechstronne usługi tworzenia cyklu życia procesów potrzebnych do komunikowania się między mikrousługami, ich zabezpieczania oraz zarządzania.

Projektowanie i publikowanie interfejsów API

Pracuj zespołowo nad tworzeniem prototypów, rozwijaniem, testowaniem i weryfikacją API na podstawie środowiska OpenAPI, a także bezpiecznie eksponuj i monitoruj je za pomocą bramki API.

API Gateway

Zarządzany i zapewniający wysoką dostępność interfejs API na potrzeby wdrażania usług API, operacyjnych, zabezpieczania i monetyzacji.

Usługi bezserwerowe API

Wyeliminuj konieczność przeprowadzania operacji infrastrukturalnych lub nadmiernego udostępniania dzięki zastosowaniu funkcji Oracle Cloud Infrastructure (OCI) uruchamianych na żądanie w celu nawiązania połączenia z API.

Wydarzenia i powiadomienia

Zgodne z CloudEvents zmiany w zasobach mogą uaktywniać funkcje, zapisywać w strumieniach lub wysyłać powiadomienia e-mail, SMS lub inne wywołania WebHook.

Strumieniowanie za pomocą Kafka

Strumieniowe przesyłanie zdarzeń w czasie rzeczywistym, bezserwerowe, zgodne z systemem Kafka dla programistów i badaczy danych. System oparty na uiszczaniu opłaty wyłącznie za wykorzystane usługi, niewymagający ponoszenia kosztów z tytułu przenoszenia danych między usługami chmurowymi.

Kolejka

Usługa bezserwerowego przesyłania wiadomości w celu bezpiecznego asynchronicznego i gwarantowanego dostarczania wiadomości. Kolejka OCI może wysyłać i odbierać wiadomości, korzystając z punktów końcowych REST i STOMP.

Usługi sztucznej inteligencji i nowoczesne rozwiązania dotyczące danych, przyspieszające wprowadzanie innowacji

OCI umożliwia uwalnianie danych w systemach i usługach, co pozwala obsłużyć nowe przypadki użycia i odblokować nowe strumienie wartości, korzystając z danych bezserwerowych, usług ML i AI, działających w najbardziej optymalnej infrastrukturze przetwarzania danych.

Usługi dla programistów AI

Szybkie udoskonalanie aplikacji za pomocą AI, korzystanie z gotowych i dostosowywalnych modeli, niewymagające doświadczenia w pracy ze sztuczną inteligencją.

Digital Assistant

Dodaj boty czatowe do serwisu internetowego, aplikacji mobilnych i aplikacji biznesowych.

Language

Zaawansowana analiza tekstu na dużą skalę — w tym analiza opinii, ekstrakcja fraz kluczowych i klasyfikacja.

Speech

Automatyczne rozpoznawanie mowy (ASR) i niezwykle dokładna transkrypcja plików audio/wideo w różnych językach.

Vision

Wykorzystaj technologie wizualizacji do wykrywania anomalii graficznych, automatycznej klasyfikacji obrazów, wyodrębniania tekstu z dokumentacji i nie tylko.

Anomaly Detection

Modele wykrywania anomalii sygnalizują krytyczne incydenty w ramach przetwarzania danych sensorycznych, wykrywania oszustw i innych.

Prognozowanie

Prognozy ciągów czasowych z użyciem algorytmów uczenia maszynowego i strategii statystycznych, przewidujące popyt, budżet, przychody i zasoby.

Nowoczesne rozwiązania z zakresu danych zaprojektowane z myślą o twórcach aplikacji

Blockchain

Zarządzana usługa Oracle, oparta na systemie Hyperledger Fabric klasy open source, umożliwia szybkie udostępnianie prywatnej, bezpiecznej, wstępnie zbudowanej sieci blockchain ze współużytkowaną rozproszoną księgą.

Data Science

Kompleksowa usługa uczenia maszynowego umożliwia badaczom danych tworzenie i szkolenie modeli uczenia maszynowego oraz zarządzanie nimi przy użyciu ich ulubionych struktur i narzędzi open source.

MySQL HeatWave

Elastyczna usługa MySQL Database, łącząca w sobie transakcje, analizy i uczenie maszynowe w bazie danych. Zautomatyzowane operacje i wydajność siedem razy szybsze niż RDS lub Snowflake przy konieczności poniesienia wyłącznie ułamka kosztów.

Autonomous Database

Bezserwerowa, wysokowydajna usługa Oracle Database, obsługująca wszystkie zadania przetwarzania - w tym OLTP, analizy, wsadowe, JSON, Internet of Things (IoT) i inne.

NoSQL

Przewidywalna, jednocyfrowa, masowa wydajność, odpowiednia dla aplikacji z dynamiczną szybkością operacji we-wy lub dla aplikacji bezserwerowych. Obsługiwane są modele danych ze schematami i bez nich.

Od etapu tworzenia aplikacji do produkcji: DevOps, CI/CD oraz tworzenie aplikacji

Dzięki gotowym usługom AppDev i nowoczesnym usługom DevOps klienci OCI przyspieszają proces wdrażania programistów do pracy, bieżące prace rozwojowe i cykle wdrażania aplikacji. Otwarta platforma oferuje pełną obsługę narzędzi typu „open source”, technologii innych podmiotów i ekosystemów, zapewniając elastyczność podłączania i uruchamiania dowolnego wymaganego elementu oraz przenośność, rozszerzalność, bezproblemowe operacje i najniższy koszt posiadania.

DevOps CI/CD

Uruchamiaj bezserwerowe potoki CI/CD, aby zautomatyzować procesy dostarczania. Obejmuje bezpieczne wdrożenia zasobów prywatnych i zaawansowane strategie wdrażania, takie jak „kanarkowy”, postępujący i inne.

Resource Manager

Automatyzuj infrastrukturę jako kod, korzystając z usługi Terraform.

Natywne środowisko programistyczne

Podłącz istniejące narzędzia programistyczne lub korzystaj z wbudowanego repozytorium kodów, rejestru kontenerów, repozytorium artefaktów, edytora kodów, Cloud Shell i innych.

Tworzenie aplikacji bez pisania dużej ilości kodu

Korzystając z systemu APEX lub Visual Builder Studio można umożliwić osobom niebędącym twórcami aplikacji łatwe rozszerzanie aplikacji biznesowych Oracle, tworzenie aplikacji mobilnych lub dodawanie GUI do baz danych.

Zintegrowany ekosystem

Połącz narzędzia, z których już korzystasz: GitHub, GitLab, Jenkins, Ansible, Rancher, EFK, Spinnaker i wiele innych. Korzystaj z wtyczek IDE dla usług Visual Studio, Eclipse i innych, oraz dostawców i operatorów OCI dla platform VMware Tanzu, Azure, Pulumi i innych.

Pracuj tak, jak chcesz

Twórcy aplikacji i inżynierowie DevOps mogą współpracować z REST API, CLI, SDK, Cloud Shell, lub korzystając z intuicyjnego GUI.Java — z myślą o nowoczesnych mikrousługach

Firma Oracle jest znana z technologii Java. OCI zapewnia najlepszą asystę techniczną, gotowe funkcje zarządzania oraz zwiększoną wydajność związaną z modernizacją aplikacji Java. Do tworzenia nowoczesnych aplikacji można używać OpenJDK, Spring Boot, Micronaut, Helidon i innych środowisk zajmujących niewiele pamięci.

Wysokowydajne środowisko Java — bezpłatnie na platformie OCI

Aplikacje Java działające na platformie OCI bezpłatnie korzystają z zestawu Oracle GraalVM. Oracle GraalVM zapewnia opatentowane optymalizacje uzupełniające open source GraalVM w celu dodatkowego zwiększenia wydajności zarówno nowoczesnych mikrousług, jak i istniejących aplikacji Java.

Java o wysokiej wydajności

OCI zawiera opatentowane optymalizacje Oracle GraalVM Edition przyspieszające działanie nowoczesnych mikrousług lub istniejących aplikacji Java. Skorzystaj z wysokowydajnego zestawu JDK w OCI bez dodatkowych kosztów.

Bezpłatne środowisko Java SE

Wykorzystaj wszystkie korzyści płynące z subskrypcji Java SE dostępnej bezpłatnie w OCI.

WebLogic Server na potrzeby OCI Container Engine for Kubernetes

Wdrażaj swoje środowisko Java EE w OCI, w tym serwer WebLogic w systemie Kubernetes.

Java Management Service

Jeden centralny pulpit, obejmujący zarządzanie dużymi środowiskami Java, zapewniający wydajność, bezpieczeństwo i zgodność.

GraalVM i Graal Cloud Native

Wysokowydajne aplikacje OpenJDK i Java SE, optymalne dla mikrousług i wdrożeń w chmurze, z wbudowaną integracją z usługami chmurowymi.

Micronaut i Helidon

Niezajmujące wiele pamięci środowiska aplikacji mikrousług Java.

Coherence

Umożliwia buforowanie, zapewniając jeszcze większą wydajność.

VisualVM

Wszechstronne narzędzie do rozwiązywania problemów z oprogramowaniem Java.

Klienci wprowadzający innowacje z natywnym rozwiązaniem w chmurze w OCI

Więcej historii klientów

Dlaczego klienci wybierają OCI do przyspieszania innowacji w chmurze i w zakresie sztucznej inteligencji

Zwiększ szybkość działania i produktywność programistów

 • Wstępnie przeszkolona sztuczna inteligencja i zaawansowane usługi danych, które są łatwe w użyciu.

 • Oparte na oprogramowaniu open source z pełną obsługą technologii chmurowych.

 • Otwarty ekosystem i wbudowane integracje zapewniają elastyczność w używaniu dowolnego języka, stosu lub narzędzia.

 • Łatwe w użyciu usługi zarządzane, w pełni zintegrowane z rozwiązaniami CI/CD.

Zapewnij niezawodne operacje i optymalną wydajność kosztową

 • Domyślnie zabezpieczone, bez dodatkowych opłat ani kosztów.

 • Elastyczne, szczegółowe warianty obejmujące maszyny wirtualne, Kubernetes, Bare Metal, HPC, GPU i Arm.

 • Dane współdzielone, operacje autonomiczne i sieć z minimalnymi opóźnieniami zapewniają optymalną infrastrukturę na potrzeby sztucznej inteligencji.

 • Projekt wspierający usługi wielochmurowe, oferujący spójne działanie i modele cenowe oparte na faktycznym użyciu.

Większa wydajność, najlepsza cena i najniższy koszt posiadania

Dzięki platformie OCI chmura drugiej generacji zapewnia, że nowoczesne aplikacje, w tym aplikacje stymulowane sztuczną inteligencją i danymi oraz intensywne operacje wejścia-wyjścia działają na odpowiednim, skalowalnym poziomie biznesowym. Klienci oszczędzają średnio ponad 40%, korzystając z platformy OCI.

Zobacz, w jaki sposób firma 8x8 zaoszczędziła 80% kosztów ruchu wychodzącego i obserwuje wzrost wydajności na poziomie ponad 25%.

firma 8x8 zaoszczędziła 80% kosztów ruchu wychodzącego i obserwuje wzrost wydajności na poziomie 25%
Seria Oracle Playbook

Oto kompilacja naszych sekretów dotyczących strategii zarządzania ludźmi, procesami i systemami. Chcemy się nimi podzielić z Tobą.

Rozpocznij tworzenie natywnych aplikacji chmurowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w OCI

Bezpłatna chmura Oracle Cloud Free Tier

Bezpłatnie twórz, testuj i wdrażaj aplikacje na platformie Oracle Cloud.

Zbudowane i wdrożone

Posłuchaj historii klientów OCI dotyczących przypadków użycia oraz architektur referencyjnych dla tworzenia aplikacji na platformie OCI.

Z przyjemnością pomożemy

Porozmawiaj z nami o konkretnej architekturze, wymaganiach dotyczących infrastruktury lub potrzebach biznesowych.