Queue

Bezserwerowa usługa przesyłania komunikatów

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Queue to usługa umożliwiająca asynchroniczną (rozdzieloną) komunikację w sposób bezserwerowy. OCI Queue obsługuje duże ilości danych transakcyjnych, które wymagają niezależnego przetwarzania bez utraty lub duplikacji. Usługa wykorzystuje punkty końcowe w otwartych standardach (STOMP i OpenAPI-defined REST) do komunikacji z dowolnym klientem.

Omówienie OCI Queue (12:04)

OCI Queue — funkcje

OCI Queue obejmuje następujące funkcje:

  • Skalowalność — OCI Queue obsługuje nieoczekiwane gwałtowne skoki ruchu, automatycznie dodając zasoby w oparciu o zapotrzebowanie i rozdzielając obciążenia między dostępnych konsumentów.
  • Wysoka przepustowość — OCI Queue może obsługiwać niemal nieograniczoną liczbę transakcji na sekundę na jedną akcję interfejsu API.
  • Co najmniej jedno dostarczenie — usługa gwarantuje, że komunikat zostanie dostarczony do konsumenta co najmniej raz, chyba że zostanie on usunięty lub wygaśnie.
  • Usługa Best-effort ordering — komunikaty są dostarczane do konsumentów w tej samej kolejności, w jakiej są otrzymywane od producentów. Czasami jednak komunikaty mogą być dostarczane w innej kolejności, aby uniknąć dodatkowego opóźnienia związanego z jej korektą.
  • Blokowanie komunikatów — komunikat jest blokowany w celu uniknięcia podwójnych odczytów podczas przetwarzania przez konsumenta lub do czasu zakończenia okresu widoczności.
  • Masowa obsługa komunikatów — wysyłaj, odbieraj, aktualizuj lub usuwaj komunikaty w partiach liczących do 20 komunikatów, aby zoptymalizować koszty.
  • Próby dostarczenia i kolejki DLQ — możesz określić liczbę prób dostarczenia komunikatu. Jeśli komunikatu nie można pomyślnie dostarczyć, może on zostać wysłany do kolejki DLQ. Kolejki DLQ pozwalają wyizolować komunikaty w celu rozwiązania problemów.
  • Szyfrowanie — komunikaty są szyfrowane od początku do końca.
  • Protokół STOMP — STOMP to otwarty protokół przeznaczony do przesyłania komunikatów, który może zwiększyć wydajność, ponieważ uwierzytelnianie i autoryzacja są wykonywane raz na połączenie, a nie na żądanie HTTP.
  • Interfejsy API REST — usługi OCI Queue można używać przy użyciu prawdziwych interfejsów API REST obsługiwanych zgodnie ze specyfikacją OpenAPI.
Diagram funkcji OCI Queue, opis poniżej
Umożliwia skalowanie: OCI Queue może umożliwić skalowanie poprzez przydzielenie dowolnej liczby konsumentów odczytujących z kolejki. Umożliwia rozdzielanie: klient usługi Queue umieszcza komunikaty w kolejce zdefiniowanej w określonym celu, ale pozostaje nieświadomy tego, kim będzie konsument oraz gdzie i jak jest rozmieszczony. Zapewnia niezawodne dostarczanie: gdy konsument kolejki nie może przetworzyć komunikatu z kolejki, nie zostanie on utracony, lecz umieszczony w kolejce DLQ w celu naprawy.