Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Skontaktuj się z nami Zaloguj się do Oracle Cloud

Ceny zostaną ogłoszone wkrótce, gdy usługa będzie już powszechnie dostępna.

OCI Queue

Produkt
Cena jednostkowa
Jednostka
OCI Queue

Na żądanie interfejsu API i rozmiar komunikatu jako wielokrotność 64 KB
  • Pierwszy 1 milion zapytań/miesiąc jest bezpłatny
  • Przyjmuje się, że żądanie ma rozmiar 64 KB. Większe komunikaty będą liczone jako wielokrotne żądania.
  • Wielokrotne przesyłanie lub pobieranie komunikatów za pomocą jednego wywołania usługi będzie rozliczane według rozmiaru żądania.