OCI Queue — cennik

OCI Queue

Produkt
Cena jednostkowa
Jednostka
Oracle Cloud Infrastructure Queue (pierwsze 1 000 000 zleceń)

1,000,000 Żądania
Oracle Cloud Infrastructure Queue (więcej niż 1 000 000 zleceń)

1,000,000 Żądania
  • Pierwszy 1 milion zapytań/miesiąc jest bezpłatny
  • Przyjmuje się, że żądanie ma rozmiar 64 KB. Większe komunikaty będą liczone jako wielokrotne żądania.
  • Wielokrotne przesyłanie lub pobieranie komunikatów za pomocą jednego wywołania usługi będzie rozliczane według rozmiaru żądania.