Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Skontaktuj się z nami Zaloguj się do Oracle Cloud

Oracle Cloud Infrastructure Speech

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Speech to usługa SI stosująca technologię automatycznego rozpoznawania mowy (ASR, Automatic Speech Recognition) do transformacji treści audio-wizualnych. Twórcy mogą z łatwością wywoływać API w celu dołączenia uprzednio wyszkolonych modeli OCI Speech do swoich aplikacji. OCI Speech można wykorzystać do precyzyjnej, znormalizowanej tekstowo i opisanej znacznikami czasu transkrypcji za pomocą konsoli i REST API, a także interfejsu linii poleceń (CLI) lub zestawów narzędzi dla programistów (SDK). OCI Speech można również zastosować w sesji notatnika Data Science. OCI Speech pozwala filtrować obraźliwe słownictwo, a także uzyskiwać oceny pewności zarówno dla pojedynczych słów, jak i dla kompletnych transkrypcji.

Funkcje OCI Speech

Gotowe modele akustyczne i językowe

OCI Speech wykorzystuje funkcję automatycznego rozpoznawania mowy , która korzysta z mechanizmu uczenia głębokiego w celu stworzenia dokładnej transkrypcji naturalnych rozmów. Skorzystaj z łatwego startu dzięki gotowym modelom akustycznym i językowym, niewymagających od użytkowników doświadczenia w danologii.

Analizuj dane z plików audio i wideo

Znajduj, indeksuj i odszyfrowuj dane ukryte w plikach audio. Przetwarzaj nagrane rozmowy głosowe na dane tekstowe do analizy za pomocą usług sztucznej inteligencji. Można na przykład użyć OCI Language do pobrania odczuć, w połączeniu z funkcją wykrywania anomalii OCI Speech, w celu określenia szansy na odejście klientów.

Asysta techniczna z natywną obsługą wielu języków

Modele ASR OCI Speech umożliwiają transkrypcję mowy na tekst w wielu językach – w tym w angielskim, hiszpańskim i portugalskim.


Zintegrowana usługa transkrypcji

Przestań korzystać z zewnętrznych usług zakresie transkrypcji i uzyskaj większą kontrolę nad swoimi danymi dzięki kompleksowym funkcjom bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

Łatwość integracji

OCI Speech to uniwersalna usługa, która może być wywoływana za pomocą interfejsów REST API, zestawów SDK oraz narzędzia Oracle CLI. Programiści mogą łatwo wdrożyć skalowalną usługę konwersji mowy na tekst bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu danetyki lub samouczenia się maszyn.

Rozwiązanie zbudowane z myślą o bezpieczeństwie i prywatności

Oracle Cloud Infrastructure Speech chroni prywatność klientów. Gotowe modele automatycznego rozpoznawania mowy konwertują ją na tekst, ale nie przechowują żadnych danych na potrzeby treningu, debugowania lub w innych celach.


Zintegrowana usługa transkrypcji

OCI Speech używa własnych modeli i architektury, które umożliwiają szybką konwersję mowy na tekst.

Wynik pewności dla każdego słowa

Dodaliśmy wynik pewności na poziomie każdego słowa, aby ułatwić rozpoznawanie słów, które mogły zostać błędnie zapisane. Za pomocą wyniku pewności słowa można określić obszary wymagające dodatkowej pracy podczas tworzenia aplikacji.

Filtry wulgaryzmów

Dodaliśmy gotowe filtrowanie wyrazów na podstawie dopracowanej listy wulgaryzmów. Można je ukrywać, usuwać lub zaznaczać.


Przypadki użycia OCI Speech

  • Analiza opinii klientów

  • Wyszukiwanie treści i napisy w cyfrowych środkach przekazu

    Automatycznie generuj napisy na platformie OCI dla wszystkich treści tworzonych i przygotowywanych w ramach cyfrowych środków przekazu. Indeksuj swoje treści za pomocą funkcji konwersji mowy na tekst OCI, aby ułatwić ich przeszukiwanie.

  • Centra telefoniczne, analiza rozmów

    OCI Speech może tworzyć transkrypcje rozmów z klientami, aby usprawnić wyszukiwanie i pobieranie informacji. Dzięki łącznemu użyciu narzędzi OCI Language i Anomaly Detection można wykryć odczucia rozmówców, a także zidentyfikować klientów, którzy prawdopodobnie chcą odejść, oraz obszary wymagające dalszego szkolenia pracowników.

Produkty pokrewne OCI Speech

OCI Language

Mechanizmy sztucznej inteligencji i samouczenia się maszyn umożliwiają wykrywanie języków i analizę odczuć w nieuporządkowanym tekście.

OCI Anomaly Detection

Zintegruj ze swoimi aplikacjami właściwe dla danej działalności indywidualnie wyszkolone modele wykrywania anomalii

Oracle Digital Assistant

Buduj interfejsy konwersacyjne dla swoich aplikacji

Zacznij korzystać z OCI Speech


Skontaktuj się z działem sprzedaży

Twórz, testuj i wdrażaj aplikacje na platformie Oracle Cloud — bezpłatnie.