Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Skontaktuj się z nami Zaloguj się do Oracle Cloud

Usługi Cloud Native

Usługi i oprogramowanie Oracle Cloud Native pomagają programistom tworzyć aplikacje z wykorzystaniem technologii takich jak Kubernetes, kontenery, funkcje bezserwerowe, zarządzanie interfejsami API oraz GraalVM dla Oracle Cloud Infrastructure (OCI), chmur hybrydowych i środowisk wielochmurowych.

Korzystając z tych natywnych produktów chmurowych, programiści mogą skrócić czas przeznaczany na zadania operacyjne, np. zarządzanie klasterami Kubernetes, i szybciej tworzyć aplikacje. Natywne rozwiązania chmurowe OCI zapewniają, że wdrożone aplikacje są bardziej przenośne i mogą działać w OCI, chmurach innych firm oraz środowiskach lokalnych przy minimalnych modyfikacjach. Uzupełniające usługi OCI AI dostarczają wstępnie przeszkolone modele, dzięki którym programiści mogą szybko wdrażać rozwiązania takie jak Oracle Digital Assistant czy OCI Anomaly Detection — wystarczy minimalna wiedza z zakresu samouczenia się maszyn.

pompeii-pandemic-hero
Natywne rozwiązania chmurowe pozwalają na ponowne otwarcie parku w Pompejach podczas pandemii (11:03)

Rozwiń swoje umiejętności obsługi OCI podczas Oracle CloudWorld

Bez względu na to, czy używasz już OCI, czy tylko ciekawi Cię, jakie ma możliwości, weź udział w wydarzeniu Oracle CloudWorld w dniach 17–20 października, by dowiedzieć się więcej.

Poznaj możliwości Oracle Cloud Native

Uznane organizacje i szybko rozwijające się startupy uruchamiają aplikacje chmurowe w OCI. Dowiedz się więcej na temat tego, jak Oracle ułatwia działania w chmurze.

OCI oferuje bogate w funkcje środowisko cloud native

Dowiedz się, w jaki sposób Oracle rozszerza swoje usługi dla programistów, aby wspierać konstrukcje typu cloud native wymagane w nowoczesnych środowiskach tworzenia i modernizacji aplikacji.

Oglądaj na żądanie: seria webinariów dotyczących technologii cloud native

Posłuchaj ekspertów Oracle, którzy pomogą Ci wykorzystać bezpieczne i zarządzane usługi do usprawnienia procesu tworzenia aplikacji.

Perspektywa analityka: S&P Global Market Intelligence

Poznaj korzyści płynące z technologii cloud native, takich jak kontenery i funkcje bezserwerowe przeznaczone do tworzenia nowoczesnych aplikacji.

Dlaczego warto wybrać usługi Oracle Cloud Native?

Oparte na oprogramowaniu open source i otwartych standardach

Oprogramowanie i usługi Oracle Cloud Native pozwalają programistom tworzyć aplikacje chmurowe oparte na popularnych projektach i specyfikacjach open source, takich jak Docker, Kubernetes, Fn Project, OpenAPI, Fluentd, CloudEvents i GraalVM Native Image. Produkty te zapewniają zespołom DevOps swobodę tworzenia i wdrażania natywnych aplikacji chmurowych przy użyciu języków, narzędzi, struktur i infrastruktury najlepiej odpowiadających ich potrzebom.


Katalog projektów open source Oracle

Wbudowane funkcje zarządzania

Dzięki wykorzystaniu takich usług, jak Oracle Container Engine for Kubernetes (OKE), zespoły programistów mogą się skoncentrować na tworzeniu konkurencyjnych funkcji i poświęcać mniej czasu na instalowanie, wprowadzanie poprawek oraz utrzymanie infrastruktury. Integracja z GitLab, HashiCorp, Jenkins, GitHub, DataDog i wieloma innymi partnerami sprawia, że inżynierowie DevOps mogą korzystać ze znanych narzędzi w trakcie wdrażania OCI.


Poznaj partnerów Oracle w chmurze

Zaprojektowane dla środowisk wielochmurowych

Wdrażanie aplikacji w wielu chmurach umożliwia zespołom DevOps optymalizację wydajności aplikacji dla klientów, rozłożenie ryzyka operacyjnego na różnych dostawców oraz uzyskiwanie najlepszej jakości usług w chmurze. Dzięki projektom takim jak Verrazzano Enterprise Container Platform inżynierowie mogą wdrażać obciążenia w kontenerach i zarządzać nimi — lokalnie lub w chmurze, przy minimalnych zmianach w aplikacji.


Rozwiązania OCI dla chmury hybrydowej, multicloud i intercloud

Wstępnie wytrenowane modele sztucznej inteligencji umożliwiają szybkie tworzenie aplikacji

Usługi sztucznej inteligencji takie jak Oracle Digital Assistant, LanguageSpeech pozwalają programistom angażować użytkowników w różnych kanałach, przeprowadzać analizę odczuć i dokonywać konwersji dźwięku na tekst bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu samouczenia się maszyn. Dzięki rozwiązaniom OCI Anomaly Detection i OCI Forecasting użytkownicy końcowi mogą zwiększyć oszczędności poprzez wcześniejsze sygnalizowanie krytycznych incydentów i przewidywanie różnorodnych wskaźników, które wpływają na popyt na produkty, przychody i zapotrzebowanie na zasoby.


Zobacz usługi Oracle Cloud AI

Przejdź do natywnych usług chmurowych dla przedsiębiorstw

Dowiedz się, dlaczego deweloperzy cieszą się z możliwości wykorzystania natywnych technologii chmurowych do tworzenia aplikacji nowej generacji i uruchamiania ich w dowolnym miejscu.

Natywne usługi chmurowe dla OCI

Usługi zarządzane przez Oracle działające w Oracle Cloud Infrastructure.

Zarządzana platforma Kubernetes oparta o niezmodyfikowaną technologię open source

Oracle Container Engine for Kubernetes (OKE) to usługa do orkiestracji kontenerów bazująca na technologii open source. Umożliwia klientom wdrażanie węzłów roboczych — wirtualnych i Bare Metal — Intel, AMD, a także Ampere opartych architekturze na Arm. Ta zarządzana usługa zapewnia automatyczne skalowanie klasterów i zasobników, mające na celu skrócenie czasu i zmniejszenie kosztów tworzenia nowoczesnych aplikacji chmurowych.

Funkcje
 • Zarządzana przez Oracle platforma Kubernetes certyfikowana przez Cloud Native Computing Foundation (CNCF)
 • Wbudowany skrypt Node Doctor ułatwiający rozwiązywanie problemów
 • Zaawansowane zabezpieczenia (prywatne klastery, szyfrowanie, autoryzacja IAM, podpisywanie obrazów, skanowanie, autoryzacja wdrożenia itp.)
 • Możliwość szybkiego tworzenia klasterów na maszynach wirtualnych i Bare Metal
 • Pełny interfejs REST API i CLI
 • Zgodność (HIPAA, SOC2 itp.)
 • Bezpłatne zarządzanie klasterami
 • Płatność tylko za wykorzystane zasoby
 • Rozwiązanie dostępne w ramach bezpłatnej wersji Oracle Cloud Free Tier

Bezpieczna, oparta na standardach usługa zarządzana do zarządzania obrazami kontenerowymi

OCI Container Registry to rejestr zgodny z protokołem Docker HTTP API v2 umożliwiający przechowywanie i udostępnianie obrazów kontenerów. Jest ściśle zintegrowany z innymi usługami OCI, takimi jak Oracle Container Engine for Kubernetes i Oracle Identity and Access Management. OCI Container Registry stanowi uzupełnienie dwóch innych usług: OCI Artifact Registry do przechowywania obrazów niekontenerowych i OCI Compute do przechowywania obrazów obliczeniowych.

Funkcje
 • Oparty na otwartych standardach
 • Dostęp programowy (API i CLI)
 • Możliwość dostępu do obrazów za pośrednictwem sieci prywatnych lub zewnętrznych
 • Działa z Visual Builder Studio i innymi narzędziami do automatyzacji kompilacji
 • Bardzo trwały i dostępny dzięki automatycznej replikacji
 • Rozwiązanie dostępne w ramach bezpłatnej wersji Oracle Cloud Free Tier

Platforma bezserwerowa oparta na zdarzeniach i interfejsach API

Funkcje jako usługa (FaaS) to rozwiązanie, które pozwala programistom tworzyć, uruchamiać i skalować aplikacje bezserwerowe bez konieczności zarządzania żadną infrastrukturą. Usługa ta może współpracować z innymi kluczowymi rozwiązaniami OCI, takimi jak OCI Streaming, OCI Events oraz OCI API Gateway. Usługa Functions jest zabezpieczona przez Oracle Identity and Access Management.

Funkcje
 • Oparta na platformie typu open source Fn Project działającej w chmurze i środowiskach lokalnych
 • Możliwość korzystania z własnego pliku Dockerfile w zaawansowanych przypadkach użycia
 • Możliwość korzystania z prostej wyceny i bezpłatnych przydziałów
 • Stosowana z licznymi usługami które tworzą zdarzenia Oracle Events
 • Ujawnianie funkcji w postaci interfejsów API przez OCI API Gateway
 • Automatyzowanie operacji przy użyciu rozwiązań Functions oraz OCI Notifications
 • Rozwiązanie dostępne w ramach bezpłatnej wersji Oracle Cloud Free Tier

Usługa strumieniowej transmisji zdarzeń zgodna z oprogramowaniem Apache Kafka

Rozwiązanie Streaming to działająca w czasie rzeczywistym, bezserwerowa platforma strumieniowania zdarzeń zgodna z systemem Apache Kafka, przeznaczona dla programistów i analityków danych. Usługa Streaming jest ściśle zintegrowana z Oracle Cloud Infrastructure, Oracle Database, Oracle GoldenGate i Oracle Integration and Migration. Zapewnia także gotowe integracje dla wielu różnych rodzajów produktów od innych dostawców, jak na przykład produkty DevOps, bazy danych, Big Data czy aplikacje SaaS.

Funkcje
 • Infrastruktura bezserwerowa automatyzuje zarządzanie
 • Otwarte i oparte na standardach
 • Dostęp przez konsolę, REST API i Apache Kafka API
 • Możliwość integracji z produktami Object Storage, Monitoring, Functions i Autonomous Database
 • Bezpieczeństwo: wbudowane funkcje szyfrowania i ochrony prywatności
 • Ekonomiczność: płaci się tylko za wykorzystaną przepustowość i pamięć masową
 • Rozwiązanie dostępne w ramach bezpłatnej wersji Oracle Cloud Free Tier

Oparta na otwartych standardach usługa alertów w czasie rzeczywistym

Usługa Events śledzi zmiany zasobów za pomocą zdarzeń zgodnych ze standardem CNCF CloudEvents. Inżynierowie DevOps mogą tworzyć reguły do wykonywania czynności w czasie rzeczywistym, uaktywniając rozwiązanie Functions, dokonując zapisów w strumieniu lub wysyłając powiadomienia za pomocą Notifications. Usługa zapewnia interfejsy API przeznaczone do integracji z innymi produktami Oracle IaaS, PaaS lub SaaS.

Funkcje
 • Reagowanie na różne zmiany w zasobach, w tym zdarzenia bazy danych
 • Odbieranie powiadomień OCI Notifications od PagerDuty, Slack, HTTPS oraz ze skrzynki e-mail
 • Tworzenie bezserwerowych aplikacji przy użyciu Oracle Functions
 • Wykorzystanie usług Events i OCI Streaming w celu przeprowadzania analiz zabezpieczeń
 • Tworzenie aplikacji w chmurach, które obsługują CloudEvents
 • Dostęp poprzez API, CLI, SDK, Terraform i konsolę
 • Rozwiązanie dostępne w ramach bezpłatnej wersji Oracle Cloud Free Tier

Projektowanie, tworzenie, promowanie i zabezpieczanie interfejsów API

Oracle API Management obsługuje pełny cykl życia interfejsu API dla aplikacji chmurowych i SaaS, w tym Oracle Cloud HCM i Oracle Cloud ERP. Obsługuje standardy otwarte, na przykład specyfikacje OpenAPI, umożliwiające bezproblemową integrację aplikacji Oracle i innych dostawców.

Funkcje
 • Wspólne tworzenie prototypowych interfejsów API za pomocą platformy Apiary
 • Sprawdzanie poprawności testowych interfejsów API przed napisaniem dowolnego kodu
 • Wdrażanie interfejsów API za pomocą w pełni zarządzanej platformy Oracle API Gateway
 • Promuj i wykorzystuj API za pomocą Oracle API Platform
 • Używaj razem z Oracle Functions dla bezserwerowych API
 • Kontroluj dostęp do interfejsów API, konfigurując elementy sterujące
 • Rozwiązanie dostępne w ramach bezpłatnej wersji Oracle Cloud Free Tier

Twórz, trenuj i wdrażaj modele samouczenia się maszyn oraz zarządzaj nimi za pomocą Oracle AI

OCI AI Services to zbiór wstępnie wytrenowanych modeli samouczenia się maszyn, które programiści mogą łatwo dodać do swoich aplikacji i operacji biznesowych. Modele te zostały wstępnie wytrenowane na podstawie danych biznesowych, takich jak obrazy przedstawiające wady produkcyjne lub zapisy rozmów telefonicznych, i mogą być dalej trenowane z wykorzystaniem własnych danych biznesowych organizacji w celu uzyskania jeszcze dokładniejszych wyników. Dzięki OCI AI Services programiści mogą dodać technologię samouczenia się maszyn do swoich aplikacji bez spowalniania procesu ich tworzenia.

Funkcje
 • Uzyskuj dostęp do usług przez zestawy SDK w różnych językach programowania i interfejsach API REST
 • Twórz środowisko konwersacyjne z wykorzystaniem tekstu, czatu i interfejsu głosowego za pomocą Oracle Digital Assistant
 • Wstępnie wytrenowane, możliwe do dostosowania modele, które mogą być używane razem z aplikacjami i do nich wdrażane
 • Sztuczna inteligencja zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie i przetestowana w najważniejszych sektorach, takich jak administracja rządowa, finanse czy strategia nuklearna
 • Rozwiązanie Anomaly Detection, które bazuje na algorytmie MSET2, ma ponad 150 patentów i jest używane na całym świecie
 • Specjalistyczne algorytmy sprawdzone w wielu branżach, w których bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie

Widoczność w technologii chmurowej i tradycyjnej

Dzięki platformie Observability and Management Platform, Oracle zapewnia wgląd w infrastrukturę IT oraz oparte na samouczeniu się maszyn, praktyczne wnioski, które ułatwiają zarządzanie we wszystkich warstwach infrastruktury wdrożonej w dowolnej technologii i w dowolnym miejscu. Oferowane przez Oracle zintegrowane funkcje oraz automatyzacja monitorowania procesów DevOps i zarządzania eksploatacją infrastruktury IT sprawiają, że zapobieganie problemom IT oraz ich rozwiązywanie są o 50% łatwiejsze. Usługi te mogą poprawić wydajność IT, zidentyfikować problemy z wydajnością na poziomie kodu 10 razy szybciej (PDF) i zredukować złożoność infrastruktury IT.

Funkcje

Zabezpieczaj, monitoruj i łącz aplikacje typu cloud native

OCI Service Mesh to bezpłatna, zarządzana przez Oracle usługa, która upraszcza tworzenie i obsługę aplikacji cloud native. Zapewnia bezpieczeństwo, umożliwia monitorowanie i pozwala na zarządzanie ruchem sieciowym — bez konieczności wprowadzania zmian w aplikacjach.

Funkcje
 • Wprowadź architekturę zabezpieczeń typu zero trust w sposób automatyczny
 • Zapewnij wsparcie dla wdrożeń kanarków w aplikacjach
 • Automatycznie gromadź dane telemetryczne dotyczące m.in. opóźnień, awarii czy żądań.
 • Monitoruj i rozwiązuj problemy za pomocą dzienników dostępu proxy dostępnych w usłudze OCI Logging
 • Udostępniaj aplikacje klientom zewnętrznym poprzez bramę ruchu przychodzącego
 • Połącz mikrousługi poprzez HTTP, HTTP/2, TCP lub gRPC
 • Brak dodatkowych opłat za zarządzanie siatką usług
 • Rozwiązanie dostępne w ramach bezpłatnej wersji Oracle Cloud Free Tier

Baza danych, która działa samoczynnie oraz automatycznie się zabezpiecza i naprawia

Rozwiązanie Autonomous Database oferuje w pełni autonomiczną, kluczową dla działalności przedsiębiorstwa usługę Oracle Database, która obsługuje wszystkie obciążenia, w tym OLTP, analitykę, zadania wsadowe, dokumenty JSON oraz IoT. Automatycznie skaluje, dostraja i zabezpiecza bazę danych oraz instaluje poprawki w trybie online, wykorzystując samouczenie się maszyn, aby zapewnić najwyższy poziom dostępności, bezpieczeństwa i wydajności. Elastyczna architektura bezserwerowa działa na niezwykle wydajnej infrastrukturze Exadata i redukuje koszty inwestycyjne.

Rozwiązania

Najpopularniejsza na świecie baza danych open source w Oracle Cloud

Oracle MySQL HeatWave to w pełni zarządzana usługa bazy danych, umożliwiająca szybkie tworzenie i wdrażanie bezpiecznych aplikacji chmurowych. Jest to jedyna usługa dla administratorów baz danych i twórców aplikacji umożliwiająca uruchamianie zadań przetwarzania OLTP i OLAP bezpośrednio z bazy danych MySQL. Eliminuje to konieczność zapewnienia złożonych, czasochłonnych i kosztownych przepływów i integracji danych pomiędzy bazami danych OLTP i OLAP. Usługa ta została uzupełniona o inne oferty baz danych OCI, w tym Oracle Autonomous Database i produkty Marketplace.

Funkcje
 • Obejmuje HeatWave, akcelerator zapytań w pamięci, zaprojektowany pod kątem skalowalności i wydajności
 • W pełni zarządzana usługa bazy danych z automatycznymi poprawkami, uaktualnieniami i kopiami zapasowymi
 • Automatyzacja oparta na uczeniu maszynowym z użyciem MySQL Autopilot
 • Istniejące aplikacje MySQL działają bez zmian
 • Łatwa integracja z innymi produktami OCI, w tym OKE

OCI Cloud Adoption Framework

Zdobądź zasoby i narzędzia pomagające zdefiniować strategię chmurową oraz zaplanować migrację obciążeń.

Firma Medallia rozwija działalność na całym świecie dzięki Oracle Cloud

„Obsługujemy największe firmy na świecie i robimy to na dużą skalę. Oracle Cloud umożliwi nam dalsze skalowanie”.

Leslie Stretch
Dyrektor generalny, Medallia

Oracle Cloud Native pomaga parkowi w Pompejach w ponownym otwarciu

„Ponowne otwarcie Parku Archeologicznego w Pompejach dla turystów po zakończeniu lockdownu było trudnym przedsięwzięciem. Dzięki pomocy Oracle udało nam się w zaledwie sześć tygodni stworzyć natywne mobilne rozwiązanie chmurowe dla gości”.

Alberto Bruni
Dyrektor operacyjny Parku Archeologicznego w Pompejach

Oracle Cloud pomaga ośrodkowi CERN poznawać nasz wszechświat

„Ścisła współpraca z Oracle jest dla nas niezwykle istotna, ponieważ firma ta pomaga nam przezwyciężać ograniczenia, na które czasem natrafiamy w naszej działalności”.

Frédéric Hemmer
Kierownik działu IT, CERN

Snap Vision zmniejsza koszty hostowania o 40% dzięki OCI

„Przenieśliśmy nasz hosting do Oracle Cloud przy użyciu zarządzanej usługi Kubernetes i zmniejszyliśmy jego koszty o 40%. To, co zaoszczędziliśmy, zainwestowaliśmy w warianty GPU i zdołaliśmy zapewnić naszym klientom jeszcze bardziej zaawansowaną technologię wizji komputerowych”.

Jenny Griffiths
Założycielka i dyrektorka naczelna Snap Vision

NEOS tworzy nową natywną aplikację chmurową CloudVane w Oracle Cloud

„Zdecydowaliśmy się na zaprojektowanie i stworzenie naszej nowej aplikacji SaaS, CloudVane, w Oracle Cloud Infrastructure. Usługa Oracle Autonomous Transaction Processing miała być jej podstawą od samego początku, aby zapewnić szybkie wprowadzenie na rynek, niewielkie potrzeby administracyjne, niskie koszty i wysoką wydajność”.

Davorin Capan
Dyrektor naczelny NEOS

Firma Complete Intelligence i sztuka superprognozowania

„Dostęp do najczęściej używanych narzędzi, takich jak Kubernetes, jest kluczowy, ponieważ startupy takie jak my korzystają z chmur klienckich. Oracle daje nam możliwość elastycznego tworzenia instancji, dzięki czemu nasi klienci korporacyjni mogą korzystać z funkcji, których potrzebują”.

Tony Nash
Dyrektor generalny i założyciel, Complete Intelligence

Beeline oszczędza 1 mln USD rocznie, korzystając z Oracle Cloud i Kubernetes

„Przenosimy wszystkie nasze systemy odzyskiwania danych po awarii oraz systemy pomocnicze do Oracle Cloud Infrastructure. Dzięki temu mogliśmy skonsolidować dane i zmniejszyć liczbę centrów danych z czterech do dwóch, co zapewnia nam oszczędności rzędu miliona dolarów rocznie”.

Jason Creson
Wiceprezes ds. infrastruktury, Beeline

IFFCO redukuje koszty ogólne IT o ponad 30% dzięki Oracle

„Rada, zarząd i nasi udziałowcy — wszyscy są przekonani, że firma IFFCO dysponuje solidnym systemem informatycznym, który działa przez całą dobę, nawet podczas pandemii. System ten jest oparty na technologii Oracle”.

A.K. Gupta
Dyrektor wykonawczy ds. usług informatycznych, IFFCO

Natywne oprogramowanie chmurowe do tworzenia i wdrażania aplikacji wielochmurowych

Produkty te nie tylko umożliwiają tworzenie natywnych aplikacji chmurowych, ale również udostępniają architektury chmury hybrydowej i wielochmurowe.

Uniwersalna platforma kontenerowa

Verrazzano to uniwersalna platforma kontenerowa typu open source, używana do wdrażania, zabezpieczania, obserwacji i zarządzania wszystkimi obciążeniami w kontenerach, łącznie z mikrousługami i tradycyjnymi aplikacjami opartymi na rozwiązaniu Oracle WebLogic Server. Verrazzano obsługuje klastery Kubernetes w różnych środowiskach, działając lokalnie i w różnych chmurach publicznych.

Platforma Verrazzano, bazująca na znanych zbiorach składników typu open source, takich jak Prometheus, Grafana i Istio — w połączeniu z dodatkowymi, specjalnie dostosowanymi operatorami i kontrolerami typu open source — płynnie łączy najlepsze technologie open source.

Funkcje
 • Inteligentne zarządzanie obciążeniami w środowisku Kubernetes działającym w chmurze lub lokalnie
 • Zarządzanie cyklem życia aplikacji z obsługą procesów DevOps i GitOps
 • Wbudowana obsługa aplikacji Java i nieopartych na środowisku Java
 • Zautomatyzowane, wbudowane funkcje monitorowania składników systemu i aplikacji, w tym gromadzenia dzienników i metryk
 • Pełne zabezpieczenia platformy dla ruchu sieciowego, składników systemu i składników aplikacji

Uproszczone chmurowe procesy DevSecOps

Oracle Cloud Native Environment to wyselekcjonowany zestaw projektów open source opartych na otwartych standardach, specyfikacjach i interfejsach API, zdefiniowanych przez Open Container Initiative i CNCF. Środowisko zostało przetestowane pod kątem zdolności do współpracy i jest obsługiwane przez Oracle. Zapewnia uproszczoną strukturę instalacji, aktualizacji, uaktualniania i konfiguracji kluczowych funkcji do organizowania mikrousług. Klienci używający Oracle Linux mogą korzystać z tych projektów bezpłatnie.

Funkcje
 • Unikanie blokad dzięki narzędziom z Open Container Initiative i Cloud Native Computing Foundation
 • Stosowanie ujednoliconego zarządzania w celu uproszczenia operacji
 • Wdrażanie kontenerów Kata Containers zgodnych z oprogramowaniem Oracle
 • Zarządzanie klastrami kontenerów za pomocą certyfikowanego modułu Kubernetes
 • Wsparcie dla zintegrowanych modułów Helm, Prometheus i Istio
 • W pakiecie z Oracle Linux Premier Support bez dodatkowych opłat

Uruchamianie Oracle WebLogic Server w środowiskach Kubernetes

Za pomocą rozwiązania Oracle WebLogic Server dla Container Engine for Kubernetes (OKE) można szybko utworzyć środowisko aplikacji Java Enterprise Edition (Java EE) — w tym domenę Oracle WebLogic Server — w Oracle Cloud Infrastructure. Zajmuje to ułamek czasu, jaki byłby potrzebny do dokonania tego lokalnie.

Rozwiązanie Oracle WebLogic Server dla OKE jest dostępne jako zestaw aplikacji w Oracle Cloud Infrastructure Marketplace. Po uruchomieniu jednej z tych aplikacji można wykorzystać prosty interfejs kreatora do konfigurowania i udostępniania domen oraz wszelkich pomocniczych zasobów chmurowych, takich jak klastery Kubernetes, systemy plików, instancje obliczeniowe, sieci i urządzenia równoważenia obciążenia. Każdy serwer w domenie działa w osobnym kontenerze w klasterze Kubernetes.

Funkcje
 • Automatyzacja umożliwiająca szybkie tworzenie domen Oracle WebLogic Server w systemie Kubernetes.
 • Wstępnie skonfigurowane procesy CI/CD do wdrażania aplikacji WebLogic Server i instancji poprawek
 • Integracja z usługami OCI, takimi jak OKE, OCI Container Registry i OCI Load Balancer
 • Możliwość wykorzystania modelu Oracle Universal Credit (UCM) do fakturowania
 • Zarządzanie WebLogic Server: swoboda wprowadzania dowolnych zmian w obrazach, domenach i procesach CI/CD
 • WebLogic Kubernetes Operator zapewnia płynną mobilność rozwiązania WebLogic Server ze środowiska lokalnego lub chmury należącej do innego dostawcy do OCI

Proste i szybkie biblioteki Java dla mikrousług

Helidon jest zbiorem bibliotek Java przeznaczonym do tworzenia mikrousług, które działają na szybkim rdzeniu sieciowym zasilanym przez Netty. W skład tego projektu wchodzi rozwiązanie Helidon CLI, które pozwala łatwo utworzyć projekt Helidon, korzystając z zestawu archetypów.

Funkcje
 • Prosta i szybka kolekcja bibliotek; bez narzutów i przeładowań
 • Helidon obsługuje MicroProfile i udostępnia znane API, takie jak JAX-RS, CDI czy JSON-P/B
 • Helidon Reactive WebServer zapewnia nowoczesny model programowania funkcjonalnego
 • Helidon WebServer zapewnia prosty w użyciu i szybki fundament dla mikrousług
 • Obsługa sprawdzania stanu, pomiarów, śledzenia i tolerancji błędów
 • Helidon SE DB Client zapewnia zunifikowany, reaktywny API do pracy z bazami danych w sposób nieblokujący
 • Obsługa natywnych obrazów GraalVM jest standardem zarówno w Helidon SE, jak i Helidon MP

Wydajne, wielojęzyczne środowisko uruchomieniowe dla mikrousług

GraalVM Enterprise to wysokowydajne środowisko uruchomieniowe oparte na Oracle Java SE. Dodaje nowe optymalizacje kompilatora, zapewniające najlepszą wydajność pracy z aplikacjami Java i mikrousługami lokalnymi lub działającymi w chmurze. Zapewnia też kompilator JIT (just-in-time), który przyspiesza działanie aplikacji Java bez zmian w kodzie. GraalVM ulepsza ekosystem Java, oferując kompatybilny, bardziej wydajny zestaw narzędzi Java Development Kit (JDK).

Funkcje
 • Najszybsze dostępne środowisko uruchomieniowe Java
 • Możliwość używania lokalnie lub w chmurze
 • Wszystkie subskrypcje Java SE zawierają uprawnienia dostępu do GraalVM Enterprise
 • Bardziej efektywne uruchamianie usług wielojęzycznych (Java, JavaScript, Ruby)
 • Rozwiązanie GraalVM jest obsługiwane przez wszystkie główne frameworki mikrousług, w tym Helidon, Micronaut, Quarkus i Spring Boot
 • Eliminacja konieczności usuwania pozostałości
 • Dedykowana obsługa GraalVM Enterprise

Przykłady zastosowania sztucznej inteligencji

Zobacz wszystkie architektury referencyjne
Diagram architektury referencyjnej wykrywania anomalii
Wykrywanie anomalii na potrzeby zarządzania zasobami i konserwacji predykcyjnej

Korzystaj z rozwiązania OCI Anomaly Detection, aby zapewnić optymalne działanie zasobów, unikając jednocześnie nadmiernych kosztów i minimalizując zakłócenia operacyjne podczas procesu inteligentnej produkcji.

Architektura referencyjna rozwiązania Digital Assistant
Obsługuj zadania użytkowników bez interwencji człowieka

Zwiększ poziom zadowolenia klientów i obniż koszty obsługi za pomocą czatu, korzystając z botów Oracle Digital Assistant.

Zdobywaj wiedzę, twórz i wdrażaj aplikacje chmurowe w OCI

Centrum technologiczne Oracle Cloud Native

Przeglądaj architektury referencyjne, podręczniki do tworzenia rozwiązań i najlepsze praktyki w zakresie korzystania z zasobów Cloud Native w OCI.

Wdrażanie aplikacji chmurowych i MySQL
Wdrażanie aplikacji chmurowych i MySQL

Wdrażaj konteneryzowane, natywne aplikacje chmurowe, korzystając z Oracle MySQL Database Service.

Rozszerzenie aplikacji SaaS dzięki natywnym usługom chmurowym
Rozszerzenie aplikacji SaaS dzięki natywnym usługom chmurowym

Zmniejsz złożoność swojej infrastruktury, korzystając z usług Oracle Cloud Native.

Wykorzystanie Kubernetes i Oracle Autonomous Database
Wykorzystanie Kubernetes i Oracle Autonomous Database

Twórz, wdrażaj i zarządzaj natywnymi aplikacjami chmurowymi, korzystając z OKE i Oracle Autonomous Database

Wdrożenie Oracle WebLogic Server dla OKE
Wdrożenie Oracle WebLogic Server dla OKE

Szybko wdrażaj WebLogic Server w klasterze Kubernetes, korzystając z kontrolera Jenkins, skonfigurowanego dla procesów ciągłej integracji i ciągłego udostępniania (CI/CD).

Wdrożenie bezserwerowych aplikacji wyzwalanych przez zdarzenie
Wdrożenie bezserwerowych aplikacji wyzwalanych przez zdarzenie

Wykorzystaj Oracle Functions, by automatycznie reagować na zmiany zachodzące w OCI Object Storage.

Wdrożenie aplikacji RESTful Java w OCI
Wdrożenie aplikacji RESTful Java w OCI

Dowiedz się, jak tworzyć pakiety, konteneryzować i wdrażać aplikację RESTful w systemie Kubernetes w OCI.

Praktyczne wykorzystanie natywnej technologii chmurowej

Wdrożenie MuShop
MuShop — demonstracyjna aplikacja do poznawania chmury
Wdrażanie mikrousług w systemie Kubernetes
Wdrażanie mikrousług w systemie Kubernetes
Wypróbuj platformę bezserwerową
Konfiguracja Oracle Functions
Przyspiesz aplikacje
Przyspiesz aplikacje w OCI dzięki GraalVM Enterprise
6 października 2021 r.

Dlaczego aplikacje niestandardowe są przenoszone do modelu cloud native

Justin Smith, kierownik ds. marketingu grupy, Oracle Cloud Infrastructure

Twórcy aplikacji coraz częściej otrzymują zadanie opracowania nowych lub ulepszonych aplikacji niestandardowych. Dane z badania przeprowadzonego przez International Data Corporation (IDC) wykazują, że 75% programistów zatrudnionych w dużych organizacjach pracuje nad 26–500 aplikacjami w ciągu roku. Wraz z rozwojem i wdrażaniem aplikacji oraz wzrostem wymagań biznesowych programiści zaczęli stopniowo wykorzystywać metody tworzenia natywnych aplikacji chmurowych, aby skrócić czas wprowadzania produktów na rynek dzięki DevOps, zapewnić większą przenośność i łatwość aktualizacji architektury, zmniejszyć uzależnienie od technologii oraz czerpać korzyści z zarządzanych i zautomatyzowanych usług.

Zacznij korzystać z natywnych usług chmurowych


Bezpłatna chmura Oracle Cloud Free Tier

Uzyskaj 30-dniowy dostęp do usług, takich jak Kubernetes i rejestr Docker.


Usługi i narzędzia dla programistów

Usługi i narzędzia do automatyzacji tworzenia oprogramowania i operacji informatycznych.


Rejestr kontenerów

Przeglądaj kontenery w produktach Oracle do baz danych, oprogramowania pośredniczącego, MySQL, Java i innych.


Skontaktuj się z nami

Porozmawiaj z członkiem zespołu o usługach i oprogramowaniu Oracle Cloud Native.