Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

We suggest you try the following to help find what you're looking for:

 • Check the spelling of your keyword search.
 • Use synonyms for the keyword you typed, for example, try “application” instead of “software.”
 • Try one of the popular searches shown below.
 • Start a new search.

 

Trending Questions

Oracle ogłasza ogólną dostępność modelu Functions as a Service (udostępnianie funkcji jako usługi) oraz usługi Events

Czym są natywne technologie chmurowe?

Natywne technologie chmurowe (Cloud Native) cechuje stosowanie kontenerów, mikrousług, funkcji bezserwerowych, potoków danych programistycznych oraz infrastruktury wyrażonej w postaci kodu. Technologie te umożliwiają szybsze tworzenie oprogramowania oraz budowanie aplikacji, które są elastyczne, łatwe w zarządzaniu, możliwe do monitorowania i dynamicznie skalowalne do poziomu globalnego przedsiębiorstwa.

Firma Oracle jest platynowym członkiem fundacji Cloud Native Computing Foundation (CNCF), która nadzoruje wiele różnorodnych projektów. Fundacja CNCF twierdzi, że „natywne technologie chmurowe umożliwiają twórcom oprogramowania szybsze tworzenie wspaniałych produktów”. Rozważmy następujące przykłady:

 • Zastosowanie kontenerów zapewnia większą spójność środowiska, szybsze wdrażanie, przenośność i skalowalność
 • Korzystanie z mikrousług umożliwia różnym zespołom jednoczesne kompilowanie i testowanie różnych części aplikacji, co przyspiesza tworzenie oprogramowania
 • Wykorzystanie ciągłej integracji pozwala programistom na szybkie kompilowanie kolejnych wersji oprogramowania
 • Korzystanie z infrastruktury wyrażonej w postaci kodu skraca czas potrzebny na instalację serwerów, pamięci masowych i sieci, zwiększając tym samym wydajność

Oracle Cloud Native Services

Ikona Container Engine for Kubernetes

Container Engine for Kubernetes

Ogólna dostępność

Ta przyjazna dla programistów i gotowa do stosowania w przedsiębiorstwach usługa zarządzana działa w oparciu o klastry Kubernetes o wysokim poziomie dostępności. Zapewnia wysoki poziom kontroli, bezpieczeństwa i wydajności oferowany przez platformę Oracle Cloud Infrastructure, dotrzymując jednocześnie tempa zmianom w ekosystemie CNCF i zachowując zgodność z nim.

Ikona Registry

Cloud Infrastructure Registry

Ogólna dostępność

Jest to usługa rejestru kontenerów o wysokim poziomie dostępności, która ułatwia użytkownikom przechowywanie i udostępnianie obrazów kontenerów. Rejestr ten umożliwia użytkownikom wysyłanie i ściąganie obrazów za pomocą interfejsu wiersza polecenia Docker oraz ściąganie obrazów bezpośrednio do wdrożonych u nich usług Oracle Container Engine for Kubernetes.

Ikona Resource Manager

Resource Manager

Ogólna dostępność

Ta usługa zarządzana może udostępniać wszystkie zasoby i usługi platformy Oracle Cloud Infrastructure. Resource Manager zmniejsza liczbę błędów konfiguracji i zwiększa produktywność poprzez deklaratywne zarządzanie infrastrukturą (tzn. zarządzanie infrastrukturą jako kodem) przy użyciu standardu branżowego Terraform.

Ikona Streaming

Streaming

Ogólna dostępność

Ta skalowalna, wielodostępowa platforma do strumieniowej transmisji danych o wysokim poziomie dostępności ułatwia gromadzenie strumieniowanych danych i zarządzanie nimi. Usługa Streaming umożliwia obsługę zastosowań takich jak IoT, zapewnianie bezpieczeństwa i zarządzanie łańcuchem dostaw, w których duże ilości danych są zbierane z wielu źródeł i muszą być przetwarzane w czasie rzeczywistym.

Ikona Monitoring

Monitoring

Ogólna dostępność

Ta usługa zintegrowana zgłasza wskaźniki ze wszystkich zasobów i usług na platformie Oracle Cloud Infrastructure. Korzystaj z predefiniowanych wskaźników i pulpitów nawigacyjnych lub użyj interfejsu API usługi, aby uzyskać całościowy obraz stanu technicznego, wydajności i pojemności systemu. Usługa Monitoring obejmuje alarmy umożliwiające śledzenie tych wskaźników i podejmowanie działań w przypadku ich zmiany lub przekroczenia określonych wartości progowych. Alarmy stanowią niezbędną usługę, która pomaga użytkownikom w osiąganiu celów w zakresie zapewniania określonego poziomu usług i w unikaniu przerw w pracy.

Ikona Notifications

Notifications

Ogólna dostępność

Ta skalowalna usługa rozsyła wiadomości do składników rozproszonych, takich jak poczta elektroniczna i PagerDuty. Dzięki usłudze Notifications użytkownicy mogą z łatwością dostarczać wiadomości dotyczące platformy Oracle Cloud Infrastructure dużej liczbie subskrybentów, korzystając z wzorca publikuj-subskrybuj (publish-subscribe).

Ikona Functions

Functions

Ogólna dostępność

Skalowalne, wielodostępowe funkcje bezserwerowe pozwalają użytkownikom skupić się na pisaniu kodu w celu zaspokojenia potrzeb biznesowych bez konieczności poznawania jakichkolwiek koncepcji dotyczących infrastruktury. Użytkownicy płacą jedynie za czas obliczeniowy, nie płacą nic, gdy kod nie jest uruchamiany.

Ikona Events

Events

Ogólna dostępność

Ten produkt umożliwia użytkownikom reagowanie na zmiany stanu zasobów platformy Oracle Cloud Infrastructure, inicjowane zarówno przez system, jak i przez działanie użytkownika. Usługa Events może zapisywać informacje w obiektowej pamięci masowej lub uruchamiać usługę Oracle Functions w celu podjęcia działań, usługę Notifications w celu poinformowania użytkowników lub usługę Streaming w celu zaktualizowania usług zewnętrznych.

Ikona API Gateway

API Gateway

Ograniczona dostępność

W pełni zarządzana brama o wysokim poziomie dostępności, która umożliwia programistom tworzenie zarządzanych interfejsów HTTP/S dla innych usług, w tym Oracle Functions, Oracle Container Engine for Kubernetes i Oracle Cloud Infrastructure Registry. Oracle API Gateway może także zapewniać wymuszanie zasad, np. uwierzytelnianie i ograniczanie prędkości w punktach końcowych HTTP/S.

Ikona Logging

Logging

Ograniczona dostępność

Pojedynczy ekran o wysokim poziomie dostępności do obsługi wszystkich dzienników. Usługa Logging umożliwia pobieranie wszystkich dzienników generowanych przez zasoby i aplikacje użytkownika oraz zarządzanie nimi. Pozwala przeszukiwać i analizować dzienniki za pomocą zaawansowanego modułu analitycznego i podejmować działania w czasie niemal rzeczywistym w odniesieniu do dowolnego zdarzenia z dziennika z wykorzystaniem intuicyjnego modułu reguł.

CERN stosuje platformę Kubernetes, aby skrócić czas wdrażania rozwiązania Oracle WebLogic

“Platforma Kubernetes i kontenery pozwalają ośrodkowi CERN usprawnić wdrażanie newralgicznych aplikacji w języku Java, umożliwiając ograniczenie zadań konserwacyjnych i większe skupienie się na potrzebach programistów, w tym na ułatwieniu im korzystania z serwera Oracle WebLogic Server. W tym kontekście firma Oracle dostarczyła nam narzędzie open source, które pomogło nam znacznie skrócić czas potrzebny do skonfigurowania usługi WebLogic. Pracujemy również nad wdrożeniem platformy Oracle Cloud Infrastructure i jej oferty kontenerów Kubernetes, które mają zastąpić nasze obecne rozwiązanie do przywracania po awarii baz danych i platformy WebLogic.”

—Antonio Nappi, inżynier ds. DevOps, CERN

 

„Sauce to przeznaczona dla zespołów platforma do współpracy i tworzenia filmów, umożliwiająca producentom tworzenie autentycznych treści wideo. Moduł Oracle Container Engine for Kubernetes działający na platformie Oracle Cloud Infrastructure pomógł nam przekształcić naszą chmurową platformę do współpracy wideo w globalną bazę użytkowników. Pozwolił nam rozwinąć społeczność użytkowników, zwiększając jednocześnie niezawodność i wydajność, szczególnie w obszarach transkodowania i tworzenia materiałów wideo”.

— Jon Girven, współzałożyciel i dyrektor ds. technicznych, Sauce Video
 

„Nasza działalność opiera się na dostarczaniu innowacyjnego oprogramowania przeznaczonego na rynek globalny. Moduł Oracle Container Engine for Kubernetes działający na platformie Oracle Cloud Infrastructure pomógł nam nie tylko połączyć centra danych i zwiększyć skalę działania, ale także znacznie poprawić wydajność i bezpieczeństwo w wyniku wdrożenia architektury mikroserwisów. Tak naprawdę była to najprostsza część procesu migracji”.

— Jason Looney, wiceprezes ds. architektury korporacyjnej, Beeline

Wyzwania związane z natywnymi technologiami chmurowymi i korzyści zapewniane przez firmę Oracle

Wyzwania związane z technologiami Cloud Native

Cloud Native Challenges

Natywne technologie chmurowe wymagają od programistów, specjalistów DevOps i architektów oprogramowania korzystania z nowego zestawu środowisk programistycznych, co może stanowić wyzwanie.

 • Podejścia typu „zrób to sam” (DIY) nie zapewniają niezawodności, bezpieczeństwa, skalowania i możliwości zarządzania klasy korporacyjnej. W rezultacie Twoje przedsiębiorstwo może być bardziej podatne na awarie infrastruktury, przestoje w działaniu oprogramowania, przypadki naruszenia bezpieczeństwa, ograniczenia pojemności oraz problemy związane z monitorowaniem i możliwością obserwowania.
 • Rozproszone narzędzia są drogie w utrzymaniu i trudno się je integruje. Używanie skryptów i narzędzi opracowanych własnymi siłami do wdrażania i aktualizowania oprogramowania służącego do koordynacji kontenerów, technologii bezserwerowych i innych natywnych technologii chmurowych może być nieefektywne i kosztowne.
 • Rozwiązania firmowe mogą wiązać przedsiębiorstwo z dostawcami, którzy korzystają z niestandardowych interfejsów API i stosów oprogramowania. Może to ograniczyć programiście możliwości wyboru języków, baz danych, sprzętu, chmur i infrastruktury lokalnej.

Korzyści ze stosowania natywnych technologii chmurowych zapewniane przez firmę Oracle

Value for Cloud Native

Natywne usługi chmurowe Oracle Cloud Native Services działają na platformie Oracle Cloud Infrastructure i pomagają:

 • Korzystać z usług zarządzanych, takich jak Oracle Container Engine for Kubernetes i Oracle Cloud Infrastructure Registry, w których często instaluje się aktualizacje i poprawki.
 • Łatwo wdrażać, monitorować i skalować natywne aplikacje chmurowe za pomocą takich narzędzi jak Resource Manager, Monitoring i Notificiations.
 • Wykorzystywać czołową w branży infrastrukturę do zapewniania wysokiego poziomu wydajności, bezpieczeństwa i dostępności, dzięki czemu można skupić się na ważniejszych zadaniach.
 • Stosować niezmodyfikowane oprogramowanie open source oraz technologie interoperacyjne w celu ograniczenia zależności od dostawców i zwiększenia przenośności.
 • Wykorzystywać hybrydową architekturę chmurową i architekturę wielochmurową za pomocą środowiska Oracle Cloud Native Framework. Oprócz usług Oracle Cloud Native Services, środowisko Oracle Cloud Native Framework zawiera środowisko Oracle Linux Cloud Native Environment, oprogramowanie oparte na otwartych, sterowanych przez społeczność projektach CNCF, przeznaczone dla lokalnych i zewnętrznych środowisk chmurowych.